23.04.2015 Views

Cum păstrezi performanțele unui generator?

Pentru a ne bucura de un anumit produs pe timp îndelungat, la aceeași performanță ca unul nou, este foarte important cum îl întreținem. Regula este general valabilă pentru mai toate produsele și utilajele de care ne folosim pentru a ne ușura munca și viața, ea aplicându-se și în cazul generatoarelor.

Pentru a ne bucura de un anumit produs pe timp îndelungat, la aceeași performanță ca unul nou, este foarte important cum îl întreținem. Regula
este general valabilă pentru mai toate produsele și utilajele de care ne folosim
pentru a ne ușura munca și viața, ea aplicându-se și în cazul generatoarelor.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EASY ENGINEERING | www.easyengineering.ro<br />

SPECIAL<br />

<strong>Cum</strong><br />

pÃstrezi<br />

Pentru a ne bucura de un anumit<br />

produs pe timp îndelungat, la aceeași<br />

performanță ca unul nou, este foarte<br />

important cum îl întreținem. Regula<br />

este general valabilă pentru mai toate<br />

produsele și utilajele de care ne folosim<br />

pentru a ne ușura munca și viața, ea<br />

aplicându-se și în cazul generatoarelor.<br />

performantele ,<br />

<strong>unui</strong><br />

<strong>generator</strong>?<br />

Silviu Mustăţea<br />

Inspecţia generală<br />

Sistemul de evacuare - în momentul<br />

funcţionării <strong>generator</strong>ului se verifică întreg<br />

sistemul de evacuare, inclusiv cel colector,<br />

amortizorul de zgomot şi ţeava de eşapament.<br />

Sistemul de alimentare cu combustibil - se<br />

testează tot în momentul funcţionării <strong>generator</strong>ului,<br />

verificând conductele de alimentare cu<br />

combustibil, cele de retur, filtrele şi garniturile<br />

pentru vizualizarea crăpăturilor sau a abraziunilor<br />

ce pot apărea.<br />

Sistemul electric - se verifică bornele bateriilor<br />

de pornire pentru a asigura conexiuni ferme<br />

#16<br />

şi curate.<br />

Motorul - se vor monitoriza în mod frecvent<br />

nivelul lichidelor, presiunea uleiului şi a<br />

lichidului de răcire. Majoritatea problemelor<br />

care pot apărea la nivelul motorului transmit<br />

semnale timpurii, existând diverşi senzori de<br />

monitorizare a parametrilor.<br />

Datorită siguranţei, durabilităţii şi performanţei sub sarcină,<br />

motoarele diesel reprezintă principalul element de alimentare<br />

al generatoarelor de energie. Un program de mentenanţă<br />

bine pus la punct este esenţial pentru funcţionarea optimă a<br />

oricărui <strong>generator</strong>. Majoritatea lucrărilor de mentenanță au o<br />

natură preventivă. Mai exact, cele mai importante operațiuni<br />

de întreținere, ce vor duce la prelungirea duratei de utilizare a<br />

produsului, sunt:<br />

Service-ul sistemului<br />

de lubrifiere<br />

Se va verifica nivelul de ulei atunci când<br />

<strong>generator</strong>ul nu este în funcţiune, la intervalele<br />

de timp specificate de către producător. Se vor<br />

schimba uleiul şi filtrele la intervalele de timp<br />

recomandate de producător.<br />

Service-ul sistemului de răcire<br />

Se va verifica nivelul lichidului de răcire în<br />

intervalele când <strong>generator</strong>ul este oprit. Exteriorul<br />

radiatorului trebuie protejat împotriva<br />

corpurilor străine, îndepărtarea acestora<br />

realizându-se simplu, prin curăţarea cu o<br />

pensulă. Se va verifica concentraţia lichidului<br />

de răcire.<br />

Service-ul sistemului<br />

de alimentare<br />

Combustibilul diesel este predispus<br />

contaminării şi deteriorării în timp, de aceea,<br />

este recomandată testarea regulată a motorului.<br />

În ceea ce priveşte filtrele de aer, frecvenţa<br />

curăţării şi înlocuirii acestora este determinată<br />

în principal de condiţiile în care generatoarele<br />

operează.<br />

Bateriile de pornire<br />

Bateriile slabe sau neîncărcate corespunzător<br />

sunt cea mai comună cauză a pornirii nereuşite<br />

a <strong>unui</strong> grup electrogen. Chiar şi atunci când<br />

sunt menţinute în condiţii optime, bateriile de<br />

pornire plumb-acid (lead-acid) sunt expuse<br />

deteriorării în timp şi trebuie înlocuite în mod<br />

periodic atunci când nu mai au capacitatea<br />

de a sta încărcate corespunzător. Doar un<br />

program de inspectare şi testare sub sarcină<br />

poate preveni acest gen de probleme în cazul<br />

generatoarelor.<br />

Testarea generatoarelor<br />

Testarea realizată regulat păstrează motorul<br />

lubrifiat, previne oxidarea legăturilor electrice,<br />

consumă combustibilul înainte că acesta să<br />

se deterioreze şi ajută la pornirea optimă a<br />

motorului. Este de preferat să simulaţi o cădere<br />

de tensiune a alimentării generale pentru a<br />

testa astfel capacitatea întregii automatizări de<br />

funcţionare la parametrii normali.<br />

Mentenanţa preventivă a generatoarelor ce<br />

funcţionează cu motoare diesel are un rol<br />

esenţial pentru maximizarea siguranţei şi minimizarea<br />

reparaţiilor şi a costurilor pe termen<br />

lung. Prin urmărirea unor reguli generale de<br />

mentenanţă a motoarelor diesel, dar şi a celor<br />

specifice recomandate de producător, veţi fi<br />

siguri că sistemul dumneavoastră stand-by de<br />

alimentare cu energie va porni şi va funcţiona<br />

când veţi avea nevoie.<br />

Avantajele încheierii <strong>unui</strong><br />

contract de mentenanţă<br />

cu Metatools<br />

Compania oferă servicii de mentenanță pentru<br />

orice fel de <strong>generator</strong>, indiferent de producător,<br />

un contract aducând următoarele beneficii:<br />

- Tarife preferenţiale pentru manoperă, deplasare<br />

şi piese de schimb;<br />

- Timp de intervenţie minim în caz de avarii;<br />

- Prioritate în cazurile de intervenţie avarie;<br />

- Siguranţa <strong>unui</strong> service realizat exclusiv de<br />

profesionişti;<br />

- Deţinerea <strong>unui</strong> istoric exact al operaţiilor de<br />

mentananţă.<br />

Având o experienţă bogată (de peste 15 ani) în<br />

instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea<br />

grupurilor electrogene în întreagă ţară, departamentul<br />

service Metatools pune la dispoziţia<br />

clienţilor o gama completă de servicii post<br />

vânzare reprezentată de:<br />

- Servicii de montaj, punere în funcţiune şi<br />

mentenanţă pentru grupuri electrogene portabile<br />

şi staţionare, compresoare stradale, utilaje<br />

industriale etc;<br />

- Intervenţii rapide în caz de avarie cu ajutorul<br />

celor 3 autoutilitare complet echipate ale<br />

serviceului mobil<br />

- Training de instruire a personalului utilizator;<br />

- Stoc permanent de consumabile şi piese de<br />

schimb originale, de la producător;<br />

- Preluarea deşeurilor periculoase (ulei, filtre) în<br />

conformitate cu legislaţia din domeniu.<br />

Începând cu anul 2009, Metatools încheie un<br />

parteneriat cu Grupul Pramac, considerat unul<br />

dintre producătorii de top al generatoarelor de<br />

curent la nivel mondial, devenind distribuitor<br />

Premium pentru gama de generatoare Power<br />

Engineering şi Power System.<br />

Prin divizia Pramac Power Engineering sunt<br />

distribuite, în întreagă lume, generatoare de<br />

la 6 la 3.360 kVA, realizate în trei fabrici din<br />

Spania, Italia şi Franţa. Pentru motorizare<br />

sunt utilizate mărci de top precum: Deutz -<br />

Germania, Perkins - Anglia, Volvo - Suedia, MTU<br />

Mercedes – Germania, Iveco – Italia.<br />

Metatools SRL este o societate cu capital<br />

integral românesc care activează de peste 15<br />

ani pe piaţa furnizorilor de scule electrice şi<br />

accesorii, echipamente şi utilaje tehnologice,<br />

pentru domeniul industrial şi al construcţiilor.<br />

Metatools SRL<br />

Membru al Reţelei Tehnik<br />

Adresa: Str. Poligonului, nr. 2,<br />

100070, Ploiesti, Prahova<br />

Telefon: 0244 598 277<br />

Fax: 0244 406 698<br />

E-mail: office@metatools.ro<br />

www.metatools.ro; www.reteaua-tehnik.ro<br />

ianuarie 2014 | facebook/revistaeasyengineering www.easyengineering.ro | ianuarie 2014<br />

#17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!