Capitol 2-3 A5 - UTM

utm.md

Capitol 2-3 A5 - UTM

Metode si mijloace electrice de masurare

⎛ R′

− R ′′ ⎞

Rx = Rx

2⎜1+


⎝ R′

′ ⎠

1 (2.7)

Exactitatea cu care se efectueaza masurarea unei marimi depinde de

metoda electrica de masurare folosita, în acest context pot fi evidentiate

urmatoarele observatii:

� Metoda electrica de masurare indirecta si metoda de rezonanta

folosesc cel putin doua aparate de masurare de aceea exactitatea este

mai redusa.

� Metoda indirecta si metoda directa cu substitutie sunt utilizate pentru

masurari de exactitate medie cu aparatele analogice obtinându-se

incertitudini de masurare de 0,2÷1%, iar cu aparatele digitale

incertitudine de masurare se reduce la 0,05÷0,5%.

� Metoda de punte si metoda de compensare sunt masurari de exactitate

ridicata întâlnindu-se incertitudinea de masurare de 0,02÷0,5%

(depinde, în principal, de exactitatea cu care sunt cunoscute marimile

etalon care intervin în schema).

� Metoda de punte cu substitutie si metoda de compensare cu substitutie

nu necesita decât indicatoare de nul fidele, iar incertitudinea de

masurare depinde numai de exactitatea cu care este cunoscuta

marimea etalon care se substituie marimii de masurat. De aceea,

aceste metode sunt indicate pentru masurarile de foarte mare

exactitate atingându-se, în conditii de laborator, incertitudini de

masurare de 0,001÷0,005%.

2.3. Mijloace de masurare

Mijloacele de masurare constituie totalitatea mijloacelor tehnice cu care

se obtin informatiile de masurare. Aceste mijloace trebuie sa

îndeplineasca anumite conditii pentru a putea servi scopului propus,

denumite generic, caracteristici metrologice normate si stabilite prin acte

normative (standarde, norme tehnice de metrologie etc.)

Mijloacele de masurare se împart, dupa precizia lor, în:

� mijloace de masurare de lucru – care servesc la efectuarea

masurarilor curente, necesare în practica;

� mijloace de masurat model (de ex. utilizând metoda de masurare

prin comparatie), destinate etalonarii sau verificarii masurilor si

Andrei CHICIUC

19

More magazines by this user
Similar magazines