Cercetari privind pierderile de elemente nutritive si sol in zonele

cnmp.ro

Cercetari privind pierderile de elemente nutritive si sol in zonele

P1 – Elaborarea metodologiei de identificare a ariilor cu risc crescut de transfer a NPK în

corpurile de apă. Elaborarea hărţilor de vulnerabilitate.

-Vulnerabilitatea – sensibilitatea acviferelor la contaminare, se poate evalua prin metode:

hidrogeologice, parametrice, modelare matematică, prin clasele de calitate, pe baza condiţiilor

naturale de sol, teren, climă şi hidrogeologie pentru vulnerabilitatea la nitraţi

-Au fost identificate trei tipuri de zone vulnerabile la nitraţi: potenţiale, din surse actuale, din

surse istorice

-Au fost elaborate hărţile cu zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi, identificându-se 683 comune

în 7 judeţe ale Moldovei: Galaţi, Vrancea, Neamţ, Iaşi, Suceava, Bacău, Botoşani şi in 6 judeţe

ale Olteniei: Olt, Dolj, Mehedinţi, Vâlcea şi Gorj

P2 – Monitorizarea conţinutului de NPK din sol, productiile şi pierderile de NPK prin

eroziune, scurgere lichidă şi levigare

-S-au efectuat 6 profile de sol pe ambii versanţi ai bazinului hidrografic Valea Ţarinei –

cernoziom cambic LA, reacţie slab acidă şi neutră (pH 6,23 – 8,11) mijlociu aprovizionat în azot

(IN = 2,8) slab aprovizionat cu fosfor şi potasiu (7,33-12,92 ppm P, 150-165 ppmK)

-Producţiile obţinute în cadrul experienţelor au fost:

-Grâu nefertilizat monocultură 582 kg/ha, asolament de 2 ani 826 kg/ha, asolament 5 ani, 1971

kg/ha

-Grâu fertilizat 1098 kg/ha, 2373 kg/ha, 2785 kg/ha, 3375 kg/ha

-Porumb nefertilizat 3468 kg/ha, 4428 kg/ha, 4343 kg/ha, 4654 kg/ha

-Porumb fertilizat 6521 kg/ha, 7661 kg/ha, 7584 kg/ha, 7533 kg/ha

Nu s-au realizat achiziţii

More magazines by this user
Similar magazines