Views
3 years ago

Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC

Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii - CESEC

Ecotoxicologia metalelor grele in lunca Dunarii -

 • Page 2 and 3: ECOTOXICOLOGIA METALELOR GRELE ÎN
 • Page 4 and 5: VIRGIL IORDACHE ECOTOXICOLOGIA META
 • Page 6 and 7: CUPRINS Prefaţă ........ 13 Cuvâ
 • Page 8 and 9: Lista tabelelor Tabelul 1 Mecanisme
 • Page 10 and 11: Lista figurilor Figura 1 Schema de
 • Page 12: Profesorului Angheluţă Vădineanu
 • Page 15 and 16: 14 eforturile autorului au fost bin
 • Page 17 and 18: 16 Fapt este că până la finele p
 • Page 19 and 20: 18 Introducere hidrogeomorfologice
 • Page 21 and 22: 20 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 23 and 24: 22 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 25 and 26: 24 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 27 and 28: 26 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 29 and 30: 28 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 31 and 32: 30 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 33 and 34: 32 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 35 and 36: 34 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 37 and 38: 36 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 39 and 40: 38 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 41 and 42: 40 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 43 and 44: 42 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 45 and 46: 44 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 47 and 48: 46 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 49 and 50: 48 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 51 and 52: 50 Analiza critică a cunoaşterii
 • Page 53 and 54:

  52 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 55 and 56:

  54 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 57 and 58:

  56 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 59 and 60:

  58 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 61 and 62:

  60 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 63 and 64:

  62 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 65 and 66:

  64 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 67 and 68:

  66 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 69 and 70:

  68 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 71 and 72:

  70 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 73 and 74:

  72 Analiza critică a cunoaşterii

 • Page 75 and 76:

  74 Descrierea programului de cercet

 • Page 77 and 78:

  76 Descrierea programului de cercet

 • Page 79 and 80:

  78 Descrierea programului de cercet

 • Page 81 and 82:

  80 Descrierea programului de cercet

 • Page 83 and 84:

  82 Descrierea programului de cercet

 • Page 85 and 86:

  84 Descrierea programului de cercet

 • Page 87 and 88:

  86 Descrierea programului de cercet

 • Page 89 and 90:

  88 Descrierea programului de cercet

 • Page 91 and 92:

  90 Descrierea programului de cercet

 • Page 93 and 94:

  92 Descrierea programului de cercet

 • Page 95 and 96:

  94 Descrierea programului de cercet

 • Page 97 and 98:

  96 Rezultate şi discuţii 3 Rezult

 • Page 99 and 100:

  98 Rezultate şi discuţii

 • Page 101 and 102:

  100 Rezultate şi discuţii

 • Page 103 and 104:

  102 Rezultate şi discuţii O dată

 • Page 105 and 106:

  104 Rezultate şi discuţii

 • Page 107 and 108:

  106 Rezultate şi discuţii În tab

 • Page 109 and 110:

  108 Rezultate şi discuţii concent

 • Page 111 and 112:

  110 Rezultate şi discuţii de meta

 • Page 113 and 114:

  112 Rezultate şi discuţii G3 H3 5

 • Page 115 and 116:

  114 Rezultate şi discuţii Cele ma

 • Page 117 and 118:

  116 Rezultate şi discuţii 100.00

 • Page 119 and 120:

  118 Rezultate şi discuţii oberva

 • Page 121 and 122:

  120 Rezultate şi discuţii bivalve

 • Page 123 and 124:

  122 Rezultate şi discuţii cazuril

 • Page 125 and 126:

  124 Rezultate şi discuţii preleva

 • Page 127 and 128:

  126 Rezultate şi discuţii Faptul

 • Page 129 and 130:

  128 Rezultate şi discuţii investi

 • Page 131 and 132:

  130 Rezultate şi discuţii stocul

 • Page 133 and 134:

  132 Rezultate şi discuţii

 • Page 135 and 136:

  134 Rezultate şi discuţii 3.5 Tip

 • Page 137 and 138:

  136 Rezultate şi discuţii concent

 • Page 139 and 140:

  138 Rezultate şi discuţii Distrib

 • Page 141 and 142:

  140 Rezultate şi discuţii Figura

 • Page 143 and 144:

  142 Rezultate şi discuţii ‣ În

 • Page 145 and 146:

  144 Rezultate şi discuţii Figura

 • Page 147 and 148:

  146 Rezultate şi discuţii Figura

 • Page 149 and 150:

  148 Rezultate şi discuţii Figura

 • Page 151 and 152:

  150 Rezultate şi discuţii Spre de

 • Page 153 and 154:

  152 Rezultate şi discuţii în caz

 • Page 155 and 156:

  154 Rezultate şi discuţii Din ana

 • Page 157 and 158:

  156 Rezultate şi discuţii Tabelul

 • Page 159 and 160:

  158 Rezultate şi discuţii Tabelul

 • Page 161 and 162:

  160 Rezultate şi discuţii

 • Page 163 and 164:

  162 Rezultate şi discuţii Tabelul

 • Page 165 and 166:

  164 Rezultate şi discuţii În ser

 • Page 167 and 168:

  166 Rezultate şi discuţii 166

 • Page 169 and 170:

  168 Rezultate şi discuţii Legend

 • Page 171 and 172:

  170 Rezultate şi discuţii în lab

 • Page 173 and 174:

  172 Rezultate şi discuţii 3.7 Eva

 • Page 175 and 176:

  174 Rezultate şi discuţii 450.0 1

 • Page 177 and 178:

  176 Rezultate şi discuţii Figura

 • Page 179 and 180:

  178 Rezultate şi discuţii

 • Page 181 and 182:

  180 Rezultate şi discuţii diferit

 • Page 183 and 184:

  182 Rezultate şi discuţii de 42.8

 • Page 185 and 186:

  184 Rezultate şi discuţii Tabelul

 • Page 187 and 188:

  186 Rezultate şi discuţii de exce

 • Page 189 and 190:

  188 Rezultate şi discuţii localiz

 • Page 191 and 192:

  190 Rezultate şi discuţii Tabelul

 • Page 193 and 194:

  192 Rezultate şi discuţii 35 Igno

 • Page 195 and 196:

  194 Rezultate şi discuţii mai apr

 • Page 197 and 198:

  196 Rezultate şi discuţii Evaluar

 • Page 199 and 200:

  198 Rezultate şi discuţii 3.9.2 C

 • Page 201 and 202:

  200 Concluzii şi recomandări 4 Co

 • Page 203 and 204:

  202 Concluzii şi recomandări func

 • Page 205 and 206:

  204 Epilog De la încheierea redact

 • Page 207 and 208:

  206 Anexe Anexa 1 Caseta 1 Continua

 • Page 209 and 210:

  208 Anexe 1 Lacunele identificate

 • Page 211 and 212:

  210 Anexe 2 Modelul conceptual şi

 • Page 213 and 214:

  212 Anexe ecologice naturale furniz

 • Page 215 and 216:

  214 Anexe sistem socio-economic (lo

 • Page 217 and 218:

  216 Anexe Managementul capitalului

 • Page 219 and 220:

  218 Anexe în funcţie de dificult

 • Page 221 and 222:

  220 Anexe Procesul de asistare (fur

 • Page 223 and 224:

  222 Anexe ‣ necesitatea rezolvăr

 • Page 225 and 226:

  224 Anexe Anexa 3 Modelul homomorf

 • Page 227 and 228:

  226 Anexe

 • Page 229 and 230:

  228 Anexe Anexa 3 Tabelul 1 Tipuri

 • Page 231 and 232:

  230 Anexe Anexa 3 Figura 2 Detaliu

 • Page 233 and 234:

  232 Anexe

 • Page 235 and 236:

  234 Anexe Depresiune Export antropi

 • Page 237 and 238:

  236 Anexe Anexa 3 Figura 10 Detalie

 • Page 239 and 240:

  238 Anexe analizei funcţionale cal

 • Page 241 and 242:

  240 Anexe Anexa 5 Rezultate ale ana

 • Page 243 and 244:

  242 Anexe Anexa 5 Tabelul 2 Paramet

 • Page 245 and 246:

  244 Anexe ‣ reconstrucţia ecolog

 • Page 247 and 248:

  246 Anexe Anexa 7 Organizarea spaţ

 • Page 249 and 250:

  248 Anexe 5 A-A’ 4, H F G 2, I 3

 • Page 251 and 252:

  250 Anexe I6 I5 Aii I4 I3 Ai I2 I1

 • Page 253 and 254:

  252 Anexe Anexa 7 Figura 8 Profilul

 • Page 255 and 256:

  254 Anexe Anexa 7 Figura 11 Schiţa

 • Page 257 and 258:

  256 Anexe Zonă depresionară cu s

 • Page 259 and 260:

  258 Anexe Anexa 8 Planşa 2 Sus: ă

 • Page 261 and 262:

  260 Anexe Anexa 8 Planşa 4 Canale

 • Page 263 and 264:

  262 Anexe Anexa 8 Planşa 6 Sus: La

 • Page 265 and 266:

  264 Anexe Anexa 8 Planşa 8 Depresi

 • Page 267 and 268:

  266 Anexe Anexa 8 Planşa 10 Gindul

 • Page 269 and 270:

  268 Anexe Anexa 8 Planşa 12 Prival

 • Page 271 and 272:

  270 Anexe consumatori ai nevertebra

 • Page 273 and 274:

  272 Anexe Dunări în 1992-1995 (da

 • Page 275 and 276:

  274 Anexe Pentru evaluare au fost u

 • Page 277 and 278:

  276 Anexe E.5 Evaluarea ponderii ex

 • Page 279 and 280:

  278 Anexe terestră, articolul de s

 • Page 281 and 282:

  280 Anexe Anexa 10 Distribuţia con

 • Page 283 and 284:

  282 Anexe

 • Page 285 and 286:

  284 Anexe Ct R = -0.72** L Anexa 10

 • Page 287 and 288:

  286 Anexe

 • Page 289 and 290:

  288 Anexe Tip de detritus Staţia Z

 • Page 291 and 292:

  290 Anexe

 • Page 293 and 294:

  292 Anexe Anexa 13 a Coeficienţii

 • Page 295 and 296:

  294 Anexe K1-12b Zr Fe Mn Zn Cu Ni

 • Page 297 and 298:

  296 Anexe corp K1-10a Zr Fe Mn Zn C

 • Page 299 and 300:

  298 Anexe K2-16 tot individul Zr Fe

 • Page 301 and 302:

  300 Anexe Anexa 17 Coeficienţii de

 • Page 303 and 304:

  302 Anexe Anexa 19 A. Coeficienţii

 • Page 305 and 306:

  304 Anexe Sistem C. Per. Ev. Zr Fe

 • Page 307 and 308:

  306 Anexe Anexa 21 a Concentraţii

 • Page 309 and 310:

  308 Anexe Anexa 21 e Concentraţii

 • Page 311 and 312:

  310 Anexe Anexa 21 h Concentraţii

 • Page 313 and 314:

  312 Anexe Anexa 22 Concentraţiile

 • Page 315 and 316:

  314 Anexe

 • Page 317 and 318:

  316 Anexe Anexa 25 Structura consor

 • Page 319 and 320:

  318 Bibliografie 17. Baath, E., 198

 • Page 321 and 322:

  320 Bibliografie 58. Cairns, J., Jr

 • Page 323 and 324:

  322 Bibliografie 95. Cristofor, S.,

 • Page 325 and 326:

  324 Bibliografie 134. Gambrell, R.

 • Page 327 and 328:

  326 Bibliografie calităţii factor

 • Page 329 and 330:

  328 Bibliografie 209. Jamil, A., K.

 • Page 331 and 332:

  330 Bibliografie Hg and Zn in the p

 • Page 333 and 334:

  332 Bibliografie “Raport anual la

 • Page 335 and 336:

  334 Bibliografie 331. Pokorny, J.,

 • Page 337 and 338:

  336 Bibliografie 372. Smith, C.J.

 • Page 339 and 340:

  338 Bibliografie 410. Vădineanu, A

INA IN DELEGATIA AUSTRIACA - upload.wikimedia....
APARE IN TOATE ZILELE - upload.wikimedia....
Modelarea bioacumulării metalelor grele în plante de cultură - CESEC
Contributii la analiza functionala a complexului de ... - CESEC
Raport Ştiinţific Etapa 3 Decembrie 2010 - CESEC
Agrosisteme si servicii hidrologice in regiunea inundabila a - CESEC
bioacumularea metalelor grele in lantul sol-legume
2007 - Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
Lucrări practice de ecologie - CESEC
Raport Științific Etapa 4 Septembrie 2011 - CESEC
Raspunsurile studentilor la intrebarea "de ce trebuie sa ... - CESEC
2008 - Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
Raport Ştiinţific Etapa 2 Decembrie 2009
Rezumatul in format pdf - Sorting
Predictia dinamica a valorilor in microprocesoarele ... - ULBS
Descarca articole in format pdf - colmedmm.ro
proiectarea structurilor din beton de inalta rezistenta in zone seismice
BULETINUL POMPIERILOR - IGSU
Studiu privind implementarea POR in Regiunea Nord-Est - Fonduri ...
Viaļa în Gorj • joi, 11-17 martie 2010 • 3 - Viata in Gorj
Şomajul tehnic – „soluţia de criză” pentru minerii din ... - Viata in Gorj