Views
3 years ago

Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro

Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro

Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 -

DECIZIA rong>nrrong>.rong>1354rong> rong>dinrong> rong>20rong> rong>octombrierong> rong>20rong>10 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.1 şi art.II rong>dinrong> Ordonanţa de urgenţă a Guvernului rong>nrrong>.62/rong>20rong>10 pentru modificarea şi completarea Legii rong>nrrong>.221/rong>20rong>09 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii rong>dinrong> titlul VII al Legii rong>nrrong>.247/rong>20rong>05 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente Augustin Zegrean - preşerong>dinrong>te Aspazia Cojocaru - judecător Acsinte Gaspar - judecător Petre Lăzăroiu - judecător Mircea Ştefan Minea - judecător Iulia Antoanella Motoc - judecător Ion Predescu - judecător Puskás Valentin Zoltán - judecător Tudorel Toader - judecător Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen Cătălina Gliga. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.1 şi art.II rong>dinrong> Ordonanţa de urgenţă a Guvernului rong>nrrong>.62/rong>20rong>10 pentru modificarea şi completarea Legii rong>nrrong>.221/rong>20rong>09 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii rong>dinrong> titlul VII al Legii rong>nrrong>.247/rong>20rong>05 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepţie ridicată direct de Avocatul Poporului. Dezbaterile au avut loc şerong>dinrong>ţa publică rong>dinrong> 5 rong>octombrierong> rong>20rong>10, când, în urma deliberărilor, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 14 rong>octombrierong> rong>20rong>10, apoi pentru 26 rong>octombrierong> rong>20rong>10 şi a preschimbat termenul de pronunţare la data de rong>20rong> rong>octombrierong> rong>20rong>10. CURTEA, 1

Nr. 2 / septembrie - octombrie 2010 - Mondo Trade
DECIZIA nr.1431 din 3 noiembrie 2010 asupra cererii ... - JURIDICE.ro
Decizia nr. 5862 - JURIDICE.ro
33. Decizia nr. 1258 din data de 08.10.2009 - Curtea Constituţională ...
Şedinţa publică din 20 octombrie 2011, ora 9 - Curtea ...
28. Decizia nr. 1557 din data de 18.11.2009 - Curtea Constituţională ...
14. Decizia nr. 1 din data de 11.01.2012 - Curtea Constituţională a ...
12. Decizia nr. 51 din data de 25.01.2012 - Curtea Constituţională a ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
23. Decizia nr. 682 din data de 27.06.2012 - Curtea Constituţională ...
35. Decizia nr. 1218 din data de 12.11.2008 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA nr.319 din 19 iunie 2013 asupra obiecţiei de ...
3. Decizia nr. 81 din data de 27.02.2013 - Curtea Constituţională a ...
143. Decizia nr. 884 din data de 10.07.2008 - Curtea Constituţională ...
35. Decizia nr. 500 din data de 15.05.2012 - Curtea Constituţională ...
19. Decizia nr. 420 din data de 03.05.2007 - Curtea Constituţională ...
19. Decizia nr. 731 din data de 10.07.2012 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 440 din data de 08.07.2014
126. Decizia nr. 82 din data de 15.01.2009 - Curtea Constituţională ...
5. Decizia nr. 738 din data de 19.09.2012 - Curtea Constituţională a ...
4. Decizia nr. 1483 din data de 08.11.2011 - Curtea Constituţională ...
216. Decizia nr. 342 din data de 29.09.1997 - Curtea Constituţională ...
10. Decizia nr. 1092 din data de 18.12.2012 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA nr.204 din 29 aprilie 2013 referitoare la excepţia de ...
26. Decizia nr. 297 din data de 27.03.2012 - Curtea Constituţională ...
ORDIN nr. 42 din 20 octombrie 2011 privind aprobarea ...
1 ORDIN nr. 5720 din 20 octombrie 2009 privind aprobarea ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
103. Decizia nr. 65 din data de 25.01.2007 - Curtea Constituţională ...