Views
3 years ago

Descarcă - Salvati Copiii

Descarcă - Salvati Copiii

Descarcă - Salvati

 • Page 2: Proiect finantat de UNIUNEA EUROPEA
 • Page 6 and 7: Semne de recunoaştere a copilului
 • Page 8 and 9: senzoriale, paralizii oculare, conv
 • Page 10 and 11: - respingerea copilului ca fiinţă
 • Page 12 and 13: Manifestări comportamentale: - reg
 • Page 14 and 15: • Sunt mândru că sunt tratat ca
 • Page 16 and 17: • răspunsurile de adaptare faţ
 • Page 18 and 19: Audierea copilului abuzat/traficat
 • Page 20 and 21: Astfel, este indicat ca audierea co
 • Page 22 and 23: până la începerea procesului cu
 • Page 24 and 25: acest sens de organul judiciar (de
 • Page 26 and 27: organul judiciar apreciază că din
 • Page 28 and 29: g. Alte chestiuni prealabile audier
 • Page 30 and 31: să-l ajute pe cel care audiază,
 • Page 32 and 33: Aşa cum rezultă din disp. art.71
 • Page 34 and 35: În aceste circumstanţe, cel care
 • Page 36 and 37: e) modul în care vrea şi este int
 • Page 38 and 39: Pe de altă parte, consecinţele tr
 • Page 40 and 41: operativ pentru a-i oferi copilului
 • Page 42 and 43: În paralel cu dezvoltarea discern
 • Page 44 and 45: - repetă ideile principale ale arg
 • Page 46 and 47: Melton, G., Petrila, J., Poythress,
 • Page 48 and 49: în mod expres, se precizează că
 • Page 50 and 51: ‣ Regulamentul (CE) Nr. 2201/2003
 • Page 52 and 53:

  În cadrul proceselor având ca obi

 • Page 54 and 55:

  (2) Dacă domiciliul copilului nu e

 • Page 56 and 57:

  copilului. Adesea devin o formalita

 • Page 58 and 59:

  Dosarul cuprinde o listă de acte (

 • Page 60 and 61:

  C) Încuviinţarea copilului din af

 • Page 62 and 63:

  Anexe Anexa 1. Ancheta Socială Per

 • Page 64 and 65:

  Anexa 2. Planul de servicii Judeţu

 • Page 66 and 67:

  Anexa 3. Planul individualizat de p

 • Page 68 and 69:

  Anexa 4 I. INFORMAŢII GENERALE 1.

 • Page 70 and 71:

  Anexa 5 Surse de informaţii în do

 • Page 72 and 73:

  Evaluarea copiilor şi pregătirea

 • Page 74 and 75:

  sugar sau copil mic poate interpret

 • Page 76 and 77:

  Respectă dorinţa victimei copil c

 • Page 78 and 79:

  4. Gaensbauer, T. J. & Siegel, C. H

 • Page 80 and 81:

  timp, adică 7 plus - minus 2 itemi

 • Page 82 and 83:

  stima de sine este scăzută, perso

 • Page 84 and 85:

  8. Stabilitatea. Odată cu vârsta,

 • Page 86 and 87:

  • angoasă de separare sau refuzu

 • Page 88 and 89:

  arăta o preocupare spre fantezie,

 • Page 90 and 91:

  persoana ştie că nu toate situaţ

 • Page 92 and 93:

  visul tău se degajă o experienţ

 • Page 94 and 95:

  Sindromul Korsakov 142 (alcoolic, t

 • Page 96 and 97:

  Bibliografie 1. Atkinson, R. L., At

 • Page 98 and 99:

  cele produse de abuzurile fizice. C

 • Page 100 and 101:

  Acest tip de stres apare într-o ma

 • Page 102 and 103:

  produce la copil experienţierea un

 • Page 104 and 105:

  9. Gucciardi, I., Hypnotherapy and

 • Page 106 and 107:

  • utilizarea, recrutarea sau ofer

 • Page 108 and 109:

  profesionale în procesul de formar

 • Page 110 and 111:

  De la primele contacte cu aceştia

 • Page 112 and 113:

  Rezultatele lucrului cu copilul vic

 • Page 114 and 115:

  Specialist ___________________ Fiş

 • Page 116 and 117:

  Adresa la care locuieşte: Judeţul

 • Page 118 and 119:

  Adresa la care locuieşte mama Jude

 • Page 120 and 121:

  La cine munceşte Da Nu a) părinţ

 • Page 122 and 123:

  Dreptul copilului de a fi protejat

 • Page 124 and 125:

  includ promovarea protecţie copiil

 • Page 126 and 127:

  pe cei aparţinând minorităţilor

 • Page 128 and 129:

  din băieţii din Namibia, 6% dintr

 • Page 130 and 131:

  De asemenea au fost adoptate două

 • Page 132 and 133:

  Natura invizibilă şi clandestină

 • Page 134 and 135:

  unici etc.) dar şi a capacităţii

 • Page 136 and 137:

  2. Menţinerea controlului interac

 • Page 138 and 139:

  o anumită manieră. Se vor lua dat

 • Page 140 and 141:

  • Evitarea întrebărilor multipl

 • Page 142 and 143:

  Incestul din familia extinsă. Ince

 • Page 144 and 145:

  Nevoi ale copiilor abuzaţi sexual

 • Page 146 and 147:

  Procesul evaluării psihologice Nat

 • Page 148 and 149:

  Pentru a obţine informaţiile priv

 • Page 150 and 151:

  Cum se recunoaste Sindromul de stre

 • Page 152 and 153:

  Psihoeducaţie: educarea pacienţil

 • Page 154 and 155:

  evenimentelor , evidentă mai mult

 • Page 156 and 157:

  Rolul consilierului psihologic în

 • Page 158 and 159:

  impropriu. Ca rezultat al câştigu

 • Page 160 and 161:

  Modelul “DESA” - modalitate de

 • Page 162 and 163:

  Este important ca aceşti copii car

 • Page 164 and 165:

  Indiferent de abordarea terapeutic

 • Page 166 and 167:

  Disciplina pozitivă reprezintă un

 • Page 168 and 169:

  Copiii spun adesea „Nu” dar şi

 • Page 170 and 171:

  Uneori copiii vor să afle câte ce

 • Page 172 and 173:

  3. Răspunsul la noile situaţii Un

 • Page 174 and 175:

  duce la conflicte în familie. De c

 • Page 176 and 177:

  - ajutaţi-l să găsească modalit

 • Page 178 and 179:

  timpul dezvoltării copilului, păr

 • Page 180:

  • făcându-i să se simtă vinov

Descarcă Raportul anual 2009 - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 2004 - Salvati Copiii
ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII - Salvati Copiii
Publica]ie a organiza]iei Salva]i Copiii Rom=nia - Salvati Copiii
Descarcă Raportul anual 1994 - Salvati Copiii
Copiii mai întâi
Festivalul Brazilor de Crăciun – ediţia 2010 - Salvati Copiii
Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a ... - Salvati Copiii
Răspuns la problema traficului de copii - Salvati Copiii
Save the Children Romania - Salvati Copiii
descarcă formatul pdf - Unicef
Descarcă Raportul anual 2008 - Salvati Copiii
Am dreptul s[ m[ exprim Punctul ferm s[ mi-l sus\in ... - Salvati Copiii
Auditul Serviciilor Sociale pentru Copiii din România - HHC România
AudiereA legAlA A copiilor victime/mArtori Ai Abuzului Si ... - cnpac
TOŢI COPIII LA ŞCOALĂ PÂNĂ ÎN 2015 Iniţiativa globală privind ...
abandonul copilului în republica moldova: actori, soluţii şi lacune
Descarcă revista în format PDF - Idea Design & Print
Supliment PEDIATRIE 2012-2013 - Saptamana Medicala