Views
3 years ago

DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...

DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...

DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala

D E C I Z I A NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la modificarea ajutorului de stat acordat S.C. ISPAT SIDEX S.A. in conformitate cu conditiile stipulate in Protocolul nr. 2 privind produsele CECO, anexa la Acordul European instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte CONSILIUL CONCURENTEI, Avand in vedere dispozitiile Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Consiliului Concurentei, Avand in vedere dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, modificata si completata prin O.U.G. nr. 121/2003, aprobata prin Legea nr. 184/2004, Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370 din 03 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, Avand in vedere dispozitiile Acordului European instituind o asociere intre Romania, pe de o parte si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 73 din 12 aprilie 1993, In temeiul urmatoarelor considerente, I. PROCEDURA DE NOTIFICARE Prin adresa nr. 17185/27.12.2004, inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. RS- AS/110/29.12.2004, a notificat, in baza art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat cu modificarile si completarile ulterioare, modificarea ajutorului existent, autorizat de Consiliul Concurentei prin Decizia nr. 99/2002, acordat SC Sidex SA Galati. Notificarea a devenit efectiva in data de 29.12.2004. II. Baza legala de acordare a ajutorului de stat (1) In anul 2001, Guvernul Romaniei a emis Ordonanta de Urgenta nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea S.C. Combinatul Siderurgic SIDEX S.A. 1

DECIZIA NR. 305 din 12.11.2004 referitoare la schema de ajutor de ...
DECIZIA NR 177 din 15.09.2005 - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI - Reteaua Nationala de ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
nr. 22 din 14.02.2005 - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
DECIZIA NR 57 din 29.03.2005 referitoare la masurile de sprijin ...
DECIZIA NR 56 din 24.03.2005 referitoare la masurile de sprijin ...
nr. 22 din 09.02.2006 - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
DECIZIA NR. 269 din 29.09.2004 referitoare la masura de sprijin ...
DECIZIA NR . 111 din 13.06.2005 referitoare la masurile de sprijin ...
nr. 25 din 21.02.2005 - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
Anexa nr. 13 - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
1 D E C I Z I A NR. 337 din 31.12.2004 referitoare la modificarea ...
Proiect - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
1 DECIZIA NR. 20 din 07.02.2006 referitoare la sprijinul financiar ce ...
DECIZIA NR .228 din 29.07.2004 referitoare la masura de sprijin ...
D E C I Z I A NR. 43 din 14.03.2005 referitoare la schema de ajutor ...
Raport privind - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
DECIZIA NR 279 din 06.10.2004 referitoare la neinterventia ...
, Uid " - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
DECIZIA nr.728 din 9 iulie 2012 referitoare la sesizarea ... - TVR.RO
raport - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
R O M A N I A CONSILIUL CONCURENTEI - Reteaua Nationala de ...
R O M A N I A CONSILIUL CONCURENTEI - Reteaua Nationala de ...
Consiliul Concurentei - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat
D E C I Z I A NR 316 din 29.11.2004 referitoare la măsura de sprijin ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
decizia consiliului concurentei nr. 295 din 28.10.2004 privind ...
CONSILIUL LOCAL AGNITA - Reteaua Nationala de Ajutor de Stat