Views
3 years ago

581.4 Design Interior - Universitatea Tehnică a Moldovei

581.4 Design Interior - Universitatea Tehnică a Moldovei

581.4 Design Interior - Universitatea Tehnică a

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea de Urbanism și Arhitectură PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT pentru ciclul I (studii superioare de licenţă) Codul şi denumirea domeniului general de studii: 58 Arhitectură şi Construcţii Codul şi denumirea domeniului de formare profesională: 581 Arhitectură și Urbanism Codul şi denumirea specialităţii: 581.4 Design Interior Numărul total de credite de studii: 240 Titlul obţinut la finele studiilor: Designer (Inginer) licenţiat Baza admiterei: Studii liceale, studii medii de specialitate, studii superioare Durata studiilor: 4 ani Forma de organizare a învăţământului: învăţământ cu frecvenţa la zi Anul de studii I II III IV Activităţi didactice Semestrul I Semestrul II 1. CALENDARUL UNIVERSITAR Sesiuni de examinare Semestrul I Semestrul II Săptămâni Săptămâni Săptămâni Săptămâni Stagii Vacanţă practice Iarnă Primăvară Vară Săptămâni Săptămâni Săptămâni Săptămâni 15 15 4 4 4 3 1 6 15 15 4 4 4 3 1 6 15 15 4 4 4 3 1 6 15 14 4 3 4 3 1 8

Pliantul de prezentare a proiectului - Universitatea Tehnică
581.1 Arhitectura - Universitatea Tehnică a Moldovei
361.1 Contabilitate - Universitatea Tehnică a Moldovei
362.1 Marketing şi Logistică - Universitatea Tehnică a Moldovei
582.1 Construcții și Inginerie Civilă - Universitatea Tehnică a ...
543.4 Design şi Tehnologii Poligrafice - Universitatea Tehnică a ...
Material Informativ - Universitatea Tehnică a Moldovei
541.2 Tehnologia Produselor Alimentare - Universitatea Tehnică a ...
Cerinte fate de manuscris - Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc". - Universitatea Tehnică a Moldovei
541.2 Tehnologia Produselor Alimentare - Universitatea Tehnică a ...
S p e c i a l i t ă ţ i - Universitatea Tehnică a Moldovei
Contractul colectiv de muncă - Universitatea Tehnică a Moldovei
552.2 Biotehnologii Industriale - Universitatea Tehnică a Moldovei
543.2 Tehnologia Produselor din Ceramică și Sticlă - Universitatea ...
543.1 Tehnologia Prelucrării Lemnului - Universitatea Tehnică a ...
541.3 Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare
Prezentare UTCB - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
542.1 Ingineria Produselor Textile şi din Piele - Universitatea ...
Descărcați Regulamentul în format pdf - Universitatea Tehnică a ...
Ordinea De Zi A Sedintei Din 27 Martie 2013 - Universitatea Tehnică
Istoria şi metodologia cercetării științifice - Universitatea Tehnică a ...
UNIVERSITATEA din ORADEA Facultatea de MEDICINĂ şi ...
Ghidul studentului de la FB 2011-2012 - Universitatea Danubius
raport de evaluare interna a calitatii – 2010 - Universitatea Naţională ...