Views
3 years ago

Operatorul integral Libera-Pascu şi proprietăţiile acestuia cu privire ...

Operatorul integral Libera-Pascu şi proprietăţiile acestuia cu privire ...

Operatorul integral Libera-Pascu şi proprietăţiile acestuia cu privire

Mugur Acu OPERATORUL INTEGRAL LIBERA-PASCU ŞI PROPRIETĂŢILE ACESTUIA CU PRIVIRE LA FUNCŢIILE UNIFORM STELATE, CONVEXE, APROAPE CONVEXE ŞI α-UNIFORM CONVEXE Editura Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu 2005

Notele unui istoric cu privire la evenimentele din Balcani.pdf
ASPECTE CU PRIVIRE LA APARIłIA, DEZVOLTAREA ŞI ...
Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ...
Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ...
Hotărîrea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ...
RAPORT cu privire la aplicarea Codului de etică şi deontologie ...
Calcul diferential si integral (notite de curs)
Legea cu privire la carantina fitosanitară şi protecţia plantelor ...
Hotărîrea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă ...
Instructiune cu privire la modul de elaborare şi actualizare a ...
Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la ...
REGULAMENTUL cu privire la circulaţia documentelor de audit şi ...
Hotărârea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de ...
Cu privire la Strategia de informare şi comunicare - Guvernul ...
Regulamentul cu privire la circulaţia documentelor de audit şi ...
Proiect de lege cu privire la organizarea şi - particip.gov.md
Hotărârea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de ...
Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ...
Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ...
L E G E cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi ...
LEGE cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat Nr.1457-XIII ...
Publicatie cu continut integral - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Precizări metodologice cu privire la testul de evaluare ... - Epsilon
C O D U L cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr ...
Standarde cu privire la activitatea de elaborare şi susţinere a lucrării ...
Volumul "CONSIDERATII CU PRIVIRE LA ... - Lorin Fortuna
O perspectivă hermetică cu privire la fenomenul „sufletelor pereche ...
LEGE Nr. 382 din 06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor ...
Ordin Nr. 552 din 10.08.2010 cu privire la organizarea Expoziţiei ...