Views
3 years ago

revistaorizont.ro

revistaorizont.ro

REVIST~ A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÅNIA SERIE NOU~, 32 PAGINI 6 26 IUNIE 2012 NR. 6 (1557), ANUL XXIV 1 LEU Editat` \n colaborare cu Centrul pentru Dialog Multicultural "Orizont" AL MATALE, CARAGIALE www.rong>revistaorizontrong>.ro 8-17 CARAGIALE, VIU IOANA PÅRVULESCU Caragiale a fost mai viu decât contemporanii lui. Îl avea pe dracu-n el. Era f`r` astâmp`r, începând cu expresia fe]ei, în schimbare necontenit`. Prin contrast, moartea lui a izbit mai tare, cu atât mai mult cu cât n-a fost precedat` nici de încetinirea adus` de-obicei de îmb`trânire [i nici de o boal` vizibil`. Paul Zarifopol, nevoit s` stea în locuin]a din Berlin a scriitorului care tocmai murise, a vegheat de seara pân` diminea]a cu ochii ]int` la draperia care ascundea trupul prietenului s`u. Lui Zarifopol i se p`rea mereu c` perdeaua se mi[c`: "Nu se putea s` nu a[tept, noaptea întreag`, s` ias` Caragiale de dup` covorul care-mi atârna în fa]` [i s` vorbeasc`..." cyan magenta yellow black 16-17 ACUM NORMALITATEA, CORECTITUDINEA SUNT SENZA}IONALE… CORNEL UNGUREANU |N DIALOG CU IOANA PÅRVULESCU 8-9 CARAGIALE. VERSIUNEA 2012 MIRCEA A. DIACONU IRINA PETRA{ 10 11-13 CARAGIALIANA ALEXANDRU BUDAC ALEXANDRU RUJA ELENA CRA{OVAN 11-13 LUMILE LUI CARAGIALE IRINA DINC~ AURORA DAN BOGDAN BALI}A 14-15 PROIECT REALIZAT CU SPRIJINUL PRIM~RIEI MUNICIPIULUI TIMI{OARA {I AL CONSILIULUI LOCAL TIMI{OARA, |N CADRUL CONCEPTULUI TIMI{OARA OPEN ART CITY (TIMI{OARA - ORA{ DESCHIS AL ARTELOR)

salon literar nr.68.pdf - culitaioanusurelu.ro
seria a treia, an V, nr. 2, februarie 2013 - Insemnari Iesene
seria a treia, an II, nr. 4, aprilie 2010 - Insemnari Iesene
GEORGE BACIU – PURTĂTOR DE TAINICE - Oglinda literara
seria a treia, an V, nr. 6 iunie 2013 - Insemnari Iesene
citeste aici revista hyperion! - Stiri Botosani
Altculture Magazine 2/2017 (Eugen Matzota)
Confesiuni-Nr-4 - Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”
Nr. 4 (05) anul II / octombrie-decembrie 2004 - ROMDIDAC
seria a treia, an V, nr. 5 mai 2013 - Insemnari Iesene