Sistem enzimatic si fotocolorimetric integrat pentru ... - Prezentare

cnmp.ro

Sistem enzimatic si fotocolorimetric integrat pentru ... - Prezentare

Sistem enzimatic şi fotocolorimetric integrat pentru obţinere

a biodiselului cu conducere automată sigură în condiţii de hazard

Prof.Dr. Gheorghe Câmpeanu-director de proiect

drd. Ing. Mircea Ioan Popescu, responsabil CO, prezentare

SEFOIB 62-084 III DECEMBRIE 2010

Free Powerpoint Templates

Page 1


DATE DESPRE PROIECT:

• Nr. proiectului : 62-084/2008

• Titlul proiectului:

Sistem enzimatic şi fotocolorimetric integrat

pentru obţinerea biodiselului cu conducere

automată sigură în condiţii de hazard-SEFOIB”

• Coordonator de proiect:

CO-Centrul de Biochimie Aplicată şi

Biotehnologie-BIOTEHNOL din Bucureşti

Free Powerpoint Templates

Page 2


DATE INIŢIALE I:

• Parteneri:

• P1- Societatea de Inginerie i de Sisteme-SISSIS din Bucureşti

• P2- Univeristatea “POLITEHNICA” din Bucureşti, Centrul de

Tehnologii Avansate-CTANM

• Bugetul proiectului: i 1.857.750 750 li lei

• Cofinantare : 330.950 lei

• Adresa web a proiectului:

i

www.sis.ro/sefoib funcţională!!!

Free Powerpoint Templates

Page 3


DATE INIŢIALE II:

• Obiectiv genaral:

Proiectarea, realizarea unui sistem integrat (SEFOIB) de

obţinere a biodiselului, ce va îngloba tehnologii noi de

valorificare a deşeurilor ce conţin materiale grase, în

obţinerea biodieselului, prin reacţii de cataliza mixtă,

enzimatică şi fotocolorimetrică, produse şi servicii

inovative (biodisel, sistem informatic integrat, baze de

date, modele pentru conducerea proceselor, metode de

control spectrocolorimetrice t i şii gaz cromatografice ).

Free Powerpoint Templates

Page 4


DATE INIŢIALE III:

• Elemente de noutate ale proiectului,originalitate:

• Proiectrarea si realizarea unui sistem informatic performant, SEFOIB, utilizat

in producerea biodieselului, in cataliza enzimatica si fotocolorimetrica, din

uleiuri vegetale sau din deseuri grase provenite din gospodarii individuale sau

agro-pensiuni, cu posibilitatea monitorizarii on line a calitatii

biocombustibilului obtinut cu ajurtorul unor sisteme portabile

spectrocolorimetrice si gaz cromatografice.

• Colectatarea datelor tehnologice, de inovare, de marketing, de transfer

tehnologic, de calitate, de protectia mediului intr-un punct cu acces permanent

in care sistemul de baze de date cuprinde multiple aspecte privind domeniul

producerii si comercializarii biodieselului.

• Aplicatiile informatice care se vor realiza aduc, ca noutate, din punct de vedere

al problematicii tratate, un instrument tehnologic ce permite simulari ale

proceselor locale, cat si la distanta, care va reprezenta o abordare a

automatizarii ti ii prin intermediul mijloacelor l de comunicatie utilizand reteaua

Internet, pe baza unor noi cunostinte in domeniu.

Free Powerpoint Templates

Page 5


DATE INIŢIALE IV:

•Elemente de noutate ale proiectului, originalitate:

Sistemul EFOIB contribuie

i la constientizarea i problemelor l stringente ale

domeniului dar si la obtinerea unui instrument de decizie util pentru obtinerea

unui management integrat eficient.

• Ofera un instrument tehnologic ce permite simulari iale proceselor locale, l cat si

la distanta, care va reprezenta o abordare a automatizarii prin intermediul

mijloacelor de comunicatie de tip retea Internet.

• Crearea unei baze de date ale cunoasterii, a unor modele statistice profesionale,

ale caror scop este concentrarea de date structurate pe domeniile de interes.

• Realizarea unui pachet de programe format dintr-o structura de strategii si

secvente si o biblioteca de algoritmi, implementabila pe sisteme decizionale

ierarhic superioare camerelor de comanda din instalatiile clasice.

• Proiectul dezvolta biothnologii de mare complexitate, servicii in tehnologiile de

varf, pe care le poate integra in platforme tehnologice internationale.

Free Powerpoint Templates

Page 6


DATE INIŢIALE V:

• Beneficiarii rezultatelor

• S.C. CHIMESTER BV SA Bucuresti, producator particular de rasini sintetice

pentru lacuri si vopsele, 600 t/luna, ce detine o instalatie pilot de obtinere a

rasinilor sintetice cu un reactor pilot cu un volum de 80 l, ce poate fi utilizat atat

pentru producerea monogliceridelor cat si a biodiselului prin cataliza enzimatica

fotocolorimetrica (biofotoncataliza enzimatica)

• S. C. ARGUS S.R.L din Ramnicu Valcea ce detine o instalatie mobila de

obtinere a biodiselului cu o capacitate de 3t biodisel/zi, care poate fi automatizata

si condusa de la distanta. I se poate atasa un sistem biofotoncatalitic enzimatic si

un sistem biofotonmetric (camera video si senzor portabil spectrocolorimetric,

HhnterLab). Se pot efectua servicii de obtinere a biodiselului in orice locatie care

dispune de unminimum i de facilitati ti th tehnologice (apa th tehnologica, electicitate).

it t • Un posibil consortiu romano-spaniol, format din firmele S.C. PRIALCO

S.R.L.,S.C. COMFRIG S.R.L. din Jibou judetul Salaj si ECOHISPANICA din

Spania, care va produce biopeleti din deseuri municipale ii solide si desuri de

materiale grase din abator.

Free Powerpoint Templates

Page 7


DATE INIŢIALE VI:

• Potentialul de aplicare in economie

• Celor doua firme respectiv consortiului , prezentate in pagina 7, care au fost de

acord sa aplice cercetarile daca finantarea in 2011 va continua pana la finalizare

si care sunt dispuse sa preia transferul tehnologic.

• Actualilor producatori mari, mijlocii sau mici de biodisel de pe piata romaneasca

care au probleme de cost al biodiselului si uneori de calitate, in conformitate cu

standardele UE.

• Proucatorilor de uleiuri alimentare care utilizeaza pentru filtrare surse minerale

ce inglobeaza cantitati insemnate de ulei greu de recuperat.

• Firmelor romanesti sau straine ce aplica biotehnologii de obtinere a biodiselului,

bioetanolului si biobutanolului, in cooperare cu consortiul international al

proiectului EIB 10.013, (EIB.10.013. Products from lignocellulose SIAB), prin

realizarea unui transfer tehnologic mai rapid, coreland datele obtinute din cele

doua proiecte.

Free Powerpoint Templates

Page 8


Stadiul de realizare al proiectului in 2010:

• Act ad. Nr.1 28.05.2010, et. III a proiectului

• Buget de stat: credit de angajament 250.669 lei

• Cofinantare:

• Activitati:

42.614 lei

‣ Proiectarea structurii hardware si software a SEFOIB pentru microinstalatii virtuale si

realede laborator existente

‣ Configurare si implementare sistem pentru microinstalatii virtuale si reale de laborator,

existente

‣ Simulare model functional in mediu virtual cu date obtinute pe instalatii de laborator

existente

‣ Proiectarea metodologiei si a solutiei de adaptare pe aplicatii realizate pe instalatii de

laborator existente;Management de proiect

•Achizitii realizate : -

•Materii prime si materiale+audit : 12.088 lei

•Cofinantare :

7.500 lei

Free Powerpoint Templates

Page 9


IMPLICAREA TINERILOR

CERCETATORI:

Analiza SWOT:

Prevederi formular B initial Realizari proiect 2010

Elemente tari, intarirea colaborarii intre specialistisi si

includerea a 8 tineri cercetatori.

Impactul generat de proiect:

Apare un impact social important prin implicarea in

proiect si a tinerilor cercetatori

din domeniile aferente ale biochimiei si biotehnologiei,

matematicii, informaticii, fizicii, analizelor instrumentale

complexe. Proiectul in sine contribuie la stimularea

lucrului in echipa.

Resursele materiale, financiare si umane:

Coordonatorul si partenerii folosesc pentru acest proiect

personal cu inalta calificare si experienta in domeniile

senzorilor, retelelor de comunicatii, achizitiilor de date:

13 doctori, 11 ingineri si tineri cercetatori dornici de

afirmare si de perfectionare in domeniile respective: 3

Numarul de tineri participanti in proiect cu

realizari deosebite in toate activitatile

derulate, de tip biotehnologie, inginerie

biochimica, inginerie chimica , IT,

automatizari, achizitii de date, comunicare si

transfer de date la distanta, pagini web,

articole publicate, intocmire rapoarte

tehnice si stiintifice: 13

Free Powerpoint Templates

Page 10


INDICATORI DE REZULTAT I:

• Documentatii: 3 rapoarte tehnico-stiintifice

corespunzatoare celor 3 etape finantate si derulate, 1

analiza tehnico-economica a procesului de obtinere

a biodiselului l i in cataliza enzimatica, i pornind de la

date de literatura si date obtinute in laborator.

• Scheme tehnnologice, realizate cu simulatoarele de

proces Super ProDesigner: 2.

• Procedee simulate de obtinere a biodiselului in

cataliza enzimatica: 2

Free Powerpoint Templates

Page 11


INDICATORI DE REZULTAT II:

• Metode ale analizei instrumentale complexe: 3 gaz

cromatografica cuplata cu spectrometrie de masa,

spctrocolorimetrica, biofotonmetrica.

• Retete: 1, de obtinere a biodiselului din ulei de

palmier, metanol, hexan, lipaza din ficat de porc,

pentru procese tehnologice la nivel de laborator.

• Solutie/model conceptual: 1 bifotoncataliza

enzimatica, 1 biofotonmetric, 1 gaz cromatografspectrocolorimetric

de analiza calitate biodisel.

Free Powerpoint Templates

Page 12


INDICATORI DE REZULTAT III:

• Model conceptual:1, instalatie complexa de

laborator de achizitie date si tarnsmitere comenzi

de la distanta, cu sistem de biofotoncataliza si

senzor de tip vedere artificiala, pentru analiza

imagine.

• Model functional:1, instalatie complexa de

laborator de achizitie date si tarnsmitere comenzi

de la distanta, cu sistem de biofotoncataliza si

senzor de tip vedere artificiala, pentru analiza

imagine.

Free Powerpoint Templates

Page 13


ACTIVITATI AN 2011 ETAPA 5

ACTIVITATI 2011 conform formular B

Activitati 2011 propuse spre derulare

Etapa 5 Predare 01.04.2011

Demonstrarea functionalitatii si utilitatii

SEFOIB

Etapa 5 Predare 01.04.2011

Demonstrarea functionalitatii si utilitatii

SEFOIB

Reroiectarea structurii hardware si software a SEFOIB;

Achizitii hardware si software

Elaborarea documentatiei metodelor si mijloacelor de

testare in vederea stabilirii gradului de functionalitate a

SEFOIB.

Realizarea testelor pentru obtinerea, pe pilotul mobil, a

biodieselului; verificarea calitatii biodieselului obtinut si

experimentarea in regim de simulare pentru evaluarea

rezultatelor si performantelor SEFOIB.

Diseminarea rezultatelor; reactualizarea paginii web cu

stadiul la zi al cercetarii incluzand rezultatul testelor si

verificarilor il realizate pe modelul dll experimental;

Conducere proiect.

Intocmirea documentatiei, implementare, utilizare si

intretinere a SEFOIB

Elaborarea documentatiei metodelor si mijloacelor de

testare in vederea stabilirii gradului de functionalitate a

SEFOIB.

Realizarea testelor pentru obtinerea, pe pilotul mobil, a

biodieselului; verificarea calitatii biodieselului obtinut si

experimentarea in regim de simulare pentru evaluarea

rezultatelor si performantelor SEFOIB.

Diseminarea rezultatelor; reactualizarea paginii web cu

stadiul la zi al cercetarii incluzand rezultatul testelor si

verificarilor il realizate pe modelul dll experimental;

Conducere proiect.

Free Powerpoint Templates

Intocmirea documentatiei, implementare, utilizare si

intretinere a SEFOIB

Page 14


ACTIVITATI AN 2011 ETAPA 6

ACTIVITATI 2011 conform formular B

Etapa 6 Predare 01.10.2011

Demonstrarea functionalitatii i ii si evaluarea

performantelor sistemului

Activitati 2011 propuse spre derulare

Etapa 6 Predare 01.10.2011

Demonstrarea functionalitatii i ii si evaluarea

performantelor sistemului reproiectat

Formalizare sistem de evaluare performante si rezultate.

Formalizare sistem reproiectat , de evaluare performante

si rezultate.

Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

SEFOIB.

Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului

SEFOIB, reproiectat .

Diseminarei rezultate t (workshop si webinar cu participare

i Diseminarei rezultate t (workshop si webinar cu participare

i

internationala) privind obtinerea biodieselului in internationala) privind obtinerea biodieselului in

SEFOIB.

SEFOIB, reproiectat .

Masuri de protectie a drepturilor de proprietate

intelectuala pentru SEFOIB.

Masuri de protectie a drepturilor de proprietate

intelectuala pentru SEFOIB, reproiectat.

Free Powerpoint Templates

Page 15


OBIECTIVE SI ELEMENTE DE

NOUTATE 2011:

• OBIECTIVE SI REZULTATE:

• Mentinute v. p. 4

• ELEMENTE DE NOUTATE:

• Mentinute v. p. 5 si 6

• ESTIMARE NECESAR FINANTARE AN 2011:

• Etapa 5: total, 453.838 lei; din care 347.748 lei de la buget si 106.090 lei cofinantare.

• Etapa 6: total, 362.699 lei; din care 300.794 lei de la buget si 61.905 lei cofinantare.

Free Powerpoint Templates

Page 16


LUCRARI PUBLICATE :

• Popescu M.I., Bl Baleanu C., Dmitru† I.F., Campeanu Gh., Neata G., Ivascu C.,IvascuM.,

EnacheC., Teodorescu R. 2010a. Colorimetric method applied for the study of 4-aminoantipyrine

oxidation with hydrogen peroxide, in the presence of phenol, catalyzed by

horseradish peroxidase. Academy of Romanian Scientist-Annales (in press).

• Popescu M.I., Baleanu C., Dumitru† I.F., Campeanu Gh., Neata G., Ivascu C., Ivascu

M. , Enache C., Teodorescu R. 2010b, Dynamic spectrophotometric method applied to

study the kinetics of enzymatic reactions. Academy of Romanian Scientist-Annales (in

press).

• Baleanu C., Popa M, Popescu M.I., Campeanu Gh., Neata G., Ivascu M, Ivascu C. ,

Enache C. 2010c. Biodiesel continuous enzymatic process from soybean oil using

SuperPro Designer. Academy of Romanian Scientist-Annales (in press).

• Popescu M.I., 2009. Cuantificarea biofotonmetrica a rezonatoarelor biofotonice tip

“TDS”, Conferinta si simpozion international ANATECOR, Iasi. (rezumat si prezentare

ppt, lucrare in pregatire spre publicare).

• Popescu M..I., Stanciulescu T.D., Poenaru A., 2010. De la rezonatoarele biofotonice la

biofotonmetrie I. Conferinta si simpozion International ANATECOR, Deva. (rezumat si

prezentare ppt, lucrare in pregatire spre publicare).

• Popescu M.I., 2010. De la rezonatoare le biofotonice la biofotonmetrie II. Conferinta si

simpozion international ANATECOR, Constanta. (rezumat si prezentare ppt, lucrare in

pregatire spre publicare).

Free Powerpoint Templates

Page 17

More magazines by this user
Similar magazines