Views
3 years ago

strategia de dezvoltare a municipiului tulcea - Prefectura Judeţului ...

strategia de dezvoltare a municipiului tulcea - Prefectura Judeţului ...

strategia de dezvoltare a municipiului tulcea - Prefectura Judeţului

2014-2020 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI TULCEA 1

 • Page 2 and 3: CUPRINS: INTRODUCERE ..............
 • Page 4 and 5: INTRODUCERE Strategia de dezvoltare
 • Page 6 and 7: LISTA DE ACRONIME APL: Autoritate
 • Page 8 and 9: Tabel 26 Evoluţia suprafeţei medi
 • Page 10 and 11: Tabel 79 Evoluția numărului de fa
 • Page 12 and 13: Tabel 136 Dinamica numărului perso
 • Page 14 and 15: Figură 23 Evoluția numărului de
 • Page 17 and 18: Strategia Europa 2020 propune trei
 • Page 19 and 20: investirea a 3% din PIB în cerceta
 • Page 21 and 22: prioritare către un organism unic
 • Page 23 and 24: Sărăcia globală și sfidările d
 • Page 25 and 26: Plan de Acțiune al Strategiei pent
 • Page 27 and 28: PROGRAM OBIECTIV GENERAL OBIECTIVE
 • Page 29 and 30: PROGRAM OBIECTIV GENERAL OBIECTIVE
 • Page 31 and 32: O ierarhie a acestor abordări este
 • Page 33 and 34: Unul din demersurile realizate sub
 • Page 35 and 36: 2. PERFORMANȚA ACTORILOR DIN MUNIC
 • Page 37 and 38: Tabel 4 Evoluția României privind
 • Page 39 and 40: Fondurile accesate prin POR pentru
 • Page 43 and 44: Zona prezintă o importanță deose
 • Page 45 and 46: Lunca Dunării - considerată o sub
 • Page 47 and 48: Valoarea economică a pădurilor di
 • Page 49 and 50: Tabel 7. Situri de importanță com
 • Page 51 and 52: 3.1.3. VEGETAȚIA Specialiștii au
 • Page 53 and 54:

  o gamă largă de tipuri de culturi

 • Page 55 and 56:

  Acestora li se adaugă echipamente

 • Page 57 and 58:

  Agenția pentru Protecția Mediului

 • Page 59 and 60:

  Tabel 12 Temperaturi extreme și te

 • Page 61 and 62:

  Hartă 7 Zone semnificativ defavori

 • Page 63 and 64:

  Denumire indicator 2006 2007 2008 2

 • Page 65 and 66:

  Raportat la interpretările anterio

 • Page 67 and 68:

  Denumire indicator 2006 2007 2008 2

 • Page 69 and 70:

  Figură 13 Evoluţia numărului de

 • Page 71 and 72:

  Figură 15 Evoluţia suprafeţei me

 • Page 73 and 74:

  Numărul clădirilor, locuințelor

 • Page 75 and 76:

  Tabel 31 Obiective de investiţii p

 • Page 77 and 78:

  Zone funcționale Suprafața (ha) P

 • Page 79 and 80:

  Tabel 33 Bilanțuri teritoriale pen

 • Page 81 and 82:

  Etapa 1- Dezvoltare minimală de ca

 • Page 83 and 84:

  Construire străzi în Cartierul Pr

 • Page 85 and 86:

  CENTRALIZATOR 34 ÎNTREȚINERE STR

 • Page 87 and 88:

  3.2.4. PATRIMONIUL ARHITECTURAL ȘI

 • Page 89 and 90:

  Tabel 40 Lista oraşelor înfrăți

 • Page 91 and 92:

  participat la evenimentul organizat

 • Page 93 and 94:

  Situația calității apei potabile

 • Page 95 and 96:

  unde: Tabel 47 Sistemul de codifica

 • Page 97 and 98:

  În cursul anului 2009 au fost aviz

 • Page 99 and 100:

  3.2.6. PIEȚELE AGROALIMENTARE Info

 • Page 101 and 102:

  Tabel 57 Lista principalelor invest

 • Page 103 and 104:

  Gaze naturale distribuite-uz casnic

 • Page 105 and 106:

  Tabel 62 Evoluția principalilor in

 • Page 107 and 108:

  Indicatori 57 2007 2008 2009 2010 2

 • Page 109 and 110:

  Sesizări 59 2007 2008 2009 2010 20

 • Page 111 and 112:

  punctele termice, respectiv 14, au

 • Page 113 and 114:

  Reabilitare sistem de încălzire

 • Page 115 and 116:

  Tabel 70 Principalele obiective de

 • Page 117 and 118:

  NR. CRT. OBIECTIVUL AMPLASARE 66 DE

 • Page 119 and 120:

  NR. CRT. OBIECTIVUL AMPLASARE 66 DE

 • Page 121 and 122:

  Denumire indicator 2006 2007 2008 2

 • Page 123 and 124:

  Figură 19 Evoluția numărului de

 • Page 125 and 126:

  Figură 21 Evoluția numărului de

 • Page 127 and 128:

  Tabel 77 Evoluția numărului de ca

 • Page 129 and 130:

  Tabel 80 Evoluția numărului de la

 • Page 131 and 132:

  Tabel 83 Evoluția numărului de pa

 • Page 133 and 134:

  În municipiul Tulcea asistența me

 • Page 135 and 136:

  Nr. crt. Denumirea bolii 2010 2011

 • Page 137 and 138:

  NR. CRT. UNITATEA ȘCOLARĂ CU PERS

 • Page 139 and 140:

  Implicarea factorilor externi în s

 • Page 141 and 142:

  Tabel 89 Lista programelor de inves

 • Page 143 and 144:

  11 Seminarul Teologic Liceal Ortodo

 • Page 145 and 146:

  ȘCOALA TIPUL INTERVENȚIEI PERIOAD

 • Page 147 and 148:

  MUNICIPIUL TULCEA 2007 2008 2009 20

 • Page 149 and 150:

  Ajutor pentru încălzirea locuinț

 • Page 151 and 152:

  Indemnizații pentru creștere copi

 • Page 153 and 154:

  SERVICII ACORDATE NOV-DEC 2009 NR.

 • Page 155 and 156:

  SERVICII ACORDATE Servicii de socia

 • Page 157 and 158:

  stil de viață și mediu sănătos

 • Page 159 and 160:

  Tabel 97 Lista obiectivelor în dom

 • Page 161 and 162:

  Proiecte concretizate Unitatea de

 • Page 163 and 164:

  Centrul Social de Urgență Phoenix

 • Page 165 and 166:

  pentru a reveni la o viață indepe

 • Page 167 and 168:

  Tabel 99 Lista serviciilor de trans

 • Page 169 and 170:

  Tabel 103 Dinamica numărului de c

 • Page 171 and 172:

  Politicile UE din domeniul manageme

 • Page 173 and 174:

  CATEGORIA 88 transportul deșeurilo

 • Page 175 and 176:

  Indicatorul de generare deșeuri or

 • Page 177 and 178:

  Tabel 107 Lista societăților care

 • Page 179 and 180:

  Agent economic (date de identificar

 • Page 181 and 182:

  Agent economic (date de identificar

 • Page 183 and 184:

  Agent economic (date de identificar

 • Page 185 and 186:

  Eliminarea deșeurilor municipale D

 • Page 187 and 188:

  Deșeuri din echipamente electrice

 • Page 189 and 190:

  eglementează măsurile de prevenir

 • Page 191 and 192:

  3.3. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 3.3.1.

 • Page 193 and 194:

  AN CIFRA DE AFACERI 2007 2008 2009

 • Page 195 and 196:

  lemnului, industria ușoară (confe

 • Page 197 and 198:

  produse sunt utilizate la fabricare

 • Page 199 and 200:

  NR. CRT. FIRMA AN CIFRA DE AFACERI

 • Page 201 and 202:

  Turismul reprezintă un deziderat p

 • Page 203 and 204:

  Festivalul Internațional al Dunăr

 • Page 205 and 206:

  INDICATORI 2007 2008 2009 2010 2011

 • Page 207 and 208:

  Complexul portuar Tulcea este adiac

 • Page 209 and 210:

  Sectorul telecomunicații Infrastru

 • Page 211 and 212:

  GRUPE DE VÂRSTĂ SEXE ANI 2007 200

 • Page 213 and 214:

  GRUPE DE VÂRSTĂ SEXE ANI 2007 200

 • Page 215 and 216:

  Îmbătrânirea accelerată a popul

 • Page 217 and 218:

  În anul 2011, numărul de născuţ

 • Page 219 and 220:

  Rate (la 1000 de locuitori) Stabili

 • Page 221 and 222:

  2007 2008 2009 2010 2011 10 Bolile

 • Page 223 and 224:

  Total cazuri 2007 2008 2009 2010 20

 • Page 225 and 226:

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Numă

 • Page 227 and 228:

  Tabel 131 Evolutia numărului de so

 • Page 229 and 230:

  Începând din aprilie 2007, funcț

 • Page 231 and 232:

  Tabel 134 Evoluția numărului de c

 • Page 233 and 234:

  Menținerea la același nivel a pon

 • Page 235 and 236:

  Expoziții de carte, festivaluri, s

 • Page 237 and 238:

  NR. EVENIMENT ORGANIZATOR DESCRIERE

 • Page 239 and 240:

  NR. EVENIMENT ORGANIZATOR DESCRIERE

 • Page 241 and 242:

  Lacuri: Lacul Ciuperca. 3.4.7. MASS

 • Page 243 and 244:

  3.5.2. ANALIZA SWOT PRIVIND CAPITAL

 • Page 245 and 246:

  Interesul internațional ridicat î

 • Page 247 and 248:

  Abordarea strategică este prezenta

 • Page 249 and 250:

  Obiectiv specific Domenii prioritar

 • Page 251 and 252:

  Obiectiv specific Domenii prioritar

 • Page 253 and 254:

  Obiectiv specific Domenii prioritar

 • Page 255 and 256:

  Obiectiv specific Domenii prioritar

 • Page 257 and 258:

  Tabel 139 Portofoliul de proiecte l

 • Page 259 and 260:

  Acțiuni Campanii de educare, infor

 • Page 261 and 262:

  Acțiuni Intervenții/ Proiecte de

 • Page 263 and 264:

  Acțiuni Reabilitarea/ modernizarea

 • Page 265 and 266:

  Acțiuni criminalității Interven

 • Page 267 and 268:

  Acțiuni Intervenții/ Proiecte de

 • Page 269 and 270:

  Acțiuni Elaborarea / actualizarea

 • Page 271 and 272:

  JUDEȚE POR POSDRU PODCA POS MEDIU

 • Page 273 and 274:

  Valoarea fondurilor UE atrase de FI

 • Page 275:

  Valoarea fondurilor UE atrase de FI

 • Page 282 and 283:

  i Prezentarea S.C. Energoterm S.Ai.

strategia de dezvoltare a municipiului tulcea - Consiliul Judeţean ...
Strategia de dezvoltare locala a Municipiului ... - Primăria Câmpina
Anexă - Prefectura Judeţului Tulcea
Diapozitivul 1 - Prefectura Judeţului Tulcea
strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare ... - uefiscdi
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada ...
Starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara ...
Mi _mja (a) de - Prefectura Judeţului Tulcea
NOTA DE PREZENTARE - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
REGULAMENT - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea
Untitled - Prefectura Judeţului Tulcea