BORDEROU – LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

hargitamegye.ro

BORDEROU – LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

BORDEROULISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

INVENTARUL TURISTIC, STUDIU ECONOMIC ŞI ACTIVITĂŢI BALNEARE

STUDIU ECOLOGIC ŞI INGINERIA MEDIULUI

STUDIU GEOTEHNIC

STUDIU EXPLOATĂRI MINIERE

STUDIU HIDROGEOLOGIC

STUDIU REŢELE ELECTRICE

STUDIU REŢEA DE APĂ ŞI CANALIZARE

STUDIU REŢELE DE TELECOMUNICAŢII

STUDIU TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE

STUDIU CIRCULAŢIE ŞI DRUMURI

STUDIU PROXIMITĂŢI ŞI SITUAŢIA URBANĂ EXISTENTĂ, REAMBULARE

TOPOGRAFICĂ

STUDIU PRIVIND FONDUL CONSTRUIT, MONUMENTE ȘI SITURI ARHEOLOGICE

STUDIU DOMENIU SCHIABIL

STUDIU TRASEE MONTANE, TRASEE TURISTICE, TRASEE MOUNTAIN-BIKE,

TRASEE BIATLON, TRASEE ATV, TRASEE PENTRU CÂINI

HARGHITA MOUNTAINS Ski-Resort PRELIMINARY STUDY

– Dl HUBERT RAMSKOGLER

Plan Urbanistic Zonal Munţii Harghita / FAZA 01 - ANALIZĂ STADIU ACTUAL


LISTA PIESELOR DESENATE

PLANŞA STUDIU TURISTIC

PLANŞA STUDIU PROTECŢIA MEDIULUI

PLANŞA STUDIU GEOTEHNIC ŞI HIDROGEOLOGIC

PLANŞA STUIDU INFRASTRUCTUA MAJORĂ

PLANŞA STUDIU CIRCULAŢIE ŞI DRUMURI

PLANŞA REAMBULARE TOPOGRAFICĂ – ANALIZĂ URBANĂ

PLANŞA STUDIU FOND CONSTRUIT, MONUMENTE ŞI SITURI ARHEOLOGICE

PLANŞA PÂRTII DE SCHI – ZONA STUDIATĂ

PLANŞA STUDIU DE ÎNCLINARE ŞI NEEXPUNERE LA SOARE

PLANŞA PÂRTII DE SCHI EXITENTE ŞI PROPUSE

PLANŞA PISTE, TRASEE DE DIFERITE TIPURI

Plan Urbanistic Zonal Munţii Harghita / FAZA 01 - ANALIZĂ STADIU ACTUAL

More magazines by this user
Similar magazines