Magneti Marelli MasterAlt 2 MK

Уред за управување со напредни регулатори на напон. Уред за тестирање на алтернатори. Magneti Marelli MasterAlt може да се користи за дијагностицирање на струјното коло за полнење во автомобилите со алтернатор каде напонот се контролира од страна на ECU. Уредот генерира струја која наликува на реалните барања за работа на регулаторот на напон во возилото. Уредот е дизајниран да ги тестира алтернаторите инсталирани во возилата или на клупа за тестирање, како и самите регулатори - со користење на стандарден уред за тестирање. Уредот може да обезбеди информации за тоа дали регулаторот на напон правилно може да комуницира со ECU на автомобилот и дали одговара соодветно на бараните параметри.

More magazines by this user
Similar magazines