Views
3 years ago

datoria de a spune adevărul - Dacia.org

datoria de a spune adevărul - Dacia.org

Director fondator Dr.

Director fondator Dr. Napoleon Săvescu Redactor - şef Prof. Gheorghe Bucur Redactor - şef adjunct Prof. Mariana Terra Secretar de redacţie Istoric Nicolae Nicolae Tehnoredactare Ing. Gheorghe Dascălu R. Căliman Colaboratori Prof. Gheorghe D. Iscru Prof. Dr.Tereza Danciu Prof. Dr. Mărioara Godeanu Prof. dr. Zenovie Cârlugea Publicaţie editată de fundaţia DACIA REVIVAL INTERNATIONAL Revista DACIA MAGAZIN este o tribună a ideilor istorice, deschisă oricăror păreri oneste. Întreaga responsabilitate a informaţiilor apărute, a modului de redactare şi a imaginilor folosite aparţine în exclusivitate autorilor articolelor publicate. Redacţia Str. Florilor nr. 37, cod. 820035, Tulcea, jud. Tulcea Tel. 0729011003 ; 0752104184 ; 0722274551 e-mail: revistadaciamagazintulcea@gmail.com www.dacia.org www.karograf.ro/daciamagazin.html Tiparul executat la ARTPRINT SRL Slobozia ISSN 153-5316

Nr. 65, mai 2011 editorial DATORIA DE A SPUNE ADEVĂRUL DACIA magazin Prima lege a istoricului este să nu îndrăznească a spune lucruri neadevărate, dar nici să se ferească de a spune pe cele adevărate. De aceea, dragi cititori, dacă simţiţi că inimile voastre pulsează în artere măcar un centilitru de sânge dac şi un mililitru din sângele viteazului rege Decebal, vă rog să citiţi permanent această revistă! Eronat încă se mai învaţă – oare până când? – la lecţiile de istorie la toate nivelele de studii, conform manualelor greşit sau voit redactate de autori ignoranţi şi răuvoitori, că noi ne-am format, ca popor, după ce ne-au cucerit romanii. Dar, când romanii au venit să cucerească Dacia, Dacia era formată ca stat de sine stătător şi independent încă de pe vremea lui Burebista (82 – 44 î.e.n.). Greşit se cântă şi în imnul României – oare până când? - că noi avem ca tată pe Traian. Atunci Burebista, Deceneu şi Decebal ai cui taţi au fost? În vara anului 106 e.n., regele Decebal, din dinastia Deceneilor, s-a sinucis (aşa cum mândru procedase şi regele Dapix în anul 28 a.H.), după ce Regatul Daciei de sub conducerea sa de 19 ani (87-106 e.n.), încărcat de slavă, suportase mai multe războaie devastatoare şi acaparatoare. În urma acestor războaie, romanii au ocupat numai 14% din teritoriul Daciei, ei neajungând niciodată la Iaşi, Vaslui, Bacău, Braşov şi nici la Chişinău sau Cernăuţi. Noi, românii, ne înţelegem ca limbă şi grai pe tot cuprinsul României, chiar şi dincolo de graniţele ei, deoarece România este o ţară înconjurată de români. În Italia, romanii nu au reuşit să creeze o limbă unitară, existând astăzi peste 150 de dialecte, locuitorii neînţelegându-se unii cu alţii decât prin italiana studiată în şcoală. Or noi, românii, continuatorii dacilor şi geţilor, ne înţelegem folosind, de mii de ani, aceeaşi limbă pe tot teritoriul Daciei, „când mai mare când mai mic”, vorba poetului Adrian Păunescu. Trebuie ştiut faptul, istoric dovedit, că a şaptea parte din teritoriul Daciei a fost sub ocupaţie militară şi control comercial roman doar temporar, numai până în anul 271, adică 165 de ani, când, sub presiunea dacilor liberi, împăratul Aurelian dispune retragerea armatei şi administraţiei romane. Sintagma „Dacia Felix” însemna, în perioada în care a fost formulată, „Dacia cea Rodnică” şi nicidecum „Dacia cea Fericită”, cum greşit voit a tradus Petru Maior, şi, astfel, s-a lansat ideea că noi, dacii, pe vremea romanilor, eram tare fericiţi. Dar vă întreb: sub ce cotropitor poţi să fii fericit? După ce romanii au furat (acesta-i termenul) mii de tone de aur şi de argint, plus alte bunuri, au luat şi mii de prizonieri de război. Din respect pentru cei cuceriţi şi, probabil, dintr-un sentiment de vinovăţie, Traian a dat ordin să se construiască Columna ce-i poartă numele, pe care au fost sculptate în relief scene de luptă din războaiele cu dacii şi chipuri măreţe şi frumoase de daci, iar la temelia Columnei a lăsat prin testament să fie aşezată cenuşa sa după incinerare. Aşa cum istoria lumii trebuie să fie rescrisă din timp în timp şi a noastră trebuie să fie rescrisă, deoarece au fost formulate noi puncte de vedere şi au fost aduse noi argumente, legate de formarea poporului român. Oricine trebuie să fie mândru de stămoşii săi şi să fie în stare de a-i urma în cele bune şi măreţe, având dreptul de a se bucura pentru faptele mari ale epocii sale şi obligaţia de a-i arăta şi plânge păcatele. Noi, românii, suntem un popor cu tradiţie. Consider că este meritul nostru al tuturor, acela de a rezista pe aceste pământuri în ciuda atâtor furtuni istorice. Faptele românilor nu se arată într-o capricioasă derulare, ci într-o nedesfăcută şi de la sine înţeleasă legătură. Istoria este un mare tribunal în care se judecă naţiunile, popoarele şi faptele lor; să le judecăm şi noi pe ale noastre, aşa cum au fost, nu mistificate şi acceptând orbeşte că suntem un popor de dată recentă, urmaşi ai romanilor. Susţin cu toată convingerea afirmaţia, devenită celebră, a doctorului Napoleon Săvescu: „Noi nu suntem urmaşii Romei”! Avem nobila şi onesta misiune, ca istorici şi patrioţi, de a susţine şi a argumenta stiinţific acest adevăr fundamental al istoriei naţionale privind originea poporului nostru. Avem datoria de a spune adevărul! Profesor Ştefan I. Stăiculescu 1

De ce Malus Dacus - Dacia.org
Malus Dacus – Mihai Viteazul - Dacia.org
septembrie 2006 - Dacia.org
De ce Eminescu? - Dacia.org
mai-iunie 2005 - Dacia.org
PlAcuTele de la Sinaia PlAcuTele de la Sinaia , - Dacia.org
2004 - Civilizaţia Danubiană - Rădăcini - Dacia.org
iunie 2008 - Dacia.org
ianuarie 2006 - Dacia.org
iunie 2006 - Dacia.org
august-septembrie 2008 - Dacia.org
noiembrie-decembrie 2006 - Dacia.org
martie-aprilie 2009 - Dacia.org
decembrie 2005 - Dacia.org
februarie 2006 - Dacia.org
Dacologia ca ştiinţă - Dacia.org
februarie-martie 2003 - Dacia.org
aprilie 2006 - Dacia.org
nr.7 noiembrie 2003 - Dacia.org
De ce n-are ursul coada
Starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara ...
NIVELUL DE VICTIMIZARE A POPULAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2008, a îndeplinit - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
CONTRACT- CADRU de comercializare a ... - Activ Tours ERP
Pensii private -OBLIGATORII- pentru poliåiæti - Politia de Frontiera
ReŞIŢA 140 - Clubul Oamenilor de Afaceri - Club Feroviar