Views
3 years ago

Aforisme asupra intelepciunii in viata-Silva-Press

Arthur Schopenhauer

Aforisme asupra intelepciunii in

 • Page 2 and 3: Descrierea CIP a Bibliotecii Nation
 • Page 4 and 5: Coperta: Tudor Ungureanu Culegere:
 • Page 6 and 7: " Orice plăcere e negativă, pe c
 • Page 8 and 9: IHTRODOCERE Înţelepciunea vieţii
 • Page 10 and 11: CAPITOLUL 1 iMPARTIRE FOtiDAMENTRL
 • Page 12 and 13: pe temeiul unor întâmp1ări reale
 • Page 14 and 15: ,@,etnt!tirt fUllbBnuntn"'i • __
 • Page 16 and 17: aduce unui om împrejurările din a
 • Page 18 and 19: ulVRrţirc funbnUIClItR(i! _._ ....
 • Page 20 and 21: CAPITOLUL II DESPRE CE Efi CE ESTE
 • Page 22 and 23: ___ . __ tolJtr t.tlC!..!!!_!nc!_._
 • Page 24 and 25: noi, în impresia noastră ne dă f
 • Page 26 and 27: __ ej4Jt!e eet.a!..!,_te_cl_n_e_b_e
 • Page 28 and 29: născut din nevoie, cea din unnă d
 • Page 30 and 31: ___ ej4Jt!c eeeaee eitr d1tt!'!!..
 • Page 32 and 33: esţJt!e ceeate ejte dnetJlt --- s
 • Page 34 and 35: eiţJt!e eeedee eite ehteUd lui Des
 • Page 36 and 37: puterea Inusculară şi cu cea geni
 • Page 38 and 39: tjlJtt tet4tt eite d1ttUd . ( - se
 • Page 40 and 41: în atmosfera zeilor "cu viaţa uş
 • Page 42 and 43: viaţa reală, de la simpla adunare
 • Page 44 and 45: eGţltt. ceenee tGte eh!etJn_. totu
 • Page 46 and 47: e4Jre teeBtt tste chteb.oameni nu p
 • Page 48 and 49: intelectuale, după regula citată:
 • Page 50 and 51: CAPITOLUL III DESPE CEEA CE A CINEV
 • Page 52 and 53:

  Înaltul părinte al zeilor şi al

 • Page 54 and 55:

  eStt ttt 4t!t cllttb ,_ n ________

 • Page 56 and 57:

  onoarea omenirii. Altul , iarăşi

 • Page 58 and 59:

  CAPITOLUL IV trI DESPItE CEEA CE It

 • Page 60 and 61:

  tB.r teentt t!tţ1ttnintei dllt"n e

 • Page 62 and 63:

  eBţll!t cetate te.ţlteail1ti dllt

 • Page 64 and 65:

  strălucit de ambiţie: cu moartea,

 • Page 66 and 67:

  e4't!c ceeAce eeg!nti. dnetJ .. __

 • Page 68 and 69:

  li se atribuie: dovada contrară o

 • Page 70 and 71:

  tţlt!t ccecu:e rc.ţtt!f{iinti !il

 • Page 72 and 73:

  el dă concluzia şi rămâne dator

 • Page 74 and 75:

  ejţ1rt ceeace t!e.ţ1ttoillti dntt

 • Page 76 and 77:

  cununa.t. Î nsemnătatea acestei o

 • Page 78 and 79:

  ejţ1t!e cetnt _!!illtă. tb,e __ .

 • Page 80 and 81:

  tj"'l!t CetBCt ttţJttoiuti cbttun

 • Page 82 and 83:

  numai ca acest vreunul să nu fie c

 • Page 84 and 85:

  e".ţ1tc cetace ternt4 cJletJ.! . _

 • Page 86 and 87:

  ejt!t ceeace t!tt!t3inti dnebo biru

 • Page 88 and 89:

  guri rele să zică despre el. La e

 • Page 90 and 91:

  et!c tect!!ainti dncaa .. lui Gelli

 • Page 92 and 93:

  eţJl!e ceeAte l!tţJl!taittti dne"

 • Page 94 and 95:

  tjţJt!e teentt t!tţ1r!ldi cltteb_

 • Page 96 and 97:

  corespunzătoare, iar nu să pedeps

 • Page 98 and 99:

  şi rămâne o durere trupească fo

 • Page 100 and 101:

  tţJtt crence tt4Jttaht!_A_C_b'_t t

 • Page 102 and 103:

  ej:l't!e cttatt t!t.ţtt!tatn tn '"

 • Page 104 and 105:

  ucidă, răspunsul este, că eu pro

 • Page 106 and 107:

  ejţlre ceeace t!t.lJ, .. t!_!!liJt

 • Page 108 and 109:

  o altă inferioritate a faptelor es

 • Page 110 and 111:

  __ _ o ejţlrt ce,!Bee r.hit c.iu!.

 • Page 112 and 113:

  Nu vezi efect, toate stau amorţite

 • Page 114 and 115:

  le-au produs, nu ar fi Iacut-o din

 • Page 116 and 117:

  _ oţtr.t. rttart t!9t!tt\i1!.!fi d

 • Page 118 and 119:

  ---_._---- 'tffiV OUx E$llJ.UV. Dac

 • Page 120 and 121:

  tjţJt!t rttare t!t..ţarta emttJll

 • Page 122 and 123:

  înălţa astfel peste mulţimea ce

 • Page 124 and 125:

  Ci\PITOLUL V PflltEHESE SI MAXIME .

 • Page 126 and 127:

  vine în conştiinţă pe calea ref

 • Page 128 and 129:

  demon rău, prin nălucirile dorin

 • Page 130 and 131:

  Cine poate scăpa de ea şi nu cere

 • Page 132 and 133:

  __ e1te_i nt .. xime _ _ _ _ __ r

 • Page 134 and 135:

  plă.ceri. De aid vine, că năzuiI

 • Page 136 and 137:

  ,1;trtnejt. t ltulxime '."M_' _A_'

 • Page 138 and 139:

  numai aceste, dar aceste desigur, s

 • Page 140 and 141:

  attnee ji mnxime ,. __ " ___ .,...r

 • Page 142 and 143:

  se cer însuşiri intelectuale mai

 • Page 144 and 145:

  dezamăgirea la neadevărurile ce n

 • Page 146 and 147:

  advărată, adică cea intelectual

 • Page 148 and 149:

  cea mai energică, adică cea prin

 • Page 150 and 151:

  căldură sufletească, nu are treb

 • Page 152 and 153:

  minute. Pentru băiat singurătatea

 • Page 154 and 155:

  nobilă a firii lor, adică prin ce

 • Page 156 and 157:

  mai folosească de el. Căci, presu

 • Page 158 and 159:

  lWttteje fi ulIlxitne tot nu este

 • Page 160 and 161:

  fiindcă, chiar izvorul lor le neut

 • Page 162 and 163:

  hotărârea de a nu mai cădea în

 • Page 164 and 165:

  tpllt!eneie fi mlxhtte meditarea lu

 • Page 166 and 167:

  __ ",-- o.t! _t_nt_j _t ... fi mnxi

 • Page 168 and 169:

  cuvântul lui Seneca (Ep. 37): si t

 • Page 170 and 171:

  ceilalţi sunt numai actori. Î ns

 • Page 172 and 173:

  lttmtit ii nU1XÎmt __ '__.I'! :t -

 • Page 174 and 175:

  aceea, şi oboseala ce o simţim î

 • Page 176 and 177:

  tpot!e .. ejeJ! _ 1It _ .. xi_1It_e

 • Page 178 and 179:

  se recunosc cu atâta iuţeală, î

 • Page 180 and 181:

  23 , Ninleni nu poate vederi deasup

 • Page 182 and 183:

  mult mai mare. Admiraţia stă, pri

 • Page 184 and 185:

  toată lumea se îndreaptă după c

 • Page 186 and 187:

  inteligenţi şi plini de spirit. D

 • Page 188 and 189:

  foarte scump plătită). Dacă ne e

 • Page 190 and 191:

  Ot!tntjt fi _Ift_d_xi_lft_f __ _ __

 • Page 192 and 193:

  că. nu o al. Fie curaj , fie erudi

 • Page 194 and 195:

  tpllrmtjt ii mllxhnt ____ ______4

 • Page 196 and 197:

  tporeaeie fi moxime prin Ulmare mai

 • Page 198 and 199:

  tpesteje ii m.nule t _ bărbatului

 • Page 200 and 201:

  Precum ceara1 care din fire este ta

 • Page 202 and 203:

  toate acestea Bacon de Verulam sus

 • Page 204 and 205:

  tăcerii rodeşte liniştea "o 43)

 • Page 206 and 207:

  en el mar (dă-i noroc fiului tău

 • Page 208 and 209:

  vine chiar din adâncul firii noast

 • Page 210 and 211:

  mea l ) , că greşeala gândirii s

 • Page 212 and 213:

  un lucru, care pe urmă i-a ieşit

 • Page 214 and 215:

  absolută, şi înţelegerea acelui

 • Page 216 and 217:

  qJ4reue8e f.i.m4 xi_m_e __ _ __ , V

 • Page 218 and 219:

  CAPITOLUL VI DESP DEOSEBIEfI VflSTE

 • Page 220 and 221:

  copilăriei şi ele de pe atunci su

 • Page 222 and 223:

  eB.ţ1t!e beojelJitM tJÂtitelor --

 • Page 224 and 225:

  de Ia alţii şi iluziile cele mai

 • Page 226 and 227:

  ne sleieşte curajul vieţii. Atunc

 • Page 228 and 229:

  trecut se arată aşa de apropiat

 • Page 230 and 231:

  copiii extraordinari, ceea ce numes

 • Page 232 and 233:

  mereu distracţie, fie prin joc, fi

 • Page 234 and 235:

  aceasta ştim mult mai multe şi av

 • Page 236 and 237:

  uneori pe o treaptă mai sus, ceea

 • Page 238 and 239:

  lămurit şi luă.m lumea cunl este

 • Page 240 and 241:

  ăsplata. Toate acestea compenseaz

 • Page 242 and 243:

  astrologia, totuşi se poate spune

 • Page 244 and 245:

  Prefaţa traducătorului .... .....