Raspunsuri 55 - Institutul de Management in Asigurari

ima.imi.ro

Raspunsuri 55 - Institutul de Management in Asigurari

Raspunsuri - Calificare profesionala a

intermediarilor in asigurari persoane fizice

T 55

1 ) Beneficiarul asigurarii este:

a) terta persoana careia in virtutea contractului sau a legii, asiguratorul urmeaza sa-i plateasca indemnizatia de asigurare

la ivirea cazului asigurat

2 ) Ce reprezinta riscul asigurat

*

e) evenimentul viitor, posibil dar incert, mentionat in conditiile speciale de asigurare, la producerea caruia Asiguratorul isi

asuma obligatia de a plati despagubirea / indemnizatia

3 ) Cine poate fi considerat reprezentant al asiguratului

*

a) persoanele alese sau numite in conformitate cu prevederile legale, statutele sau actele constitutive autorizate sa

reprezinte asiguratul

4 ) Dreptul persoanei fizice de a-i fi aparate acele caracteristici care conduc la identificarea sa:

*

e) reprezinta o implicatie a dezvoltarii societatii informationale *

5 ) Partile contractului de intermediere sunt:

c) asiguratorul si intermediarul in asigurari *

6 ) Principalele obligatii ale intermediarilor in asigurari sunt:

d) sa informeze asiguratii si potentiali asigurati; sa plateasca cotizatiile stabilite prin normele legale; sa respecte masurile

dispuse de CSA si sa efectueze pregatirea profesionala continua

7 ) Care sunt cele mai eficiente metode de management al riscului:

*

d)varianta a si b *

8 ) Din punctul de vedere al profilului teritorial asigurarile pot fi:

c) asigurari transfrontaliere, asigurari interne si externe *

9 ) Precizati varianta corecta in legatura cu riscul asigurabil:

e) evenimentul sa aiba un caracter statistic *

10) In ceea ce priveste Reputatia unei companii, urmatorul enunt este corect:

b) Reputatia presupune respectarea Companiei si a profesiei de furnizor de servicii financiare *

11) Care dintre urmatoarele documente fac obiectul raportarii la Oficiul National de Prevenire si Combatere a

Spalarii Banilor A. raportul de tranzactii suspecte B. raportul de tranzactii catre persoanele expuse politic C.

raportul privind operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul

in lei a 15.000 euro D. raportul pentru transferurile externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima este

echivalentul in lei a 15.000 euro:

e) A; C; D *

12) Care dintre urmatoarele exemple nu prezinta indicii de anomalie

c) utilizarea aceluiasi broker pentru toate tipurile de asigurari contractate *

13) Procedurile de solutionare a eventualelor litigii fac parte din:


d) informatiile furnizate inainte de incheierea contractului *

14) Care dintre asigurarile de viata de mai jos sunt traditionale

j) toate variantele *

15) Polita CASCO poate fi incheiata:

a) atat de persoane fizice cat si de juridice *

16) Politele de asigurare de raspundere civila legala fata de terti acopera daunele:

c) provocate din culpa *

17) Printre reglemantarile in vigoare cu privire la Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii

produse prin accidente de vehicule (RCA) se numara si:

b) Ordinul nr. 1/2008 referitor la Normele privind Fondul de protectie a victimelor strazii *

18) Riscul de cutremur de pamant este acoperit pe polita CASCO

d) da *

19) Specificul asigurarii de viata consta in:

e) toate variantele *

20) Analiza necesitatilor noi, neacoperite permite:

e) toate raspunsurile anterioare sunt corecte *

21) Care este tehnica de finalizare care consta in prezentarea principalelor obiectii si eliminarea lor succesiva prin

intrebari inchise

a) eliminarea obiectiilor *

22) Etapa de service „Elaborare (construire) solutii” prevede:

d) prioritatile actuale si protectia financiara deja oferita *

23) Frecventa discutiilor cu clientul depinde de obicei de:

c) metoda de comunicare folosita( de regula un contact fata in fata precedat de un contact telefonic) *

24) Solutia optima, construita pe baza datelor din Formularul de Analiza a Nevoilor Clientilor, tine cont de:

a) necesitatile principale si disponibilitatile financiare *

25) Un agent de asigurare profesionist are:

c) cunostinte, abilitati si competente *

More magazines by this user
Similar magazines