etapa 1

potato.ro

etapa 1

PLAN SECTORIAL– ADER 2020

Contractor: INCDCSZ Braşov

Obiectivul general:

Numărul /codul ADER 1.2.2

ADESC

proiectului

Contract:

(253/27.10.2011

Act Adiţional:

(număr/an)

Anul

începerii

01.11.2011 Anul finalizării 15.12.2014 Durata (luni): 38

Denumirea

proiectului:

Denumirea fazei :

Ridicarea performanţelor calitative şi cantitative a materialului de sămânţă de

cartof din verigi superioare, prin elaborarea şi perfecţionarea metodelor

tehnologice şi de control fitosanitar

Elaborare documentaţie de analiză tehnico-economică

Persoana de contact (Directorul proiect): Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU

Date contact (tel/fax, e-mail):

0268-476795; 0268-474647

0268-476608; icpc@potato.ro


Obiectivele

Proiectului:

Obiectivele

Fazei:

Proiectul ADER 1.2.2, Faza 1

In cadrul proiectului sunt propuse urmatoarele obiective de cercetare:

a)generale:- testarea ecologică a ofertei agro-eco-climatice a arealelor pretabile pentru

cultura cartofului de sămânţă;

- determinarea potenţialului de producţie pentru sămânţă a soiurilor româneşti;

- microzonarea culturii de sămânţă de cartof.

a)speciale

-modernizarea sistemului national de producere a verigilor superioare

-implementarea unui sistem de control fitosanitar al materialului clonal de mare

acuratete tehnica

.Obiective măsurabile din cadrul obiectivelor specifice definite la pct. 3.2 ;

-reducerea schemei de producere a cartofului de samanta cu 3-4ani

-marirea coificientului de multiplicare la minituberculi de la 3-4 la 6-10.

-producerea la finalizarea proiectului a 200 tone de SE din soiuri romanesti

-eradicarea a 2- focare de infectie bacteriana in areale de producere a cartofului pentru

samanta

-delemitarea a 3-4 microzone de producere a cartofului pentru samanta

-testare a 5 soiuri romanesti adaptate schimbarilor climatice pentru specificul

comportamental la producerea de samanta

Elaborarea şi corelarea studiului de fezabilitate prin sinteza subcomponentelor

specifice celor 3 zone agro-eco-climatice


Proiectul ADER 1.2.2, Faza 1

INCDCSZ Braşov + partenerii: SCDA Suceava, S.C.D.C. Tg. Secuiesc, S.C.D.C.

Miercurea Ciuc, Cofinanţator: S.C. Solfarm S.R.L. Sf. Gheorghe

Problemele propuse spre rezolvare sunt:

• Asigurarea sistemului national cu material de samanta din verigi superioare( PB, B,SE)

in cantitati suficiente pentru promovarea soiurilor romanesti valoroase.

• Promovarea celor mai adaptate soiuri romanesti la conditiile schimbarilor climatice si

care sa permita aplicarea unor tehnologii protective fata de mediul ambiant.

• Cresterea competitivitatii agentilor economici implicati in producerea cartofului pentru

samanta in corelatie cu microzonarea productiei in corelatie cu favorabilitatea arealelor.

Obiectivul principal al activităţii de producere a materialului de plantare la cartof îl

reprezintă creşterea calităţii acestuia pentru etalarea la un nivel cât mai ridicat a potenţialului

de producţie al soiurilor. Pentru realizarea acestui obiectiv în sistemul producerii şi înmulţirii

materialului pentru sămânţă la cartof se au în vedere ca măsuri majore: reducerea gradului

de infecţie cu boli virotice şi boli de putrezire, generalizarea aplicării testului ELISA pentru

controlul bolilor virotice şi a unor noi tulpini virotice (YnTn), iar ca metodă modernă de

control al agenţilor patogeni emergenţi cu o extindere alarmantă (Clavibacter m. şi Ralstonia

s.) utilizarea tehnicii PCR, mărirea coeficientului de înmulţire şi reducerea normei de

plantare, toate într-o strânsă corelare cu aplicarea unei tehnologii de cultură raţionale şi

specifică producerii cartofului pentru sămânţă.


Proiectul ADER 1.2.2, Faza 1

Rezultate scontate scontate a se obţine :

-experimentarea, validarea şi promovarea unor metode noi sau îmbunătăţite de producere

a materialului de

sămânţă de cartof din primele verigi;

-implementarea metodelor ELISA si PCR la generaţia nucleu, generaţia stock si primele

multiplicări vegetative.

-determinarea parametrilor fizici de producere în spatii protejate a materialului biologic

iniţial utilizând sisteme de

culturi pe substraturi industriale (perlit, vermiculit, argilă expandată) si de multiplicare

rapida;

-reducerea perioadei de obţinere a materialului certificat la 4-5 ani comparativ cu cei

8-10 ani în prezent si

cresterea ratei de multiplicare (1la 10).

-producerea unui număr de 25.000-40.000 minituberculi/ sezon din soiuri româneşti şi

soiuri libere de licenţă;

-promovarea soiurilor româneşti cu plasticitate solicitate de piaţa românească şi

comunitară;

- reducerea poluării mediului prin reducerea numărului de tratamente;

-reducerea riscului de răspândire a agenţilor de carantină şi participare activă la acţiunile

de eradicare a focarelor declarate oficial;

-baze de date aferente materialului clonal

Rezultatele obţinute: Studiu de fezabilitate


Proiectul ADER 1.2.2, Faza 1

Acţiuni

• Producerea de material iniţial din soiul promovat în cultură

(microplante, micro şi minituberculi,);

• Producerea de Prebază;

• Organizarea de acţiuni (loturi demonstrative, sisteme pilot etc.)

care să evidenţieze performanţele soiurilor româneşti de cartof;

• Producerea de sămânţă certificată, pe baza unor contracte ferme de

multiplicare.


Concluzii :

Proiectul ADER 1.2.2, Faza Faza 1 1

•Prin realizarea studiului de fezabilitate s-a urmărit determinarea condiţiilor şi a rezultatelor financiare,

implicit cele de prognoză, a profitului realizabil prin producerea de microtuberculi, minituberculi liberi

de boli, ce va sta la baza obţinerii de prebază şi a reducerii timpului necesar realizării materialului de

plantat certificat (sămânţa de cartof) cu 3-4 ani.

•Multiplicarea rapidă a soiurilor româneşti prin microtuberculi şi minituberculi duce la introducerea lor

în cultură într-un timp mai scurt şi cu o productivitate ridicată, la îmbunătăţirea materialului de plantat

certificat şi implicit la obţinerea unor producţii mari şi constante.

•Importanţa soiurilor create ca resursă biologică a procesului de producţie, este dată de contribuţia

cantitativă şi calitativă a acestora la realizarea producţiei de sămânţă din categorii biologice superioare.

La îndeplinirea acestui deziderat major al culturii cartofului contribuie şi producerea de microtuberculi

şi minituberculi cu implicaţii economice ridicate pentru viitorul producţiei de sămânţă.

•Prin scurtarea timpului producerii materialului de plantat prin realizarea de microtuberculi, unităţile vor

dispune de o cantitate mai mare de sămânţă din soiurile multiplicate din categorii biologice superioare.

Atfel producătorii particulari vor putea achiziţiona şi utiliza material de plantat sănătos, liber de boli

virotice, la un preţ accesibil.

•Activitatea noastră experimentală ce urmeaza a fi desfăşurată în cadrul prezentului contract de cercetare

se va axa pe elaborarea unui protocol de microclonare rapidă şi eficientă la cartoful provenit din

Soiuriurile româneşti prin microtuberculi obţinuţi “in vitro” şi minituberculi obţinuţi în spaţiu protejat.

•Folosirea acestui procedeu constituie un reper pe deplin reproductibil pentru toţi cei interesaţi în

obţinerea materialului pentru sămânţă la cartof din soiurile româneşti valoroase din punct de vedere

agronomic.

•Rezultatele cercetarii vor face obiectul unor lucrari stiintifice, articole publicate in reviste de specialitate

masa rotunda, materiale deosebit de utile pentru fermieri şi specialişti în cultura cartofului.

More magazines by this user
Similar magazines