CATALOGUL - HR.UN.MD

un.md

CATALOGUL - HR.UN.MD

CATALOGUL

ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE

ACTIVE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

DIN REPUBLICA MOLDOVA

Realizat de:

Andrei Brighidin

Valentina Didencu

Chişinău 2005

PNUD Moldova

Proiectul “Susţinere la implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul

drepturilor omului în Republica Moldova”

str. Sfatul Ţării, 16, bir. 2, 2012 Chişinău, Moldova

Tel/Fax: (+373 22) 24 50 79

Email: hr@un.md

Web: www.hr.un.md


PROIECTUL „SUSŢ INERE LA IMPLEMENTAREA PLANULUI NAŢ IONAL DE ACŢ IUNI ÎN

DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

CATALOGUL ORGANIZAŢIILOR

NEGUVERNAMENTALE ACTIVE ÎN

DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI DIN

REPUBLICA MOLDOVA

Acest catalog a fost elaborat în baza chestionarelor parvenite de la organizaţiile neguvernamentale care au expediat

chestionarele completate la oficiul PNUD Moldova în perioada martie-aprilie 2005. Catalogul este deschis pentru completare de

către toate organizaţiile cointeresate în baza chestionarelor care pot fi accesate la adresa indicată mai jos sau web: www.hr.un.md

© PNUD Moldova,

Proiectul ,,Susţinere în implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova’’,

str. Sfatul Ţării 16, bir. 2, 2012, Chişinău, Republica Moldova

Tel/fax: (+373 22) 24.50.79.

E-mail: hr@un.md


CATALOGUL ONG-urilor ACTIVE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI

DIN REPUBLICA MOLDOVA

CUPRINS

CUVÎNT ÎNAINTE..............................................................................8

LISTA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE

STRUCTURATE PE RAIOANE.......................................................10

ANENII NOI .....................................................................................10

Asociaţia Obştească a Femeii............................................................................................10

Clubul de Femei "Andreea".............................................................................................10

ONG “Clubul Femeilor” din s. Mereni............................................................................11

BĂLŢI ..............................................................................................12

Clinica Juridică Universitară ...........................................................................................12

Organizaţia obştească pentru copii şi tineri cu dereglări funcţionale „Stoicii” ...........13

Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret "Moştenitorii" ....................................13

Asociaţia Ucraineană din Bălţi.........................................................................................14

Asociaţia Obştească "Cutezătorul" .................................................................................15

Organizaţia Obştească „Somato”.....................................................................................16

Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane .....................................................................17

CAHUL ............................................................................................18

Asociaţia Familiilor Monoparentale ................................................................................18

Asociaţia Obştească „Promotorii Noului”.......................................................................18

Societatea Invalizilor din or. Cahul .................................................................................19

Organizaţia Obştească „Vreau să Ştiu” ..........................................................................20

Organizaţia Obştească „Viitorul Tineretului”................................................................21

Centrul de Educatie si sanatate pentru tineret SERVOL..............................................21

CANTEMIR......................................................................................22

ONG „Viaţa cu Nădejde”..................................................................................................22

1


Asociaţia pentru Susţinerea şi Promovarea Copiilor „Eldorado” ................................22

Asociaţia Obştească „Olimp” ...........................................................................................23

CĂLĂRAŞI ......................................................................................24

Centrul Media de Comunicare pentru Democraţie........................................................24

Integrarea Femeii si a Copilului in societatea Civila......................................................24

ONG ,,Femeia şi Copilul – Protecţie şi sprijin’’..............................................................25

CHIŞINĂU .......................................................................................25

Amnesty International Moldova ......................................................................................25

Asociaţia Bolnavilor de Miopatie din RM .......................................................................26

Asociaţia „Femeia pentru paritate şi democraţie” .........................................................27

Asociaţia Femeilor "Imperativ".......................................................................................28

Asociaţia Femeilor de Carieră juridică din R. Moldova ................................................29

Asociaţia de sprijin a persoanelor cu dezabilităţi intelectuale „Dor” ...........................30

Asociaţia de sprijin a copiilor cu handicap fizic din Chişinău ,,Speranţa’’..................30

Asociaţia de Caritate şi Asistenţă Socială ,,ACASĂ’’ ....................................................31

Asociaţia obştească "Grupul Beijing" .............................................................................32

Asociaţia obştească PROGenEva .....................................................................................32

Asociaţia pentru Asistenţa copiilor cu deficienţe............................................................33

Asociaţia pentru susţinerea şi promovarea femeilor şi tineretului în societate

"Synergi" ...........................................................................................................................34

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT.......................................................35

Asociaţia pentru Managementul Resurselor Umane......................................................36

Asociaţia pentru persoane cu handicap mental din Moldova “HUMANITAS” ..........37

Asociaţia Publică „Clinica Juridică” ...............................................................................38

Asociaţia Republicană a Femeilor „Atena”.....................................................................39

Asociaţia Obştească “Salvaţi Copiii” Moldova ...............................................................40

Asociaţia Republicană a persoanelor de vârsta a 3-a „Bunătate”.................................40

Asociaţia “Clubul Politic al Femeilor” ............................................................................41

2


Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”....................................................................42

Centrul Internaţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor femeii „La Strada”

.............................................................................................................................................42

Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova.....43

Centrul de Informaţii GenderDoc-M...............................................................................44

Centrul de Studii Gender..................................................................................................45

Centrul Informaţional de Promovare a Femeilor...........................................................46

Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru problemele femeii..............................46

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii ...............................................47

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova.........................................48

Consiliul Naţional al Femeilor..........................................................................................49

Federaţia Femeilor pentru Pace în Lume din Republica Moldova ...............................50

Forul Organizaţiilor de Femei din Republica Moldova .................................................50

Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM".........................................................51

Institutul de Reforme Penale ............................................................................................52

Institutul de Politici Publice..............................................................................................53

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova ..............................................54

Mişcarea Femeilor din Moldova pentru Combaterea Sărăciei şi Analfabetismului....55

Mişcarea obştească a femeilor din Moldova "PROSERPINA" ....................................56

Organizaţia de Femei din Moldova "Iniţiativa Civică".................................................57

Organizaţia Obştească ,,Caritas Moldova’’ ....................................................................57

Organizatia obsteasca "Femeia Azi" ...............................................................................58

Organizatia Obsteasca "Femeia întru salvarea copilului" ............................................59

Organizatia Obştească "Femeia şi Societatea"...............................................................60

Organizaţia Obştească ,,Gender-Centru” .......................................................................60

Organizaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului”........................................62

Organizaţia Obştească „Promo-Lex” ..............................................................................62

Organizaţia Obştească ,,Protecţia Drepturilor Cetăţenilor’’ ........................................63

Societatea de Planificare a familiei din Moldova............................................................64

3


Societatea familiilor cu mulţi copii din Republica Moldova..........................................64

Societatea Independentă pentru Educaţie şi Drepturile Omului ..................................65

Societatea Internaţională a Drepturilor Omului – Secţia din Republica Moldova......66

Societatea pentru refugiaţi din RM..................................................................................67

Tinerii pentru Iniţiative Democratice..............................................................................68

CIMIŞLIA.........................................................................................69

Asociaţia Obştească ,,Frunza Codrului’’.........................................................................69

CRIULENI........................................................................................69

Centrul Juridic de Protectie a Copilului Contra Abuzului............................................69

Centrul juridic de protecţie contra abuzului ,,Epitrop’’................................................70

CĂUŞENI ........................................................................................71

Centrul Regional pentru Femei „Eva” ............................................................................71

Clubul Ecologic „Arca lui Noe” .......................................................................................71

Asociaţia Obştească a Părinţilor „Ioan Vodă”................................................................72

Centrul Informaţional Tighina.........................................................................................73

Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor „Minerva” ...............................................................73

Centrul de Drept din Căuşeni...........................................................................................74

DONDUŞENI ...................................................................................75

AO ,,Dreptate Plus’’ ..........................................................................................................75

Asociaţia Obştească ,,Agroconsultant’’ ...........................................................................75

DROCHIA........................................................................................76

Organizaţia Obştească „Bria-Vis” ...................................................................................76

Clubul Consiliul Europei Chetrosu..................................................................................77

Societatea de Planificare a Familiei "Artemida"............................................................78

DUBĂSARI......................................................................................79

Asociaţia regională din stânga Nistrului pentru Drepturile Omului ............................79

4


EDINEŢ ...........................................................................................79

Asociaţia Obştească „Oamenii pentru oameni”..............................................................79

ONG ,,Demos’’...................................................................................................................80

Asociaţia Obştească „Femeia Rurală”.............................................................................81

FLOREŞTI.......................................................................................82

Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor „Ştefăneşti” .............................................................82

Organizaţia Femeilor “Gloria” ........................................................................................82

FĂLEŞTI..........................................................................................83

Asociaţia Obştească „Iustus”............................................................................................83

Asociaţia Obştească „Hînceştenii” ...................................................................................84

Asociaţia pentru Tineret şi Mediu „Prut 2000”..............................................................84

GLODENI ........................................................................................85

Organizaţia Obştească „CEAL” ......................................................................................85

HÎNCEŞTI........................................................................................86

Asociaţia părinţilor şi pedagogilor „Speranţa”...............................................................86

Asociaţia obştească a părinţilor şi pedagogilor „Speranţa”...........................................87

Organizaţia obştească de tineret „Pro-Generaţia”.........................................................87

„VIAC” - Ciuciuleni..........................................................................................................88

Organizaţia Obştească „Codreanca”...............................................................................89

AO „Iniţiativa pentru o dezvoltare comunitară durabilă” ............................................89

IALOVENI........................................................................................90

Asociaţia Obştească „Viitorul Mileştenilor” ..................................................................90

Asociaţia Obştească “Iniţiativa Socială Rurală” ............................................................91

LEOVA ............................................................................................92

Centrul de Susţinere Socială a Tinerilor ,,Avânt’’ .........................................................92

Asociaţia părinţilor ,,Copilărie –Păpădie’’......................................................................92

5


GLORIA Garanţia Libertăţii Omului Renovarea Imagini Asociative .........................93

Asociaţia Obştească a Pedagogilor şi Părinţilor ,,Speranţa’’ ........................................94

ORHEI .............................................................................................94

Asociaţia Obştească "Pro-Democraţia" ..........................................................................94

Asociaţia Pensionarilor Fermieri „Vatici” .....................................................................95

Asociaţia de sprijin a copiilor cu handicap fizic ............................................................96

Asociaţia de sprijin a copiilor cu disabilităţi ,,Paradis’’ ................................................96

Centrul de educare şi reabilitare ,,Adolescentul’’ .........................................................97

Centrul pentru Copii şi Tineret ,,BINEVA’...................................................................98

Asociaţia Obştească ,,ZENIT-OR’ .................................................................................98

REZINA ...........................................................................................99

Clubul "Ora împlinirilor" ................................................................................................99

Centrul de Tineret şi Adolescenţi ,,Mateuţi’’................................................................100

RÎŞCANI........................................................................................100

„Baştina” - Rîşcani ..........................................................................................................100

SOROCA.......................................................................................101

Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA” ..............................................................101

Vasilcău-Şcoala................................................................................................................102

Organizaţia Obştească „Asociaţia Părinţilor şi Educatorilor din satul Cremenciug”

...........................................................................................................................................103

Asociaţia Obştească „Plai Nistrean”..............................................................................103

Asociaţia Producătorilor Agricoli ..................................................................................104

Asociaţia Obştească „Prichindel” ..................................................................................105

Bare Romi ........................................................................................................................106

Asociaţia Obştească „ISIS”.............................................................................................106

SÎNGEREI .....................................................................................107

Asociaţia pentru Promovarea Reformelor Rurale „Cuibuşor”...................................107

6


Asociaţia pentru Dezvoltare Locală şi Servicii Publice ................................................108

ŞOLDĂNEŞTI ...............................................................................109

Asociaţia Obştească ,,Tineri în acţiune’’ .......................................................................109

Asociaţia Obştească ,,Descoperind Democraţia’’ .........................................................109

Centrul de studii şi informare ,,Perpetum Mobile’’ ....................................................110

Asociaţia de femei ,,Mesia’’ ............................................................................................110

UNGHENI ......................................................................................111

AO ,,Suflet de Lumină’’..................................................................................................111

UTA “GAGAUZ YERI”..................................................................112

Centrul pentru Reforme Social-Economice şi Drept....................................................112

Clinica Juridică Universitară Comrat ...........................................................................112

CONCLUZII ...................................................................................114

RECOMANDĂRI ...........................................................................115

7


CUVÎNT ÎNAINTE

Promovarea şi protecţia drepturilor omului constituie o prerogativă a statului,

societăţii civile şi nu în ultimul rând a instituţiilor şi organizaţiilor preocupate de

domeniul drepturilor omului.

Actualmente, în Republica Moldova activează un număr impunător de organizaţii

neguvernamentale care se specializează în soluţionarea problemelor legate de

drepturile diferitor categorii ale populaţiei; efectuează monitorizarea situaţiei

curente în domeniul drepturilor omului; realizează diverse programe de informare

şi instruire în domeniu.

Informaţia referitoare la organizaţiile neguvernamentale preocupate de domeniul

drepturilor omului este fragmentară. Nu există o informaţie consolidată privind

ONG-urile active din domeniu.

Consolidarea capacităţilor ONG-urilor active în domeniul drepturilor omului, cu

accent pe ONG-le locale, constituie un domeniu prioritar de activitate al

Proiectului PNUD ,,Susţinere la implementarea Planului Naţional de Acţiuni în

domeniul Drepturilor Omului (PNADO) în Republica Moldova’’, elaborat de

PNUD Moldova şi implementat în parteneriat cu Comisia pentru drepturile omului

a Parlamentului RM.

Pentru a asigura succesul activităţilor preconizate în cadrul Proiectului în anii ce

urmează este elaborat Catalogul ONG-lor active în domeniul drepturilor omului

din Republica Moldova, care vine să completeze vidul informaţional în domeniu.

Catalogul ONG-urilor active în domeniul drepturilor omului din Republica

Moldova, realizat de către Proiectul PNUD ,,Susţinere la implementarea PNADO

în Republica Moldova’’ prezintă o încercare de a suplini vacuumul de informaţie

privind capacităţile ONG-urilor active în domeniul drepturilor omului.

Elaborarea Catalogului a cuprins următoarele etape:

• Elaborarea Chestionarului pentru obţinerea informaţiei privind organizaţiile

neguvernamentale preocupate de domeniul drepturilor omului;

• Organizarea şi desfăşurarea unei „mese rotunde” cu participarea

reprezentanţilor ONG-urilor locale, funcţionari publici, consultanţii locali şi

lucrătorii Proiectului, la care a fost pilotat Chestionarul pentru aprecierea

necesităţilor ONG-urilor active în domeniu, s-a discutat concepţia şi structura

Catalogului;

• Remiterea Chestionarului;

• Selectarea informaţiei în baza Chestionarului şi altor surse: informaţiile

prezentate de coordonatorii în domeniul drepturilor omului din administraţia

publică centrală şi locală, reţeaua internet;

8


Prin expedierea Chestionarului s-a urmărit identificarea şi aprecierea necesităţilor

ONG-urilor active în domeniul drepturilor omului şi ajustarea Programului de

Granturi Mici în conformitate cu necesităţile existente în domeniu.

Sperăm că informaţia prezentată în Catalog:

• va constitui drept bază de date privind organizaţiile neguvernamentale

preocupate de domeniul drepturilor omului;

• va servi ca suport informaţional pentru planificarea activităţilor de consolidare a

capacităţilor societăţii civile, va servi suport pentru ONG-uri şi autorităţile

publice în procesul de creare a parteneriatelor în domeniul drepturilor omului;

• va servi drept reper pentru determinarea priorităţilor finanţatorilor locali şi

străini în acordarea asistenţei organizaţiilor sectorului asociativ;

• va constitui drept sursă de informare pentru populaţie privind acordarea

asistenţei informaţionale referitoare la drepturile şi libertăţile constituţionale ale

cetăţenilor, şi modalităţilor de exercitare şi protecţie a acestora.

Catalogul conţine şi o anexă în care sunt plasate în ordine alfabetică organizaţiile

neguvernamentale preocupate de domeniul drepturilor omului.

9


LISTA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE

STRUCTURATE PE RAIOANE

Anenii Noi

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească a Femeii

„Revilia”

Date de contact

Adresa

MD 6502, str. Chişinăului 14, ap. 2, or. Anenii Noi

Telefon 0 265 24142

Fax 0 265 26162

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Simonov Vera

Socializarea şi resocializarea copiilor şi tinerilor cu

dezabilităţi prin informare, instruire şi incluziune

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Copii, bătrâni, femei, tineri, persoane cu dezabilităţi

„Bunci-nepoţi” - Întărirea rolului social al bunicilor în

familie în vederea favorizării situaţiei economicea

copiilor lăsaţi în îngrijirea bunicilor

Articole în ziarul local „Drapelul muncii”

Seturi de materiale informaţionale

Denumirea Completă

Clubul de Femei "Andreea"

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

s. Puhaceni, r. Anenii Noi

10


Telefon 0 265-75399

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Andreea Euring

Informarea si acordarea ajutorului femeii cu problemele

actuale

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

femei

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

ONG “Clubul Femeilor” din s. Mereni

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

s. Mereni, r-nul Anenii Noi

Telefon 0 265-54338

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Briceac Efimia

Informarea si acordarea ajutorului femeii cu problemele

actuale

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

femei

Proiecte recente

11


Bălţi

Denumirea Completă

Clinica Juridică Universitară

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa Str. Puşkin 38, bloc V, et.. 1

Telefon 0231 24479

Fax 0231 24479

E-mail Tab_olesea@rambler.ru

Web

Conducător

Scop

Olesea Tabarcea

Implementarea metodelor alternative in invatamintul

juridic superior

Acordarea asistentei juridice cu titlu gratuit

reprezentantilor paturilor social-vulnerabile din

Republica Moldova

Domenii de activitate

Informare şi Educaţiei în Domeniul Drepturilor Omului

Asistenţă juridică gratuită categoriilor Sociale

Defavorizate

Beneficiari

Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale, personae cu

dezabilităţi, tineri, deţinuţi, grupuri etnice

Proiecte recente Acordarea asistenţei juridice gratuite în perioada 2002-

2005

Publicaţii

12


Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia obştească pentru copii şi tineri cu

dereglări funcţionale „Stoicii”

ONG „Stoicii”

Date de contact

Adresa

MD 3112, str. Lesecico 22/17, or. Bălţi

Telefon 0 231 79654; 079679644

Fax

E-mail stoicii@balti.iatp.md

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

www.balti.iatp.md/olesea

Topal Olesea

Socializarea şi resocializarea copiilor şi tinerilor cu

dezabilităţi prin informare, instruire şi incluziune

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, bătrâni, femei, tineri, persoane cu dezabilităţi,

cadre didactice

Totul porneşte din familie (informarea părinţilor şi

copiilor cu dezabilităţi despre drepturile acestora)

Să nu excludem nici un copil

Programul informaţional

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia Obştească pentru Copii şi Tineret

"Moştenitorii"

ONG "Moştenitorii"

Date de contact

Adresa

MD 3100, str. Conev 7, or. Bălţi

13


Telefon 0 231.53622; 53623

Fax 0 231.53623

E-mail mostenitorii@balti.iatp.md

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Moscalu Nicolae

Contribuirea la integrarea socială a tinerilor din diferite

categorii sociale din Republica Moldova prin informarea,

consultanţa şi instruirea lor.

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Asistenţă Juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, tineri

Tinerii Informati si Activi

Fii de votat

Tinerii de la marginalizare la integrare

Publicaţii

Ghidul cetateanului din judetul Balti (legi, acte normative

etc.)

Betinul electronic Informativ (CRRT Mostenitorii)

Pliante: Drepturile mele, Participarea tinerilor in viata

comunitatii, Carta Europeana "Exercitiul autonom al

puterii locale"

Drepturile si obligatiile a persoanei angajate,Secvente din

Legea privind administratia publica locala etc

Denumirea Completă

Asociaţia Ucraineană din Bălţi

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

str. Puşkin 37, or. Bălţi

14


Telefon 0 231 30565

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Zaharchiv Vladimir

Renaşterea culturii şi limbii

Asistenţă Juridică

Tineri, grupuri etnice

Editarea ziarului “Promini”

Zarul “Promini”

Diverse cărţi

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească "Cutezătorul"

AO "Cutezătorul"

Date de contact

Adresa MD 5901, str. Ştefan cel Mare 50

Telefon 0 259 23327, 069008119

Fax 0 259 23327

E-mail veco@rambler.ru

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

www.balti.iatp.md/cutezatorul

Vitalie Cimpoies

Contribuirea pe toate caile legale la dezvoltarea

procesului de democratizare a societatii, informarea si

educatia civica a populatiei, apararea drepturilor ei

constitutionale, cresterea gradului de participare active a

cetatenilor la solutionarea problemelor comunitatii.

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

15


Beneficiari

Proiecte recente

Femei, tineri

Promovarea valorilor democratice prin propagarea si

implementarea drepturilr in localitatile rurale ale

sectorului Falesti

Prevenirea traficului de femei in localitatile rurale

Publicaţii

2 pleante privind protectia drepturilor omului si

prevenirea traficului de femei

Brosuri, buclete, afise

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia Obştească „Somato”

SOMATO

Date de contact

Adresa

MD 3100, str. Şevcenco 23A, or. Bălţi

Telefon 0 231.35089

Fax 0 231.35089

E-mail somjana@mdl.net.

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Chihai Jana

Atitudini şi alternative noi în reabilitarea psihologică şi

psihoterapii; ecologia sănătăţii şi soluţionarea

problemelor în domeniul dat

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Persoane cu dezabilităţi

Oportunităţi şi acces egal pentru persoanele cu probleme

de sănătate mentală sin mun. Bălţi

Prin mobilizarea comunitară spre incluziune socială

Acces echitabil şi şanse egale pentru persoanele cu

dezabilităţi din mun. Bălţi

16


Publicaţii

Emisiuni TV

Buclete tematice

Buletine informative electronice

Billboard

Postere tematice

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Onoarea şi Dreptul Femeii Contemporane

ODFC

Date de contact

Adresa

str. Conev 20/38, or. Bălţi

Telefon 0 231.39009

Fax 0 231.39009

E-mail olgapatlati@mail.ru

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Patlati Olga

Apărarea drepturilor femeii fără deosebire de origine

etnică, religie, limbă

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, familii monoparentale, tineri

Metode şi mecanisme de combatere a traficului de fiinţe

umane

Crearea centrului de combatere a traficului de fiinţe

umane

Lucrul cu femeile-mame reîntoarse din trafic

Publicaţii

Ghid “Sfaturi pentru părinţi”

17


Broşuri: “Momente de responsabilitate în educaţia

sexuală”, “Drepturile femeii – drepturile umane”,

“Traficul de fiinţe umane îţi poate răpi viitorul”

Pleante, Calendare, articole în ziare

Cahul

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Familiilor Monoparentale

AO „AFMP”

Date de contact

Adresa

MD 3900, str. Dorobanţilor 98, or. Cahul

Telefon 0 299 23813; 079191203

Fax 0 299 33617

E-mail Ao_afmp@yahoo.com

Web

Conducător

Valentina Soroceanu

Scop Susţinerea, protejarea şi promovarea familiilor

monoparentale

Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Copii, femei, familii monoparentale, tineri

Spune şi tu violenţei – NU!

Pleante, foi volante, fluturaşi cu informaţie despre

Asociaţie şi proiect

Articole în ziare

Denumirea Completă

Asociaţia Obştească „Promotorii Noului”

18


Denumire abreviată

AO „Promotorii Noului”

Date de contact

Adresa

c. Pelinei, raionul Cahul

Telefon 0299 74261

Fax 0299 74245

E-mail Promotorii_pelinei@yahoo.com

Web

Conducător

Miron Valentina

Scop

Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

Drepturilor Omului

Informare şi Instruire în domeniul Drepturilor Omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale, personae cu

dezabilităţi, tineri

Mesterita (instruire in domeniul artei populare)

Centrul Comunitar de acces la informatie si instruire

Dezvoltarea economica locala

Publicaţii

Buletin informative “Curierul local”

Pleante

Denumirea Completă

Societatea Invalizilor din or. Cahul

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

MD 3905, str. C Negruzzi 46, or. Cahul

Telefon 0 299 23813; 079191203

Fax 0 299 20316

19


E-mail

Web

Conducător Buţenco N.

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Realizarea acţiunilor de binefacere

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Copii

Acordarea consultaţiilor membrilor societăţii

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia Obştească „Vreau să Ştiu”

OO „Vreau să ştiu”

Date de contact

Adresa

MD 3905, str. Victoriei 16, bir. 205, or. Cahul

Telefon 0 299 20730

Fax 0 299 28811

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Dunas Andrei

Informarea populaţiei privind drepturile omului şi

facilitarea accesului la justiţie pentru cetăţeni

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, tineri, bătrâni, femei, personae cu dezabilităţi

Community connections

Publicaţii

20


Denumirea Completă

Organizaţia Obştească „Viitorul Tineretului”

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

Str. Orheiului, Or. Cahul

Telefon 0299 33497

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Popov Vladimir

Informarea tinerilor în domeniul dezvoltării fizice,

intelectuale şi morale.

Informare şi educaţie în domeniul drepturilor omului

Copii, tineri

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul de Educatie si sanatate pentru tineret

SERVOL

SERVOL

Date de contact

Adresa Cahul, str. Ştefan cel Mare 23

Telefon 0 29922428, 72578

Fax

E-mail

Web

Conducător

Creţu Dina

Scop

21


Domenii de activitate

Beneficiari

Tineri

Proiecte recente

Publicaţii

Cantemir

Denumirea Completă

Denumire abreviată

ONG „Viaţa cu Nădejde”

„VeCeNe”

Date de contact

Adresa

MD 273, s. Cania, r-nul Cantemir

Telefon 0 273 41636; 0 273 41361

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Gîrneţ Olga

Realizarea acţiunilor de binefacere

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Copii, femei, familii cu mulţi copii

Proiecte recente

Publicaţii Pleante, postere

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia pentru Susţinerea şi Promovarea

Copiilor „Eldorado”

ONG „Eldorado”

Date de contact

Adresa

s. Flocoasa, r-nul Cantemir

22


Telefon 0 273 70613; 0 79751275

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Ichim Parascovia

Sprijinirea şi promovarea iniţiativelor ce ţin de lucrul

creator al copiilor şi informarea acestora

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Copii

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Asociaţia Obştească „Olimp”

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

s. Baimaclia, r-nul Cantemir

Telefon 0 273 43327

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Covaliov Victor

Susţinerea copiilor

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Copii, tineri

Inteligent, cult şi liber

Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă

23


Publicaţii Pleante, postere

Călăraşi

Denumirea Completă

Centrul Media de Comunicare pentru Democraţie

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa or, Criuleni, str. 31 August 1/6

Telefon 20946

Fax 20183

E-mail estc@iatp.md

Web

Conducător

Motricală Elena

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Integrarea Femeii si a Copilului in societatea

Civila

Date de contact

Adresa MD- 4800 Criuleni, str. Ştefan cel Mare 1

Telefon 24822238, 24821188, 24822911

Fax

E-mail ifcsc@dr.com

24


Web

Conducător

Vatamaniuc Valentina

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

ONG ,,Femeia şi Copilul – Protecţie şi sprijin’’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa MD – 4801 or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare 31

Telefon 21809

Fax

E-mail grajdian@criuleni.moldtelecom.md

Web

Conducător

Grăjdian Alexandra

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Chişinău

Denumirea Completă

Amnesty International Moldova

25


Denumire abreviată

AI Moldova

Date de contact

Adresa

CP 209, MD 2012, Chişinău

Telefon 0 22 274122

Fax 022 277034

E-mail amnestyrm@araxinfo.com

Web

Conducător

www.amnesty.md

Evghenii Goloşceapov

Scop Prevenirea încălcărilor drepturilor omului prin

intermediul educaţiei, informării, lobby şi alte forme şi

metode de acţiune.

Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Tineri, deţinuţi

Promovarea integrităţii fizice şi mentale a populaţiei

Promovarea drepturilor femeii şi prevenirea violenţei în

familie

Prevenirea încălcări DO în Republica Moldova

Publicaţii

Comunicate de presă

Pleante pentru orice activităţi publice

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Bolnavilor de Miopatie din RM

Date de contact

Adresa . Chişinău, str. Bulgară 24

Telefon 272687

Fax

26


E-mail vtonu@mednet.md

Web

Conducător

Scop

Vitalie Tonu

Reabilitarea medico-socială şi protecţia social-juridică a

bolnavilor de miopatie, susţinerea cercetărilor ştiinţifice

în domeniul geneticii medicale, neurologiei etc

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Elaborarea Proiectului Casei ,,Buna Speranţă’’ – Centru

de reabilitare medicală şi integrare socială a persoanelor

cu handicap locomotor; Activităţi de informare în

domeniu

Revista ,,Buna Speranţă’’

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia „Femeia pentru paritate şi democraţie”

AFPD

Date de contact

Adresa

Bd. Traian18/1, ap 9, Chişinău

Telefon 0 22 765111

Fax 022 278230

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Maria Savin

Contribuirea la promovarea principiilor democratice şi

respectarea drepturilor egale ale femeilor şi bărbaţilor

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Beneficiari

Femei

27


Proiecte recente

Femeile împreună – parteneriat pentru democraţie

Rolul organelor decizionale în soluţionarea problemelor

femeilor din republica Moldova

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Femeilor "Imperativ"

AF "Imperativ"

Date de contact

Adresa b-dul Dacia, 30/1, ap.63 Chişinău Moldova, 2060

Telefon 76-78-71

Fax 23-36-33

E-mail mira@imperativ.mldnet.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

www.iatp.md/imperativ www. iatp.md/cwi

Luchiancikova Miroslava

Protejarea drepturilor sociale, economice şi culturale ale

femeilor in conditiile depasirii crizei sociale si economice

Apararea drepturilor femeii, educaţie, dezvoltarea

turismului rural

Beneficiari

Proiecte recente Societatea informată (Chişinău-Tiraspol-Comrat);

CEDAW – mecanism internaţional pentru apărarea

drepturilor femeii; Participare la proiectul privind

elaborarea proiectuui de lege ,,Şanse egale’’(2004); Rolul

mass-media in crearea chipului pozitiv al femeii. Centrul

Educational Instructiv Raut 2002-2003 (realizarea

dreptului la muncă pentru femeile din localităţile rurale),

Formarea si realizarea paginii web a Centrului de

Initiativa a Femeilor din satul Butuceni (2002-2003)

Publicaţii

broşură ,,Sunt femeie. Cine ma apara", Pliant ,,Asociaţia

Femeilor ,,Imperativ’’, Culegere "Mesteriţele din

Butuceni", Culegere "Societatea informata", Film

documentar ,,Un pas înainte’’, Elaborate 2 capitole de

manual ,,Mediatizarea prevederilor CEDAW’’.

28


Denumirea Completă Asociaţia Femeilor de Carieră juridică din R.

Moldova

Denumire abreviată AFCJM

Date de contact

Adresa

Bucuresti, 68, of.310 Chişinău Moldova

Telefon 54-65-69, 54-86-16, 27-54-62

Fax 27-54-65

E-mail afcjmd@yahoo.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Costachi Jana

Să contribuie la realizarea prevederilor actelor juridice

internationale in domeniul drepturilor femeii la care RM

este parte.

Protecţia drepturilor femeii şi copilului

femei, copii, persoane traficate

Proiecte recente "Traficul cu femei"; "Compatibilizarea legislatiei

nationale la Conventia ONU cu privire la drepturile

copilului"; lansarea Centrului pentru Prevenirea

Traficului de Fiinţe Umane, (conducător: Vîzdoagă Ion,

coordonate: m. Chişinău, str. Bucureşti 68, Tel. 275462.

În cadrul proiectului dat activează Linia ferbinte a

Centrului pentru Prevenirea Traficului de Fiinţe Umane:

m.Chişinău –275462; or. Ungheni – 236/27184; or. Bălţi

– 231/23164; or. Cahul – 299/22918)

Publicaţii

Buletin Informativ Revista "Anti-Trafic", nr. 1-6, Pliante:

1. Ce trebuie sa stii despre traficul cu fiinte umane

(brosura si pliant); 2. Ce este Centrul pentru Prevenirea

Traficului de Femei? (pliant in limbile romana si engleza);

3. Să supravietuiesti stresului posttraumatic (brosura); 4.

Traficul de femei. Ce trebuie sa stii (brosura); 5.

Modalitati de angajare legala peste hotare (brosura);

Mapa pentru materiale "Centrul de prevenire a traficului

de femei"

29


Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia de sprijin a persoanelor cu dezabilităţi

intelectuale „Dor”

ASPDI „Dor”

Date de contact

Adresa

MD 2008, Str. Coca 35 ap. 6, Chişinău

Telefon 0 22 716240

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Ciobanu Natalia

Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

mintale;

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Beneficiari

Copii, persoane cu dezabilităţi

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia de sprijin a copiilor cu

handicap fizic din Chişinău ,,Speranţa’’

Date de contact

Adresa

mun. Chişinău bd.Traian 12/2, ap.2

Telefon 561100

Fax 568185

E-mail lucia@speranta.sos.md

30


Web

Conducător

www.speranta.sos.md

Gavriliţă Lucia

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Crearea Centrului de Zi ,,Speranţa’’ în scopul prevenirii

instituţionalizării copiilor cu disabilităţi

Buletin informativ Centrul de Zi ,,Speranţa’’

Denumirea Completă Asociaţia de Caritate şi Asistenţă Socială

,,ACASĂ’’

Denumire abreviată „ACASA”

Date de contact

Adresa mun. Chişinău str. Şciusev 82

Telefon 221039

Fax 222571

E-mail acasa@acasa.mldnet.com

Web

Conducător

Scop

Creţu Felicia

Soluţionarea problemelor unor categorii socialmente

vulnerabile

Domenii de activitate Asistenţă medică-socială, Instruire şi integrare

profesională

Beneficiari

Proiecte recente

Persoane cu disabilităţi, persoane în etate, copii

Fondarea instituţiilor alternative pentru reabilitarea,

instruirea şi reintegrarea socială a copiilor cu disabilităţi;

Centrelor de instruire vocaţională; Centrelor de îngrijire

la domiciliu; Cluburi ale Familiei; Organizarea acţiuniloe

de caritate

Publicaţii

31


Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia obştească "Grupul Beijing"

Date de contact

Adresa str. Dacia, 38 ap.38 Chişinău Moldova, Tel. 76-97-43,

24-82-77, www.leadership.org.md,

Telefon 24-82-77

Fax 76-97-43

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

www.leadership.org.md

Saca Silvia

Promovarea principiului parteneriatului dintre femei si

barbati, sensibilizarea opiniei publice si a organizatiilor

internationale referitor la problemele gender din regiune.

Atragerea experientei internationale de solutionare a

problemelor gender in scopul aplicarii ei la nivel regional

si national

Promovarea parteneriatului dintre femei şi bărbaţi

Beneficiari

Proiecte recente

2000 - Participarea in realizarea programului de formare

a liderilor: Gender, Liderism si Retea de Comunicare

(PNUD-Moldova in colaborare cu Ministerul Muncii si

Protectiei Sociale a Republicii Moldova) si Proiectul

SIDA. 2001 - Studiu sociologic: "Egalitatea genurilor in

Republica Moldova in viziunea liderilor"

Publicaţii

Denumirea Completă

Asociaţia obştească PROGenEva

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

Gh. Asachi, 64/1 ap. 125 Chişinău Moldova

32


Telefon 34-64-22

Fax

E-mail tricar_2001@yahoo.com

Web

Conducător

Trigub Carolina

Scop Contribuirea la crearea unui model colaborativ

multidisciplinar de activitate in comunitate privind

solutionarea problemelor sociale ale comunitatii; apararea

drepturilor femeii si copilului; intervenirea si prevenirea

violentei in familie, a traficului de persoane, sustinerea

aspectului multidisciplinar de solutionarea a problemelor

din societate

Domenii de activitate Acodarea serviciilor victimelor violenţei

domestice,elaborarea programelor de suport social

pentru comunităţi,educarea,instruirea tinerilor,familiilor

Beneficiari

Proiecte recente Centrul de Criza "PROGenEVA", 1999-2002 *

Conferinta nationala "Prevenirea traficului de fiinte

umane" in cooperare cu Centrul pentru Prevenirea

Traficului de Femei, 2001 * Training pentru psihologi,

asistenti sociali, medici din Sankt-Petersburg: "Formare

de formatori in pregatirea adolescentilor pentru viata de

familie", 2001 * Proiect de parteneriat intre Centrul

"PROGenEVA" si "Refugiul Casa Marioarei", 2002

Publicaţii

Serviciile Centrului PROGenEVA Poster mic: Telefonul

increderii

Informaţii suplimentare: Adresa Centrului de Criza

"PROGenEVA": sos. Hincesti, 4

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia pentru Asistenţa copiilor cu deficienţe

ASCODE

Date de contact

Adresa

MD 2719, Str. Grenoble 163/5A, Chişinău

33


Telefon 0 22 771667; 022 725910

Fax 022 771667

E-mail rmascode@yahoo.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Maria Goţonoagă

Asistenţa copiilor cu fecienţe

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, familii monoparentale, persoane cu

dezabilităţi

Centrul ASCODE

Centrul de Integrare a copiilor cu dezabilităţi „Pro

Familia”

Integrarea copiilor cu dezabilităţi în societate

Publicaţii

Poster centrul “Pro Familia”

Buclet Universal “Pro Familia”

Casetă audio “În ajutorul părinţilor copiilor cu

dezabilităţi”

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia pentru susţinerea şi promovarea

femeilor şi tineretului în societate "Synergi"

Date de contact

Adresa Burebista, 36/1, ap. 22 Chişinău Moldova, 2015

Telefon 54-65-67, 46-02-50

Fax

E-mail l_bardaru@hotmail.com

Web

34


Conducător

Scop

Olărescu Lucia

Apararea drepturilor civile, economice, sociale, generalumane

ale femeilor si tinerilor, acordarea asistentei

informative si practice pentru categoriile vizate in

vederea depasirii dificultatilor legate de trecerea la

economia de piata; Extinderea sectorului privat si

dezvoltarea resurselor umane ca metoda de combatere a

saraciei si ridicare a nivelului de trai a populatiei;

Promovarea unor programe de sustinere a femeilor si

tinerilor, inclusiv reprofilarea, recalificarea, plasarea in

cimpul muncii

Domenii de activitate

Instruire, educaţie, informare

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Editie speciala a Buletinului (Nr. 3-4, 1999) al Centrului

de Informare si Documentare al Consiliului Europei in

R. Moldova dedicat abordarii integrate a egalitatii

genurilor. - Setul de pliante "Drepturile Femeii" in

domeniul international - Raportul de alternativa pentru

Comitetul CEDAW ONU asupra implimentarii

prevederilor CEDAW in Republica Moldova

Pliant: Drepturile Femeii in documente internationale"

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT

ADEPT

Date de contact

Adresa Str. V.Alecsandri 97

Telefon 73-14-77

Fax 73-14-77

E-mail adept@e-democracy.md

Web

Conducător

Scop

www.e-democracy.md

Igor Botan

ADEPT este un centru de analiză, care oferă consultanţă

35


şi informaţii privind procesul electoral şi democratic din

Republica Moldova, Europa de Sud-Est şi Noile State

Independente. Misiunea asociaţiei este de a promova şi

sprijini participarea civică la toate domeniile vieţii publice

Domenii de activitate

promovarea culturii politice participative şi a culturii

asociative;

consolidarea instituţiilor şi procedurilor democratice;

informarea opiniei publice cu privire la procesele

democratice;

promovarea standardelor şi practicilor internaţionale

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor;

dezvoltarea sectorului asociativ ca structură de bază a

societăţii civile;

dezvoltarea locală, regională şi comunitară;

cooperarea internaţională în domeniile de interes statutar

Beneficiari

Proiecte recente

Şcoala de liderism politic

Guvernare şi democraţie în Moldova

Dezvoltarea democraţiei participative prin informarea şi

motivarea alegătorilor

Publicaţii

Contextul preelectoral în Republica Moldova: Constatări

şi recomandări

Tranziţia: retrospective şi perspective

Partide. Alegeri. Compromisuri.

Ghidul tînărului lider politic

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia pentru Managementul Resurselor

Umane

AMRU

Date de contact

Adresa

Str. Costin 13/2, Chişinău

36


Telefon 022 495233

Fax 022 495233

E-mail Amrugd@yahoo.com

Web

Conducător

Ecaterina Doicov

Scop Contribuie la dezvoltarea durabila a societatii

democratice prin promovarea politicilor moderne de

management al resurselor umane atât în sectorul public

cât şi cel privat.

Domenii de activitate

Beneficiari

Informare si educatie in domeniul drepturilor omului

Publicul larg

Proiecte recente Cativa pasi spre democratizarea autoritatilor

administratiei publice locale

Drepturile femeii: standarde nationale si internationale

Instruirea instructorilor in domeniul drepturilor omului

Publicaţii

Pleant “Functionarul public in rol de aparator al

Drepturilor Omului”

Pleant “Politistul in rol de Aparator al Drepturilor

Omului”

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia pentru persoane cu handicap

mental din Moldova “HUMANITAS”

Date de contact

Adresa Chişinău, str. I. Creangă 1, bir 54

Telefon 743400

Fax 323314

E-mail

Web

37


Conducător

Scop

Domenii de activitate

Promovarea drepturilor persoanelor cu disabilităţi din

Moldova, contribuirea la conştientizarea politică şi

socială a problemelor cu care se confruntă persoanele cu

disabilităţi

Servicii psihopedagogice persoanelor cu disabilităţi;.

Activităţi educative, editoriale

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Participare la implementarea proiectului Colaborarea

Flandra-Moldova 1999-2000în scopul îmbunătăţirii

condiţiilor de viaţă a persoanelor cu disabilităţi din

Moldova prin crearea unui Centru de Zi şi unui Centru

de Activităţi; Promovarea regulilor standart privind

egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap;

Programe radio şi TV care reflectă viaţa şi drepturile

persoanelor cu disabilităţi.

Revista ,,Arta educaţiei’’

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Publică „Clinica Juridică”

A.P. “Clinica Juridică”

Date de contact

Adresa Str. Mateevici nr.60, mun. Chisinau

MD- 2009, Republica Moldova

Telefon 232453

Fax 23245

E-mail tatiana.vizdoaga@lc.dnt.md

Web

Conducător

Scop

http://www.legalclinic.mdl.net/

Tatiana Vizdoagă

Implementarea metodelor alternative in invatamintul

juridic superior

Acordarea asistentei juridice cu titlu gratuit

reprezentantilor paturilor social-vulnerabile din

Republica Moldova

38


Domenii de activitate

Informare şi Educaţiei în Domeniul Drepturilor Omului

Asistenţă juridică gratuită categoriilor Sociale

Defavorizate

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale, persoane cu

dezabilităţi, tineri

Acordarea asistenţei juridice gratuite

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Republicană a Femeilor „Atena”

ARF „Atena”

Date de contact

Adresa

Str. Independenţei 7, ap. 65, Chişinău

Telefon 0 22 767251

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Bologan Ana

Contribuţia la protecţia femeilor, copiilor şi familiei

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale

Persoanele de vârsta a 3-a în obiectivul societăţii noastre

Drepturile femeilor la angajarea în câmpul muncii

Seminarii: „Femeia – izvorul vieţii”

Publicaţii

39


Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească “Salvaţi Copiii” Moldova

AO „Salvati Copii”

Date de contact

Adresa MD-2009 mun. Chişinău, str. Constantin Stere 1

Telefon 0 22 745731, 232582

Fax 232582, 237102

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Batcu Vasile

promovarea serviciilor de ajutor copiilor aflaţi în situaţii

dificile; susţinerea proiectelor durabile ce ţin de

infrastructura socială; servicii comunitare

Implementarea şi monitorizarea respectării Convenţiei

ONU cu privire la drepturile copilului

familii şi copii aflaţi în situaţii de risc, victime ale

traficului de fiinţe umane

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Republicană a persoanelor de vârsta a

3-a „Bunătate”

Date de contact

Adresa

Str. Bucureşti 79, Chişinău

Telefon 0 22 224390

Fax

E-mail

Web

40


Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Făină Veaceslav

Familiarizarea persoanelor în etate cu drepturile

prevăzute în Constituţia RM

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

bătrâni, familii monoparentale

Conferinţe şi seminarii în colaborare cu Help Age

International şi CpDOM

Articole în diverse ziare de pe teritoriul RM

Denumirea Completă

Asociaţia “Clubul Politic al Femeilor”

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

Mun. Chişinău str. Alexandru cel Bun 51 ,,A’

Telefon 0 22 : 224118

Fax 224502

E-mail Office@club50.md

Web

Conducător

Scop

Mardarovici Ecaterina

Încurajarea femeilor să participe în viaţa social-politică

locală, republicană şi intrernaţională

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

femei

Seminare, întruniri, concursuri, dezbateri, colectarea

fondurilor pentru diferite activităţi, colectarea informaţiei

cu privire la activităţile femeilor în societate

Publicaţii

41


Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”

TDV

Date de contact

Adresa

Telefon

Fax

bd.Traian 11/2, CP 3063, MD 2072, Chsinau, Moldova

567 551

2 567 489

E-mail

tdv@mdl.net

Web

Conducător

Scop

http://www.iatp.md/tdv/

Antoniţa Fonari

prevenirea excluderii sociale a tinerilor si promovarea

unui mod sanatos de viata

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Tineri

Telefonul Increderii

GAIN. Proiect mondial al CAIR (Center for AIDS

Intervention) si Medical College din Milwaukee, statul

Wisconsin

Fetele Conduc Lumea Noastra (FCLN).

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul Internaţional pentru protecţia şi

promovarea drepturilor femeii „La Strada”

Centrul Internaţional „La Strada”

Date de contact

Adresa

MD 2012, Str. 31 August 82, Chişinău

Telefon 0 22 234906; 022 234921

Fax 022 234907

E-mail office@lastrada.md

42


Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

www.lastrada.md

Ana Revenco

Prevenirea traficului de fiinţe umane

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

femei, tineri

Prevenirea traficului de femei în Europa Centrală şi de

Est

Linia fierbinte naţională Anti-Trafic

Mecanismul Naţional de Referire pentru identificare,

asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane

Publicaţii

Ghid metodologic “Prevenirea traficului de persoane”,

2003; Suport informaţional „Contracararea traficului de

persoane”

Broşura “Bune practice de asistenţă a victimelor

traficului de fiinţe umane”, 2005

Revista “La Strada Express”, 2005

“Traficul de femei în Moldova – fapte şi descoperiri,

tendinţe şi prognoze, concluzii şi recomandări”, 2005;

Îndrumar practice pentru asistenţii sociali şi psihologi

“Asistenţa socială acordată victimelor traficului de

personae, în special femei”, ediţia a II-a.

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul de Informare şi Documentare privind

Drepturile Copilului din Moldova

CIDDC

Date de contact

Adresa mun. Chişinău str. S. Lazo 15

Telefon 0 22 564921, 568307

Fax

43


E-mail ciddc@yahoo.com

Web

Conducător

Moldovanu Iosif

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul de Informaţii GenderDoc-M

GenderDoc-M

Date de contact

Adresa

MD 2004, CP 422, Chişinău

Telefon 0 22 544420

Fax 022 220201

E-mail Genderdoc_m@mdl.net

Web

Conducător

www.gay.md

Maxim Anmeghichean

Scop Integrarea lesbienelor, gaylor, bisexualilor si

transexualilor (LGBT) in societate prin intermediul

promovarii intereselor comunitatii.

Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Asistenţă psihologică

44


Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, tineri, minorităţi sexuale

Consolidarea mişcării gaylor şi lesbienelor din Moldova

Drepturile LGBT in Moldova pe internet

Campania de informare despre drepturile minorităţilor

sexuale

Publicaţii

Buletin “Dialog”

Revista “Zercalo”

Cartea “Un ghid de încredere în lumea diversităţii

sexuale”

Brosura “Coming out”

Brosuri si pleante pe tema LGBT şi prevenirii

HIV/SIDA

Denumirea Completă

Centrul de Studii Gender

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

I. Creanga 1, UPS "I. Creanga", bir. 35 Chişinău

Moldova

Telefon 74-04-31

Fax

E-mail lpapuc@yahoo.com

Web

Conducător

Papuc Ludmila

Scop Mediatizarea problematicii gender; democratizarea

mentalitatii sociale prin desfasurarea cercetarilor

genuariale. Dezvoltarea studiilor de gen prin activitate de

investigatie, editoariala si activitate didactica

Domenii de activitate

Mediatizarea problematicii gender

Beneficiari

45


Proiecte recente

Publicaţii

Dezvoltarea studiilor de Gen - 2002 Scoala de vara

"Edicatie de gen. Probleme si solutii", 1-10 august, 2002

Revista stiintifica trimestriala "Studii Gender" (6 editii)

Denumirea Completă

Centrul Informaţional de Promovare a Femeilor

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

31 August, 98 of. 511, Chişinău

Telefon 0 22 21-07-02

Fax 0 22 21-06-09

E-mail ngo@mdl.net

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

http://www.mdl.net/ngo

Tatiana Batuşchin

Atragerea si promovarea femeilor in procesuls de

democratizare a societatii prin oferirea serviciilor

informationale si de trening, pentru sustinerea

businessului mic in Republica Moldova stimularea

femeilor in vederea crearii noilor intreprinderilor

individuale.

Informare şi educare în domeniul gender

Publicul larg

Proiectul "NEWBIZNET", "Rolul bisnessului - asocieri

in initierea si dezvoltarea micului business in Republica

Moldova"

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru

problemele femeii

CNSIPF

Date de contact

46


Adresa

Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 194 ,,A’’

Telefon 241393

Fax 237089

E-mail cnsipf@moldnet.md

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

www.femei.md

Precup Galina

Identificarea problemelor prioritare ce se referă la rolul

femeii în societate; Implementarea concepţiei egalităţii de

gen în diferite domenii; Informarea societăţii în

problemele vizate

Elaborarea şi promovarea politicilor publice în domeniu;

Promovarea drepturilor femeii în societate şi redresarea

statutului ei; Instruirea juridică şi economică a femeii;

Documentarea, informarea şi instruirea ONG-urilor de

femei şi grupurile de iniţiativă

femei, copii, tinrti, ONG

Iniţiativa Regional[ de Fortificare a Poyi’iei Femeii;

Cluburile Micii; Ciclu de seminare ,,Actualitatea şi rolul

CEDAW în consolidarea drepturilor umane ale femeii şi

promovarea egalităţii genurilor; Respectarea şi protecţia

drepturilor femeii în scopul consolidării poziţiei ei în

societate. Editarea Bulerinului Informativ Juridic;

Promovarea conceptului egalităţii de gen în activitatea

ONG-Lor din Republica Moldova

Buletin Informativ (variantă electrinică şi tipărită);

Buletin Informativ Juridic (variantă tipărită); Pagina Wev;

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de

Copii

CNPAC

Date de contact

Adresa mun. Chişinău str. Puşkin 26 bir. 301

Telefon 0 22 234268, 234269

47


Fax 0 22 234069

E-mail daniela01md@yahoo.com, cnpac@moldnet.md

Web

Conducător

Sîmboteanu-Popescu Daniela

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din

Moldova

CHDOM

Date de contact

Adresa

Str. Bănulescu Bodoni 53 “B”, Chişinău, Moldova

Telefon 222618

Fax 222618

E-mail chdom@humanrights.md

Web

Conducător

www.humanrights.md

Stefan Uritu

Scop

Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale, personae cu

48


dezabilităţi, tineri, deţinuţi, grupuri etnice

Proiecte recente Monitorizarea procesului electoral, 2005

Promovarea Standardelor Europene de detenţie, 2004

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Consiliul Naţional al Femeilor

CNF

Date de contact

Adresa

Str. Puşkin, 22, of. 439 Chişinău

Telefon 0 22 54-65-67; 54-65-54

Fax 0 22 23-43-40

E-mail cenefe@mailcity.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Mîndîcanu Ala

promovarea femeilor la posturi descizionale la toate

nivelurile; - contributia la implimentarea Conventiei

privind toate Formele de Discriminare a Femeii;

sustinerea adaptarii femeilor la conditiile economiei de

piata.

Instruire şi educaţie

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Proiectul "Stop traficului de femei si copii" (aprilie-mai,

1999) . Proiectul "Stop traficului de femei si copii" (maiseptembrie,

1999). Proiectul "Femeile pot reusi" (2001-

2002). "ONG-urile impotriva traficului de femei si copii"

(1999-2000). Realizarea prevederilor CEDAW in

Republica Moldova (2000).

Participarea la Editarea Buletinului Centrului de

Informare si Documentare al Consiliului Europei (nr. 3-

4, 1999). Buletin Informativ CNF privind traficul de

femei (2 numere); Pliante: "Nu te vinde in robie".

"Apara-te pe tine insuti" (rom., rus); Editarea brosurilor,

foilor volante pentru elevi si pedagogi menite in

49


problema traficului de persoane

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Federaţia Femeilor pentru Pace în Lume din

Republica Moldova

Date de contact

Adresa

Sciusev, 44 ap. 2 Chişinău Moldova

Telefon 73 65 74

Fax 23 73 06

E-mail

Web

Conducător

Scop

Ludmila Bolboceanu

Contribuirea la unirea femeilor pentru protejarea Pacii in

lume, la crearea de relatii amicale intre femeile din tara si

strainatate ca baza pentru o colaborare activa in

depasirea barierelor politice, religioase, nationale, sociale

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Forul Organizaţiilor de Femei din Republica

Moldova

Date de contact Ştefan cel Mare, 67, b.404 Chişinău Moldova, 2001

Adresa

Telefon 27-22-20

Fax

E-mail

50


Web

Conducător

Scop

Victoria Cernat

Imbunatatirea statutului social al femeii in RM,

consolidarea eforturilor organizatiilor de femei

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

2000, 2002 activitati in cadrul Zilei Mondiale a Femeilor

din Mediul Rural 2001-2003 "Femeile pot reusi" in

cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

2001 Podul de Curcubeu 1999-2003 Reconstructia,

amenajarea si dotarea cu echipament a sediului Centrului

de Criza "Casa Marioarei". 2003 Organizarea Centrului

de Plasament pentru copiii orfani

Buletin Informativ al Forului

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM"

Institutul "MilleniuM"

Date de contact

Adresa

MD-2084, Str. Minerilor 2/3, Cricova

Telefon 069110076

Fax

E-mail isdm@mail.md

Web

Conducător

Vitalie Cîrhană

Scop Scopul Institutului de Instruire în Dezvoltare

“MilleniuM” este contribuirea la dezvoltarea durabilă,

socială şi economico-juridică a personalităţii şi regiunii, ce

asigură creşterea indiciului dezvoltării umane.

Domenii de activitate

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

51


Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, tineri

Dezvoltarea Durabilă a or.Cricova

Zilele Dreptului de a şti

Edificarea societăţii civile prin dezbateri şi audieri publice

Publicaţii

Ghidul "Planificarea Carierei"

Materiale informative în cadrul proiectelor privind

elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-

Economică a or. Cricova şi a Planului de Acţiuni.

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Institutul de Reforme Penale

IRP

Date de contact

Adresa

Strada Bucuresti 23 A, mun. Chisinau, Moldova

Telefon 210-910

Fax 210-910

E-mail Info@irp.md

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

www.irp.md

Igor DOLEA

IRP este o organizatie neguvernamentala independenta,

apolitica si non-profit/necomerciala, ce desfasoara

activitati la nivel national si care are drept scop oferirea

asistentei in realizarea reformei penitenciare in Republica

Moldova.

oferirea de asistenta structurilor guvernamentale in

elaborarea unei politici penale umane;

formularea de propuneri de modificare a legislatiei

penale in general si procesuale in particular;

schimbarea atitudinii societatii civile fata de sistemul

penitenciar si scopul pedepsei penale, din unul de

razbunare in resocializare;

stabilirea parteneriatului strategic dintre factorii de

52


decizie nationali si experientii internationali

Beneficiari

Proiecte recente

Detinuti

Alternative de detentie

Probatiune

Munca comunitara

Reforma institutionala

Justitia Juvenila

Publicaţii

Brosuri, buletine, ghiduri, postere

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Institutul de Politici Publice

IPP

Date de contact

Adresa Str. Bulgara 28

Chisinau, MD 2001

Republica Moldova

Telefon 27 67 85, 27 67 86

Fax 27 67 86

E-mail ipp@ipp.md

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

http://www.ipp.md

Arcadie Barbarosie

Institutul de Politici Publice este o organizatie nonguvernamentala,

independenta, non-profit. Misiunea

Institutului consta in a contribui la dezvoltarea in

Republica Moldova a unei societati deschise,

participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice,

prin efectuarea, sprijinirea si sponsorizarea cercetarilor si

analizelor independente ale politicilor publice, precum si

prin dezbaterea publica si mediatizarea larga a

rezultatelor acestor cercetari

educatie

53


ocrotirea sanatatii

protectia sociala

combaterea coruptiei

integrarea europeana

solutionarea conflictului transnistrian

politica bugetara si cea fiscala

Beneficiari

Proiecte recente

Studii

Sondaje

Publicaţii

Strategia Europeana a Republicii Moldova

EXIT-POLL - Alegeri parlamentare din 6 martie 2005.

Sondaj la iesirea din sectiile de votare

Moldova pe calea spre UE: drumul parcurs si pasii

urmatori

Aspecte ale evaluarii calitatii invatamintului in institutiile

universale, etc.

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din

Moldova

LADOM

Date de contact

Adresa

MD 2009, Str. V, Alecsandri 13, of. 23, 24, Chişinău

Telefon 0 22 729352; 022 280512

Fax 022 733233

E-mail Paul-ladom@cni.md

Web

Conducător

Scop

www.iatp.md/ladom

Paul Strutzescu

Contribuie la respectarea şi promovarea drepturilor

omului în Republica Moldova prin activităţi de educare,

54


informare, monitorizare, advocacy şi consultanţă.

Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale, personae cu

dezabilităţi, tineri, deţinuţi, grupuri etnice

Proiecte recente Monitorizarea procesului electoral, 2005

Clinica Juridică, 2005

Promovarea Standardelor Europene de detenţie, 2004

Publicaţii

Buletinul trimestrial “Cunoaşte-ţi drepturile”

Buletinul trimestrial “Clinica Juridică”

Ghid practic pentru observatorii naţionali la alegeri

Carta Europeană, Exerciţiul autonom al puterii locale

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Mişcarea Femeilor din Moldova pentru

Combaterea Sărăciei şi Analfabetismului

MFMCSA

Date de contact

Adresa

MD 2070, Str. Ialoveni 20, Chişinău

Telefon 0 22 736574; 069392082

Fax 0 22 727805

E-mail

Web

Conducător

Bolboceanu Ludmila

Scop Utilizarea potenţialului intelectual în soluţionarea

problemelor sociale ce ţin de copiii orfani, invalizii,

55


ătrânii solitari

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Copii, femei, bătrâni, persoane cu dezabilităţi, tineri

„Şi noi avem dreptul la o viaţă decentă”

„Eu sunt stăpânul ţării mele”

“Femeia în localitatea rurală”

Publicaţii

Denumirea Completă

Mişcarea obştească a femeilor din Moldova

"PROSERPINA"

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

str. Bogdan Voevod, 2A, ap. 51 Chişinău Moldova

Telefon 43-86-79

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Ludmila Morari

Incurajarea, sustinerea, pregatirea si promovarea femeilor

pentru realizarea potentialului intelectual deplin in

societate

Susţinerea şi promovarea femeilor

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

56


Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia de Femei din Moldova "Iniţiativa

Civică"

Date de contact

Adresa P. Zadnipru 3/1 Chişinău Moldova, 2009

Telefon 33-13-03, 49-97-83

Fax

E-mail irina@womci.mldnet.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Irina Martîniuc

Contributie la dezvoltarea miscarii femeilor, drepturile

femeilor; protzectia drepturilor civile, sociale si

economice ale femeilor si copiilor

dezvoltarea miscarii feminine, drepturile femeilor

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

1997- filiala Hincesti, proiectul "Femeia in agrobusiness" 1997- filiala Tiraspol,

proiect "Dezvoltarea ONG-urilo de femei" 1998- filiala Chisinau, proiect "Ce

este gender" 1998- infiintarea Centrului pentru Femei Democratia 1998-1999-

Cum sa promovezi drepturile femeii in Republica Moldova 1999-2000-

Prevenirea Traficului de femei 2000-2002 Initiative publice pentru prevenirea

violentei domestice si a traficului de femei 2000-film documentar Sperante si

iluzii (despre traficul de femei in Republica Moldova) 2001- film documentar

Amarul iluziilor 2001- film documentar Un strigat de disperare

1. Brosura "Femeia a disparut fara urma peste hotare.

Cum vom proceda? Cui vom solicita ajutor?" Repere

consultative. 2. Prevenirea violentei in familie si a

traficului de fiinte umane (Indrumar pentru desfasurarea

treningurilor) editate cu suportul Winrock International,

Chisinau 2002; buletin informativ martie 1999

Denumirea Completă

Organizaţia Obştească ,,Caritas Moldova’’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa mun. Chişinău, str. Sf. Andrei 7

Telefon 293156

57


Fax 293149

E-mail caritas@caritas.mldnet.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Sîrbu Otilia

Contribuirea la renaşterea morală şi spirituală a societăţii

Reintegrarea în societate a persoanelor sărace şi nevoiaşe,

Activităţi de binefacere

Persoane cu disabilităţi, persoane în etate, copii în situaţii

de risc

Cantine sociale (gratuite) pentru copii şi bătrîni, Asistenţă

socială la dominciliu (persoane vulnerabile), Organizarea

taberelor de vară pentru copii, Asistenţă ONG-urilor

Publicaţii

Denumirea Completă

Organizatia obsteasca "Femeia Azi"

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa Miron Costin 16, ap. 109 Chişinău Moldova, 2045

Telefon 75-79-58

Fax

luritu@moldnet.md

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

luritu@moldnet.md

Apararea drepturilor familiei si a copilului. Respectarea

Conventiei ONU privind lichidarea tuturor formelor de

discriminare fata de femei. Realizarea egalitatii genurilor

Apărarea drepturilor femeilor, editarea materialelor de

ajutorare a femeilor

Femei

58


Proiecte recente

Publicaţii

Crearea "Centrului de reabilitare psihologica a femeii

supuse violentei in familie" 1997 2. Crearea Centrului de

criza de la Chisinau 1998 3. Crearea filialei Centrului de

Criza in satul Ochiul-Alb, Drochia. 2003 4. Ciclu de

seminare Programe gender equality. 2002-2003

Violenta impotriva femeii Centrul de criza Chisinau;

Monografia "Pentru Dumneavoastra, Femei" Articol in

cartea "Women 2000", International Helsinki Federation

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizatia Obsteasca "Femeia întru salvarea

copilului"

Date de contact

Adresa Ştefan cel Mare 67, 404 Chişinău Moldova, 2001

Telefon 22-53-01

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Elena Burcă

Ridicarea prestigiului activitatii femeilor din Moldova,

crearea posibilitatilor perfectionarii indeletnicirilor,

realizarea si apararea drepturilor si libertatilor cetatenesti,

economice, sociale si culturale ale femeilor si copiilor.

Obiectivele: ajutorarea femeilor in vederea acomodarii la

noile conditii de piata; sustinerea formarii si dezvoltarii

societatii civile

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Buletin informativ despre realizarea proiectului

"Parteneriatulk femeilor si barbatilor in Republica

Moldova si Ukraina - politica viitorului"

59


Denumirea Completă

Organizatia Obştească "Femeia şi Societatea"

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

Hânceşti, 60/2, ap.9 Chişinău Moldova

Telefon 72-42-58, 22-54-58

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Moraru Eugenia

Protejarea sociala a femeii si copilului, propagarea si

respectarea normelor juridice referitor la drepturile

femeii si copilului

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

1. "Violenta in familie" - publicatii de Cipriana Moraru.

2. "Constientizarea drepturilor femeilor" - masa rotunda

la Soroca si Hincesti

Publicaţii

Denumirea Completă

Organizaţia Obştească ,,Gender-Centru”

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa MD- 2025 mun. Chişinău, str. Gh Caşu 32/5

(Universitatea de Stat din Moldova, of.215)

Telefon 79583140

Fax 280385

E-mail ludmilazmuncila@yahoo.com

Web

www.gender-centru.md

60


Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Ludmila Zmuncilă

Formarea culturii Gender in societate prin Informarea,

Educarea, Comunicarea populatiei. Educarea femeilor si

barbatilor in spirit de parteneriat si respect reciproc. *

Formarea bazei teoretico-metodologice a studiilor de gen

Elaborarea strategiilor de realizare a simetriei de gen în

societate * Crearea in sistemul de invatamant superior

din Moldova a unei baze instructiv-metodologice si

stiintifice pentru predarea disciplinelor ce vizeaza

problemele gender * Sensibilizarea opiniei publice

privind problemele gender prin editarea literaturii

stiintifice, publicistice, stiintifico-metodologice *

Informarea / Comunicarea / Educarea populatiei in

materie gender, in baza principiului egalitatii si

parteneriatului intre genurile umane

Sensibilizarea opiniei publice privind problemele gender,

Editarea materialelor informative la domeniu

Femei, bărbaţi, cadre didactice, jurnalişti, ONG,

funcţionari publici

Educatia gender a tinerilor (1999-2003) Curs "Gender si

Educatie", 2001 Raport alternativ. Implementarea

platformei Beijing în Moldova (2000) "Beijing + 5:

oportunitati si perspective", 2001 Drepturile sexualreproductive

ale tinerilor din perspectiva gender (2001)

Prevenirea traficului de femei prin educatia gender a

tinerilor (2001-2002) Educatia gender - component

important a democratizarii societatii (2001-2002)

Campania Informationala „Viata fara violenta" (2001-

2002) Democratizarea societatii din perspectiva gender,

2002. Campania "16 zile - fara violenta", 2002. Studiu

"Atitudine a femeilor si barbatilor fata de violenta

domestica si hartuirea sexuala la locul de munca", 2001

Ce este gender?", Ghid la cursul "Educatia Gender",

programa analitica la cursul respectiv. "Violenta prin

prisma studiilor despre genurile umane";

Programe de educatie gender (traininguri; curs „Educatia

gender" la Masterat in psihologie, USM; component

Gender in cadrul cursurilor: Sexologie si educatie

sexuala, Pedagogie, Psihopedagogia familiei(USM);

Educatia pentru Sanatate (UTM); Sexologie si

Sexopatologie (ULIM)) ˇ Studii de gen ˇ Programe de

prevenire a violentei gender ˇ Traininguri / seminare de

prevenire a traficului de fiinte umane Materiale

61


informative în materie Gender Editarea materialelor

informative in domeniu. Gender si Educatie (note de

curs), Chisinau 2001 Beijing+5: realizari si perspective,

Chisinau 2000 Democratizarea societatii din perspectiva

gender, Chisinau 2002

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile

Omului”

JDO

Date de contact

Adresa

MD 2012, Str. Sciusev 31, Chişinău

Telefon 0 22 274161

Fax 022 277154

E-mail Lhr@mtc.md

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Vitalie Nagacevschi

Promovarea şi protecţia drepturilor omului în Moldova

şi peste hotarele ei

Reprezentarea la CEDO

Persoane a căror drepturi au fost violate la nivel naţional

Asigurarea aplicării prevederilor CEDO în RM

Instruirea avocaţilor cu prevederile CEDO

Asigurarea aplicării prevederilor CEDO în RM

Publicaţii

CEDO. Culegeri de acte normative

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia Obştească „Promo-Lex”

Promo-Lex

Date de contact

Adresa

MD 2012, Str. Şciusev 93, bir. 2, Chişinău

62


Telefon 0 22 232781; 069177101

Fax 0 22 232781

E-mail cccsd@mcc.md

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Ion Manole

Apărarea prin toate mijloacele legale a persoanelor lezate

în drepturile civile, politice, economice, sociale şi

culturale, de oricine şi sub orice formă

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale

Asistenţă juridică pentru cetăţenii din raionul Dubăsari

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia Obştească ,,Protecţia Drepturilor

Cetăţenilor’’

Date de contact

Adresa

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 69/1, of.32

Telefon 210055

Fax

E-mail ong_pdc@yahoo.com

Web

Conducător

Scop

Moraru Iurie

Promovarea şi protecţia drepturilor cetăţenilor

Domenii de activitate

63


Beneficiari

persoane neangajate în cânpul muncii

Proiecte recente

Publicaţii

Carte ,,Dacă nu vă cunoaşteţi drepturile, înseamnă că nu

le aveţi’’

Denumirea Completă

Societatea de Planificare a familiei din Moldova

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa Armeană, 47, of.68 Chişinău Moldova, 2012

Telefon 54-12-07

Fax 54-12-08

E-mail fpam@mdearn.cu.md

Web

Conducător

Scop

Moşin Veaceslav

Imbunatatirea sanatatii reproductive a populatiei

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii Pliante: Prevenirea sarcinei nedorite; Agenda

adolescentului; SIDA si bolile sexual-transmisibile;

Contraceptia hormonala; Pilule contraceptive

hormonale; Parintilor despre sexualitatea copiilor;

Postere - Metode de contraceptie, cum sa te protejezi

contra SIDA; De la avort la contraceptie

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Societatea familiilor cu mulţi copii din Republica

Moldova

Date de contact

64


Adresa P. Zadnipru, 7/4, ap. 112 Chişinău Moldova, 2075

Telefon 33-70-39

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Alexandra Rusu

Crearea organizatiilor primare; atragerea in SFMCM a

femeilor cu multi copii; crearea unui sistem de control

obstesc asupra intretinerii invatamintului educational

copiiloe in toate genurile de institutii; suport material

pentru familiile cu multi copii

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Societatea Independentă pentru Educaţie şi

Drepturile Omului

SIEDO

Date de contact

Adresa

MD 20012, Str. Sf. Ţării 17, Chişinău

Telefon 0 22 211398; 022 237710

Fax 022 237710

E-mail Siedo@moldnet.md

Web

Conducător

www.Siedo.moldnet.md

Anatol Beleac

Scop Sprijinirea reformelor democratice în educaţie;

Promovarea valorilor democratice şi respectarea

DUDO; Implicarea activă a instituţiilor de învăţământ în

cadrul societăţii civile; pregătirea activă a cadrelor

65


didactice în DO

Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, tineri, deţinuţi, profesori

Copiii de mâine sunt născuţi astăzi

Educaţia pentru pace: calea spre o societate durabilă

Publicaţii Revista “Alternativa 21”

Manuale “Noi şi Legea”, “Educaţie civică”, “Tinerii în

acţiune sau cum să antrenăm elevii în activităţi de

voluntariat”, “Standarde pentru şcoala democratică”

Postere “Un bun cetăţean”, “Ai încredere în cetăţeanul

din tine”, “principiile unui bun profesor”.

Denumirea Completă Societatea Internaţională a Drepturilor Omului –

Secţia din Republica Moldova

Denumire abreviată SIDO-SRM

Date de contact

Adresa

MD 2005, Str. D. Rîşcanu 20/2, Chişinău

Telefon 0 22 433327; 022 450380

Fax 022 433327

E-mail Igfm_ms@company.md

Web

Conducător

Scop

www.iatp.md/rights

Liubov Nemcinova

Apărarea drepturilor omului, acordarea ajutorului

persoanelor care sunt perspecutate din motive politice,

rasiale şi religioase. Secţia susţine ideea d toleranţă în

problemele naţionale şi culturale, propagă înţelegerea

dintre popoare.

66


Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Asistenţă psihologică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, tineri, deţinuţi

Promovarea educaţiei în domeniul drepturilor omului în

penitenciare în cadrul PNADO în Republica Moldova,

2004

Promovarea Standardelor Europene de detenţie, 2004

Sporirea capacităţilor şi abilităţilor manageriale a ONG

din Moldova, 2003

Publicaţii

Broşura “Ajută-te pe tine şi pe copilul tău”

Broşura “Apără-ţi drepturile tale şi ale copilului tău”

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Societatea pentru refugiaţi din RM

Date de contact

Adresa m. Chişinău, str. Bucureşti 14

Telefon 540351

Fax 548562

E-mail refugium@mdl.net

Web

Conducător

Scop

Dumitru Maxim

Contribuirea la protecţia drepturilor civile, sociale,

economice, culturale etc. Ale persoanelor refugiate şi a

celor deplasate intern

67


Domenii de activitate

Asistenţă juridică, morală, materială şi medicală

persoanelor refugiate şi persoanelor deplasate intern;

integrarea în societate a persoanelor cu statut de refugiat

recunoscut

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Program de consultanţă şi asistenţă juridică şi socială

pentru personae intern deplasate, solicitanţii de azil şi

refugiaţi; elaborează studii juridice privind drepturile

omului, în special – drepturile refugiaţilor; cursuri de

limbă română pentru solicitanţii de azil şi refugiaţi

buletin informative ,,Refugium’’

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Tinerii pentru Iniţiative Democratice

TID

Date de contact

Adresa Str. Iablocichin 5

Telefon 069180113

Fax

E-mail Tid@moldova.md

Web

Conducător

Vlad Melnic

Scop

Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Consultanţă

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

tineri

Promovarea Dreprurilor Tinerilor Antreprenarile in

Relatia cu organele abilitate de control

Drepturile tinarului antreprenor

68


Cimişlia

Denumirea Completă

Asociaţia Obştească ,,Frunza Codrului’’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

MD-4124 r-nul. Cimişlia s. Lipoveni

Telefon 241/71238

Fax 71236

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Bordieanu Gheorghe

Dezvoltarea comunităţii: socială, econimică, culturalecologică

şi de menţinere a durabilităţii şcolii din s.

Lipoveni; Promovarea drepturilor omului şi a copilului

în comunitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

copii, tineri, familii monoparentale, personae cu

disabilităţi

Traficul de fiinţe iumane; Să nu excludem nici un copil

Publicaţii

Criuleni

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul Juridic de Protectie a Copilului Contra

Abuzului

Date de contact

69


Adresa MD-0244 Calarasi, str. Biruinta 1/34

Telefon 0 244/ 23291

Fax

E-mail

Web

Conducător

Girlov Vasile

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul juridic de protecţie contra abuzului

,,Epitrop’’

Date de contact

Adresa or. Călăraşi str. Buruinţa 1/34

Telefon 0 244/ 23291, 20717, 24050

Fax

E-mail

Web

Conducător

Gîlcă Vasile

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

70


Publicaţii

Căuşeni

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul Regional pentru Femei „Eva”

CRF „EVA”

Date de contact

Adresa

MD 4300, str. A. Mateevici 20/1, or. Căuşeni

Telefon 0 243 23999; 0 79539329

Fax 0 243 23999

E-mail centereva@yahoo.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Olga Puşca

Promovarea femeii rurale în societate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, familii monoparentale

Managementul resurselor umane

Iniţierea unei afaceri

Publicaţii

Buletin informative trimestrial “Femeia azi”

Denumirea Completă

Clubul Ecologic „Arca lui Noe”

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

str. A. Mateevici 1, or. Căuşeni

71


Telefon 0 243 23262

Fax

E-mail Andreev_domnica@yahoo.fr

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Andreev Domnica

Educaţie şi informare ecologică

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Copii, tineri

Avem dreptul la un mediu ecologic curat

Publicaţia “Arca lui Noe”

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească a Părinţilor „Ioan Vodă”

AOP „Ioan Vodă”

Date de contact

Adresa

MD 4319, str. I. Creangă 1, s. Hagimus, r-nul Căuşeni

Telefon 0 243 58255

Fax 0 243 23999

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Mandea Aureliu

Asigurarea durabilă a procesului de instruire şi educare

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Copii

Proiecte recente

Publicaţii

“Refugium”

72


Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul Informaţional Tighina

CIT

Date de contact

Adresa

MD 4300, str. A. Mateevici 20/1, or. Căuşeni

Telefon 0 243 23068; 079480957

Fax 0 243 23999

E-mail infotighinamd@yahoo.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Tudor Cîşlaru

Asigurarea durabilă a procesului de instruire şi educare

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale, personae cu

dezabilităţi, tineri

Asistenţă juridică pentru personae defavorizate din r-nul

Căuşeni

Promovarea femeii rurale în societate

Dreptul la informare a populaţiei rurale

Publicaţii

Buletin trimestrial informativ “Femeia în societate”

Buletinul “Acces juridic”

“Turismul Rural”

Denumirea Completă

Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor „Minerva”

73


Denumire abreviată

APP „Minerva”

Date de contact

Adresa

str. A. Mateevici 45, s. Zaim, r-nul Căuşeni

Telefon 0 243 72292

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Promovarea DO

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Beneficiari

Copii

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul de Drept din Căuşeni

CDC

Date de contact

Adresa

MD 4300, str. Ştefan cel Mare 1/2, or. Căuşeni

Telefon 0 243 23771; 079484049

Fax 0 243 23680

E-mail

Web

Conducător

Scop

Oboroceanu Ion

Asigurarea durabilă a procesului de instruire şi educare

74


Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Beneficiari

Copii, femei

Proiecte recente

Publicaţii

Donduşeni

Denumirea Completă

Denumire abreviată

AO ,,Dreptate Plus’’

Date de contact

Adresa

MD-5102 Donduşeni, str. Feroviarilor 26, or. Donsuşeni

Telefon 0 251/23370, 0 69260941

Fax

E-mail Mbuhna@landell-mills.net.md

Web

Conducător Buhna M.

Scop

Domenii de activitate

Contribuirea la creşterea culturii juridice şi sporirea

cunoştinţelor în domeniul jurisprudenţei printre

populaţie

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

copii, femei, bătrîni

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Asociaţia Obştească ,,Agroconsultant’’

75


Denumire abreviată

Date de contact

Adresa MD-5102 Donduşeni, str. Feroviarilor 26

Telefon 251/23760, 22574

Fax 23760, 22574

E-mail agroinf@mtc-dn.md, Egutu@landell-mills.net.md

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

iatp.md/dondagroconsultant

Guţu Emil

Contribuirea la sporirea potenţialului economic al

cetăţenilor şi persoanelor juridice ce activează în

agricultură, industria prelucrătoare, sfera socială şi

apărarea drepturilor cetăţenilor şi persoanelor juridice

Asistenţă juridică; Judecata Arbitrară Permanentă în sfera

agrară, creată pe lângă ,,Agroconsultant’’, contribuire la

soluţionarea litigiilor legate de apărarea drepturilor

proprietarilor, arendaşilor, arendatorilor, etc., organizarea

seminarelor, asistenţă privind întocmirea contractelor,

statutelor

copii, femei, bătrîni, tineri, familii monoparentale

Proiecte recente Dezvoltarea Surselor Durabile de Venit în Regiunile

Rurale. Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii

Rurale; Dezvoltarea serviciilor de informare şi

consultanţă; Consolidarea Centrelor Informative

Independente în cadrul Federaţiei Naţionale AGRO

Inform şi dezvoltarea serviciilor de consultanţă

Publicaţii Buletin Informativ Agroconsultant, Pliant e:

,,Agroconsultant’’, ,,Judecata Arbitrară Permanentă în

sfera agrară’’; Poster ,,Judecata Arbitrară Permanentă în

sfera agrară’’

Drochia

Denumirea Completă

Organizaţia Obştească „Bria-Vis”

Denumire abreviată

76


Date de contact

Adresa

s. Ochiul Alb, r-nul Drochia

Telefon 75499

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Rodica Şchiopu

Protejarea valorilor democratice şi apărarea drepturilor

omului

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, personae cu dezabilităţi, tineri,

grupuri etnice

Seminar – Sănătatea mamelor şi copiilor de azi

Publicaţii de articole tematice în ziare

“Dar din dar” – Susţinerea persoanelor cu dezabilităţi şi

copiilor din familii vlnerabile

Publicaţii

Panou informative

Ziarul raional

Pleante

Denumirea Completă

Clubul Consiliul Europei Chetrosu

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

s. Chetrosu, r-nul Drochia

Telefon 54680

77


Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Babulici Lidia

Protejarea valorilor democratice şi apărarea drepturilor

omului

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Copii, femei, bătrâni, tineri

Centrul Comunitar de Acces la informaţie şi instruire din

s. Chtrosu

Panou informative

Ziarul raional

Pleante

Denumirea Completă

Societatea de Planificare a Familiei "Artemida"

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

MD 5200, str. Sfatul Tarii, 19/1, or. Drochia

Telefon 2-24-83

Fax

E-mail

Web

Conducător

Dumitru Postovan

Scop

78


Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Dubăsari

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia regională din stânga Nistrului pentru

Drepturile Omului

ARS-ANDO

Date de contact

Adresa

Str. Păcii, s. Coşniţa, r-nul Dubăsari

Telefon 0248 44758, 0690 73523

Fax 0248 44758

E-mail Ars-ando@mail.ru

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Iurie Videu

Promovarea şi apărarea drepturilor omului în localităţile

raionului Dubăsari

Informare şi instruire în DO

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale, tineri

Participarea publicului la luarea deciziilor

Pleante

Edineţ

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească „Oamenii pentru oameni”

AO „OpO”

79


Date de contact

Adresa

MD 4601, str. Florar 77, or. Edineţ

Telefon 0 246 22907

Fax 0 246 22907

E-mail oameniptoameni@yahoo.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Petrovici Domnica

Integrarea în societate a copiilor din grupurile de risc,

copiilor dotaţi, persoanelor de vârsta a 3-a

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, tineri, personae cu dezabilităţi

O altă şansă de integrare în societate

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

ONG ,,Demos’’

Date de contact

Adresa

MD- 4601 Edineţ str. Basarabia 10, or. Edineţ

Telefon 0 246 28478, 0 246 29400, 0 69015176

Fax 0 246 29400

E-mail enterdemos@yahoo.com, demos-ong@mail.ru

Web

Conducător

Scop

Liliana Samcov

Dezvoltarea societăţii democratice prin participarea

membrilor comunităţii în acţiuni concrete orientate spre

soluţionarea problemelor în domeniile: copii şi tineret,

social, drepturile omului, APL, mass-media, sănătate,

80


cultură etc.

Domenii de activitate

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

femei, tineri

Oportunităţi pentru angajarea tinerilor defavorizaţi;

Campania de informare a tinerilor ,,Stop-trafic!’’; Copiii

pentru copii

Publicaţii Gazeta publică ,,Stop-trafic!’’, Buletin informativ ,,Junii’’,

Pliant ,,Tinerilor despre angajarea în cîmpul muncii’’

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească „Femeia Rurală”

AO „Femeia Rurală”

Date de contact

Adresa

MD 4601, str. Gribov 8, or. Edineţ

Telefon 0 246 28149

Fax

E-mail vghetu@rambler.ru mailto:oameniptoameni@yahoo.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Valentina Ghetu

Promovarea şi protejarea drepturilor juridice ale femeilor

şi copiilor

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Copii, femei, familii monoparentale

Proiecte recente

Publicaţii

81


Floreşti

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor „Ştefăneşti”

APP „Ştefăneşti”

Date de contact

Adresa

MD 5038, s. Ştefăneşti, r-nul Floreşti

Telefon 0 250 49228; 0 250 49346

Fax 0 250 49346

E-mail smstefanesti@yahoo.com

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Bodiu Aurica

Dezvoltarea durabilă a satelor din comuna Ştefăneşti sub

aspect social-economic

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

copii, femei, bătrâni, persoane cu dezabilităţi, tineri,

familii monoparentale

Crearea unui system de informare operativă a populaţiei

comunităţii

Incluziunea socială a copiilor cu CES “Şanse”

Centrul Comunitar “Ştefăneşti”

Publicaţii

Buletine informative

Pleante

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia Femeilor “Gloria”

APP „Ştefăneşti”

82


Date de contact

Adresa

MD 5000, str. Mihai Viteazul 48-1, or. Floreşti

Telefon

Fax

E-mail

Web

Conducător

Vasilcenco Vera

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Făleşti

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească „Iustus”

AO „Iustus”

Date de contact

Adresa

MD 5902, str. Ştefan cel Mare 79/20, or. Făleşti

Telefon 0 259 22037

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Grigore Munteanu

Informarea şi instruirea populaţiei, acordarea asistenţei

juridice persoanelor cu handicap din Făleşti

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

83


Monitorizarea respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

copii, femei, bătrâni, personae cu dezabilităţi

Propagarea cunoştinţelor juridice în localităţile rurale

Consultaţii juridice populaţiei dezavantajate din Făeşti

Publicaţii Pleante cu genericul “Legea e una pentru toţi”

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească „Hînceştenii”

AO „Hînceştenii”

Date de contact

Adresa

s. Hînceşti, or. Făleşti

Telefon 0 259 61171

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Furtuna Nina

InformContribuirea la informarea şi instruirea în

domeniul drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Beneficiari

copii, femei, bătrâni, tineri

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă Asociaţia pentru Tineret şi Mediu „Prut 2000”

Denumire abreviată ONG „Prut 2000”

84


Date de contact

Adresa

s. Pruteni, r-nul Făleşti

Telefon 0 259 66532

Fax

E-mail

Web

Conducător

Lungu Elena

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

copii, femei, tineri

Instruirea pentru democraţie şi drepturile omului

Prevenirea traficului de femei în localităţile rurale

Publicaţii Buletine informaţionale

Glodeni

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia Obştească „CEAL”

AO „Femeia Rurală”

Date de contact

Adresa

str. Suveranităţii 37 “A”, or. Glodeni

Telefon 24624; 069249550

Fax

E-mail natrec@rambler.ru

Web

Conducător

Scop

Efim Certan

Contribuţia la promovarea drepturilor omului şi

dezvoltarea societăţii civile

85


Domenii de activitate

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Tineri, femei

Propagarea legislaţiei şi apărarea juridică a drepturilor

economice ale ţăranilor împroprietăriţi

Publicaţii Buletin “Fermierul Bălţean”

Hînceşti

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia părinţilor şi pedagogilor „Speranţa”

APP „Speranţa”

Date de contact

Adresa

MD 3436, s. Mingir, r-nul Hînceşti, şcoala primară

Telefon 76300

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Tătaru Viorica

Dezvoltarea comunităţii sub diverse aspecte: social,

economic, cultural – ecologic; asigurarea durabilităţii

şcolii; implementarea noilor tehnologii informaţinale

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Beneficiari

Copii

Proiecte recente

Publicaţii

86


Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia obştească a părinţilor şi pedagogilor

„Speranţa”

AO „Onestitate”

Date de contact

Adresa

MD 3431, com. Oneşti, r-nul Hînceşti

Telefon 0 269 58227; 0269 58200

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Moraru Liuba

Dezvoltarea comunităţii sub diverse aspecte: social,

economic, cultural – ecologic; asigurarea durabilităţii

şcolii; implementarea noilor tehnologii informaţinale

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Copii

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia obştească de tineret „Pro-Generaţia”

ONG „Pro-Generaţia”

Date de contact

Adresa

Str. Independenţei, com. Cărpineni, r-nul Hînceşti

Telefon 28567

Fax 26527

E-mail

Web

Conducător

Macaru Tamara

87


Scop

Domenii de activitate

Soluţionarea problemelor ecologice ale comunei şi a

problemelor socio-culturale ale tinerilor din comună

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, tineri

O floare în buchetul satului

Radioul – libertatea cuvântului

Cetăţenii de mâine sunt născuţi astăzi, colaborare cu

SIEDO

Publicaţii

Revista „Liceanul”

„Junior Press”

Buclete „Tinerii în acţiune”

Denumirea Completă

Denumire abreviată

„VIAC” - Ciuciuleni

„VIAC”

Date de contact

Adresa

MD 6422, Liceul Teoretic „A. Donici”, r -nul Hînceşti

Telefon 0 269 33224

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Gonţa Angela

Dezvoltarea socială a comunităţii; asigurarea durabilităţii

şcolii

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informarea şi instruirea în domeniul drepturilor omului

88


Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Copii, femei, familii monoparentale, tineri, persoane cu

dezabilităţi

Dezvoltarea capacităţilor de lider la copii

Revista „Izvor de înţelepciune”

Revista tinerilor „Vino cu noi”

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia Obştească „Codreanca”

OO „Codreanca”

Date de contact

Adresa

MD 6426, s. Drăguşenii Noi, r -nul Hînceşti

Telefon 0 269 36309; 0 269 36213

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Stolear Ioana

Promovarea dreptului la instruire şi odihnă

Informarea şi instruirea în domeniul drepturilor omului

Copii

Reparaţia acoperişului şcolii

Rolul comunităţii în utilizarea şi păstrarea apei potabile

Centrul Comunitar „Drăguşenii Noi”

Publicaţii

Buletin informaţional

Denumirea Completă

AO „Iniţiativa pentru o dezvoltare comunitară

durabilă”

89


Denumire abreviată

OO „IPDCD”

Date de contact

Adresa

MD 3401, str. 31 August 5/9, r -nul Hînceşti

Telefon 0 269 23400

Fax 0 269 23400

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Tarcenco Oleg

Promovarea valorilor democratice în societate prin

implementarea unor programe educaţionale în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Copii

Drepturile femeii – pilon de guvernare democratică a

societăţii

Broşura „Drepturile femeilor în viaţa de cuplu”

Pleant privind consecinţele violenţei

Ialoveni

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească „Viitorul Mileştenilor”

AOVM

Date de contact

Adresa

MD 6819, s. Mileştii Mici, r-nul Ialoveni

Telefon 0 268 68335; 069216680

Fax

E-mail milesteanca@moldova.cc

Web

90


Conducător

Slobozeanu Maria

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Acordarea ajutorului umanitar

Copii, femei, bătrâni, familii monoparentale, persoane cu

dezabilităţi, veterani de război

Amenajarea şi plantarea unui spaţiu afectat de deşeuri

Publicaţii

Denumirea Completă

Asociaţia Obştească “Iniţiativa Socială Rurală”

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

c. Bardar, str. Aurel David r-nul Ialoveni Moldova

Telefon 0 268-37-2-28

Fax

E-mail bmp@mail.md, bmp@daac.md,

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Maria Brodesco

Consolidarea democratiei prin edificarea societatii civile,

integrarea principiului egalitatii sexelor in toate domeniile

vietii; Studierea influentei mediului ambiant asupra

sanatatii populatiei; Apropierea nivelului educational in

mediul rural de cel din mediul urban

Sfera sociala, invatamintului, ocrotirea sanatatii

Beneficiari

Proiecte recente

Proiect ecologic - 1.04.01 o luna, Proiect social - cadouri

pentru copii de la gradinita ,,Licurici", 20.12.01 ˝ luna,

Crearea Centrului Comunitar de resurse pentru copil si

familie, 10.05.01 durata 3 ani

Publicaţii

91


Leova

Denumirea Completă

Centrul de Susţinere Socială a Tinerilor ,,Avânt’’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

MD-3830 r-l Leova, s. Borogani, str. Păcii.

Telefon 0 29850509; 0 263/56378

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Saviţki Elena

Susţinerea socială a tineretului. Asigurarea durabilităţii

gimnaziului din Borogani

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului;

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului;

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

copii, femei, familii monoparentale, persoane cu

disabilităţi, tineri

Pentru integrarea socială a tinerilor din s. Borogani;

Centrul pentru copii din familii social-vulnerabile

,,Viitorul’’; Viaţă fără pericol

Pliant ,,Centrul pentru copii din familii social-vulnerabile

,,Viitorul’’

Denumirea Completă

Asociaţia părinţilor ,,Copilărie –Păpădie’’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

MD-3830, r-l Leova, s. Borogani

92


Telefon 0 263/56338, 56347

Fax

E-mail

Web

Conducător

Basarab Maria

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

GLORIA Garanţia Libertăţii Omului Renovarea

Imagini Asociative

Date de contact

Adresa

r-l Leova com. Tigheci

Telefon 0 263/45236

Fax

E-mail Garic82@mail.ru

Web

Conducător

Creţu Vladimitr

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

93


Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească a Pedagogilor şi Părinţilor

,,Speranţa’’

Date de contact

Adresa

r-nul Leova, s. Baiuş, Gimnaziul Baiuş

Telefon 0 263/70228, 70236

Fax

E-mail

Web

Conducător

Burdujanu Nadejda

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Orhei

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească "Pro-Democraţia"

APD

Date de contact

Adresa

MD 3501, Str. M. Eminescu 9, or. Orhei

Telefon (+235) 2-75-68; 2-79-10

Fax (+235) 2-75-68

E-mail office@prodemocratia.md

Web

Conducător

http://prodemocratia.md

Eduard Railean

94


Scop

- realizarea unei uniuni între membrii societăţii cu scopul

apărării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale;

- participarea la crearea unui sistem flexibil de educare şi

instruire civică;

- organizarea şi implementarea acţiunilor în favoarea

realizării practice a drepturilor şi libertăţilor;

Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Tineri, femei, bătrâni, familii monoparentale, persoane

cu dezabilităţi, grupuri etnice

Rolul Convenţiei de la Aarhus la luarea deciziilor de către

organele APL

Centrul de Drept, Orhei

Tinere, votul tău contează!

Publicaţii

Buletinul Informativ al Asociaţiei „Pro-Democraţia”

Ghidul Practic „Cum să votez?”

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Pensionarilor Fermieri „Vatici”

APF „Vatici”

Date de contact

Adresa

MD 3553, com. Vatici, r-nul Orhei

Telefon 59044

Fax

E-mail

95


Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Buciuşcanu Semion

Apărarea drepturilor fermierilor

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Bătrâni

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Asociaţia de sprijin a copiilor cu handicap fizic

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa Orhei s. Peresecina str. Ştefan cel Mare 112

Telefon 0 235/47645

Fax

E-mail Causaa@email.ro

Web

Conducător

Cucuruzeanu Varvara

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Asociaţia de sprijin a copiilor cu disabilităţi

,,Paradis’’

Denumire abreviată

96


Date de contact

Adresa Orhei bd. M. Eminescu 2

Telefon 0 235/21423

Fax

E-mail Dger@mtc-or.md

Web

Conducător

Grosu Claudia

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Centrul de educare şi reabilitare ,,Adolescentul’’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa MD-2035 Orhei str. Eminescu 12

Telefon 0 235/22333, 22209

Fax

E-mail tanea@mail.ru, antidrug@mtc-or.md

Web

Conducător

Sorocovici Tatiana

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

97


Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Centrul pentru Copii şi Tineret ,,BINEVA’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

MD-3512 r. Orhei com. Bieşti

Telefon 235/45554, 45119

Fax

E-mail ionvlas@yahoo.com

Web

Conducător

Vlas Ion

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Asociaţia Obştească ,,ZENIT-OR’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa 3515 Orhei str.V. Cupcea 9/17

Telefon 235/28869

Fax

E-mail alaprunici@yahoo.com

98


Web

Conducător

Prunici Ala

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Rezina

Denumirea Completă

Clubul "Ora împlinirilor"

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

Rezina, Moldova

Telefon 0 254 23160

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Liuba Zamă-Catrinici

Initierea juridica a femeilor privind drepturile lor civice;

promovarea valorilor familiei; instruirea juridica si

economica a femeilor; eliminarea discriminarii femeii in

societate; scoaterea din anonimat a femeii inzestrate din

provincie; promovarea unui mod sanatos de viata;

redresarea situatiei vizavi de conditia copilului-fata si a

adolescentei.

Informare privind condiţia copilului-fată şi a adolescentei

Beneficiari

Proiecte recente

Seminare "Abilitatile cautarii de servicii"; "Maternitate

lipsita de abuzuri si riscuri pentru femeile afectate de

99


saracie"; "Violenta in familie"; "Planificarea familiala -

drept la informatie si optiuni"; "Dreptul femeii conform

legislatiei muncii".

Publicaţii

Publicatia periodica "Pro-Familia"

Denumirea Completă

Centrul de Tineret şi Adolescenţi ,,Mateuţi’’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

MD-5443 r-l Rezina, s. Mateuţi

Telefon 0 254/43400, 23638

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Mîrzencu Mihail

Promovarea şi apărarea drepturilor copiilor şi tinerilor

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului;

Informare în domeniul drepturilor omului;

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

copii, tineri, familii monoparentale tinere, persoane cu

disabilităţi tinere. Tineri şi copii aflaţi în dificultate socială

Training ,,Cunoaşteţi drepturile’’; ,,De la inimă la inimă’’

Publicaţii

Rîşcani

Denumirea Completă „Baştina” - Rîşcani

Denumire abreviată

„Baştina”

100


Date de contact

Adresa

MD 5600, Str. 31 August 4, or. Rîşcani

Telefon 0 256 22170

Fax 0 256 23163

E-mail

Web

Conducător

Aurora Serediuc

Scop Dezvăluirea şi dezvoltarea potenţialului creativ,

propagarea unei societăţi democratice, bazate pe

drepturile omului şi libertatea de gândire

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Tineri, copii

Activităţi cu tineri

Publicaţii

Soroca

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”

CRT DACIA

Date de contact

Adresa

MD 3006, Str. Mihail Sadoveanu 21, Soroca

Telefon 0 230 20402

Fax

E-mail info@youthsoroca.md

Web

Conducător

Scop

www.youthsoroca.md

Ion Babici

Facilitarea dezvoltării personale şi sociale a tinerilor,

susţinerea tinerilor pentru a-şi realiza potenţialul şi a

obţine cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru

101


integrarea reuşită a acestora în societate

Domenii de activitate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Tineri

Centrul Regional pentru tineri DACIA

Publicaţii

Denumirea Completă

Vasilcău-Şcoala

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

MD 3046, s. Vasilcău, r-nul Soroca

Telefon 0 230 48265

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Lupu Nina

Contribuirea la formarea unei comunităţi rurale civilizate

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, familii monoparentale

Antrenarea copiilor din familii vulnerabile în tabere şi

întărirea sănătăţii acestora

102


Repartizarea darurilor pentru copiii din familiile sărace

Cunoaşte-ţi drepturile!

Publicaţii

Revista şcolară “Avântul”

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Organizaţia Obştească „Asociaţia Părinţilor şi

Educatorilor din satul Cremenciug”

ONG „APE s. Cremenciug”

Date de contact

Adresa

s. Cremenciug, r-nul Soroca

Telefon 0 230 65587

Fax

E-mail casvetl@rambler.ru

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Beila Maria

Promovarea Drepturilor copiilor şi asigurarea respectării

lor

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Copii, familii monoparentale

Copilul tot are drepturi

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească „Plai Nistrean”

AOPN

Date de contact

Adresa

MD 3000, str. Ştefan cel Mare 6, or. Soroca

Telefon 0 230 22210

Fax

103


E-mail plainistrean@personal.ro

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Chiroşca Grigore

Crearea noilor locuri de muncă; pregătirea şi reprofilarea

cadrelor; susţinerea materială şi spirituală a oamenilor de

vârsta a 3-a. Acordarea asistenţei juridice cetăţenilor.

Propagarea valorilor culturale în rândurile etniei romilor.

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, familii monoparentale

Drepturile tinerilor muncitori încadraţi în câmpul muncii

în noile condiţii economice

Familiarizarea cetăţenilor cu nivelul de respectare a DO

în oraşul Soroca

Cunoaşte-ţi drepturile!

Publicaţii

Gazeta radiofonică

Buletin

Denumirea Completă

Asociaţia Producătorilor Agricoli

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

MD 3001, str. Ştefan cel Mare 20, bir. 5, or. Soroca

Telefon 0 230 30584

Fax 0 230 22292

E-mail cetatea@mtc-sr.md

Web

Conducător

Maria Burlacu

104


Scop Creşterea bunăstării producătorilor agricoli prin

contribuirea la crearea condiţiilor favorabile pentru

sporirea eficienţei agrobusinessului privat

Domenii de activitate

Beneficiari

Asistenţă juridică

Producătorii agricoli

Proiecte recente

Publicaţii

Postere

Denumirea Completă

Asociaţia Obştească „Prichindel”

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

s. vasilcău, r-nul Soroca

Telefon 0 230 49134

Fax

E-mail

Web

Conducător

Cioca Nina

Scop

Domenii de activitate

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, familii monoparentale

Deinstituţionalizarea copiilor

Odihna copiilor în perioada de vară

Publicaţii

Revista „Să nu excludem nici un copil”

Articole în ziarele locale

105


Denumirea Completă

Bare Romi

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa

str. Bucovina 11, or. Soroca

Telefon 0 230 26237

Fax 0 230 32260

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Cerari Robert

Protecţia drepturilor romilor în cadrul minorităţii

naţionale ţigăneşti.

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Monitorizare a respectării drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, familii monoparentale, femei, bătrâni, grupuri

etnice, persoane cu dezabilităţi, tineri.

Să dăruim un zâmbet copiilor

Ziua internaţională a voluntariatului

Masă rotundă cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor

Publicaţii

Pleante

Postere

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească „ISIS”

ISIS

Date de contact

Adresa

MD 3046, s. Vasilcău, r-nul Soroca

106


Telefon 0 230 48191

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Beneficiari

Struc Valentina

Crearea noilor locuri de muncă; pregătirea şi reprofilarea

cadrelor; susţinerea materială şi spirituală a oamenilor de

vârsta a 3-a. Acordarea asistenţei juridice cetăţenilor.

Propagarea valorilor culturale în rândurile etniei romilor.

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

femei

Proiecte recente

Publicaţii

Sîngerei

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia pentru Promovarea Reformelor Rurale

„Cuibuşor”

APRR „Cuibuşor”

Date de contact

Adresa

MD 6223, s. Drăgăneşti, r-nul Sîngerei

Telefon 0 262 39416

Fax

E-mail

Web

Conducător

Gheorghe Banaru

Scop Promovarea reformelor în sectorul rural prin

implementarea proiectelor de interes major

107


Domenii de activitate

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, bătrâni, tineri

Centrul informativ

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia pentru Dezvoltare Locală şi Servicii

Publice

ADLSP

Date de contact

Adresa

MD 6201, strada Gogol 1, or. Sîngerei

Telefon 0 262 39474

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Herţa Boris

Realizarea programelor de instruire şi educaţie juridică a

populaţiei

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Monitorizarea respectării drepturilor omului

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, tineri, familii monoparentale

Respectarea drepturilor omului în RM n contextul

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

Contractul de arendă şi de schimb a terenurilor agricole

Mecanisme de protecţie a grupurilor social-vulnerabile

împotriva autorităţilor publice

Publicaţii

108


Şoldăneşti

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Asociaţia Obştească ,,Tineri în acţiune’’

Date de contact

Adresa or. Şoldăneşti, str. Victoriei 11

Telefon 0 272/22031, 22289, 24176

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

L. Platon

Promovarea şi familiarizarea tinerilor cu dreptul la viaţă,

educaţie, asistenţă socială

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Asociaţia Obştească ,,Descoperind Democraţia’’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa or. Şoldăneşti str. 31 August 2

Telefon 0 272/22031

Fax

E-mail

Web

109


Conducător

Scop

D. Bîstrişchi

Educarea tinerilor pentru promovarea unei democraţii

reprezentative

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Centrul de studii şi informare ,,Perpetum Mobile’’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa or. Şoldăneşti str. Victoriei 78

Telefon 0 272/23460, 24404

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

I. Cîrlig

Oferirea accesului spre informare şi instruire

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Denumirea Completă

Asociaţia de femei ,,Mesia’’

Denumire abreviată

Date de contact

110


Adresa

r. Şoldăneşti s. Cotiujenii Mari

Telefon 0 272/74297, 74744

Fax

E-mail

Web

Conducător

Scop

V. Lazăr

Ocrotirea drepturilor femeilor de la sate şi drepturile

copilului

Domenii de activitate

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Ungheni

Denumirea Completă

AO ,,Suflet de Lumină’’

Denumire abreviată

Date de contact

Adresa MD-3606 or. Ungheni str. Ştefan cel Mare 151

Telefon : 236/33575, 33414

Fax

E-mail

Web

Conducător

Vrabie Zinaida

Scop

Domenii de activitate

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Beneficiari tineri, copii, familii monoparentale, personae cu

111


disabilităţi

Proiecte recente

Drepturile în conflict; Drepturile copiilor

Publicaţii

UTA “Gagauz Yeri”

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Centrul pentru Reforme Social-Economice şi

Drept

CSELT

Date de contact

Adresa

MD 3805, strada Lenin 160/1 ap. 510, or. Comrat

Telefon 069122461, 069390573

Fax (298) 22599

E-mail cselt@mail.ru

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Hrapakov Vasili

Promovarea reformelor social economice şi a respectării

Drepturilor Omului

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Copii, femei, bătrâni, tineri, familii monoparentale,

persoane cu dezabilităţi, tineri

Acces liber la legislaţăia UTA „Gagauzia”

Publicaţii

Denumirea Completă

Denumire abreviată

Clinica Juridică Universitară Comrat

CJC

112


Date de contact

Adresa

MD 3805, strada Lenin 160, of.8, or. Comrat

Telefon 0 298 29480, 0791 92334

Fax 0 298 29480

E-mail Lccomrat@mtc-co.md

Web

Conducător

Scop

Domenii de activitate

Spatarenco Natalia, Cebanova Svetlana

Promovarea metodelor novatoare de instruire juridică şi

faciltarea accesului la justiţie pentru categorii sociale

defavorizate ale populaţiei

Elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul

drepturilor omului

Informare şi instruire în domeniul drepturilor omului

Asistenţă juridică

Beneficiari

Proiecte recente

Publicaţii

Copii, femei, bătrâni, tineri, familii monoparentale,

persoane cu dezabilităţi, tineri

Oferirea permanentă a consultaţiilor juridice gratuite

pentru categorii sociale defavorizate din UTA

„Gagauzia”

Clinica Juridică Universitară Comrat, în colaborare cu

LADOM

113


Concluzii

În urma unei analize minuţioase a chestionarelor parvenite de la organizaţiile

neguvernamentale active în domeniul drepturilor omului putem constata

următoarele:

• Majoritatea ONG active în domeniul drepturilor omului sunt concentrate

în capitala Republicii Moldova, acestea din urmă activând la nivel naţional.

• În mare parte organizaţiile naţionale nu au capacitatea de acoperire

naţională în materie de promovare şi monitorizare a drepturilor omului.

• Majoritatea organizaţiilor locale au fost create relativ recent şi au desfăşurat

puţine iniţiative de promovare a drepturilor omului la nivel local.

• Majoritatea organizaţiilor neguvernamentale locale nu au cunoştinţele şi

abilităţile necesare pentru o intervenţie sistemică şi eficace în domeniul

promovării şi apărării drepturilor omului la nivel local.

• O bună parte a organizaţiilor neguvernamentale locale nu dispun de

echipamentul şi resursele logistice necesare pentru o bună implementare a

programelor pe care le realizează.

• Majoritatea ONG naţionale cât şi locale nu sunt suficient de dezvoltate sub

aspect instituţional şi organizaţional.

• Majoritatea ONG-urilor locale sunt membre ale unor alianţe şi reţele

constituite la nivel naţionale şi regional precum: Reţeaua Sociala, Reţeaua

pentru prevenirea HIV/SIDA, „Coaliţia 2005” pentru alegeri libere şi

corecte, Forumuri civice regionale, alianţe de promovare a drepturilor unor

categorii sociale ca: tineri, femei, copii, bătrâni, etc. Cu toate acestea,

organizaţiile încă nu dispun de abilităţile necesare pentru o conlucrare

eficientă în cadrul acestor uniuni.

• Organizaţiile neguvernamentale în domeniul drepturilor omului încă nu au

reuşit să-şi coordoneze eficient eforturile, în consecinţă acţionând difuz şi

cooperând de multe ori ocazional.

• Au fost create diverse centre regionale pentru promovarea drepturilor unor

categorii sociale defavorizate precum, tineri, femei, persoane cu dezabilităţi,

victime ale traficului de fiinţe umane, bătrâni, etc. În pofida acestui fapt

rezultatele prezentate de acestea sunt imediate fără un impact vizibil şi de

durată.

114


Recomandări

Propunem organizaţiilor finanţatoare ca în elaborarea politicilor de susţinere a

iniţiativelor ONG în domeniul drepturilor omului să ia în consideraţie următoarele:

• Susţinerea iniţiativelor organizaţiilor neguvernamentale locale care au

demonstrat viabilitate şi angajament în domeniul promovării şi apărării

drepturilor omului;

• Susţinerea dezvoltării capacităţilor liderilor ONG în domeniul promovării

şi apărării drepturilor omului, precum şi în domeniul dezvoltării

organizaţionale şi consolidării instituţionale;

• Încurajarea parteneriatelor dintre organizaţiile neguvernamentale în

implementarea programelor de promovarea a drepturilor omului. Această

abordare ar duce la eliminarea concurenţei neloiale dintre ONG şi

amplificarea eforturilor pentru soluţionarea problemelor sociale.

• Încurajarea colaborării dintre ONG, APL şi APC pentru asigurarea

durabilităţii şi sporirea angajamentului instituţiilor de resort ale statului.

• Susţinerea iniţiativelor ONG şi sub aspect tehnic, o cauză a lipsei resurselor

tehnice regăsindu-se şi în elaborarea politicilor donatorilor prin intemediul

căreia se permite doar închirierea resurselor tehnice, nu şi procurarea

acestora.

• Elaborarea unor programe de granturi care ar cere prezentarea impactului

social, nu doar a rezultatelor imediate.

115

More magazines by this user
Similar magazines