cum să supraveghem şi să controlăm infecţia cu virusul gripal a(h5n1)

influenzaresources.org
  • No tags were found...

cum să supraveghem şi să controlăm infecţia cu virusul gripal a(h5n1)

GHID PENTRU

MEDICII VETERINARI

CUM SĂ SUPRAVEGHEM

ŞI SĂ CONTROLĂM INFECŢIA

CU VIRUSUL GRIPAL A(H5N1)

LA PĂSĂRI

Ministerul Sănătăţii

şi Protecţiei Sociale

Ministerul Agriculturii şi

Industriei Alimentare


câteva INFORMAŢII TEHNICE DESPRE

VIRUSUL GRIPAL a (H5n1) LA PĂSĂRI

Gripa aviară este o infecţie a păsărilor cauzată de tipul A al virusurilor

gripale. Toate păsările sunt susceptibile la infecţia cu virusul gripal aviar

(VGA), responsabil de un larg spectru de simptome: de la infecţii de

severitate mică (VGA slab patogene) până la infecţii foarte severe care

pot provoca epizootii de proporţii (VGA înalt patogene).

Contactul direct sau indirect dintre păsările domestice şi cele acvatice

migratoare este o cauză frecventă a epidemiilor în rândul păsărilor. Se

consideră că păsările acvatice migratoare, în special, raţele sălbatice,

reprezintă sursa naturală a VGA care ar putea transmite infecţia la

păsările domestice. Virusul, fiind foarte contagios, poate fi transmis rapid

de la o fermă la alta prin echipament contaminat, maşini, hrană, cuşti

sau îmbrăcăminte. Pieţele de păsări vii, de asemenea, sunt o sursă de

răspândire a virusurilor gripale aviare.

Aplicarea carantinei pentru fermele contaminate şi distrugerea cârdurilor

afectate de virus sau expuse la sursa de infecţie constituie nişte măsuristandard

de control, de prevenire a răspândirii virusului în mediul unei

populaţii de păsări sănătoase.

Epizootologie

Dintre păsările domestice, gripa aviară a fost semnalată cel mai frecvent

la curci, raţe, gâşte, fazani şi găini. Între numeroasele specii de păsări

sălbatice la care a fost decelat VGA, trebuie menţionate păsările

acvatice, cele care populează ţărmurile (pescăruşi, rândunele de mare)

şi păsările migratoare, în special, palmipedele.

Unele animale marine ca foca, morsa, balena şi delfinul pot lua boala în

mod clinic cu virusuri aviare. Porcul, calul contractează infecţia subclinic


CONTROLUL INFECŢIEI cu VIRUSUL GRIPAL A(H5N1) la oameni


şi o pot transmite păsărilor sau, după o transformare genetică prin

reasortare, omului sau altor specii.

Transmiterea directă a bolii de la păsări cu GA la om, porc, nutrii sau alte

specii de mamifere a fost semnalată foarte rar.

Ca şi în cazul infecţiilor gripale asimptomatice, contaminarea cu gripă

are loc, de regulă, în cadrul aceleiaşi specii: atunci când este vorba de o

epizootie activă de gripă, sursa de infecţie pentru păsări o reprezintă tot

păsările, iar sursa de infecţie pentru om o reprezintă omul. Ouăle se pot

contamina în oviduct sau în cloacă. Cu cât contactul dintre păsările care

elimină şi cele care receptează virusul este mai strâns, cu atât infecţia se

transmite mai uşor – direct, pe cale respiratorie sau digestivă.

Surse de infecţie

Este vorba despre secreţii, excremente, precum şi despre toate părţile

carcasei. Virusul este eliminat pe durata intervalului de incubaţie şi

pentru un timp limitat în perioada de convalescenţă. S-a demonstrat

că unele palmipede pot elimina virusul intermitent, pe parcursul unei

perioade de peste un an.

Aspecte clinice

Boala apare la păsări brusc şi are următoarele simptome: apatie, lipsa

poftei de mâncare, înfoierea penelor şi febră. Unele păsări prezintă

slăbire şi imobilitate. Găinile pot iniţial să producă ouă cu modificări ale

cojii, după care nu se mai ouă.

Păsările afectate cad deseori într-o stare comatoasă, atingând cu capul

pământul şi având secreţii din cavitatea nazală şi din cioc. Crestele şi

„bărbiţele” se umflă şi se învineţesc. Alte simptome: diaree apoasă,

uneori cu urme de sânge, sete acută. Respiraţia păsărilor este greoaie şi

pot apărea hemoragii pe pielea fără pene.

GHID PENTRU CADRELE MEDICALE


Acţiuni de combatere a infecţiei

cu virusul gripal aviar

• Medicul veterinar va anunţa suspiciunea la

gripa aviară către autoritatea sanitar-veterinară

teritorială

• Se vor înregistra toate categoriile de păsări

(indicându-se numărul păsărilor domestice moarte

şi numărul celor care prezintă semne clinice).

• Se vor expedia de urgenţă la laborator probe

pentru precizarea diagnosticului.

• Păsările din eventualul focar vor rămâne în

adăposturi, evitându-se contactul cu alte păsări.

• Nici o pasăre nu va intra în şi nu va ieşi din locul în

care e întreţinută.

• Toate deplasările şi transporturile - de persoane,

animale, vehicule, instrumente, de carne de

pasăre, de furaje, deşeuri etc. se vor face cu avizul

autorităţii sanitar-veterinare teritoriale.

După confirmarea oficială a diagnosticului de gripă aviară

se anunţă imediat boala prin telefon, internet, fax la Serviciul sanitarveterinar

raional (municipal); Direcţia medicină veterinară;

Centrul republican de diagnostic veterinar; Oficiul internaţional de

epizootii şi Secretariatul Acordului pentru aplicarea măsurilor sanitare şi

fitosanitare al Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Comisia republicană extraordinară antiepidemică va aproba planul

de acţiuni privind combaterea gripei aviare la nivel teritorial. Conform

cerinţelor sanitar-veterinare, în zona de carantină nu se permite

scoaterea sau introducerea păsărilor şi a produselor.

Focarul se izolează strict prin două zone – zona de protecţie şi zona de

supraveghere.

Zona de protecţie se instituie pe o rază de 3 km, unde se efectuează

depopularea tuturor speciilor de păsări prin eutanasiere, sacrificându-le

cu dioxid de carbon. Efectivele eutanasiate vor fi nimicite prin ardere sau

îngropate la o adâncime de cel puţin de 2 metri.


CONTROLUL INFECŢIEI cu VIRUSUL GRIPAL A(H5N1) la oameni


• Ouăle se distrug fără întârziere.

• Furajele, gunoiul de grajd vor fi distruse sau tratate

corespunzător, conform instrucţiunilor.

• Spaţiile folosite pentru păsări, împrejurimile, vehiculele,

echipamentele vor fi curăţate şi dezinfectate.

• Nici o pasăre nu va fi reintrodusă în exploataţie decât

după cel puţin 21 zile de la terminarea acţiunilor de

profilaxie.

• Efectuarea anchetei epizootologice: perioada de timp

în care gripa aviară ar fi putut exista în gospodărie;

interzicerea circulaţiei personalului, păsărilor

domestice sau a altor păsări, a animalelor, vehiculelor,

ouălor, cărnii, precum şi a oricăror instrumente sau

materiale.

• Prelevarea de probe de la palmipede pentru a depista

eventualele infecţii la speciile din această familie.

Zona de supraveghere se instituie pe o rază de 10 km. Proprietarii

din raza acestei zone sunt obligaţi să închidă toate păsările. Starea de

sănătate a păsărilor din zonă se examinează sistematic.

Plata despăgubirilor se va face din fondurile prevăzute de Planul

naţional de contingenţă pentru combaterea epizootiilor, indiferent

dacă păsările şi animalele sunt asigurate sau nu. Achitarea acestora

se stabileşte de către o comisie specială (medicul veterinar, primarul,

contabilul Primăriei). Mărimea despăgubirilor este determinată în funcţie

de valoarea genetică, zootehnică a păsărilor, categoria de producţie etc.,

la preţul de piaţă practicat la data la care a avut loc acţiunea de lichidare.

Conform Codului cu privire la contravenţiile administrative al R. Moldova

(art. 107), încălcarea regulilor sanitar-veterinare sau nerespectarea

cerinţelor de carantină atrage după sine aplicarea următoarelor amenzi:

persoanelor fizice – în mărime de la 45 la 50 salarii minime (circa 900

lei), persoanelor cu funcţii de răspundere – de la 100 la 120 salarii

minime (circa 2160 lei).

GHID PENTRU CADRELE MEDICALE


SUPRAVEGHEREA ŞI DIAGNOSTICUL

DE LABORATOR

Laboratoare naţionale de referinţă

şi de diagnostic pentru gripa aviară

Examenele de laborator pentru diagnosticul gripei aviare sunt efectuate

în Centrul republican de diagnostic veterinar - Laboratorul naţional

de referinţă pentru gripa aviară - urmând să fie confirmate de către

laboratoarele de referinţă de talie mondială (Paris, Londra).

Ambalarea, transportul

şi asigurarea securităţii probelor

pe durata deplasării

Probele care conţin material viral cu un mare potenţial infectant se

protejează prin închiderea în cutii etanş de plastic, în vată îmbibată

cu soluţii dezinfectante. Probele astfel recoltate se ambalează după

individualizare în cel puţin două pungi de plastic. Pe ambalajul exterior

se fixează o etichetă cu următorul conţinut: PERICOL – Pachetul se

deschide doar de persoane autorizate.

Pe ambalajul exterior se aplică primele sigilii şi se dezinfectează.

Pachetul ambalat şi sigilat se introduce în lada izotermă prevăzută

cu brichete refrigeratoare sau în termosuri cu cuburi de gheaţă. Nota

de însoţire (cu numele persoanei responsabile) va avea menţiunea

URGENŢĂ – solicitare de examene de diagnostic pentru A 150.


CONTROLUL INFECŢIEI cu VIRUSUL GRIPAL A(H5N1) la oameni


GRUPUL NAŢIONAL DE EXPERŢI

Numele şi prenumele Funcţia Telefon E-mail

Vitalie Chilaru Director al CRDV 069117013 (037322)

742311

crdv@rambler.ru

Roman Moscalic Director tehnic al CRDV - (037322)

742908

crdv@rambler.ru

Veaceslav Saevschi Şef al secţiei virusologie, CRDV (037322)

742370

crdv@rambler.ru

Nicolae Starciuc Dr. conferenţiar UASM, catedra

epizootologie

- (037322)

742370

erhan@vetdirector.mdlnet.com

Vitalie Carauş Şef al secţiei antiepizootice 069352842 (037322)

210178

erhan@vetdirector.mdlnet.com

Tudor Scutari Epizootolog - (037322)

210178

erhan@vetdirector.mdlnet.com

Tatiana Orlova Patomorfolog, CRDV - (037322)

742500

crdv@rambler.ru

GHID PENTRU CADRELE MEDICALE


CUM SĂ COMUNICĂM

DESPRE GRIPA AVIARĂ

MEDICII VETERINARI POT AJUTA FAMILIILE SĂ ÎNŢELEAGĂ

REGULILE ELEMENTARE DE PROTECŢIE CONTRA GRIPEI AVIARE

Stimate doctor,

Sunteţi o persoană respectată în comunitatea dvs.,

de aceea eforturile dvs. de a convinge populaţia

să ia măsuri de protecţie împotriva gripei aviare

sunt foarte importante. Informând familiile din

comunitatea dvs. cum trebuie să-şi protejeze

familia şi păsările, vă aduceţi contribuţia la

stoparea răspândirii virusului fatal de gripă aviară,

atât în localitatea dvs., cât şi în întreaga ţară.

De ce suntem atât de preocupaţi de pericolul gripei aviare Din două

motive:

- Virusul se răspândeşte fulgerător şi ucide milioane de păsări.

Noi nu dorim ca familiile să-şi piardă pasările.

- Virusul gripei aviare are potenţialul de a declanşa o epidemie

umană catastrofală dacă suportă mutaţii şi evoluează într-o

formă foarte contagioasă pentru oameni, care se transmite ca

şi gripa obişnuită - prin tuse şi strănut. Deoarece virusul este

unul nou, oamenii nu au imunitate la el. Spre deosebire de

gripa obişnuită, în cazul gripei aviare oamenii pot suferi de o

boală mult mai gravă care, de regulă, este fatală. Virusul aviar

are la origine viruşi contagioşi ce persistă de secole. În secolul

XX, trei pandemii au secerat viaţa a milioane de persoane:

în 1918, în lume au fost înregistrate aproape 50 milioane de

decese; în 1957 - 2 milioane de victime, iar în 1968 - un milion

de decese.

De notat că două grupuri de persoane sunt expuse unui risc extrem

de înalt: oamenii care au contact zilnic cu păsările şi copiii.


CONTROLUL INFECŢIEI cu VIRUSUL GRIPAL A(H5N1) la oameni


CE PUTEŢI FACE pentru

a vă PROTEJa PERSONAL, FAMILIA Dvs.

şi comunitatea de gripa aviară

URMAŢI 4 REGULI ELEMENTARE:

1. RAPORTAŢI

• Raportaţi imediat autorităţilor despre îmbolnăvirea

suspectă sau moartea neaşteptată a păsărilor

domestice, a celor sălbatice şi a animalelor.

• Adresaţi-vă imediat după ajutor medicului de familie,

dacă observaţi unele semne de boală după contactul cu

păsările bolnave.

• Separaţi păsările domestice de cele sălbatice, de

animalele domestice (spre exemplu, porcii).

• Nu le permiteţi copiilor să se joace sau să intre în

contact cu păsările şi cu puii lor.

2. SEPARAŢI

• Copiii sunt expuşi unui risc mai mare decât adulţii. Mai

mult de 60% din victimele înregistrate ale gripei aviare

sunt copii.

• Ardeţi sau/şi îngropaţi adânc păsările moarte.

• E mai bine să ardeţi păsările moarte. Ca alternativă,

puteţi îngropa păsările moarte la cel puţin doi

metri adâncime, în prealabil adăugând substanţe

dezinfectante (clorură de var) până la acoperire, astfel

încât animalele să nu le poată dezgropa ca să le

mănânce.

• Spălaţi-vă cât mai des pe mâini cu săpun.

3. SPĂLAŢI

4. GĂTIŢI CÂT

MAI BINE

• Spălaţi-vă pe mâini după contactul cu păsările şi ouăle,

înainte de mese şi după ce aţi fost la WC. Săpunul

ucide viruşii.

• Spălaţi cu săpun sau dezinfectant hainele,

încălţămintea, vehiculele şi cuştile.

• Preparaţi la temperaturi înalte carnea de pasăre şi

ouăle.

• Ţineţi separat carnea crudă de bucatele pregătite.

• Spălaţi cu detergent de bucătărie cuţitele şi suprafeţele

de tăiat.

Dacă toate familiile din satul dvs. vor urma aceste reguli, oamenii vor

fi în siguranţă şi nu-şi vor pierde păsările.

GHID PENTRU CADRELE MEDICALE


CE PUTEŢI FACE

• Organizaţi întruniri comunitare şi informaţi oamenii

despre pericolul gripei aviare şi despre cele 4 REGULI

ELEMENTARE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA GRIPEI

AVIARE.

• Vizitaţi familiile şi informaţi-le despre regulile de protecţie

împotriva gripei aviare.

• Discutaţi despre gripa aviară cu oamenii pe care-i întâlniţi

şi informaţi-i despre regulile de protecţie împotriva

infecţiei.

• Rugaţi administraţia şcolii să vă invite să discutaţi cu copiii

ca să-i informaţi despre regulile de protecţie împotriva

gripei aviare.

Sfaturi de bază pentru a putea comunica eficient

cu familiile despre EVITAREA RIscurilOR

În timpul vizitelor şi discuţiilor cu familiile

• Povestiţi oamenilor într-un limbaj accesibil despre boală

şi aduceţi-le la cunoştinţă cele 4 REGULI ELEMENTARE.

Nu oferiţi prea multă informaţie tehnică. Explicaţi-le modul

în care acţiunile lor îi pot proteja de gripa aviară şi de ce

fiecare trebuie să ia măsurile de precauţie.

• Lăsaţi materiale informative (dacă le aveţi), pentru ca

membrii familiei să le citească – acestea le vor aminti

despre cele 4 reguli după ce plecaţi de la ei.

• Rugaţi persoanele pe care le-aţi vizitat să fie participative

şi să vă ajute.

10

CONTROLUL INFECŢIEI cu VIRUSUL GRIPAL A(H5N1) la oameni


oamenii VĂ vor asculta şi vor urma

recomandările dvs. dacă veţi respecta

câteva principii ale

comunicării interpersonale eficiente

Întotdeauna

Niciodată

• Fiţi amabili.

• Folosiţi propoziţii de genul: “Ştiu cum

vă simţiţi.” sau “Înţeleg”.

• Ascultaţi mai mult decât vorbiţi.

• Fiţi înţelegător când ascultaţi părerile

sau istorioarele interlocutorilor.

• Respectaţi opiniile şi convingerile

culturale sau religioase ale

interlocutorului.

• Mulţumiţi gazdei.

• Fiţi răbdător.

• Încurajaţi familia.

• Când discutaţi, străduiţi-vă să fiţi la

acelaşi „nivel” cu interlocutorul: dacă

e aşezat, luaţi loc şi dvs., pentru a nu

vorbi „de sus”.

• Nu vă enervaţi.

• Nu folosiţi propoziţii de genul:

“Nu aveţi dreptate.” sau

“Este o prostie să credeţi aşa

ceva”.

• Nu acuzaţi familia.

• Nu gesticulaţi a dezacord

atunci când interlocutorii îşi

expun opiniile.

• Nu fiţi nerăbdător.

• Nu vă daţi cu părerea

atunci când nu cunoaşteţi

răspunsul.

• Nu ameninţaţi.

• Nu insultaţi interlocutorii.

• Nu fiţi arogant.

GHID PENTRU CADRELE MEDICALE

11


CE PUTEŢI FACE pentru

a vă PROTEJa PERSONAL, FAMILIA Dvs.

şi comunitatea de gripa aviară

URMAŢI 4 REGULI ELEMENTARE:

1. RAPORTAŢI

• Raportaţi imediat autorităţilor despre îmbolnăvirea suspectă

sau moartea neaşteptată a păsărilor domestice, a celor

sălbatice şi a animalelor.

• Adresaţi-vă imediat după ajutor medicului de familie, dacă

observaţi unele semne de boală după contactul cu păsările

bolnave.

• Separaţi păsările domestice de cele sălbatice, de animalele

domestice (spre exemplu, porcii).

• Nu le permiteţi copiilor să se joace sau să intre în contact cu

păsările şi cu puii lor.

2. SEPARAŢI

• Copiii sunt expuşi unui risc mai mare decât adulţii. Mai mult

de 60% din victimele înregistrate ale gripei aviare sunt copii.

• Ardeţi sau/şi îngropaţi adânc păsările moarte.

• E mai bine să ardeţi păsările moarte. Ca alternativă, puteţi

îngropa păsările moarte la cel puţin doi metri adâncime,

în prealabil adăugând substanţe dezinfectante (clorură de

var) până la acoperire, astfel încât animalele să nu le poată

dezgropa ca să le mănânce.

• Spălaţi-vă cât mai des pe mâini cu săpun.

3. SPĂLAŢI

• Spălaţi-vă pe mâini după contactul cu păsările şi ouăle,

înainte de mese şi după ce aţi fost la WC. Săpunul ucide

viruşii.

• Spălaţi cu săpun sau dezinfectant hainele, încălţămintea,

vehiculele şi cuştile.

• Preparaţi la temperaturi înalte carnea de pasăre şi ouăle.

4. GĂTIŢI CÂT

MAI BINE

• Ţineţi separat carnea crudă de bucatele pregătite.

• Spălaţi cu detergent de bucătărie cuţitele şi suprafeţele de

tăiat.

Linia fierbinte a Centrului republican de diagnostic

veterinar – (022) 74-29-08

Linia fierbinte a MinisterulUI Sănătăţii

şi Protecţiei Sociale – (022) 72-10-10

More magazines by this user
Similar magazines