Raspunsuri 54

ima.imi.ro

Raspunsuri 54

Raspunsuri - Pregatire profesionala continua a

intermediarilor in asigurari persoane fizice

T 54

1 ) Agentul de asigurare, persoana fizica:

a) trebuie sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala a carui valoare sa fie de 1500

euro/eveniment si 3000 euro suma agregata pe an, fara fransiza

2 ) Ce este fransiza

*

b) partea din valoarea daunei suportata de catre asigurat *

3 ) Ce reprezinta termenul de prime brute subscrise

a) primele incasate si de incasat, inclusiv primele de reasigurare incasate si de incasat, aferente tuturor contractelor de

asigurare si contractelor de reasigurare, care intra in vigoare in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror

sume din acestea

4 ) Cine poate fi considerat beneficiar intr-o polita de asigurare:

a) persoana mentionata in contractul de asigurare, indreptatita sa primeasca despagubirea / indemnizatia in cazul

producerii riscurilor asigurate

5 ) Partile contractului de intermediere sunt:

*

*

c) asiguratorul si intermediarul in asigurari *

6 ) Asigurarile de sanatate acopera:

c) costurile de spitalizare *

7 ) Ce reprezinta excluderile pe o polita de asigurare

b) riscuri si situatii care nu sunt cuprinse in asigurare si pentru care Asiguratorul nu acorda despagubiri *

8 ) Ce reprezinta polita de asigurare

a) document emis de asigurator, care confirma incheierea contractului de asigurare *

9 ) In cazul asigurarii marfurilor pe timpul transportului sunt acoperite riscurile:

a) furtuna, naufragiul, esuarea *

10) In cazul unei polite de asigurare cesionata in favoarea Bancii, beneficiarul este:

a)banca *

11) In legatura cu asigurarile de raspundere civila, identificati afirmatia falsa :

a) prin asigurarile de raspundere civila se pot acoperi pagubele produse de asigurat unor terte persoane in anumite

conditii, cât si pagube proprii

12) Obiectul asigurarii politei de raspundere civila legala fata de terti il constituie:

*

b) tertele persoane pagubite *

13) Precizati varianta corecta in legatura cu riscul asigurabil:

e) evenimentul sa aiba un caracter statistic *

14) Prima de asigurare pentru un autoturism pe RCA se stabileste in functie de:

b) capacitatea cilindrica *

15) Riscul de furt se despagubeste pentru un autovehicul asigurat RCA

b) nu *

16) Valabilitate politei RCA pentru un autovehicul, poate fi:

b) din aceeasi zi (in cazul continuitatii asigurarii) sau de a doua zi in cazul in care nu exista o polita valabila la momentul

incheierii politei

17) Care este instrumentul folosit in cazul interviului 1

*

c) formularul de analiza a necesitatilor *

18) Care este tehnica de finalizare care consta in prezentarea principalelor obiectii si eliminarea lor succesiva prin

intrebari inchise

a) eliminarea obiectiilor *

19) Care sunt modalitatile de comunicare in business


e) telefonul, mail-ul, scrisoarea, prezentarile in fata grupurilor *

20) Etapa de service „Evidentiere informatii si fixare intâlnire” se refera la:

a) contact telefonic la client *

21) Referintele nu se cer:

c) la abordarea telefonica *

22) Asimetria informationala este, de regula, in defavoarea:

c) consumatorului *

23) Care dintre urmatoarele informatii trebuie furnizate de operator la cererea persoanelor vizate:

b) categoriile de date care fac obiectul prelucrarii *

24) Care dintre urmatoarele informatii trebuie furnizate de operator la cererea persoanelor vizate:

d) posibilitatea de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului *

25) Un punct vulnerabil, dificil de evitat de catre cel care spala bani si relativ usor de recunoscut este reprezentat de

:

d) transferurile in si dinspre sistemul financiar *

More magazines by this user
Similar magazines