Views
3 years ago

datoria de a spune adevărul - Dacia.org

datoria de a spune adevărul - Dacia.org

Nr. 65, mai 2011 opinii,

Nr. 65, mai 2011 opinii, dezbateri, polemici DACIA magazin FRESCA DE LA SALMORUS SAU HOROSCOPUL GETIC AL MARTIRIZĂRII LUI EPICTET ŞI ASTION LA ANUL 290 PCHR Nicolae Nicolae Cetate de sorginte getică de secol VII ACHR, cu existenţă continuă de aprox. 1400 ani (700 ACHR – 700 PCHR), SALMORUS a fost descoperită de ing. P. Polonic în anul 1898 . Acesta este convins că a descoperit antica cetate AL STOMA . Cetatea se află pe marele braţ al fluviului Dunărea şi anume Sf. Gheorghe , la o distanţă de aproximativ 2,5 Km de actuala comuna Murighiol şi la aceeaşi distanţă faţă de braţul Sf. Gheorghe. Are un perimetru de 500 ml şi o formă rectangulară neregulată cu latură mică de 45 ml , unde exista şi poarta de nord (cea mai impunătoare), alte două laturi de 145, respectiv 177 ml în partea de est şi vest . Şi, în sfârşit, latura de sud de 138 m. Zidul din piatră de calcar galben cu umplutura de piatră şi caramidă sfărâmată şi bătută, nu este altceva decât un MURUS DACICUS, cu o grosime a zidului de aproximativ 3 ml. Informaţia existenţei cetăţii de la Murghiol intră în atenţia istoricilor şi a arheologilor din acel timp, printre ei aflându-se Gr. Tocilescu, M.D. Ionescu Dobrogianu, C. Moisil, C.I. Brătianu etc. Problema este luată în serios de către C. Moisil, ce face o cercetare mai atentă, consultând şi intinerariile antice . In urma acestor cercetări, ajunge la concluzia că nu poate fi vorba decât de vechea cetate getică SALMORUS, ce apare în NOTITIA DIGNITATUM ORIENTIS XXXIX 18 sub forma coruptă de THALAMONUM. Nu peste mult timp, C. Moisil consideră că printr-o asimilare normală a denumirii cetăţii de diversi autori antici, latini sau greci, cetatea şi-a păstrat esenţa numelui, indiferent de limba în care a fost menţionată. Astfel, grecii au numit-o HALMY- RIS, latinii au numit-o THALAMONUM , iar geţii, care au şi construit-o, au numit-o SALMORUS, ceea ce înseamnă locul sarat. Cercetările încep mai serios prin anii 1954 de expertul Bujor cu săpăturile în necropola getică din imediata apropiere a cetăţii, unde se confirmă existenţa cetăţii SAL- MORUS prin pozitia scheletelor înmormântărilor getice atât de inhumaţie, cât şi de incineraţie. In anul 1974 începe o nouă cercetare pe materialele salvate în trecut, Mormântul acoperit cu celofan având ca cercetător pe O. Iliescu, care, folosind contribuţia mai veche a lui C. Moisil şi a numismatului italian L. Paulon, reconstituie un tezaur de 117 monede. Săpăturile de o amploare mai mare încep în anul 1981, avându-l ca şef de şantier pe M. Zahariade, care „marchează locul“ cu o tablă de 1,5/1 ml şi pe care scrie: CERCETARE ARHEOLOCICA SECOLUL I ACHR – SE- COLUL VII PCHR EPOCA ROMANA. In acest mod, domnia sa face intenţionat două greşeli, ce nu au nicio legătură cu istoria adevărată. Inţelegem, aşadar, că pe distinsul arheolog nu îl interesează câtuşi de puţin perioada getică, de aproximativ 700 de ani, şi că adaugă cu de la sine putere, spre mărirea Imperiului Roman, aproximativ 300 de ani, ca o contribuţie personală la formarea poporului român, trecând cu vederea faptul că acest imperiu a încetat să mai 30

Nr. 65, mai 2011 Dr. Napoleon Săvescu cercetează horoscopul getic din mormânt existe de fapt la anul 313 sub Galeriu cel Bătrân, şi tot trecând cu vederea faptul că un get getbeget, pe numele lui ALARIC, considerat de altfel de autori medievali timpurii ca fiind un vizigot (get din est), dar născut pe aceste meleaguri în Peuce (Delta Dunării), distruge armata romană la Adrianopolis şi taie capul împăratului Valens la anul 378, după care continua lupta şi la 23 august 410 distruge din temelii Roma desfrânată. Aceasta este, de fapt, data la care Roma îşi încetează supremaţia, chiar dacă lovitura de graţie vine la anul 476 PCHR din partea unui alt get getbeget, ONOACRU, care definitivează lucrarea lui ALA- RIC şi lasă în viaţă la Roma doar un copil de 9 ani, ce a fost învăţat să se numească împaratul Romulus şi aceasta nu pentru a lăsa sămânţa pentru alţi împăraţi, ci din milă pentru un copil. Dar cercetările continuă şi în vara anului 2001 luna iulie colectivul de arheologi se măreşte cu doi specialişti din SUA, care insistă să înceapă săpătura în partea de N- E a cetăţii, unde exista speranţa, după scrierile din ACTA- SANCTARUM, descoperirii mormântului lui EPICTET ŞI ASTION, doi geţi si nu greci, din GETIA MINOR, ce au trecut la creştinism, iar pentru fapta lor au fost maltrataţi, torturaţi şi măcelăriţi de comandantul cetăţii, ce purta un nume pur roman (LATRINUS ). In timpul torturilor, un individ recunoaşte pe ASTION ca fiind fiul unei familii înstărite şi pleacă în grabă să anunţe părinţii de ceea ce i DACIA magazin se întâmpla fiului lor. In aproximativ două săptămâni de la acest eveniment, părinţii lui ASTION au sosit în SALMO- RUS şi au fost informaţi că fiul lor este mort pentru CRIS- TOS împreună cu preotul EPICTET. Timpul de două săptămâni de la începerea persecuţiilor până la martirizarea celor doi este insuficient pentru a se ajunge şi a se întoarce din Asia Mică, indiferent de mijlocul de transport folosit pentru acest scop, aşa cum susţin unii cercetatori, ce au interesul de a considera toţi martirii din GETIA MINOR ca fiind de etnie greacă . Este foarte posibil ca cel puţin ASTION să aparţină unei familii din Tomis, din Axiopolis, din Aegyssus etc, iar în acest caz este credibil că părinţii au reuşit să ajungă la SALMORUS într-un timp atât de scurt. Lucrările încep şi, în data de 4 iulie 2010, este descoperit mormântul celor doi martiri . In fundalul mormântului, spre răsărit, există o frescă formată din mai multe cercuri concentrice care marcau, printre altele, şi data martirizării, dar şi alte date importante în textul de sub cercuri. Inţelegând importanţa acestui horoscop getic al martirizării lui EPICTET ŞI ASTION, se ia măsura protejării şi a conservării mormântului, punându-se peste el o folie de plastic, ce a stat o bună perioadă de timp şi care a dus la formarea condensului ce a distrus acest horoscop. Toate acestea s-au întâmplat în condiţiile în care alături, la un pas, exista stuf şi papură din abundenţă, materiale ce nu ar fi permis degradarea iremediabilă a horoscopului. În privinţa proprietăţii acestor moaşte, s-au purtat discuţii dure între reprezentaţii B.O.R,. pe de o parte, si arheologi, pe de altă parte, pentru simplul motiv că în România nu există nicio lege care să reglementeze astfel de cazuri. Noi considerăm că acoperirea mormântului cu folie de plastic s-a făcut in mod intenţionat, în scopul distrugerii definitive, chiar dacă exista intenţia refacerii acestui horoscop. El nu va mai fi cel original şi există posibilitatea falsificării acestuia în scopul deturnării etniei celor doi martiri din geţi în greci sau asiatici. Felul în care a fost realizat acest horoscop este unic, iar datele ce erau zugrăvite în textul de sub horoscop aduceau multe informaţii inedite. Mormântul şi implicit horoscopul au rămas intacte timp de 1711 ani, iar „specialiştii ştiinţifici “ au reuşit să-l distrugă în cateva zile. Deci, o performanţă în materie de distrugere a patrimoniului cultural naţional. Constatăm aşadar că : - din complexul funerar a rămas groapa mormântului cu horoscopul degradat 90 % , dar acum protejat cu stuf; - moaştele (osemintele lui EPICTET şi ASTION 31

De ce Malus Dacus - Dacia.org
Malus Dacus – Mihai Viteazul - Dacia.org
septembrie 2006 - Dacia.org
De ce Eminescu? - Dacia.org
mai-iunie 2005 - Dacia.org
PlAcuTele de la Sinaia PlAcuTele de la Sinaia , - Dacia.org
2004 - Civilizaţia Danubiană - Rădăcini - Dacia.org
iunie 2008 - Dacia.org
ianuarie 2006 - Dacia.org
iunie 2006 - Dacia.org
august-septembrie 2008 - Dacia.org
noiembrie-decembrie 2006 - Dacia.org
martie-aprilie 2009 - Dacia.org
decembrie 2005 - Dacia.org
februarie 2006 - Dacia.org
Dacologia ca ştiinţă - Dacia.org
februarie-martie 2003 - Dacia.org
aprilie 2006 - Dacia.org
nr.7 noiembrie 2003 - Dacia.org
De ce n-are ursul coada
Starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara ...
NIVELUL DE VICTIMIZARE A POPULAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2008, a îndeplinit - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
CONTRACT- CADRU de comercializare a ... - Activ Tours ERP
Pensii private -OBLIGATORII- pentru poliåiæti - Politia de Frontiera
ReŞIŢA 140 - Clubul Oamenilor de Afaceri - Club Feroviar