Limbi moderne I-VIII

waldorfcluj.ro

Limbi moderne I-VIII

ORGANIZARE TEMATICĂ

1. Universul familial-preferinţe ale membrilor familiei; activităţi de familie

2. Mediul social-instituţii şi ocupaţii; evenimente tradiţionale; scrisori de afaceri; norme de

politeţe; obiceiuri şi tradiţii.

3. Mediul natural- fauna şi flora; forme de relief şi aşezări omeneşti; starea vremii.

4. *Incursiuni în lumea artei-personaje îndrăgite

5. Spaţiul cultural al limbii studiate-elemente de cultură şi civilizaţie modernă; biografii;

celebre; sărbători tradiţionale.

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

Substantivul

cazuri

Adjectivul

comparaţia

Determinanţi- articolul

folosire specială

Pronumele

personal

reflexiv

posesiv

demonstrativ

Verbul

trecutul: întrebări cu who

Present Perfect cu for / since

Present Perfect Continuous

Past Continuous

Subjonctivul

verbe modale should

Adverbul

comparaţia

Fraza condiţională I

Întrebări disjunctive

Prepoziţia

FUNCŢII COMUNICATIVE

1. a susţine un dialog / o argumentare

2. a descrie un obiect, o persoană, un personaj

3. a exprima intenţii

4. a cere, a da, a confirma informaţii

5. a exprima acordul / dezacordul, plăcerea /neplăcerea, dorinţa / refuzul, surpriza, preferinţa,

ezitarea

6. a descrie sărbători şi obiceiuri

7. a vorbi despre acţiuni trecute

8. a face invitaţii, sugestii

9. a prezenta scuze / omagii / condoleanţe

10. *a cere relaţii despre locuri, persoane, evenimente.

LECTURI RECOMANDATE

’Robin Hood and His Outlaws’ de G. H. Brown

’Little House in the Woods’ de Laura Ingalls Wilder

Mari descoperiri geografice- Marco Polo, Cristofor Columb

’Kidnapped by Indians’ de O. Spencer

‘The Prince and the Pauper’ de Mark Twain

Clasa a VIII-a

Limbi moderne I – VIII

28

Alternativa Educaţională Waldorf

More magazines by this user
Similar magazines