Views
3 years ago

Articol RO

Articol RO

Articol

Criminalitatea economico-financiară în domeniul jocurilor de noroc. Studiu de caz - Loteria Naţională Lect. univ. dr. Marius PANTEA Departamentul de Poliţie, Facultatea de Poliţie, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti marius.pantea@academiadepolitie.ro Drd. Sorin CONSTANTINESCU Abstract: Criminalitatea economico-financiară se manifestă în toate domeniile de activitate, cu preponderenţă acolo unde este vizat „banul public”. Prezentul articol are în vedere modul în care angajaţii Companiei Naţionale Loteria Română, au cheltuit sume uriaşe de bani pentru bunuri şi servicii supraevaluate, prin încălcarea prevederilor legale în vigoare. Cuvinte cheie: loteria naţională, jocuri de noroc, fraudă, achiziţii publice, infracţiuni economice. Consideraţii de ordin istoric. Prezenţa loteriei în istoria ţării noastre evidenţiază un fenomen complex şi nuanţat care continuă şi astăzi. Loteria Naţională s-a dovedit a fi una dintre instituţiile României care, pe deasupra vicisitudinilor vremurilor, şi-a sporit prestigiul şi credibilitatea, lăsând în urma ei nu doar ani de existenţă, ci o tradiţie. Istoricul francez Robert Muchembled observa că „loteria este una din expresiile dinamismului occidental, inventator al tehnicilor bancare şi comerciale” [1]. Loteria Naţională azi. România, după evenimentele din decembrie 1989, a intrat într-o perioadă de tranziţie spre economia de piaţă în statul de drept în care societatea românească a început să se schimbe, inclusiv sub aspectul mentalităţilor. Contextul era altul: sistemele de jocuri de noroc, loterie, concursuri şi tombole sunt prezente şi proliferează necontenit. Loteria Naţională trebuia să facă faţă unui mediu concurenţial pe care nu-l mai cunoscuse de patru decenii, mediu care se manifesta pe mai multe planuri: înfiinţarea cazinourilor, concursurile diferitelor posturi de televiziune, etc. Un nou cadru legislativ, noi standarde. În baza Hotărârii de Guvern nr. 816 din 23 noiembrie 1994 se înfiinţa Regia Autonomă „Loteria Naţională”, cu rolul de a exercita şi aplica, în calitate de unic organizator, strategia dezvoltării în domeniul sistemelor jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic şi „instant lottery”. În acest moment actul normativ care reglementează activitatea loteriei naţionale, este Ordonanţa de Urgenţă nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română” - S.A. [2] Având în administrare un patrimoniu considerabil, instituţia are 41 de sucursale judeţene şi o unitate poligrafică specială. Ea este condusă de un Consiliu de administraţie compus din şapte membri, numiţi prin ordin de Ministerul Finanţelor Publice. Managerul ei este preşedintele acestui consiliu şi director general, desemnat de Ministerul Finanţelor Publice sub a cărui autoritate funcţionează Regia. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, Regia Autonomă „Loteria Naţională” (RALN) are următoarele atribuţii specifice: ‣ Elaborează sistemele de loterie, pronosticuri sportive şi alte activităţi similare, precum şi regulamentele de organizare şi administrare a acestora; ‣ Organizează vânzarea la aceste sisteme, atât prin reţeaua proprie, cât şi prin alte unităţi, pe bază de contracte, urmărind modul de îndeplinire a acestora; ‣ Organizează şi efectuează operaţiunile de plată a câştigurilor la sistemele respective; ‣ Efectuează vărsăminte din profitul net, potrivit legii; ‣ Participă la organizaţiile internaţionale cu caracter profesional, luând parte la congresele, conferinţele şi la întreaga activitate a acestora, colaborează cu unităţile similare din străinătate în probleme specifice activităţii de loterie şi pronosticuri sportive; ‣ Înfiinţează în ţară şi în străinătate, inclusiv prin noi societăţi, cu aprobarea organelor în drept, diferite sisteme de loterie, pronosticuri sportive sau alte activităţi similare cu taxa de participare în lei sau în valută convertibilă;

RO - CNIPMMR Filiala Arad
Gabriel Patru - Scoala ADC*RO
Vladimir Petrescu - Scoala ADC*RO
Raport final - Asociaţia ALMA-RO
IULIA ANDRA STOICA ȘCOALA ADC*RO - Scoala ADC*RO
RO - Institutul de Politici Publice
15 - Grup Scolar Lucian Blaga Reghin
Cristian Mihai Comoraşu - Scoala ADC*RO
Cazane in condensatie de pardoseala WTC GB RO
Articol RO - Universitatea George Bacovia
Articol RO - Universitatea George Bacovia
Articol RO - Universitatea George Bacovia
Articol RO - Universitatea George Bacovia
Articol RO - Universitatea George Bacovia