Limbi moderne I-VIII

waldorfcluj.ro

Limbi moderne I-VIII

Clasa a VII-a

ORGANIZARE TEMATICĂ

1. Universul familial:

- preferinţe ale membrilor familiei

- activităţi de familie (obişnuite sau excepţionale)

2. Mediul social:

- ocupaţii şi instituţii

- evenimente tradiţionale

- scrisori de afaceri

- norme de politeţe

- naţionalităţi şi ţări

3. Mediul natural:

- fauna şi flora

- forme de relief şi aşezări omeneşti

- starea vremii

4. Spaţiul cultural al limbii studiate:

- elemente de cultură şi civilizaţie modernă

- biografii celebre

- sărbători tradiţionale

CONŢINUTURI recomandate

- relatări de biografii

- teme de istorie, cultură, civilizaţie: istoria Parisului

- pasaje din opere literare: Lettres de mon moulin, tartarin de Tarascon,

Crin Blanc, Le voyage en ballon

- poezii şi cântece din anumite regiuni ale Franţei

ACTE DE VORBIRE

1. a susţine un dialog / o argumentaţie

2. a descrie situaţii/obiecte/persoane/*stări

3. a comenta unele situaţii (acţiuni, *reacţii, sentimente)

4. a da, a cere o opinie /sfaturi

5. a exprima acordul/dezacordul, plăcerea/neplăcerea, dorinţa/refuzul, surpriza,

preferinţa, ezitarea

6. a face invitaţii, sugestii

7. a prezenta scuze, omagii, condoleanţe

8. a cere relaţii despre locuri, persoane, evenimente

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

Substantivul:

- cazuri speciale

- derivarea

- substantive compuse

Adjectivul:

- comparaţia (cazuri particulare)

- *înlocuiri cu propoziţii circumstanţiale

Pronumele:

- posesiv

- relativ

Verbul:

- aspecte temporale

- diatezele

- locuţiuni verbale

- conjunctivul II – extindere

- *modurile impersonale

Adverbul:

Limbi moderne I – VIII

41

Alternativa Educaţională Waldorf

More magazines by this user
Similar magazines