Page 1 LISTA SINTEZA a cheltuielilor de investitii pe anul 2011 ...

primariapn.ro

Page 1 LISTA SINTEZA a cheltuielilor de investitii pe anul 2011 ...

LISTA SINTEZAa cheltuielilor de investitii pe anul 2011BUGET LOCAL03.06.2011SPECIFICATIE TOTAL din care finantat din:SURSE CREDITE IMPRUMUT TOTAL DIN CARE ALTEPROPRII INTERNE EXT PRIN ALOCATII BUGETUL Transferuri SURSEEMISIUNE BUGETARE LOCAL de la bugetul CONSTITU-DE TITLURI de stat pt. ITE POTRI-DE investitii finan VIT LEGIIVALOAREtate partialdin imprumuturi ext.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9TOTAL 51.189.795 51.189.795 51.189.795TOTAL A31.332.900 31.332.900 31.332.900B 6.511.000 6.511.000 6.511.000C13.345.895 13.345.895 13.345.89551 Autoritati publice285.000 285.000 285.000A 37.000 37.000 37.000A1 Reabilitare toaleta publicaA2 CT Directia de Venituri BugetareA3 Extindere Primarie 37.000 37.000 37.000A4 Modernizare Sediu Directia de Venituri BugetareB 48.000 48.000 48.000B1 Reabilitare retea electrica interioara sediu vechi Primarie 48.000 48.000 48.000C 200.000 200.000 200.000CIII1 Dotari independente Primarie conform lista 200.000 200.000 200.00054 Servicii publice generale 0 0 0C 0 0 0CIII1 Dotari independente Evidenta Populatiei conform lista 0 0 061 Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 200.000 200.000 200.000Page 1


C 200.000 200.000 200.000CIII1 Dotari independente conform lista 200.000 200.000 200.00065 Invatamant 1.041.900 1.041.900 1.041.900A 1.041.900 1.041.900 1.041.900A1 Gradinita Scolii cu clasele l -Vlll nr.1 Speranta - constructie 249.000 249.000 249.000A2 Reabilitare termica scoli si gradinite care include si Reabilitarea 19.200 19.200 19.200instalatiilor termice la scolile din municipiul P. Neamt etapa lA3 Reabilitare camin si cantina Liceu Forestier 231.500 231.500 231.500A4 Reabilitare scoli si gradinite 1.000 1.000 1.000A6 Scoala Speranta - constructie 123.000 123.000 123.000A9 Modernizare Liceul Spiru HaretA11 Reabilitare Termica Scoli si GradA14 Consolidare si reabilitare Sali de Sport 59.000 59.000 59.000A17 Reabilitare Colegiu National Petru Rares 1.000 1.000 1.000A21 Construire Sali de sport 1.000 1.000 1.000A22 Şcoala cu clasele I-VIII,nr.11,munic.P.Neamţ -reabilitare 3.200 3.200 3.200A26 Colegiul Teh.Gh.Cartianu municipiul P.Neamţ -utilitati, reabilitare 48.000 48.000 48.000A27 Reabilitare Colegiul National de Informatica P.Neamt 306.000 306.000 306.000C 0 0 0CIII1 Dotari independente conform lista 0 0 067 Cultura , sport, recreere 3.300.000 3.300.000 3.300.000A 2.114.000 2.114.000 2.114.000A1 Dezvoltare infrastructura turistica Cozla si Pietricica 0 0 0A2 Complex sportiv si de agrement P.Nt.Sala Polivalenta 586.000 586.000 586.000A3 Pista atletism stadion 18.000 18.000 18.000A4 Modernizare stadion municipal 0 0 0A5 Modernizare strand municipal et ll 10.000 10.000 10.000A6 Extindere tribune etapa ll 1.500.000 1.500.000 1.500.000A7 Amenajare spatii sub tribuneA8 Alimentare din doua surse pt. stadionA9 Automatizare si acces stadionA10 Zid sprijin rampa partie schiA11 Instalatie de transport pe cablu tip tramvai suspendatA12 Biserica Sfantu IlieC 1.186.000 1.186.000 1.186.000CII1 PUZ zona protejata Curtea Domneasca 0 0 0CII2 Studiu de zone protejate 0 0 0Page 2


CII3 Intocmirea Registrului local al spatiilor verzi 150.000 150.000 150.000CIII1 Dotari independente conform lista 1.036.000 1.036.000 1.036.00068 Asistenta sociala 152.000 152.000 152.000A 152.000 152.000 152.000A1 Centru social Pietricica 109.000 109.000 109.000A2 Reabilitare Cresa 0 0 0A3 Centru social Speranta 0 0 0A4 Centru de zi pentru prescolari Castani 43.000 43.000 43.00070 Servicii publice 27.058.895 27.058.895 27.058.895A 23.039.000 23.039.000 23.039.000A1 Reabilitare CT bloc 40 52.000 52.000 52.000A2 Termoficare municipiu P. Neamt inclusiv modernizarea retelelor 107.000 107.000 107.000termice din municipiul P.NeamtA3 Hala Piata CentralaA4 Anvelopare termica si mansardare blocuri 8.565.000 8.565.000 8.565.000A5 Amenajare locuinte sociale cf Legii 114 5.921.000 5.921.000 5.921.000A6 Utilitati locuinte ANL str. Nufarului 19.000 19.000 19.000A7 Alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, extindere 5.698.000 5.698.000 5.698.000retea gaze naturale si alimentare cu energie el. P.NeamtA8 Amenaj. Locuri de joacaA9 Modernizare Baia Comunala 111.000 111.000 111.000A10 Amenajare chioscuri ziareA11 UtilitatiI locuinte ANL str. Stamatin 50.000 50.000 50.000A12 Demolare hale Speranta 167.000 167.000 167.000A13 Bare de garaje str. Florilor si MarateiA16 Traseu turistic Pietricica lift inclinatA17 Amenajare complexa parau CuiejdiA18 Amenajare traversare pietonala zona pod UnicA19 Restaurare cimitirul EroilorA20 Amenajare loc.soc.Hala 18 IzvoareA21 Retea canalizare menajera Cetatea Neamtului 340.000 340.000 340.000A22 Locuinte sociale 30 module Valeni 9.000 9.000 9.000A23 Utilitati ANL str. Pompiliu Clement (credit ipotecar) 2.000.000 2.000.000 2.000.000C 4.019.895 4.019.895 4.019.895CI1 PUG si Reg. general de urbanism P. Neamt 283.000 283.000 283.000CI2 Actualizare PUZ str. Fermelor ll Banca( 60 ha ) 0 0 0CI3 PUZ Livada Frasinel 0 0 0CI4 Actualizare PUZ str. Fermelor I (Pietricica) 0 0 0Page 3


CI5 PUZ - Soseaua de centura 0 0 0CI6 PUZ amenaj complexa parau Cuiejdi (30ha) 0 0 0CI7 Studiu inundabilitate parau Bistrita ( L=5km) 0 0 0CI8 PUZ Carloman 0 0 0CI9 PUZ zona centrala 0 0 0CI10 PUZ pietonal P-ta 22 Decembrie 15.000 15.000 15.000CI11 PUZ Bd-ul Decebal 0 0 0CI12 Studii de solutie 100.000 100.000 100.000CI13 Sistem informational specific domeniu imobiliar 44.000 44.000 44.000CI14 Delimitare teritoriu administrativ cu comunele Garcina, 850.000 850.000 850.000Alexandru cel Bun si Piatra SoimuluiCI15 Masuratori pt. planuri de sit., parcelari, inventar teren proprietatea mun. 274.000 274.000 274.000CI16 Documentatii cadastrale 351.500 351.500 351.500CI17 Studii de amenajare piste biciclisti 30.000 30.000 30.000CI18 Cadastru verde al municip. P.Neamt 0 0 0CI19 Transpunere 3D a municip.P.Neamt 75.395 75.395 75.395CI20 PUZ amenajare Bazar si parcare tiruri str. Muncii 0 0 0CI21 Harti zgomot 110.000 110.000 110.000CI22 Amenajare complexa a paraului Cuiejdi (4,1 km lungime) 300.000 300.000 300.000CI23 Punerea in valoare a sitului arheologic Batca Doamnei (~27ha) 200.000 200.000 200.000CI24 Pista ciclabila si centru sportiv nautic - Lacul Batca Doamnei 120.000 120.000 120.000CI25 PUZ str.Pepinierei 30.000 30.000 30.000CI26 Actualizare PUZ Strandul Tineretului 20.000 20.000 20.000CII1 SF lucrari noi 870.000 870.000 870.000CIII1 Dotari independente conform lista 347.000 347.000 347.00080 Actiuni generale economice 15.261.000 15.261.000 15.261.000A 1.058.000 1.058.000 1.058.000A1 Program management deseuri menajere (ne-eligibil) 0 0 0A2 Centru de colectare a deseurilor electrice, electronice(DEEE) et.a II-a 800.000 800.000 800.000A3 Dezvoltare infrastructura turistica Cozla 168.000 168.000 168.000A4 Consolidare maluri paraul Sarata 33.000 33.000 33.000A5 Consolidare maluri si regularizare paraul Borzoghean 57.000 57.000 57.000B 6.463.000 6.463.000 6.463.000B1 Indiguiri de maluri rau Bistrita zona DE Vanatori 0 0 0B2 Un mediu sanatos o viata sanatoasa 0 0 0B3 Dezvoltare infrastructura turistica Cozla 0 0 0B4 Restaurare Curte Domneasca axa1.1 0 0 0B5 Fluidizarea traficului decongestionare Zona centrala 0 0 0B6 Amenajare trasee drumetie P.Nt 0 0 0B7 Modernizare cai acces catre areale turistice PNt 0 0 0B8 Modernizare str. 1 Decembrie 1918 si Cet. Nt. 0 0 0Page 4


B9 Sistem informatic integrat 0 0 0B10 Modernizare str. P. Movila 0 0 0B11 Centru social de sprijin asistenta specializata 0 0 0str. Galinescu nr.11B12 Restaurare Curte Domneasca axa 5.1 0 0 0B13 Amenajarea de noi spatii de cazare si dotarea noului sediu 0 0 0al centrului social Pietricica str. Ceatatea Neamtului nr. 34 PNtB14 Extindere indiguiri de maluri rau Bistrita 0 0 0B15 Program de imbunatatirea caliatii mediului - spatii verzi 0 0 0B16 Regenerare urbana zone defavorizate 0 0 0B17 Amenajare in scop turistic Lac Cuiejdel 0 0 0B18 Reabilitare, modernizare, dezvoltare infrastruct educationala Sc nr.1 0 0 0B19 Alte programe de dezvoltare finantare nerambursabila 0 0 0B20 Centru social FIL Petrodava , Galinescu 46 100.000 100.000 100.000B21 Centru social de servicii specializate Primaria alaturi de voi 0 0 0B22 Reconstructie ecologica parc Cozla 403.000 403.000 403.000B23 Reutilizarea resurselor regenerabile energie verde 0 0 0B24 Program de imbunatatirea calitatii mediului - spatii verzi zona 1 Mai 0 0 0B25 Promovarea zonei turistice Piatra Neamt 0 0 0B26 Acoperire parau Cuiejdi zona Unic 0 0 0B27 Alimentare cu energie electrica dezvoltare infrastructura turistica Cozla 1.910.000 1.910.000 1.910.000B28 Reabilitare, modernizare infrastructura educationala Scoala 10 0 0 0B29 Reabilitare, modernizare infrastructura educationala Col Informatica 0 0 0B30 Reabilitare, modernizare infrastructura educationala Col C.Hogas 0 0 0B31 Reabilitare, modernizare infrastructura educationala Lic Arta 0 0 0B32 Constructii de case sociale pt copii dezavantajati 0 0 0B33 Constructii de locuinte spital pentru varstnici 0 0 0B34 Proiecte cu finantare nerambursabila in parteneriate 0 0 0B35 Formare, orientare si insertie profesionala - etnie rroma 0 0 0B36 Centru de zi prescolari " Castani " 0 0 0B37 Reabilitare, modernizarea spatiilor din str. Stefan cel Mare 0 0 0B38 Realizarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice 0 0 0prin valorificarea resursei de energie solara regenerabila incapacitate de 3 MWB39 Reconstructie ecologica forestiera a terenului degradat in 50.000 50.000 50.000perimetrul CarlomanuB40 Realizarea unor noi capacitati de producere a energiei termice 0 0 0prin valorificarea resursei de energie regenerabila la 22 degradinite si crese din municipiul Piatra NeamtB41 Municipiul Piatra Neamt inovatie si informatizare in folosul 0 0 0comunitatii si a mediului de afaceriB42 Imbunatatirea eficacitatii organizationale al APL 1.250.000 1.250.000 1.250.000B43 Punte ciclo- pietonala in zona strandului municipal si zona 0 0 0Batca Doamnei in municipiul Piatra NeamtPage 5


B44 Baza olimpica de canotaj in zona Batca Doamnei in municipiul 0 0 0Piatra NeamtB45 Instrumentae strategice pentru ocupare in industria turismului 400.000 400.000 400.000B46 Spatii verzi Aleea Viforului,Aleea Tiparului 550.000 550.000 550.000B47 Completare sistem clasic de producere a apei calde de consum 900.000 900.000 900.000B48 Dotare cu echip.pregatire profes.Gr.Şcolar Dimitrie Leonida 0 0 0B49 Consolidare maluri paraul Sarata 0 0 0B50 Consolidare maluri si regularizare paraul Borzoghean 0 0 0B51 Reabilitare infrastructura urbana si imbunatatirea serviciilor urbane Cartier 0 0 0Darmanesti si Sala SporturilorB52 Reabilitare, modernizare si dotare centrul de copii str.Cetatea Neamtului nr.34 0 0 0B53 Ecologie Urbana - Mediul de comunicare interactiva cu cetatenii mun.P.Nt. 0 0 0B54 Sistem integrat pt.managementul asistentei sociale de catre Primaria P.Neamt 0 0 0B55 Implementarea unui sistem de tip E-learning pt.instruirea si perfectionarea 0 0 0continua a angajatilor din cadrul Primariei Piatra NeamtB56 Realizarea unei noi capacitati de producere a energiei termice prin valorificarea 900.000 900.000 900.000resursei de energie regenerabila la Sala Sporturilor din Mun.Piatra NeamtB57 Realizarea pistelor pentru biciclisti in Municipiul Piatra Neamt - etapa I 0 0 0B58 Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa si a retelei de canalizare 0 0 0menajera din Municipiul Piatra NeamtC 7.740.000 7.740.000 7.740.000CII1 Indiguiri de maluri rau Bistrita zona DE Vanatori 0 0 0CII2 Centru de colectare a deseurilor electrice, electronice,(DEEE) 100.000 100.000 100.000CII3 Dezvoltare infrastructura turistica Cozla 0 0 0CII4 Restaurare Curte Domneasca axa 1.1 0 0 0CII5 Amenajare trasee drumetie P.Nt 0 0 0CII6 Modernizare cai acces catre areale turistice PNt 0 0 0CII7 Modernizare str. 1 Decembrie 1918 si Cet. Nt. 0 0 0CII8 Sistem informatic integrat 0 0 0CII9 Modernizare str. P. Movila 0 0 0CII10 Program de imbunatatirea calit mediu- spatii verzi 0 0 0CII11 Regenerare urbana zone defavorizate 0 0 0CII12 Amenajare in scop turistic Lac Cuiejdel 0 0 0CII13 Reabilitare,modernizare, dezvoltare infrastructura educationala sc.nr.1 200.000 200.000 200.000CII14 Alte proggrame de dezvoltare finantare nerambursabila 500.000 500.000 500.000CII15 Centru social FIL Petrodava , Galinescu 46 1.900.000 1.900.000 1.900.000CII16 Centru de zi prescolari " Castani " 0 0 0CII17 Centru social de sprijin asistenta specializata Galinescu 11 0 0 0CII19 Reconstructie ecologica parc Cozla 0 0 0CII20 Realizarea resurselor regenerabile energie verde 100.000 100.000 100.000CII21 Program de imbunatatirea calitatii mediului - spatii verzi zona 1 Mai 0 0 0CII22 Promovarea zonei turistice Piatra Neamt 0 0 0CII23 Acoperire parau Cuiejdi zona Unic 0 0 0CII26 Constructie de case pentru copii dezavantajati 0 0 0Page 6


CII27 Constructii de locuinte spital pentru varstnici 0 0 0CII28 Proiecte cu finantare nerambursabila in parteneriate 0 0 0CII29 Formare, orientare si insertie profesionala - etnie rroma 0 0 0CII30 Un mediu sanatos o viata sanatoasa 0 0 0CII31 Reabilitare, modernizare infrastructura educationala Scoala 10 200.000 200.000 200.000CII32 Reabilitare, modernizare infrastructura educationala Col Informatica 200.000 200.000 200.000CII33 Reabilitare, modernizare infrastructura educationala Col C.Hogas 200.000 200.000 200.000CII34 Reabilitare, modernizare infrastructura educationala Lic Arta 200.000 200.000 200.000CII35 Fluidizarea traficului decongestionare zona centrala 0 0 0CII36 Restaurare Curte Domneasca axa 5.1. 0 0 0CII37 Amenajarea de noi spatii de cazare si dotarea noului sediu 0 0 0al centrului social Pietricica str. Cetatea Neamtului nr.34 PNtCII38 Reabilitare, modernizarea spatiilor din str. Stefan cel Mare 0 0 0CII39 Realizarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice 3MW 1.000.000 1.000.000 1.000.000CII40 Reconstructie ecologica forestiera Carlomanu 0 0 0CII41 Realizarea unor noi capacitati de producere a energiei el. 22 grad.crese 0 0 0CII42 Municipiul Piatra Neamt inovatie si informatizare in folosul 200.000 200.000 200.000comunitatii si a mediului de afaceriCII43 Imbunatatirea eficacitatii organizationale al APL 55.000 55.000 55.000CII44 Punte ciclo- pietonala in zona strandului municipal 400.000 400.000 400.000CII45 Baza olimpica de canotaj in zona Bitca Doamnei 380.000 380.000 380.000CII46 Program management deseuri menajere ( ne- eligibile ) 0 0 0CII47 Instrumente strategice pentru ocupare in indusrtia turismului 0 0 0CII48 Spatii verzi Aleea Viforului,Aleea Tiparului 0 0 0CII49 Completare sistem clasic de producere a apei calde de consum 100.000 100.000 100.000CII50 Dotare cu echip.pregatire profes.Gr.Şcolar Dimitrie Leonida 0 0 0CII51 Reabilitare infrastructura urbana si imbunatatirea serviciilor urbane Cartier 700.000 700.000 700.000Darmanesti si Sala SporturilorCII52 Reabilitare, modernizare si dotare centrul de copii str.Cetatea Neamtului nr.34 75.000 75.000 75.000CII53 Ecologie Urbana - Mediul de comunicare interactiva cu cetatenii mun.P.Nt. 50.000 50.000 50.000CII54 Sistem integrat pt.managementul asistentei sociale de catre Primaria P.Neamt 40.000 40.000 40.000CII55 Implementarea unui sistem de tip E-learning pt.instruirea si perfectionarea 100.000 100.000 100.000continua a angajatilor din cadrul Primariei Piatra NeamtCII56 Realizarea unei noi capacitati de producere a energiei termice prin valorificarea 200.000 200.000 200.000resursei de energie regenerabila la Sala Sporturilor din Mun.Piatra NeamtCII57 Realizarea pistelor pentru biciclisti in Municipiul Piatra Neamt 100.000 100.000 100.000CII58 Extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa si a retelei de canalizare 200.000 200.000 200.000menajera din Municipiul Piatra NeamtCII59 Alimentare cu energie electrica dezvoltare infrastructura turistica Cozla 500.000 500.000 500.000CII60 Consolidare versant Cozla in zona Trei Coline 40.000 40.000 40.000CIII1 Dotari independente 0 0 084 Transporturi 3.891.000 3.891.000 3.891.000Page 7


A 3.891.000 3.891.000 3.891.000A1 Sistematiz verticala si cai de comunicatie 2.752.000 2.752.000 2.752.000A2 Parcare suspendata si complex com zona parau Cuiejdi 128.000 128.000 128.000A3 Modernizare DC 40 Sarata - Dobreni 1.011.000 1.011.000 1.011.000A4 Refacere infrastructura locala afectata de inundatii 0 0 0PRIMAR,DIRECTOR ECONOMIC,GHEORGHE STEFAN DORINA STAICUPage 8

More magazines by this user
Similar magazines