Raspunsuri 56

ima.imi.ro

Raspunsuri 56

Raspunsuri - Calificare profesionala a

intermediarilor in asigurari persoane fizice

T 56

1 ) Ce reprezinta despagubirea intr-un contract de asigurare

d) suma pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului sau beneficiarului asigurarii sau tertului prejudiciat, dupa caz,

pentru pagubele/prejudiciile rezultate in urma producerii riscurilor asigurate

2 ) Ce reprezinta suplimentul de asigurare

*

e) actul aditional incheiat intre asigurator si asigurat care modifica sau completeaza contractul de asigurare *

3 ) Ce reprezinta termenul de prime brute incasate

d) totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate in perioada de referinta, inainte de deducerea

oricaror sume din acestea

4 ) Contractul de intermediere inceteaza:

*

a) conform regulilor mandatului *

5 ) Intermediarii in asigurari:

c) trebuie sa conserve si sa pastreze politele si documentele de asigurare si sa le predea asiguratorului *

6 ) La data solicitarii autorizarii, agentul de asigurare, persoana juridica:

c) nu trebuie sa fi fost declarat anterior in faliment si sa nu faca obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara si/sau

faliment

7 ) Asigurarile se pot clasifica in functie de modul de realizare a raporturilor juridice de asigurare in:

*

a) asigurari obligatorii si asigurari facultative *

8 ) Ce functie indeplineste BAAR:

d) variantele a si b *

9 ) Din Fondul de Protectie a Victimelor Strazii se pot plati despagubiri numai in urmatoarele conditii: A)

accidentul cauzator de prejudicii sa se fi produs pe teritoriul unui stat care face parte din S.E.E. cu exceptia

Romaniei; B) accidentul cauzator de prejudicii sa se fi produs pe teritoriul unui stat care face parte din S.E.E. cu

exceptia statului in care isi au resedinta; C) autorul accidentului a ramas neidentificat; D) paguba afecteaza

bunurile tertei persoane; E) autovehiculul care a produs accidentul este neasigurat. Identificati varianta corecta si

completa:

c) C; E *

10) Pentru a se asigura “Cele mai bune practice” intr-o organizatie, reprezentantii si managerii in vanzari trebuie sa

respecte anumite standarde). Precizati care dintre enunturile de mai jos reprezinta definirea corecta a unuia din

aceste standarde:

c) Concurenta loiala – concurenta doar pe baza de calitate si servicii; fara a discredita niciodata concurenta *

11) Dreptul persoanei fizice de a-i fi aparate acele caracteristici care conduc la identificarea sa:

e) reprezinta o implicatie a dezvoltarii societatii informationale *

12) Dupa obtinerea consimtamantului persoanei vizate:

a) operatorul poate utiliza codul numeric personal al acesteia *


13) Responsabilitatea privind instruirea agentilor de asigurari privind prevenirea implicarii lor in operatiuni suspecte

de spalare de bani si finantare a actelor de terorism revine, potrivit reglementarilor in vigoare:

e) asiguratorilor si/sau reasiguratorilor *

14) Identificati riscurile acoperite prin polita CARGO:

c) coliziunea, esuarea, scufundarea sau rasturnarea navei *

15) In cazul asigurarii creditelor de export se pot asigura si riscurile politice

c) da *

16) Limita de despagubire in cazul RCA pentru anul 2012 este:

c) Pagube materiale: 1.000.000 Eur/eveniment; vatamari corporale si decese: 5.000.000 Eur/eveniment *

17) Limita despagubirii din cadrul politei RCA este valabila si pentru pagubele produse in afara teritoriului

Romaniei

d) nu *

18) Polita RCA acopera:

d) pagube materiale si vatamari corporale provocate tertilor *

19) Se poate incheia polita RCA pentru vehicule inmatriculate temporar

a) da *

20) Cand este rata de succes 100% la contactul telefonic:

e) nu exista rata de succes 100% la contactul telefonic *

21) Care este scopul celei de-a doua intalniri

c) incheierea vanzarii, referinte *

22) Care sunt categoriile de obiectii

c) graba, banii, nevoia, increderea *

23) La abordarea telefonica:

a) urmarim stabilirea unei intalniri *

24) Referintele sunt:

d) nume, informatii despre nume si acordul de a folosi recomandarea celui care a furnizat numele *

25) Small talk si preluarea controlului mediului au rolul de:

b) a scadea tensiunea relatiei si a crea un climat de confort *

More magazines by this user
Similar magazines