Scheme electrice 2008 - Moeller

moeller

Scheme electrice 2008 - Moeller

Scheme electrice | 2008

Automatizări și

distribuţia energiei

L1

L2

L3

CB

L1

L2

L3

H1 H4

M

T1

T2

T3

1 H3 H2 4

H1 H4

X1 X2

M

A1

-Q11

A2

SmartWire SmartWire

6

6

1.13

-Q1

1.14

IN OUT

X1 X2 X3 X4

24V

0V

DC

Agenda electrică Moeller


Toate mărcile și numele de produse reprezintă mărci comerciale

sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor acestora.

Ediţie corectată 2008, data redactării 02/08

© 2008 by Moeller GmbH, Bonn

Redactor: Heidrun Riege

Traducător: globaldocs GmbH

Toate schemele de conexiuni au fost elaborate de noi după ultimele cunoștinţe

și au fost testate cu atenţie. Ele servesc ca exemple practice.

Moeller GmbH nu își asumă răspunderea pentru eventualele greșeli.

Toate drepturile sunt rezervate, inclusiv cele de traducere.

Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sub nici o formă

(tipar, fotocopie, microfilm sau în alt mod) sau procesată, multiplicată

sau distribuită prin mijloace electronice, fără încuviinţarea scrisă a firmei

Moeller GmbH, Bonn.

Firma își rezervă dreptul de a efectua modificări.

Tipărit pe hârtie prelucrată fără clor sau acizi.


Agenda electrică Moeller

Agenda electrică Moeller 02/08

Capitol

Agenda electrică Moeller 0

Comutare, acţionare, vizualizare 1

Softstartere electronice și acţionări

electrice pentru motoare 2

Aparate pentru comandă și semnalizare 3

Comutatoare cu came 4

Contactoare și relee 5

Întrerupătoare pentru protecţia motoarelor 6

Întrerupătoare automate 7

Totul despre motoare 8

Export pe piaţa mondială și în America de Nord 9

Standarde, formule, tabele 10

Indice 11

0-1

0


0

Agenda electrică Moeller

0-2

Agenda electrică Moeller 02/08

Pagina

Ce este nou în această versiune? 0-3

Competenţa și experienţa Moeller într-un

singur loc 0-4

Portalul Suport Moeller 0-5

Centru de instruire online 0-6

Catalogul Electronic 0-8

Moeller Field Service 0-9

Tehnologia Darwin Moeller 0-11

Distribuţia energiei, soluţii de la Moeller 0-14


Agenda electrică Moeller

Ce este nou în această versiune?

Export pe piaţa mondială și în America de

Nord

Pieţe ţintă precum cea a constructorilor de mașini,

instalaţii sau tablouri sunt internaţionale. Moeller

cunoaște aceste pieţe și este pretutindeni un

partener de contact competent cu răspunsuri

complete la toate problemele referitoare la

exportul aparatelor de comutare și tablourilor de

distribuţie. Astfel, exportul spre America de Nord

(SUA și Canada) și particularităţile în legatura cu

aceasta nu constituie o problemă.

Am concentrat pentru dumneavoastră materialele

existente, le-am extins și le-am introdus într-un

capitol nou 9. Unele materiale rămase din fostul

capitolul 9 se găsesc acum în capitolul 10 .

Agenda electrică Moeller 02/08

Calea spre o mașină mai sigură

easySafety – Adecvat pentru cerinţele maxime de

siguranţă.

Siguranţa oamenilor și mașinii trebuie să fie luată

în considerare de-a lungul întregului ciclu de viaţă

al unei mașini/instalaţii. Pentru protecţia

persoanelor, se folosesc în practică componente

orientate spre siguranţă, cum ar fi întrerupătoare

de poziţie, grilaje de lumină, întrerupătoare

bimanuale sau butoanele pentru oprirea de

urgenţă. Informaţiile orientate spre siguranţă se

supraveghează și se valorifică cu noul releu de

control easySafety, care corespunde celor mai

înalte cerinţe de siguranţă a Secţiunea „Calea

spre o mașină mai sigură”, pagina 1-10.

Întotdeauna actual

Ne străduim să adaptăm și să actualizăm fiecare

nouă versiune a Agendei electrice la cerinţele în

permanentă dezvoltare ale pieţelor.

În special numeroasele exemple de conectare sunt

actualizate continuu de specialiștii noștri și sunt

create și testate cu atenţie. Acestea servesc ca

exemple practice. Pentru eventualele greșeli,

Moeller GmbH nu își asumă reponsabilitatea.

0-3

0


0

Agenda electrică Moeller

Competenţa și experienţa Moeller într-un singur loc

www.moeller.ro – Pagina de internet Moeller

Moeller vă oferă o gamă largă de produse și

prestări servicii, care se poate combina optim.

Vizitaţi-ne pe internet. Acolo găsiţi totul despre

Moeller, de ex.:

• informaţii actuale despre produsele Moeller,

• adresele birourilor de distribuţie și ale

reprezentanţelor Moeller pe plan mondial,

www.moeller.net/en/support/ – Portalul Suport Moeller

Simplu, printr-un clic cu mouse-ul primiţi suport

tehnic pentru toate produsele Moeller. În plus,

sfaturi și exemple, FAQs (Frequently Asked

Questions), actualizări, module software,

0-4

Agenda electrică Moeller 02/08

• informaţii despre grupul de firme Moeller,

• presă, presa de specialitate,

• referinţe,

• date de târguri și evenimente,

• suport tehnic în Portalul Suport Moeller.

descărcări PDF, programe demo și multe altele.

De asemenea, vă puteţi înregistra aici pentru

newsletter-ul Moeller.


Agenda electrică Moeller

Portalul Suport Moeller

Simplu și rapid, găsiţi informaţiile dorite:

•Descărcări PDF

–Cataloage

– Manuale și instrucţiuni de montaj

– Informaţii despre produs, cum ar fi broșuri,

abace de selectare, documentaţii tehnice,

declaraţii de conformitate și bineînţeles

– Agenda electrică Moeller

•Descărcări software

– Versiuni demo

– Actualizări

– Componente software și module utilizator

Agenda electrică Moeller 02/08

• Abace de selectare

– Demaroare motor a Secţiunea „Abace de

selectare”, pagina 8-3

– Abace de frecvenţă a Secţiunea „Asistenţe

de selectare”, pagina 2-28

Prin Portalul Suport Moeller găsiţi și un link spre

Field Service Moeller (a Secţiunea „Moeller

Field Service”, pagina 0-9).

Puteţi trimite prin e-mail solicitări direct la Suportul

Tehnic/Pre-Sales. Trimiteţi pur și simplu formularul

prin e-mail, selectat în funcţie de cerinţele

dumneavoastră, la specialiștii Moeller.

0-5

0


0

Agenda electrică Moeller

Centru de instruire online

http://trainingscenter.moeller.net

Pentru releele sale de control easy renumite și de

succes, precum și pentru display-ul multifuncţional

easyHMI, Moeller a reconstruit complet platforma

de informaţii și instruire bazată pe internet. În

centru se află aplicaţiile gata programate și

documentate din diferite domenii.

În plus, există informaţii numeroase despre easy și

easyHMI cu link-uri de legătură spre teme

detaliate.

Sfaturi și exemple sunt disponibile prin secţiunea

FAQ iar pe forum-ul easy (www.easy-forum.net)

puteţi face schimb de experienţe cu peste 1600 de

utilizatori. O căutare de text complet vă ajută la

găsirea temei căutate.

0-6

Agenda electrică Moeller 02/08

Centrul de instruire online se împarte în 6 domenii

"Produse", "Principii de bază", "Funcţii",

"Aplicaţii", "Referinţe" și "Software".

În domeniul Produse găsiţi:

• o imagine de ansamblu despre seriile de

aparate și accesorii,

• instrucţiuni de montaj, manuale de utilizare,

precum și informaţii despre produs ca fișier PDF

pentru descărcare.

Domeniul Principii de bază vă oferă posibilitatea

de a primi iniţiere în programarea aparatelor și

integrarea lor în reţele. Dacă doriţi să lucraţi cu

easySoft sau cu easySoft-CoDeSys, primiţi descrieri

suplimentare.

În cadrul principiilor de bază, se clarifică în

subcapitolul "Programare" realizarea de proiecte,


Agenda electrică Moeller

Centru de instruire online

si se oferă informaţii despre folosirea sistemului de

programare.

În subcapitolul "Reţea", se găsesc exemple

despre conectarea in reţea a aparatelor.

În domeniul Funcţii Moeller oferă peste 54 funcţii

pre-programate cu:

• descriere funcţională detaliată,

• program exemplu, pe care îl puteţi încărca direct

pe easy-ul dumneavoastră sau îl puteţi testa cu

EASY-SOFT și, dacă este cazul, îl puteţi adapta

la aplicaţia dorită de dumneavoastră,

• programe mici flash, care indică prin animaţie

realizarea fiecărei funcţii în parte în cadrul

EASY-SOFT

• sortarea conform clasei dispozitivului a

easy500/700/800 și easyHMI.

În domeniul Aplicaţii există aplicaţii tipice cu easy,

ca de ex. reglaje de temperatură în sere sau

controale de lumină în casa scării, precum și

exemple pe tema aplicaţiilor display-ului grafic

easyHMI. Aplicaţiile sunt:

• „ready to use“: Încărcaţi simplu programele

fabricate pe easy și puneţi-le în practică,

• testate și complet documentate.

Agenda electrică Moeller 02/08

Domeniul Referinţe vă indică faptul că produsele

Moeller se folosesc în cele mai diferite domenii și

se folosesc pe plan mondial. Pentru o imagine de

ansamblu pe scurt în multitudinea de aplicaţii,

găsiţi pe această pagină câteva aplicaţii pentru

familia easy în format PDF.

În domeniul Software găsiţi informaţii și

downloadări privind:

• software de utilizare și programare EASY-SOFT,

• server OPC, care se livrează gratuit cu

EASY-SOFT,

• Labeleditor pentru inscripţionarea individuală a

easyHMI,

• conexiuni ale magistralei de câmp cu datele

iniţiale necesare ale dispozitivului,

• fișiere CAD pentru construcţia electrică.

0-7

0


0

Agenda electrică Moeller

Catalogul Electronic

Calea eficientă pentru informaţii detaliate

despre produs

De la informaţiile detaliate despre produs, până la

solicitarea produselor dorite pe e-mail sau fax la

furnizorul dumneavoastră de produse Moeller.

Toate acestea și mult mai multe se găsesc în

Catalogul Electronic.

Aveţi acces rapid la noutăţile despre produs,

precum și la numeroase informaţii ale

sortimentelor actuale Moeller

• Aparate de comutare industriale

• Acţionări electrice

• Produse de automatizare

• Sisteme de distribuţie a energie

0-8

Agenda electrică Moeller 02/08

Puteţi să creati, de exemplu, o foaie de date

detaliată a unui produs și salvaţi ca document PDF

sau să o printaţi.

În grupele de produse cu multe game, există din

programele de livrare o bună posibilitate de filtrare

pentru a reduce numarul de produse, pe baza

caracteristicilor dumneavoastră de căutare,

specifice produsului.

Numeroasele link-uri cu informaţii complementare

despre produs vă oferă serviciul de a folosi optim

produsul, de ex.:

• exemple de aplicare și indicaţii de proiectare,

•aprobări

• indicaţii de montaj,

•manuale,

• software, etc.

Selectaţi Catalogul "dumneavoastră"

Electronic de pe internet

http://int.catalog.moeller.net/en.

Catalogul Electronic de pe internet se actualizează

regulat.


Agenda electrică Moeller

Moeller Field Service

Serviciile noastre pentru succesul dumneavoastră.

•Helpline

• Onsite Service

•Repairs

• Online Service

Moeller Helpline

Serviciul de depanare

În cazul opririlor neplanificate ale mașinilor și

instalaţiilor, defecţiunilor de sistem și

disfuncţionalităţilor aparatelor, primiţi asistenţă

competentă și telefonică rapidă non-stop.

Serviciu de consiliere

În timpul orelor de program sunteţi susţinut la

punerea în funcţiune cu informaţii referitoare la

modalitaţile de punere în practică până la analiza

defecţiunii, care poate avea loc și prin

telediagnoză.

Vă stau la dispoziţie specialiștii în domeniile

automatizare, acţionări, distribuţia energiei de

joasă tensiune sau aparate de comutare.

Moeller Onsite Service

Remedierea disfuncţionalităţilor la faţa

locului

Tehnicienii și specialiștii vin la dumneavoastră și

remediează disfuncţionalităţile rapid și sigur.

Inspecţia și întreţinerea

DIN VDE 0105 partea 100 (Passus 5.3) solicită o

verificare recurentă a instalaţiilor electrice pentru

menţinerea stării regulamentare. BGV A3

stabilește ca verificările repetate ale instalaţiilor

electrice fixe și a mijloacelor de producţie să fie

realizate cel puţin o dată la 4 ani de un electrician.

Agenda electrică Moeller 02/08

Informaţii suplimentare se pot găsi pe pagina

noastră de internet.

De aceea, Field Service oferă pentru domeniile

întreruptoare automate și tablouri de distribuţie

(xEnergy, MODAN, ID2000, distribuitoare de

exterior, etc.) prestări de servicii corespunzătoare.

Vă susţinem la inspecţia și întreţinerea

întreruptoarelor și tablourilor de distribuţie de

joasă tensiune livrate de Moeller, stabilim starea

instalaţiilor dumneavoastră și executăm lucrările

necesare. Dacă este necesar, la aceste lucrări se

folosește o termografie sau se realizează o analiză

de reţea.

Susţinere la montaj și la punerea în

funcţiune

Dacă aveţi nevoie de o susţinere competentă

urgentă la montaje și la puneri în funcţiune, vă

rugăm să ne contactaţi.

Construcţii anexe și extinderi

Fie că este vorba de unităţi de comandă,

disjunctoare sau alte componente, la nevoie vă

putem actualiza mașinile și instalaţiile.

Termografie

Cu termografia avem posibilitatea eficientă de a

analiza starea instalaţiilor electrice și unităţilor de

comandă în timpul funcţionării.

Analiza de reţea

Analiza de reţea vă furnizează informaţii clare

despre raporturile dumneavoastră individuale de

reţea, fără o căutare interminabilă și costisitoare a

erorilor.

0-9

0


0

Agenda electrică Moeller

Moeller Field Service

Service online Moeller

Căutare online a defecţiunii

Vă oferim suport dacă doriţi să analizaţi și să

remediaţi defecţiunile produselor. Prin internet,

aveţi posibilitatea căutării interactive a erorilor

prin accesul direct la baza de date Field-Service.

FAQ - Frequently Asked Questions

Există întrebări despre produsele noastre, pe care

clienţii noștri le adresează repetat la Moeller.

Puteţi profita de răspunsurile la acestea. Puteţi citi

întrebările frecvent adresate cu răspunsurile

aferente referitor la automatizare.

Downloads

Dacă aveţi nevoie de actualizări, software,

documentaţii și declaraţii de conformitate, sunteţi

unde trebuie. Vizitaţi Download Center de la

Moeller, acolo primiţi toate informaţiile.

0-10

Agenda electrică Moeller 02/08

Monitorizare bus

Contact

La nevoie, controlăm reţelele de comunicaţie a

instalaţiilor dumneavoastră cu echipament tehnic

modern.

• Hotline pentru disfuncţionalitate

În caz de service, vă rugăm să vă adresaţi

reprezentanţei dumneavoastră competente

Moeller www.moeller.net/address

Moeller Repairs

sau direct la Moeller Field Service

Schimb direct

În cazul unei disfuncţionalităţi, serviciul schimbului

direct pentru produsele Moeller selectate reduce

semnificativ timpul de nefuncţionare a instalaţiei

dumneavoastră de producţie.

Reparaţii

Reparaţia produselor Moeller în centrul nostru de

service este o alternativă avantajoasă ca preţ la

remedierea defecţiunii

Tel.: +49 (0) 180 522 3822 (de, en)

(non-stop)

• Serviciu de consiliere

Tel.: +49 (0) 228 602 3640

(Lu. - Vi. 08:00 - 16:00 CET)

•E-mail

fieldservice@moeller.net

• Internet

www.moeller.net/fieldservice


Agenda electrică Moeller

Tehnologia Darwin Moeller

Darwin. Tranziţia cuantică tehnologică.

Protejare

Comutare

Modificarea de bază are loc în dulapul de

comandă clasic. Cu Darwin se execută o șuntare

între mediul de automatizare și al aparatelor de

comutare. Aparatele de comutare cresc împreună

cu aparatura de automatizare și cablarea de

comandă tradiţională – de ex. între modulele de

I/O și aparatura de comutare - se înlocuiește

printr-o tehnică de conexiune nouă și simplă.

Acţionare

Agenda electrică Moeller 02/08

Operare &

monitorizare

Activare

Acest proiect cuprinde în etapele individuale de

evoluţie întregul spectru de produse Moeller

pentru dulapul de comandă:

•Acţionare,

• Comutare,

• Protejare,

• Operare & monitorizare,

•Acţionări.

0-11

0


0

Agenda electrică Moeller

Tehnologia Darwin Moeller

Evoluţia în dulapul de comandă

În trecut În prezent

În trecut, fiecare senzor și actuator era cablat pe

intrările și ieșirile unităţii de comandă centrale.

Urmarea o constituiau eforturile mari de cablare,

dulapurile mari de comandă și multe posibilităţi de

eroare la cablare.

În prezent are loc cablarea senzorilor și actatorilor

pe poziţia descentralizată cu prelucrare prealabilă

și de acolo mai departe prin magistrala de câmp la

unitatea de comandă centrală.

0-12

Agenda electrică Moeller 02/08

Rezultatul este un efort redus de cablare prin

intrări/ieșiri descentralizate (I/Os) și magistrale de

câmp.

Comanda este distribuită în mai multe dulapuri de

comandă mici prin mașină. Numărul intrărilor și

ieșirilor care trebuie cablate a rămas același.

Distanţa spaţială se realizează simplu cu ajutorul

magistralelor de câmp.


Agenda electrică Moeller

Tehnologia Darwin Moeller

În prezent, cu SmartWire se pot lega de ex.

demaroarele de motor direct la unitatea de

comandă și se economisesc astfel, ca asistenţă

inteligentă de cablare, nu numai eforturile de

cablare, ci și I/Os centrale și decentrale. Se exclud

erorile de cablare.

Intrările și ieșirile sunt plasate acolo, unde este

nevoie de ele – direct la aparatele de comutare.

Agenda electrică Moeller 02/08

În prezent cu SmartWire În viitor cu SmartWired

În viitor cu SmartWire Darwin se înlocuiește

complet cablarea de comandă dintre unitatea de

comandă și aparatele de comutare.

Toate dispozitivele legate cu SmartWire Darwin

funcţionează ca intrări/ieșiri locale sau decentrale

ale easyControl. Sistemul se auto-configurează.

Informaţii suplimentare

a Secţiunea „Conectare în loc de cablare”,

pagina 5-8 și a Secţiunea

„SmartWire-Gateway”, pagina 1-43.

0-13

0


0

Agenda electrică Moeller

Distribuţia energiei, soluţii de la Moeller

Instalaţii de distribuţie de joasă tensiune

Ofertă de sistem xEnergy

xEnergy este o ofertă de sistem care se poate

combina pentru distribuiţia energiei, până la

4000 A.

Oferta de sistem Moeller xEnergy este clasificată

optim pentru distribuţia sigură a energiei.

Oferta de sistem xEnergy este formată în mod

unitar din aparate de comutare și dispozitive de

protecţie, sistemul de montare aferent și

componentele dulapului de comandă.

0-14

Agenda electrică Moeller 02/08

Constă din:

• aparate de comutare și dispozitive de protecţie,

• sistem de montare,

• dulapul de comandă, inclusiv mijloace de

planificare și de calcul.

Prin adaptarea mecanică optimă a componentelor

dulapului de comandă la aparatele de comutare

Moeller, se obţin durate reduse de montaj și o

flexibilitate înaltă.


Agenda electrică Moeller

Distribuţia energiei, soluţii de la Moeller

Tablourile de distribuţie verificate ca tip (TTA)

conform IEC EN 60439 asigură în plus un nivel îna

înalt de siguranţă.

xEnergy se bazează pe kitul de construcţie,

compus din module funcţionale adaptabile exact

și testate ca tip conform IEC 60439. Kitul de

construcţie, disponibil de la forma 1 până la forma

4, este construit în funcţie de caracteristicile locale

de instalare. Toate combinaţiile relevante ale

aparatelor de comutare în tipul de protecţie

respectiv de până la 4000 A sunt testate ca tip.

Agenda electrică Moeller 02/08

Caracteristici produs

• Distribuţie clară în spaţii funcţionale până la

forma 4b

• Carcasă pentru amplasarea pe rânduri sau

individuală,

• Tip de protecţie IP31 sau IP55

• Bare colectoare principale spate până la 4000 A

• Bare colectoare principale sus 3200 A

• Toate echipamentele atașate ca TSK

• Sisteme de reţea TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT

Produse

Secţiuni XPower

• Alimentări, plecări sau cuple cu întrerupătoare

de putere NZM4 sau IZM până la 4000 A

• Construcţie fixă sau debroșabilă

• Întrerupătoare de putere cu 3 sau 4 poli

• Joncţiune de cablu sau de distribuitor bară de

sus sau de jos

0-15

0


0

Agenda electrică Moeller

Distribuţia energiei, soluţii de la Moeller

0-16

Agenda electrică Moeller 02/08

Secţiuni XFixed

• Plecări cu întrerupătoare de putere PKZ sau

NZM până la 630 A

• Construcţie fixă sau debroșabilă

• Întrerupător de putere cu 3 sau 4 poli

• Joncţiune de cablu de sus sau de jos

Secţiuni XFixed

• Plecări cu unităţi de siguranţă cu întrerupătoare

SASIL până la 630 A, montaj vertical sau

orizontal

• Plecări cu separatoare de sarcină cu siguranţe SL

până la 630 A, montaj fix, montaj vertical

•3 poli

• Joncţiune de cablu de sus sau de jos


Agenda electrică Moeller

Distribuţia energiei, soluţii de la Moeller

Agenda electrică Moeller 02/08

Secţiuni XGeneral

• Sisteme de montaj pentru aparate pe șină

• Echipamente atașate fixe individuale pe plăci de

montaj până la 630 A, de ex. softstartere,

convertizor de frecvenţă, compensarea puterii

reactive

• Aparatură automatizare

• Sisteme de adaptoare xStart

0-17

0


0

Agenda electrică Moeller

Distribuţia energiei, soluţii de la Moeller

Carcase din tablă de oţel CS

Cu placă de montaj

De la 250 x 200 x 150 până la 1200 x 1200 x 250

mm puteţi selecta 45 dimensiuni de carcase.

Seria de carcase CS din tablă de oţel solidă se

folosește acolo unde este necesară o protecţie

eficientă împotriva atingerii directe a pieselor

active.

Prin gradul înalt de protecţie IP55, se protejează

mijloacele de producţie integrate împotriva

condiţiilor dăunătoare de mediu înconjurător.

Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură

specială de poliuretan spumantă. Un profil de

0-18

Agenda electrică Moeller 02/08

canale colectoare circular protejează împotriva

intrării lichidelor, cum ar fi apa sau uleiul, precum

și împotriva murdăririi la deschiderea ușii.

Prin clasificarea în categoria clasei de rezistenţă la

impact IK10 conform EN 62262 se protejează în

plus interiorul dulapului împotriva daunelor

mecanice.

Carcasele CS se pot instala pe perete.

O vopsea structurală aplicată prin procedura de

acoperire prin pulverizare asigură o protecţie

anti-coroziune rezistentă la frecare.


Agenda electrică Moeller

Distribuţia energiei, soluţii de la Moeller

Ușa carcasei se poate scoate pentru prelucrarea

mecanică suplimentară fără prea mult efort.

Balamalele care se află în interior și care sunt

acoperite se pot desface simplu și, astfel, opritorul

ușii se poate schimba rapid de la dreapta la stânga

sau invers.

În plus, Moeller oferă la cerere soluţii în funcţie de

necesităţile clientului:

• alte nuanţe de culoare RAL,

• alte dimensiuni,

• Secţiuni în uși și pereţii laterali, de ex pentru

montajul aparaturii de comandă și de

semnalizare, Touch Panels, aparate de măsură

și piese de prindere cu șuruburi.

Agenda electrică Moeller 02/08

0-19

0


0

Agenda electrică Moeller

Distribuţia energiei, soluţii de la Moeller

Cleme de conexiun K

Clemele de conexiuni se compun din mai multe

borne în serie, foarte stabile. Se folosesc pentru

legarea a două sau mai multe conductoare.

În total, există standard un sortiment în multiple

variante din 6 dimensiuni de construcţie cu

secţiuni de legătură de 16 până la 3 x 240 mm2

(160 până la 1000 A).

0-20

Agenda electrică Moeller 02/08

Conductoarele de cupru se pot introduce fără

probleme, de sus, fără a se îndoi, simplu și

economisind timp, în piesa de presiune.

Clemele de conexiuni Moeller pot fi configurate,

pe lângă conductoarele din cupru, și pentru

benzile din cupru sau bare. Fiecare pereche de

borne în parte este încastrată într-un înveliș din

plastic termoreactiv. Fiecare din cele 6 dimensiuni

de construcţie se poate furniza ca o combinaţie de

borne cu 1, 3, 4 sau 5 poli, în cel mai scurt timp din

depozit.

Echipamentul suplimentar, cum ar fi învelișul

transparent din plastic, conexiunile de

conductoare auxiliare sau seturile de conversie

înlesnesc suplimentar crearea propriilor variante

de borne.


Agenda electrică Moeller

Distribuţia energiei, soluţii de la Moeller

Tablouri din material izolant CI, complet izolat

Sistemul CI își demonstrează flexibilitatea la

asamblare. Fie că este vorba de carcasele

individuale, cutii de perete sau verticale cu cea mai

variată ordine a dimensiunilor - cutiile din material

izolant CI în varianta până la 630 A este

întotdeauna soluţia corectă în cazul condiţiilor de

meniu dure.

Sistemul modular de construcţie simplifică

adaptarea la diferitele condiţii.

• gradul de protecţie IP65 protejează împotriva

prafului, umidităţii și jetului de apă,

• eliberarea presiunii prin ridicarea capacului de-a

lungul bolţului de închidere montat elastic,

Agenda electrică Moeller 02/08

• prin "izolare totală", distribuitorul oferă

maximul în ceea ce privește protecţia

persoanelor și siguranţa în funcţionare,

• capacul transparent, în execuţie transparentă

neutră, permite o vizibilitate neîngrădită,

• Cutii verticale cu capace soclu pentru aranjarea,

fixarea și acoperirea secţiunilor mari de cablu.

Cutiile capsulate din material izolant sunt

"combinaţii de aparate de comutare testate ca

tip" (TSK) conform VDE 0660 partea 500 sau Type

Tested Assemblies (ansambluri testate ca tip)

(TTA) conform IEC 60 439.

0-21

0


0

Agenda electrică Moeller

Distribuţia energiei, soluţii de la Moeller

Sistem de bare SASY60i pentru piaţa mondială

Sistemul modular de bare SASY60i de la Moeller

este conceput pentru distribuţia eficientă a

energiei în dulapul de comandă.

Datorită tehnologiei inovatoare de montaj,

întrerupătoarele de sosire și de plecări se pot

monta rapid și cu economie de spaţiu. SASY60i

este sigur și ireproșabil.

În combinaţie cu noua generaţie a

întrerupătoarelor de protecţie a motorului și de

putere, SASY60i constituie o soluţie accesibilă,

certificată UL pentru comutarea, comandarea,

protecţia și distribuţia energiei. Sistemul de bare

este agrementat pentru utilizare mondială în cazul

folosirii aparatelor de comutare și dispozitivelor de

protecţie.

0-22

Agenda electrică Moeller 02/08

Constructiv sunt luate în considerare intervalele de

aer și de conturnare mai mari care trebuie

respectate în America conform UL 508A ale

componentelor barelor colectoare.

La folosirea în America de Nord este valabilă

montarea plăcii de fund din plastic sub sistem. De

asemenea, componentele admise pentru IEC se

pot monta cu adaptare exactă, cum ar fi

separatoarele de sarcină cu siguranţe NH sau

soclurile filetate ale siguranţei D.

Deoarece SASY 60i necesită mai puţine

componente, la noul sistem de bare Moeller se

reduce atât depozitarea, cât și eforturile de

comandă.


Notiţe

Agenda electrică Moeller 02/08

0-23

0


0

Notiţe

0-24

Agenda electrică Moeller 02/08


Comutare, acţionare, vizualizare

Agenda electrică Moeller 02/08

Pagina

Releu de timp 1-2

Releu de măsură și supraveghere EMR4 1-6

Calea spre o mașină mai sigură 1-10

Imagine de ansamblu sistem E 1-12

Proiectare E 1-20

Programare E 1-50

Imagine de ansamblu produse de

automatizare 1-67

Compact PLC, PS4 1-68

Modular PLC, XC100/XC200 1-70

Sisteme de comandă și de observare HMI 1-72

Conectare la reţea 1-73

Proiectare PS4 1-75

Proiectare EM4 și LE4 1-78

Proiectare XC100, XC200 1-79

1-1

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Releu de timp

Releele de timp electronice se folosesc în scheme

de automatizare cu contactoare, unde se solicită

timpi scurţi de revenire, precizie de repetiţie

ridicată, frecvenţă mare de comutare și durată de

viaţă îndelungată a dispozitivelor. Duratele de

temporizare se pot alege între 0,05 s și 100 h,

putând fi ușor reglate.

Capacitatea de comutare a releelor de timp

electronice corespunde categoriilor de utilizare

AC-15 și DC-13.

Din punct de vedere al tensiunii de acţionare,

releele de timp există în următoarele variante:

• Varianta A (DILET… și ETR4) dispozitive

universale:

Tensiune continuuă 24 până la 240 V

Tensiune alternativă 24 până la 240 V, 50/60 Hz

• Varianta W (DILET… și ETR4)

Dispozitive curent alternativ:

Tensiune alternativă 346 până la 440 V, 50/60

Hz

• ETR2… (ca dispozitv modular cu montare pe

șină conform DIN 43880)

Dispozitive universale:

Tensiune continuuă 24 până la 48 V

Tensiune alternativă 24 până la 240 V, 50/60 Hz

Fiecărui releu de timp îi sunt atribuite următoarele

funcţii:

• DILET11, ETR4-11,ETR2-11

funcţia 11 (temporizare la acţionare)

•ETR2-12

Funcţia 12 (temporizare la revenire)

•ETR2-21

Funcţia 21 (contact pasager la acţionare)

•ETR2-42

Funcţia 42 (pulsatorie, începând cu impuls)

1-2

Agenda electrică Moeller 02/08

•ETR2-44

Funcţia 44 (pulsatorie, două temporizări;

începând cu puls sau începând cu pauză)

• Releu multifuncţional DILET70, ETR 4-69/70

Funcţia 11 (temporizare la acţionare)

Funcţia 12 (temporizare la revenire)

Funcţia 16 (temporizare la acţionare și la

revenire)

Funcţia 21(contact pasager la acţionare)

Funcţia 22 (contact pasager la revenire)

Funcţia 42 (pulsatorie, începând cu puls)

• Funcţia 81 (generator de impuls)

Funcţia 82 (formator de impuls)

ON, OFF

• Releu multifuncţional ETR2-69

Funcţia 11 (temporizare la acţionare)

Funcţia 12 (temporizare la revenire)

Funcţia 21 (contact pasager la acţionare)

Funcţia 22 (contact pasager la revenire)

Funcţia 42 (pulsatorie, începând cu puls)

Funcţia 43 (pulsatorie, începând cu pauză)

Funcţia 82 (formator de impuls)

• Relee de timp stea-triunghi ETR4-51

Funcţia 51 (temporizare la acţionare)

DILET70 și ETR4-70 oferă conexiunea unui

potenţiometru extern acţionat de la distanţă.

Ambele tipuri de relee de timp detectează

potenţiometrul automat la conectare.

Releul de timp ETR4-70 prezintă o particularitate.

Fiind echipat cu două comutatoare, acestea pot fi

transformate în două contacte cu temporizare

15-18 și 25-28 (A2-X1 șuntat) sau un contact cu

temporizare 15-18 și un contact instantaneu

21-24 (A2-X1 neșuntat). Dacă puntea A2-X1 este

îndepărtată, numai contactul de timp 15-18

execută funcţiile descrise mai jos.


Comutare, acţionare, vizualizare

Releu de timp

Funcţia 11

temporizare la acţionare

t

Tensiunea de acţionare Us se conectează printr-un

contact de comandă la bornele A1 și A2.

După timpul de întârziere reglat, contactul

comutator al releului de ieșire ajunge în poziţia

15-18 (25-28).

Funcţia 12

temporizare la revenire

După aplicarea tensiunii de alimentare la bornele

A1 și A2, contactul comutator al releului de ieșire

rămâne în poziţia iniţială 15-16 (25-26). Dacă la

DILET70 bornele Y1 și Y2 se șuntează printr-un

contact deschis liber de potenţial sau la

ETR4-69/70 sau ETR2-69 există un potenţial la B1,

comutatorul ajunge instantaneu în poziţia 15-18

(25-28).

Dacă acum se întrerupe legătura bornelor Y1-Y2,

respectiv B1 se separă de potenţial, comutatorul

revine, după expirarea timpului reglat, în poziţia

iniţială 15-16 (25-26).

t

A1-A2

15-18

A1-A2

Y1-Y2

B1

15-18

(25-28)

Agenda electrică Moeller 02/08

Funcţia 16

temporizare la acţionare și la revenire

Tensiunea de alimentare Us se aplică direct la

bornele A1 și A2. Dacă la DILET70 bornele Y1 și Y2

se șuntează printr-un contact normal deschis liber

de potenţial sau la ETR4-69/70 se aplică un

potenţial la B1, comutatorul ajunge după timpul

reglat t în poziţia 15-18 (25-28).

Dacă acum se întrerupe legătura Y1-Y2, respectiv

B1 se separă de potenţial, comutatorul revine

după trecerea aceluiași timp reglat t pe poziţia de

ieșire 15-16 (25-26).

Funcţia 21

contact pasager la acţionare

t

t t

A1-A2

Y1-Y2

B1

15-18

(25-28)

A1-A2

15-18

(25-28)

După aplicarea tensiunii Us la A1 și A2,

comutatorul releului de ieșire ajunge în poziţia

15-18 (25-28) și rămâne acţionat conform

timpului reglat.

În această funcţie, se transformă un semnal

continuu (tensiune la A1-A2) într-un impuls

pasager definit ca timp (bornele 15-18, 25-28).

1-3

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Releu de timp

Funcţia 82

formator de impuls

După aplicarea tensiunii de alimentare la A1 și A2,

contactul comutator al releului de ieșire rămâne

pe poziţia de repaus 15-16 (25-26). Dacă la

DILET70 bornele Y1 și Y2 se șuntează printr-un

contact normal liber de potenţial sau la

ETR4-69/70 sau ETR2-69 se aplică un potenţial la

B1, comutatorul ajunge instantaneu în poziţia

15-18 (25-28).

Dacă se separă acum din nou legătura Y1-Y2,

respectiv B1 se separă de potenţial, comutatorul

rămâne activat, până când timpul reglat a expirat.

Dacă Y1-Y2 rămâne mai mult timp închisă,

respectiv B1 la potenţial, releul de ieșire revine în

poziţia sa de repaus după timpul reglat. La funcţia

"formator de impuls" se generează întotdeauna

un impuls de ieșire de durată definită, indiferent

dacă impulsul de intrare prin Y1-Y2 sau B1 este

mai scurt sau mai lung decât timpul reglat.

Tensiunea de acţionare se aplică printr-un contact

de comandă la bornele A1 și A2. După expirarea

timpului de întârziere reglat, contactul comutator

al releului de ieșire ajunge în poziţia 15-18 (25-28)

și revine după 0,5 s în poziţia iniţială 15-16

(25-26). La această funcţie este vorba de un

impuls pasager cu întârziere în timp.

1-4

t

A1-A2

Y1-Y2

B1

15-18

(25-28)

Funcţia 81

generator de impuls, cu impuls fix

t 0.5 s

A1-A2

15-18

(25-28)

Agenda electrică Moeller 02/08

Funcţia 22

contact pasager la revenire

Tensiunea de alimentare Us se află direct la A1 și

A2. Dacă la DILET70 bornele Y1 și Y2, care au fost

scurtcircuitate anterior la un moment anterior

(DILET-70: liber de potenţial), sunt separate sau

respectiv la ETR4-69/70 sau ETR2-69 se elimină

potenţialul de pe contactul B1, contactul trece în

poziţia 15-18 (25-28) pentru durata timpului

reglat.

Funcţia 42

pulsatorie, începând cu puls

t t t t

A1-A2

Y1-Y2

B1

15-18

(25-28)

După aplicarea tensiunii Us la A1 și A2, contactul

comutator al releului de ieșire ajunge în poziţia

15-18 (25-28) și rămâne acţionat conform

timpului de intermitenţă reglat. Timpul de pauză

succesiv corespunde timpului de impuls.

t

A1-A2

15-18

(25-28)


Comutare, acţionare, vizualizare

Releu de timp

Funcţia 43

pulsatorie, începând cu pauză

t

t t t t

După aplicarea tensiunii Us la A1 și A2, contactul

comutator al releului de ieșire rămâne în poziţia

15-16 conform timpului de impuls reglat și ajunge

în poziţia 15-18 după expirarea acestui timp (ciclul

începe cu o fază de pauză).

Funcţia 44

pulsatorie, două temporizări

t1t2t1t2t 1 t 2

t1 t 2 t 1 t 2 t 1 t 2

A1-A2

15-18

După aplicarea tensiunii Us la A1 și A2, contactul

comutator al releului de ieșire ajunge în poziţia

15-18 (regim pulsatoriu începând cu impuls).

Printr-o punte între contactele A1 și B1, releul

poate fi comutat pe regimul pulsatoriu începând

cu pauză. Timpii t1 t2 se pot regla diferit.

LED

A1-A2

A1-B1

15-18

Rel LED

A1-B1

15-18

Rel LED

Agenda electrică Moeller 02/08

Funcţia 51 stea-triunghi

temporizare la acţionare

Dacă tensiunea de acţionare Us este aplicată la A1

și A2, contactul ajunge instantaneu în poziţia

17-18. După expirarea timpului reglat, contactul

instantaneu se deschide, contactul cu temporizare

17-28 se închide după un timp de schimb tu de 50

ms.

Funcţia ON-OFF

t u

OFF ON

OFF

t

A1-A2

17-18

17-28

A1-A2

15-18

(25-28)

LED

Cu funcţia ON-OFF, se poate testa funcţia unui

sistem de comandă. Este un mijloc ajutător, ca la

punerea în funcţiune. Cu funcţia OFF se poate

deconectează releul de ieșire, acesta nu mai

reacţionează la procesul funcţional. La funcţia ON

se conectează releul de ieșire. Această funcţie

presupune ca la bornele A1-A2 să existe tensiune

de alimentare. LED-ul atrage atenţia asupra stării

de funcţionare.

Alte surse de informaţii

Indicaţii de montare

• DILET…: AWA2527-1587

• ETR4…: AWA2527-1493, AWA2527-1485

• ETR2…: AWA2527-2372

Catalog principal aparate de comutare industriale,

capitolul 4 "Releu de timp"

1-5

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Releu de măsură și supraveghere EMR4

Generalităţi

Releele de măsură și supraveghere sunt necesare

pentru cele mai diferite aplicaţii. Cu noul produs

EMR4, Moeller acoperă o multitudine de cerinţe:

• Folosire universală, releu de supracurent

EMR4-I

• Supraveghere a câmpului rotativ cu economie

de spaţiu, releu succesiune faze EMR4-F

• Protecţie contra distrugerii sau deteriorării

componentelor individuale ale instalaţiei, releu

de supraveghere a fazelor EMR4-W

• Detectarea mai sigură a căderii fazei, releu de

asimetrie EMR4-A

• Siguranţă sporită prin principiul curentului de

lucru, releu de nivel EMR4-N

• Sporirea siguranţei în utilizare, releu

supraveghere izolaţie EMR4-R

Releu de supracurent EMR4-I

Releele de supracurent EMR4-I sunt adecvate

pentru supravegherea curentului alternativ și

continuu. Cu ele se pot supraveghea pompele și

mașinile de găurit împotriva sarcinii reduse și

suprasarcinii. Acest lucru are loc cu ajutorul limitei

de acţionare selectabile, inferioare și superioare.

1-6

Agenda electrică Moeller 02/08

Există trei variante de execuţie cu câte trei domenii

de măsurare (30/100/1000 mA, 1,5/5/15 A).

Bobina cu tensiuni multiple înlesnește o utilizare

universală a releului. Al doilea comutator auxiliar

înlesnește o semnalizare de revenire directă.

Depășirea intenţionată a vârfurilor scurte

de curent

Cu ajutorul timpului selectabil între 0,05 și 30 s al

temporizării de acţionare, se pot depăși vârfuri de

curent scurte.

Releu de supraveghere a fazelor EMR4-W

Relele de supraveghere a fazelor EMR4-W

supraveghează pe lângă direcţia câmpului rotativ,

și amplitudinea tensiunii aplicate. Asta înseamnă

protecţia contra distrugerii sau deteriorării pieselor

individuale ale instalaţiei. În plus, se reglează

comod, la tensiunea dorită, atât valoarea cea mai

mică pentru tensiunea minimă, cât și valoarea cea

mai mare pentru tensiunea maximă cu un

întrerupător rotativ în cadrul unei ferestre definite.

Suplimentar, se poate face diferenţa dintre o

funcţie temporizată la acţionare și una

temporizată la revenire. În setarea cu temporizare

la acţionare, se depășesc scurte căderi ale

tensiunii. Temporizarea la revenire înlesnește

memorarea erorii pentru timpul setat.


Comutare, acţionare, vizualizare

Releu de măsură și supraveghere EMR4

Intervalul de temporizare se poate seta între 0,1 și

10 s.

Releul funcţionează la turaţia și la tensiunea

corectă. După o cădere, dispozitivul funcţionează

din nou, numai după ce tensiunea a depășit o

histereză de 5%.

Releu de supraveghere a succesiunii

fazelor EMR4-F

Cu releul de supraveghere a succesiunii fazelor cu

o lăţime de numai 22,5 mm se pot supraveghea

motoarele modificabile local, la care este

importantă direcţia de rotaţie (de ex. pompe,

ferăstraie, mașini de găurit), la un câmp rotativ, cu

direcţie spre dreapta. Asta înseamnă loc în dulapul

de comandă prin lăţimea redusă de construcţie și

protecţie împotriva deteriorărilor prin

supravegherea câmpului rotativ.

La câmpul rotativ, cu direcţie spre dreapta, se

validează tensiunea de comandă pentru circuitul

motorului printr-un contact comutator.

EMR4-F500-2 acoperă întregul domeniu de

tensiune de la 200 până la 500 V AC.

Agenda electrică Moeller 02/08

Releu de asimetrie EMR4-A

Releul de asimetrie EMR-4-A cu lăţimea sa de

construcţie de 22,5 mm este elementul de

protecţie adecvat contra căderii fazei. Astfel,

protejează motorul contra defectării.

Deoarece căderea fazei se detectează pe baza

defazajului, aceasta poate fi detectată sigur chiar

și la tensiuni mari de revenire a motorului și se

împiedică o supraîncărcare a motorului. Releul

poate proteja motoarele cu o tensiune nominală

Un = 380 V, 50 Hz.

Releu de nivel EMR4-N

Releele de nivel EMR4-N se folosesc în principal

pentru protecţia funcţionării în gol a pompelor sau

ca dispozitive de reglare a nivelului lichidelor.

Funcţionează cu ajutorul senzorilor, care măsoară

conductibilitatea. În acest scop, este nevoie de

câte un senzor pentru înălţimea maximă de

umplere și un senzor pentru înălţimea minimă de

umplere. Un al treilea senzor servește drept

potenţial nul.

1-7

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Releu de măsură și supraveghere EMR4

Dispozitivul îngust 22,5 mm EMR4-N100 este

adecvat pentru lichidele cu o conductibilitate

ridicată. Este dotat un comutator de selectare pe

reglare de nivel sau protecţia la mersul în gol. Se

sporește siguranţa, deoarece în ambele cazuri se

folosește principiul anclașării la excitare.

Releul de nivel EMR4-N500 are o sensibilitate

extinsă și este adecvat și pentru medii mai puţin

conductibile. Printr-o temporizare integrată, la

alegere, la acţionare sau la revenire, între 0,1 și

10 s se pot supraveghea și lichidele mobile.

Releu de izolaţie EMR4-R

EN 60204 „Siguranţa mașinilor“ prevede pentru

sporirea siguranţei în funcţionare, supravegherea

circuitelor auxiliare la punerea la pământ prin

intermediul releelor de izolaţie. Acesta este

domeniul principal de utilizare al releelor EMR4-R.

Dar chiar și pentru spaţiile din domeniul medical,

există cerinţe asemănătoare.

1-8

Agenda electrică Moeller 02/08

Printr-un contact comutator, acestea anunţă o

punere la pământ și înlesnesc o remediere a erorii

fără perioade de repaus costisitoare.

Dispozitivele dispun la alegere de o memorare a

erorii, care solicită o confirmare după remedierea

erorii. Cu ajutorul unui buton test, capacitatea de

funcţionare a dispozitivului se poate verifica

oricând.

Tensiuni de comandă c.a. sau c.c

Atât pentru circuitele de curent alternativ, cât și

pentru cele de curent continuu, există un

dispozitiv. Astfel, se acoperă întregul domeniu al

tensiunii de comandă. Ambele dispozitive dispun

de o sursă multiplă de tensiune. Astfel, este

posibilă alimentarea atât în c.a., cât și în c.c..

Releu trifazat multifuncţional EMR4-AW(N)

Cu releele trifazate multifuncţionale are loc

supravegherea, cu economie de spaţiu, a

câmpului rotativ cu diferite funcţii. În plus, se

detectează parametrii de fază cum ar fi:

succesiunea fazelor, cădere fază, asimetrie,

precum și subtensiune și supratensiune.

În funcţie de varianta de execuţie a dispozitivelor,

valoarea de prag reglabilă se mișcă pentru

asimetrie între 2 până la 15 %. Valorile de prag

pentru subtensiune și supratensiune se pot regla,

respectiv sunt fixe.


Comutare, acţionare, vizualizare

Releu de măsură și supraveghere EMR4

Diferitele posibilităţi și valori de reglare se găsesc

în instrucţiunile de montaj respective. La

variantele de execuţie EMR4-AWN... este nouă

funcţia „cu supravegherea conductorului neutru.

Alte surse de informaţii

Indicaţii de montare

• Releu de asimetrie EMR4-A400-1

AWA2431-1867

• Releu de izolaţie EMR4-RAC-1-A

AWA2431-1866

• Releu de izolaţie EMR4-RDC-1-A

AWA2431-1865

• Releu de nivel EMR4-N100-1-B

AWA2431-1864

• Releu de succesiune a fazelor EMR4-F500-2

AWA2431-1863

• Releu de supraveghere a fazelor EMR4-W…

AWA2431-1863

• Releu de supracurent EMR4-I…

AWA2431-1862

• Relee de măsură/supraveghere: releu trifazat

EMR4-A…, EMR4-AW…, EMR4-AWN…,

EMR4-W…

AWA2431-2271

Catalog principal aparate industriale de comutare,

capitolul 4 „Relee de supraveghere“.

Agenda electrică Moeller 02/08

1-9

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Calea spre o mașină mai sigură

Norma internaţională EN ISO 12100-1 „Siguranţa

mașinilor – noţiuni de bază și directive generale de

configurare oferă constructorului asistenţă

detaliată la identificarea pericolelor și a riscurilor

care trebuie luate în considerare.

Ca rezultat, se stabilesc măsurile tehnice pentru

reducerea pericolului.

Componentele unităţilor de comandă ale mașinii,

care preiau sarcinile de siguranţă, se denumesc în

normele internaţionale ca "componente ale

unităţilor de comandă referitor la siguranţă“

(SRP/CS). Componentele unităţii de comandă

referitor la siguranţă, se găsesc în domeniul input

(senzor), logică (prelucrarea sigură a semnalului) și

domeniul output (actor).

Moeller vă oferă pentru reducerea riscului prin

SRP/CS componentele corespunzătoare cu Safety

Technology conform celor mai înalte cerinţe ale

normelor internaţionale de siguranţă EN 954-1,

EN ISO 13849-1 și EN IEC 62061/61508. În funcţie

de domeniul de utilizare și siguranţei necesare

contra pericolului, se folosesc funcţii adecvate de

siguranţă.

Informaţii suplimentare despre normele de

siguranţă anterioare și noile norme de siguranţă

internaţionale, precum și exemple

corespunzătoare de conexiune pentru cele mai

variate aplicaţii, se găsesc în noua versiune a

manualului de siguranţă Moeller TB0200-009.

1-10

Agenda electrică Moeller 02/08

Manualul de siguranţă vă ajută pe baza

exemplelor de conexiuni de siguranţă și a

calculelor aferente, să stabiliţi performanţa

tehnică privind siguranţa conform EN ISO 13849-1

și EN IEC 62061.

Informaţii suplimentare tehnice despre produsele

individuale de siguranţă se găsesc la

www.moeller.net/Safety.


Comutare, acţionare, vizualizare

Calea spre o mașină mai sigură

Fast and secure detection

Input

Safe monitoring and processing

Logic

Reliable shutdown

Output

Agenda electrică Moeller 02/08

Detectarea rapidă a pericolelor cu butoanele de

acţionare a opririi de urgenţă RMQ-Titan și FAK.

Mișcări sigure de prindere cu întrerupătorul de

poziţie LS-Titan®.

Comutare sigură, separare și acţionare cu

întrerupătorul cu came T și separatorul de

sarcină P.

Supraveghere și prelucrare sigură cu releul de

siguranţă ESR și releu de control orientat spre

siguranţă easySafety.

Decuplare ireproșabilă cu contactoarele DILM și

releul de supraveghere de protecţie CMD.

1-11

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Imagine de ansamblu sistem E

eRelay

1-12

2

1 3

4 5

7

8

4

9 10

8

5

9

Agenda electrică Moeller 02/08

POW

BUS

6

POWER

COM-ERR

ADR

ESC

DEL

11 12 13 14

ALT

OK

ERR

ESC

MS

NS

2

6


Comutare, acţionare, vizualizare

Imagine de ansamblu sistem E

1) Display MFD-80… și MFD(-AC)-CP4-500

2) Ethernet-Gateway EASY209-SE

3) Display MFD-80… și MFD(-AC)-CP4-800

4) Dispozitiv de bază easy500

5) Dispozitiv de bază easy700, extensibil

6) Dispozitiv de bază easy800, extensibil, care se

poate conecta în reţea prin easyNet

7) Extensie de ieșire EASY202-RE

8) Extensie de intrare/ieșire easy410

9) Extensie de intrare/ieșire easy6…

10) Dispozitiv de cuplaj EASY200-EASY pentru

extensia decentrală a easy700, easy800

11) Modul de reţea PROFIBUS-DP EASY204-DP

12) Modul de reţea AS-Interface EASY205-ASI

13) Modul de reţea CANopen EASY221-CO

14) Modul de reţea DeviceNet EASY222-DN

Agenda electrică Moeller 02/08

1-13

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Imagine de ansamblu sistem E

eHMI

1-14

5

6

7

6

8

7

Agenda electrică Moeller 02/08

POW

BUS

9

2

10

POWER

COM-ERR

ADR

ERR

11

3

4

MS

NS

1

12


Comutare, acţionare, vizualizare

Imagine de ansamblu sistem E

1) Ethernet-Gateway EASY209-SE

2) Modul I/O cu sau fără detectare a temperaturii

pentru MFD-Titan

3) Modul CPU MFD(-AC)-CP8…

4) Unitate de afișare/de comandă MFD-80…

5) Extensie de ieșire EASY202-RE

6) Extensie de intrare/ieșire easy410

7) Extensie de intrare/ieșire easy6…

8) Dispozitiv de cuplaj EASY200-EASY pentru

extensia decentrală a MFD(-AC)-CP8…

9) Modul de reţea PROFIBUS-DP EASY204-DP

10) Modul de reţea AS-Interface EASY205-ASI

11) Modul de reţea CANopen EASY221-CO

12) Modul de reţea DeviceNet EASY222-DN

Agenda electrică Moeller 02/08

1-15

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Imagine de ansamblu sistem E

eControl

1-16

1

1

3

4

4

ESC

DEL

ALT ALT

OK OK

ESC

3

Agenda electrică Moeller 02/08

9

POW

BUS

5

2

10

2

11

6

POWER

COM-ERR

ADR

10

ERR

7

MS

NS

8

12

11


Comutare, acţionare, vizualizare

Imagine de ansamblu sistem E

1) Conectare CANopen pentru MFD-80… și

MFD-CP4-CO

2) Display MFD-80… și MFD(-AC)-CP4-800

3) Dispozitiv de bază EC4P-200

4) Extensie de intrare/ieșire CANopen EC4E…

5) Modul de reţea PROFIBUS-DP EASY204-DP

6) Modul de reţea AS-Interface EASY205-ASI

7) Modul de reţea CANopen EASY221-CO

8) Modul de reţea DeviceNet EASY222-DN

9) Extensie de ieșire EASY202-RE

10) Extensie de intrare/ieșire easy410

11) Extensie de intrare/ieșire easy6…

12) Dispozitiv de cuplaj EASY200-EASY pentru

extensia decentrală a EC4P-200

Agenda electrică Moeller 02/08

1-17

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Imagine de ansamblu sistem E

Funcţii e

e500 și e700

easy500 și easy700 au aceeași funcţionalitate.

easy700 oferă mai multe intrări și ieșiri, este

extensibil și se poate conecta la sistemele de

magistrală standard. Conexiunea în serie și în

paralel a contactelor și bobinelor are loc pe 128 căi

de curent. Trei contacte și o bobină în serie. Se pot

utiliza până la 16 ecrane cu afișare de text și valori

pe un display intern sau extern.

Funcţiile principale sunt:

• Relee multifuncţionale,

• Relee de timp,

•Contoare

– Înainte și Înapoi,

– Contoare rapide,

– Contoare de frecvenţă,

– Contoare pentru orele de funcţionare,

• Comparatoare de valori analogice,

• Ceasuri de comutare săptămânale și anuale,

• Comutare automată la ora de vară,

• Valori actuale remanente ale markerilor,

contoarelor și releelor de timp.

Este posibilă inscripţionarea individuală a easy500

și easy700.

1-18

Agenda electrică Moeller 02/08

MFD(-AC)-CP8… și e800

MFD(-AC)-CP8… și easy800 au aceeași

funcţionalitate. MFD-80.. cu tip de protecţie IP65

înlesnește folosirea și în mediu nefavorabil. În

plus, datorită capacităţii de extensie și conectare

la sistemele de magistrale standard, se pot

conecta la reţea opt easy800 sau MFD-Titan prin

easyNet. Conexiunea în serie și în paralel a

contactelor și bobinelor are loc pe 256 căi de

curent. Patru contacte și o bobină în serie. Se pot

utiliza până la 32 ecrane cu afișare de text și valori

pe un display intern sau extern.

În completare faţă de funcţiile easy700, easy800 și

MFD-Titan oferă următoarele:

•Regulator PID,

• Module aritmetice,

• Scalarea valorilor,

• și multe altele.

Este posibilă inscripţionarea individuală a

MFD-80… și a easy800.


Comutare, acţionare, vizualizare

Imagine de ansamblu sistem E

eControl: EC4P-200

easyControl este continuarea logică a easyRelay.

Cu easyControl EC4P-200 se pot soluţiona

confortabil sarcinile de automatizare mici și medii.

easyControl se poate combina atât cu sistemul

standard easyRelay, cât și cu aproape toate

dispozitivele de automatizare prin interfaţa

integrată CANopen.

Cu Ethernet on board se iau în considerare

cerinţele suplimentare cum ar fi serverul OPC și

programarea de reţea.

easyControl EC4P-200 dispune de o CPU foarte

performantă și de o memorie de program internă

de 256 Gigabyte.

Programarea EC4P-200 are loc cu easySoft

CoDeSys (ECP-SOFT)

care se bazează pe IEC 61131-3.

Agenda electrică Moeller 02/08

Display afișor texte pentru eRelay,

eSafety și eControl în tipul de

protecţie IP65

easy500

easy700

easy800

ES4P-200

EC4P-200

Prin Plug & Work conectaţi displayul MFD-80..

prin modulul de alimentare și comunicaţie

MFD-CP4.. la easyRelay, easySafety sau

easyControl. MFD-CP4.. integrează un cablu de

legătură cu o lungime de 5 m, care se poate

scurta. Avantajul, nu aveţi nevoie de software sau

de drivere pentru conectare. MFD-CP4.. oferă un

Plug & Work corect. Cablarea intrărilor și ieșirilor

are loc la easyRelay, easySafety, respectiv

easyControl. MFD-80.. se montează în prin două

orificii de fixare de 22,5 mm. Displayul executat în

gradul de protecţie IP65 are fundalul iluminat

automat pe fundal și se poate citi foarte bine de pe

acesta. Este posibilă inscripţionarea individuală a

displayului.

1-19

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

1-20

Agenda electrică Moeller 02/08

Conexiune pentru alimentarea cu tensiune

la dispozitivele c.a la dispozitivele c.c.

L

+

N

> 1A

L N N

L.1

Dispozitive de bază

Dispozitive de bază

EASY512-AB-… 24 V c.a

EASY512-DA-… 12 V c.c

EASY719-AB-… 24 V c.a

EASY719-DA-… 12 V c.c

EASY512-AC-… 115/230 V c.a EASY512-DC-… 24 V c.c

EASY719-AC-… 115/230 V c.a EASY7…-DC-… 24 V c.c

EASY819-AC-… 115/230 V c.a EASY819-DC-… 24 V c.c

EASY82.-DC-… 24 V c.c

ES4P-… 24 V c.c

EC4P-200 24 V c.c

MFD-AC-CP8-… 115/230 V c.a MFD-CP8-… 24 V c.c

Dispozitive de extensie

Dispozitive de extensie

EASY618-AC… 115/230 V c.a EASY410-DC… 24 V c.c

EASY618-DC… 24 V c.c

EASY620-DC… 24 V c.c


> 1A

+...V 0 0

+.1


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Conectarea intrărilor digitale ale dispozitivelor în c.a.

L.1

N

1N4007

a Semnal de intrare de la contacte de contactor,

de ex. DILER

b Semnal de intrare de la buton RMQ-Titan

c Semnal de intrare de la întrerupător de poziţie,

de ex. LS-Titan

d Lungimile cablului 40 până la 100 m la

intrările fără comutare suplimentară (de ex

easy700 I7, I8 are deja o comutare

suplimentară, lungime posibilă a cablului

100 m)

e Creșterea curentului de intrare

f Limitarea curentului de intrare

g Creșterea curentului de intrare cu

EASY256-HCI

h Dispozitiv de pre-cuplare EASY256-HCI

100 nF

/275 V h

Agenda electrică Moeller 02/08

100 nF

/275 V h

a b c d e f

g h

1 kO

1 N

Indicaţie

• Prin circuitul supresor pentru intrare se

prelungește durata de dezexcitare a intrării.

• Lungimile cablului la intrările fără comutare

suplimentară F 40 m, cu comutare

suplimentară F 100 m.

1-21

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Conectarea intrărilor digitale ale dispozitivelor în c.c.

+.1


a Semnal de intrare de la contacte de contactor,

de ex. DILER

b Semnal de intrare de la buton RMQ-Titan

c Semnal de intrare de la întrerupător de poziţie,

de ex. LS-Titan

d Detectoare de proximitate, cu trei fire

e Detectoare de proximitate, cu patru fire

1-22

p p

Agenda electrică Moeller 02/08

a b c d e

Indicaţie

• La lungimea cablului, luaţi în considerare

căderea tensiunii.

• Din cauza curentului rezidual de intensitate

mare, nu folosiţi detectoare de proximitate cu

două fire.


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Intrări analogice

În funcţie de tipul dispozitivului sunt disponibile

două sau patru intrări analogice cu 0 până la 10 V.

Rezoluţia digitală măsoară 10 bit = 0 până la

1023.

Sunt valabile următoarele:

I7 = IA01

I8 = IA02

I11 = IA03

I12 = IA04

EASY512-AB/DA/DC…

EASY719-AB/DA/DC…

EASY721-DC…

EASY819/820/821/822-DC…

MFD-R16, MFD-R17,

MFD-T16, MFD-TA17

EC4P-200

Precauţie!

Semnalele analogice sunt mai sensibile la

perturbare, ca semnalele digitale, astfel încât

conductorii de semnal trebuie amplasaţi și

conectaţi cu grijă. Conectarea neregulamentară

poate duce la stări de comutare nedorite.

• Folosiţi cabluri ecranate, răsucite în pereche,

pentru evitarea producerii interferenţelor la

semnalele analogice.

Agenda electrică Moeller 02/08

• Împământaţi ecranul cablurilor bilateral și

simetric, în cazul lungimilor scurte de cablu. De

la o lungime a cablului de cca. 30 m

împământarea bilaterală poate duce la curenţi

de egalizare între cele două puncte de

împământare și astfel la perturbarea semnalelor

analogice. În acest caz, împământaţi cablul

numai unilateral.

• Nu amplasaţi cablurile de semnal paralel cu

cablurile de energie.

• Conectaţi sarcinile inductive, pe care le cuplaţi

prin ieșirile easy, la o tensiune de alimentare

separată sau folosiţi un circuit supresor pentru

motoare și electroventile. Dacă sarcinile ca

motoarele, ventilele magnetice sau

contactoarele și easy se operează de la aceeași

sursă de alimentare, comutarea poate duce la o

perturbare a semnalelor analogice de intrare.

1-23

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

1-24

Agenda electrică Moeller 02/08

Conectarea alimentării cu curent electric și a intrărilor analogice a dispozitivelor easy AB

F1

L

N

Indicaţie

L01h

N01 h

L N N I1

~

0 V

La dispozitivele easy… AB, care prelucrează

semnale analogice, dispozitivul trebuie alimentat

prin intermediul transformatorului, pentru ca să

existe o separare galvanică faţă de reţea.

Conductorul neutru și referinţa de potenţial a

alimentării c.c. a senzorilor analogici trebuie legaţi

galvanic.

EASY200-POW

+12 V

I7

I8

Fiţi atenţi ca potenţialul de referinţă să fie

împământat sau să fie supravegheat prin

intermediul dispozitivului de supraveghere a

împământării. Respectaţi prescripţiile în vigoare.


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Agenda electrică Moeller 02/08

Conectarea intrărilor analogice ale e…DA/DC-… sau MFD-R…/T… sau EC4P-200

+


+.1

+...V 0 V

0 V

a b c

a Simulator de valori de referinţă printr-o sursă

specială și potenţiometru F1kO,

de ex. 1 kO, 0,25 W

b Simulator de valori de referinţă cu rezistenţă în

amonte 1,3 kO, 0,25 W, potenţiometru

1kO, 0,25 W (valori pentru 24 V DC)

c Determinarea temperaturii prin senzor de

temperatură și convertor de măsură

d Senzori 4 până la 20 mA cu rezistenţă 500 O

Indicaţie

• Respectaţi numărul diferit și denumirea diferită

a intrărilor analogice în funcţie de tipul

dispozitivului.

h

+12 V 0 V

a

4...20 mA

(0...20 mA)

+..V

-0 V

Out

0...10 V -35...55 ˚C

500 O

d

• Conectaţi 0 V a easy, respectiv a MFD-Titan cu

0 V a sursei de alimentare a simulatorului de

valori analogice.

• La un senzor de 4(0) până la 20 mA și o

rezistenţă de 500 O rezultă următoarele valori

aproximative:

–4mA Q 1,9 V,

–10mA Q 4,8 V,

–20mA Q 9,5 V.

• Intrare analogică 0 până la 10 V,

rezoluţie 10 bit, 0 până la 1023.

1-25

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Conectarea a Pt100/Ni1000 la MFD-T(A)P…

a Conectare trei

conductori

MFD-TAP13-PT-A

MFD-TP12-PT-A

MFD-TAP13-NI-A

MFD-TP12-NI-A

MFD-TAP13-PT-B

MFD-TP12-PT-B

Indicaţie

Lungimea cablului ecranată < 10 m.

1-26

a b

b Conectare doi

conductori

-40 °C ... +90 °C

0 °C ... +250 °C

0 °C ... +400 °C

0 °C ... +250 °C

-40 °C ... +90 °C

0 °C ... +850 °C

-200 °C ... +200 °C

Agenda electrică Moeller 02/08


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Agenda electrică Moeller 02/08

Conectarea „contoarelor rapide“, „generatoarelor de frecvenţă“ și „traductoarelor

incrementale“ la dispozitivele e…DA/DC sau MFD-R…/-T… sau EC4P-200

+


+.1

p

a b

a Contor rapid, semnal rectangular de la

detectoarele de proximitate, raport

puls-pauză trebuie să fie 1:1

easy500/700 max. 1 kHz

easy800 max. 5 kHz

MFD-R/T… max. 3 kHz

EC4P-200 max. 50 kHz

b Semnal rectangular de la generatorul de

frecvenţă, raportul puls-pauză trebuie să fie

1:1

easy500/700 max. 1 kHz

easy800 max. 5 kHz

MFD-R/T… max. 3 kHz

EC4P-200 max. 50 kHz

+


+.1

A B

c

c Semnalele rectangulare de la traductorul

incremental 24 V DC

easy800-DC… și MFD-R/T… max. 3 kHz

EC4P-200 max. 40 kHz

Indicaţie

Respectaţi numărul diferit și denumirea diferită a

intrărilor "contor rapid", "generator de

frecvenţă" și "traductor incremental" în funcţie de

tipul de dispozitiv.

1-27

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

1-28

Agenda electrică Moeller 02/08

Conectarea ieșirilor de tip releu la EASY…R, MFD…R și EC4P-…MR, ES4P…

1

Asigurarea potenţialului de comutare L..

F 8A/B16

2

Domenii posibile de tensiune AC:

24 până la 250 V, 50/60 Hz

de ex. L1, L2, L3 fază faţă de conductorul nul

Domenii de tensiune posibile DC:

12 până la 300 V DC

1 2 1 2 1 2 1 2

L… L… L… L… L…

M

a b c d e

a Becuri, max. 1000 W la 230/240 V AC

b Tuburi fluorescente, max. 10 x 28 W la

dispozitivul electronic de aprindere,

1 x 58 W la dispozitivul convenţional de

aprindere la 230/240 V AC

c Motor în curent alternativ

d Ventil

e Bobină


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Agenda electrică Moeller 02/08

Conectarea ieșirilor de tip tranzistor la EASY…T, MFD-T… și EC4P…MT, ES4P…

f 2.5 A

F 10.0 A

24 V DC

+ 24 V 0 V

a Bobină contactor cu diodă Z drept

circuit supresor, 0,5 A la 24 V DC

b Ventil cu diodă drept circuit supresor,

0,5 A la 24 V DC

c

d

Rezistenţă,

0,5 A la 24 V DC

Lampă indicatoare 3 sau 5 W la

24 V DC,

Putere dependentă de tipurile de

dispozitiv și ieșiri

Indicaţie

La deconectarea sarcinilor inductive, trebuie

respectate următoarele:

Inductivităţile cu circuit supresor cauzează mai

puţine defecţiuni în întregul sistem electric. Se

recomandă în general conectarea pe cât posibil de

aproape a circuitului supresor de inductivităţi.

a b c d

Dacă inductivităţile nu au circuit supresor, sunt

valabile următoarele:

Nu trebuie deconectate simultan mai multe

inductivităţi, pentru a nu supraîncălzi modulele de

acţionare. Dacă în cazul unei opriri de urgenţă se

decuplează alimentarea DC +24 V DC prin

intermediul contactului și se poate deconecta mai

mult decât o ieșire cu inductivitate, trebuie să

prevedeţi inductivităţile cu un circuit supresor.

1-29

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Conectare în paralel

0 V

a Rezistenţă

1-30

a

Agenda electrică Moeller 02/08

Indicaţie

Numai în cadrul unei grupe (Q1 până la Q4 sau Q5

până la Q8, S1 până la S4 sau S5 până la S8)

ieșirile trebuie conectate în paralel; de ex. Q1 și Q3

sau Q5, Q7 și Q8. Ieșirile conectate în paralel

trebuie comandate simultan.

dacă 4 ieșiri sunt conectate în paralel,

max. 2 A la 24 V DC

dacă 4 ieșiri sunt conectate în paralel,

max. 2 A la 24 V DC

Inductivitate fără circuit supresor

max. 16 mH

12 sau 20 W la 24 V DC

Putere dependentă de tipurile de dispozitiv

și ieșiri


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Agenda electrică Moeller 02/08

Conectarea ieșirii analogice la EASY820-DC-RC…, EASY822-DC-TC…, MFD-RA…,

MFD-TA…, EC4P…MTA, EC4P…MRA…

+


+.1

a Comanda servo-ventilului

b Presetarea valorii de referinţă pentru controlul

pornirii

Indicaţie

• Semnalele analogice sunt sensibile la

perturbare, ca semnale digitale, astfel încât

conductorii de semnal trebuie conectaţi și

amplasaţi cu atenţie. Conectarea

neregulamentară poate duce la stări de

comutare nedorite.

• Ieșire analogică 0 până la 10 V, rezoluţie 10 bit,

0-1023.

0 V I A

+...V 0 V 0 V 0 V Q A1 0 V Q A1

a b

1-31

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Extindere de intrare/ieșire e

Extindere unitate centrală, până la 40 E/A

easy700, easy800, MFD(-AC)-CP8… precum și

EC4P-200 se pot extinde prin easy202, easy410,

easy618 sau easy620. Aici vă stau la dispoziţie

maxim 24 intrări și 16 ieșiri. O extensie este

posibilă în funcţie de dispozitivul de bază,

a Secţiunea „Extindere unitate centrală și

exitindere decentralizată e”, pagina 1-33.

Extindere descentralizată, până la 40 E/A

easy700, easy800, EC4P-200 și MFD-Titan se

extind prin modulul de cuplaj EASY200-EASY cu

easy410, easy618 sau easy620. Dispozitivul de

extensie se poate opera de la distanţă, până la

30 m de dispozitivul de bază. Vă stau la dispoziţie

maxim 24 intrări și 16 ieșiri. Este posibilă o

extensie pentru fiecare dispozitiv de bază în parte,

a Secţiunea „Extindere unitate centrală și

exitindere decentralizată e”, pagina 1-33.

Conectarea la reţea prin eNet, până la

320 E/A

La extinderea intrărilor și ieșirilor prin easyNet se

pot conecta succesiv până la opt participanţi.

Fiecare easy800, MFD(-AC)-CP8… sau EC4P-200

se poate completa cu un dispozitiv de extensie.

Lungimile de reţea 1000 m sunt posibile. Există

două moduri de funcţionare:

• Un Master (loc 1, adresă participant 1) și până

la 7 participanţi suplimentari. Programul se

găsește în Master.

• Un Master (loc 1, adresă participant 1) și până

la 7 participanţi „inteligenţi“ sau

„neinteligenţi“. Fiecare participant "inteligent"

dispune de un program.

a Secţiunea „eNet, legare la reţea prin

adaptarea dispozitivului”, pagina 1-34

1-32

Agenda electrică Moeller 02/08

Conectare la reţea prin CANopen

(eControl)

easyControl înlesnește și conectarea în reţea prin

CANopen. În acest sens, se folosesc modulele de

extensie E/A digitale sau analogice EC4E…. La

acestea se pot conecta un modul de extensie easy

suplimentar (de ex easy410, easy618, easy620).

Respectaţi specificaţia CANopen!

a Secţiunea „Conectarea la reţea CANopen”,

pagina 1-39


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Agenda electrică Moeller 02/08

Extindere unitate centrală și exitindere decentralizată e

I 1 - I...

Q 1 - Q...

easy700

easy800

EC4P-200

ES4P

I 1 - I...

Q 1 - Q...

easy700

easy800

EC4P-200

ES4P

MFD

MFD-AC-CP8...

MFD-CP8...

MFD

1 2

1 2

MFD-AC-CP8...

MFD-CP8...

EASY-LINK-DS

R 1 - R...

S 1 - S...

easy202...

easy410...

easy618...

easy620...

E+ E-

easy200

R 1 - R...

S 1 - S...

F 30 m

easy202...

easy410...

easy618...

easy620...

E+ E-

easy200

F 30 m

E+ E-

R 1 - R...

S 1 - S...

easy410...

easy618...

easy620...

E+ E-

R 1 - R...

S 1 - S...

easy410...

easy618...

easy620...

extindere unitate centrală

extindere decentralizată

extindere unitate centrală

extindere decentralizată

1-33

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

eNet, legare la reţea prin adaptarea dispozitivului

EASY-NT-R

(124 O

PIN1+2)

easy800

EC4P-200

ES4P

easy800

EC4P-200

ES4P

MFD-AC-CP8

MFD-CP8

easy800

• Adresarea participanţilor:

– Adresare automată de la participantul 1 sau prin

easySoft… de PC, adresa fizică = adresa logică,

– Adresare individuală la participantul corespunzător

sau prin easySoft… la fiecare participant, adresa

fizică și adresa logică pot fi diferite.

1-34

easyNet

easy410

easy618

easy620

easy200

easy202

EASY-LINK-DS

easy410

easy618

easy620

Agenda electrică Moeller 02/08

Adresa fizică, loc 1) Participant

Exemplu 1 Exemplu 2

1 1 1

2 2 3

3 3 8

8 8 2

1) Adresa fizică/locul 1 are întotdeauna adresa logică 1.

• Lungimea maximă totală la easyNet este de 1000 m.

• Dacă easyNet se întrerupe sau un participant nu este

pregătit de funcţionare, reţeaua nu mai este activă de la

locul întreruperii.

• Cablul cu 4 fire neecranat, câte două fire torsadate.

Impedanţa caracteristică a cablului trebuie să măsoare

120 O.


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Agenda electrică Moeller 02/08

eNet, conectare la reţea „Piesa T cu cablu de legătură“

EASY-NT-R

(124 O

PIN1+2)

easy800

EC4P-200

ES4P

easy800

EC4P-200

ES4P

MFD-AC-CP8

MFD-CP8

easy800

easy410

easy618

easy620

easy200

easy202

EASY-LINK-DS

easyNet

F 0.3 m

F 0.3 m

easy410

easy618

easy620

• Adresarea participanţilor:

– Adresarea individuală la participantul corespunzător

sau prin easySoft… la fiecare participant.

• Lungimea maximă totală, inclusiv a liniei de compensare

la easyNet măsoară 1000 m.

• Lungimea maximă a liniei de compensare a piesei T

pentru easy800 sau MFD măsoară 0,30 m.

Adresa fizică, loc 1) Participant

Exemplu 1 Exemplu 2

1 1 1

2 2 3

3 3 8

8 8 2

1) Adresa fizică/locul 1 are întotdeauna adresa logică 1.

• Dacă easyNet se întrerupe între piesa T și participant,

sau dacă un participant nu este pregătit de funcţionare,

reţeaua este activă în continuare pentru participanţii

rămași.

• Cablu 4 fire neecranat, câte două fire torsadate. Sunt

necesare trei fire.

Impedanţa caracteristică a cablului trebuie să măsoare

120 O.

1-35

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Conectare la reţea eNet

Mufă RJ45 și ștechere

Alocarea bornelor mufei RJ45 la easy și MFD.

Alocarea pinilor ștecherului RJ45 la easy,

MFD(-AC)-CP8…, EC4P-200 și ES4P.

a Partea de conectare a cablului

RJ45 cu 8 pini, EASY-NT-RJ45

Alocarea în cadrul eNet

PIN 1; ECAN_H; conductor de date; perechea A

PIN 2; ECAN_L; conductor de date; perechea A

PIN 3; GND; conductor de masă; perechea B

PIN 4; SEL_IN; conductor selector; perechea B

1-36

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

a

Agenda electrică Moeller 02/08

Montarea cablului de reţea pentru eNet

Impedanţa caracteristică trebuie să măsoare

120 O.

Cablul de reţea nu necesită ecranare.

La folosirea unui cablu de reţea cu ecranare,

ecranarea nu trebuie să fie conectată cu „PE“.

Dacă este necesară totuși conectarea cu „PE“,

ecranarea trebuie conectată numai unilateral cu

„PE“.

Indicaţie

Lungimi de cablu și secţiuni a Tabel,

pagina 1-38.

Regimul minim cu easyNet funcţionează cu liniile

ECAN_H, ECAN_L, GND. Linia SEL_IN servește

numai pentru adresarea automată.

A 1 ECAN_H

A 2 ECAN_L

B 3 GND (Ground)

B 4 SEL_IN

Rezistor final al magistralei

La primii și ultimii participanţi din punct de vedere

geografic din reţea, trebuie conectat (introdus)

rezistorul final al magistralei:

• Valoarea rezistorului final al magistralei 124 O,

• Conectarea la PIN 1 și PIN 2 ai ștecherului

RJ-45,

• Ștecher de extindere: EASY-NT-R.


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Cabluri confecţionate, ștecher RJ45 la

ambele capete

Lungimea cablului

[cm]

Denumirea tipului

30 EASY-NT-30

80 EASY-NT-80

150 EASY-NT-150

Cabluri confecţionate liber

100 m 4 x 0,14 mm2; răsucite câte două:

EASY-NT-CAB

Ștecăr RJ45:

EASY-NT-RJ45

Clește de sertizat pentru ștecherul RJ45:

EASY-RJ45-TOOL.

Se calculează secţiunea la lungimea

cunoscută a cablului

Pentru extensia maxim cunoscută a reţelei, se

stabilește secţiunea minimă.

l = Lungimea cablului în m

Smin = secţiune minimă a cablului în mm2 rcu = rezistenţă specifică a cuprului, dacă nu

este menţionat altceva 0,018 Omm2 /m

Smin =

l x rcu

12,4

Indicaţie

Dacă rezultatul de calcul nu redă nicio secţiune

standard, consideraţi secţiunea cu mărimea

imediat următoare.

Agenda electrică Moeller 02/08

Se calculează lungimea cablului la secţiunea

cunoscută

Pentru o secţiune cunoscută a cablului, se

calculează lungimea maximă a cablului.

lmax = Lungimea cablului în m

S = Secţiunea cablului în mm2 rcu = rezistenţă specifică a cuprului, dacă nu

este menţionat altceva 0,018 Omm2 /m

lmax =

S x 12,4

rcu

1-37

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Lungimi admise ale reţelei la eNet

1-38

Agenda electrică Moeller 02/08

Lungimea Rata de transfer Secţiuni standard ale cablului Cablu magistrală -

cablului

eNet total

EN AWG

secţiune minimă a

cablului

m kBaud mm2 mm2 F 6 F1000 0,14 26 0,10

F 25 F 500 0,14 26 0,10

F 40 F 250 0,14 26 0,10

F 125 F 1251) 0,25 24 0,18

F 175 F 50 0,25 23 0,25

F 250 F 50 0,38 21 0,36

F 300 F 50 0,50 20 0,44

F 400 F 20 0,75 19 0,58

F 600 F 20 1,0 17 0,87

F 700 F 20 1,5 17 1,02

F 1000

1) Setarea din fabrică

=10 1,5 15 1,45


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Conectarea la reţea CANopen

"multiplicare de reţea" Piesa T cu cablu de legătură

124 O

EC4P-200

XC100/200

MFD

DF51/DV51 DF51/DV51

124 O

DE51-

NET-

CAN

124 O

124 O

EC4P-200

DE51-

NET-

CAN

Agenda electrică Moeller 02/08

XC100/200

F 0.3 m

MFD

F 0.3 m

F 0.3 m

6

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

9

8

7

6

1 2 3 4 5

1 CAN-H

2 CAN-L

3 GND

4

5

6

7

8

GND

CAN-L

CAN-H

GND

CAN-L

CAN-H

CAN-H

GND

CAN-L

CAN-H

GND

CAN-L

1-39

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Rezistor final de magistrală

La capetele de reţea trebuie folosiţi rezistori finali

de magistrală de 120 O.

Bornele 1 și 4 , 2 și 5 , 3 și 6 sunt legate intern.

Caracteristici ale cablului CANopen

Vă rugăm să folosiţi numai un cablu admis pentru

CANopen cu următoarele caracteristici:

• Impedanţă caracteristică 120 O

• Valoare capacitate < 60 pF/m

Cerinţele la cablu, ștecăr și rezitorul final al

magistralei sunt specificate în ISO 11898. În cele

ce urmează sunt enumerate câteva cerinţe și

reglementări.

Lungimea liniei magistralei CANopen depinde de

secţiunea cablului și de numărul participanţilor de

magistrală conectaţi. Următorul tabel conţine

valori pentru lungimea magistralei în funcţie de

secţiune și de participanţii de magistrală conectaţi,

care asigură o legătură de magistrală asigurată

(Tabelul corespunde prevederilor ISO 11898).

1-40

6

5

4

3

2

1

CAN_L

CAN_H

6

5

4

3

2

1

Agenda electrică Moeller 02/08

120 O 120 O

Secţiune

cablu

[mm]

Dacă lungimea magistralei este mai mare de 250

m și/sau sunt conectaţi mai mult de 64 de

participanţi, ISO 11898 solicită o pulsaţie a

tensiunii de alimentare de F 5%.

6

5

4

3

2

1

Lungime maximă [m]

n = 32 n = 64 n = 100

0,25 200 170 150

0,5 360 310 270

0,75 550 470 410

n = numărul participanţilor de magistrală conectaţi


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Agenda electrică Moeller 02/08

Conectarea la reţea la secţiunile de cablu > 0,14 mm 2 , AWG26

Conectarea la reţea „multiplicare de

reţea“.

Exemplu A, cu borne

RJ45

a

RJ45

easy800 ES4P

MFD-CP8 EC4P-200

1

2

3

4

1

2

3

4

a Recomandare F 0,3 m

Exemplu B, cu element de transfer

RJ45

2

4

6

8

1

b

RJ45

RJ45 RJ45

2

4

6

8

easy800 ES4P

MFD-CP8 EC4P-200

b Recomandare F 0,3 m (EASY-NT-30)

Indicaţie La CANopen este necesară o ecranare.

1

3

5

7

3

5

7

IN

OUT

IN

OUT

Conectare la reţea „Piesa T cu cablu de

legătură“

Exemplu A, cu borne

c

RJ45

easy800 ES4P

MFD-CP8 EC4P-200

c F 0,3 m (3 fire)

Exemplu B, cu element de transfer

d

RJ45

RJ45

2

4

6

8

easy800 ES4P

MFD-CP8 EC4P-200

d F 0,3 m (EASY-NT-30)

1

2

3

4

1

3

5

7

IN

OUT

IN

OUT

1-41

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Module de reţea

Un modul de reţea se poate conecta cu easy700,

easy800, MFD(-AC)-CP8… și EC4P-200. Modulul

de reţea trebuie conectat în configurare ca slave.

Este posibilă extensia punctelor de intrare și de

ieșire prin easyNet

(a Secţiunea „eNet, conectare la reţea

„Piesa T cu cablu de legătură“”, pagina 1-35 și

a Secţiunea „eNet, conectare la reţea

„Piesa T cu cablu de legătură“”, pagina 1-35).

1-42

Agenda electrică Moeller 02/08

EASY204-DP EASY221-C0 EASY222-DN EASY205-ASI

easy700, easy800 EC4P-200

MFD…CP8… ES4P

Informaţii suplimentare se găsesc în manualele

aferente:

• AWB2528-1508

easy500, easy700, releu de control,

• AWB 2528-1423

easy800, releu de control,

• AWB2528-1480D

MFD-Titan, display multifuncţional,

• AWB2724-1584D

EC4-200,

• AWB 2528-1401D

EASY204-DP,

• AWB2528-1479D

EASY221-CO,

• AWB2528-1427D

EASY222-DN.


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

SmartWire-Gateway

Gateway permite comunicaţia dintre 16 module

SmartWire și automate cu capacitate de conectare

la easyNet sau CANopen. Deţine un întrerupător

de preselectare pentru selectarea modului de

funcţionare easyNet sau CANopen. Gateway

furnizează tensiuni de alimentare pentru partea

electronică a modulului SmartWire și pentru

partea de acţionare a contactoarelor, de. ex.

bobina contactorului. Tensiunile se ghidează prin

cablul de legătură SmartWire la module.

Mod de funcţionare eNet

În modul de funcţionare easyNet, Gateway

reprezintă un participant la easyNet și simultan

Master-ul SmartWire. Cei max. 8 participanţi la

easyNet se pot conecta inteligent reciproc.

EC4P

a

g

SmartWire

b

c

easyNet

MFD Titan

e

a Nivel superior (easy800, MFD-CP8-NT,

EC4P-200, ES4P, XC201)

b Gateway SmartWire

c easyNet

d Participant easyNet, de ex. easy800, ES4P

e Participant easyNet, de ex. MFD-CP8-NT

f Modul SmartWire, de ex.: pentru xStart

g Cablu de legătură SmartWire

easy 800

d

1 2 3 4 5

f

16

Agenda electrică Moeller 02/08

Mod de funcţionare CANopen

Modul de funcţionare CANopen permite

comunicaţia dintre modulele SmartWire și

automatele cu interfaţa CANopen ca de ex

EC4P-200 sau XC100/200. Pe lângă modulele

conectabile standard la reţea, cum ar fi sistemele

descentralizate I/O sau afișoarele, se pot conecta

direct la reţea o multitudine de aparate de

comutaţie. În funcţie de performanţa Masterului

magistralei de câmp CANopen sunt posibili max.

126 participanţi la o reţea CANopen.

a

f

SmartWire

b

CANopen

a Unitate de comandă CANopen, de ex.

EC4P-200, XC100/XC200

b Gateway SmartWire

c Unitate de comandă CANopen, de ex.

EC4P-200

d Participanţi CANopen, de ex. MI4/MFD4

e Modul SmartWire, de ex.: pentru xStart

f Cablu de legătură SmartWire

easy 800

c d

1 2 3 4 5

16

e

1-43

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Afișaj la distanţă cu gradul de protecţie IP65

Pe „afișajul la distanţă“ MFD-80… se este

configurat ecranul easyRelay respectiv al

easyControl.

Cu MFD-80-B se pot comanda și easyRelay și

easyControl.

Pentru folosirea „afișajului la distanţă“ nu este

necesar niciun software suplimentar și nicio

programare.

Cablul de legătură MFD-CP4-…-CAB5 se poate

scurta.

1-44

+ L.1


> 1 A

+ 24 V 0 V

MFD...CP4...

MFD-80...

L L.1

N

> 1 A

MFD-CP4-800-CAB5

L N

115/230 V

50/60 Hz

F 5 m

easy800

easy500

Agenda electrică Moeller 02/08

DEL ALT

ESC OK

F 5 m

ES4P

F 5 m

EC4P-200

easy700

DEL ALT

ESC OK

MFD-CP4-500-CAB5

F 5 m


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Legături de comunicaţie e

easy500

easy700

DEL ALT

ESC OK

easy800 MFD...CP8...

EASY800-MO-CAB

1) numai EC4P-222… și XC200

Agenda electrică Moeller 02/08

EASY-PC-CAB

DEL ALTa

ESC OK

EASY-SOFT-BASIC

MFD-CP4-500-CAB5

MFD-CP4-800-CAB5

EASY800-USB-CAB

EASY209-SE

a b e

b e

EASY800-PC-CAB

XT-CAT5-X...

ES4P c

EASY-USB-CAB

b EASY-SOFT-PRO

c ESP-SOFT

d ECP-SOFT(CoDeSys)

e OPC

d

e

EC4P-200

XT-CAT5-X... 1)

EU4A-RJ45-USB-CAB

EU4A-RJ45-CAB1

1-45

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Conexiune standard EASY209-SE

g

f

a Conectare Ethernet (mufă RJ45)

b Status LED (POW/RUN)

c Conexiune COM, bornă cu arc 5 pini

d Buton RESET

e Dispozitiv alimentare cu tensiune 24 V DC

f Plăcuţă cu date constructive dispozitiv

g Protecţie cablu+mufă

Conexiune 24 V

+24 V

0 V

1-46

> 1 A

+24 V 0 V

a

b

c

d

e

Agenda electrică Moeller 02/08

Conexiune Ethernet

2

1

Conexiune COM

1

2

3

4

5

6

7

8

TX+

TX–

RX+

RX–

1 apăsare – 2 introducere – 3

scoatere

1 = gri, 2 = maro, 3 = galben, 4 = alb,

5 = verde

3

2

1

2

3

4

5

1


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Conexiune COM-LINK

POW-Side

COM-LINK este o legătură punct-la-punct prin

intermediul unei interfeţe seriale. Prin această

interfaţă se citește statusul intrărilor și ieșirilor, și

domeniul markerilor este citit și scris. Sunt posibile

citirea și scrierea a douăzeci de variabile

duble-word. Citirea și scrierea sunt

liber-selectabile. Puteţi folosi aceste date pentru

redarea valorii de referinţă sau pentru funcţiile de

afișare.

Participanţii COM-LINK se deosebesc în ceea ce

privește sarcinile lor. Participantul activ este

întotdeauna un MFD…CP8… și comandă

întreaga interfaţă.

Agenda electrică Moeller 02/08

MFD-80… MFD…CP8… easy800 MFD…CP8…

MFD..T../R..

MFD..T../R..

Participanţii de la distanţă pot fi un easy800 sau

un MFD…CP8…. Participantul de la distanţă

răspunde solicitărilor participantului activ. Acesta

nu detectează diferenţa, dacă COM-LINK este

activ sau un PC cu EASY-SOFT-PRO folosește

interfaţa.

Participanţii COM-LINK se pot completa

centralizat sau decentralizat cu dispozitivele de

extensie easy.

Participantul de la distanţă poate fi și un

participant în easyNet.

1-47

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

1-48

Agenda electrică Moeller 02/08

Conectarea și funcţionarea a e800 la o imprimantă serială protocol

Cu ajutorul unei componente SP (SP = protocol

serial) puteţi trimite datele direct prin interfaţa

serială PC de la partea frontală a dispozitivului la

o imprimantă protocol. Mai multe informaţii

despre aceasta se găsesc cu ajutorul

EASY-SOFT-PRO.

easy800

EASY800-MO-CAB

Configurare pin EASY800-MO-CAB:

2 alb T x D

3 maro R x D

5 verde GND

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 7 8 9

6 7 8 9

Informaţii despre EASY800-MO-CAB vezi și AWA2528-2345.

imprimantă

protocol

comandată serial


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare E

Conectarea și funcţionarea modemului cu e sau MFD

easy500

DEL ALT

ESC OK

easy700

DEL ALT

ESC OK

Informaţii despre EASY800-MO-CAB vezi și

AWA2528-2345.

Agenda electrică Moeller 02/08

easy800

OPC

MFD...CP8...

EASY800-PC-CAB

EASY-PC-CAB EASY800-MO-CAB

Modem 1 Modem 2

PC Fax E-Mail SMS Pager

1-49

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Legare în loc de cablare

Schemele desfășurate formează baza tuturor

aplicaţiilor electrotehnice. În transpunerea

practică aparatele de comutare se cablează unele

cu altele. Cu releul de control easy, acest lucru este

realizat simplu printr-o apăsare de tastă, respectiv

cu easySoft confortabil la PC. Ghidarea simplă prin

meniul în multe limbi înlesnește introducerea.

Acest lucru economisește timp și costuri. easy și

MFD-Titan sunt profesioniștii pentru piaţa

mondială.

Contacte, bobine, module funcţionale, operanzi

1-50

Agenda electrică Moeller 02/08

S1 K1

S4

S5

K3 K3

S6

K1 K2 K3

Operand Descriere easy500,

easy700

easy800 MFD(-AC)-CP8…

I Intrare-Bit dispozitiv de bază x x x

nI Intrare-Bit dispozitiv de bază prin easyNET – x x

IA Intrare analogică x x x

R Intrare-Bit Aparat de extensie1) x x x

nR Intrare-Bit Aparat de extensie prin easyNET – x x

Q Ieșire-Bit dispozitiv de bază x x x

nQ Ieșire-Bit dispozitiv de bază prin easyNET – x x

QA Ieșire analogică – X x

S Ieșire-Bit Aparat de extensie x x x

nS Ieșire-Bit Aparat de extensie prin easyNET – x x

ID Indicator de diagnosticare – x x

1ID Detector diagnoză COM-Link – – x

LE

Ieșire-Bit iluminare display + LED-uri plăci

frontale

– – x

M Marker x x x

1M Marker COM-Link – – x

MB Marker-Bit – x x

MD Marker-duble-word – x x

MW Marker word – x x

1MB/1MW

/1MD

Operand-Marker COM-Link – – x

N Marker x – –

P x x x


Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Agenda electrică Moeller 02/08

Operand Descriere easy500,

easy700

easy800 MFD(-AC)-CP8…

: Salt x x x

nRN Intrare Bit prin easyNET – x x

nSN Ieșire Bit easyNET – x x

A Comparator de valori analogice x x x

AR Aritmetică – x X

BC Comparator bloc – X x

BT Transfer bloc – x x

BV Modul logic – X x

C Releu de contorizare X X x

CF Contor de frecvenţă X2) X x

CH Contor rapid X2) X x

CI Contor de valori incrementale – X x

CP Comparator – X x

D (Schimbarea ordinii) x x –

DB Modul de date – x x

DC Regulator-PID – X x

FT Filtru de netezire a semnalului PT1 – X x

GT Preluare valori din easyNet – X x

Ö H/HW Ceas de comutare (orar)/ săptămânal X X x

Y/HY Ceas de comutare anual X X x

JC Salt condiţionat – x x

LB Salt etichetă – x x

LS Scalare valori – x x

Z/MR Master reset x x x

MX Multiplexor date – x –

NC Convertor numeric – X x

O/OT Contor ore de funcţionare X X x

PO Generare de impuls – x –

PW Modulaţie în lăţime – X x

SC Sincronizarea ceasului prin intermediul reţelei – X x

ST Durata ciclului de referinţă – X x

SP Protocol serial – x –

SR Registru de deplasare – x x

T Releu de timp X X x

TB Funcţie tabel – x x

VC Limitarea valorilor – X x

1) La easy700, easy800 și MFD…CP8…

2) La easy500 și easy700 parametrizabil ca regim de funcţionare.

n = număr participanţi NET 1…8

1-51

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Funcţii bobină

Comportamentul de conectare a bobinelor releului

se stabilește prin funcţia bobinei care trebuie

selectată. Funcţiile menţionate trebuie folosite

Prezentare schemă de

conexiuni

1-52

Agenda electrică Moeller 02/08

pentru fiecare bobină de releu numai o dată în

schema de conexiuni.

Ieșirile neeconfigurate Q și S se pot folosi totuși ca

markere M și N.

Afișaj-e Functie bobină Exemplu

Ä Funcţie de tip contactor ÄQ1, ÄD2,

ÄS4, Ä:1,

ÄM7

Å Funcţie de tip contactor

negat

è Impuls ciclic pe front

descrescător

È

Impuls ciclic pe front

crescător

ÅQ1, ÅD2,

ÅS4

èQ3, èM4,

èD8, èS7

ÈQ4, ÈM5,

ÈD7, ÈS3

ä Funcţie tip impuls de curent äQ3, äM4,

äD8, äS7

S Setare (blocare) SQ8, SM2,

SD3, SS4

R Resetare (deblocare) RQ4, RM5,

RD7, RS3


Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Set parametrii pentru timpi

Exemplu pe baza EASY512

Pornind de la program, se pot seta următorii

parametrii:

• Funcţia de comutare,

• Domeniul de timp,

• Afișajul parametrilor,

• Timpul de referinţă 1 și

• Timpul de referinţă 2.

T1 ü S

+

I1 30.000

I2 I7

# T:00.000

Funcţii bobină posibile:

• Comutare = TT..

• Resetare = RT..

•Oprire = HT..

Parametri Funcţia de comutare

X

?X

#?Xâ

ü

Ü

Agenda electrică Moeller 02/08

T1 Nr. releu

I1 Timpul de referinţă 1

I2 Timpul de referinţă 2

# Starea de comutare ieșire:

# Contact normal deschis este deschis,

â Contact normal deschis este închis

ü Funcţia de comutare

S Domeniu de timp

+ Afișaj parametrii

30.000 constante ca valoare, de ex. 30 s

I7 Variabilă, de ex. valoare analogică I7

T:00.000 timp real

Comutare cu temporizare la acţionare

Comutare cu temporizare la acţionare cu domeniu aleatoriu de temporizare

Comutare temporizare la revenire

Comutare cu temporizare la revenire cu domeniu aleatoriu de temporizare

Comutare cu temporizare de acţionare și de revenire

Comutare cu temporizare la acţionare și la revenire cu domeniu aleatoriu de temporizare

Comutare cu formare de impuls

Comutare pulsatorie

1-53

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Scheme de bază

Schema de conexiuni a easy se introduce în

tehnica limbajului de programare grafică. Acest

capitol conţine câteva scheme, care trebuie să vă

ajute în realizarea propriilor scheme de conexiuni.

Valorile din diagramele logice au următoarea

semnificaţie pentru contacte

0 = Contact ND deschis, contact NI închis

1 = Contact ND închis, contact NI deschis

Pentru bobine de releu Qx

0 = Bobină neexcitată

1 = Bobină excitată

Indicaţie

Prezentările exemplelor se referă la easy500 și

easy700. La easy800 și MFD…CP8… sunt

disponibile patru contacte și o bobină pentru

fiecare cale.

1-54

Agenda electrică Moeller 02/08

Parametri Domeniu de timp și timpul de referinţă Rezoluţie

S 00.000 Secunde: 0,000 până la 99.999 s easy500, easy700 10 ms

easy800, MFD…CP8… 5 ms

M:S 00:00 Minute: Secunde 00:00 până la 99:59 1s

H:M 00:00 Ore: minute, 00:00 până la 99:59 1 min.

Afișare set de parametri prin punctul de meniu „Parametri“

+

-

Interogare posibilă

Interogare blocată

Negaţie

Negaţie înseamnă că la acţionare contactul nu se

închide, ci se deschide (circuit NU).

În exemplul

schemei de

conexiuni easy

schimbaţi la

contactul I1 cu tasta

ALT din normal

deschis în normal

închis.

Diagramă logică

I1 Q1

1 0

0 1

I1-------ÄQ1


Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Conexiunea în serie

Q1 se comandă de

trei contacte

normale deschise

conectate în serie

(circuitul ȘI).

I1-I2-I3-ÄQ1

I1-I2-I3-ÄQ2

Q2 se comandă de

trei contacte

normale închise conectate în serie (Circuitul NAND

= ȘI-NU).

În schema desfășurată easy se pot conecta în serie

max. trei contacte normale deschise sau închise

într-o cale de curent. Dacă trebuie să conectaţi în

serie mai multe contacte normale deschise, aveţi

nevoie de un releu auxiliar M.

Diagramă logică

I1 I2 I3 Q1 Q2

0 0 0 0 1

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

1 1 0 0 0

0 0 1 0 0

1 0 1 0 0

0 1 1 0 0

1 1 1 1 0

Agenda electrică Moeller 02/08

Conexiune în paralel

Q1 se comandă de

trei contacte

normale deschise

într-o conexiune în

paralel (circuitul

SAU).

Un circuit paralel de

trei contacte

normale închise

comandă Q 2

(circuit NOR =

SAU-NU).

I1u------ÄQ1

I2s

I3k

I1u------ÄQ2

I2s

I3k

Diagrama logică

I1 I2 I3 Q1 Q2

0 0 0 0 1

1 0 0 1 1

0 1 0 1 1

1 1 0 1 1

0 0 1 1 1

1 0 1 1 1

0 1 1 1 1

1 1 1 1 0

1-55

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Conexiunea alternativă

O conexiune

alternativă se

realizează în easy cu

două circuite în

serie, care se

combină într-o

conexiune în paralel

(XOR).

XOR înseamnă SAU exclusiv. Numai atunci când

este comutat un contact, bobina este excitată.

Diagrama logică

I1 I2 Q1

0 0 0

1 0 1

0 1 1

1 1 0

Automenţinere

O combinaţie din

conexiune în serie și

conexiune în paralel

se cablează la o

automenţinere.

Automenţinerea se

generează prin

contactul Q1, care se

află paralel faţă de

I1. Dacă I1 se

acţionează și se deschide din nou, contactul Q1

preia fluxul de curent, până când I2 este acţionat.

1-56

I1-I2u---ÄQ1

I1-I2k

S1 contact normal deschis

la I1 S2 contact normal

închis la I2

I1uI2----ÄQ1

Q1k

Agenda electrică Moeller 02/08

Diagrama logică

I1 I2 Contact

Q1

0 0 0 0

1 0 0 0

0 1 0 0

1 1 0 1

1 0 1 0

0 1 1 1

1 1 1 1

Automenţinerea se folosește la pornirea și oprirea

mașinilor. Dacă mașina se pornește la bornele de

intrare prin contactul normal deschis S1, se

oprește prin contactul normal închis S2.

S2 deschide legătura pentru tensiunea de

comandă, pentru a opri mașina. Astfel, se asigură

că mașina se poate opri și la o rupere de fir. I2 este

cuplat întotdeauna în stare neacţionată.

Alternativ,

automenţinerea cu

supravegherea

ruperii de fir se

poate proiecta și cu

funcţiile de bobină

setare și resetare.

Bobină

Q1

S1 contact normal deschis

la I1 S2 contact normal

închis la I2

I1-------SQ1

I2-------RQ1


Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Dacă I1 este conectat, se acţionează bobina Q1. I2

întoarce semnalul contactului normal închis S2 și

se conectează numai atunci când S2 este acţionat

și, astfel, mașina trebuie oprită sau când apare o

rupere de fir.

Respectaţi ordinea, în care ambele bobine sunt

cablate în schema de conexiuni easy: mai întâi

bobina S, apoi bobina „R“. Mașina se oprește la

acţionarea I2, și atunci când I1 este cuplat în

continuare.

Comutator la impuls

Un comutator la

impuls se folosește

frecvent pentru

comanda

iluminatului, cum ar

fi de ex. pentru

iluminatul casei

scărilor.

Diagrama logică

S1 contact normal deschis

la I1

I1-------äQ1

I1 Stare Q1 Q1

0 0 0

1 0 1

0 1 1

1 1 0

Agenda electrică Moeller 02/08

Releu de timp cu temporizare la acţionare

Temporizarea de

acţionare se poate

folosi, pentru a

reduce impulsurile

scurte, sau pentru a

conduce cu

temporizare de

acţionare o mișcare

suplimentară odată

cu pornirea mașinii.

Contact permanent

Pentru a conecta o

bobină de releu

---------ÄQ1

permanent la

tensiune, cablaţi o

legătură prin toate

câmpurile de

contact de la bobină

complet spre stânga.

Diagrama logică

--- Q1

1 1

S1 contact normal deschis

la I1

I1-------TT1

T1-------ÄM1

1-57

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Cablarea contactelor și a releelor

Cablare clasică

t

Pornire stea/triunghi

Cu easy puteţi realiza două circuite stea-triunghi.

Avantajul easy este că puteţi selecta liber timpul

de comutare dintre contactorul stea/triunghi,

.

S1

S2

K1

L

N

1-58

S1

S2

Q12

K1

K1

P1

Q11

Q11

Q11

Q13

Q12

K1

Agenda electrică Moeller 02/08

Cablare cu easy

t

K1

P1

S1 S2

precum și timpul de așteptare între deconectarea

contactorului stea/ conectarea contactorului

triunghi.

Q12

Q13


Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

L

N

S1

S2

N

Q11

Q11

Funcţionarea schemei de conexiuni-e

Pornirea/oprirea

circuitului cu tastele

externe S1 și S2.

Contactorul de reţea

pornește releul de

timp din easy.

L N

Q1 Q2

1 2 1 2

I1: Contactor de

reţea închis

Q1: Contactor conexiune stea CONECTAT

Q2: Contactor conexiune triunghi CONECTAT

T1: Timp de comutare stea-triunghi (10 până la

30 s)

T2: Timpul de pauză dintre conectare stea,

deconectare triunghi (30, 40, 50, 60 ms)

I1

Q12 Q13

I1u------TT1

dT1----ÄQ1

dT1----TT2

hT2----ÄQ2

Agenda electrică Moeller 02/08

K1

Dacă în easy dumneavoastră este integrat un ceas

de timp real, puteţi combina pornirea stea-triunghi

cu acesta. În acest caz, conectaţi contactorul de

reţea și prin easy.

1-59

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Iluminatul casei scărilor

Pentru o cablare convenţională aveţi nevoie de

minim cinci unităţi modulare TE = 17.5 mm, și

anume un teleruptor, două relee de timp, două

relee auxiliare.

N L

1-60

S1

S2

S3

K1 K2

K3 K1

K3

K3

5 s 6 min

Q12

Q11

Indicaţie importantă

Cu un dispozitiv easy, se pot realiza patru din

aceste circuite de iluminare a casei scărilor.

K2

E1

E2

E3

Q12

Agenda electrică Moeller 02/08

easy necesită patru unităţi modulare TE. Cu cinci

conexiuni și o schemă de conexiuni easy,

iluminatul casei scărilor este funcţional.

Q12

Q11


Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

N L

S1

S2

S3

L N

Q1

1 2

I1

K1

Agenda electrică Moeller 02/08

Tastă scurt acţionată Lumina PORNITĂ sau OPRITĂ, funcţia teleruptor actionează și

la Lumina Permanentă stinsă.

Deconectare lumină după 6 min. Deconectare automată, la Lumină Permanentă această funcţie

nu este activă.

Tastă acţionată mai mult de 5 s Lumină Permanentă

E1

E2

E3

1-61

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Schema de conexiuni easy pentru funcţiile

următoare, arată astfel:

I1-------TT2

T2-------SM1

I1u------äQ1

T3k

Q1-M1----TT3

Q1-------RM1

Schema de conexiuni easy extinsă, se

deconectează și Lumină Permanentă după patru

ore.

I1------uTT1

hTT2

T2-------SM1

T1u------äQ1

T3s

T4k

Q1uM1----TT3

h------TT4

Q1-------RM1

1-62

Agenda electrică Moeller 02/08

Semnificaţia contactelor și a releelor

folosite:

I1: Tastă PORNIT/OPRIT

Q1: Releu de ieșire pentru lumină PORNIT/OPRIT

M1:Releu auxiliar, pentru a bloca funcţia „6 min.

deconectare automată“ în cazul luminii

permanente.

T1: Impuls ciclic pentru conectarea-deconectarea

Q1, ( , formator de impuls cu valoarea 00.00

s)

T2: Interogare, durata de acţionare a tastei. Dacă

aceasta a fost acţionată mai mult de 5 s, se

comută pe lumină permanentă. ( X,

temporizare la acţionare, valoare 5 s)

T3: Deconectare la o durată de conectare a luminii

de 6 min. ( X,

cu temporizare la acţionare,

valoare 6:00 min.)

T4: Deconectare după 4 ore lumină permanentă.

( X,

acţionare cu temporizare de acţionare,

valoare 4:00 h)


Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Registru de deplasare cu 4 poziţii

Pentru ca o informaţie, – de ex. separare

corectă/eronată – să fie salvată două, trei sau

patru etape de transport mai departe în scopul

sortării componentelor, puteţi folosi un registru de

deplasare.

Pentru registrul de deplasare, este necesar un tact

de deplasare și valoarea (0 sau 1), care trebuie

deplasată.

Prin intrarea de resetare a registrului de deplasare,

se șterg valorile care nu mai sunt necesare.

Valorile din registrul de deplasare sunt parcurse în

următoarea ordine

Poziţia 1., 2., 3., 4.

Schema bloc a registrului de deplasare cu 4 poziţii

a b c

a TACT

b VALOARE

c RESET

d Poziţii de memorare

d

1 2 3 4

Agenda electrică Moeller 02/08

Funcţia:

Tact Valoare

Poziţie de memorare

1 2 3 4

1 1 1 0 0 0

2 0 0 1 0 0

3 0 0 0 1 0

4 1 1 0 0 1

5 0 0 1 0 0

Reset = 1 0 0 0 0

Atribuiţi valoarea 0 cu conţinutul informativ

"eronat". Dacă registrul de deplasare se șterge

accidental, nu se mai folosesc în continuare

elemente defecte.

I1: Tact de deplasare (TACT)

I2: Informaţie (bună/eronată) pentru deplasare

(VALOARE)

I3: Ștergerea conţinutului registrului de deplasare

(RESET)

M1: 1. Poziţie de memorare

M2: 2. Poziţie de memorare

M3: 3. Poziţie de memorare

M4: 4. Poziţie de memorare

M7: Releu auxiliar contact pasager ciclic

M8: Tact de deplasare contact pasager ciclic

1-63

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

1-64

I1uM7----ÄM8

h------ÄM7

M8uM3----SM4

dM3----RM4

dM2----SM3

dM2----RM3

dM1----SM2

dM1----RM2

dI2----SM1

hI2----RM1

I3------uRM1

dRM2

dRM3

hRM4

Generare tact de deplasare

Agenda electrică Moeller 02/08

Setare pentru a patra poziţie de memorare

Ștergere a patra poziţie de memorare

Setare pentru a treia poziţie de memorare

Ștergere a treia poziţie de memorare

Setare a doua poziţie de memorare

Ștergere a doua poziţie de memorare

Setare pentru prima poziţie de memorare

Ștergere prima poziţie de memorare

Ștergerea tuturor poziţiilor de memorare


Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Agenda electrică Moeller 02/08

Afișarea textelor și valorilor actuale, afișarea și editarea valorilor de referinţă

easy500 și easy700 pot afișa 16, easy800 poate

afișa 32 texte liber editabile. În aceste texte se pot

afișa valorile actuale al releelor funcţionale cum ar

fi releele de timp, contoarele, contoarele orelor de

funcţionare, comparatoarele de valori analogice,

data, ora sau valorile analogice scalate. Valorile de

referinţă ale releelor de timp, contoarelor,

contoarele orelor de funcţionare, comparatoarelor

de valori analogice se pot modifica în timpul

afișării textului.

DURATA M:S

T1 :012:46

C1 :0355 ST

PRODUS

Modul de afișare text D (D = display, afișaj text)

acţionează în schema de conexiuni ca un marker

normal M. Dacă un text este alocat unui marker,

acesta se afișează la starea 1 a bobinei în afișajul

easy. Premisa este ca easy să se găsească în

regimul de funcţionare RUN și indicaţia stării să fi

fost afișată înaintea afișării textului.

D1 este definit ca text alarmă și, astfel, are

prioritate înaintea afișărilor suplimentare.

COMUTARE;

COMANDĂ;

AFIŞARE;

SIMPLU EASY!

Exemplu pentru o afișare de text:

Afișajul cu text deţine următoarele caracteristici de

afișare:

Rândul 1, 12 caractere

Rândul 2, 12 caractere, o valoare de referinţă sau o valoare actuală

Rândul 3, 12 caractere, o valoare de referinţă sau o valoare actuală

Rândul 4, 12 caractere

D2 până la D16/D32 se afișează la activare. Dacă

se activează mai multe afișaje, acestea se prezintă

succesiv la fiecare 4 s. Dacă se editează o valoare

de referinţă, afișajul corespunzător rămâne până

la preluarea valorii.

Într-un text se pot combina mai multe valori,

valoare actuală și de referinţă, de ex releu

funcţional, valori de intrări analogice sau ora și

data. Valorile de referinţă sunt editabile:

• easy500 și easy700, două valori,

• easy800, patru valori.

1-65

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Programare E

Vizualizare cu eHMI

Vizualizarea la easyHMI are loc prin ecrane, care

se prezintă pe display.

Exemplul de ecran:

Următoarele elemente de ecran se pot include.

• Elemente grafice

–Afișaj bit

–Bitmap

– Bargraph

– Bitmap de informare

1-66

S1 S2

S3

M

3 h

Agenda electrică Moeller 02/08

• Elemente de tastatură

– Taste cu reţinere

– Tastatură

•Elemente de text

– Text static

– Text de semnalizare

– Meniu pentru ecrane

– Scris cursiv

– Text rulant

• Elemente de afișare a valorilor

– Afișaj dată și oră

– Valoare numerică

– Afișarea valorilor releului de timp

• Elemente de introducere a valorilor

– Introducere de valori

– Introducerea valorilor releului de timp

– Introducere dată și oră

– Introducerea ceasului de comutare

săptămânal

– Introducerea ceasului de comutare anual


Comutare, acţionare, vizualizare

Imagine de ansamblu produse de automatizare

De la fabricaţia individuală a pieselor individuale

până la producţia în serie de milioane, acestea

sunt cerinţele din prezent de la sistemele de

automatizare. Aici sunt solicitate produsele de

automatizare flexibile, deschise, modulare, care

corespund acestor cerinţe.

Moeller vă oferă o ofertă, care se poate combina

optim, de produse și prestări servicii pentru

comandare și vizualizare. Astfel, vă soluţionaţi

sarcinile mai eficient și vă optimizaţi economia

mașinilor și instalaţiilor dumneavoastră electrice.

Moeller oferă pe plan mondial soluţii la

automatizarea proceselor de producţie și

mașinilor.

Compact PLC, seria PS4

Compact PLC sunt automate programabile

compacte, care se caracterizează prin funcţii

hardware și software numeroase, în ceea ce

privește echiparea de bază. Sunt adecvate pentru

multe cazuri de aplicaţie din domeniile

comandare, reglare și măsurare. Dacă

funcţionalitatea integrată nu este suficientă,

dispozitivele se pot extinde simplu local sau prin

reţea.

Agenda electrică Moeller 02/08

Modular PLC, XC100/XC200

Modular PLC se caracterizează prin structura lor

care se poate scala. Aceasta oferă multă

flexibilitate la reasamblarea sistemelor individuale

de automatizare.

Un avantaj suplimentar este integrarea

conceptelor moderne de comunicaţie. Accesul prin

Ethernet este indispensabil multiplelor aplicaţii. Pe

de o parte pentru o comunicare eficientă a

unităţilor de comandă între ele, pe de altă parte

pentru schimbul de date prin standardele de

comunicaţie cum ar fi OPC la sistemele de control

supraordonate.

Sisteme de comandă și de observare HMI

Moeller vă oferă pentru comunicarea dintre om și

mașină un spectru de produse vast, cu care puteţi

realiza optim și rapid soluţiile dumneavoastră.

Oferta cuprinde panouri operator cu text cu

capacitate grafică (a Secţiunea

„MFD4-5-XRC-30”, pagina 1-72) și panouri

operator cu atingere.

1-67

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Compact PLC, PS4

Compact PLC sunt dispozitive, care se

caracterizează în dotarea de bază prin funcţii

hardware și software multiple și sunt adecvate

pentru multe cazuri de aplicaţie din domeniile

comandare, reglare și măsurare. Dacă

funcţionalitatea integrată nu este suficientă,

dispozitivele se pot extinde simplu local sau prin

reţea.

Automatele programabile compacte PS4 se

caracterizează prin următoarele caracteristici de

sistem:

• Programare unitară,

• Capacitate de extindere decentralizată și locală,

• Interfaţă integrată a magistralei de câmp pentru

comunicaţie (Suconet),

• Borne detașabile cu șuruburi,

• Gabarit compact.

1-68

PS4

SPS compact

EM4

Modul de extensie

Agenda electrică Moeller 02/08

Aceste automate programabile compacte dispun

de o dotare vastă, cum ar fi de ex. potenţiometru

de setare valori impuse integrat, intrări/ieșiri

analogice sau extinderea memoriei (de la

PS4-150).

Varianta constă din:

• Compact PLC PS4,

• Extinderi locale LE4,

• Extinderi decentralizate EM4.

Toate automatele programabile compacte

Compact PLC se pot conecta la reţea și se pot

programa prin magistrala de câmp integrată.

Software-ul de programare comun este Sucosoft

S40, un pachet de programare confortabil

conform IEC 61131-3.

LE4

Extindere locală


Comutare, acţionare, vizualizare

Compact PLC, PS4

PS4-141/151 – geniul universal

Se poate folosi multilaterla, convinge prin dotarea

în serie completă.

• Intrări/ieșiri

– 16 intrări digitale

– 14 (PS4-151: 8)ieșiri digitale

– 2 intrări analogice

– 1 ieșire analogică

• Memorie program

– 24 kByte (+32 kByte opţional)

– Arhivă reţete (opţional): 32 kByte

• Extensibilitate

– decentralizat cu module EM4

– Capacitate de conectare la reţea:

Suconet, Ethernet

PS4-201– cu capacitate de adaptare

Flexibil pentru soluţii standard, cu capacitate de

extindere locală și decentralizată pentru

posibilităţi multiple de configurare.

• Intrări/ieșiri

– 8 intrări digitale

– 6 ieșiri digitale

– 2 intrări analogice

– 1 ieșire analogică

• Memorie program

– 24 kByte (+32 kByte opţional)

– Arhivă reţete (opţional): 32 kByte

• Extensibilitate

– local cu module LE4

– decentralizat cu module EM4

– Capacitate de conectare în reţea:

Suconet , PROFIBUS-D, Ethernet

Agenda electrică Moeller 02/08

PS4-271 – specialistul clădirilor

Cu capacitate de extindere locală și decentralizată

pentru aplicaţii AC.

• Intrări/ieșiri

– 12 intrări digitale

– 8 ieșiri digitale (12 A)

– 8 intrări analogice, din care 2 pentru

PT1000/Ni1000)

– 2 ieșiri analogice

• Memorie program

(+extindere opţională)

– 24 kByte (+32 kByte)

– Arhivă reţete (opţional): 32 kByte

• Extensibilitate

– local cu module LE4

– decentralizat cu module EM4

– Capacitate de conectare în reţea:

Suconet , PROFIBUS-DP, Ethernet

PS4-341 – Highspeed-SPS

Viteză și mai mare și memorie de programe și de

date mai mare.

• Intrări/ieșiri

– 16 intrări digitale

– 14 ieșiri digitale

– 2 intrări analogice

– 1 ieșire analogică

• Memorie program

(+extindere opţională)

–512 kByte

– Arhivă reţete (opţional): 512 kByte

• Extensibilitate

– local cu module LE4

– decentralizat cu module EM4

– Capacitate de conectare în reţea:

Suconet , PROFIBUS-DP, Ethernet

1-69

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Modular PLC, XC100/XC200

XC100

Automatul programabil modular Modular PLC din

seria XC100 este un sistem de automatizare foarte

performant pentru aplicaţii mici și medii. Cu

capacitate de extindere locală cu module de până

la 15 XI/OC. Interfaţa magistralei de câmp

integrată CANopen formează interfaţa pentru

periferia decentrală. Serverul OPC simplifică

suplimentar legătura cu aplicaţiile standardizate

OPC-Client.

1-70

0 1 2 3

4 5 6 7

0 1 2 3

4 5 14 15

XC-CPU101

0 1 2 3

4 5 6 7

0 1 2 3

4 5 14 15

XC-CPU201

1

2

Agenda electrică Moeller 02/08

XC200

Automatul programabil modular Modular PLC din

seria XC200 oferă capacitate înaltă de calcul și

posibilităţi excepţionale de comunicaţie. Pe lângă

o interfaţă RS 232 și o interfaţă a magistralei de

câmp CANopen, aceasta este înainte de toate

interfaţa integrată Ethernet. Serverul OPC

înlesnește suplimentar legătura cu aplicaţiile

standardizate OPC-Client. Ca Highlight

tehnologic, toate dispozitivele XC201..-XV dispun

suplimentar de un server integrat WEB.

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

DC INPUT EH-XD16

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

DC INPUT EH-XD16

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

DC INPUT EH-XD16

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

DC INPUT EH-XD16

3


Comutare, acţionare, vizualizare

Modular PLC, XC100/XC200

Componente de sistem

• Automate programabile modulare

– XC100 a

8 DI, 6 DO, CANopen, RS 232, 4 intrări de

întrerupere

Slot pentru card de memorie multimedia,

memorie program/date 64 – 256 kByte, 4/8

kByte pentru date remanente, 0,5 ms/1000

de instrucţiuni

– XC200 b

8 DI, 6 DO, CANopen, RS 232, Ethernet,

2 intrări numărătoare, 2 intrări de

întrerupere, server WEB-/OPC, USB, extensibil

local cu module XI/OC-I/O, memorie

program/date 256 – 512 kByte, 0,05

ms/1000 de instrucţiuni

• XI/OC module intrare/ieșire c

– care se pot adăuga la XC100/200 (module

max. 15)

– borne de conectare detașabile cu conexiune

filetată sau bornă de tracţiune cu arc

• easySoft-CoDeSys

– Creare program, configurare, testare/punere

în funcţiune într-o unealtă

Agenda electrică Moeller 02/08

Informaţii suplimentare se găsesc în imaginea de

ansamblu asupra produselor și în manualele:

– Hardware XC100 și proiectare

(AWB2724-1453)

– Hardware XC200 și proiectare

(AWB2724-1491)

– Hardware XI/OC și proiectare

(AWB2725-1452)

– Hardware XV100 și proiectare

(AWB2726-1461)

– easySoft-CoDeSys dezvoltare program SPS

(AWB2700-1437)

– Componente funcţionale pentru

easySoft-CoDeSys (AWB2786-1456); inclusiv

componente de manevrare pentru comenzile

text-display

Ediţia actuală pentru fiecare în parte se găsește la:

www.moeller.net/support.

Precizaţi ca termen de căutare numerele care se

află în paranteze, de ex „AWB2725-1453“.

1-71

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Sisteme de comandă și de observare HMI

Panou operator cu text MI4

Panourile operator cu text MI4 sunt concepute

pentru utilizarea simplă și economică a mașinii.

Display-urile LCD cu contract puternic dispun de o

iluminare de durată pe fundal cu LED. Toate

display-urile au capacitate grafică. Acest lucru

înlesnește prezentarea seturilor de semne diferite,

graficelor și baragrafelor. Toate tastele se pot

configura în funcţie de proiect. Conectorii pentru

tastele funcţionale permit o inscripţionare

individuală.

1-72

Agenda electrică Moeller 02/08

MFD4-5-XRC-30

Panoul cu atingere 5,7" este un dispozitiv color

STN cu tehnologie rezistivă prin atingere. Se poate

folosi ca HMI pur sau ca HMI cu funcţionalitate

SPS integrată și server web integrat. Realizarea

măștilor de ecran are loc cu sistemul de

programare easySoft-CoDeSys. Așadar, nu este

necesară o unealtă separată de proiectare. Pe

panoul cu atingere există interfeţele Ethernet,

CANopen și RS232.


Comutare, acţionare, vizualizare

Conectare la reţea

Seria PS40

Conectarea în reţea Seria PS40

Modbus

Ethernet

CANopen

PROFIBUS

Suconet

Seria XC

Conectarea în reţea Seria XC

Modbus

Ethernet

CANopen

PROFIBUS

Suconet

max. 6 LE4

Agenda electrică Moeller 02/08

Tip Interfeţe

PS4-141-MM1

PS4-151-MM1

PS4-201-MM1

PS4-271-MM1

PS4-341-MM1

LE4-501-BS1

LE4-504-BS1

LE4-504-BT1

COBOX

EM4-101-...

EM4-111-...

EM4-201-DX2

EM4-204-DX1

Tip

XC-CPU101-xx

XIOC-SER

XIOC-NET-SK-M

XIOC-NET-DP-M

XIOC-NET-DP-S

XC-CPU201-xx

XIOC-SER

XIOC-NET-SK-M

XIOC-NET-DP-M

XIOC-NET-DP-S

Suconet K + RS 232

Suconet K + RS 232

Suconet K + RS 232

Suconet K + RS 232

Suconet K + RS 232

Suconet K, Master sau Slave

PROFIBUS-DP, Master

PROFIBUS-DP, Slave

Ethernet

Suconet K/K1

Suconet K/K1

Suconet K

PROFIBUS-DP

Interfeţe

RS232, CANopen

1 interfaţă serială cu

RS232C, 485, 422 Slave Suconet K

Master şi Slave Modbus

Master Suconet K

Master PROFIBUS DP

Slave PROFIBUS DP

Ethernet, RS232, CANopen, USB

1 interfaţă serială cu

RS232C, 485, 422 Slave Suconet K

Master şi Slave Modbus

Master Suconet K

Master PROFIBUS DP

Slave PROFIBUS DP

1-73

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Conectare la reţea

Dispozitive de afișare și operare

Unitate de afişare şi operare

1-74

CANopen

PROFIBUS

MPI

Suconet

Ethernet

CANopen

easyNet

serial

Tip Rezoluţie

Panou operator cu text MI4

MI4-110-KC1

MI4-110-KD1

MI4-110-KG1/2

MI4-117-KC1

MI4-117-KD1

Panou operator cu atingere MI4

Agenda electrică Moeller 02/08

120 X 32

120 X 32

120 X 32

120 X 32

120 X 32

MI4-130-TA1 3,8” 320 X 240

MI4-137-KD1 3,8” 320 X 240

MFD4-5-XRC-30 5,7” 320 X 240

STN monocrom

STN monocrom

STN color


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare PS4

* În cazul circuitelor de curent de control,

trebuie folosită o monitorizare a izolaţiei .

(EN 60204-1 și VDE 0100-725)

Agenda electrică Moeller 02/08

Automatul programabil compact PS4-151-MM1

• Cablarea la alimentarea cu curent a

• Intrări 24 V DC prin componentă de reţea

dispozitivului cu 230 V AC

• Contacte releu cu diferite potenţiale: 230 V AC

și 24 V DC

Q1

L1

L2

L3

N

externă, operare legată la pământ

PE

Q2

1 3 5

F2

1

X1

**

L1

N

A1

I > I >

I >

2 4 6

T1

MM

1

F1

2

PRG Suconet K

1

2.5 mm 2

2

*

I

+24 V

B1

0 V

A

0 V

T2

+24 V

+24 V

B2

2

L1 N PE

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

24 V

0 V

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

24 V

0 V

R

IA/QA

U0

U1

U10

I

R

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

F3 F4

Q11

P1

A1

A2

X1

X2

Q12

F5

P2

A1

A2

F6

A1

A2

Q13

F7

A1

A2

** Conform EN 60204-1 este necesar un

transformator de control.

A

M1

0 V

0 V

Q14

A1

A2

A1

A2

*

1-75

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare PS4

Automat programabil compact PS4-201-MM1

• Alimentare cu curent comună a SPS și

intrărilor/ieșirilor

L1

L2

L3

N

PE

* În cazul operării fără monitorizarea izolaţiei în

circuitele de curent de control trebuie legate

0 V cu potenţialul PE.

1-76

Q1

1 3 5

1

I > I > I >

C1 F1

C1

2 4 6

2

13 23 33

43

Q11 Q11

14 24 34

44

L1 L2 L3 PE

L1 N PE

T1

3

T2

+24 V

A1

0 V

F4

1

2

24 V

0 V

1

+24 V

S3

F5

PRG Suconet K

2

+24 V

0 V

1

2

13

14

Agenda electrică Moeller 02/08

• Operare nelegată la pământ cu monitorizarea

izolaţiei

S2

1

F2

2

21

S1

22

13 12 14

P1

14 11

Q11

+24 V 0 V

13

B4

14

0 V

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

24 V

0 V

.0

.1

.2

.3

.4

.5

I

Q

A1

A1

Q12 Q13 M1

A2

A2

A

U0

U1

U10

0 V

A1

A2

A1

A2

F3

P1

1

2

A1

A2

*


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare PS4

Unitatea de comandă compactă PS4-341-MM1

• Alimentare cu curent comună a SPS și

intrărilor/ieșirilor

L1

L2

L3

N

PE

Q1

1 3 5

1

I > I > I >

C1 F1

C1

2 4 6

2

13 23 33

43

Q11

Q11

14 24 34

44

L1 L2 L3 PE

L1 N PE

T1

3

T2

+24 V

0 V

+24 V

+24 V

* În cazul operării fără monitorizarea izolaţiei

în circuitele de curent de control trebuie

legate 0 V cu potenţialul PE.

0 V

0 V

Agenda electrică Moeller 02/08

• Operare nelegată la pământ cu monitorizarea

izolaţiei

S2

1

F2

2

21

S1

22

13 12 14

P1

14 11

F4 F5 F6

24 V

0 V

PRG Suconet K

1 2

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

Digital Input

Digital Output

Digital Input

Q11

A1

A2

0 VI

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

Digital Input

Digital Output

.0

.1

.2

.3

.4

.5

U0

U1

U10 0 VA .0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

24 V

0 VQ

F3

0 VI

P1

1

2

A1

A2

*

1-77

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare EM4 și LE4

* În cazul circuitelor de curent de control,

trebuie folosită o monitorizare a izolaţiei .

1-78

Agenda electrică Moeller 02/08

Modul de extensie EM4-201-DX2 și extensie locală LE4-116-XD1

• Intrări și ieșiri cu alimentare de curent separată

Q1

L1

L2

L3

N

• Operare legată la pământ

PE

Q2

1 3 5

Q3

F1

A1

1

2

1

T1

24 V

0 V

+24 V

I > I > I >

2 4 6

Suconet K1/K

L1 N PE

2

0 V

K1

Q18

15

18

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

13

14

*

I

I

13 11 11

Q15 Q16 Q17

14 12 12

K1

Q12

F2

0 V

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

24 V

0 V

Q

Q

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

24 V

0 V

13 A1

X1

Q19 Q14 P1

14 A2

X2

A1

A2

A1

A2

T2

+24 V

1 3 5

I > I >

I >

2 4 6

L1 N PE

1

2

0 V

*


Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare XC100, XC200

Dispunere dispozitive

Montaţi subrack și unitatea de comandă – așa

cum este indicat în următoarea imagine –

orizontal în dulapul de comandă.

c

a

b

a b

a b

Configurare borne

Conexiunile pentru sursa de tensiune de

alimentare și intrările/ieșirile locale sunt

configurate astfel:

%IX 0.0

%IX 0.2

%IX 0.4

%IX 0.6

%QX 0.0

%QX 0.2

%QX 0.4

24 VQ 24 V

%IX 0.1

%IX 0.3

%IX 0.5

%IX 0.7

%QX 0.1

%QX 0.3

%QX 0.5

0 V Q

0 V

a

b

Agenda electrică Moeller 02/08

a Distanţă > 50 mm

b Distanţă > 75 mm faţă de

elementele active

c Canal cablu

Exemplu de cablare pentru componenta de

reţea

Sursa de tensiune conectată la 0VQ/24VQ

servește singură alimentării cu curent a celor 8

intrări și celor 6 ieșiri locale și este separată

potenţial de magistrală.

Ieșirile 0 până la 3 se pot încărca cu 500 mA și

ieșirile 4 și 5 se pot încărca cu câte mit 1 A la o

durată de conectare (ED) de 100 % și un factor de

simultaneitate de 1.

Exemplul de cablare indică cablarea la o

alimentare cu tensiune separată a automatului și

a bornelor intrărilor/ieșirilor. Dacă se folosește

numai o alimentare cu tensiune, se leagă

următoarele borne:

24 V cu 24VQ și 0 V cu 0VQ.

1-79

1


1

Comutare, acţionare, vizualizare

Proiectare XC100, XC200

Interfaţă serială RS 232

Prin această interfaţă comunică XC100/XC200 cu

calculatorul. Legătura fizică are loc printr-o

interfaţă RJ-45. Interfaţa nu este separată

galvanic. Configurarea fișei este după cum

urmează:

8

7

6

5

4

3

2

1

La PC se pot folosi interfaţa COM1 sau interfaţa

COM2.

1-80

0

2

4

6

0

2

4

1

3

5

7

1

3

5

Pin RS232

(XC-CPU101/

201)

8 RxD –

7 GND –

6 – Rx–

5 TxD –

4 GND –

3 – Rx+

2 – Tx–

1 – Tx+

+ 24 V H

0 V H

+ 24 V Q H

0 V Q H

ETH

(XC-CPU201)

Agenda electrică Moeller 02/08

Ca legătură fizică, folosiţi cablul de programare

XT-SUB-D/RJ45.

Interfaţă CANopen

Configurarea unei fișe Combicon cu 6 poli:

6

5

4

3

2

1

Bornă Semnal

6 GND

5 CAN_L

4 CAN_H

3 GND

2 CAN_L

1 CAN_H

Vă rugăm să folosiţi numai un cablu admis pentru

CANopen cu următoarele caracteristici:

• Impedanţă carcateristică 108 până la 132 O

• Valoare capacitate < 50 pF/m

Rata Baud [kBit/s]

CAN_H

CAN_L

CAN_GND

Lungime [m]

120 O

Secţiune fire

[mm2] 120 O

Rezistenţă

distribuită [O/km]

20 1000 0,75 – 0,80 16

125 500 0,50 – 0,60 40

250 250 0,50 – 0,60 40

500 100 0,34 – 0,60 60

1000 40 0,25 – 0,34 70

CAN_H

CAN_L

CAN_GND


Notiţe

Agenda electrică Moeller 02/08

1-81

1


1

Notiţe

1-82

Agenda electrică Moeller 02/08


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Pagina

Generalităţi 2-2

Principii de bază ale tehnicii de acţionare 2-7

Softstarter DS 2-29

Softstarter DM 2-33

Exemple de conctare DS6 2-37

Exemple de conectare DS4 2-40

Exemple de conectare DM4 2-56

Convertizor de frecvenţă DF, DV 2-70

Exemple de conectare DF51, DV51 2-74

Exemple de conectare DF6 2-80

Exemple de conectare DV6 2-82

Sistemul Rapid Link 2-88

2-1

2


2

2-2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Generalităţi

Gama completă pentru oprirea motorului

Diferitele aplicaţii impun și cerinţe variate pentru

sistemele electrice de acţionare:

• În cel mai simplu caz, un motor se poate comuta

cu ajutorul unui contactor electromecanic.

Combinaţia dintre contactor pentru motor și

întrerupător este denumită starter pentru

motor.

• Contactoarele (cu semiconductoare statice fără

contact) îndeplinesc cerinţele de comutare

frecventă și/sau silenţioasă. Pe lângă protecţia

clasică pentru conductori, la scurtcircuit și la

suprasarcină, se folosesc în funcţie de tipul de

coordonare „1“ sau „2“ și siguranţele

ultra-rapide.

Contactoare

Întreruptoare

Comandă

Reglare

M

3~

Comutare

Scurtcircuit

Suprasarcină

M

3~

Comutare

frecventă

și silenţioasă

Scurtcircuit

Suprasarcină

Semiconductor

M

3~

Motor asincron trifazat

O sarcină de acţionare necesită mai întâi un motor

electric de acţionare, ale cărui caracteristici

referitor la turaţie, cuplu și gama de reglare sunt în

conformitate cu sarcina stabilită.

• În cazul pornirii directe (stea-triunghi, starter cu

reversarea turaţiei, poli comutabili) iau naștere

vârfuri mari de curent și șocuri mecanice

dăunătoare. Softstarterele oferă aici o pornire

lină, care asigură și o protecţie a reţelei.

• Cerinţele unei turaţii reglabile treptat sau ale

unei adaptări a cuplului condiţionată de

aplicaţie sunt îndeplinite în prezent de

convertizorul de frecvenţă (convertizoare U/f,

convertizoare de frecvenţă cu reglare vectorială,

servo).

În general, sunt valabile următoarele: „Modul de

utilizare definește modul de acţionare“.

Distribuţia energiei

Pornire ușoară Reglarea turaţiei

Scurtcircuit

Suprasarcină

Semiconductor

Demaror

electronic

M

3~

Scurtcircuit

Semiconductor

elecromecanic electronic

elecromecanic elecromecanic

Convertizor de frecvenţă

Întreruptor pentru

protecţia motorului

M

3~

Motorul cel mai frecvent folosit pe plan mondial

este motorul asincron trifazat. Structura robustă și

simplă, precum și tipurile înalte de protecţie și

formele de construcţie standardizate reprezintă


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Generalităţi

caracteristicile celui mai apreciat și folosit tip de

electro-motor.

Motorul electric trifazat se caracterizează prin

momentul (cuplul) de pornire MA, momentul critic

MS, momentul de basculare MK și momentul

nominal MN.

M, I IA

M A

M N

I N

0

M s

M M

M B

M k

M L

n N n S n

Motorului trifazat îi sunt atribuite trei grupe de

înfășurări dispuse cu un decalaj de 120°/p între ele

(p = numărul de perechi de poli). Prin alimentarea

unei tensiuni trifazice decalate în timp la 120° ia

naștere în motor un câmp învârtitor.

0

L1 L2 L3

90°

180°

270°

360°

120° 120° 120°

L1

Prin principiul inducţiei se generează câmpul

învârtitor și momentul de rotaţie în înfășurarea

rotorului. Turaţia motorului depinde de numărul

perechilor de poli și de frecvenţa tensiunii de

alimentare. Direcţia de rotaţie se poate inversa

prin schimbul dintre cele două faze de conectare:

ns =

f x 60

p

ns = rotaţii pe minut

f = frecvenţa tensiunii în Hz

p = numărul perechilor de poli

Exemplu: motor cu 4 poli (numărul perechilor de

poli = 2), frecvenţă reţea = 50 Hz, n = 1500 min-1 (turaţie sincronă, turaţia câmpului învârtitor)

Condiţionat de principiul inducţiei, rotorul

motorului asincron nu poate atinge turaţia

sincronă a câmpului învârtitor nici chiar la mersul

în gol. Diferenţa dintre turaţia sincronă și turaţia

rotorului se denumește alunecare.

Turaţia de alunecare:

s =

ns – n

ns

Turaţia unei mașini asincrone:

n =

f x 60

p

(1 – s)

Puterea este dată de:

P2 =

M x n

9550

h =

P2

P1

P1 = U x I xW3xcos v

P1 = puterea electrică în kW

P2 = puterea mecanică la ax în kW

M = momentul (cuplul) de rotaţie în Nm

n = turaţia în min -1

h = randament

2-3

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Generalităţi

Datele nominale electrice și mecanice ale

motorului sunt prezentate pe plăcuţa cu

specificaţii, numită și plăcuţa de fabricaţie.

Typ

Motor & Co GmbH

160 l

3 ~ Mot. Nr. 12345-88

D y 400/690 V 29/17 A

S1 15 kW y 0,85

1430 U/min 50 Hz

Iso.-Kl. F IP 54

t

IEC34-1/VDE 0530

Indicaţie

În timpul funcţionării, trebuie să se verifice că

tensiunea de alimentare a motorului corespunde

cu tensiunea de reţea.

2-4

Conexiunea electrică a motorului asincron trifazat

are loc de regulă prin șase șuruburi de legătură.

Astfel, se pot deosebi două moduri de conectare,

în stea și în triunghi.

W2 U2 V2

U1 V1 W1

Conectare în stea Conectare în triunghi

L3

L2

L1

V1

U LN

I LN

W2

U2

V2

W1

ULN = W3 x UW ILN = IW ULN = UW ILN = W3 x IW

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1

L3

L2

L1

U LN

I LN

V1

U2

V2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

U1

W1

W2


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Generalităţi

Procedee de pornire și de funcţionare

Printre cele mai importante procedee de pornire și

de funcţionare pentru motoarele asincrone

trifazate se numără:

Pornirea directă

(electromecanică)

M

3 h

Conectarea stea-triunghi

(electromecanică)

M

3 h

D y

M ~ I, n = constant My ~ l Md, n = constant

U

100 %

n N

I N

M N

t

U

100 %

58 %

D

y

y

n N

I N

M N

D

t

2-5

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Generalităţi

Softstartere și contactoare statice

(electronică)

2-6

M

3 h

Convertizoare de frecvenţă

(electronică)

M ~ U 2 , n = constant M ~ U/f, n = variabil

U

100 %

U Boost

30 %

t Ramp

n N

I N

M N

UBoost = Tensiune de pornire (reglabilă)

tRamp = Durata de rampă (reglabilă)

t

M

3 h

I O

Hz

A

RUN

PRG

PRG ENTER

M N

n 0 n 1 n 2 ... n N ... nmax

100 %

U

U 2

U Boost

t Ramp

U2 = Tensiunea de ieșire (reglabilă)

UBoost = Tensiune de pornire (reglabilă)

tRamp = Durata de rampă (reglabilă)

POWER

ALARM

I N

t


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Dispozitive electronice de putere

Dispozitivele electronice de putere servesc la

adaptarea continuă a dimensiunilor fizice, de ex.

turaţia sau momentul (cuplul) de pornire, la

procesul de fabricaţie. Astfel, energia este

preluată de la reţeaua electrică de alimentare,

parametrii sunt preluaţi de electronica de putere și

energia este livrată consumatorului (motorului).

Contactoare statice

Contactoarele statice facilitează o comutare

rapidă și silenţioasă a motoarelor trifazate și a

sarcinilor rezistive. Conectarea are loc automat la

momentul optim, eliminându-se astfel vârfurile de

curent și de tensiune nedorite..

Softstartere

Softstarterele comandă tensiunea de alimentare a

motorului la 100% din tensiunea de reţea, la un

timp care se poate regla. Motorul pornește astel

aproape fără șocuri. Reducerea tensiunii duce la o

reducere pătratică a cuplului de rotaţie în raport cu

momentul normal de pornire a motorului.

Softstarterele sunt recomandate pentru pornirea

sarcinilor cu variaţie pătratică a turaţiei sau a

cuplului de rotaţie (de ex. pompe sau

ventilatoare).

Convertizoare de frecvenţă

Convertizoarele de frecvenţă transformă reţeaua

alternativă sau trifazată cu tensiune constantă și

frecvenţă constantă, într-o reţea nouă, trifazată cu

tensiune variabilă și frecvenţă variabilă. Această

reglare a tensiunii/frecvenţei facilitează reglarea

continuuă a turaţiei motoarelor asincorne

trifazate. Acţionarea dispune de cuplu nominal

chiar și în funcţionare la turaţii mici.

Convertizoare de frecvenţă vectoriale

În timp ce la convertizorul de frecvenţă, motorul

asincron trifazat este comandat printr-o

caracteristică U/f (tensiune/frecvenţă), la

convertizorul de frecvenţă vectorial acest lucru are

loc printr-o reglare fără senzori, orientată după

flux, a câmpului magnetic al motorului. Mărimea

de reglaj este în acest caz curentul motorului.

Astfel, momentul de rotaţie este reglat optim

pentru aplicaţiile pretenţioase (mixere, extrudere,

instalaţii de transport și de extracţie).

2-7

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Tehica de acţionare la Moeller

Denumirea Tip Curent

nominal

[A]

2-8

Tensiunea de

alimentare la

reţea

[V]

Puterea

corespunzătoare

a motorului

[kW]

Contactor static pentru

sarcină rezistivă și

inductivă

DS4-340-M 11–41 3AC 110–500 –

Softstartere DS4-340-M 6–23 3 AC 110–500 2,2 –11 (400 V)

Softstarter cu reversarea

sensului de rotaţie

DS4-340-MR 6–23 3 AC 110–500 2,2 –11 (400 V)

Softstarter cu releu intern

de Bypass

Softstarter cu releu intern

de Bypass și reversarea

sensului de rotaţie

Softstarter (cu tip de

conectare „în linie“)

Softstarter (cu tip de

conectare „în Delta“)

DS4-340-MX 16–23 3 AC 110–500 7,5–15 (400 V)

DS6-340-MX 41–200 3 AC 230–460 18,5–110 (400 V)

DS4-340-MXR 16–31 3 AC 110–500 7,5–15 (400 V)

DM4-340... 16–900 3 AC 230–460 7,5–500 (400 V)

DM4-340... 16–900 3 AC 230–460 11–900 (400 V)

Convertizor de frecvenţă DF51-322... 1,4–10 1/3 AC 230 0,25–2,2 (230 V)

DF51-320... 15,9–32 3 AC 230 4–7,5 (230 V)

DF51-340... 1,5–16 3 AC 400 0,37–7,5 (400 V)

DF6-340... 22–230 3 AC 400 11–132 (400 V)

Convertizor de frecvenţă

vectorial

DV51-322... 1,6–11 1/3 AC 230 0,18–2,2 (230 V)

DV51-320... 17,5–32 3 AC 230 4–7,5 (230 V)

DV51-340... 1,5–16 3 AC 400 0,37–7,5 (400 V)

DV6-340... 2,5–260 3 AC 400 0,75–132 (400 V)


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Softstarter DS Convertizor de frecvenţă DF

Softstarter DM Convertizor de frecvenţă vectorial DV

I O

Hz

A

RUN

PRG

PRG ENTER

POWER

ALARM

2-9

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Pornire directă

În cel mai simplu caz și în special în cazul puterilor

mici (până la cca. 2,2 kW), motorul asincron

trifazat se conectează direct la tensiunea de reţea.

Acest lucru se realizează, de regulă, cu un

contactor electromecanic.

În acest mod de funcţionare – la reţea cu tensiune

și frecvenţă fixă – turaţia motorului asincron se

află puţin sub turaţia sincronă ns ~ f.

I

I e

Caracteristicile pornirii directe

• pentru motoarele asincrone trifazate de putere

mică sau medie

• Trei conductoare de legătură (tipul conexiunii:

stea sau triunghi)

• Cuplu de pornire ridicat

• Solicitare mecanică foarte înaltă

• Vârfuri mari de curent

• Căderi ale tensiunii

• Aparate de comutare simple

Dacă beneficiarul solicită o comutare frecventă

și/sau silenţioasă sau condiţiile agresive de mediu

2-10

7

6

5

4

3

2

1

0.25 0.5 0.75 1

n/nN I/I e : 6...10

Turaţia de lucru [n] diferă, deoarece rotorul

rămâne în urmă faţă de câmpul învârtitor: n = ns

x (1 – s), cu alunecarea

s=(ns – n)/ns.

La pornire (s = 1) apare un curent de pornire de

valoare ridicată – cu o valoare de până la 10 ori

curentul nominal Ie.

M

2

MN 1

0.25 0.5 0.75 1

n/nN M/M N : 0.25...2.5

M L

duc la o utilizare limitată a elementelor

electromecanice de conectare, atunci sunt

necesare aici contactoare statice electronice. În

cazul contactoarelor statice, pe lângă o protecţie

la scurtcircuit și o protecţie la suprasarcină, trebuie

să se ia în considerare și montarea unei siguranţe

ultrarapide pentru protecţia contactorului static.

Conform IEC/EN 60947 în cazul tipului de

coordonare 2 este necesară o siguranţă

ultrarapidă. În cazul tipului de coordonare 1 – în

cele mai multe cazuri de utilizare – se poate

renunţa la siguranţa ultrarapidă.


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Câteva exemple:

• Automatizarea clădirilor:

– Acţionări reversibile pentru uși ascensoare

– Pornire agregate frigorifice

– Pornire benzi transportoare

• Zonă cu atmosferă critică:

– Comanda motoarelor de la pompe de

benzină ale instalaţiilor de alimentare

Pornirea motorului în stea-triunghi

Pornirea motoarelor asincrone trifazate în tipul de

conexiune stea-triunghi este metoda cea mai

cunoscută și mai larg răspândită.

Cu ajutorul combinaţiei stea-triunghi SDAINL

cablată complet din fabrică, Moeller oferă aici o

.

I

I e

7

6

5

4

3

2

1

0.25 0.5 0.75 1

n/nN I/Ie : 1.5...2.5

Caracteristici ale pornirii stea-triunghi

• pentru motoare asincrone trifazate de puteri

mici până la puteri ridicate

• Curent de pornire redus

• Șase conductoare de alimentare

– Comanda pompelor din cadrul prelucrării

lacurilor și vopselelor.

• Alte aplicaţii: sarcinile ce nu conţin motoare, ca

de exemplu

– Elemente de încălzire în extrudere

– Elemente de încălzire în cuptoare

– Comanda corpurilor de iluminat

comandă confortabilă a motorului. Beneficiarul

economisește astfel costurile necesare pentru

efectuarea cablajului și timpii de montaj,

eliminându-se astfel eventualele erori de

conectare.

M 2

MN 1

M L

0.25 0.5

M/MN : 0.5

0.75 1

n/nN • Cuplu de pornire redus

• Vârf de curent la comutarea din stea în triunghi

• Solicitare mecanică la comutarea din stea în

triunghi

2-11

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Softstarter (Pornire electronică a motorului)

Așa cum rezultă din caracteristicile motorului la

pornirea directă și la pornirea stea-triunghi, apar

salturi de curent și de cuplu, care implică influenţe

negative în special la puteri mijlocii și mari ale

motorului:

• Solicitare mecanică mare a mașinii

• Uzură mai rapidă

• Costuri de service mai ridicate

• Costuri de exploatare mai ridicate prin EVUs

(calcularea curentului de vârf)

• Încărcare mare pentru reţea, respectiv a

generatorului

I

I e

Caracteristici pentru softstartere

• pentru motoare asincrone trifazate de puteri

mici până la puteri ridicate

• Fără vârfuri de curent

• Nu necesită întreţinere

• Cuplu de pornire reglabil, redus

2-12

7

6

5

4

3

2

1

0.25 0.5 0.75 1

n/nN I/I e : 1...5

• Căderi ale tensiunii, care acţionează negativ

asupra altor consumatori.

Se dorește o creștere fără șocuri a momentului de

rotaţie și o reducere a curentului în timpul fazei de

pornire. Acest lucru este realizat de către

softstarterul electronic. Acesta comandă continuu

alimentarea cu tensiune a motorului asincron

trifazat în timpul fazei de pornire. Astfel, motorul

sincron trifazat se adaptează la comportarea

sarcinii mașinii de lucru și se accelerează

corespunzător. Șocurile mecanice sunt astfel

evitate, eliminându-se astfel vârfurile de curent.

Softstartere sunt alternative electronice pentru

pornirile clasice stea-triunghi.

M

MN 2

1

0.25 0.5 0.75 1

n/nN M/M N : 0.15...1

M L


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Conectare în paralel a motoarelor la un

softstarter

Se pot porni în paralel mai multe motoare cu

ajutorul unui softstarter. Comportamentul

motoarelor individuale nu se poate influenţa.

Motoarele trebuie să fie echipate individual cu o

protecţie corespunzătoare la suprasarcină.

Indicaţie

Consumul de curent al tuturor motoarelor

conectate nu are voie să depășească curentul

nominal de lucru Ie al softstarterului.

Indicaţie

Fiecare motor trebuie protejat individual cu

termistoare și/sau releu cu bimetal.

Atenţie!

Ieșirea softstarterului nu trebuie comutată.

Vârfurile de curent apărute pot distruge tiristorii

din secţiunea de putere.

Dacă motoarele cu diferenţe mari de putere

(de ex. 1,5 kW și 11 kW) sunt conectate în paralel

la ieșirea unui softstarter, în timpul pornirii pot

apărea probleme. În anumite circumstanţe, este

posibil ca motorul cu cea mai mică putere să nu

atingă cuplul de rotaţie solicitat. Cauzele sunt

valorile relativ mari ale rezistenţei ohmice în

statorul acestor motoare. Acestea au nevoie în

timpul pornirii de o tensiune mai mare.

Se recomandă executarea variantelor de

conectare numai cu motoarele de același gabarit.

L1

L2

L3

Q1

Q11

Q21

F11

L1 L2 L3

T1 T2 T3

F12

M

M1 M2

3

F1

M

3

2-13

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Softstartere pentru motoare cu poli

comutabili / Motoare cu înfășurări tip

Dahlander

Softstarterele pot fi amplasate înainte de motoare

cu poli comutabili, a Secţiunea „Motoare cu

poli comutabili”, pagina 8-53.

a Figură, pagina 2-15

2-14

Softstartere pentru motoare cu

compensarea curentului reactiv

Atenţie!

În ieșirea softstarterelor nu au voie să fie conectate

sarcini capacitive.

Motoarele sau grupele de motoare cu

Indicaţie

compensarea factorului de putere nu au voie să fie

Toate comutările (turaţie mare/redusă) trebuie să pornite prin intermediul softstarterelor.

aibă loc în stare oprită:

Compensarea reţelei este permisă, numai dacă

Comanda de pornire trebuie dată, numai după ce durata rampei (faza de pornire) a expirat

a fost selectată o comutare și după ce a fost (semnalizare TOR = Top Of Ramp) și condensatorii

stabilită o comandă de pornire pentru comutarea indică o inductivitate de pre-comutare.

polilor.

Comanda este comparabilă cu comanda în Indicaţie

cascadă, prin care nu se comută pe următorul Utilizaţi condensatorii și comutările de

motor, ci pe altă înfășurare a motorului (TOR = compensare numai cu inductivităţile

semnalizare Top Of Ramp).

pre-comutate, dacă la reţele sunt conectate și

dispozitive electronice, cum ar fi de ex.

Softstartere pentru motoare cu rotor cu softstartere, convertizoare de frecvenţă sau

inele

UPS-uri.

Pentru reechiparea, respectiv modernizarea a Figură, pagina 2-16

instalaţiilor mai vechi, softstarterele pot înlocui

contactoarele și rezistenţele rotorice în cazul unui

demaror automat cu mai multe trepte. În acest

scop, se îndepărtează rezistenţele rotorice și

contactoarele corespunzătoare ale rotorului, iar

inelele rotorului de pe motor sunt scurtcircuitate.

Softstarterul este conectat în final la alimentare.

Pornirea motorului are loc în mod continuu.


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

L1 L2 L3

L1 L2 L3

F1

13

14

1 3 5

F1

1 3 5 13

14

I > I > I >

2 4 6

Q1

I > I > I >

2 4 6

Q1

1 3 5

2 4 6

1 3 5 1 3 5

1 3 5

2 4 6

Q11 Q43 Q42 Q41

2 4 6

2 4 6

2 4 6

1 3 5

Q11

L1 L2 L3

Q21

T1 T2 T3

U V W

PE

U V W

K

L

M

R1

R3 R2

M

3

U1

U2

U3

V1

V2

W2

V3

K

L

M

W2

W3

M1

M

3

M1

2-15

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

2-16

Q1

Q1

Q1

Q11

Q11

Q12

Q11

L1 L2 L3

Q21

T1 T2 T3

L1 L2 L3

Q21

TOR

T1 T2 T3

M

M1

M

Atenţie!

Nu este admis

M1

M

3

M1

3

3


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Softstartere și tipuri de coordonare

conform IEC/EN 60947-4-3

Conform IEC/EN 60947-4-3, 8.2.5.1 sunt definite

următoarele tipuri de coordonare:

Tip de coordonare 1

În cazul tipului de coordonare 1, contactorul sau

softstarterul nu are voie să pună în pericol

persoanele sau instalaţia în cazul unui scurtcircuit,

dar este posibil să fie pus în funcţiune fără

reparaţie și înlocuirea unor părţi.

L1

L2

L3

PE

Q1

Q21

M1

F3

I > I > I >

L1 L2 L3

T1 T2 T3

M

3

F3: siguranţă ultrarapidă

L1

L2

L3

PE

Q1

Q21

F3

Tipul de coordonare 2

În cazul tipului de coordonare 2, contactorul nu

are voie să pună în pericol persoanele sau

instalaţia și trebuie să fie adecvat pentru utilizarea

în continuare. Pentru aparatele de comutare și

contactoarele hibride există pericolul sudării

contactelor. În acest caz, producătorul trebuie să

ofere instrucţiuni de întreţinere.

Sistemul de protecţie asociat (SCPD =

Short-Circuit Protection Device) trebuie să

declanșeze în cazul unui scurtcircuit: în cazul unei

siguranţe fuzibile, aceasta trebuie înlocuită.

Acesta corespunde modului normal de funcţionare

(pentru siguranţă), chiar și pentru tipul de

coordonare 2.

I > I > I >

L1 L2 L3

T1 T2 T3

M

M1 3

2-17

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Construcţia și funcţionarea convertizoarelor de frecvenţă

Convertizoarele de frecvenţă facilitează reglarea

variabilă, continuă a turaţiei motoarelor asincrone

trifazate.

Convertizorul de frecvenţă transformă tensiunea și

frecvenţa constante ale reţelei de alimentare într-o

tensiune continuă. Din această tensiune continuă

acesta generează pentru motorul trifazat un

sistem nou trifazat cu tensiune variabilă și

frecvenţă variabilă. Astfel, convertizorul de

frecvenţă preia din reţeaua de alimentare practic

2-18

fluxului de energie

P el = U x I x √3 x y

Amplificarea reducerea

U, f, (I)

constant

U, f, I

variabil

M

3~

M, n

m

F

v

J

Reţea Convertizor de frecvenţă Motor Sarcină

L1, L1

L2, N

L3

a

a Redresor

b Circuit intern de curent continuu

b

d

I ~ M

f ~ n

M x n

P L = 9550

numai puterea activă necesară (cos v ~ 1).

Puterea reactivă necesară pentru funcţionarea

motorului este livrată circuitului intermediar de

curent continuu. Prin aceasta, se poate renunţa la

instalaţiile de compensare de putere cos v pe

partea de reţea.

c

c Invertor cu IGBT

d Comandă/reglare

IGBT

M

3~


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

În prezent, motorul asincron trifazat cu convertizor

de frecvenţă reprezintă un mod standard pentru

reglarea continuă a turaţiei și a cuplului de rotaţie,

care realizează economie de energie și este

eficient, ca sistem de acţionare individual sau ca

parte a unei instalaţii automatizate.

I

I e

7

6

5

4

3

2

1

I

I N

0.25 0.5 0.75 1

I/I e : 0...1.8

n/n N

Regimurile de modulaţie ale invertorului

Simplificat, invertorul constă din șase comutatoare

electronice și este construit în prezent cu IGBT-uri

(Insulated Gate Bipolar Transistor). Circuitul de

comandă comută aceste IGBT-uri conform unor

Reglarea vectorială fără senzori

Prin algortimul de comandă se calculează forma

model a PWM-ului (Puls-Weiten-Modulation)

pentru invertorul convertizorului. În cazul comenzii

vectoriale în tensiune se comandă amplitudinea și

frecvenţa vectorului tensiune în funcţie de

alunecare și de curentul de sarcină. Acest lucru

facilitează realizarea unor domenii largi de reglare

a turaţiei și o precizie ridicată de reglare a acesteia

Posibilităţile unei coordonări individuale, respectiv

corespunzătoare unei instalaţii se realizează prin

stabilirea nivelului de comandă a invertorului și a

regimului de modulaţie ale tensiunii de ieșire.

2

M

M N

1

M

M N

0.25 0.5 0.75 1

n/nN M/M N : 0.1...1.5

principii diferite (regimuri de modulaţie) și

modifică astfel frecvenţa de ieșire a

convertizorului.

M L

fără o reacţie inversă de turaţie. Acest proces de

reglare (comanda pe caracteristică U/f) este de

preferat la funcţionarea în paralel a mai multor

motoare pe un singur convertizor de frecvenţă.

La reglarea vectorială orientată după flux se

calculează componentele activă și reactivă ale

curentului din valorile măsurate ale curenţilor

motorului, se compară rezultatele cu valorile

2-19

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

modelate ale motorului, și eventual sunt

corectate. Amplitudinea, frecvenţa și unghiul

vectorului tensiune se comandă direct. Acest lucru

facilitează funcţionarea la limita de curent,

domenii largi de reglare a turaţiei și precizie

ridicată de reglare a acesteia. Puterea dinamică a

acţionării se obţine chiar și la turaţii scăzute, de ex.

elevatoare, mașini de bobinat.

Marele avantaj al tehnologiei vectoriale fără

senzori este reprezentat de reglarea fluxului din

a b c

a Stator

b Între fier

c Rotor

d Orientare după fluxul rotoric

e Orientare după fluxul statoric

La reglarea vectorială fără senzori se calculează de

la mărimile măsurate ale tensiunii statorice u1 și

ale curentului statoric i1 valorile componete ale

curentului iμ generatoare de flux și a componentei

iw generatoare de cuplu de rotaţie. Se realizează

pe un model dinamic al motorului (schema

electrică echivalentă a motorului asincron trifazat),

cu regulatoare de curent adaptive, luând în

considerare saturaţia câmpului principal și

pierderile în fier. Ambele componente ale

curentului sunt raportate ca valoare și fază într-un

sistem de coordonate rotitor (o) la sistemul de

referinţă legat de stator (a, b).

2-20

u 1

X 1

i 1

R 1

i m

X h

X'2

i w

R' 2

s

motor la o anumită valoare, care corespunde

fluxului nominal al motorului. Astfel este posibilă

reglarea dinamică a cuplui de rotaţie și la

motoarele asincrone trifazate, la fel ca la

motoarele de curent continuu.

Următoare imagine indică schema electrică

echivalentă simplificată a motorului asincron și a

vectorilor de curent aferenţi:

im~ V

b o

i1 iw i b

i a

i m

i1 = curent statoric (curent de linie)

iμ = componenta curentului generatoare de flux

iw = componenta curentului generatoare de cuplu de

rotaţie

R’2 /s = rezistenţa rotorică funcţie de alunecare

d

e

Datele de motor fizice ale motorului, necesare

pentru definirea modelului, se deduc din

parametrii introduși și cei măsuraţi (selftuning).


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Conectarea convertizoarelor de frecvenţă în conformitate cu cerinţele compatibilităţii

electromagnetice (CEM)

Reţea

Protecţie

Contactor

Bobină de reţea

Filtru de deparazitare K

Convertizor de frecvenţă T

Cablajul motorului

Motor

M

F

Q

R

M

3~

3~

3

PRG ENTER

Construcţia și conectarea în conformitate cu cerinţele CEM sunt descrise detaliat în fiecare carte tehnică

a echipamentului (AWB).

I O

2-21

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Indicaţii pentru instalarea corespunzătoare a convertizoarelor de frecvenţă

Luând în considerare următoarele indicaţii se

realizează o instalare corectă a convertizoarelor de

frecvenţă din punct de vedere al compatibilităţii

electromagnetice (CEM). Câmpurile electrice și

magnetice perturbatoare pot fi limitate la nivelul

impus. Măsurile necesare sunt eficiente numai în

combinaţie și trebuie avute în vedere deja din

momentul proiectării. Îndeplinirea ulterioară a

măsurilor necesare din punct de vedere al

compatibilităţii electromagnetice (CEM) este

posibilă, dar implică costuri mari și modificări de

anvergură.

Măsuri privind CEM

CEM (compatibilitatea electromagnetică)

denumește caracteristica unui echipament electric

de a nu fi influenţat de perturbaţii electrice

(imunitate) și simultan proprietatea de a nu emite

perturbaţii (prin radiaţie) în mediul înconjurător.

Norma privind compatibilitatea electromagnetică

a produselor IEC/EN 61800-3 descrie valorile

limită și procedura de testare privind emisia de

radiaţii și imunitatea la perturbaţii pentru acţionări

electrice cu turaţie variabilă (PDS = Power Drives

System).

În acest fel, nu se iau în considerare numai

componentele individuale, ci și un sistem tipic de

acţionare privit în globalitatea sa funcţională.

K1 = Filtru de deparazitare

T1 = Convertizor de

frecvenţă

2-22

Măsurile pentru instalarea corespunzătoare în

conformitate cu compatibilitatea

electromagnetică sunt:

• Măsuri de împământare

•Măsuri de ecranare

• Măsuri de filtrare

•Bobine.

Acestea sunt descrise detaliat în cele ce urmează:

Măsuri de împământare

Aceste măsuri sunt strict necesare pentru a

îndeplini prescripţiile legale și sunt premisa pentru

folosirea eficientă a altor măsuri, precum filtrarea

și ecranarea. Toate părţile metalice, conductoare

electrice, ale carcasei trebuie conectate electric la

potenţialul de împământare. Din punct de vedere

al compatibilităţii electromagnetice (CEM), nu este

esenţială secţiunea conductorului de legare la

pământ, ci suprafaţa prin care se pot scurge

curenţii de înaltă frecvenţă. Toate punctele de

împământare trebuie conectate prin conductoare

cu rezistenţă ohmică minimă, prin legături directe

la punctul central de împământare (bara de

egalizare a potenţialelor, sistem de împământare

suf formă de stea). Punctele de contact trebuie să

fie neacoperite de vopsea și necorodabile (se

utilizează plăci de montaj și materiale zincate).

T1 K1

Tn Kn

PE

PE

M1

M

3h

PE

e

PE PE

Mn

M

3h


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Măsuri de ecranare

L1

L2

L3

PE

a

b

e d c

F 300 mm

M

3

Cablu cu patru conductori, ecranat, pentru motor:

a Împletitură de ecranare din cupru, cu împământare

pe suprafaţă mare, la ambele capete

b Manta externă din PVC

c Liţe (fire din cupru, U, V, W, PE)

d Izolaţiile conductoarelor din PVC 3 x negre,

1 x verde-galben

e Bandă textilă și material interior din PVC

2-23

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Măsurile de ecranare servesc la reducerea energiei

perturbaţiilor emise (imunitatea la perturbaţii a

instalaţiilor și dispozitivelor învecinate la

influenţele din exterior). Conductoarele de

legătură dintre convertizorul de frecvenţă și motor

trebuie să fie realizate ecranat. Ecranul nu trebuie

înlocuit cu conductorul de protecţie PE. Se

recomandă folosirea cablurilor cu patru

conductoare pentru motor (trei faze + PE), al căror

ecran se conectează la ambele capete și pe o

suprafaţă mare la potenţialul de împământare

(PES). Ecranul nu trebuie amplasat peste firele de

conectare (Pig-Tails). Întreruperile ecranului de ex.

la cleme, contactoare, bobine etc. trebuie

eliminate prin punţi de rezistenţă ohmică redusă și

suprafaţă întinsă.

Pentru aceasta, întrerupeţi ecranul din apropierea

aparatului și contactaţi-l pe o suprafaţă întinsă cu

un potenţial de împământare (PES, clemă pentru

ecranare). Conductoarele libere, neecranate nu

trebuie să aibă o lungime mai mare decât aprox.

100 mm.

Exemplu: Amplasarea ecranării pentru

întrerupătoarele pentru întreţinere

2-24

4.2 x 8.2

o 4.1 o 3.5

MBS-I2

e

Indicaţie

Întrerupătoarele pentru întreţinere de la ieșirile

convertizoarelor de frecvenţă pot fi acţionate

numai fără sarcină.

Circuitele de comandă și de semnalizare trebuie să

fie cu conductoare torsadate și eventual dublu

ecranate. Astfel, ecranul interior se amplasează la

un capăt la sursa de tensiune, iar ecranul exterior

la ambele capete. Conductoarele de alimentare

ale motorului trebuie separate spaţial de circuitele

de comandă și de semnalizare (>10 cm) și nu

trebuie să fie amplasate în paralel cu

conductoarele reţelei de alimentare.

b a

f 100

a Cabluri de forţă: reţea, motor, circuit

intermediar c.c, rezistenţă de frânare

b Cabluri de semnalizare: Semnale analogice și

digitale de comandă

Chiar și cablurile din interiorul dulapurilor de

comandă cu o lungime mai mare de 30 cm trebuie

să fie ecranate.


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Exemplu de ecranare a cablurilor de comandă și

de semnalizare:

F 20 m

H O L

2 1 P24

4K7

M M

R1 REV FWD

PES

Exemplu de conectare standard a unui convertizor de frecvenţă DF5, cu potenţiometru de valoare impusă

R1 (M22-4K7) și accesorii de montaj ZB4-102-KS1

Măsuri de filtrare

Filtrele de deparazitare și filtrele de reţea

(combinaţie de filtre de antiparazitare radio +

bobine de reţea) servesc la protejarea împotriva

perturbaţiilor de înaltă frecvenţă din conductoare

(imunitare) și la reducerea perturbaţiilor de înaltă

frecvenţă ale convertizoarelor de frecvenţă, prin

cablu de reţea sau prin radiaţiile emise de acesta

și care trebuie limitate în conformitate cu

prescripţiile și prevederile legale (emisia de

perturbaţii).

Filtrele se vor monta în nemijlocita apropiere a

convertizorului de frecvenţă, cu minimizarea

legăturilor dintre filtru și convertizor.

PES

PE

1

15

ZB4-102-KS1

3

2

Cu 2.5 mm

M4

Indicaţie

Suprafeţele de montare a convertizoarelor de

frecvenţă și a filtrelor de deparazitare trebuie să nu

fie vopsite și să fie bune conducătoare din punct

de vedere al frecvenţelor înalte.

I O

2

2-25

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Filtrele prezintă curenţi de scurgere, care în cazul

unor defecte (căderea unei faze, sarcină

asimetrică) pot deveni mult mai mari decât valorile

nominale. Pentru evitarea tensiunilor periculoase,

filtrele trebuie împământate. Deoarece în cazul

curenţilor de scurgere de înaltă frecvenţă, măsurile

de împământare trebuie să fie realizate cu

rezistenţe ohmice minime și pe suprafeţe întinse.

L1

L2

L3

PE

La curenţii de scurgere f 3,5 mA conform

VDE 0160 respectiv EN 60335, este necesar ca:

• Secţiunea conductorului de protecţie să fie

f 10 mm2 ,

• Conductorul de protecţie trebuie să fie

supravegheat la întrerupere sau

• Să fie montat un al doilea conductor de

protecţie.

2-26

E

Z1 G1

L1

L2

L3

e

E

R2

S2

T2

L/L1

L2

N/L3

e

E

U

V

W

M

3h

E

Bobine

Pe partea de alimentare a convertizorului de

frecvenţă, bobinele reduc efectele curentului

asupra reţelei și determină o îmbunătăţire a

factorului de putere. Conţinutul de armonici

superioare de curent este redus și calitatea reţelei

este îmbunătăţită. Folosirea bobinelor de reţea

este recomandată la conectarea mai multor

convertizoare de frecvenţă la un punct de

alimentare de la reţea sau dacă la reţea sunt

conectate mai multe dispozitive electronice.

O reducere a efectelor curentului asupra reţelei se

realizează prin bobinele de curent continuu din

circuitul intermediar al convertizorului de

frecvenţă.

Pe partea de ieșire a convertizorului de frecvenţă

se folosesc bobinele în cazul traseelor lungi de

alimentare a motorului, sau dacă la ieșire sunt

conectate în paralele mai multe motoare. Aceste

bobine sporesc protecţia semiconductoarelor de

putere în caz de scurtcircuit sau de punere la

pământ și protejează motoarele la pante mari de

creștere a tensiunii (> 500 V/μs), care sunt

generate de frecvenţele înalte de comutare a

convertizorului.


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Exemplu: conexiuni și montaj cu CEM

PE

c

a

a Placă metalică, de ex. MSB-I2

b Clemă de împământare

c Întrerupător de întreţinere

PES

b

PES

15

W2 U2 V2

U1 V1 W1

PE

PES

PES

PES

2-27

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Principii de bază ale tehnicii de acţionare

Indicaţii de montaj

Dispozitivele electronice, cum ar fi softstarterele și

convertizoarele de frecvenţă, trebuie să fie

montate, de regulă, vertical.

Pentru a se realiza o circulaţie termică, trebuie

păstrat un spaţiu liber, de minim 100 mm, la

partea superioară și inferioară a dispozitivului.

a Spaţiul liber în lateral depinde de varianta

dispozitivului.

Informaţii detaliate despre variantele individuale

ale dispozitivului se găsesc în instrucţiunile de

montaj (AWA) și în cărţile tehnice ale dispozitivului

(AWB).

2-28

F 30° F 30°

F 30°

a

f 100

f 100

F 30°

a

Asistenţe de selectare

Ghidul de selectare facilitează o configurare

rapidă și per ansamblu a componentelor

individuale pentru soluţia de acţionare - fără

calculator sau alte mijloace ajutătoare. Ghidul

furnizează direct componentele unui lanţ de

acţionare complet, de la alimentarea de reţea,

până la pornirea motorului. Sunt luate în

considerare siguranţa și protecţia reţelei, cum ar fi

bobină de reţea, filtru de deparazitare, convertizor

de frecvenţă, bobină de motor și filtru sinus. Dacă

s-a reglat deja o dată puterea corespunzătoare a

motorului, atunci apar imediat produsele alocate.

Se face diferenţa între mai multe tensiuni de reţea,

precum este aceea între procedeul de comandă și

reglare a convertizoarelor de frecvenţă. Toate

informaţiile există în limba engleză și limba

germană, astfel încât cursorul se pote utiliza

internaţional. Ghidul de selectare se poate solicita

gratuit. Cine dorește să folosească în schimb

serviciul de asistenţă online, îl poate găsi pe

internet la:

www.moeller.net/en/support/slider/index.jsp


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Softstarter DS

Caracteristici produs DS4

• Structura, montarea și conexiunile similar cu a

unui contactor

• Sistem automat de recunoaștre a tensiunii de

comandă

–24VDC g 15 %

– 110 până la 240 V AC g 15 %

– Pornirea sigură la 85 % a Umin

• Afișaj pentru funcţionare prin intermediul unui

LED

• Rampă de pornire și de oprire reglabilă separat

(0,5 până la 10 s)

• Tensiune de pornire reglabilă (30 până la

100 %)

t-Start (s)

U-Start (%)

t-Stop (s)

0,5

40

1

50

0,5

1

0

30

0

2

10

60

100

2

10

5

80

5

• Contact de releu (contact normal deschis):

mesaj de funcţionare, TOR (Top Of Ramp)

Caracteristici produs DS6

• Structură și conexiuni în secţiunea de putere, ca

la disjunctoare (NZM)

• Tensiune de comandă externă

–24VDCg15 %; 0,5 A

– Pornirea sigură la 85 % a Umin

• Afișaj pentru funcţionare prin intermediul unui

LED

• Rampă de pornire și de oprire reglabilă separat

(1 până la 30 s)

• Tensiune de pornire reglabilă (30 până la 100

U-Start

U

t-Start t-Stop

t

2-29

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Softstarter DS

Exemplu: Valori de reglaj și aplicaţii

Variante ale secţiunii de putere

2-30

t-Start, t-Stop

U-Start

L1 L2 L3

L1 L2 L3

DS

T1 T2 T3

M

3

l 10 s

l 1 s

l 30 %

l 60 – 90 %

Starter direct Starter direct cu

Bypass intern

DS4-340-...-M DS4-340-...-MX

DS6-340-...-MX

J l 0

J l L

Starter inversor Starter inversor cu

Bypass intern

DS4-340-...-MR DS4-340-...-MXR


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Softstarter DS

Conectarea punctelor stea în cazul funcţionării cu softstartere/contactoare statice

Indicaţie

Conectarea unei sarcini trifazate în punctul stea la

Softstarterele seriilor DS4 și DS6 sunt comandate circuitul PE sau N nu este permisă.

bifazat.

Exemplu DS4:

L1 L2 L3

L1 L2 L3

L1 L2 L3

Q21

M1

R1

L1 L2 L3

T1 T2 T3

M

3

1L1 3L2 5L3 PE

2T1 4T2 6T3

PE

M

3 ~

L1 L2 L3

T1 T2 T3

L1 L2 L3

T1 T2 T3

Atenţie!

Nu este admis:

Pericol!

Tensiune periculoasă.

Pericol de moarte sau pericol mare de

accidentare.

În cazul existenţei unei tensiuni de

alimentare (ULN), în starea

DECONECTAT/OPRIT există încă tensiune

periculoasă.

2-31

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Softstarter DS

Afișaje cu LED

Exemplu DS4:

LED-ul roșu LED-ul verde Funcţie

aprins aprins La "Init", LED-urile luminează scurt, "Init" durează cca. 2 secunde

În funcţie de echipament:

– Toate aparatele: LED-urile luminează o dată scurt

– Aparate de c.c.: LED-urile mai luminează o dată, după o scurtă

pauză

stins stins Echipamentul este oprit

stins Flash cu tact de 2 Pregătit de funcţionare, sursa de alimentare ok, dar fără semnal de

s

pornire

stins cu pâlpâire la tact Echipamentul în funcţionare, rampa este activă (softstart sau softstop), la

de 0,5 s

M(X)R se indică suplimentar sensul de rotaţie activ al câmpului învârtitor

stins aprins Echipamentul în funcţionare, Top of Ramp atinsă, la M(X)R se indică

suplimentar sensul de rotaţie activ al câmpului învârtitor.

cu pâlpâire la

tact de 0,5 s

stins defect

2-32

U

Ue

A1, A2

FWD, REV, 0

U = 100 %

out

Run-

(FWD/REV-) LED

Error-LED

Init Defecţiune Gata de funcţionare Pe rampă Top-of-Ramp


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Softstarter DM

Caracteristici produs

• DM4 este un softstarter comandat trifazat

• Softstarter parametrizabil și cu capacitatea de

comunicaţie, cu borne de comandă detașabile și

interfaţă pentru opţiunile:

– Unitate de comandă și de parametrizare

–Interfaţă serială

– Interfaţă pentru magistrala de cîmp

• Selector pentru aplicaţii cu seturi de parametrii

pre-programaţi, pentru 10 aplicaţii standard

•Regulator I2t – Limitarea curent

– Protecţie supra-sarcină

– Sistem de determinare a funcţionării în gol

sau la curent minimal (de ex. ruperea curelei

de transmisie)

• Sistem de pornire cu kick și pornire cu sarcină

ridicată

• Sistem automat de recunoaștre a tensiunii de

comandă

• 3 relee, de ex. mesaj de eroare, TOR (Top of

Ramp)

Pentru zece aplicaţii tipice sunt disponibile seturi

de parametrii selectabili.

Alte setări ale parametrilor specifice instalaţiei se

pot adapta individual printr-o unitate de

comandă, disponibilă opţional.

De exemplu, regimul de funcţionare "variator

tensiune alternativă": În acest regim de

funcţionare pot fi comandate cu softstarterul DM4

sarcini rezistive și inductive trifazate - instalaţii de

încălzire, iluminat, transformatoare - și în raport de

o valoare impusă (și cu o funcţionare în buclă

închisă) se poate face chiar și o reglare.

În locul unităţii de comandă, pot fi conectate și

interfeţe inteligente:

• Interfaţă serială RS 232/RS 485 (parametrizare

prin software cu calculatorul PC)

• Interfaţă pentru magistrala de câmp Suconet K

(interfaţă existentă pe orice automat

programabil tip Moeller)

• Interfaţă pentru magistrala de câmp

PROFIBUS-DP

Softstarterul DM4 facilitează pornirea lină în cel

mai comod mod. Astfel, se poate renunţa la

componentele externe, suplimentare, cum ar fi

releul de protecţie a motorului, deoarece pe lângă

supravegherea existenţei fazelor și măsurarea

curentului din motor, se realizează și măsurarea

temperaturii din înfășurarea motorului, prin

intrarea integrată a termistorului. DM4

îndeplinește norma de producţie

IEC/EN 60 947-4-2.

În cazul softstarterului, scăderea tensiunii de

alimentare duce la reducerea curenţilor ridicaţi de

la pornirea motorului asincron trifazat, totodată

scăzând și cuplul de rotaţie: [IAnlauf ~ U] și

[M ~ U2]. Motorul va atinge în situaţia unei porniri

reușite, în cazul tuturor soluţiilor prezentate până

aici, valoare turaţiei afișată pe eticheta produsului.

Pentru pornirea motorului cu cuplu nominal și/sau

funcţionarea cu turaţii independente de frecvenţa

reţelei, este necesară utilizarea unui convertizor de

frecvenţă.

2-33

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Softstarter DM

Selectorul pentru aplicaţii înlesnește o coordonare

directă fără parametrizare.

2-34

0 - standard

1 - high torque

2 - pump

3 - pump kickstart

4 - light conveyor

5 - heavy conveyor

6 - low inertia fan

7 - high inertia fan

8 - recip compressor

9 - screw compressor

flash

on

fault

c/l supply

run

a

b

0 - standard

1 - high torque

2 - pump

3 - pump kickstart

4 - light conveyor

5 - heavy conveyor

6 - low inertia fan

7 - high inertia fan

8 - recip compressor

9 - screw compressor


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Softstarter DM

Aplicaţii standard (selector)

Imprimare

pe aparat

Afișaj în

cadrul unităţii

de comandă

Conexiune "In-Delta"

De regulă, softstarterele sunt conectate direct în

serie cu motorul (In-Line). Softstarterul DM4

facilitează și funcţionarea conexiunii "In-Delta"

(numită de asemenea și „radical din 3“).

Avantaj:

• Acest tip de conexiune este mai avantajos ca

preţ, deoarece softstarterul trebuie dimensionat

la numai 58 % din curentul nominal.

Dezavantaje faţă de conexiunea „In-Line“:

Semnificaţie Caracteristici speciale

Standard Standard Standard Setare din fabrică, adecvată pentru

majoritatea aplicaţiilor fără adaptare

High torque1) Los brech M. Cuplu ridicat de

pornire

Acţionări cu cuplu ridicat de pornire

Pump Kleine Pumpe Pompă mică Acţionare pompe, până la 15 kW

Pump Kickstart Große Pumpe Pompă mare Acţionări pompe, peste 15 kW. Timp de oprire

mai lung.

Light conveyor Kleines Band Bandă

transportoare mică

Heavy

conveyor

Großes Band Bandă

transportoare mare

Low inertia fan Lüfter klein Ventilator ușor Acţionare pentru ventilator cu moment

inerţial relativ scăzut, max. de 15 ori

momentului inerţial al motorului

High inertia

fan

Recip

compressor

Screw

compressor

Lüfter groß Ventilator greu Acţionare pentru ventilator cu moment

inerţial relativ mare, cu mai mult de 15 ori

momentul inerţial al motorului. Timp de

pornire mai lung.

Kolbenpumpe Compresor cu

piston

Schraub.Komp Compresor cu

șurub

Tensiune de pornire ridicată optimizare cos-v

Necesar ridicat de curent, fără limitare de

curent

1) La setarea „High Torque“ se presupune faptul că softstarterul poate furniza de 1,5 ori mai mult curent, decât este

inscripţionat pe motor.

• Motorul trebuie conectat, ca la conexiunea

stea-triunghi, cu șase conductori.

• Protecţia pentru motor a DM4 este activă numai

pe o latură. Este necesară montarea unui sistem

de protecţie pentru motor pe latura paralelă sau

pe cablul de alimentare.

Indicaţie

Conexiunea „In-Delta“ este o soluţie favorabilă în

cazul unui motor cu o putere mai mare de 30 kW

și la înlocuirea starterelor stea-triunghi.

2-35

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Softstarter DM

In-Line

ULN 400 V

In-Delta

2-36

NZM7-125N

NZM7-125N-OBI

I

I

I

I

I

I

DILM115

DILM115

100 A

3

100 A

DM4-340-30K

(59 A)

DM4-340-55K

(105 A)

U1 V1 W1

400 / 690 V 100 / 59 A

S1 55 kW cos ϕ 0.86

1410 rpm

50 Hz

M

3 ~

M

3 ~

U1 V1 W1

W2 U2 V2

W2 U2 V2

55 kW

400 V

55 kW

400 V


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conctare DS6

Motorstartere compacte

În ceea ce privește accesoriile de montaj și de

conectare a seriei de disjunctoare NZM, aparatele

seriei DS6 oferă posibilităţile pentru motorstartere

electronice până la 110 kW.

Conexiune standard a DS6-340-MX

Q1

Q21

L1

L2

L3

PE

1L1

2T1

F3

M1

I > I > I >

3L2

4T2

M

3 ~

5L3

6T3

PE

PE

Cu ajutorul distanţierelor NZM1/2-XAB,

conexiunile ale NZM se pot adapta optim la cele

ale DS6.

TOR Ready

0 V + 24 - A2 EN + A1 13 14 23 24

Q1

+ 24 V

0 V

2-37

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conctare DS6

Motorstartere compacte

Softstarter DS6, disjunctor NZM și întrerupător

pentru întreţinere P3

2-38

ON

Trip

OFF

NZM1

DS6

P3

L1

L2

L3

PE

Q1

Q21

1L1

2T1

Q32

F3

M1

I > I > I >

3L2

4T2

M

3 ~

5L3

PE

6T3

PE

1 3 5 7

2 4 6

U V W

Ready

0 V +24 -A2 EN +A1

13 14 23 24

8

+ 24 V

0 V

TOR

Start/Stopp


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conctare DS6

DS6-340-…-MX și disjunctor NZM cu funcţia OPRIRE DE URGENŢĂ conform IEC/EN 60204

și VDE 0113 partea 1

Q1

U>

D2

b

Q21

L1

L2

L3

PE

a

D1 3.13

1L1

2T1

n DECONECTARE DE URGENŢĂ

Q1: Protecţia puterii și motorului

(NZM1, NZM2)

Q21:Softstarter DS6

M1: Motor

F3: Siguranţe statice ultrarapide

(opţional)

3.14

F3

M1

I >

3L2

4T2

I > I >

M

3 ~

5L3

PE

6T3

PE

TOR Ready

0 V +24 -A2 EN +A1 13 14 23 24

Q1

+ 24 V

0 V

a Conexiunea cablului de control

b Declanșator de minimă tensiune cu contact cu

acţiune în avans

S3

3 AC, 230 V NZM1-XUHIV208-240AC

NZM2/3-XUHIV208-240AC

3 AC, 400 V NZM1-XUHIV380-440AC

NZM2/3-XUHIV380-440AC

2-39

2


2

2-40

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Integrarea releului de protecţie a motorului în unitatea de comandă

Recomandăm folosirea unui releu extern de

protecţie a motorului, în locul unui contactor de

protecţie a motorului cu releu de protecţie a

motorului integrat. Numai în acest mod se poate

asigura prin intermediul declanșării că în cazul

unei suprasarcini, softstarterul se închide

controlat.

Indicaţie

În cazul deschiderii directe a cablurilor de putere,

se poate ajunge la supratensiuni, care ar putea

deteriora semiconductoarele din softstarter.

Indicaţie

Contactele de semnalizare ale releului de protecţie

a motorului se conectează în circuitul

pornire/oprire.

Conexiune minimă a DS4-340-M(X)

L1

L2

L3

PE

Q1

F2

F3

Q21

M1

I I I

1L1

3L2

5L3

2T1

4T2

6T3

M

3~

TOR

13 14

În caz de defecţiune, softstarterul coboară cu

timpul de rampă reglat și se oprește.

Conexiune standard, un sens de rotaţie

Softstarterul este conectat în regimul standard în

circuitul de alimentare al motorului. Pentru

separarea de la reţea conform EN 60947-1, alin.

7.1.6 respectiv pentru lucrările la motor, prevăzute

obligatoriu conform DIN/EN 60204-1/VDE 0113

partea 1, alin. 5.3, este necesar un element central

de comutare (contactor sau întrerupător principal)

cu caracteristici de separare. Pentru funcţionarea

opririi individuale a motorului, nu este necesar un

contactor.

S3

01

Q21

F2

A1

A2

0: oprit/softstop, 1: pornire/softstart

n OPRIRE DE URGENŢĂ


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Softstarter DS4-340-M

L01/L+

L1

L2

L3

PE

K1

K2t

K1

t > tStop + 150 ms

Q1

I I I

F2

Q11

Soft Start

Soft Stop

S1

F2

F3

1L1

3L2

5L3

Q11

S2

Ready

Q21

13 14

2T1

4T2

6T3

A1

A2

Q21

Q11

K2t

K1

M

3~

M1

L00/L–

b

S1: Q11 deconectat (bornă de ieșire

neintrodusă)

S2: Q11 conectat

b: acţionare cu Q11/K2t opţional

F3: siguranţă fuzibilă ultrarapidă pentru tipul de

coordonare 2, suplimentară la Q1

Q21: Softstarter

M1: Motor

Q1: întrerupător de protecţie a conductoarelor

Q11: contactor de reţea (opţional)

F2: releu de protecţie a motoarelor

2-41

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Softstarter fără contactor de reţea

L1

L2

L3

PE

Q1: întrerupător de protecţie a conductoarelor

F2: releu de protecţie a motorului

F3: siguranţă fuzibilă ultrarapidă pentru tipul de

coordonare 2, suplimentară la Q1 (opţional)

Q21: softstarter

M1: Motor

2-42

Q1

F3

Q21

F2

M1

I I I

1L1

3L2

5L3

2T1

4T2

6T3

M

3~

TOR

13 14

L01/L+

L00/L–

S2

K1

F2

S1

n OPRIRE DE URGENŢĂ

S1: soft-stop

S2: Softstart

K1

K1

Q21

A1

A2


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Conectarea softstarterului cu contactor de reţea

L01/L+

K1

L1

L2

L3

PE

Soft Stop

Q1

I I I

F2

Q11

K3

K3

Soft Start

K2t

t = 10 s

K1

S1

F2

F3

K1

S2

1L1

3L2

5L3

TOR

Q21

A1

K1 K2t Q11

K3 Q21

13 14

2T1

4T2

6T3

A2

L00/L–

M

3~

M1

K1, K3: contactoare auxiliare

K2t: Releu de timp (cu temporizare de

revenire)

S1: Q11 deconectat

S2: Q11 conectat

F3: siguranţă fuzibilă ultrarapidă pentru tipul de coordonare 2,

suplimentară la Q1 (opţional)

n OPRIRE DE URGENŢĂ

M1: motor

Q1: întrerupător de protecţie a conductoarelor

Q11: contactor de reţea (opţional)

Q21: softstarter

F2: releu de protecţie a motorului

2-43

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Conexiune standard cu inversare, două

sensuri de rotaţie

Indicaţie

Echipamentele din seria DS4-...-M(X)R au deja

inclusă funcţia de reversare electronică. Trebuie

Conexiunea minimă a DS4-340-M(X)R

L1

L2

L3

PE

M1

M

3~

Q1: întrerupător de protecţie a conductoarelor

Q21: softstarter

F2: releu de protecţie a motorului

F3: siguranţă fuzibilă ultrarapidă pentru tipul de

coordonare 2, suplimentară la Q1

2-44

Q1

F3

Q21

F2

I I I

1L1

3L2

5L3

2T1

4T2

6T3

TOR

13 14

precizat doar sensul de rotaţie dorit al motorului.

Succesiunea corespunzătoare a comenzilor este

asigurată intern de DS4.

S3

102

Q21

F2

FWD

0 V

M1: motor

n:OPRIRE DE URGENŢĂ

0: oprit/soft-stop

1: sensul înainte (FWD)

2: sensul înapoi (REV)

REV


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Conectare softstarter inversor, fără contactor de reţea

L01/L+

L1

L2

L3

PE

Q1

F2

I I I

Q11

S1

K2

K1

F2

K2

S3

K1

S2

F3

1L1

3L2

5L3

TOR

Q21

K2 K1

13 14

2T1

4T2

6T3

REV

FWD

K1 K2 Q21

0 V

L00/L–

M

3~

M1

n: OPRIRE DE URGENŢĂ

S1: soft-stop

S2: soft-start sensul înainte (FWD)

S2: soft-start sensul înapoi (REV)

Q21: softstarter

M1: motor

K1, K2: contactoare

auxiliare

Q1: întrerupător de protecţie a conductoarelor

F2: releu de protecţie a motorului

F3: siguranţă fuzibilă ultrarapidă pentru tipul de

coordonare 2, suplimentară la Q1

2-45

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Conectare softstarter inversor, cu contactor

de reţea

L1

L2

L3

PE

Q1: întrerupător de protecţie a conductoarelor

Q11: contactor de reţea (opţional)

Q21: softstarter

F2: releu de protecţie a motorului

F3: siguranţă fuzibilă ultrarapidă pentru tipul de

coordonare 2, suplimentară la Q1 (opţional)

M1: motor

2-46

Q1

Q11

Q21

F2

M1

F3

I I I

1L1

3L2

5L3

2T1

4T2

6T3

M

3~

TOR

13 14


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

L01/L+

K1

Soft Stop

F2

K4

K3

K2t

t = 10 s

K1

S1

K4

Soft Start

REV

K3

Soft Start

FWD

K1

S2

K4 K3

REV

FWD

K2t Q11

K3 K4 Q21

K1

0 V

L00/L–

DECONECTARE DE URGENŢĂ

Q11 deconectat (bornă de ieșire neintrodusă)

Q11 conectat

Câmp învârtitor la dreapta

Câmp învârtitor la stânga

n:

S1:

S2:

sensul înainte (FWD)

sensul înapoi (REV)

2-47

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Bypass extern, un sens de rotaţie

Atenţie!

Echipamentele seriei DS4-...-MX(R) au deja

contacte bypass integrate. Considerentele

următoare sunt valabile numai pentru seria

DS4-...-M. Dacă trebuie construit un bypass extern

pentru echipamentele cu funcţia de inversare

(DS4-...-MR), atunci este necesar un contactor

bypass suplimentar pentru un al doilea sens de

rotaţie și trebuie prevăzute interblocări

suplimentare, pentru a evita apariţia unui

scurtcircuit pe contactoarele de bypass!

Conectarea prin bypass permite legarea directă a

motorului la reţea și eliminarea în acest fel a

pierderilor prin softstarter. Comanda contactorului

de bypass are loc după încheierea procesului de

creștere a turaţiei prin intermediul softstarterului

(s-a atins valoarea tensiunii reţelei).

2-48

Funcţia „Top-Of-Ramp“ este programată

standard pe releul 13/14. În acest fel, contactorul

de bypass este controlat prin intermediul

softstarterului. Nu este necesară o intervenţie

suplimentară a beneficiarului. Deoarece

contactorul de bypass nu trebuie să comute în

sarcina motorului, ci numai în stare de curent nul,

poate avea loc alegerea conformă cu regimul AC1.

Dacă în cazul deconectării de urgenţă se impune

deconectarea imediată a tensiunii, este posibil să

aibă loc comutarea contactorului de bypass în

condiţii de regim AC3 (de ex. la dispariţia

semnalului de validare prin cuvântul de comandă

sau la soft-stop cu timp de rampă = 0). În acest caz

este necesară un element de separare

supraordonat sau bypass-ul trebuie ales conform

regimului AC3.


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Q22

L1

L2

L3

PE

Q1

Q21

F2

F3

M1

I< I< I<

1L1

3L2

5L3

2T1

4T2

6T3

M

3~

S3: Soft-start/-stop

Q1: Protecţie

Q21: Softstartere

Q22: Contactor de bypass

F2: Releu de protecţie a motorului

TOR

13 14

S3

F3:

M1:

0 1

Q21

F2

A1

Q21

TOR

A2 Q22

13

14

A1

A2

Siguranţă fuzibiă ultrarapidă pentru

tipul de coordonare 2, suplimentară la Q1

(opţional)

Motor

2-49

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Conectare pompă, un sens de rotaţie,

funcţionare continuă

În cazul funcţionării pompelor, una dintre cele mai

frecvente cerinţe este posibilitatea funcţionării cu

un contactor de bypass în situaţii de urgenţă. Cu

ajutorul unui selector de regim, se poate selecta

între funcţionarea cu un softstarter și pornirea

directă prin intermediul contactorului de bypass.

Softstarterul este separat complet. Important este

Pompă

Q22

2-50

L1

L2

L3

PE

Q1

F3

Q11

Q21

F2

Q31

M1

I I I

1L1

3L2

5L3

2T1

4T2

6T3

M

3~

TOR

13 14

ca circuitul de ieșire să fie deschis în timpul

funcţionării. Interblocările asigură o comutare

numai după o oprire.

Indicaţie

Faţă de funcţionarea simplă cu bypass, în acest

caz contactorul de bypass trebuie integrat

conform regimului AC3.

Q1: întrerupător de protecţie a

conductoarelor

Q11: contactor de reţea (opţional)

Q21: softstarter

Q22: contactor de bypass

Q31: contactor pentru motor

F2: releu de protecţie a motorului

F3: siguranţă statică rapidă pentru

tipul de coordonare 2, suplimentară la

Q1

(opţional)

M1: motor


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Conectare pompă, un sens de rotaţie, funcţionare de durată

K1

S1

S4

Q22

S2

13

Q21 TOR K2

K6t

S5 K5 K5

K3 K4

K1 K3 K2

14

a

K2

K4

S3 K1

Q31

A1

E2

Q22

K4

K6t

Q21

K5

Q31 Q11

K3

K2

Q21

K1

A2

39

c d e f g

b

f RUN

g Bypass

c Manual

d Automat

e Pornire/oprire soft

n DECONECTARE DE URGENŢĂ

a t > t-oprire + 150 ms

b Enable

2-51

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Pornirea succesivă a mai multor motoare

cu un softstarter (comandă succesivă în

cascadă)

Dacă se pornesc mai multe motoare cu același

softstarter, la comutare se va avea în vedere

următoarea succesiune:

• Pornirea cu softstarter,

• Conectarea contactorului de bypass,

• Blocarea softstarterului,

• Comutarea ieșirii softstarterelor pe motorul

următor,

• O nouă pornire.

a Secţiunea „Softstarter cu motor în cascadă,

circuite de comandă - Partea 1”, pagina 2-54

n DECONECTARE DE URGENŢĂ

S1: Q11 deconectat

S2: Q11 conectat

a Pornire/oprire soft

b Simulare relee RUN

Cu releu de timp K2T se simulează semnalul

RUN al DS4. Reglajul timpului pentru timpul

de întârziere la revenire trebuie să fie mai

mare decât timpul de rampă. O valoare sigură

recomandată este de 15 s.

c RUN

2-52

d Supravegherea timpului de conectare

Releul de timp K1T trebuie reglat astfel încât

softstarterul să nu fie suprasolicitat termic.

Timpul corespunzător rezultă din rata de

comutări admisă a tipului de softstarter ales,

respectiv softstarterul trebuie astfel ales încât

timpii necesari să poată fi atinși.

e Supravegherea comutării

Releul de timp trebuie setat pe o temporizare

de revenire de cca. 2 s. Astfel se asigură că în

cazul softstarterului, care încă funcţionează,

nu se comută pe motorul următor.

a Secţiunea „Softstarter cu motor în cascadă,

circuite de comandă - Partea 2”, pagina 2-55

a Motor 1

b Motor 2

c Motor n

i Deconectarea individuală a motoarelor

Butonul "Deconectat" comută toate motoarele în

același timp. Contactul normal închis i este

necesar când motoarele trebuie deconectate și

individual.

Trebuie avută în vedere solicitarea termică a

softstarterului (frecvenţa pornirilor, încărcarea în

curent). Dacă pornirile se succes cu o frecvenţă

mare, atunci softstarterul trebuie

supradimensionat corespunzător (echipat cu

componente pentru sarcini mai mari).


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Softstarter cu motor în cascadă

Q11: contactor de reţea (opţional)

F3: siguranţă fuzibiă pentru tipul de coordonare 2 (opţional)

Q21: softstarter

M1, 2,...: motor

L1

L2

L3

N

PE

Q11

F3

1L1

2L2

3L3

TOR

Q21

13 14

2T1

4T2

6T3

Qm

Q25 Qn

Q15 Q24

Q14

Qn3

Q23

Q13

I> I> I> I> I> I>

I> I> I>

M

3~

Mn

M

3~

M2

M

3~

M1

2-53

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Softstarter cu motor în cascadă, circuite de comandă - Partea 1

2-54

K4

K1T

Q1

S1

Qn1

Q14 Q24

K2T

13

Kn2 K2 Q21 TOR

K4 K4

K1 K4 K12 K22

S2 K1

14

A1

K1T K4T

K4

K3

K2T

Q21

K2

Q11

K1

A2

e

a b c d

a Secţiunea „Pornirea succesivă a mai multor motoare cu un softstarter (comandă succesivă în cascadă)”, pagina 2-52


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DS4

Softstarter cu motor în cascadă, circuite de comandă - Partea 2

i i

i

Qm

Qm

Qn

K(n-1)2

Q25

Q25

Q24

K12

Q15

Q15

Q14

Q11

K3

Kn2

K3

K22

K3

K12

Q(n-1)1

Q14

K4T

K4T

Qn

Q41

Kn2

Qm

Qn

K22

Q25

Q24

K12

Q15

Q14

c

a b

a Secţiunea „Pornirea succesivă a mai multor motoare cu un softstarter (comandă succesivă în cascadă)”, pagina 2-52

2-55

2


2

2-56

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Validarea/oprirea imediată fără funcţia rampă (de ex. la OPRIREA DE URGENŢĂ)

Intrarea digitală E2 este programată din fabrică,

astfel încât să aibă funcţia de validare "enable".

Numai dacă un semnal "HIGH" se aplică pe

terminal, softstarterul poate porni. Fără semnalul

"validare", softstarterul nu este operaţional.

Printr-o punte sau printr-o întrerupere a

semnalului prin circuitul de OPRIRE DE URGENŢĂ,

regulatorul din softstarter se blochează imediat și

circuitul de forţă este deconectat, după aceea

releul "Run" se deschide.

În mod normal, oprirea acţionării are loc

întotdeauna printr-o funcţie de rampă. În cazul în

care condiţiile de funcţionare implică o

S1

S2

K1

K1

K1

Q21

E2

39

deconectare imediată a tensiunii, acest lucru are

loc prin semnalul de validare.

Precauţie!

În toate regimurile de funcţionare, trebuie oprit

întotdeauna mai întâi softstarterul (verifică releul

"Run"), înainte de a întrerupe mecanic legăturile

conexiunilor de forţă. În caz contrar se produce

întreruperea curentului - care determină apariţia

unor supratensiuni, care în anumite situaţii pot

distruge tiristoarele din softstarter.

n OPRIRE DE URGENŢĂ

S1: Deconectat

S2: Conectat

Q21: Softstarter (E2 = 1 a validat)


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Integrarea releului de protecţie a motorului în unitatea de comandă

Recomandăm folosirea unui releu extern de

protecţie a motorului a suprasarcină, în locul unui

întrerupător de protecţie la motorului cu releu de

protecţie integrat. Numai în acest mod se poate

asigura că în cazul unei suprasarcini motorul va fi

oprit controlat cu softstarterul.

S1

S2 K1

K1

F1

K1

a b

Q21

E2

39

Precauţie!

În cazul deconectării directe a conductoarelor de

forţă, se poate ajunge la supratensiuni, care ar

putea deteriora semiconductoarele din softstarter.

Există două posibilităţi prezentate în figura

alăturată:

n OPRIRE DE URGENŢĂ

S1: Deconectat

S2: Conectat

Q21:Softstarter, validare (E2 = 1 h validat)

a Contactele de semnalizare ale releului de

protecţie a motorului se conectează în circuitul

pornit/oprit. În caz de defect, softstarterul

comandă o rampă de decelerare cu timp

prestabilit și apoi este deconectat.

b Contactele de semnalizare ale releului de de

protecţie a motorului sunt incluse în circuitul

de validare. În cazul unui defect, ieșirea

softstarterului este deconectată imediat.

Softstarterul este de fapt deconectat, dar

contactorul de reţea a rămas conectat. Pentru

deconectarea contactorului, un al doilea

contact al releului de protecţie a motorului

trebuie conectat în circuitul de comandă

pornit/oprit.

2-57

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Cu contactor separat și releu de protecţie a

motorului

L1

L2

L3

N

PE

2-58

Q1

Q21

Q11

F2

F3

I> I> I>

1L1

2L2

3L3

2T1

4T2

6T3

M

3~

L

~ =

+ termistori

– termistori

N

T1 T2

Conectare standard

Pentru separare de reţea este necesar un

contactor de reţea înainte de softstarter sau un

element de comutare central (contactor sau

întrerupător principal).

Circuit de comandă

S2

S1

K1

K1

Q21

K1

E2

Q21

39

a b

S1: pornire soft

S2: oprire soft

F3: Siguranţe fuzibile ultrarapide

(opţional)

a Enable

b Pornire/oprire soft

E1

39


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Fără contactor de reţea

L1

L2

L3

N

PE

Q1 Q2

Q21

PE

F2

I> I> I> I> I> I>

1L1

3L2

2T1

4T2

~ =

F3: Siguranţe fuzibile ultrarapide

(opţional)

a Tensiune de comandă prin Q1 și F11 sau

separat prin Q2

b vezi "Circuitul de comandă"

c Indicator curent motor

M

3~

5L3

6T3

F1

M1

a

+ termistor

L N E1 E2 39

- termistor

T1 T2


Start/Stop

Eliberare

K1;RUN K2;TOR K3 K4

13

b

0 V (E1;E2)

14 23 24 33 34 43

0 V analogic

7

0 V analogic

7

+12 V DC

~ =

I

+12 8 1

mot

REF 1: 0–10 V

REF 2: 4–20 mA

Ieșire analogică 1

Ieșire analogică 2

62 63

c

2-59

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Softstarter cu contactor de reţea separat

L1

L2

L3

N

PE

T1: + termistor

T2: – termistor

E1: pornire/oprire

E2: validare

2-60

Q1

Q21

PE

Q11

F3

I > I > I >

1L1

3L2

2T1

4T2

M

3~

5L3

6T3

F11

M1

b

+ Thermistor

L N E1 E2 39

~ =

- Thermistor

T1 T2

K1;RUN K2;TOR K3 K4

13

Q2


Start/Stop

Freigabe

a

0 V (E1;E2)

I > I > I >

14 23 24 33 34 43

0 V Analog

~ =

a vezi "Circuitul de comandă"

b Tensiune de comandă prin Q1 și F11 sau prin

Q2

c Indicator curent motor

7

0 V Analog

7

+12 V DC

I

+12 8 1

mot

REF 1: 0–10 V

REF 2: 4–20 mA

Analog Out 1

Analog Out 2

62 63

c


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Softstarter cu contactor de reţea separat

Circuit de comandă

Q1

S1

S2

Q21 OK

(no error)

K1

33

34

K1

Q11

K1

E2

39

a b

n DECONECTARE DE URGENŢĂ

S1: deconectat (bornă de ieșire neintrodusă)

S2: Conectat

S3: Softstart

S4: Softstop (rampa cu temporizare)

a Enable

b Pornire/oprire soft

K1

S3

S4

K2

K2

E1

39

Q21 K2 Q21 Q11

K1 Q21 RUN

13

14

2-61

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Conectarea unui bypass

L1

L2

L3

N

PE

Q22

T1: + termistor

T2: – termistor

E1: pornire/oprire

E2: validare

2-62

Q1 Q1

Q11

F3

Q21

M1

I> I> I> I> I> I>

1L1

3L2

2T1

4T2

M

3~

5L3

6T3

F11

b

+ Thermistor

L N E1 E2 39

~ =

- Thermistor

T1 T2

K1;RUN K2;TOR K3 K4

13


Start/Stop

Freigabe

a

0 V (E1;E2)

14 23 24 33 34 43

0 V Analog

7

0 V Analog

7

~ =

Imot

+12 8

a vezi "Circuitul de comandă"

b Tensiune de comandă prin Q1 și F11 sau prin

Q2

c Indicator curent motor

+12 V DC

REF 1: 0–10 V

REF 2: 4–20 mA

Analog Out 1

1

Analog Out 2

62 63

c

PE


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Conectarea unui bypass

Softstarterul DM4 închide contactorul de bypass

după atingerea turaţiei maxime (atingerea valorii

tensiunii de reţea). Astfel, motorul se leagă direct

la reţea.

Avantaj:

• Pierderile de putere ale softstarterului se reduc

la pierderile de mers în gol.

• Valorile limită ale clasei "B" de perturbaţii radio

se menţin.

Circuit de comandă

S1

S2

Q21 OK

(no error)

K1

33

34

K1

E2

39

K1

Q21 K2 Q21

a b

n OPRIRE DE URGENŢĂ

S1: deconectat (bornă de ieșire neintrodusă)

S2: Conectat

a Enable

b Pornire/oprire soft

S3

Contactorul de bypass comută doar într-un regim

de curent nul și poate fi ales numai conform

regimului AC-1.

Dacă la OPRIREA DE URGENŢĂ este solicitată o

deconectare imediată a tensiunii, atunci

contactorul de bypass va întrerupe sarcina

motorului. De aceea, va fi ales conform regimului

AC-3.

13

K1 Q22 S4 K2 K2 K1 Q21 RUN Q21 TOR

14

E1

39

Q11

Q22

23

24

2-63

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Conexiune „In-Delta“

L1

L2

L3

N

PE

a Tensiune de comandă prin Q1 și F11 sau prin

Q2

b vezi "Circuitul de comandă"

2-64

Q1

Q21

Q11

F3

M1

I > I > I >

1L1

3L2

5L3

2T1

4T2

6T3

W1

V1

U1

M

3~

W2

V2

U2

F11

+ termistor

a

L N E1 E2 39

~ =

0 V (E1;E2)

K1;RUN K2;TOR K3 K4

T1 T2 13 14 23 24 33 34 43

d

termistor


Start/Stop

Q2

b

Eliberare

I > I > I >

0 V analogic

~ =

c Indicator curent motor

d Conectare termistor

7

0 V analogic

7

+12 V DC

I

+12 8

mot

REF 1: 0–10 V

REF 2: 4–20 mA

Ieșire analogică 1

1

Ieșire analogică 2

62 63

c

PE


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Conexiunea „In-Delta“-reduce puterea necesară

pentru softstarter la o aceeași putere a motorului.

Prin conectarea în serie cu fiecare înfășurarea a

motorului, curentul se reduce la factorul W3.

Dezavantajul îl constituie necesitate a șase

conductoare de motor. În afară de aceasta, nu mai

Circuit de comandă

Q1

S1

S2

Q21 OK

(no error)

K1

33

34

K1

n OPRIRE DE URGENŢĂ

S1: OPRIT

S2: PORNIT

a Enable

b Pornire/oprire soft

E2: validare

K1 S4 K2 K2

E2

39

K1

S3

există alte condiţionări. Toate funcţiile

softstarterului se păstrează.

Pentru aceasta motorul trebuie conectat în

triunghi. Trebuie ca tensiunea să corespundă

pentru acest tip de conexiune cu tensiunea de

reţea. La o tensiune de reţea de 400 V, motorul

trebuie să fie de 400 V/690 V.

a b

E1

39

Q21 RUN

Q21 K2 Q21 Q11

13

14

2-65

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Pornirea succesivă a mai multor motoare

cu un softstarter (comandă succesivă în

cascadă)

Dacă se pornesc mai multe motoare cu același

softstarter, respectaţi la comutare următoarea

succesiune:

• Pornirea cu softstarter

• Conectarea contactorului de bypass

• Blocarea softstarterului

• Comutarea ieșirii softstarterelor pe motorul

următor

• O nouă pornire

a Secţiunea „Circuit de comandă partea 1”,

pagina 2-68

n DECONECTARE DE URGENŢĂ

S1: Q11 deconectat

S2: Q11 conectat

a Pornire/oprire soft

b RUN

c Supravegherea timpului de conectare

Releul de timp K1T trebuie reglat astfel încât

softstarterul să nu fie suprasolicitat termic.

Timpul corespunzător rezultă din rata de

comutări admisă a tipului de softstarter ales,

respectiv softstarterul trebuie astfel ales încât

timpii necesari să poată fi atinși.

d Supravegherea comutării

Releul de timp trebuie setat pe o temporizare

de revenire de cca. 2 s. Astfel se asigură că în

cazul softstarterului, care încă funcţionează,

nu se comută pe motorul următor.

2-66

a Secţiunea „Circuit de comandă partea 2”,

pagina 2-69

a Motor 1

b Motor 2

c Motor n

i Deconectarea individuală a motoarelor

Butonul "Deconectat" comută toate motoarele în

același timp. Contactul normal închis i este

necesar când motoarele trebuie deconectate și

individual.

Trebuie avută în vedere solicitarea termică a

softstarterului (frecvenţa pornirilor, încărcarea în

curent). Dacă pornirile se succes cu o frecvenţă

mare, atunci softstarterul trebuie

supradimensionat corespunzător (echipat cu

componente pentru sarcini mai mari).


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Cascadă

Q2

L1

L2

L3

F11

I> I> I>

N

PE

Q1

F3

N

L

3L3

2L2

1L1

~

PE

=

Q21

– termistor

+ termistor

T1 T2

6T3

4T2

2T1

Qn5

Q25 Qn4

Q15 Q24

Q14

Qn3

Q23

Q13

I> I> I> I> I> I> I> I> I>

M

3~

Mn

M

3~

M2

M

3~

M1

2-67

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Circuit de comandă partea 1

2-68

K4

K1T

Q1

33

34

Q21 OK

(no error)

S1

Qn

Q14 Q24

Q21 23 Q21 13

Kn2 K2

K4 K4

TOR 24 RUN 14

K12 K22

K1 K4

S2 K1 K1

E2

E1

Q11 K2

Q21 K3 K4 K1T K4T

39

39

a b c d

Q21

K1

a Secţiunea „Pornirea succesivă a mai multor motoare cu un softstarter (comandă succesivă în cascadă)”, pagina 2-66


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DM4

Circuit de comandă partea 2

i

i i

Qm

Qm

Qn

K(n-1)2

Q25

Q25

Q24

K12

Q15

Q15

Q14

Q11

K3

Kn2

K3

K22

K3

K12

Q(n-1)1

Q14

Qn

K4T

K4T

Q24

Kn2

Qm

Qn

K22

Q25

Q24

K12

Q15

Q14

c

a b

a Secţiunea „Pornirea succesivă a mai multor motoare cu un softstarter (comandă succesivă în cascadă)”, pagina 2-66

2-69

2


2

2-70

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Convertizor de frecvenţă DF, DV

Caracteristici convertizor de frecvenţă DF

• Reglare continuă a turaţiei prin reglarea

tensiunii/frecvenţei (U/f)

• Cuplu de pornire ridicat

• Cuplu de rotaţie constant în domeniul nominal

al motorului

• Măsuri CEM (opţiuni: filtru deparazitare,

conductor motor ecranat)

Caracteristici suplimentare ale reglării

vectoriale fără senzori la echipamentele

seriilor DV51 și DV6

• Reglare continuă a turaţiei, chiar și la turaţie

nulă

• Timp redus de reglare a cuplului de rotaţie

• Performanţă ridicată a rotaţiei și constanţă a

turaţiei

• Tranzistor intern de frânare (chopper de frânare)

• Reglarea turaţiei (opţiuni pentru DV6:

componentă regulator, formator de impuls)

Generalităţi

Convertizoarele de frecvenţă ale seriilor DF și DV

sunt reglate din fabrică pentru puterea alocată

motorului. Astfel, fiecare beneficiat poate porni

acţionarea după fiecare instalare.

Reglajele individuale se pot adapta prin consola

operatoare sau prin software-ul de parametrizare.

În zonele gradate se pot selecta și parametriza

diferite tipuri de funcţionare.

Pentru aplicaţiile cu reglarea presiunii și fluxului, la

toate echipamentele este disponibil un regulator

intern PID, care se poate regla conform instalaţiei.

Un avantaj suplimentar al convertizoarelor de

frecvenţă este renunţarea la componentele

suplimentare, externe pentru supravegherea,

respectiv protecţia motorului. Pe partea de reţea

este necesară numai o siguranţă, respectiv un

întrerupător de protecţie (PKZ) pentru protecţia

conductoarelor și la scurtcircuit. Intrările și ieșirile

convertizoarelor de frecvenţă se supraveghează în

interiorul echipamentului prin intermediul

circuitelor de măsură și reglare, de ex.

supratemperatură, legare la pământ, scurtcircuit,

suprasarcină motor, blocaj motor și

supravegherea curelei de transmisie. Chiar și

măsurarea temperaturii în înfășurarea motorului

poate fi conectată prin intrarea termistorului în

circuitul de supraveghere a convertizorului de

frecvenţă.


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Convertizor de frecvenţă DF, DV

h

e

f

POWER

ALARM

RUN

OPE

RBUS

1 2

OFF

I O

POWER

Hz

ALARM

A

RUN

PRG

PRG ENTER

b

a

a Convertizor de frecvenţă vectorial DV51

b Filtru EMV DEX-L2…

c Convertizor de frecvenţă DF51

d Convertizor de frecvenţă DF6

e Rezistenţa de frânare DEX-BR1…

g

I O

Hz

A

RUN

PRG

PRG ENTER

POWER

ALARM

c

d

f Bobină de reţea DEX-LN…, bobină motor

DEX-LM…, filtru sinus SFB…

g Cablu de legătură DEX-CBL…

h Unităţi de comandă DEX-KEY…

2-71

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Convertizor de frecvenţă DF, DV

Schema bloc DF51, DV51

2-72

+24 V

1

PE

N

L

FWD

REV

FF1

FF2

2CH

3

CM2

6 4 3 2 1

P24

PE

L3

L2

L1

RJ 45

ModBus


+

L+

DC+

DC–

R Br


+

BR

AM H O OI L 12 11

5 L

K11

K12 K14

PE

W

V

U

FA1

RUN

0 V

4...20 mA

0...10 V

+10 V

0...10 V

0 V

*

i

e

M

3 ~

RST

* PNU C005 = 19 (PTC)

BR* numai la DV51

6* numai la DV51

5* Intrare RST la DF51


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Convertizor de frecvenţă DF, DV

Schema bloc DF6

+24 V

FWD

REV

FF1

FF2

AT

RST

3

1 2 3 4 5 FW P24

PE

L3

L2

L1

RJ 45

RS 422


+

L+

SN

RP

RS 485

DC+

DC–

SN

SP

R Br


+

K2 K3

K1

BR*

PLC CM1 TH FM AMI AM H O OI L O2

K23 K24 K33 K34

K11

K12 K14

PE

W

V

U

–10 V...+10 V

0 V

4...20 mA

0...10 V

+10 V

0...+10 V

4...20 mA

10 V (PWM)

PTC

i

e

M

3 ~

BR* numai la DF6-320-11K, DF6-340-11K și DF6-340-15K

2-73

2


2

2-74

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DF51, DV51

Circuit de comandă de bază

DILM12-XP1

DILM

Q11

S1

S2

Q11

(al 4-lea pol cu întrerupere)

A1

A2

2

Exemplu 1

Intrarea de prescriere frecventă prin

potenţiometrul R1

liber (START/STOP) și alegerea sensului de

rotaţie prin terminalele 1 și 2 cu tensiune de

comandă internă

n Circuit OPRIRE DE URGENŢĂ

S1: OPRIT

S2: PORNIT

Q11: Contactor de reţea

F1: Protecţie conductoare

PES:Legătură PE a ecranului de cablu

M1:Motor trifazat 230 V

Indicaţie

Pentru a conectare la reţea conformă CEM

trebuie respectate măsurile de perturbaţii radio

ale normelor pentru produse IEC/EN 61800-3.

1 3 5 13

4 6

14


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DF51, DV51

Cablarea

L

N

PE

F1

Q11

T1

1 h 230 V, 50/60 Hz

L N

L+ DC+ DC– U V W PE H O L 2 1 P24

X1

M1

M

3 ~

PES

PES

PES

PES

– Convertizor de frecvenţă monofazat DF51-322-…

– Comandă sens stânga-dreapta pe terminalele 1 și 2

– Valoare impusă externă prin potenţiometru R1

PE

PE

PE

4K7

e R11

f

FWD

REV

M

M

PES

REV FWD

FWD: liber câmp învârtitor la dreapta

REV: liber câmp învârtitor la stânga

M

M

t

2-75

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DF51, DV51

Convertizor de frecvenţă DF5-340-… cu conectare conform CEM

Circuit de comandă

Exemplu 2

Valoare impusă prin potenţiometrul R11 (fs) și

frecvenţe fixe (f1, f2, f3) prin terminalele 3 și 4 cu

tensiune de comandă internă

Validare (START/STOP) și alegerea sensului de

rotaţie prin terminalul 1

n Circuit OPRIRE DE URGENŢĂ

Q1

S1: OPRIT

S2: PORNIT

Q11:Contactor de reţea

R1: Bobină de reţea

S1

K1: Filtru de antiparazitare radio

Q1: întrerupător de protecţie a conductoarelor

PES: Conexiune PE a ecranului cablului

S2 Q11

M1:Motor trifazat 400 V

2-76

Q11

FWD: rotire în sensul acelor de ceasornic cu

valoare impusă fS

FF1: Frecvenţă fixă f1

FF2: Frecvenţă fixă f2

FF1+ FF2: Frecvenţă fixă f3


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DF51, DV51

Cablarea

L1

L2

L3

PE

Q1

Q11

R1

K1

T1

3 h 400 V, 50/60 Hz

I

U1

U2

I

V1

V2

I

W1

W2

L1 L2 L3

PE

PE

L1 L2 L3 PE

L+ DC+ DC– U V W PE H O L 4 3 1 P24

X1

M1

M

3 ~

PES

PES

PE

PES

e

PES

f

FF1

FF2

FWD

PE

f1

R11

f2

f3

fs = fmax

FF2

FF1

FWD

2-77

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DF51, DV51

Varianta A: Motor în conexiune triunghi

Motor: P = 0,75 kW

Reţea: 3/N/PE 400 V 50/60 Hz

Motorul de 0.75 kW prezentat

mai jos, poate fi conectat în

conexiunea în triunghi la o reţea

monfazată de 230 V (varianta A)

sau în conexiunea în stea la o

reţea trifazată de 400 V.

Prin luarea în considerare a

tensiunii de reţea alese are loc

selectarea convertizorului de

frecvenţă:

• DF51-322 la 1 AC 230 V

• DF51-340 la 3 AC 400 V

• Dotări suplimentare specifice

tipului, pentru o conexiune

2-78

K1

DE51-LZ1-012-V2

conform CEM. L N

PE

230 / 400 V 4.0 / 2.3 A

S1 0,75 kW cos ϕ 0.67

1410 rpm 50 Hz

FAZ-1N-B16

L

N

PE

DILM7

+DILM12-XP1

DEX-LN1-009

DF51-322-075

DV51-322-075

230 V

4 A

0.75 kW

F1

Q11

R1

T1

1 h 230 V, 50/60 Hz

1

2

PE

L N

PE

L+ DC+ DC– U V W PE

U1 V1 W1

W2 U2 V2

X1

M1

M

3 ~

PES

PES

PES

PES

e


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DF51, DV51

Varianta B: Motorul în conexiunea în stea

PKM0-10

DILM7

L1

L2

L3

PE

DEX-LN3-004

Q11

DE51-LZ3-007-V4

DF51-340-075

DV51-340-075

400 V

2.3 A

0.75 kW

Q1

R1

K1

T1

3 h 400 V, 50/60 Hz

I

U1

U2

U1 V1 W1

W2 U2 V2

I

V1

V2

I

L1 L2 L3

W1

W2

L1 L2 L3

PE

PE

L+ DC+ DC– U V W PE

X1

M1

M

3 ~

PE

PES

PES

PES

PES

e

2-79

2


2

2-80

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DF6

Convertizor de frecvenţă DF6-340-...

Circuit de comandă

Exemplu: Reglarea temperaturii la o instalaţie de

ventilaţie. Dacă temperatura ambientală crește, se

comandă creșterea turaţiei ventilatorului.-

Temperatura necesară este impusă prin

potenţiometrul R11 (de ex. 20 °C)

Q11

Q1

S1

S2

Q11

n Circuit OPRIRE DE URGENŢĂ

S1: OPRIT

S2: PORNIT

Q1: întrerupător de protecţie a conductoarelor

Q11: Contactor de reţea

PES: Conexiune PE a ecranului cablului

K1: Filtru de antiparazitare radio


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DF6

Cablarea

L1

L2

L3

PE

Q11

T1

Q1

K1

3 h 400 V, 50/60 Hz

I

L1 L2 L3

PE

L1 L2 L3 PE

PID

L+ DC+ DC– U V W PE OI H

X1

M1

I

I

M

3 ~

PES

PES

PES

e

PES

PE

PE

i

50 ˚C 100 %

20 ˚C 40 %

4...20 mA

B1

4 mA 10.4 mA

O L FW P24

PES

4K7

R11

M

FWD

20 mA

2-81

2


2

2-82

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DV6

Schema bloc DV6

+24 V

FWD

REV

FF1

FF2

2CH

FRS

JOG

AT

RST

P24

7 8 FW

1 2 3 4 5 6

RJ 45

RS 422

3

L1 L2 L3 PE RO TO

J51

SN

RP

RS 485


+

L+

SN

SP

DC+

DC–

R Br


+

K1

BR*

PLC CM1 TH FM AMI AM H O OI L O2

CM2

13 14 15

11 12

K11

K12 K14

PE

W

V

U

–10 V...+10 V

0 V

4...20 mA

0...10 V

+10 V

0...+10 V

4...20 mA

10 V (PWM)

PTC

IP

QTQ

OL

RUN

FA1

i

e

M

3 ~

P24

+24 V

BR* numai la DV6-340-075, DV6-340-11K și DV6-320-11K


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DV6

Schemă bloc: Reglarea turaţiei cu covertizor de frecvenţă vectorial DV6 echipat cu modul de encoder DE6-IOM-ENC

FFWG

VF

u'

+

i'

PWM

Vi

Vn


i

v' +

+

+

o' + e

KREF

VG

– G


v

o

KFB

ACR

APR ASR

M

3 h

FB

2-83

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DV6

Convertizoare de frecvenţă vectoriale DV6-340-... cu modul encoder integrat

(DE6-IOM-ENC) și rezistenţă de frânare externă DE4-BR1-...

Circuit de comandă

Exemplu:

Dispozitiv de ridicat cu reglarea turaţiei, comandă

și supraveghere prin SPS

Motor cu termistor (rezistenţă PTC)

n Circuit OPRIRE DE URGENŢĂ

S1: OPRIT

S2: PORNIT

Q1: întrerupător de protecţie a conductoarelor

Q11: Contactor de reţea

K2: Validare prin contactorul de comandă

RB: Rezistenţa de frânare

B1: Encoder, 3 canale

2-84

Q11

Q1

S1

S2

K3

Q11

Q11

PLC

Eliberare

R B

G1

K2

K2 M11

TI

T2

K11

K12

PES: Conexiune PE a ecranului cablului

M11: Frână de oprire


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DV6

Cablarea

3 h 400 V, 50/60 Hz

L1

L2

L3

PE

Q1

I

I

I

Q11

L1 L2 L3

PE

K1

T1 T2 PE

L1 L2 L3 PE

i

DE6-IOM-ENC

DE4-BR1...

EG5 EAPEAN EBP EBN EZP EZN

EP5

1 2 3 8 FW P24

L+ DC+ DC– BR U V W PE Th CM1 CM2 11 12 13

2

1

T1

RB

PES

I.. I.. Q.. Q.. Q.. Q.. Q.. P24

Encoder

n1 n2 n3 REV FWD

b

a

I..

CM2

PES

PES PES

M11

M

3 ~

i

M1

e

m

B1

2-85

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DV6

Montarea modulului de encoder DE6-IOM-ENC

2-86

1

2

M3 x 8 mm

1

0.4 – 0.6 Nm

3

4


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Exemple de conectare DV6

F 20 m

EP5


EG5

EG5

TTL (RS 422)

A A B B C C

EG5 EAP EAN EBP EBN EZP EZN

+

5 V H

15

1

ZB4-102-KS1

M

3 h

2

3

M4

ZB4-102-KS1 trebuie

comandat separat!

2-87

2


2

2-88

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

Sistemul Rapid Link

Rapid Link este un sistem de automatizare modern

pentru industria extractivă sau linii de transport.

Cu sistemul Rapid Link acţionările electrice pot fi

instalate și puse în funcţiune mult mai repede în

raport cu procedeele clasice. Instalarea rapidă se

realizează cu ajutorul unor magistrale de forţă și

.

e

g

f

a

b

j

h

c

Module funcţionale:

a Staţie de capăt „Interface Control Unit“ r

interfaţă cu magistrale de câmp deschise

b Întrerupător de sosire „Disconnect

ControlUnit“ r alimentare cu energie prin

comutator cu mâner rotativ interblocabil;

r întrerupător automat cu protecţie la

suprasarcină și la scurtcircuit

i

k

de date, pe care se implementează modulele

sistemului Rapid Link.

Indicaţie

Sistemul Rapid Link nu poate fi pus în funcţiune

fără consultarea manualului AWB2190-1430.

Manualul este disponibil ca document PDF pe

portalul Moeller Support.

d

i

k

c Demaror „Motor Control Unit“ r protecţie

electronică trifazată a motoarelor, cu domeniu

extins și pornire directă, care se poate extinde

ca pornire directă sau inversare

d Regulator de turaţie „Speed Control

Unit“r comanda motoarelor asincrone

trifazate cu 4 turaţii fixe și 2 sensuri de rotaţie,

precum și pornire lină


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

Magistrală de forţă și de date:

e Cablu plat pentru interfaţă AS ®

f Ramnificaţie pentru conductoare cu fișă M12

g Bară de curent flexibilă pentru 400 V h și 24 V

h Alimentare bară de curent flexibilă

i Ramnificaţie cu fișă pentru bară de curent

flexibilă

j Conductor rotund pentru 400 V h și 24 V

k Ramnificaţie alimentare cu fișă pentru

conductor rotund

Proiectare

Modulele funcţionale ale sistemului Rapid Link se

montează în apropierea acţionării. Conectarea la

magistralele de alimentare și de date se poate

realiza în poziţiile dorite, fără întreruperea

magistralelor.

Der Magistrala de date AS-Interface ® este o

soluţie de sistem pentru conectarea în reţea a

diferitelor module. O reţea AS-Interface ® se poate

monta rapid și ușor pentru funcţionare.

AS-Interface ® folosește un conductor plat

codificat geometric și neecranat, cu secţiunea de 2

x 1,5 mm2. Aceasta transferă toate datele și forţa

dintre unitatea centrală și periferie și preia într-o

mare măsură alimentarea echipamentelor

conectate.

Instalarea corespunde cerinţelor uzuale. Montajul

poate fi la alegere, proiectarea nefiind astfel

complicată.

Contactul cu conductorul AS-Interface ® se

realizează prin strângerea celor două șuruburi care

face ca vârfurile metalice să penetreze mantaua

conductorului plat ajungând la cele două

conductoare. Se elimină prelungirea, dezizolarea,

aplicarea manșoanelor aderente, conectarea la

borne și înșurubarea conductoarelor.

2

b

a a

+ –

a Vârfuri de penetrare

b Conductor plat asigurat la inversarea

polarităţii

Magistrala de alimentare alimentează

modulele funcţionale ale sistemului Rapid Link cu

energia de lucru și auxiliară. Plecările cu fișe se pot

monta rapid și fără erori în poziţiile dorite. La

alegere, magistrala de alimentare se poate

construi cu o bară de curent, flexibilă (conductor

plat) sau cu un conductor rotund uzual:

• Bara de curent flexibilă RA-C1 este un

conductor plat cu 7 fire (secţiune 4 mm 2 ) cu

următoarea configuraţie:

M

L+

PE

N

L3

L2

L1

10

6.5

4

• Magistrala de alimentare poate fi realizată și cu

conductoare rotunde uzuale (secţiune 7 x 2,5

mm 2 sau 7 x 4 mm 2 , diametrul exterior al

conductoarelor < 5 mm, cu conductor din cupru

liţat conform IEC EN 60228 și cu plecări cu

conductor rotund tip RA-C2. Conductorul poate

2-89

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

2-90

să formeze o buclă cu diametrul exterior de la

10 până la 16 mm.

Atenţie!

• Rapid Link este admis numai pentru reţele de

curent alternativ trifazat cu punctul stea legat la

pământ și cu conductoarele de neutru N și de

protecţie PE separate (reţea tip TN-S). Nu este

admisă utilizarea în reţele fără împământare.

• Toate mijloacele de producţie conectate la

magistralele de alimentare și de date trebuie, de

asemenea, să îndeplinească cerinţele privind

e

M

3h

Unitatea Disconnect Control Unit RA-DI

protejează conductoarele la suprasarcină și preia

protecţia la scurtcircuit pentru conductoare cât și

pentru toate unităţile Motor Control Units RA-MO.

e

separarea sigură conform IEC/EN 60947-1

anexa N, respectiv IEC/EN 60950. Sursa pentru

alimentare cu 24 V c.c. trebuie să fie

împământată pe partea secundară. Sursa

pentru alimentarea AS-Interface ® -/RA-IN cu 30

V c.c. trebuie să îndeplinească cerinţele de

separare sigură conform SELV.

Alimentarea secţiunilor cu energie se realizează

prin unitatea Disconnect Control Unit RA-DI (a se

vedea figura de mai jos) cu:

• Ie = 20 A/400 V la 2,5 mm 2

• Ie = 20 până la 25 A/400 V la 4 mm 2 .

Pentru a alimenta unitatea Disconnect Control

Unit RA-DI se pot utiliza conductoare rotunde cu

secţiunea până la 6 mm 2 .

3 AC 400 Vh,

24 V H

50/60 Hz

RA-DI F 6 mm

Disconnect

Control Unit RA-DI

Q1

2

1.5 mm 2 1.5 mm 2

RA-MO RA-SP RA-MO

e

M

3h
1.5 mm 2 1.5 mm 2

PES

PES

2.5 mm 2 / 4 mm 2

1.5 mm2 RA-SP

M

3h

1.5 mm 2

e

1.5 mm 2

Motor/Speed

Control Units

1.5 mm

M

3h

2

PES

PES

Combinaţia din RA-DI și RA-MO îndeplinește

cerinţele IEC/EN 60947-4-1 ca starter pentru

motoare cu coordonare tip 1. Aceasta înseamnă

că în cazul unui scurtcircuit contactele

contactoarelor din RA-MO se pot lipi sau suda.


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

Aceste prevederi sunt incluse și în DIN VDE 0100

partea 430.

Unitatea Motor Control Unit RA-MO trebuie

înlocuită după un scurtcircuit!

La proiectarea magistralei de alimentare cu

unitatea Disconnect Control Unit trebuie avute în

vedere următoarele:

• Chiar și în cazul scurtcircuitului monofazat la

capătul conductorului curentul de scurtcircuit

trebuie să depășească 150 A.

• Suma curenţilor tuturor motoarelor în

funcţionare sau în pornire simultană nu trebuie

să depășească 110 A.

2

Z i dt

2

[A s]

105 8

6

4

2

1.5

10 4

8

6

4

2

1.5

10 3

8

6

4

3

FAZ-B

FAZ-C

0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Icc rms [kA]

15

• Suma tuturor curenţilor de încărcare (cca de 6

x curentul de reţea) ale unităţilor Speed

Control Units, nu trebuie să depășească 110 A.

• Valoarea căderii de tensiune în funcţie de

aplicaţie.

În unitatea Disconnect Control Unit poate fi utilizat

și un întrerupător automat tripolar pentru

protecţia conductoarelor având In F 20 A cu

caracteristica B sau C. În acest caz trebuie avute în

vedere următoarele:

• Energia de trecere J la scurtcircuit nu trebuie să

depășească 29800 A 2 s.

• La locul de instalare nivelul curentului de

scurtcircuit Icc nu trebuie să depășească 10 kA

a Caracteristici.

63 A

50 A

40 A

32 A

25 A

20 A

16 A

13 A

10 A

6 A

4 A

3 A

2 A

FAZ-...-B4HI

1 A

0.5 A

2-91

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

Motor Control Unit

Unitatea Motor Control Unit RA-MO facilitează

pornirea directă a motoarelor asincrone trifazate

cu două sensuri de rotaţie. Curentul nominal este

reglabil de la 0,3 A până la 6,6 A (0,09 până la 3

kW).

Conexiuni

Unitatea Motor Control Unit RA-MO se livrează

pregătită pentru conectare. Conexiunile cu

magistrala de date AS-Interface® și cu motorul

sunt prezentate în continuare. Conectarea la

magistrala de alimentare a fost descrisă anterior în

partea de generalităţi privind sistemul „Rapid

Link“.

3 h 400 V PE

50/60 Hz

24 V H

2-92

400 V

F 2.2 kW

M

3 h

Conectarea la AS-Interface® are loc printr-un

ștecher M12 cu următoarea alocare a pinilor:

Ștecher M12 PIN Funcţie

1 ASi+

2 –

3 ASi–

4 –

Conectarea senzorilor externi se realizează

printr-o bucșă M12.

PIN Funcţie

1 L+

2 I

3 L–

4 I

La unităţile RA-MO plecarea spre motor se face

printr-o presetupă capsulată din material plastic.

Lungimea cablului este limitată la maxim 10 m.

Conectarea motorului se realizează prin

conductor din materiale fără halogen 8 x 1,5

mm2, neecranat, conform DESINA, cu o lungime

de 2 m, (SET-M3/2-HF) sau 5 m, (SET-M3/5-HF).

Alternativ: conductoare pentru alimentarea

motorului autoconfecţionate, cu ștecăr SET-M3-A,

contacte 8 x 1,5 mm2 1 4 6

PE 7

3 5 8


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

Conectarea motorului fără termistor

:

SET-M3/...

1 1 U – –

• – – – –

3 3 W – –

4 5 – – B1 (h/–)

5 6 – T1 –

6 4 – – B2 (h/+)

7 2 V – –

8 7 – T2 –

PE PE PE – –

5 8 1 7 3 PE

6 7 1 2 3 *

T1 T2

U V W PE

M

3 h

e

În cazul conectării motoarelor fără senzor termic

(PTC, termistor, microreleu termic), se face punte

între conductoarele 6 și 7 ale motorului, altfel se

va genera un semnal de eroare de către unitatea

RA-MO.

Conectarea motorului cu termistor

:

M

3h

i

5 8 1 7 3 PE

6 7 1 2 3 *

T1 T2

U V W PE

M 3 h

i

e

2-93

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

Indicaţie

Următoarele două conexiuni sunt valabile numai

pentru unitatea Motor Control Unit RA-MO!

Schema de conexiuni pentru frână la 400 V c.a.

:

2-94

1 7 3 PE

1 2 3 *

M

3 h

PE

e

Schema de conexiuni pentru frână la 400 V c.a. cu

frânare rapidă:

4 6 1 7 3 PE

5 4 1 2 3 *

B1

B2

M

3 h

Pentru comanda motoarelor cu frână producătorul

motoarelor livrează redresoare de frânare, care

sunt conectate în placa de borne a motorului. Prin

întreruperea simultană a circuitului de curent

continuu se produce o scădere mult mai rapidă a

tensiunii pe bobina de frânare. Motorul va frâna

într-un timp mai scurt.

U

V

W

PE

e


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

Speed Control Unit RA-SP

Unitatea de comandă a turaţiei RA-SP se folosește

pentru comanda electronică a turaţiei motoarelor

asincrone trifazate.

Indicaţie

Spre deosebire de celelalte echipamente din

sistemul Rapid Link, carcasa unităţii Speed Control

Unit RA-SP este prevăzută cu radiator de răcire și

necesită un montaj și o conectare conformă cu

cerinţele compatibilităţii electromagnetice (CEM).

Conexiuni

Unitatea de comandă a turaţiei RA-SP se livrează

pregătită pentru conectare. Conexiunile cu

magistrala de date AS-Interface® și motor sunt

prezentate în continuare. Conectarea la

magistrala de alimentare a fost descrisă anterior în

partea de generalităţi privind sistemul „Rapid

Link“.

.

3 h 400 V PE

50/60 Hz

400 V

M

3 h

Conectarea la AS-Interface® are loc printr-un

ștecher M12 cu următoarea alocare a pinilor:

Ștecher M12 PIN Funcţie

1 ASi+

2 –

3 ASi–

4 –

Pentru cazul unităţii de comandă a motoarelor

RA-SP plecarea spre motor se face dintr-o cutie

capsulată din metal. În conformitate cu cerinţele

compatibilităţii electromagnetice, aceasta este

legată pe o suprafaţă întinsă cu conductorul de

protecţie PE/radiatorul de răcire. Ștrecherul

corespunzător este în execuţie metalică capsulată,

iar cablul motorului este ecranat. Lungimea

cablului motorului este limitată la maxim 10 m.

Ecranul cablului motorului trebuie conectat pe o

suprafaţă întinsă, la ambele capete, la conductorul

de protecţie PE. Acest lucru se impune și la

conexiunea cu motorul, de ex. o conectare cu

șuruburi conform cerinţelor CEM.

Conectarea motorului se face prin conductor,

4 x 1,5 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2), ecranat,

conform DESINA, cu o lungime de 2 m,

(SET-M4/2-HF) sau 5 m, (SET-M4/5-HF).

Alternativ: conductoare pentru alimentarea

motorului autoconfecţionate cu ștecăr SET-M4-A,

contacte 4 x 1,5 mm2 + 4 x 0,75 mm2. 1 4 6

PE 7

3 5 8

2-95

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

Instalarea conform cerinţelor CEM a conductorului de motor SET-M4/…

2-96

Conductor de

comandă

SET-M4/...

RA-SP2-...

341-...

400 V AC

1 1 U – – –

• – – – – –

3 3 W – – –

341(230)-...

230 V AC

4 5 – – B1 (h) B1 (h)

5 7 – T1 – –

6 6 – – B2 (h) B2 (h)

M

3h

7 2 V – – –

8 8 – T2 – –

PE PE PE – – –

1

2

B1/B2 T1/T2

U1, V1, W1, PE

3

4

i


Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

5 8 1 7 3 PE

T1 T2

U V W PE

M 3 h

i

e

230 / 400 V 3.2 / 1.9 A

S1 0.75 kW cos ϕ 0.79

1430 rpm 50 Hz

5 8 1 7 3 PE

Pentru comanda motoarelor cu frână producătorul

motoarelor livrează redresoare de frânare, care

sunt conectate în placa de borne a motorului.

PES

PES

PES

T1 T2 U V W PE

e

M

3 h

PES

U1 V1 W1

W2 U2 V2

5 8 1 7 3 PE

T1 T2

U V W PE

M 3 h

i

e

400 / 690 V 1.9 / 1.1 A

S1 0.75 kW cos ϕ 0.79

1430 rpm 50 Hz

4 6

B1 B2

PES

5 8 1 7 3 PE

T1 T2

PES F 10 m

U V W PE

M 3 h

i

RA-SP2-341-...

RA-SP2-341(230)-...

U1 V1 W1

W2 U2 V2

e

Indicaţie

Redresorul de frânare utilizat în cazul unităţii de

comandă a turaţiei RA-SP nu trebuie conectat

direct la bornele motorului (U/V/W)!

PES

PES

2-97

2


2

Agenda electrică Moeller 02/08

Softstartere electronice și acţionări electrice pentru motoare

Sistemul Rapid Link

Construcţia conform cerinţelor CEM a unităţii Speed Control Unit RA-SP

2-98

PE

e

PES


Notiţe

Agenda electrică Moeller 02/08

2-99

2


2

Notiţe

2-100

Agenda electrică Moeller 02/08


Aparate pentru comandă și semnalizare

Agenda electrică Moeller 02/08

Pagina

RMQ 3-2

Coloane de semnalizare SL 3-11

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ® 3-13

Întrerupătoare electronice de poziţie

LSE-Titan® 3-24

Întrerupătoare electronice analogice de

poziţie 3-25

Detectoare inductive de proximitate LSI 3-27

Detectoare optice de proximitate LSO 3-29

Detectoare capacitive de proximitate LSC 3-30

3-1

3


3

Aparate pentru comandă și semnalizare

RMQ

Comanda și semnalizarea reprezintă funcţiile de

bază pentru comanda mașinilor și proceselor.

Semnalele de comandă necesare sunt generate fie

manual cu ajutorul aparatelor de comandă și

semnalizare, fie automat (mecanic) prin

intermediul întrerupătoarelor de poziţie. Pentru

fiecare aplicaţie se stabilește gradul de protecţie,

forma și culoarea.

La noua serie de aparate de comandă

„RMQ-Titan ® “ s-au aplicat consecvent

tehnologiile de vârf. Semnalizarea cu LED-uri și

inscripţionarea cu laser oferă un maxim de

siguranţă, disponibilitate și flexibilitate. Detaliat,

acest lucru înseamnă:

• Optică de înaltă calitate pentru o prezentare

unitară,

• Grad de protecţie maxim până la IP67 și IP69K

(rezistente la jeturi de aburi),

• Iluminare prin LED-uri cu contrast evident, chiar

și la lumina zilei,

• 100.000 ore de funcţionare de-a lungul întregii

durate de viaţă a mașinii,

• Imunitate la șocuri și vibraţii,

• Tensiune de funcţionare a LED-urilor de la 12

până la 500 V,

• Consum redus de putere – numai 1/6 din cel al

lămpilor cu incandescenţă,

• Domeniu extins al temperaturii de funcţionare

-25 până la +70 °C,

• Circuite de testare a elementelor luminoase,

• Circuite de protecţie integrate pentru siguranţă

în funcţionare și disponibilitate maximă,

• Inscripţionare cu laser rezistentă la frecare și cu

contrast mare

• Simboluri și inscripţionări personalizate de

beneficiar, chiar și pentru 1 bucată,

• Posibilitatea de combinare liberă a textului și

simbolurilor,

• Conectori uzuali cu șuruburi sau cu

autostrângere tip Cage Clamp1) ,

3-2

Agenda electrică Moeller 02/08

• Conectare cu autostrângere tip "cage clamp"

pentru contacte sigure ce nu necesită

întreţinere,

• Contacte electronice cu capacitate ridicată de

comutare conform EN 61131-2: 5 V/1 mA,

• Varianta de comutare programabilă pentru

toate butoanele- selectoare: cu reţinere/cu

revenire,

• Toate butoanele pot fi în execuţie simplă sau

luminoasă,

• Butoane pentru OPRIREA DE URGENŢĂ cu

sistem de deblocare prin tragere sau prin rotire,

• Butoane pentru OPRIREA DE URGENŢĂ cu

sistem de iluminare pentru siguranţa activă în

funcţionare,

• Contactele comută diferite potenţiale,

• Folosire și în circuite de comandă de securitate,

fiind realizate constructiv cu acţionare

obligatorie și contacte cu deschidere forţată,

• Îndeplinesc standardul industrial IEC/EN 60947.

1) Cage Clamp este o marcă înregistrată a firmei WAGO

Kontakttechnik GmbH, Minden.

RMQ16


Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

RMQ

RMQ-Titan ® Prezentare generală

ATEX

ATEX

3-3

3


3

Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

RMQ

RMQ-Titan ®

Butoane cu patru poziţii

Moeller își completează gama aparatelor fiabile de

comandă și semnalizare RMQ-Titan cu noi

elemente de comandă. Structura acestora este

concepută modular. Pentru aplicaţii, sunt folosite

elementele de contact din programul RMQ-Titan.

Inelele și ramele frontale sunt executate în forma

și culoarea obișnuite ale RMQ-Titan.

Taster cu 4 butoane

Prin intermediul tasterelor cu patru butoane,

utilizatorii comandă patru direcţii de deplasare

pentru mașini sau instalaţii. Fiecărui element de

contact îi este atribuită o direcţie de mișcare.

Tasterul dispune de patru butoane cu etichete

individuale. Acestea pot fi selectate pentru diverse

aplicaţii în mod individual și pot fi inscripţionate cu

laser după dorinţă.

Joystick cu contact dublu

Prin intermediul joystick-ului se pot comanda până

la patru direcţii de mișcare ale mașinii. În diferitele

variante, joystick-ul dispune de 2/4 poziţii, iar

unele variante permit 2 poziţionări pentru o poziţie

de comandă. Prin aceasta fiecare direcţie se poate

comanda în două trepte, de exemplu viteza.

Suplimentar, se introduc succesiv un contact

deschis standard și un contact de închidere

timpurie. În plus, sunt posibile variante de execuţie

cu blocare și cu revenire.

3-4

0

1

Selectoare

Selectoarele dispun de patru poziţii. Dispozitivul

de acţionare este disponibil la alegere sub formă

de buton rotativ sau mâner. Fiecare poziţie

acţionat sau neacţionat este alocată unui element

de contact.

Etichete

Pentru toate elementele de comandă, Moeller

oferă etichete în diferite configuraţii. Sunt

disponibile următoarele configuraţii:

•fără însemne,

• cu săgeţi de direcţie,

• cu inscripţia „0–1–0–2–0–3–0–4“.

Deasemenea este posibilă aplicarea unei inscripţii

specifice clientului. Cu software-ul „Labeleditor“

sunt definite inscripţii individuale, care sunt

aplicate în final cu laserul și sunt rezistente la

ștergere.

0

1

2


Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

RMQ

Variante de contact

Borne

detașabile

cu șuruburi

Borne cu

arc

Fixare

frontală

x x x x

x x x –

x x x x

x – x –

– x x –

– x x –

– x x –

Fixare de

sol

Contact Diagramă 1)

M22-(C)K(C)10

M22-(C)K(C)01

M22-(C)K01D 2)

M22-K10P

0 3.6 5.5

M22-CK20

0 1.2 5.5

M22-CK02

M22-CK112) .2 .4

0 1.2 3.6 5.5

1) Cursă în legătură cu elementul frontal.

2) Contact normal închis: funcţie de siguranţă prin deschiderea forţată conform IEC/EN 60947-5-1.

.1

.2

.5

.6

.1

.2

.1

.3

.4

.7

.8

.3

.4

.1

.2

.3

.3

.4

0 2.8 5.5

0 1.2 5.5

0 2.8 5.5

0 1.8 5.5

3-5

3


3

Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

RMQ

Numerotarea bornelor și simbolizarea contactelor (nr. bornă/simbol contact), EN 50013

10

20

30

Variante de tensiune cu elemente înseriate

3-6

1

1

13

14

13

14

13

14

2

23

24

23

24

33

34

21

1

11

M22-XLED60/

M22-XLED220

2

1

1

2

13

14

13

14

U e h/H

2

21

22

21

22

33

34

12

12 – 30 V h/H

X1

Ue h

85 – 264 V h,

50 – 60 Hz

2

X1

X2

13

14

21

22

M22-(C)LED(C)-...

M22-XLED230-T M22-(C)LED(C)230-...

X2

31

32

01

M22-XLED601) Ue F c.a/c.c

1x 60 V

2x 90 V

3x 120 V

... ...

7x 240 V

M22-XLED220 Ue F

1 x 220 V c.c

1) Pentru creșterea tensiunii c.a./c.c..

M22-XLED230-T 1) Ue F

1x 400 V~

2x 500 V~

1) Pentru creșterea tensiunii în c.a.

50/60 Hz.

21

22

02 11

12

21

22

03 11 21 31

12 22 32


Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

RMQ

Circuit de testare pentru elemente luminoase

Butonul de testare servește pentru controlul

funcţionării semnalizatorului luminos independent

de starea de comandă. Elementele de decuplare

elimină posibilitatea "întoarcerii tensiunii".

12 – 240 V h/H

13

14

1

2

1

2

X1

X2

2 1

M22-XLED60/

M22-XLED220

a Buton de testare

1) Numai pentru elementele 12 până la 30 V.

13

14

1

2

1

2

X1

X2

2 1

M22-XLED-T pentru Ue = 12 până la 240 V

c.a/c.c (chiar și pentru testul semnalizării

luminoase la coloanele de semnalizare SL)

M22-XLED60/

M22-XLED220

13

14

1

2

1

2

X1

X2

a

2 1

3

4

M22-XLED-T

M22-XLED60/

M22-XLED220

M22-(C)LED(C)-... 1)

3-7

3


3

Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

RMQ

M22-XLED230-T pentru Ue = 85 până la 264 V

c.a/50 – 60 Hz

L1

85 – 264 V h/50 – 60 Hz

X2

X2

N

a Buton de testare

1) Pentru elementele 85 până la 264 V.

3-8

13

14

X1

2 1

13

14

X1

2 1

13

14

X1

X2

2 1

a

3

4

M22-XLED230-T

M22-(C)LED(C)230-... 1)

1

2


Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

RMQ

Labeleditor

Inscripţionarea individuală cu ajutorul

software-ului Labeleditor

Puteţi să vă inscripţionaţi aparatul individual în

patru etape:

• Descărcare software de inscripţionare:

www.moeller.net/support, cuvânt cheie:

„Labeleditor“

• Realizarea modelului de imprimare (introdus în

meniul software-ului)

• Trimiteţi modelul de imprimare la atelierul de

fabricaţie, prin e-mail. Adresa de e-mail este

setată automat de program în raport cu

produsul selectat. La trimiterea modelului

dumneavoastră, Labeleditor generează un

nume de fișier, cum ar fi de exemplu

„RMQ_Titan_12345.zip“. Acest nume de fișier

este parte componentă a articolului care trebuie

comandat (a se vedea exemplele de comandă).

• Trimiteţi comanda la un birou de vânzări sau la

distribuitorul electric de la Moeller.

Exemple de comandă

• Placă M22-XST pentru suport etichetă

M22S-ST-X cu inscripţionare specială

Tip de bază: M22-XST-*

* = numele fișierului creat de Labeleditor

Vă rugăm să comandaţi:

1 x M22-XST-RMQ_Titan_xxxxxx.zip

• Butoane de culoare verde cu inscripţionare

specială

Tip de bază M22-XDH-*-*

1. * = culoare (aici „G“ pentru verde),

2.* = numele fișierului creat de Labeleditor

Vă rugăm să comandaţi:

1 x M22-XDH-G-RMQ_Titan_xxxxx.zip

• Buton dublu cu taste albe si simboluri speciale

Tip de bază: M22-DDL-*-*-*

1. * = culoare (aici „W“ pentru alb),

2. și 3. * = numele fișierului creat de Labeleditor,

trebuie precizat aici de 2 ori

Vă rugăm să comandaţi:

1 x M22-DDL-W-RMQ_Titan_xx

xxx.zip-RMQ_Titan_xxxxx.zip

• Butoane acţionate cu cheie, 2 poziţii, nr.

individual de închidere MS1, simbol individual

Tip de bază: M22-WRS*-MS*-*

WRS*: * = numărul poziţiilor,

MS*: * = numărul închiderii individuale,

-*: * = numele fișierului creat de Labeleditor

Vă rugăm să comandaţi:

1 x M22-WRS2-MS1-RMQ_Titan_xxxxxx.zip

3-9

3


3

Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

RMQ

Aprobarea ATEX

a Marcarea echipamentelor ATEX

Indicaţie

Ce semnifică ATEX? a vezi, pagina 4-17.

Moeller oferă conform directivei ATEX pentru

producători: 94/9/CE (obligatoriu începând cu

06/2003) echipamente din programul RMQ-Titan

și FAK.

Întrerupătoarele sunt permise pentru grupa de

aparate II, pentru domeniul de utilizare "orice, în

afară de minerit" și pentru categoria 3 (siguranţă

normală). Aprobările au numerele de înregistrare

BVS 06 ATEX E023U și BVS 06 ATEX E024X.

Carcasa, butoanele, semnalizatoarele luminoase,

etc., precum și întrerupătoarele cu pedală și

manuale poartă marcarea pentru

echipamente Ex II3D IP5X T85°C.

Conform directivei ATEX pentru utilizatori

1999/92/CE (obligatoriu începând cu 06/2006), cu

numărul de control menţionat mai sus, aparatele

admise pot fi folosite în zona cu praf, zona 22,

categoria 3.

3-10

Aparatele în carcasa constructivă cu aprobarea

ATEX sunt utilizate în domenii cu risc de explozie a

prafului, cum ar fi de ex. mori, unităţile de polizare

a metalelor, unităţile de procesare și prelucrare a

lemnului, industria cimentului, industria

aluminiului, industria nutreţurilor, depozitare și

prelucrarea cerealelor, agricultură, industria

farmaceutică.

Următoarele aparate din catalogul general pot fi

comandate ca aparate aprobate conform

directivei ATEX 94/9/CE.

• Butoane, plane și înalte

• Butoane ciupercă

• Selectoare

• Butoane cu cheie

• Butoane luminoase

• Inserţii conice ale semnalizatoarelor luminoase

• Butoane duble

• Selectoare luminoase,

•Joystick

• Butoane cu 4 poziţii

• Butoane pentru OPRIREA DE URGENŢĂ

• Întrerupătoare cu pedală și manuale

• Potenţiometre

Comandă

Comanda are loc exclusiv prin

M22-COMBINATION-* cu suplimentul M22-ATEX

respectiv FAK-COMBINATION-* cu suplimentul

FAK-ATEX.

* Identificare liber selectabilă a clientului, max.

10 caractere.

Informaţii suplimentare pentru comandare se

găsesc în catalogul principal al aparatelor

industriale de comutare.

www.moeller.net/en/support/pdf_katalog.jsp


Aparate pentru comandă și semnalizare

Coloane de semnalizare SL

Coloane de semnalizare SL – totul dintr-o singură privire

Coloanele de semnalizare SL (IP65) indică stările

mașinilor cu semnale optice și acustice. Montate

pe dulapurile de comandă sau pe mașini, acestea

pot fi observate de la distanţă ca semnal luminos

continuu, lumină intermitentă, semnal blitz sau

semnalizare acustică.

Agenda electrică Moeller 02/08

Caracteristici produs

• Se pot combina la alegere următoarele forme de

semnalizare: semnal luminos continuu, lumină

intermitentă, semnal blitz sau semnalizare

acustică.

• Capacitatea liberă de programare permite

comandarea a cinci adrese.

• Montaj simplu pe principiul baionetei fără scule.

• Contactele se realizează automat prin pini de

contact integraţi.

• Iluminare excepţională prin lentile cu formă

specială și cu efect Fresnel.

• Iluminare la alegere prin lămpi cu

incandescenţă sau cu LED-uri.

• O multitudine de aparate complete facilitează

selectarea, comandarea și depozitarea pentru

aplicaţii tipice.

Culorile diferite ale elementelor luminoase indică

fiecare stare de funcţionare în parte conform

IEC/EN 60204-1:

ROȘU:

situaţie periculoasă – este necesară intervenţia

imediată

GALBEN:

stare anormală – supraveghere sau intervenţie

VERDE:

stare normală – nu este necesară intervenţia

ALBASTRU:

stare deosebită – intervenţie impusă

ALB:

altă stare – se utilizează după dorinţă.

3-11

3


3

Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

Coloane de semnalizare SL

Posibilităţi de programare

De la șirul de cleme din modulul de bază pleacă

cinci circuite de semnalizare, care ajung la fiecare

modul. Cu ajutorul unei punţi (jumper) montate pe

fiecare placă de borne se adresează modulul

respectiv. Cinci adrese diferite pot fi apelate de

mai multe ori.

Astfel, de exemplu o lumină roșie tip blitz și în

paralel un semnal acustic pot indica o stare

periculoasă a mașinii. Introduceţi ambii jumperi pe

aceeași poziţie și gata!

(a Secţiunea „Circuit de testare pentru

elemente luminoase”, pagina 3-7.)

3-12

3

4

2

5

BA15d F 7 W

N

0

1

0 5 4 3 2 1

1...5 Ue = 24 – 230 Vh/H�

5 �

4 �

3 �

2 �

1 �

4

3

5

2

1


Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

Combinaţii noi pentru soluţiile dumneavoastră cu LS-Titan®

a

a Capete de acţionare în patru poziţii, fiecare

rotite la 90°, atașabile.

RMQ-Titan

Aplicarea simplă a dispozitivelor de control

RMQ-Titan®

O caracteristică unică suplimentară este

posibilitatea combinării aparatelor de comandă

din cadrul programului RMQ-Titan cu

întrerupătoarele de poziţie LS-Titan. Pe fiecare

întrerupător de poziţie pot fi aplicate butoane,

selectoare sau butoane pentru OPRIREA DE

URGENŢĂ direct ca un cap de acţionare. Întreaga

unitate dispune atât frontal, cât și posterior, de cel

puţin gradul de protecţie înalt IP66.

LS-Titan

În plus, toate capetele de acţionare și adaptorul au

o închidere tip baionetă pentru locașul tastelor

RMQ-Titan, care se montează rapid și sigur.

Capetele pot fi așezate cu închiderea tip baionetă

în toate cele patru direcţii (4 x 90°).

3-13

3


3

Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

Privire de ansamblu

LS, LSM LS4…ZB

LSR… LS…ZB LS…ZBZ

3-14


Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

Întrerupătoare de poziţie de siguranţă LS4…ZB, LS…ZB

Întrerupătoarele de poziţie de siguranţă de la

Moeller sunt concepute special pentru

supravegherea poziţiei capacelor de protecţie,

cum ar fi uși, chepenguri, capote și grătare de

protecţie. Acestea îndeplinesc cerinţele de bază

ale normelor Asociaţiilor profesionale pentru

verificarea întrerupătoarelor de poziţie cu manevră

de deschidere pozitivă, pentru funcţii de siguranţă

(GS-ET-15). În aceste norme se precizează printre

altele..:

„Întrerupătoarele de poziţie pentru funcţii de

siguranţă trebuie să fie astfel executate, încât să

nu poată fi modificate manual sau cu ustensile

simple în ceea ce privește funcţiile de protecţie.“

Ustensilele simple sunt considerate: clești,

șurubelniţe, știfturi, cuie, sârmă, foarfeci, bricege

etc.

Suplimentar faţă de aceste cerinţe,

întrerupătoarele de poziţie LS…ZB oferă siguranţă

la manipulare printr-un cap de acţionare rotativ,

dar nedemontabil.

Deschidere prin manevră pozitivă

Întrerupătoarele de poziţie acţionate mecanic în

circuite de curent, care servesc siguranţei, trebuie

să fie prevăzute cu contacte cu deschidere pozitivă

(a se vedea EN 60947-5-1/10.91). Noţiunea de

deschidere prin manevră pozitivă este definită

astfel: „Realizarea separării contactelor ca rezultat

direct al unei mișcări a părţilor componente ale

întrerupătorului, fără a fi implicate elemente de

armare (de exemplu, independent de un arc)“.

Deschiderea prin manevră pozitivă este o mișcare

de deschidere, care asigură faptul că toate

contactele principale ale unui întrerupător se află

pe poziţia deschis, dacă elementul de operare se

află pe poziţia DECONECTAT. Aceste cerinţe sunt

îndeplinite de toate întrerupătoarele de poziţie de

la Moeller.

Certificare

Toate întrerupătoarele de poziţie de siguranţă de

la Moeller sunt certificate de Asociaţiile

profesionale germane sau de TÜV Rheinland.

BG PRÜFZERT

ET 06183

Sicherheit geprüft

tested safety

LS4…ZB LS…ZBZ LS…ZB

BG PRÜFZERT

ET 06165

Sicherheit geprüft

tested safety

LSR-ZB…

BG PRÜFZERT

BGIA 0603010

Sicherheit geprüft

tested safety

BG PRÜFZERT

ET 07014

Sicherheit geprüft

tested safety

3-15

3


3

Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

„Protecţia personaului“ prin supravegherea prin dispozitive de protecţie

LS…ZB LS4…ZB

LS…ZB

a

b

3-16

Închis Deschis

21 22

13 14

21 22

13 14

Ușă închisă a contact de validare (21 – 22) închis

Contact de semnalizare (13 – 14)

deschis

Ușă deschisă a contact de validare (21 – 22)

deschis

Contact de semnalizare (13 – 14) închis

STOP

a Contact de validare

b Contact de semnalizare

• Ușă deschisă

•LS…ZB

deconectează

tensiunea

• Nu există pericol


Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

„Protecţie ridicată a personalului“ cu semnalizare separată a poziţiei ușii

LS…ZBZ

•Stop comandă

• Timp de așteptare

• Mașina stă

• Dispozitiv de protecţie oprit

• Nu există pericol

LS…FT-ZBZ, interblocare prin armare cu resort (acţionat la căderea tensiunii)

LS-S02-…FT-ZBZ

a

b

A1

Ușă închisă și

blocată

A2

21 22

11 12

A1

US A2

21 22

11 12

A1

STOP

c d e

A2

21 22

11 12

a Bobină la (A1, A2) fără tensiune

chiar și la căderea reţelei sau la ruperea

circuitului de alimentare:

Ușă blocată = stare sigură

Contact de validare (21 – 22) închis

Contact de semnalizare (11 – 12) închis

US

a Contact de validare

b Contact de semnalizare

c Blocat

d Deblocat

e Deschis

Ușă deschisă a ambele contacte în poziţia deschis

chiar la încercări de intervenţie (fraudare)

cu ustensile simple

Ușă deblocată a se cuplează tensiunea de alimentare Închiderea ușii a Contactul de semnalizare (11 – 12)

a bobinei (A1, A2)

de ex.: prin dispozitive de control a opririi

Contact de validare (21 – 22) deschis

Contactul de semnalizare (11 – 12)

rămâne închis

se închide

Deschiderea ușii a este posibilă, numai dacă ușa este

deblocată

Contactul de semnalizare (11 – 12) se

deschide

Blocarea ușii a Se decuplează tensiunea de

alimentare a bobinei (A1, A2)

1. element de acţionare interblocat

2. contact de validare (21 – 22) închis

3-17

3


3

Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

LS-S11-…FT-ZBZ

c d e

a

b

3-18

A1

A2

21 22

13 14

Ușă închisă și

blocată

A1

US A2

21 22

13 14

A1

US

A2

21 22

13 14

a Contact de validare

b Contact de semnalizare

c Blocat

d Deblocat

e Deschis

a Bobină (A1, A2) fără tensiune Ușă deschisă a contact de validare (21 – 22)

chiar și la căderea reţelei sau la

deschis

întreruperea circuitului de alimentare:

Ușă blocată = stare sigură

Contact de validare (21 – 22) închis

Contact de semnalizare (13 – 14) deschis

Contact de semnalizare (13 – 14) închis

Ușă deblocată a se cuplează tensiunea de alimentare Închiderea ușii a contact de semnalizare (13 – 14)

a bobinei (A1, A2)

de ex.: prin dispozitive de control a opririi

Contact de validare (21 – 22) deschis

Contactul de semnalizare (13 – 14)

rămâne deschis

deschis

Deschiderea ușii a este posibilă, numai dacă ușa este

deblocată

Contact de semnalizare (13 – 14) închis

Blocarea ușii a Se decuplează tensiunea de

alimentare a bobinei (A1, A2)

1. element de acţionare interblocat

2. contact de validare (21 – 22) închis


Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

„Protecţia procesului și protecţia personalului“ cu semnalizare separată a poziţiei ușii

LS…ZBZ

•Stop comandă

• Timp de așteptare

• Proces încheiat

• Dispozitiv de protecţie oprit

• Produs în regulă

LS…MT-ZBZ, interblocare electromagnetică (acţionat la aplicarea tensiunii)

LS-S02-…MT-ZBZ

c d e

a

b

A1

US A2

Ușă închisă și

blocată

21 22

11 12

A1

A2

21 22

11 12

A1

A2

STOP

21 22

11 12

a tensiune la bobină (A1, A2)

Contact de validare (21 – 22) închis

Contact de semnalizare (11– 12) închis

a Contact de validare

b Contact de semnalizare

c Blocat

d Deblocat

e Deschis

Ușă deschisă a ambele contacte în poziţia deschis

chiar la încercări de intervenţie (fraudare)

cu ustensile simple

Ușă deblocată a Bobină (A1, A2) fără tensiune Închiderea ușii a Contactul de semnalizare (11 – 12)

de ex.: prin dispozitiv de control al opririi

Contact de validare (21 – 22) deschis

Contactul de semnalizare (11 – 12)

rămâne închis

se închide

Deschiderea ușii a este posibilă, numai dacă ușa este

deblocată

Contactul de semnalizare (11 – 12) se

deschide

Blocarea ușii a se cuplează tensiunea de alimentare

a bobinei (A1, A2)

1. element de acţionare interblocat

2. contact de validare (21 – 22) închis

3-19

3


3

Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

LS-S11-…MT-ZBZ

a

b

3-20

A1

US

A2

21 22

13 14

Ușă închisă și

blocată

c d e

A1

A2

21 22

13 14

A1

A2

21 22

13 14

a Contact de validare

b Contact de semnalizare

c Blocat

d Deblocat

e Deschis

a tensiune la bobină (A1, A2) Ușă deschisă a contact de validare (21 – 22)

Contact de validare (21 – 22) închis

deschis

Contact de semnalizare (13 – 14) deschis

Contact de semnalizare (13 – 14) închis

Ușă deblocată a Bobină (A1, A2) fără tensiune Închiderea ușii a contact de semnalizare (13 – 14)

de ex.: prin dispozitiv de control al opririi

Contact de validare (21 – 22) deschis

deschis

Deschiderea ușii a este posibilă, numai dacă ușa este

deblocată

Contact de semnalizare (13 – 14) închis

Blocarea ușii a se cuplează tensiunea de alimentare

a bobinei (A1, A2)

1. element de acţionare interblocat

2. contact de validare (21 – 22) închis


Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

„Protecţia personalului“ prin supravegeherea dispozitivului de protecţie

LSR…I(A) /TKG LSR…I(A)/TS

LSR…TKG, LSR…TS

Închis Deschis

a

b

Capac de

protecţie închis

21 22

13 14

21 22

13 14

a contact de validare (21 – 22) închis

Contact de semnalizare (13 – 14)

deschis

Capac de a contact de validare (21 – 22)

protecţie deschis deschis

Contact de semnalizare (13 – 14) închis

STOP

a Contact de validare

b Contact de semnalizare

• Capac de protecţie

deschis

• LSR… deconectează

tensiunea

• Nu există pericol

3-21

3


3

Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

3-22

LS, LSM LS4…ZB

Norme • IEC 60947, EN 60947,

VDE 0660

a EN 50047

• Dimensiuni

• Dimensiune de fixare

• Puncte de comutare

• Grad de protecţie minim IP65

Aplicabilitate • Pot fi utilizate și în circuite de

siguranţă, cu acţionare cu manevră

pozitivă și contacte cu deschidere

pozitivă

Acţionare • tachet convex (fixare centrală)

• tachet cu rolă (fixare centrală)

• braţ oscilant

• braţ cu rolă în unghi

• braţ cu rolă, reglabil

• braţ cu tijă

• tijă cu resort

• capete de acţionare ce pot fi rotite la 90°

• IEC 60947, EN 60947,

VDE 0660

a EN 50041

•Dimensiuni

•Dimensiune de fixare

• Puncte de comutare

• Grad de protecţie IP65

• Întrerupătoare de poziţie de siguranţă

cu funcţie de protecţie a personalului

• Cu element de acţionare separat pentru

capacele de protecţie

• Acţionare cu manevră pozitivă și contacte

cu deschidere pozitivă

• Aprobate de Asociaţia profesională

• element de acţionare codificat

• cap de acţionare:

– poate fi rotit cu 90°

– poate fi acţionat din ambele părţi

• element de acţionare

– poate fi adaptat pentru fixare

orizontală sau verticală

• cu codificare în 3 moduri


Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare de poziţie LS-Titan ®

Agenda electrică Moeller 02/08

LS…ZB LS…ZBZ

Norme • IEC 60947, EN 60947,

VDE 0660

• Grad de protecţie IP65

Adaptabilitate • Întrerupătoare de poziţie de siguranţă

cu funcţie de protecţie a personalului

• Cu element de acţionare separat pentru

capacele de protecţie

• Acţionare cu manevră pozitivă și contacte

cu deschidere pozitivă

• Aprobarea Asociaţiei profesionale

Acţionare • element de acţionare codificat

• cap de acţionare:

– poate fi rotit cu 90°

– poate fi acţionat din 4 părţi și de sus

• IEC 60947, EN 60947,

VDE 0660

• Grad de protecţie IP65

• Întrerupătoare de poziţie de siguranţă

cu funcţie de protecţie a personalului

• Cu element de acţionare separat pentru

capacele de protecţie

• Acţionare cu manevră pozitivă și contacte

cu deschidere pozitivă

• Blocare electromagnetică

• Aprobarea Asociaţiei profesionale

• Elemente de acţionare codificate

• cap de acţionare:

– poate fi rotit cu 90°

– poate fi acţionat din 4 părţi

3-23

3


3

Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare electronice de poziţie LSE-Titan®

Punctul de comutare poate fi reglat

Întrerupătorul electronic de poziţie LSE-Titan

dispune de un punct de comutare reglabil variabil.

Două ieșiri de PNP rapide și fără oscilaţii facilitează

frecvenţe crescute de comutare.

Întrerupătorul de poziţie este rezistent la

suprasarcină și la scurtcircuit condiţionat și

prevăzut cu o tijă cu arc reglabilă. Acest lucru

garantează un punct de comutare definit și

reproductibil. Punctul de comutare este situat în

domeniul de 0,5 până la 5,5 mm (starea la livrare

= 3 mm).

Setarea la „noul“ punct de comutare se

efectuează după cum urmează:

Tachetul trebuie să fie deplasat din „vechea“ în

„noua“ poziţie de comutare. Acolo, pentru o

durată de 1 s trebuie apăsată tasta Set. LED-ul

luminează intermitent la o frecvenţă mai mare, iar

la noul punct de comutare este setat remanent.

Aparatele complete LSE-11 und LSE-02 pot fi

folosite în circuite de siguranţă. Au aceeași valoare

în funcţionare ca și întrerupătoarele de poziţie

electromecanice.

Indicaţie

Astfel, toate aparatele sunt adecvate pentru

aplicaţiile de siguranţă, care servesc pentru

protecţia personalului și procesului.

3-24

Agenda electrică Moeller 02/08

setare

Diagrama circuitelor de comutare

LSE-11 +Ue 0.5 5.5 6.1

LSE-02

LED

setare

fixare

TÜV

Rheinland

setare

Q1

0 V

+U e

Q1

0 V

Bauart geprüft

Functional

Safety

Type approved

electronic

electronic

Q2

Q2

1 s

f max F 2 N

0

Q1

Q2

Q1

Q2

default = 3.0

0

0.5 5.5 6.1

default = 3.0


Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare electronice analogice de poziţie

Întrerupătoare electronice analogice de poziţie

Sunt disponibile două tipuri:

• LSE-AI cu ieșire în curent,

• LSE-AU cu ieșire în tensiune.

Întrerupătoarele analogice de poziţie,

acţionate mecanic, fac legătura direct cu

universul automatizărilor

Întrerupătoarele analogice de poziţie LSE-AI (4 până

la 20 mA) și LSE-AU (0 până la 10 V) reprezintă o

altă inovaţie în domeniul întrerupătoarelor

electronice de poziţie. Prin intermediul acestora, se

poate înregistra continuu, pentru prima dată, poziţia

efectivă a unei clape pentru gazul evacuat sau a unui

element de acţionare. Așadar, poziţia poate fi

convertită în mod analogic în tensiune (0 până la

10 V) sau curent electric (4 până la 20 mA) și poate

fi semnalată către automatizări. De asemenea, și

obiectele de înălţime și grosime diferită cum ar fi

saboţii de frână, pot fi măsurate și informaţia

retransmisă.

Comenzile simple, în funcţie de turaţie, ale

motoarelor de ventilaţie sau ale ventilatoarelor

pentru evacuarea gazelor reziduale semnalează cât

de mult este deschisă clapa de admisie a aerului

(de ex. 25, 50 sau 75 %) și economisesc astfel

Schema de conexiuni pentru terminale

LSE-AI

+Ue

Diagnostic +Q2

analogic

+Q1

0 V

+24 V (–15 / +20 %)

0 V

4 – 20 mA

A

Agenda electrică Moeller 02/08

energia și materialele. Întrerupătoarele de poziţie

analogice dispun suplimentar de o ieșire de

diagnosticare, pentru prelucrarea extinsă a datelor.

Astfel, starea sigură poate fi oricând supravegheată

și evaluată. În mod similar, întrerupătoarele de

poziţie dispun de o funcţie de auto-testare. Ieșirile

Q1 și Q2 sunt verificate constant în vederea

detectării suprasarcinii, a scurtcircuitului la 0 V și a

scurtcircuitului la +Ue.

Diagrama circuitelor de comutare

LSE-AI

20

4

0

I [mA]

LSE-AU

10

0

U [V]

F 200 mA

< 400 O

Q U e

100

100

S [%]

S [%]

3-25

3


3

Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

Întrerupătoare electronice analogice de poziţie

Diagrama contactelor

Situaţie normală

Situaţie de eroare

3-26

LSE-AU

+Ue

Diagnostic +Q2

analogic +Q1

0 V

+24 V (–15 / +20 %)

0 V

F 10 mA

V

F 200 mA

LSE-AI LSE-AU

Q1 4 – 20 mA 0 – 10 V

Q2

LED

Q Ue Q Ue

LED

t

0 V – 10 V Q U e

LED

LSE-AI LSE-AU

Q1 0mA 0V

Q2

LED

0V 0V

Reset

LED

+U e

> 1 s

t

t

LED

+U e

> 1 s

t

t

t


Aparate pentru comandă și semnalizare

Detectoare inductive de proximitate LSI

Detectoarele inductive de proximitate

funcţionează conform principiului oscilatorului LC

amortizat: dacă în zona de acţiune a detectorului

pătrunde un element metalic, atunci sistemul va

pierde energie. Elementul metalic determină o

pierdere de energie cauzată prin curenţi

turbionari. Pierderile prin curenţi turbionari sunt în

funcţie de tipul și mărimea elementului metalic.

Modificarea amplitudinii de oscilaţie a

oscilatorului determină o modificare a valorii

curentului, care este prelucrată de electronica

detectorului și transformată într-un semnal de

comutare. Pe durata amortizării la ieșirea

dispozitivului este disponibil un semnal static.

a b

a Oscilator

b Redresor

c Amplificator

d Ieșire

e Sursa de alimentare

e

c d

Caracteristici ale detectoarelor inductive

de proximitate

Următoarele caracteristici sunt valabile pentru

toate detectoarele inductive de proximitate:

• Izolare de protecţie conform IEC 346/VDE 0100

sau IEC 536,

• Tipul de protecţie IP67,

• Rata comutărilor sau frecvenţa de comutare

ridicate,

• Nu necesită întreţinere și nu se uzează (durată

de viaţă îndelungată),

Agenda electrică Moeller 02/08

• Nu sunt sensibile la vibraţii,

• Poziţie de montare la alegere,

• Afișarea cu LED-uri indică starea de comutare

sau a ieșirii și simplifică reglajele la instalare,

• Domeniul temperaturii de lucru –25 până

la +70 °C,

• Solicitarea la vibraţii: ciclu de 5 minute,

amplitudine 1 mm în domeniul de frecvenţe de

10 până la 55 Hz,

• Corespund cerinţelor IEC 60947-5-2,

• Posedă o ieșire statică, activă pe durata

amortizării,

• Procesul de comutare este lipsit de oscilaţii

într-un interval de ordinul microsecundelor

(10 –6 s).

Distanţa de comutare S

Distanţa de comutare este acea distanţă, faţă de

suprafaţa activă a detectorului, la care apropierea

unui element metalic determină modificarea

semnalului la ieșirea detectorului. Distanţa de

comutare este dependentă de:

• direcţia de apropiere

• mărimea obiectului

• materialul elementului metalic

Următorii coeficienţi de corecţie se vor lua în

considerare pentru diversele materiale:

Oţel (St 37) 1,00 x Sn

Alamă 0,35 – 0,50 x Sn

Cupru 0,25 – 0,45 x Sn

Aluminiu 0,35 – 0,50 x Sn

Oţel inoxidabil 0,60 – 1,00 x Sn

Sn = distanţa de comutare nominală

3-27

3


3

Agenda electrică Moeller 02/08

Aparate pentru comandă și semnalizare

Detectoare inductive de proximitate LSI

Mod de lucru în curent alternativ

Detectoarele inductive de proximitate alimentate

în curent alternativ au două borne de conectare.

Sarcina este conectată în serie cu senzorul de

proximitate.

Mod de lucru în curent continuu

Detectoarele inductive de proximitate alimentate

în curent continuu au trei borne de conectare și

sunt alimentate cu o tensiune de protecţie, de

valoare redusă.

Procesul de comutare poate fi stabilit cu o precizie

mai ridicată, deoarece sarcina este conectată la o

ieșire separată, deci comportarea senzorului este

independentă de sarcină.

3-28

U

Senzor

Senzor

R

Putere

U

Funcţionare

U, I Putere

N

U Senzor U

Senzor

Funcţionare

U, IPutere

R

Putere

L1

+


Aparate pentru comandă și semnalizare

Detectoare optice de proximitate LSO

Principiu de funcţionare

Senzorii opto-electrici ai acestor detectoare de

proximitate lucrează cu lumină infraroșie

modulată. În acest mod, lumina din spectrul vizibil

nu va influenţa funcţionarea lor. Lumina infraroșie

penetrează chiar și eventualele impurităţi depuse

pe elementele optice, realizând o funcţionare

sigură a detectorului de proximitate. Emiţătorul și

receptorul optic de proximitate sunt concepute

într-un mod compatibil. Receptorul senzorului

amplifică printr-un filtru de bandă largă, în primul

rând frecvenţa emiţătorului. Toate celelalte

frecvenţe sunt atenuate. Acest lucru conferă

detectorului o imunitate ridicată la alte radiaţii

luminoase externe. Elementele optice de precizie,

realizate din material plastic, asigură realizarea

unor distanţe mari de sensibilitate a detectorului.

În funcţie de principiul de funcţionare se disting

două tipuri de detectoare optice de proximitate.

Detectorul de lumină reflectantă

a Obiect

a

Detectorul de lumină reflectată emite o lumină

infraroșie către obiectul de urmărit care reflectă

această lumină în toate direcţiile. Partea din

lumina reflectată, care ajunge pe receptor este

suficientă pentru producerea semnalului de

comutare, dacă are intensitatea adecvată. Stările

evaluate sunt „cu reflectare“ și „fără reflectare“.

Acestea sunt echivalente cu prezenţa și respectiv

absenţa obiectului din zona de scanare. Gradul de

reflectivitate al suprafeţelor obiectului poate

influenţa domeniul de comutare Sd.

Următorii coeficienţi de corecţie apar la diferitele

caracteristici ale materialului reflectat.

Agenda electrică Moeller 02/08

Material Factor cca.

Hârtie, albă, mată, 200 g/m

Sd = Domeniu de comutare

2 1 x Sd

Metal, lucios 1,2 – 1,6 x Sd

Aluminiu, negru, eloxat 1,1 – 1,8 x Sd

Polistiren (Stiropor), alb 1 x Sd

Ţesătură din bumbac, alb 0,6 x Sd

PVC, gri 0,5 x Sd

Lemn, neprelucrat 0,4 x Sd

Carton, negru, lucios 0,3 x Sd

Carton, negru, mat 0,1 x Sd

Principiul barierelor de lumină reflectată

a Obiect

b Reflector

b

a

Dispozitivul emite o rază de lumină infraroșie,

pulsatorie, care este reflectată de o oglindă sau de

un reflector triplu. Întreruperea razei de lumină

reflectată determină comutarea dispozitivului.

Detectoarele optice cu barieră de lumină recunosc

obiectele indiferent de tipul suprafeţei lor, cu

excepţia celor strălucitoare. Mărimea reflectorului

se alege astfel încât obiectul scanat să întrerupă

aproape complet fascicolul de lumină. O detecţie

sigură se obţine dacă obiectul este de mărimea

reflectorului. Detectorul poate fi reglat și pentru

cazul scanării obiectelor transparente.

3-29

3


3

Aparate pentru comandă și semnalizare

Detectoare capacitive de proximitate LSC

Principiu de funcţionare

Suprafaţa activă a detectorului capacitiv de

proximitate LSC este formată din doi electrozi

metalici dispuși concentric, ce se pot reprezenta ca

electrozii unui consendator „deschis“. Suprafeţele

cu electrozi ale acestui condensator sunt dispuse

pe feedback-ul unui oscilator de înaltă frecvenţă.

Acesta este echilibrat astfel încât să nu oscileze la

o suprafaţă liberă. Dacă un obiect se apropie de

suprafaţa activă, acesta ajunge în câmpul electric

din faţa suprafeţelor cu electrozi. Acest lucru

cauzează creștere a capacităţii de cuplare între

plăci, iar oscilatorul începe să oscileze.

Amplitudinea de oscilare este măsurată prin

intermediul unei comutări a valorii de ieșire, care

este convertită într-o comandă de comutare.

a Oscilator

b Comutare de valoare

c Amplificator

d Ieșire

e Sursa de alimentare

A, BElectrozi principali

C Electrod auxiliar

3-30

A+

B–

C

B

A

B

C

a

b

e

c d

Agenda electrică Moeller 02/08

Moduri de influenţare

Detectoarele capacitive de proximitate sunt

acţionate atât de obiectele conductoare de

electricitate, cât și de cele neconductoare.

Datorită conductivităţii crescute, metalele ating

cele mai mari distanţe de comutare. Nu trebuie

luaţi în considerare coeficienţii de reducere pentru

diferitele metale, ca la detectoarele inductive de

proximitate.

Acţionarea prin intermediul obiectelor din

materiale neconductoare (izolatori):