Cercetari privind pierderile de elemente nutritive si sol in zonele

cnmp.ro

Cercetari privind pierderile de elemente nutritive si sol in zonele

Obiectivul/rezultatul final al proiectului

Obiectivul proiectului se inscrie in prevederile Directivei 91/676/EEC, privind protectia apelor impotriva

poluarii cauzate de nitrati din surse agricole si in prevederile Directivei Cadru a Apelor 2000/60 EEC ce

urmareste atingerea starii bune a apelor până în 2015, căutând să implementeze în ţara noastră aceste

directive cât şi activităţile programului COST Acţiunea 869 „Mitigation options for nutrient reduction in

surface water and ground waters”:

Cuantificarea principalelor cauze care stau la baza poluării solului şi apelor cu nutrienţi proveniţi

din agricultură, stabilirea unei metodologii de diagnoză a zonelor cu risc crescut de transfer a

nutrienţilor în apele de suprafaţă şi subterane, stabilirea celor mai eficiente metode şi tehnologii

agricole menite să minimizeze pierderile de nutrienţi proveniţi din activităţile agricole.

Elemente de noutate:

-Evaluarea şi cuantificarea principalelor surse care stau la baza poluării solului şi apelor cu nutrienţi

proveniţi din agricultură;

-Monitorizarea şi evaluarea presiunilor asupra mediului, pierderea de nutrienţi şi sol în apele de suprafaţă şi

subterane, stării mediului şi impactul asupra populaţiei (eutrofizarea);

-Elaborarea metodologiei de localizare a ariilor vulnerabile la pierderile de nutrienţi şi întocmirea hărţilor de

vulnerabilitate;

-Stabilirea practicilor opţiunilor de management pentru prevenirea pierderilor de nutrienţi şi eroziunii solului

în zonele luate în studiu şi evaluarea eficienţei acestora.

Beneficiarii rezultatelor

-RA. Apele Române;

-Unităţile care folosesc apa din acumulări ca surse de alimentare cu apă potabilă şi industrială;

-Unităţile piscicole din zonă - gradul de eutrofizare;

-Direcţiile agricole judeţene din Moldova şi Oltenia;

-Oficiile de Consultanţă agricolă judeţene;

-Proprietarii de teren agricol din zona colinară a Olteniei şi Moldovei;

-Unităţile de protecţia mediului.

More magazines by this user
Similar magazines