Views
3 years ago

ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna

ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna

ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului

ORDINE DE ZI ŞedinŃa Colegiului Prefectural din data de 25.02.2010 orele 10.00 1) Informare privind misiunile Centrului JudeŃean Covasna privind recrutarea şi selecŃia în armata României, privind evidenŃa militară a rezerviştilor şi activitatea de îndrumare – coordonare a instituŃiilor publice, operatori economici, structurile M.A.I. privind desfăşurarea activităŃilor de pregătire a populaŃiei, economiei şi teritoriului pentru apărare în cursul anului 2009; Prezină – CMJ Covasna 2) Raport privind activitatea desfăşurată de Arhivele NaŃionale - DirecŃia JudeŃeană Covasna în anul 2009, priorităŃi pentru anul 2010; Prezintă – DirecŃia JudeŃeană a Arhivelor NaŃionale 3) „Planul de acŃiune al judeŃului Covasna pe anul 2010”, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare; Prezintă – InstituŃia Prefecului JudeŃul Covasna

strategia de dezvoltare a municipiului tulcea - Prefectura Judeţului ...
Diapozitivul 1 - Prefectura Judeţului Tulcea
Anexă - Prefectura Judeţului Tulcea
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
ORDINE DE ZI - Prefectura Judeţului Covasna
lista.preseninti.sectii de votare.cds_xls - Prefectura Judeţului Covasna
DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Covasna
candidati-pp-dd - Prefectura Judeţului Covasna
2012 13 11 - Prefectura Judeţului Covasna
Colegiu Prefectural 28.05.2013 - Prefectura Judeţului Covasna
2012 25 09 - Prefectura Judeţului Covasna
DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Covasna
Sectii de votare - Prefectura Judeţului Covasna
2012 21 08 - Prefectura Judeţului Covasna
2012 09 11 - Prefectura Judeţului Covasna
2012 12 11 - Prefectura Judeţului Covasna
sept. 2011 - Prefectura Judeţului Covasna
2010 - Hotararea nr.6 - Prefectura Judeţului Covasna
Colegiu Prefectural 24.04.2013 - Prefectura Judeţului Covasna
cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna
cerere de acces la date personale - Prefectura Judeţului Covasna
DECLARATIE DE AVERE - Prefectura Judeţului Covasna