Limbi moderne I-VIII

waldorfcluj.ro

Limbi moderne I-VIII

- pasaje din opere literare

ACTE DE VORBIRE

9. a susţine un dialog / o argumentaţie

10. a descrie situaţii/obiecte/persoane/stări

11. *a comenta unele situaţii (acţiuni, reacţii, sentimente)

12. a da, a cere o opinie /sfaturi

13. a exprima acordul/dezacordul, plăcerea/neplăcerea, dorinţa/refuzul, surpriza,

preferinţa, ezitarea

14. a face invitaţii, sugestii

15. a prezenta scuze, omagii, condoleanţe

16. a cere relaţii despre locuri, persoane, evenimente

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

Substantivul:

- cazuri speciale

- derivarea

- substantive compuse

Adjectivul:

- comparaţia (cazuri particulare)

- *înlocuiri cu propoziţii circumstanţiale

Pronumele:

- posesiv

- relativ

Verbul:

- aspecte temporale

- diatezele

- locuţiuni verbale

- conjunctivul II – extindere

- *modurile impersonale

Adverbul:

- *înlocuiri cu propoziţii circumstanţiale

Prepoziţia:

- propoziţii care cer genitivul

Sintaxa frazei:

- corespunzătoare celei studiate la limba maternă

- construcţii infinitivale

Clasa a VIII-a

ORGANIZARE TEMATICĂ

1. Relaţii interpersonale:

- sentimente

- atitudini

- *trăsături morale

- prietenia, colegialitatea

2. Mediul social:

- *mass-media (cronici, afişe, anunţuri)

- instituţii şi evenimente culturale

- teatru şi film

3. Mediul natural:

- privelişti şi locuri

- fenomene meteorologice

- descrieri geografice (ţări, naţiuni, ape, munţi)

4. Elemente de cultură şi civilizaţie contemporană în spaţiul limbii studiate:

- artă (literatură, film, arhitectură, pictură, teatru)

Limbi moderne I – VIII

53

Alternativa Educaţională Waldorf

More magazines by this user
Similar magazines