20.05.2015 Views

Broșură scule de mână SATA Tools

Sculele SATA sunt fabricate de unul dintre cei mai mari producători de scule de mână din lume, Apex Tool Group. Dincolo de renumele internațional al brandului și de calitatea materialelor din care sunt realizate sculele de mână, sistemele inovatoare patentate SATA asigură o productivitate crescută și îmbunătățesc experiența utilizatorului.

Sculele SATA sunt fabricate de unul dintre cei mai mari producători de scule de mână din lume, Apex Tool Group. Dincolo de renumele internațional al brandului și de calitatea materialelor din care sunt realizate sculele de mână, sistemele inovatoare patentate SATA asigură o productivitate crescută și îmbunătățesc experiența utilizatorului.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Chei cu clichet

Sistem Surface Drive ®

Aspect slim

Lucrează într-un unghi de 5 o

față de 30 o la cheile standard

Chei tubulare și

capete chei tubulare

Sistem Pass-Thru ®

Cu 50% mai subțiri față de cele

standard

40% mai multă rezistență

Chei fixe

Sistem Surface Drive ®

Cu 25% mai lungi pentru a ajunge în zonele

greu accesibile

Clești, instrumente

de sertizare, foarfece,

șurubelnițe, ciocane

Imbusuri

Fabricate din oțel crom-vanadium

Cu 30% mai lungi decât cele standard

pentru îmbunătățirea accesului dar și a

efectului de pârghie

Instrumente

auto speciale

Sculele SATA sunt

fabricate de unul

dintre cei mai mari

producători de scule de

mână din lume, Apex

Tool Group. Concernul

american operează în

peste 30 de țări, iar

produsele sunt “testate”

zilnic de profesioniștii

din industria auto,

a reparațiilor, a

întreținerilor mașinilor

și utilajelor, dar și din

domeniul construcțiilor.

Dincolo de renumele

internațional al

brandului și de calitatea

materialelor din care

sunt realizate sculele

de mână, sistemele

inovatoare patentate

SATA asigură o

productivitate crescută și

îmbunătățesc experiența

utilizatorului. Mai mult,

sculele de mână vin cu

GARANȚIE PE VIAȚĂ!

Sculele de mână

SATA sunt certificate

ISO 9001 și sunt

conforme standardelor

ANSI (Institutul

Naţional American de

Standardizare) și ale

Institutului German de

Standardizare (DIN).

Accesorii

Sisteme

de depozitare

Str. Poligonului, nr. 2, Ploiești,

România

Telefon: 0244 598 277

E-mail: office@metatools.ro

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!