Limbi moderne I-VIII

waldorfcluj.ro

Limbi moderne I-VIII

CLASA A II-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a II-a, elevul va fi

capabil:

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă

următoarele activităţi:

1.1 să asculte atent mesajele rostite; - exerciţii de ascultare a diferitelor mesaje;

- exerciţii de rostire a unor cuvinte spuse

şoptit sau după mişcarea buzelor;

1.2 să distingă mesaje diferite şi acţiunile

corespunzătoare

1.3 să realizeze acţiuni în urma unor scurte

mesaje ascultate

1.4 să desprindă sensul global al unui scurt

mesaj audiat

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei aII-a, elevul va fi

capabil:

2.1 să recite în cor şi individual poezii şi

fraze auzite

2.2 să integreze cuvinte noi în enunţuri

proprii

2.3 să producă enunţuri scurte în situaţii de

interacţiune

2.4 să vorbeească despre sine şi despre

activităţi din universul imediat

- exerciţii de discriminare;

- exerciţii de distingere a diferitelor mesaje

după conturul lor intonaţional;

- exerciţii de corelare între mesaj şi acţiune;

- exerciţii de imitare a gesticii specifice

unor acţiuni;

- exerciţii de îndeplinire a unor cerinţe

exprimate verbal;

- exerciţii ludice;

- exerciţii de tip adevărat/fals;

- răspuns la întrebări de control.

Exemple de activităţi de învăţare

Pe parcursul clasei aII-a se recomandă

următoarele activităţi:

- exerciţii de redare a mesajului auzit;

- exerciţii de recitare a unor cântece şi

poezii specifice acţiunilor, anotimpurilor,

persoanelor;

- alcătuire de enunţuri cu elemente de

vocabular şi structurile noi;

- formulare de întrebări/răspunsuri la

întrebări conform situaţiei de comunicare;

- exerciţii ludice;

- exerciţii de povestire scurtă cu suport

vizual (întrebări de sprijin, imagini).

5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a unor atitudini pozitive faţă de studiul limbii

străine şi de elemente de civilizaţi din spaţiul etno-lingvistic studiat

Obiective de referinţă

La sfârşitul clasei a II-a, elevul va fi

capabil:

5.1 să utilizeze în joc elemente specifice

spaţiului de utilizare a limbii străine

studiate

Exemple de activităţi de învăţare

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă

următoarele activităţi:

- organizarea de mini scenete sau serbări

pentru sărbători tradiţionale.

Limbi moderne I – VIII

6

Alternativa Educaţională Waldorf

More magazines by this user
Similar magazines