Views
3 years ago

Pagina 1 cmyk.qxp

Pagina 1 cmyk.qxp

Pagina 1

C M Y K Realitatea V@lcean` 25 - 31 octombrie 2012 • Apare [n fiecare luni ]i joi Nr. 91, 12 pagini, pre\ 1 leu 25.10.2012 - 31.10.2012 Locuri de munc` la JOFM V^LCE > pagina 10 Sursa dumneavoastr` de informare redactia@realitateavalceana.ro PROGRAM: NON STOP! AMANET TITOMI INVEST, cel mai mic comision din ora]: 0,1% AMANET TITOMI INVEST a redus comisionul la 0,1 %, av@nd [n prezent cel mai mic comision din ora]. Adresa: Complex Gama, Strada Regina Maria, nr.7, Bloc.C1, sc.B, parter. Telefon: 0769052589 / 0250/748679 www.realitateavalceana.ro C@rcoteli ]i ]u]oteli > pagina 12 Sistemul v@lcean de termoficare, modernizat la standarde europene C[lea a insistat ]i a ob\inut 80 de miliarde pentru V@lcea > pagina 4 Halloween Party, la Gr`dina Zoologic` • intrarea este liber`! Miercuri, 31 octombrie a.c., la Gr`dina Zoologic`, SC Pie\e Prest SA, [mpreun` cu partenerii s`i: Teatrul „Anton Pann”, Teatrul Municipal „Ariel”, Inspectoratul }colar Jude\ean V@lcea ]i Liceul de Art`, v` invit` s` petrece\i [mpreun`” Halloween Party. Astfel, [n cadrul acestei petreceri, se vor desf`]ura concursuri de colorat, va fi premiat „Cel mai interesant dovleac” ]i, nu [n ultimul r@nd, vor fi prezent`ri de costume, momente artistice, muzic` ]i multe alte surprize. Carmen C~LIN • Sursa de finan\are: Programul Opera\ional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritar` 3 • Pre\ul gigacaloriei nu va cre]te în aceast` iarn` A fost semnat contractul de lucr`ri din cadrul proiectului ce prive]te reabilitarea sistemului de termoficare urban` la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028. Dup` finalizarea lucr`rilor, investi\ia realizat` de CET Govora va contribui la îmbun`t`\uirea eficien\ei enrgetice datorit` utiliz`rii aceleia]i resurse energetice, c`rbunele inferior, reu]ind în acest fel s` avem unul dintre cele mai mici pre\uri din \ar` la energia termic`. (continuare [n pag. 6) Organizeaza-ti cel mai special eveniment din viata ta la Paradis Cea mai nou` ]i mai stilat` sal` de nun\i din R@mnicu V@lcea este pregatit` s` fac` parte din cea mai important` zi din via\a voastr`! Aceast` loca\ie de top, plin` de elegan\` ]i rafinament, are o capacitate de p@n` la 550 de locuri. Adresa: Str. Schitul Troianu 7, Langa ACR, Râmnicu Vâlcea Tel: 076 532 8519

pagina 1 din 184 Nr. crt Numele si prenumele contribuabilului ...
COP 1:IPA COP 1.qxd.qxd - IPA Romania
Decizii de impunere Data:15/02/2013 Nr: 76921\30000 ... pagina 1 ...
Pagina 1 din 125 32 35 IERARHIZAREA ELEVILOR ... - stirileprotv.ro
pag1.18.10_Layout 1 - Ziua de Vest
Lohanul nr. 20, decembrie 2011 - New Page 1
Page 1 Page 2 deze pagina. . . 2 prinsjesdag-aktíedag 3-5 rooíe ...
Download (PDF, 2.06MB) - Ziarul Mara
Nr. 1 (10) anul IV / ianuarie-martie 2006 - ROMDIDAC
Septembrie - Octombrie 2013 [Nr. 158] - Market Watch
semestrială 1(4) 2011 - Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat ...
macedoneanul македонецот - asociatia macedonenilor din romania
Biserica: frustrare si împlinire - capitolul 1
nr. 10/2006 36 pagini nr. 10/2006 36 pagini - Politia de Frontiera
1. Introducere - Societatea Progresul Silvic
“George Enescu”, 2011 - UCMR