2 не

library.psu.kz

2 не

Д . И . М Е Н Д Е Л Е Е В Ж А С А Ғ А Н Э Л Е М Е Н Т Т Е Р Д І Н П Е Р И О Д Т Ы К С И С Т Е М А С Ы

Элементтердін топ тары

Периодтар т ир,і сі р

1 II III IV V VI VII VIII

1 1

2 2

3 3

4

5

6

4

5

6

7

8

9

7 10

58

Се j

Церий 2*

18 8

140,12 2

1 н

Сутек

1 1,00794

з II 4 Be 5 В 6 с 7 1

( Литий 2 Бериллий з Бор 4 Кѳміртек 5 Азот

6,941 2 9,0122 2 10,811 г 12,01115 2 14,0067

и Na 12 Mg 13 AI 14 SI

’ Натрий 1 Магний j Алюминий * Кремний jj Фосфор

2 22,9898 2 24,305. 2 26,9815 2 28,086 2 30,9738

19 К

8. Калий

8

2 39,102

CU 29

Мыс ]8

8

2 20 ca

Кальций

8

2 40,08

Zn 30 2

Мырыш18 8

63,546 2 65*39 2

, 37 Rb 2 Sr

І8 Рубидий ®g Стронций

8 8

2 85,47 2 87,62

AS 47 ,

Күміс is

8

107,868 2

55 CS

SC 21 2

Скандий 9

8

44,956 2

зі са

is Галлий

8

2 69,72

Y 39 2

Иттрий J

8

88,905 2

Cd 48

2

з 49 In

Кадмий is 18 ИНДИЙ

18 18 8 8

112,41 2 2 114,82

56 ва La* 57

Ті 22 2

Титан ,о

8

47, S8 2

32 се

Германий

8

2 72,59

Zr 40 2

Цирконий 10

8

91,22 2

50 Sn

4

is Калайы

18

8

2 118,71

Hf 72 2

Гафний “

18 8

15 р

V 23

Ванадий и 8

50,942 2

5 33 As

18 Мышьяк

8

2 74,9216

Nb 4' ,

Ниобий 12 188

92,906 2

8 0

Оттек

2 15,9994

16 J

6 Күкірт

2 32,066

СГ 24

Хром із

8

51,996 2

в Селен

8

6 34 Se

МатибденЦ

9 ғ

7 Фтор

2 18,9984

17 СІ

1 Хлор•

2 35,453

МП 25 2

Марганеціз 8

54,9380 2

7 35 ВГ

18 Бром

8

ТС 43 2

Технеций }g

8

(И) 2 не

Гелий

Fe 26

Темір и 8

2 78,96 2 79,904

N10 42 ,

RU 44 j

8

95,94 2 [98] 2

5 51 Sb

is Сурьма

18

8

2 121,75

та 73 2

Тантал і,

18 8

6 52 те

j Теллур

8

2 127,60

W 74

7 53 1

}} йод

8

2 126,9045

Re 75

2

C0 27 2

Кобальт is

8

55,847 2 58,9332 2

8

101,07 2

1

2

2

2

*8 Цезий Барий Лантан 9

18

Вольфрам32 Рений 32

18

18

18

188

188

8

8

8

2 132,905 2 137,34 138,91 2 178,49 2 180,948 2 183,85 2 186,207 2 190,2 2

AU 79 , Hg 80 81 ТІ 82 pt) S3 11

3 4 5 6 84 Po 7 85 At

Алтын Сынап is is Таллий is Корғасын >! Висмут

32 32 Полоний 32 Астат

18 18 18

18

18

18

18

8

8 8 8

8 8

8

196,967 - 2 200,59 2 2 204,38 2 207,19 2 208,‘М 2 [209] 2 [210]

1 87 Fr 2 88 Ra At** 89 KU 104 2(Ns) 105 106 107

8 а u

is франций 18 Радий Актиний 18 (Курчатовий)з2

,32

32 32188

(Нильсборий з;

18

18

18

8 8

2 [223] 2 [226 [227] 2 f261]

[262]

[263]

[262]

* Л а н т а Vэ и д т а р 58-71

59

РГ Празеодим ^18 8

140,9077 2

тһ 1,1 90 10 2 Ра 91 1

Торий 32 Протактиний^®

18 18

«

8

232,038 2 [231] 2

6 0

6 1

Pm 2

Nd

Неодим 8 Прометий 28

22 188

18 8

144,24 2 [145] 2

6 2

Sm 2

Самарий

18 8

150,35 2

pu 94 2

и 92 Np 93 1

Уран |і Нептуний \\ Плутоний **

18 18

18 8

8

8

238,03 2 [237] 2 [244] 2

6 3

EU 2

Европий 2*

18 8

151,96 2

Ат 95 1

Америций j!

18 8

64

Cd

Гадсшиний 2:

іі

157,25

[243] 2 [247]

65

ТЬ 2

Тербий 26

18

8

158,925 2

6 6

° ѵ г

Диспрозий 28

18 8

162,50 2

6 7

Ni 28 2

Никель i* 8

58,69 2

Rh 45 j Pd 46 o

Рутений Jg Родий Jj Палладий}|

8

8

102,905 2 106,4 2

OS 76 2

W

Осмий 32 188

н°

Гольмий 29

188

164,930 2

6 8

Ег

Эрбий 3§

18

8

167,26 2

ІГ 77

2

Иридий 32

188

192,22 2

69

Тт 2

Тулий з®

18

8

168,934 2

Pt 78 i

Платина 32

18

8

195,09 2

-

7 0

Иттербий 32

18

8

173,04 2

2 4,0026

•о Ne

Неон

8

2 20,179

»8 АГ

8 Аргон

2 39,948

36' Kr

18 Криптон

8

2 83,80

8 54 хе

Ксенон

8

2 131,30

8 86 «"

32 Радон

18

8

2 [222]

'Уі " х

LU 2

Лютеций 32

18

8

174,97 2

** /\ К Т И 1 з и д т а р 90-юз . / ^

Cm

96

Кюрий j

1

97 2

Bk 2

г- 26

Ьерклии 32

18

■ , 8

2471 2


Cf 4,1 28

E s і

Калифорний 32 Эйнштейний 32 Фермий

18

18

г

[251]

, 8

8

2 [25 4] 2

9 9

100

ҒШ _ }

[257] 2

101

/ , 102

ЮЗ

Md 1 (N0) 1 (іг) \

з^ Менлелеевий

31

(Нобелий) 32 (Лоуренсий) 32

18 18

18

8 Г Т 8

.258] 2 [25SJ 28

[256] * М

More magazines by this user
Similar magazines