click aici - F64 Studio

f64.ro

click aici - F64 Studio

Accesorii 2012Mai multă performanţă


Mai mult pentru SonyNoua gamă extinsă de obiectiveinclude o selecţie versatilă de obiectivecu montură A, care combină performanţeoptice impresionante cu operabilitateexcepţională, plus o gamă comprehensivăde obiective cu montură E, care oferă ocalitate de imagine excepţională pentruaparatele foto şi camerele video cumontură E. Funcţiile de imagine superioareale obiectivelor sunt completate de ogamă largă de accesorii care oferă confortîmbunătăţit şi potenţial creativ.Obiective cumontură APaginile 14–43Obiective cumontură EPaginile 44–55Accesorii perfecteAm selectat şi am grupat la un locaccesoriile perfecte pentru activităţispecifi ce – căutaţi în această broşurăcruciuliţa - simbolul „Accesorii perfecte”.AccesoriiPaginile 54–712


Mai multă creativitate3


Obiective cumontură AObiective cu zoomObiective cumontură EObiective cu zoomAccesoriiFaceţi mai mult pentru camera dvs.DT 16−50mm F2.8 SSMp15E 18−55 mm F3,5−5,6 OSSp45Filtre Carl Zeiss ®p55DT 11−18 mm F4,5−5,6p16E 18−200 mm F3,5−6,3 OSSp45Parasolare / capace pentru obiectivep56DT 16−105 mm F3,5−5,6p16E 55−210 mm F4,5−6,3 OSSp46Bliţurip57DT 18−55 mm F3,5−5,6 SAMp16DT 18−200 mm F3,5−6,3p16DT 18−250 mm F3,5−6,3p1628−75 mm F2,8 SAMp16DT 55−200 mm F4−5,6 SAMp1775−300 mm F4,5−5,6p17Obiective cu lungime focală fixă16 mm F2,8 „Ochi de peşte” p1820 mm F2,8 p1850 mm F1,4 p1850 mm F2,8 Macro p19100 mm F2,8 Macro p19DT 50 mm F1,8 SAMp2285 mm F2,8 SAM p22DT 35 mm F1,8 SAMp23DT 30 mm F2,8 Macro SAMp23135 mm F2,8 [T4,5] STF p24Obiectiv macroE 30 mm F3,5 MacroObiective cu lungime focală fixăE 16 mm F2,8E 50 mm F1,8 OSSObiectiv cu lentile Carl Zeiss ®Sonnar E 24 mm F1,8 ZAConvertoareVCL-ECF1VCL-ECU1Adaptoare de montarep46p47p47p48p49p49Kit de bliţ cu adaptor pentru luminămacro / inel de luminăLumină video cu baterieAccesorii pentru bliţuriMonitor LCD de tip „clip-on”MicrofoaneConsolăMânere verticaleBaterii / încărcătoare / adaptoare c.a.Suport multipodSeturi de accesoriiAccesorii de filmareVizoareTelecomenzi / adaptorFolie de protecţie / capace şi folii LCDSuporturi de memorie / CabluriGenţiChingi, curele şi lavetep60p60p61p61p61p61p62p63p63p64p65p66p66p66p66p67p69Obiective G70−200 mm F2,8 Gp27LA-EA2LA-EA1p50p5070−300 mm F4,5−5,6 G SSMp2870−400 mm F4−5,6 G SSMp2935 mm F1,4 G SSM p30300 mm F2,8 G p31500 mm F4 G SSM p32TeleconvertoareTeleconvertor 1,4xp32Teleconvertor 2xp32Obiective cu lentile Carl Zeiss ®Vario−Sonnar T* DT 16−80 mm F3,5−4,5 ZA p35Vario−Sonnar T* 16−35 mm F2,8 ZA SSM p36Vario−Sonnar T* 24−70 mm F2,8 ZA SSM p37Distagon T* 24 mm F2 ZA SSMp38Planar T* 85 mm F1,4 ZAp39Sonnar T* 135 mm F1,8 ZAp40PictogramăDiafragmă circularăSticlă super ED/EDLentilă asfericăPelicula Nano ARFocalizare internăFocalizare anterioarăButon de focalizareLimitatorul intervalului de focalizareSSM (Super Sonic wave Motor)SAM (Smooth Autofocus Motor)OSS (Optical SteadyShot)OSS (Optical SteadyShot-Active Mode)Sistemul ADI de măsurare pentru bliţPentru mai multe detalii, consultaţi„Tehnologia pentru obiective ” dela paginile 6–11.70−300 mm F4,5-5,6 G SSM, 1/40 sec., F84


Tehnologia pentru obiectiveDiafragmă circularăÎn general, dacă o diafragmă utilizează 7 sau 9 lame de diafragmă, atunciforma diafragmei devine un poligon cu 7 sau cu 9 laturi pe măsură cemicşoraţi diafragma. Cu toate acestea, se generează un anumit efectnedorit: defocalizarea surselor de lumină punctiforme apare poligonală şinu circulară. obiectivele rezolvă această problemă printr-un design uniccare păstrează diafragma aproape perfect circulară, de la setarea sa largdeschisă,la poziţia cu două stopuri mai închisă Ca rezultat, se poate obţineo defocalizare mai cursivă şi mai naturală.Compararea designurilor de diafragmăPelicula multi-stratDeşi aproape toată lumina care ajunge pe sticla optică trece direct prinaceasta, o parte se reflectă pe suprafaţa obiectivului generând efecte delumină puternică şi puncte luminoase. Pentru a evita această problemă,pe suprafaţa obiectivului trebuie aplicată o peliculă subţire anti-reflex.Obiectivele utilizează pelicule multi-strat exclusive care suprimă eficientaceste probleme, pe un interval mare de lungimi de undă.Zoom-ul telefoto dubluUtilizând un obiectiv de tip telefoto, valoarea unui obiectiv cu distanţăfocală fixă se poate reduce faţă de distanţa sa focală reală. Obiectivulcu zoom telefoto dublu duce acest principiu de design cu un pas înainte,combinând cele două structuri de tip telefoto pentru a produce un obiectivcu zoom telefoto extrem de compact.Mecanismul oscilantDiafragma convenţională Diafragmă circularăSticla ED (cu dispersie extra-scăzută) / sticla super EDPe măsură ce distanţele focale se măresc, obiectivele fabricate din sticlăoptică standard întâmpină dificultăţi cu aberaţiile cromatice şi, prin urmare,imaginile suferă de un contrast redus, o calitate redusă a culorilor şi o rezoluţiescăzută. Pentru a preîntâmpina aceste situaţii, a fost creată sticla ED şiinclusă în obiectivele selectate. Aceasta îmbunătăţeşte drastic nivelul deaberaţii cromatice în intervalele telefoto şi oferă un contrast superior în toatăimaginea, chiar şi în cazul setărilor cu diafragmă mare. Sticla super ED oferă ocompensare îmbunătăţită a nivelului de aberaţii cromatice.Sticlă Sticlă ED Sticlă super EDÎn mod ideal, aberaţiile obiectivului pot fi corectate adecvat la oricedistanţă de fotografiere. Totuşi, în realitate, corecţia este destul de dificil derealizat la distanţe mici. Mecanismul oscilant abordează această problemăpermiţând grupurilor de elemente ale obiectivului să se deplaseze maiaproape sau mai departe unul de celălalt, fapt ce face practic posibilăcorectarea diferitelor aberaţii la orice lungime focală. Obiectivele SAL50M28şi SAL100M28 includ un mecanism oscilant dublu.Lentilă asfericăAberaţia sferică apare la obiectivele standard din cauza nealinierii planuluifocal dintre lumina care vine de la periferia obiectivului şi cea care vine dincentrul acestuia. În ciuda dezvoltării diferitelor metode de corecţia a acesteiaberaţii, debitul rămâne aparent, în special la obiectivele superangulare,cu diafragme mari. Desigur, cu excepţia situaţiei în care obiectivul includeelemente de obiective asferice, concepute special. Această tehnologieoptică avansată minimizează aberaţiile sferice din toate tipurile de obiective,inclusiv obiectivele cu diafragmă mare. Lentilele asferice menţin un contrastridicat în imaginile realizate cu diafragma larg-deschisă şi atenuează eficientdistorsiunea imaginii. Mai mult, pentru că sunt necesare puţine elementestructurale, obiectivul rămâne compact.Plan focal Plan focal Plan focalLentilă sfericăLentilă asfericăPlan focalPlan focal6


Tehnologia pentruobiectiveFocalizare internăPentru realizarea focalizării, se deplasează numai grupurile medii ale sistemuluioptic, lungimea totală a obiectivului rămânând astfel intactă. Beneficiile includo focalizare automată rapidă şi o distanţă focală minimă redusă. În plus, filetulfiltrului din partea din faţă a obiectivului nu se roteşte, avantaj net când utilizaţiun filtru de polarizare.Focalizare anterioarăPrin deplasarea grupului anterior de lentile pentru focalizare, obiectivulpermite operarea rapidă a AF şi o distanţă focală minimă mai scurtă.De asemenea, pentru că partea frontală a obiectivului nu se roteşte,operabilitatea este îmbunătăţită când realizaţi cadre cu un filtru depolarizare ataşat.Corpul obiectivului, din aliaj de aluminiuDin considerente de performanţe optice ridicate, pentru realizareaobiectivelor G şi a altor obiective de top se utilizează aliajul de aluminiu.Acest material este uşor, durabil şi foarte rezistent la efectele modificărilor detemperatură.Buton de focalizareDupă ce reglaţi focalizarea după cerinţe,apăsaţi acest buton de pe corpulobiectivului şi acesta se va bloca pe setareade distanţă focală configurată. Cu acestbuton se poate asocia, de asemenea, şifuncţia de previzualizare, utilizând setărilepersonalizate ale camerei foto.Codificatorul de distanţăCodificatorul de distanţă este o componentă a obiectivului care detecteazădirect poziţia mecanismului de focalizare şi transmite un semnal cătreprocesor pentru a măsura distanţa până la subiect. În timpul capturăriicadrelor cu bliţ, aceste date sunt foarte utile pentru calcularea nivelului debliţ necesar pentru situaţia respectivă. Codificatorul de distanţă face parteintegrantă din sistemul ADI, de măsurare a bliţului, care oferă un nivel de bliţde mare precizie, neinfluenţat de reflexia subiectelor sau a fundalului.Sistemul ADI de măsurare pentru bliţSistemul de măsurare pentru bliţ de tip integrare avansată a distanţei(Advanced Distance Integration) este disponibil când utilizaţi un bliţ integratsau un bliţ extern HVL-F58AM / HVL-F42AM / HVL-F20AM în asociere cu unobiectiv care are codificator de distanţă integrat.* Acesta măsoară automatdistanţa faţă de subiect, neinfluenţat de reflexiile generate de subiectesau fundal. De la codificator se obţin informaţii precise privind distanţa, iaraceste date se utilizează pentru compensarea adecvată a bliţului. Astfel, seobţin expuneri bune, mai fiabile decât în cazul sistemului standard TTL (prinlentilă) de măsurare pentru bliţ, care poate fi influenţat de un subiect sau unfundal extra-reflexiv sau foarte întunecat.* Pentru detalii, consultaţi graficul cu specificaţii de la pagina 59Limitatorul intervalului de focalizareSistemul P-TTL de măsurare pentru bliţSistemul ADI de măsurare pentru bliţAceastă funcţie vă ajută să economisiţi timpcând utilizaţi funcţia AF setând o limită înintervalul de focalizare. În cazul obiectivelormacro, această limită poate fi în intervalulapropiat sau depărtat (conform imaginii).La modelul SAL70200G, limita poate fi setatănumai pentru intervalele depărtate. Lamodelul SAL300F28G, focalizarea poate filimitată fie într-un interval depărtat, fie întrunulsetat de dvs.SSM (Super Sonic wave Motor)SSM este un motor piezoelectric carecontribuie la operarea cursivă şisilenţioasă a modului AF. Motorul produceun cuplu ridicat, la turaţie mică, şi oferărăspunsuri imediate de pornire şi oprire.Mai mult, este extrem de silenţios, detaliuce poate ajuta la realizarea unei focalizăriautomate silenţioase. Obiectivele cu SSMinclud, de asemenea un detector sensibilla poziţie, care stabileşte nivelul de rotire aobiectivului, îmbunătăţind astfel preciziagenerală AF.SSM este format dintr-un rotor(stânga) şi un stator (dreapta)pe care se montează elementepiezoelectrice.7


Distanţa focală vs unghiul de vizualizareCu senzor de imagine, de tip APS-C * Distanţa focală în ( ): distanţa focală echivalentă când se montează pe un aparat DSLR cu senzor în format de 35 mm16 mm (24 mm)24 mm (36 mm)28 mm (42 mm)35 mm (52,5 mm)50 mm (75 mm)70 mm (105 mm)Cu senzor de imagine în format de 35 mm16 mm24 mm28 mm35 mm50 mm70 mmSAM (Smooth Autofocus Motor)Pelicula Nano ARNano AR CoatingDecât să utilizaţi un motor de focalizareintegrat în corpul aparatului, obiectiveleSAM oferă un motor de focalizareautomată integrat chiar în obiectiv,motor care acţionează direct grupulde elemente de focalizare. Având învedere că motorul integrat roteşte directmecanismul de focalizare, operarea estemult mai cursivă şi silenţioasă decât încazul sistemelor de acţionare a focalizăriiautomate cuplate.Stabilizarea optică a imaginii, prin obiectivTehnologia originală Sony cu peliculă Nano AR acoperă lentila cu o nanostructurăregulată, de precizie, care permite transmiterea exactă a luminii,atenuând eficient reflexiile care pot cauza efecte de lumină puternică şipuncte luminoase. Atenuarea reflexiilor oferită de pelicula nano-AR estesuperioară peliculelor anti-reflex standard, aici intrând şi peliculele careutilizează nano-structurile neregulate, care îmbunătăţesc semnificativclaritatea, contrastul şi calitatea generală a imaginii.SticlăPeliculă antireflexSticlăPeliculaNano ARSticlăSenzorii Gyro integraţi în obiectivdetectează şi cea mai mică mişcare, iarlentila de stabilizare este deplasată cuprecizie pentru a compensa zgomotulde imagine posibil. Utilizarea motoarelorliniare silenţioase şi de precizie, precumşi tehnologia camerelor video SonyProfessional, de top, oferă un nivelexcepţional de eficient şi silenţios destabilizare a imaginii, generând astfelfilmări şi fotografii de înaltă calitate.Modul activDeplasarea în timpul filmării înseamnă mai multe vibraţii transmise camerei,generând astfel zgomot de imagine. Deşi sistemele standard de stabilizarea imaginii nu erau eficiente la compensarea pentru acest tip de mişcare,„modul activ” implică o gamă mai largă de mişcări de compensat,îmbunătăţind astfel stabilizarea pentru o serie mai mare de mişcări alecamerei. Stabilizarea la limita maximă de zoom este mult îmbunătăţită,facilitând manipularea camerei în timpul filmării, cu zgomot de imagineminim.Distanţa focalăLuminăincidentăLuminăreflectatăObiectivul unei camere este format din mai multe elemente-lentilă, dar,în principiu, acţionează ca o lentilă convexă. Distanţa focală reprezintădistanţa (în milimetri) parcursă de lumină din centrul acestei lentile la loculîn care se formează imaginea în planul focal. Subiectele par mai mari şi ladistanţe focale mai mari, precum şi mai mici şi la distanţe focale mai mici.Oricare ar fi distanţa focală, câmpul general al imaginii va varia în funcţiede dimensiunea senzorului de imagine.Punctul principal al lentileiconvexeLumină transmisăPlan focalPunctulfocalDistanţa focală8


Tehnologia pentruobiective85 mm (127,5 mm)100 mm (150 mm)200 mm (300 mm)300 mm (450 mm)400 mm (600 mm)500 mm (750 mm)85 mm100 mm200 mm300 mm400 mm500 mmProfunzimea de câmpF-stopProfunzimea de câmp se referă la zona din jurul subiectului, care pare sărămână focalizată. Nivelul de profunzime este influenţat independent dediferiţi factori, cum ar fi diafragma, distanţa focală şi lungimea de focalizare.De exemplu, profunzimea de câmp se măreşte la diafragme şi distanţefocale mai mici sau la lungimi de focalizare mai mari. Invers, aceasta sereduce când deschideţi obiectivul, utilizaţi o diafragmă mai mare sau văapropiaţi de subiect.F-stop este o valoare care indică luminozitatea unui obiectiv şi se calculeazăprin împărţirea distanţei focale la diafragma efectivă. Valorile F-stop maimici corespund diafragmelor mai mari, motiv pentru care obiectivelecu valori F-stop mai mici (diafragme mari) sunt considerate „luminoase”.Printre beneficiile obiectivelor luminoase se numără defocalizarea mărită ladiafragme mari, o imagine mai clară prin vizor şi timpi mai mici de expunereîn condiţii slab-iluminate, pentru compensarea vibraţiilor camerei.Raportul de mărireMărirea compară dimensiunea reală a unui obiect cu cât de mare apareacel obiect pe senzorul de imagine. În fotografia macro, mărirea 1:1înseamnă că acel obiect este la fel de mare în imagine cât este în realitate.Specificaţiile obiectivelor indică, de obicei, nivelul maxim de mărire alobiectivului, fie ca procent, fie ca raport.50 mm F2,8 50 mm F16Senzorul de imagine de tipAPS-C vs senzorul în formatde 35 mmLa orice distanţă focală, un aparatdigital SLR cu senzor de imaginede tip APS-C are un unghi devizualizare puţin mai mic decâtsenzorul de imagine în format de35 mm, generând imagini la circadouă treimi din mărime. Deci, dacăutilizaţi o cameră cu format APS-C,reţineţi factorul de conversie 1,5x.De exemplu, o distanţă focală de50 mm este echivalentă cu 75 mm înformatul de 35 mm.ObiectivPunct defocalizareZona din imagine, cusenzor de imagine înformat de 35 mmUnghi devizibilitate 47˚Unghi devizibilitate 32˚PunctprincipalLungime defocalizareidentică (50 mm)Zona din imagine, cusenzorul de tip APS-CObiectivPunct defocalizare9


Principalele specificaţii ale obiectivelorMontare Categorie Pagina Descriere Denumire modelConfigurare obiectiv(grup / element)(Echivalent cu 35 mm)Distanţafocală (APS-C)* 1 (mm)Unghi de vizibilitate(APS-C)* 1Unghi de vizibilitate(format de 35 mm)Nr. de lame diafragmăDiafragmă min.(F)Raport max. de mărire (Montură A Obiectiv cu zoom 16 DT 11 - 18 mm F4,5 - 5,6* 2 SAL1118 12 / 15 16,5 – 27 104° – 76° — 7 (diafragmă circulară) 22 – 29 0,12515 DT 16-50 mm F2,8 SSM SAL1650 13 / 16 24 – 75 83° – 32° — 7 (diafragmă circulară) 22 0,216 DT 16 - 105 mm F3,5 - 5,6* 2 SAL16105 11 / 15 24 – 157,5 83° – 15° — 7 (diafragmă circulară) 22 – 36 0,2316 DT 18 - 55 mm F3,5 - 5,6 SAM* 2 SAL1855 7 / 8 27 – 82,5 76° – 29° — 7 (diafragmă circulară) 22 – 36 0,3416 DT 18 - 200 mm F3,5 - 6,3* 2 SAL18200 13 / 15 27 – 300 76° – 8° — 7 (diafragmă circulară) 22 – 40 0,2716 DT 18 - 250 mm F3,5 - 6,3* 2 SAL18250 13 / 16 27 – 375 76° − 6° 30' — 7 (diafragmă circulară) 22 – 40 0,2916 28 - 75 mm F2,8 SAM SAL2875 14 / 16 42 – 112,5 54° – 21° 75° – 32° 7 (diafragmă circulară) 32 0,2217 DT 55 - 200 mm F4 - 5,6 SAM* 2 SAL55200-2 9 / 13 82,5 – 300 29° – 8° — 9 (diafragmă circulară) 32 – 45 0,2917 75 - 300 mm F4,5 - 5,6 SAL75300 10 / 13 112,5 – 450 21° − 5° 20' 32° − 8° 10' 7 (diafragmă circulară) 32 – 38 0,25Obiective culungime focalăfixă18 16 mm F2,8 „Ochi de peşte” SAL16F288 / 11(incl. filtru 1x)24 110° 180° 7 22 0,1518 20 mm F2,8 SAL20F28 9 / 10 30 70° 94° 7 (diafragmă circulară) 22 0,1323 DT 35 mm F1,8 SAM* 2 SAL35F18 5 / 6 52.5 44° — 7 (diafragmă circulară) 22 0,2518 50 mm F1,4 SAL50F14 6 / 7 75 32° 47° 7 (diafragmă circulară) 22 0,1522 DT 50 mM F1,8 SAM* 2 SAL50F18 5 / 6 75 32° — 7 (diafragmă circulară) 22 0,222 85 mm F2,8 SAM SAL85F28 4 / 5 127,5 19° 29° 7 (diafragmă circulară) 22 0,224135 mm F2,8 [T4,5] STF(numai operare MF)SAL135F286 / 8 (incl. elementAPD 1 / 2)202,5 12° 18°9 (auto),10 (manual)31[T32] 0,2523 DT 30 mm F2,8 Macro SAM* 2 SAL30M28 5 / 6 45 50° — 7 (diafragmă circulară) 22 119 50 mm F2,8 Macro SAL50M28 6 / 7 75 32° 47° 7 (diafragmă circulară) 32 119 100 mm F2,8 Macro SAL100M28 8 / 8 150 16° 24° 9 (diafragmă circulară) 32 1Obiectiv G 27 70 - 200 mm F2,8 G SAL70200G 16 / 19 105 – 300 23° − 8° 34° − 12° 30' 9 (diafragmă circulară) 32 0,2128 70 - 300 mm F4,5 - 5,6 G SSM SAL70300G 11 / 16 105 – 450 23° − 5° 20' 34° − 8° 10' 9 (diafragmă circulară) 22 – 29 0,2529 70 - 400 mm F4 - 5,6 G SSM SAL70400G 12 / 18 105 – 600 23° − 4° 10' 34° − 6° 10' 9 (diafragmă circulară) 22 – 32 0,2730 35 mm F1,4 G SAL35F14G 8 / 10 52.5 44° 63° 9 (diafragmă circulară) 22 0,231300 mm F2,8 G(integrat la comandă)SAL300F28G12 / 13(incl. filtru 1x)450 5° 20' 8° 10' 9 (diafragmă circulară) 32 0,1832 500 mm F4 G SSM SAL500F4G 10/11 750 3° 10' 5° 9 (diafragmă circulară) 32 0,135Teleconvertoare 32 Teleconvertor 1,4x* 3 SAL14TC 4 / 5 — — — — — —32 Teleconvertor 2x* 3 SAL20TC 5 / 6 — — — — — —Obiectiv culentile Carl Zeiss ® 36 Vario-Sonnar T*16 - 35 mm F2,8 ZA SSMSAL1635Z 13 / 17 24 – 52,5 83° – 44° 107° – 63° 9 (diafragmă circulară) 22 0,24Vario-Sonnar T*35 DT 16 - 80 mm F3,5 - 4,5 ZA* 2 SAL1680Z 10 / 14 24 – 120 83° – 20° — 7 (diafragmă circulară) 22 – 29 0,2437Vario-Sonnar T*24 - 70 mm F2,8 ZA SSMSAL2470Z 13 / 17 36 – 105 61° – 23° 84° – 34° 9 (diafragmă circulară) 22 0,2538 Distagon T* 24 mm F2 ZA SM SAL24F20Z 07.szept 36 61° 84° 9 (diafragmă circulară) 22 0,2939 Planar T* 85 mm F1,4 ZA SAL85F14Z 7 / 8 127,5 19° 29° 9 (diafragmă circulară) 22 0,1340 Sonnar T* 135 mm F1,8 ZA SAL135F18Z 8 / 11 202,5 12° 18° 9 (diafragmă circulară) 22 0,25Montură EObiectiv cumontură E45 E 18-55 mm F3,5-5,6 OSS SEL1855 9 / 11 27 – 82,5 76° – 29° — 7 (diafragmă circulară) 22 – 32 0,345 E 18-200 mm F3,5-6,3 OSS SEL18200 12 / 17 27 – 300 76° – 8° — 7 (diafragmă circulară) 22 – 40 0,3546 E 55-210 mm F 4,5-6,3 OSS SEL55210 9 / 13 82,5 - 315 29° - 7° 40' — 7 (diafragmă circulară) 22 - 32 0,22547 E 16 mm F2,8 SEL16F28 5 / 5 24 83° — 7 (diafragmă circulară) 22 0,07849 Convertor „ochi de peşte”* 5 VCL-ECF1 4 / 4 15 — — — — 0,6249 Convertor ultra-angular* 5 VCL-ECU1 3 / 3 18 — — — — 0,7546 E 30 mm F3,5 Macro SEL30M35 6 / 7 45 50° — 7 (diafragmă circulară) 22 147 E 50 mm F1,8 OSS SEL50F18 8 / 9 75 32° — 7 (diafragmă circulară) 22 0,16Obiectiv cu®lentile Carl Zeiss48 Sonnar T* E 24 mm F1,8 ZA SEL24F18Z 7 / 8 36 61° — 7 (diafragmă circulară) 22 0,25* 1 : La camerele digitale cu obiective interşanjabile, cu senzori de imagine APS-C încorporaţi. * 2 : Conceput exclusiv pentru utilizarea cu camerele digitale cu obiective interşanjabile şi senzori de tip APS-CUtilizarea cu camerele digitale cu senzor în format de 35 mm ( 900 / 850) nu este garantată. * 3 : Compatibilitate obiectiv: operarea în modurile AF şi MF cu SAL70200G / SAL300F28G, MF numai cu SAL135F28 / SAL70400G. * 4 : Fără suport pentru trepied. * 5 : Exclusiv pentru SEL16F28.10


x) Focalizare min. (m)Codificatorulde distanţăDia. filtru (mm) Formă / montare parasolar Dimensiuni: Dia. x L (mm) Dimensiuni: Dia. x L (in.) Greutate: (aprox.) (g) Greutate: (aprox.) (uncii) Accesorii furnizate0,25 77 petală / baionetă 83 x 80,5 3-3/8 x 3-1/4 360 12.7 parasolar (ALC-SH0009)0,3 72 petală / baionetă 81 x 88 3-1/4 x 3-1/2 577 20.4 parasolar (ALC-SH117)0,4 62 petală / baionetă 72 x 83 2-7/8 x 3-3/8 470 16.6 parasolar (ALC-SH105)0,25 55 rotund / baionetă 69,5 x 69 2-3/4 x 2-3/4 210 7.5 (opţional) parasolar (ALC-SH108)0,45 62 petală / baionetă 73 x 85,5 2-7/8 x 3-3/8 405 14.3 parasolar (ALC-SH0008)0,45 62 petală / baionetă 75 x 86 3 x 3-3/8 440 15.6 parasolar (ALC-SH104)0,38 67 petală / baionetă 77,5 x 94 3-1/8 x 3-3/4 565 20 parasolar (ALC-SH109)0,95 55 rotund / baionetă 71,5 x 85 2-7/8 x 3-3/8 305 10.8 parasolar (ALC-SH102)1.5 55 rotund / baionetă 71 x 122 2-13/16 x 4-13/16 460 16.3 parasolar (ALC-SH0007)0,2 — Tip 4x (integrat) petală / fix 75 x 66,5 2-15/16 x 2-5/8 400 14.2 —0,25 — 72 petală / baionetă 78 x 53,5 3-1/16 x 2-1/8 285 10.1 parasolar (ALC-SH0013)0,23 55 rotund / baionetă 70 x 52 2-7/8 x 2-1/8 170 6 parasolar (ALC-SH111)0,45 55 rotund / baionetă 65,5 x 43 2-9/16 x 1-11/16 220 7.8 parasolar (ALC-SH0011)0,34 49 — 70 x 45 2-7/8 x 1-13/16 170 6 —0,6 55 rotund / baionetă 70 x 52 2-7/8 x 2-1/8 175 6.2 parasolar (ALC-SH111)0,87 — 72 rotund / baionetă 80 x 99 3-1/8 x 3-7/8 730 25.8 parasolar (ALC-SH0014), geantă0,129 49 — 70 x 45 2-7/8 x 1-13/16 150 5.3 —0,2 55 — 71,5 x 60 2-13/16 x 2-3/8 295 10.5 —0,35 55 rotund / baionetă 75 x 98,5 3 x 4 505 17.9 parasolar (ALC-SH0007)1.2 77 petală / baionetă 87 x 196,5 3-1/2 x 7-3/4 1,340* 4 47.3 parasolar (ALC-SH0010), geantă1.2 62 petală / baionetă 82,5 x 135,5 3-3/8 x 5-3/8 760 26.9 parasolar (ALC-SH103), geantă1.5 77 petală / baionetă 94,5 x 196 3-3/4 x 7-3/4 1,500* 4 53 parasolar (ALC-SH107), geantă0,3 55 petală / baionetă 69 x 76 2-3/4 x 3 510 18 parasolar (ALC-SH0001), geantă2 42 (exclusiv) rotund / „clip-on” 122 x 242,5 5-1/16 x 9-3/8 2,310* 4 81.5parasolar, filtru de polarizare circular,cu slot de intrare, chingă obiectiv,geantă rigidă4 42 rotund / „clip-on” 140 x 367,5 5-5/8 X 14-1/2 3460 122parasolar, filtru de polarizare circular,cu slot de intrare, chingă obiectiv,geantă rigidă— — — 64 x 20 2-1/2 x 13/16 170 6 geantă— — — 64 x 43,5 2-1/2 x 1-11/16 200 7.1 geantă0,28 77 petală / baionetă 83 x 114 3-3/8 x 4-1/2 860 30.4 parasolar (ALC-SH106), geantă0,35 62 petală / baionetă 72 x 83 2-7/8 x 3-3/8 445 15.7 parasolar (ALC-SH0005), geantă0,34 77 petală / baionetă 83 x 111 3-3/8 x 4-3/8 955 33.7 parasolar (ALC-SH101), geantă0,19 72 petală / baionetă 78 x 76 3-1/8 x 3 555 19.6 parasolar (ALC-SH110), geantă0,85 72 rotund / baionetă 81 x 75 3-1/4 x 2-7/8 640 22.6 parasolar (ALC-SH0002), geantă0,72 77 rotund / baionetă 88 x 114,5 3-1/2 x 4-5/8 995 35.1 parasolar (ALC-SH0003), geantă0,25 — 49 petală / baionetă 62 x 60 2-1/2 x 2-3/8 194 6.9 parasolar (ALC-SH112)0,3 (angular)– 0,5 (tele)— 67 petală / baionetă 75,5 x 99 3 x 4 524 18.5 parasolar (ALC-SH109)1 — 49 rotund / baionetă 63,8 x 108 2-5/8 x 4-3/8 345 12.2 parasolar (ALC-SH115)0,24 — 49 — 62 x 22,5 2-1/2 x 29/32 67 2.4 —0,13 — — — 66 x 44 2-5/8 x 1-3/4 150 5.3 geantă0,18 — — — 66 x 44 2-5/8 x 1-3/4 125 4.5 geantă0,095 — 49 capac 62 x 55,5 2-1/2 x 2-1/4 138 4.9 parasolar (ALC-SH113)0,39 — 49 rotund / baionetă 62 x 62 2-1/2 x 2-1/2 202 7.2 parasolar (ALC-SH116)0,16 — 49 petală / baionetă 63 x 65,5 2-1/2 x 2-5/8 225 8 parasolar (ALC-SH114), geantăCând se montează pe camerele din seria cu senzori de tip APS-C, unghiul real de vizibilitate va fi egal cu unghiul obţinut la o distanţă focală de aprox. 1,5 ori mai mare decât ceaspecificată.Obiectivele transmit mai puţină lumină la periferia imaginii. Dacă lumina se reduce excesiv, reduceţi diafragma cu 1 sau 2 stopuri.Specificaţiile se bazează pe cele mai recente informaţii disponibile în momentul imprimării şisunt supuse modificării fără notificare.11


Accesorii 2012Accesorii perfecteCând călătoriţi în destinaţii exotice,aveţi doar o şansă de a capturafotografia perfectă. Când doriţisă documentaţi dramatismulunui peisaj sau să exprimaţi pulsuloraşului, asiguraţi-vă că aveţi totechipamentul necesar.Mai multăfl exibilitateMai multăclaritateMai multă protecţieSAL35F18DT 35 mm F1,8 SAM obiectivVF55CPAMFiltru circular PLLCS-SC8Geantă de transport moaleCând bagajul trebuie să fie cât mai mic,dar nu doriţi să compromiteţi calitatea saurezultatele compoziţiilor dvs., luaţi cu voiacest obiectiv APS-C. Cu grosime de 52 mmşi o greutate de 170 grame, acest obiectivechivalent cu 52,5 mm*, cu distanţă focalăfixă şi montură E, va captura fără efort şiarhitectura, dar şi peisajele.*Echivalent în formatul de 35 mmAdăugaţi mai multă expresie albastruluicerului sau atenuaţi reflexiile cu filtrul depolarizare circular. De asemenea, acestavă ajută la reducerea nivelului de reflexiinedorite de pe suprafeţele lucioase, de pesuprafaţa apei sau a sticlei.Protejaţi-vă camera şi accesoriile în timpuldeplasărilor cu această geantă compactă.Oferă mobilitate excepţională şi designflexibil pentru confort oriunde aţi merge.Acest design stilat armonizează cu corpulcamerei 77/65, găzduind o cameră cuobiectiv cu zoom standard ataşat, precumşi 1–2 obiective suplimentare, cu mărimepână la SAL70300G.12


AccesoriiperfecteTotul se reduce la maimulte posibilităţi13


14Obiective cu montură A


Obiective cumontură ADT 16-50 mm F2,8 SSM, 1/100 sec., F4,0Obiective Sony DTDT 16-50 mm F2,8 SSM SAL1650Format APS-CLa orice distanţă focală, un aparat digitalSLR cu senzor de imagine de tip APS-C areun unghi de vizualizare puţin mai mic decâtsenzorul de imagine în format de 35 mm,generând imagini la circa două treimi dinmărime. Deci, dacă utilizaţi o cameră cuformat APS-C, reţineţi factorul de conversie1,5x. De exemplu, o distanţă focală de 50mm este echivalentă cu 75 mm în formatulde 35 mm.• Obiectivele DT sunt create special pentrucamerele digitale SLR cu senzori de imagine de tipAPS-C. Utilizarea obiectivelor DT cu camereledigitale SLR cu senzor în format de 35 mm( 900/ 850) nu este garantată.Cu senzor de imagine în formatde 35 mmCu senzor de imagine, de tipAPS-CFormat APS-CLentilă asfericăSticlă EDGrupuri / elemente obiectiv:13/16Focalizare min.: 0,3 mDiametru filtru: 72 mmDimensiune: 81 mm(diametru) x 88 mm(lungime)Greutate: aprox. 577 gAcest teleobiectiv versatil, mediu, cu zoom echivalent de 24 -75 mm* 1 a fost creat special pentru camerele digitale cu formatAPS-C. Designul optic inovator menţine o diafragmă maximămare, F2,8, cu un contrast excepţional şi o calitate a imaginiiuniformă pe tot intervalul de zoom. Designul cu diafragmămaximă deschisă şi diafragmă circulară oferă efecte fine şinaturale de defocalizare, iar opţiunea SSM (Super Sonic waveMotor) asigură performanţe imediate şi silenţioase de focalizareautomată. Modelul SAL1650 este rezistent la umiditate şi praf* 2 ,pentru a putea fi utilizat în diferite situaţii de fotografiere.* 1 : echivalent în formatul de 35 mm.* 2 : deşi obiectivul este conceput pentru a fi rezistent la umiditate şi praf, acesta nu este complet impermeabil şirezistent la praf.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitatecompletă cu focalizarea automată a obiectivelor cu montură A.Obiectivecu zoom15


DT 11-18 mm F4,5-5,6 SAL1118DT 16-105 mm F3,5-5,6 SAL16105DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM SAL1855Format APS-C Format APS-C Format APS-CLentilă asfericăSticlă EDLentilă asfericăSticlă EDLentilă asfericăSticlă EDGrupuri / elemente obiectiv:12/15Focalizare min.: 0,25 mDiametru filtru: 77 mmDimensiune: 83 mm(diametru) x 80,5 mm(lungime)Greutate: aprox. 360 gObiectiv superangular cu zoom, pentru camereleSLR cu senzor de imagine APS-C. Intervalul de zoomeste echivalent cu 16,5–27 mm în formatul de 35 mm.Contrastul ridicat este menţinut pe tot intervalul dezoom, iar elementele de lentilă asferică şi elementulde sticlă ED ajută la minimizarea reflexiilor, aberaţiilorsferice şi de tip coma. Include diafragmă circularăpentru o defocalizare deosebită, în special a surselorde lumină punctiforme din cadrele nocturne.Focalizarea internă optimizează operarea AF.DT 18-200 mm F3,5-6,3 SAL18200Grupuri / elemente obiectiv:11/15Focalizare min.: 0,4 mDiametru filtru: 62 mmDimensiune: 72 mm(diametru) x 83 mm(lungime)Greutate: aprox. 470 gConceput pentru camerele DSLR cu format APS-C,acest obiectiv are un zoom echivalent de 24-157,5mm în formatul de 35 mm. Elementul de sticlă EDşi cele două elemente asferice oferă o rezoluţie şiun contrast excelente pe tot intervalul de zoom.Diafragma circulară oferă o redare defocalizatădeosebită, iar mecanismul cu cuplaj automat setraduce prin lipsa rotirii inelului de focalizare în timpuloperării funcţiei de focalizare automată. În ciudaraportului de zoom 6.6, obiectivul are un designcompact, portabil.DT 18-250 mm F3,5-6,3 SAL18250Grupuri / elemente obiectiv:7/8Focalizare min.: 0,25 mDiametru filtru: 55 mmDimensiune: 69,5 mm(diametru) x 69 mm(lungime)Greutate: aprox. 210 gAcest obiectiv compact, cu interval de zoom de 27-82,5 mm (în format de 35 mm) a fost creat pentrucamerele digitale SLR de tip APS-C şi conţine unsistem de acţionare internă SAM (Smooth AutofocusMotor) pentru un răspuns fidel al funcţiei AF. Celedouă elemente asferice şi elementul de sticlă EDoferă imaginilor o calitate excepţională. Diafragmacirculară permite o redare defocalizată deosebită.Cu un nivel de zoom maxim de 0,34x şi funcţiemacro, este obiectivul ideal pentru instantaneeleocazionale, dar şi pentru portretele formale.28-75mm F2.8 SAM SAL2875Format APS-C Format APS-C Format de 35 mmLentilă asfericăSticlă EDLentilă asfericăSticlă EDLentilă asfericăSticlă EDGrupuri / elemente obiectiv:13/15Focalizare min.: 0,45 mDiametru filtru: 62 mmDimensiune: 73 mm(diametru) x 85,5 mm(lungime)Greutate: aprox. 405 gObiectiv cu zoom creat special pentru camereleSLR digitale cu senzor de imagine de tip APS-C,cu interval de zoom echivalent cu 27–300 mm înformatul de 35 mm. Include elemente de lentilăasferică şi două elemente de sticlă ED pentruatenuarea efectelor luminoase şi corectareadiferitelor aberaţii optice. Capturează imagini cucontrast ridicat şi o varietate bogată de tonuri.Diafragma circulară redă efecte deosebite dedefocalizare, iar mecanismul de focalizare internăasigură o funcţionare AF cursivă.Grupuri / elemente obiectiv:13/16Focalizare min.: 0,45 mDiametru filtru: 62 mmDimensiune: 75 mm(diametru) x 86 mm(lungime)Greutate: aprox. 440 gUn interval de zoom de 27-375 mm (în format de35 mm) într-un obiectiv cu zoom creat pentrucamerele SLR digitale, cu format APS-C. Cele douăelemente asferice şi cele două elemente de sticlăED minimizează aberaţiile optice, oferind o calitatede imagine excepţională pe tot intervalul de zoom.Nivelul maxim de zoom de 0,29x şi funcţia macrosunt, de asemenea, funcţii atractive. Opţiunea deblocare a zoom-ului previne extinderea corpuluiobiectivului sub propria greutate, iar diafragmacirculară oferă o redare defocalizată excepţională;focalizarea internă se traduce printr-o focalizareautomată mai cursivă.Grupuri / elemente obiectiv:14/16Focalizare min.: 0,38 mDiametru filtru: 67 mmDimensiune: 77,5 mm(diametru) x 94 mm(lungime)Greutate: aprox. 565 gIată un zoom standard excepţional în formatde 35 mm, cu F2,8, remarcabil de compact şiuşor. Aberaţiile optice se controlează prin celepatru elemente asferice şi cele trei elemente desticlă ED, iar sistemul de acţionare internă SAM(Smooth Autofocus Motor) asigură funcţionareaAF promptă. Diafragma circulară contribuie la oredare defocalizată deosebită. Acest obiectiv estealegerea ideală pentru cadre de orice tip, de lapeisaje la instantanee în spaţii închise.16


Obiective cumontură ADT 55-200 mm F4-5,6 SAM, 1/3.200 sec., F5,6DT 55-200 mm F4-5.6 SAM SAL55200-275-300 mm F4.5-5.6 SAL75300Format APS-CFormat de 35 mmSticlă EDGrupuri / elementeobiectiv: 9/13Focalizare min.: 0,95 mDiametru filtru: 55 mmDimensiune: 71,5 mm(diametru) x 85 mm(lungime)Greutate: aprox. 305 gIntervalul de zoom de 82,5 mm-300 mm în formatul de35 mm face din acest obiectiv un element versatil înalegerea teleobiectivului pentru camerele SLR digitale,cu format APS-C. Cu sistemul de acţionare internă SAM(Smooth Autofocus Motor) pentru o funcţionare AFpromptă, acest obiectiv este remarcabil de compactşi uşor, oferind mobilitate excepţională, în ciudaintervalului său de zoom impresionant. Nivelul maxim dezoom este de 0.29x, iar funcţia macro îi conferă şi maimultă versatilitate. Diafragma cu 9 lame îi oferă un nivelde defocalizare deosebit.Grupuri / elemente obiectiv:9/13Focalizare min.: 0,95 mDiametru filtru: 55 mmDimensiune: 71,5 mm(diametru) x 85 mm(lungime)Greutate: aprox. 305 gObiectiv cu zoom compact şi uşor, cu distanţe focaleîntre mediu şi tele. Ideal pentru portrete şi pentruumplerea cadrului cu un subiect aflat la distanţă. Oferăavantaj dublu de performanţe optice ridicate şi mărimecompactă mulţumită unei configuraţii optice de zoomtele. De asemenea, are o diafragmă circulară pentru odefocalizare deosebită, şi o distanţă minimă de focalizarede 1,5 m.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitate completă cufocalizarea automată a obiectivelor cu montură A.Obiectivecu zoom17


Obiective cu lungimefocală fi xă16 mm F2,8 „ochi de peşte”, 1/125 sec., F8,016 mm F2,8 „Ochi de peşte” SAL16F28 20 mm F2,8 SAL20F28 50 mm F1,4 SAL50F14Format de 35 mmGrupuri / elemente obiectiv:8/11 (inclusiv 1 filtru)Focalizare min.: 0,2 mFiltre: 4 tipuri (integrate)Dimensiune: 75 mm(diametru) x 66,5 mm(lungime)Greutate: aprox. 400 gPermite capturarea imaginilor dinamice, cu toatetrăsăturile distinctive ale unui obiectiv de tip„ochi de peşte”: distorsiune curbilinie, perspectivăexagerată şi o profunzime de câmp extrem demare. Unghiul diagonal de vizibilitate este de 180°în formatul de 35 mm (110° în format APS-C). Puteţiobţine imagini clare de la 200 mm la infinit, chiar şicu diafragma larg deschisă. Obiectivul include 4filtre interne selectabile.* Filtre: normal; filtru de contrast monocrom O56; filtru B12 de reducere a tonurilor de roşu;filtru A12 de reducere a tonurilor de albastru.Grupuri / elementeobiectiv: 9/10Focalizare min.: 0,25 mDiametru filtru: 72 mmDimensiune: 78 mm(diametru) x 53,5 mm(lungime)Greutate: aprox. 285 gUn obiectiv superangular care oferă un gradextrem de ridicat de compensare a distorsiunilor,permiţându-vă să capturaţi imagini de înaltăcalitate, cu perspectivă exagerată şi o adâncimede câmp foarte mare. Imaginile sunt clare dintruncolţ în altul, ca rezultat al peliculelor obiectivuluişi al reducerii gradului de reflexie internă a luminii.Diferitele tipuri de aberaţii sunt compensatela distanţe de focalizare de la 25 cm la infinit.Mecanismul anterior de focalizare permite ofocalizare rapidă.Grupuri / elementeobiectiv: 6/7Focalizare min.: 0,45 mDiametru filtru: 55 mmDimensiune: 65,5 mm(diametru) x 43 mm(lungime)Greutate: aprox. 220 gUn obiectiv standard rapid care vă permite săprofitaţi din plin de lumina ambiantă, dar şi de odefocalizare deosebită, la diafragmă largă. Acestobiectiv este extrem de eficient în condiţii deiluminare slabă, când este utilizat cu stabilizatorulde imagine INTERIOR SteadyShot, fiind recomandatşi pentru portrete. Imaginile capturate au o rezoluţieridicată de la un colţ la altul, claritate superioarăşi nivel redus de reflexii. Diafragma circulară seutilizează pentru a îmbunătăţi efectul unic dedefocalizare prezent la obiectivele cu diafragmămare.18


Obiective cumontură A50 mm F2,8 Macro SAL50M28 100 mm F2,8 Macro SAL100M28Grupuri / elemente obiectiv:6/7Focalizare min.: 0,2 mDiametru filtru: 55 mmDimensiune: 71,5 mm(diametru) x 60 mm(lungime)Greutate: aprox. 295 gUn obiectiv macro compact, cu focalizare automatăde precizie, cu zoom de la 1:1 la infinit. În comparaţie cuobiectivele macro cu distanţă focală mai mare, acestobiectiv oferă un cadru mai larg pentru capturarea unuispaţiu mai mare în fundalul din imaginile dvs. Calitateaexcepţională a imaginii este redată de structura cumecanism oscilant dublu, iar diafragma circulară oferăun efect deosebit de defocusare. Puteţi face cadreapropiate de la doar 200 mm. Pentru optimizareamanipulării, inelul de focalizare nu se roteşte în timpulutilizării funcţiei AF.Grupuri / elemente obiectiv:8/8Focalizare min.: 0,35 mDiametru filtru: 55 mmDimensiune: 75 mm (diametru)x 98,5 mm (lungime)Greutate: aprox. 505 gTeleobiectiv macro cu funcţie AF la toate distanţelefocale, de la nivel de zoom de 1:1 la infinit. Ideal pentrufotografierea florilor şi a obiectelor mici. De asemenea,lungimea focală de 100 mm vă permite să fotografiaţisubiecţi de care nu vă puteţi apropia, cum ar fi insectele.Elementele cu mecanism oscilant dublu asigură ocalitate superioară a imaginii, iar diafragma circulară cu9 lame oferă o defocalizare naturală. Operabilitatea esteîmbunătăţită de un buton de menţinere a focalizării, unlimitator al intervalului de focalizare şi un inel de focalizarecare nu se roteşte în timpul utilizării funcţiei AF.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitatecompletă cu focalizarea automată a obiectivelor cu montură A.50 mm F2,8 Macro, 1/200 sec., F3,2Obiective macro19


Accesorii 2012Accesorii perfecteFrumuseţea ascunsă este scoasăla lumină în toată complexitateasa fascinantă şi în culori vibrantecând vă apropiaţi suficient demult. Aceste accesorii vă aducfotografiile macro la uncu totul alt nivel.Mai multe detaliiMai multăprecizieMai multe efecteSAL30M28DT 30mm F2.8 Obiectiv macroFDA-M1AMEyepiece LupăHVL-RLAMInel de luminăCu macro de la infinit la 1:1, acest obiectivcompact poate genera rezultate uimitoare.Vă puteţi apropia la 20 mm cu partea dinfaţă a obiectivului, acesta având un unghimai larg de vizibilitate decât majoritateaobiectivelor macro standard, pentrumai multă flexibilitate. Distanţa focalăechivalentă în formatul de 35 este de 45mm.Folosiţi această lupă pentru a atinge ofocalizare clară, necesară pentru cadrelemacro excepţionale. Conţine un factor demărire de 2,3x a centrului imaginii din vizor,pentru a vă asigura că surprindeţi un cadrufocalizat cu precizie înainte de a apăsadeclanşatorul.Iluminarea este crucială dacă doriţisă realizaţi o fotografie cu adevăratcaptivantă. Acest inel de lumină văoferă o metodă simplă de a vă exprimacreativitatea cu privire la modul în carecade lumina în cadrele macro. Pentruproducerea unei lumini fără umbre, puteţiilumina întregul inel. Alternativ, semiiluminareacreează umbre şi contrast,adăugând mai multă dimensiunesubiectului.20


AccesoriiperfecteTotul se reduce la maimultă claritate21


Obiectivele Easy ChoiceObiectivele accesibile Easy Choice generează rezultate excelente într-o gamă largăde situaţii de fotografiat – astfel că este mai uşor de la bun început să faceţi portretefrumoase sau fotografii macro fascinante. Aceste obiective sunt ideale pentruîncepătorul ambiţios, dar şi pentru utilizatorul avansat care doreşte să îşi extindăopţiunile de creativitate.DT 50 mm F1,8 SAM SAL50F18Format APS-CGrupuri / elemente obiectiv:5/6Focalizare min.: 0,34 mDiametru filtru: 49 mmDimensiune: 70 mm(diametru) x 45 mm(lungime)Greutate: aprox. 170 gAcesta este un obiectiv de 75 mm (în formatul de 35 mm), cu distanţăfocală medie-tele, pentru camerele SLR digitale cu format APS-C.Diafragma luminoasă maximă, de F1,8, şi designul circular al acesteiaoferă o defocalizare cursivă excepţională. Compatibilitatea custabilizatorul de imagine INTERN SteadyShot din seria îl face excelentpentru fotografiile realizate fără trepied, în condiţii de iluminare slabă.Sistemul SAM (Smooth Autofocus Motor) intern oferă o funcţionare AFpromptă. Acest obiectiv compact şi uşor este un accesoriu excelentpentru începători. Ideal pentru portrete.85 mm F2,8 SAM SAL85F28Format de 35 mmGrupuri / elementeobiectiv: 4/5Focalizare min.: 0,6 mDiametru filtru: 55 mmDimensiune: 70 mm(diametru) x 52 mm(lungime)Greutate: aprox. 175 gAcest obiectiv uşor şi compact oferă o distanţă focală medie-telede 85 mm pentru camerele cu format de 35 mm, şi o distanţă focalătele echivalentă cu 127,5 mm pentru camerele digitale cu obiectiveinterşanjabile, cu format APS-C. Nivelul de aberaţii cromatice este minim,iar contrastul şi rezoluţia sunt excelente chiar şi la o diafragmă maximă deF2,8. Diafragma maximă mare şi designul circular al acesteia se combinăpentru a oferi efecte extraordinare de defocusare, în timp ce sistemul deacţionare intern AF realizează o focalizare automată cursivă.Portret: Fundaluri defocalizate frumos pentru subiecţii dvs.85 mm F2,8 SAM, 1/4.000 sec., F2,8 DT 50 mm F1,8 SAM, 1/200 sec., F2,222


Obiective cumontură AInstantaneu: Instantanee avantajoase, versatile şi fotografii decălătorieDT 35 mm F1,8 SAM SAL35F18Format APS-CDT 35 mm F1,8 SAM, 1/2500 sec., F4,0Grupuri / elemente obiectiv:5/6Focalizare min.: 0,22 mDiametru filtru: 55 mmDimensiune: 70 mm(diametru) x 52 mm(lungime)Greutate: aprox. 170 gDistanţa focală de 35 mm a acestui obiectiv pentru camerele digitale cuformat APS-C este echivalentă cu o distanţă focală „normală” de 52,5 mmde pe camerele cu format de 35 mm. Diafragma maximă mare, de F1,8,facilitează fotografierea cu aparatul ţinut în mână, contribuind şi la efecteledeosebite de defocalizare. Sistemul SAM (Smooth AF Motor) intern oferăperformanţe prompte de focalizare automată. Distanţa focală minimă dedoar 230 mm vă permite să realizaţi fotografii macro dinamice.Macro: Surprindeţi detaliile de pe flori şi alte subiecte miciDT 30 mm F2,8 Macro SAM SAL30M28Format APS-CDT 30 mm F2,8 Macro SAM, 1/320 sec., F5,0Grupuri / elemente obiectiv:5/6Focalizare min.: 0,129 mDiametru filtru: 49 mmDimensiune: 70 mm (diametru)x 45 mm (lungime)Greutate: aprox. 150 gCu macro de la infinit la 1:1, acest obiectiv compact oferă performanţeuimitoare. Vă puteţi apropia de subiect la 20 mm cu partea din faţă aobiectivului, pentru a-l explora în cele mai mici detalii. Unghiul de vizibilitatemai mare decât la majoritatea obiectivelor macro standard face posibilăincluderea caracteristicilor fundalului pentru scoaterea în evidenţă asubiectului. Distanţa focală echivalentă în formatul de 35 mm este de 45 mm,făcând din modelul SAL30M28 o alegere bună pentru instantanee şi cadrelerealizate în oraş.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitate completă cu focalizareaautomată a obiectivelor cu montură A.23


Obiectivul STF(transfocalizare cursivă)135 mm F2,8 [T4,5] STF SAL135F28Format de 35 mmNumai cu focalizare manualăCompatibil cu teleconvertoarele135 mm F2,8 [T4,5] STF, 1/800 sec., F4.5Obiectivul cu scop special vă permite să creaţi imagini cu adevărat unice,cu tranziţii excepţional de cursive între zonele de focalizare internă şi celedefocalizate. Acest efect se realizează prin apodizare, fenomen care oferăimaginilor dvs. mai multă dimensiune şi contribuie la distribuirea uniformă apunctelor de maximă luminozitate. Claritatea în punctul de focalizare estesuperbă, iar vignetarea şi defocalizarea cu linie dublă se evită. Inelul dediafragmă manuală vă oferă control suplimentar asupra defocalizării, situaţie dedorit mai ales în jurul valorilor T4,5-T6,7.Defocalizare ideală cu obiectivul STFGrupuri / elemente obiectiv:6/8 (include 1 grup cu 2elemente APD)Focalizare min.: 0,87 mDiametru filtru: 72 mmDimensiune: 80 mm(diametru) x 99 mm(lungime)Greutate: aprox. 730 gLa obiectivele standard, cantitatea de lumină colectată la periferiaobiectivului este aproximativ egală cu cantitatea de lumină din centru.Se generează astfel puncte clare şi uniforme în poziţiile „b” şi „c” de maijos. Cu toate acestea, obiectivul STF utilizează un filtru special, denumit„element optic de apodizare” care colectează mai puţină lumină laperiferia obiectivului, generând astfel difuzia punctelor spre margini.Mulţumită acestei caracteristici optice, se obţine un o defocalizare maicursivă.Obiectiv STFElement optic de apodizareAaObiectiv standardAaDefocalizarea realizatăcu obiectivul STF (în jurulpunctului de focalizare „a”)bcDefocalizarea realizată cuobiectivul standard (în jurulpunctului de focalizare „a”)bcObiectivul STF şi valorile TPentru că obiectivul STF colectează per total mai puţină luminădecât obiectivele standard, valorile F-stop sunt înlocuite de valori T(transmitere). În practică, cele două tipuri de valori pot fi utilizate perând, pentru a stabili expunerea.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nurealizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentruadaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitate completă cu focalizareaautomată a obiectivelor cu montură A.24


Obiective cumontură A25


G lenses Seria de obiective G Lens, cu diafragmă mare,uneşte o gamă largă de tehnologii avansate,care să vă ofere un nivel excepţional de rafinatde performanţe optice. Elementele asfericeale obiectivelor îmbunătăţesc performanţeleacestora. Elementele de sticlă ED (dispersieextrascăzută) minimizează aberaţiile cromaticecare apar în cazul diafragmelor mari, iardiafragma circulară face posibilă o defocusarefrumoasă şi fină. Diferenţa rezultată în materie decalitate este evidentă.. şi, cu siguranţă, uimitoare.26


Obiective cumontură A70-200 mm F2,8 G SAL70200GFormat de 35 mmCompatibil cu teleconvertoareleContrast (%)Distanţă focală de 70 mm Distanţă focală de 200 mmMTFMTF100 10080 800 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)Distanţa de la centrul imaginii (mm)Diafragmă max.F8R 10 p. de linii/mm R 30 p. de linii/mm R 10 p. de linii/mm R 30 p. de linii/mmT 10 p. de linii/mm T 30 p. de linii/mm T 10 p. de linii/mm T 30 p. de linii/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)Contrast (%)60 6040 4020 20Sticlă EDGrupuri / elemente obiectiv:16/19Focalizare min.: 1,2 mDiametru filtru: 77 mmDimensiune: 87 mm (diametru) x196,5 mm (lungime)Greutate: aprox. 1.340 g (fărăsuport pentru trepied)Index distanţăfotografiereScală distanţăfotografiereInel dezoomIndex suport trepiedObiectiv de înaltă performanţă pentru distanţe focale telecomune, cu diafragmă largă şi manipulare confortabilă.Contrast şi claritate excelente pentru toate distanţele focale, cunivel minim de aberaţii cromatice mulţumită celor 4 elementede sticlă ED. Focalizare promptă şi silenţioasă datorităsistemului SSM (Super Sonic wave Motor) şi a focalizării interne.Cele două tipuri de DMF (Direct Manual Focus - focalizaremanuală directă) permit focalizări reglate fin, chiar şi în timpulutilizării funcţiei AF. În plus, include trei butoane de menţinere afocalizării şi un interval de focalizare limitat.Inel defocalizareButon defocalizareComutator deoperareScală distanţăfocalăFuncţia de transfer a semnalului modulat (MTF)MTF reprezintă măsurarea modului în are un obiectivreproduce detalii fine, la un nivel ridicat de contrast. Curbelede mai jos prezintă performanţa obiectivului la două nivelede frecvenţă spaţială (10 şi 30 p. de linii/mm) pentru douătipuri de ţintă (radială R, tangenţială T). Performanţa semăsoară pentru două setări: deschis şi F8. Pentru fiecaresituaţie, nivelul de contrast se modifică în diferite puncte dinafara centrului imaginii.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitate completă cufocalizarea automată a obiectivelor cu montură A.G lenses 27


70−300 mm F4,5-5,6 G SSM, 1/640 sec., F6,370-300 mm F4,5-5,6 G SSM SAL70300GFormat de 35 mmContrast (%)Distanţă focală de 70 mm Distanţă focală de 300 mmMTFMTF100 10080 80Contrast (%)60 6040 4020 20Sticlă EDGrupuri / elemente obiectiv:11/16Focalizare min.: 1,2 mDiametru filtru: 62 mmDimensiune: 82,5 mm (diametru)x 135,5 mm (lungime)Greutate: aprox. 760 g0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)Distanţa de la centrul imaginii (mm)Diafragmă max.F8R 10 p. de linii/mm R 30 p. de linii/mm R 10 p. de linii/mm R 30 p. de linii/mmT 10 p. de linii/mm T 30 p. de linii/mm T 10 p. de linii/mm T 30 p. de linii/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)* Consultaţi graficul MTF explicativ de la pagina 27Iată calitatea excepţională a seriei G într-un teleobiectiv cuzoom versatil. Elementul de sticlă ED controlează aberaţiileoptice oferind contrast şi claritate excelente pe tot intervalul dezoom. Configuraţia cu focalizare în spate, cu sistem SSM (SuperSonic wave Motor) intern, asigură o focalizare automatărapidă şi silenţioasă. Diafragma circulară oferă o defocalizarecursivă plăcută, iar blocarea focalizării şi butoanele pentruintervalul de focalizare maximizează controlul. Distanţa minimăde focalizare este de 1,2 metri, făcându-l ideal şi pentru primplanuri.28


Obiective cumontură A70-400 mm F4-5,6 G SSM, 1/2.000 sec., F8,070-400 mm F4-5,6 G SSM SAL70400GFormat de 35 mmCompatibil cu teleconvertoareleDistanţă focală de 70 mm400 mm Distanţa focalăMTF100MTF100Contrast (%)80604020Contrast (%)80604020Sticlă EDGrupuri / elemente obiectiv: 12/18Focalizare min.: 1,5 mDiametru filtru: 77 mmDimensiune: 94,5 mm (diametru) x 196 mm(lungime)Greutate: aprox. 1.500 g (fără suport pentrutrepied)Cele două elemente de sticlă ED atenuează aberaţiile, oferind astfel uncontrast şi o claritate care rivalizează cu obiectivele principale, pe totintervalul de zoom de 70 mm-400 mm. Diafragma circulară produce oredare defocalizată deosebită. Sistemul SSM (Super Sonic wave Motor) secombină cu designul cu focalizare internă oferind o focalizare automatărapidă şi silenţioasă, în timp ce butonul de menţinere a focalizării şilimitatorul intervalului de focalizare optimizează controlul. Nivelul maximmărire de 0,27x oferă prim-planuri deosebite.* Focalizare manuală la utilizarea cu un teleconvertor.0 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)Diafragmă max.R 10 p. de linii/mm R 30 p. de linii/mmT 10 p. de linii/mm T 30 p. de linii/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)* Consultaţi graficul MTF explicativ de la pagina 27Inel defocalizareInel dezoomScalădistanţăfocalăComutator deoperare0 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)F8R 10 p. de linii/mm R 30 p. de linii/mmT 10 p. de linii/mm T 30 p. de linii/mmScală distanţăfotografiereIndex distanţăfotografiereIndex suport trepied* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitate completă cufocalizarea automată a obiectivelor cu montură A.Buton defocalizareG lenses 29


35 mm F1,4 G 1/80 sec., F5,635 mm F1,4 G SSM SAL35F14GFormat de 35 mmMTF100Contrast (%)80604020Lentilă asfericăGrupuri / elemente obiectiv: 8/10Focalizare min.: 0,3 mDiametru filtru: 55 mmDimensiune: 69 mm (diametru) x76 mm (lungime)Greutate: aprox. 510 g0 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)Diafragmă max.F8R 10 p. de linii/mm R 30 p. de linii/mm R 10 p. de linii/mm R 30 p. de linii/mmT 10 p. de linii/mm T 30 p. de linii/mm T 10 p. de linii/mm T 30 p. de linii/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)* Consultaţi graficul MTF explicativ de la pagina 27Obiectiv superangular, cu calitate de imagine superioară şinivel redus de F-stop, mulţumită elementelor de lentilă asferică,turnate în sticlă. Capacitate de rezoluţie mare şi contrast ridicatpe toată imaginea, cu profunzime de câmp mică, posibilămulţumită diafragmei maxime mari. Acest obiectiv unic oferăo notă deosebită portretelor şi peisajelor şi este ideal pentrufotografiile realizate cu mâna. Pentru manipulare comodă,include un buton de menţinere a focalizării şi un inel defocalizare care nu se roteşte în timpul utilizării funcţiei AF.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm,este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptorspecial. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentrucompatibilitate completă cu focalizarea automată a obiectivelor cu montură A.30


Obiective cumontură A300 mm F2,8 G, 1/1600 sec., F2,8300 mm F2,8 G SAL300F28GFormat de 35 mmCompatibil cu teleconvertoareleIntegrat la comandăMTF100Contrast (%)80604020Grupuri / elemente obiectiv:12/13 (inclusiv 1 filtru)Focalizare min.: 2,0 mDiametru filtru: 42 mm (cuintroducere prin glisare)Dimensiune: 122 mm (diametru)x 242,5 mm (lungime)Sticlă EDGreutate: aprox. 2.310 g (fărăsuport pentru trepied)Teleobiectiv versatil, cu diafragmă mare, care generează rezultatespectaculoase în cadrele cu subiecte din sport, peisaje, portreteetc. Oferă o calitate de imagine clară excepţională, cu treielemente de sticlă ED pentru reducerea aberaţiilor cromatice.Focalizarea este promptă şi silenţioasă datorită sistemului SSM(Super Sonic wave Motor) şi focalizării interne. Distanţa minimăde focalizare este cea de top, 2,0 m. Operabilitatea excelentă sedatorează funcţiei de prefocalizare, comutatorului pentru intervalulde focalizare, celor 2 moduri DMF, designului uşor şi suportuluimobil pentru trepied. Parasolarul din fibră de carbon oferăprotecţie eficientă la lumină.0 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)Diafragmă max.R 10 p. de linii/mm R 30 p. de linii/mmT 10 p. de linii/mm T 30 p. de linii/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)* Consultaţi graficul MTF explicativ de la pagina 27Buton de focalizareInel defocalizareF8R 10 p. de linii/mmT 10 p. de linii/mmR 30 p. de linii/mmT 30 p. de linii/mmScală distanţăfotografiereIndex profunzime decâmpIndex distanţăfotografiereRamă filtru cu slotIndex suport trepiedUreche chingăG lenses 31


NOU500 mm F4 G SSM SAL500F4GFormat de 35 mm Compatibil cu teleconvertoareleContrast (%)MTF100806040200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)Diafragmă max.R 10 p. de linii/mmT 10 p. de linii/mmR 30 p. de linii/mmT 30 p. de linii/mmF8R 10 p. de linii/mm R 30 p. de linii/mmT 10 p. de linii/mm T 30 p. de linii/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)* Consultaţi graficul MTF explicativ de lapagina 27Acest super-teleobiectiv de 500 mm, cu diafragmă maximăconstantă F4 oferă avantaje importante, în special pentrucadrele cu subiecte din sport şi natura sălbatică. Designul opticavansat conţine trei elemente de sticlă ED care minimizeazăaberaţiile cromatice maximizând claritatea, iar sistemulîmbunătăţit SSM pentru focalizare automată oferă o viteză defocalizare unică. SAL500F4G conţine şi noua peliculă Nano ARcare reduce semnificativ reflexiile nedorite, oferind claritate şicontrast de imagine superioare. De asemenea, este rezistentla intemperii şi face faţă utilizării frecvente, în condiţii de climădure.TeleconvertoareGrupuri / elemente obiectiv:10/11Focalizare min.: 4,0 mDiametru filtru: 42 mm (cuintroducere prin glisare)Dimensiune: 140 mm (diametru)x 367,5 mm (lungime)Greutate: aprox. 3.460 gSticlă EDTeleconvertor 1,4x SAL14TCTeleconvertor 2x SAL20TCObiectiv groups/elements: 4/5Dimensiune: 64 mm(diametru) x 20 mm(lungime)Greutate: aprox. 170 gObiectiv groups/elements: 5/6Dimensiune: 64 mm(diametru) x 43,5 mm(lungime)Greutate: aprox. 200 gAceste accesorii cresc semnificativ distanţa focală aobiectivelor principale, fără impact asupra puterii. Un instrumentpractic pentru minimizarea volumului echipamentului. Excelentpentru peisaje şi instantanee din sport.* 1 : Compatibil cu modurile de focalizare MF şi AF.* 2 : Compatibil numai cu modul de focalizare MF.* 3 : SAL14TC: Compatibil cu modurile de focalizare MF şi AF, SAL20TC: Compatibil numai cu modul defocalizare MF.* Nu utilizaţi teleconvertoarele cu modelele NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3.Obiective compatibileSAL70200G (70-200 mm F2,8G)* 1SAL300F28G (300 mm F2,8G)* 1SAL70400G (70-400 mm F4-5,6 G SSM)* 2SAL135F28 (135 mm F2,8 [T4,5] STF)* 2SAL500F4G (500 mm F4 G SSM)* 3* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentrucompatibilitate completă cu focalizarea automată a obiectivelor cu montură A.32


Obiective cumontură ASchior: Tetsuya Okabe500 mm F4G SSM, 1/3.200 sec., F7,133G lenses


Obiective cu lentileCarl Zeiss ®Calitatea incomparabilă este de multă vreme standardul pentrulentilele Carl Zeiss. Iar acum, peste 160 de ani de expertiză optică aufost distilaţi într-o serie de lentile , dezvoltate în colaborare, de CarlZeiss şi Sony. Aceste lentile oferă tehnologia noastră exclusivă T* (T-star)de acoperire, precum şi reducerea la minim a efectelor de luminăputernică şi a punctelor luminoase. Acestea oferă culori remarcabilde fidele şi luminoase, susţinând în acelaşi timp şi o compensaresuperioară pentru diferitele aberaţii cromatice. Descoperiţi uneledin cele mai fine lentile din lume şi deschideţi porţile adevăratuluidvs. potenţial artistic.34


Obiective cumontură AVario-Sonnar T* DT 16-80 mm F3,5-4,5 ZA SAL1680ZDistanţă focală de 16 mmMTF (Diafragmă max.)100MTF (F8)100Lentilă asfericăGrupuri / elemente obiectiv:10/14Focalizare min.: 0,35 mDiametru filtru: 62 mmDimensiune: 72 mm (diametru) x83 mm (lungime)Greutate: aprox. 445 gObiectiv cu zoom creat special pentru camerele SLR digitalecu senzor de imagine de tip APS-C, cu interval de zoom dela angular la tele, echivalent cu 24-120 mm în formatul de 35mm. Include două elemente asferice turnate în sticlă, careoferă imaginilor contrast ridicat şi o calitate luminoasă şi clară.Sistemul optic este optimizat pentru camerele digitale SLR,asigurând performanţe optice ridicate chiar şi cu reducereamărimii obiectivului. Un alt avantaj include manipularea şiutilizarea confortabile, plus o diafragmă circulară pentru odefocalizare plăcută.0 3 6 9 12Distanţa de la centrul imaginii (mm)(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitatecompletă cu focalizarea automată a obiectivelor cu montură A.Contrast (%)Contrast (%)80604020Distanţă focală de 80 mmMTF (Diafragmă max.)100806040200 3 6 9 12Distanţa de la centrul imaginii (mm)Contrast (%)Contrast (%)806040200 3 6 9 12Distanţa de la centrul imaginii (mm)MTF (F8)100806040200 3 6 9 12Distanţa de la centrul imaginii (mm)R 10 p. de linii/mm R 20 line pairs/mm R 40 line pairs/mmT 10 p. de linii/mm T 20 line pairs/mm T 40 line pairs/mmFuncţia de transfer a semnalului modulat (MTF)MTF reprezintă măsurarea modului în are un obiectivreproduce detalii fine, la un nivel ridicat de contrast.Curbele de mai sus prezintă performanţa obiectivului latrei nivele de frecvenţă spaţială (10, 20 sau 40 p. de linii/mm) pentru două tipuri de ţintă (radială R, tangenţială T).Performanţa se măsoară pentru două setări: deschis şi F8.Pentru fiecare situaţie, nivelul de contrast se modifică îndiferite puncte din afara centrului imaginii.Obiective e culentile Carl Zeiss®35


Vario-Sonnar T* 16-35 mm F2,8 ZA SSM, 1/1.000 sec., F11Vario-Sonnar T* 16-35 mm F2,8 ZA SSM SAL1635ZDistanţă focală de 16 mmMTF (Diafragmă max.)100MTF (F8)100Contrast (%)80604020Contrast (%)806040200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)0 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)30mm Distanţa focalăLentilă asfericăSticlă EDSticlă super EDGrupuri / elemente obiectiv:13/17Focalizare min.: 0,28 mDiametru filtru: 77 mmDimensiune: 83 mm (diametru) x114 mm (lungime)Greutate: aprox. 860 gPentru fotografii cu unghi mare, acest obiectiv acoperă uninterval de 16-35 mm, cu diafragmă maximă F2,8. Cele treielemente asferice, unul super ED şi unul de sticlă ED, într-unsistem optic cu peliculă, avansat, minimizează aberaţiile optice.Contrastul superior, caracteristicile de lumină periferică şiclaritatea se realizează chiar şi la diafragmă maximă. Includediafragmă circulară pentru defocalizare elegantă, sistemSSM pentru focalizare internă automată silenţioasă, buton demenţinere a focalizării, limitator pentru intervalul de focalizareşi nivel maxim de mărire de 0,24x. Un obiectiv performant îndiverse situaţii.Contrast (%)MTF (Diafragmă max.)100806040200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)MTF (F8)100806040200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)R 10 p. de linii/mm R 20 line pairs/mm R 40 line pairs/mmT 10 p. de linii/mm T 20 line pairs/mm T 40 line pairs/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)Contrast (%)* Consultaţi graficul MTF explicativ de la pagina 2736


Obiective cumontură AVario-Sonnar T* 24-70 mm F2.8 ZA SSM SAL2470ZLentilă asfericăSticlă EDGrupuri / elemente obiectiv:13/17Focalizare min.: 0,34 mDiametru filtru: 77 mmDimensiune: 83 mm (diametru) x111 mm (lungime)Greutate: aprox. 955 gCelebrul interval 24 mm-70 mm este acoperit de o diafragmămaximă de F2.8. Contrastul şi claritatea excepţionale sunt atinsechiar şi la diafragmă minimă mulţumită celor două elementeasferice şi două elemente ED, într-un sistem optic cu peliculă T*.Sistemul SSM (Super Sonic wave Motor) intern asigură o focalizareautomată promptă şi silenţioasă, iar comutatorul pentru focalizareşi cel de menţinere a focalizării maximizează controlul. Diafragmacirculară oferă o redare defocalizată cursivă. Acesta este unobiectiv cu potenţial expresiv mare.Contrast (%)Contrast (%)24 mm Distanţa focalăMTF (Diafragmă max.)100806040200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)Distanţă focală de 70 mmMTF (Diafragmă max.)100806040200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)R 10 p. de linii/mm R 20 line pairs/mm R 40 line pairs/mmT 10 p. de linii/mm T 20 line pairs/mm T 40 line pairs/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)* Consultaţi graficul MTF explicativ de la pagina 27MTF (F8)1000 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)MTF (F8)1000 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar unadaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizarefirmware pentru compatibilitate completă cu focalizarea automată a obiectivelor cu montură A.Contrast (%)Contrast (%)8060402080604020Vario-Sonnar T* 24-70 mm F2,8 ZA SSM, 1,3 sec., F8,0Obiective culentile Carl Zeiss®37


Distagon T* 24 mm F2 ZA SSM, 1/500 sec., F8,0Distagon T* 24 mm F2 ZA SSM SAL24F20ZMTF (Diafragmă max.)100MTF (F8)100Contrast (%)80604020Contrast (%)806040200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)0 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)R 10 p. de linii/mm R 20 line pairs/mm R 40 line pairs/mmT 10 p. de linii/mm T 20 line pairs/mm T 40 line pairs/mmLentilă asfericăSticlă EDGrupuri / elemente obiectiv: 7/9Focalizare min.: 0,19 mDiametru filtru: 72 mmDimensiune: 78 mm (diametru) x76 mm (lungime)Greutate: aprox. 555 g(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)* Consultaţi graficul MTF explicativ de la pagina 27Designul Distagon este reînnoit pentru calitatea sa excepţionalăde redare la unghiuri mari. Modelul SAL24F20Z duce aceastăcalitate excepţională cu un pas înainte, cu două elementeasferice şi două elemente de sticlă ED care minimizeazăaberaţiile, oferind claritate şi contrast superior în tot cadrul.Diafragma maximă mare, de F2.0, şi o diafragmă circularăoferă efecte extraordinare de defocalizare, iar sistemul SSM(Super Sonic wave Motor) intern asigură o defocalizare promptăşi silenţioasă. Comutatoarele pentru modul de focalizare şimenţinere a acesteia îi oferă şi mai mult control. Pe o camerădigitală cu format APS-C, distanţa focală echivalentă cu 36 mmeste o alegere bună pentru peisaje, instantanee şi nu numai.38


Obiective cumontură APlanar T* 85 mm F1,4 ZA SAL85F14ZGrupuri / elemente obiectiv: 7/8Focalizare min.: 0,85 mDiametru filtru: 72 mmDimensiune: 81 mm (diametru) x75 mm (lungime)Greutate: aprox. 640 gContrast (%)MTF (Diafragmă max.)100806040200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)R 10 p. de linii/mm R 20 line pairs/mm R 40 line pairs/mmT 10 p. de linii/mm T 20 line pairs/mm T 40 line pairs/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)Contrast (%)* Consultaţi graficul MTF explicativ de la pagina 27MTF (F8)100806040200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)Printre cele mai rafinate alegeri pentru fotografia portretistică.Obiectivul Carl Zeiss Planar pentru camerele digitale SLR esteun model de generaţie nouă care oferă portrete uimitoare,realizate la o distanţă rezonabilă de subiect, oferind în acelaşitimp claritate superioară şi defocalizare cursivă, naturală,adăugând profunzime portretelor dvs. Manipulare opticăasigurată de funcţii cum ar fi butonul de menţinere şi deblocare a focalizării şi un inel de focalizare care nu se roteşteîn timpul utilizării funcţiei AF. Cu diafragma sa mare, SAL85F14Zeste ideal pentru fotografiile realizate liber cu mâna, în condiţiide iluminare slabă, mai ales când se utilizează cu tehnologiaSteadyShot INSIDE, sistemul intern de stabilizare a imaginii.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentrucompatibilitate completă cu focalizarea automată a obiectivelor cu montură A.Planar T* 85 mm F1,4 ZA, 1/200 sec., F2.8Obiective culentile Carl Zeiss®39


Obiective culentile Carl Zeiss®Sonnar T* 135 mm F1,8 ZA SAL135F18ZSticlă EDSonnar T* 135 mm F1,8 ZA, 1/160 sec., F4,0Grupuri / elemente obiectiv: 8/11Focalizare min.: 0,72 mDiametru filtru: 77 mmDimensiune: 88 mm (diametru) x 114,5mm (lungime)Greutate: aprox. 995 gExemplar unic între teleobiectivele medii mulţumită diafragmei sale maximemari şi celor trei elemente de sticlă ED care compensează aberaţiile cromatice.Putere mare de adaptare chiar şi la diafragme mari, cu claritate în tot cadrul,permiţând surprinderea fidelă a detaliilor subtile. Un alt beneficiu cheie estefuncţia de apropiere puternică, cu nivel de mărire de 0,25x care se obţine cuo calitate ridicată de imagine, la distanţa minimă de focalizare de 0,72 m. Întermeni de operabilitate, mecanismul de focalizare internă oferă focalizareautomată rapidă, iar inelul de focalizare nu se roteşte în timpul utilizării funcţieiAF. Este inclus şi butonul de menţinere a focalizării. Când se utilizează custabilizatorul de imagine SteadyShot INSIDE, acest obiectiv este excelent pentrufotografiile realizate liber cu mâna, în condiţii de iluminare slabă.MTF (Diafragmă max.)100MTF (F8)100Contrast (%)80604020Contrast (%)806040200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)0 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)R 10 p. de linii/mm R 20 line pairs/mm R 40 line pairs/mmT 10 p. de linii/mm T 20 line pairs/mm T 40 line pairs/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)* Consultaţi graficul MTF explicativ de la pagina 27* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nurealizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentruadaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitate completă cu focalizareaautomată a obiectivelor cu montură A.40


Obiective cumontură A41


Accesorii 2012Accesorii perfecteCoborârile pe schiuri, curselede Formula 1 sau întrecerilesportive – când subiectul dvs. sedeplasează rapid, aveţi nevoiede un echipament care să ţinăpasul. Acesta face diferenţa întreo fotografie câştigătoare şi unade pe locul al 2-lea.Mai multă vitezăMai multăstabilitateMai multăcapacitateSAL70400GTeleobiectiv 70-400 mm cu zoomdin seria G Lens VCT-MP1Suport multipodSF32UXSeria SF32UX SDHC UHS-I Expert 94 MB/sCând microsecundele contează, aveţinevoie de un obiectiv care reacţioneazăla aceeaşi viteză. SAL70400G are un sistemSSM (Super Sonic wave Motor) integrat,combinat cu design cu focalizare internă,pentru focalizare automată promptă şisilenţioasă. Contrastul şi claritatea uluitoarese menţin pe tot intervalul de 70-400 mm,pentru a obţine rezultate excelente chiar şicând sunteţi în următorul teren.Multipodul inovator poate stăpâni oriceconfigurare şi totuşi încape într-o geantămică, fiind astfel însoţitorul ideal pentru ozi cu multă mişcare. Este suficient de uşorpentru a-l lua şi fugi în centrul acţiunii,oferind în acelaşi timp versatilitate defotografiere în patru direcţii, inclusiv unminitrepied pentru extra-stabilitate.Pentru a surprinde cadrul perfect al acţiunii,trebuie să fotografiaţi continuu toată ziua,adunând astfel sute de fotografii. Prinurmare, asiguraţi-vă că aveţi un card dememorie suficient de mare pentru a ţinepasul, chiar şi la cea mai mare rezoluţie.42


AccesoriiperfecteTotul se reduce la mai multă acţiune43


44Obiective cumontură E


Obiective cumontură EE 18-200 mm F3,5-6,3 OSS, 1/3200 sec., F5.6E 18-55 mm F3,5-5,6 OSS SEL1855E 18-200 mm F3,5-6,3 OSS SEL18200Lentilă asferică Lentilă asferică Sticlă EDGrupuri / elemente obiectiv:9/11Focalizare min.: 0,25 mDiametru filtru: 49 mmDimensiune: 62 mm(diametru) x 60 mm(lungime)Greutate: aprox. 194 gIntervalul echivalent între superangular 27 mm şi tele 82,5mm într-un zoom compact cu montură E de 3x potrivit pentrupeisaje, instantanee, portrete şi multe alte cadre. SistemulOptical SteadyShot (OSS) integrat oferă un avantaj de stabilizarea imaginii de aproximativ 4 stopuri, iar motorul cu acţionareinternă asigură focalizare automată şi operarea diafragmeicursivă şi silenţioasă. Corpul obiectivului este fabricat la exteriordintr-un aliaj de aluminiu elegant, care emană calitate.* echivalent în formatul de 35 mm.Grupuri / elemente obiectiv:12/17Focalizare min.: 0,3 m(angular)– 0,5 m (tele)Diametru filtru: 67 mmDimensiune: 75,5 mm(diametru) x 99 mm(lungime)Greutate: aprox. 524 gIntervalul echivalent* extrem angular de 27 mm-300 mm alacestui obiectiv cu zoom cu montură E acoperă aproape toatesituaţiile de fotografiere, iar motorul cu acţionare internă noudezvoltat oferă focalizare automată şi operarea diafragmeicursivă şi silenţioasă, avantaje distincte în timpul filmărilor.Sistemul Optical SteadyShot (OSS) intern de stabilizare a imaginiicu modul Activ oferă stabilizare eficientă chiar şi la capătulextrem de zoom în timp ce filmaţi. Exteriorul obiectivului esterealizat dintr-un aliaj de aluminiu rafinat.* echivalent în formatul de 35 mm.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitatecompletă cu focalizarea automată a obiectivelor cu montură A.Obiectivecu zoom45


E 30 mm F3,5 Macro, 1/1.000 sec., F3,5E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210E 30 mm F3,5 Macro SEL30M35Lentilă asfericăSticlă EDLentilă asfericăSticlă EDGrupuri / elemente obiectiv:9/13Focalizare min.: 1,0 mDiametru filtru: 49 mmDimensiune: 63,8 mm(diametru) x 108 mm(lungime)Greutate: aprox. 345 gÎnsoţitorul perfect pentru SEL1855, cu o distanţă focalăechivalentă* cu tele mediu de 82,5 mm până la tele 315 mm şiun zoom cu montură E de 3,8x. Stabilizatorul optic de imagineSteadyShot vă oferă imagini fără zgomot, iar focalizarea internăşi motorul intern conferă o focalizare cursivă şi silenţioasăremarcabilă, ideală pentru filmări, dar şi pentru fotografii.Exteriorul elegant din aliaj de aluminiu se adaugă la auragenerală a calităţii obiectivului.* echivalent în formatul de 35 mm.Obiectivcu zoomGrupuri / elemente obiectiv:6/7Focalizare min.: 0,095 mDiametru filtru: 49 mmDimensiune: 62 mm(diametru) x 55,5 mm(lungime)Greutate: aprox. 138 gAcest obiectiv macro* 1 1:1, cu montură E, echivalent de 45 mm,este cel mai uşor de acest tip.* 2 Cu un element de sticlă ED şi treielemente asferice, acesta oferă o calitate optică excepţională,într-un design compact, care vă permite să vă apropiaţi la 2,4 cmde subiect. Sistemul de acţionare pentru focalizare internă cursivăşi silenţioasă îl face ideal şi pentru filmări. Exteriorul elegant din aliajde aluminiu adaugă obiectivului mai multă complexitate vizuală şitactilă, iar parasolarul este creat special pentru prim-planuri.* 1 : echivalent în formatul de 35 mm.* 2 : Comparativ cu obiectivele macro 1:1 pentru camerele digitale cu obiective interşanjabile, la momentullansării.Obiectivmacro46


Obiective cumontură EE 16 mm F2,8 SEL16F28Lentilă asfericăGrupuri / elemente obiectiv:5/5Focalizare min.: 0,24 mDiametru filtru: 49 mmDimensiune: 62 mm(diametru) x 22,5 mm(lungime)Greutate: aprox. 67 gPeisaje, arhitectură, instantanee… acest obiectiv principal, cumontură E, echivalent* de 24 mm le oferă pe toate. Cu o grosimede numai 22,5 şi o greutate de nici 67 grame, este întotdeaunagata de acţiune şi uşor de transportat. Exteriorul rafinat din aliajde aluminiu oferă obiectivului un aspect sofisticat, iar motorulintern, nou dezvoltat, oferă focalizare automată şi operareadiafragmei cursivă şi silenţioasă, care contribuie la filmările şicadrele fixe de înaltă calitate.* Echivalent în formatul de 35 mm.E 50 mm F1,8 OSS SEL50F18Grupuri / elemente obiectiv:8/9Focalizare min.: 0,39 mDiametru filtru: 49 mmDimensiune: 62 mm(diametru) x 62 mm(lungime)Greutate: aprox. 202 gDistanţa focală echivalentă* de 75 mm a acestui obiectivprincipal, cu montură E este ideal pentru portretistică, dar şipentru alte aplicaţii tele medii. Diafragma maximă mare, deF1,8, şi designul optic inovator fac posibilă realizarea efectelordeosebite de defocalizare a fundalului, iar sistemul OpticalSteadyShot (OSS) intern de stabilizare a imaginii faciliteazăutilizarea aparatului în mână, în condiţii de iluminare slabă.Exteriorul finisat elegant cu aliaj de aluminiu face din acestobiectiv o bucurie la utilizare.* Echivalent în formatul de 35 mm.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentrucompatibilitate completă cu focalizarea automată a obiectivelor cu montură A.E 50 mm F1,8 OSS, 1/50 sec., F2,8Obiective culungime focală fi xă47


Obiective culentile Carl Zeiss ®Sonnar T* E 24 mm F1,8 ZA, 1/60 sec., F3,5Sonnar T* E 24 mm F1,8 ZA SEL24F18ZContrast (%)MTF (Diafragmă max.)10080604020Contrast (%)MTF (F8)100806040200 4 8 12 16 200 4 8 12 16 20Distanţa de la centrul imaginii (mm)Distanţa de la centrul imaginii (mm)Lentilă asfericăSticlă EDGrupuri / elemente obiectiv: 7/8Focalizare min.: 0,16 mDiametru filtru: 49 mmDimensiune: 63 mm (diametru) x65,5 mm (lungime)Greutate: aprox. 225 gR 10 p. de linii/mm R 20 line pairs/mm R 40 line pairs/mmT 10 p. de linii/mm T 20 line pairs/mm T 40 line pairs/mm(R: ţintă radială, T: ţintă tangenţială)MTF (Funcţia de transfer a semnalului modulat)Designul elegant al obiectivelor Carl Zeiss Sonnar este legendar,iar modelul SEL24F18Z vă ajută să experimentaţi asta din plin.Acest obiectiv principal, de primă clasă, are o diafragmămaximă mare, de F1,8, la care obiectivul încă mai oferă orezoluţie excepţională mulţumită unui design optic avansat careminimizează eficient toate tipurile de aberaţii. Nivelul maxim demărire este de 0,25x oferind prim-planuri dramatice. Motorul cuacţionare internă oferă focalizare cursivă şi silenţioasă, apreciatăcu siguranţă de producătorii de filme. Exteriorul negru, din aliajde aluminiu, adaugă o notă specială unui obiectiv extraordinar.Graficele MTF exprimă capacitatea obiectivului dereproducere a detaliilor fine (micro-contrast) în termenide „frecvenţă spaţială”. Axa x orizontală corespunde cudistanţa în milimetri de la centrul obiectivului, iar axa yverticală reprezintă contrastul în procente. Graficele ZeissMTF oferă, de obicei, grafice pentru trei frecvenţe spaţialestandard, radială şi tangenţială: 10, 20 şi 40 linii permilimetru (lp/mm). Măsurătorile se realizează cu obiectivullarg deschis şi oprit la F8.48


Obiective cumontură EFără convertor Cu convertor „ochi de peşte” Cu convertor ultra-angularConvertoareE 16 mm F2,8 + convertor „ochi de peşte” VCL-ECF1, 1/500 sec., F9,0Convertor „ochi de peşte” VCL-ECF1Pentru E 16 mm F2,8 (SEL16F28)Distanţă focală când estemontat pe obiectiv: 10 mm(echivalent cu 15 mm)Grupuri / elemente obiectiv:4/4Dimensiune: 66 mm (diametru)x 44 mm (lungime)Greutate: aprox. 150 gAtaşat la modelul SEL16F28, convertorul „ochi de peşte” oferă un unghi de 180°de vizibilitate, echivalent cu un obiectiv de 15 mm pe o cameră cu format de35 mm, cu „perspectivă ochi de peşte” curbilinie dramatică. Nu apar pierderide lumină, prin urmare diafragma maximă F2,8 a obiectivului rămâne aceeaşi.Fixarea de tip baionetă, cu montare printr-o atingere, asigură o aliniere optică şicalitate de imagine ideale.E 16 mm F2,8 + convertor ultra-angular VCL-ECU1, 1/4.000 sec., F6,3Convertor superangular VCL-ECU1Pentru E 16 mm F2,8 (SEL16F28)Distanţă focală când estemontat pe obiectiv: 12 mm(echivalent cu 18 mm)Grupuri / elemente obiectiv: 3/3Dimensiune: 66 mm (diametru) x44 mm (lungime)Greutate: aprox. 125 gCreat special pentru utilizarea cu SEL16F28, convertorul superangular oferă ununghi mare de vizibilitate, echivalent cu un obiectiv de 18 mm pe o camerăcu format de 35 mm, pentru imagini expansive, cu profunzime de câmpextinsă. Diafragma maximă de F2,8 a obiectivului rămâne aceeaşi. Montareade precizie, de tip baionetă, asigură o aliniere optică ideală şi o calitate deimagine excepţională.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul 900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3, este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului, poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitate completă cu focalizareaautomată a obiectivelor cu montură A.49


Adaptoare demontareAdaptoarele aliniază obiectivele extensive, cumontură A pe camerele cu montură E.NOUAdaptor de montareLA-EA2Produse compatibile: NEX-7 NEX-5N NEX-5 NEX-C3NEX-3 NEX-VG20 NEX-VG10 NEX-FS100 * 1Obiective cumontură AAdaptor demontareLA-EA2NEX-5NMontează obiective cu montură A pe corpuri cu montură E.* 2Motorul AF integrat şi senzorul AF în 15 puncte asigură o focalizare automată rapidă, continuă cu obiectivul cumontură A.Focalizare automată promptă pentru filme, dar şi pentru fotografii.* 3Mecanismul integrat de diafragmă este compatibil cu funcţia AE pentru obiectivele cu montură A.* 4Se livrează cu geantă de transport.* 1 : Pentru utilizarea cu modelele NEX-5 / NEX-C3 / NEX-3 / NEX-VG10 / NEX-FS100, este necesar un upgrade de firmware.* 2 : Obiectivele STF au numai focalizare manuală. Nu se recomandă utilizarea cu teleconvertoarele.* 3 : Sunetul camerei şi funcţionarea obiectivului, precum şi alte sunete operaţionale, pot fi înregistrate când filmaţi.* 4 : Când filmaţi utilizând focalizarea automată, diafragma se va seta la F3,5 sau la diafragma maximă a obiectivului, atunci cândaceasta este mai mare de F3,5. Setările expunerii inclusiv diafragma, pot fi modificate când filmaţi utilizând focalizarea manuală.70-200 mm F2,8, montură GTehnologia cu oglindă semitransparentăTehnologia cu oglindă semitransparentă oferă focalizareautomată promptă pentru obiectivele cu montură AOglinda semitransparentăO oglindă semitransparentă inovatoare transmite simultan şicontinuu lumina din obiectiv la senzorul de imagine CMOS şila senzorul AF.Senzorul AFLumina din oglindă se transmite continuu la senzorul AF dedetectare a fazei TTL, pentru blocarea imediată a focalizării,chiar şi în cazul subiecţilor în mişcare rapidă.Adaptor de montare LA-EA1Produse compatibile: NEX-7 NEX-5N NEX-5 NEX-C3 NEX-3 NEX-VG20 NEX-VG10NEX-FS100Montează obiective cu montură A pe corpuri cu montură E.Se livrează cu trepied detaşabil.* Funcţionalitatea poate fi limitată la anumite obiective.* Focalizarea automată cu obiectivele cu montură A va fi mai lentă decât la cele cumontură E (aprox. 2-7 sec. în condiţii de testare Sony; totuşi, timpul real poate varia înfuncţie de subiect, lumină şi alte condiţii).* Pentru compatibilitatea cu focalizarea automată pe obiectivele cu montură A, poatefi necesar un upgrade de firmware pentru corp şi / sau adaptorul de montare.Pentru detalii, consultaţi site-ul dvs. local.* Când utilizaţi un obiectiv DT (pentru camerele digitale cu format APS-C) pe modelul900 cu format de 35 mm, este posibil să nu realizaţi performanţe optime AE.* Pentru fixarea obiectivelor cu montură A pe NEX-7, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3 sau NEX-3,este necesar un adaptor special. În plus, pentru adaptorul şi / sau corpul obiectivului,poate fi necesară o actualizare firmware pentru compatibilitate completă cufocalizarea automată a obiectivelor cu montură A.Cu adaptor de montare LA-EA2, Planar T* 85 mm F1,4 ZA, 1/640 sec., F9,050


Obiective cumontură E51


Accesorii 2012Accesorii perfecteCu câteva upgrade-uri simple aleechipamentului vă veţi duce pasiuneapentru fotografie la următorul nivel.Această combinaţie versatilă deaccesorii vă va ajuta să capturaţifiecare mişcare, indiferent de ocazie.Mai multe opţiuniMultă luminăMai multăprotecţieSEL5521055-210 mm F4,5-6,3 Obiectiv cuzoom OSSHVL-F20SBliţulLCS-EMFGeantă de transport moaleAcest obiectiv cu zoom 3,8x, subţire şi uşor,are o un interval de distanţă focală tele,echivalentă* cu 82,5 mm-315 mm, făcându-lastfel însoţitorul perfect pentru SEL1855.Focalizarea automată promptă şi silenţioasăîl face foarte abil, fie că faceţi fotografii saufilmaţi în format HD. În interior, cele douăelemente de sticlă ED şi cele două elementeasferice asigură o performanţă opticăsuperbă, de fiecare dată.* Echivalent în formatul de 35 mm.Selectaţi un bliţ similar cu HVL-F20S şi veţiputea obţine imediat rezultate de înaltăcalitate, chiar şi în condiţii de iluminareslabă. De asemenea, acesta deschide maimulte posibilităţi creative, cum ar fi bliţulcu sincronizare lentă. Acesta utilizează oexpunere mare, alături de o explozie debliţ pentru un efect dramatic – zgomot deimagine contrastant cu detalii clare.Oferind echilibrul perfect dintre spaţiulsuficient pentru echipamentul dvs.şi greutate mică, această geantăde transport moale oferă camerei şiaccesoriilor dvs. protecţie crucială. Estesuficient de mare pentru un obiectiv sauun bliţ suplimentar şi are buzunare practicepentru depozitarea sigură a bateriilor sau acardurilor de memorie.52


AccesoriiperfecteTotul se reduce la mai mult dramatism53


54Accesorii


AccesoriiExploraţi-vă tot potenţialul creativ cu ajutorul accesoriilor . În natură, filtrele văpermit să capturaţi în moduri cu totul noi dramatismul împrejurimilor naturale. Înstudio, tehnicile avansate de iluminare pot fi realizate cu bliţuri care pot fi grupateşi controlate. Pentru filmările HD, calitatea sunetului poate fi îmbunătăţită utilizândmicrofonul potrivit când filmaţi. Există zeci de accesorii interesante din careputeţi alege, oferindu-vă astfel posibilităţi nelimitate.Compatibilitatea suport / terminal între accesoriiCamerele au diferite tipuri de suporturi sau terminale pentru accesorii. Asiguraţi-vă că selectaţi accesoriicompatibile cu tipul de suport / terminal de pe camera dvs.Tip de suport / terminalCamere principaleMontură A cameras( 77, 65, etc)NEX-7, NEX-VG20, NEX-VG10NEX-5NNEX-C3, NEX-5, NEX-3NEX-VG20, NEX-VG10 şialte camere cu suport deaccesorii cu standard ISO518.Exemple de accesoriicompatibileBliţuri (HVL-F58AM, HVL-F43AM,HVL-F20AM), microfon (ECM-ALST1) etc.Vizor electronic(FDA-EV1S)Bliţ (HVL-F20S), microfon (ECM-SST1) etc.Monitor LCD de tip „clip-on”(CLM-V55),Lumină video cu baterie(HVL-LE1),etc.NoteAnumite funcţii aleaccesoriilor pot să nufie disponibile pe toatecamerele.„Terminalul de accesoriiinteligent 2” este compatibilcu accesoriile specificatepentru utilizarea cu tipurile determinal „terminal de accesoriiinteligent” şi „terminal deaccesorii 2”.„Terminalul de accesoriiinteligent” nu este compatibilcu accesoriile specificatepentru utilizarea cu„Terminalul de accesoriiinteligent 2”.ISO518 este standardulindustrial pentru configuraţiasuportului de accesoriineelectric.Filtre Carl Zeiss ®Filtrele de înaltă calitate Carl Zeiss ® , cu tratament exclusiv T*, optimizează performanţele superbe aleobiectivelor dvs., reducând eficient efectul de lumină puternică şi punctele luminoase. Profilul subţireprevine, de asemenea, efectul de „învechire” a imaginii.Filtru circular PLAtenuează efecteleluminoase şi reflexiile pentruo calitate optimă a imaginii.Eficient când fotografiaţi prinferestre sau peisaje cu apăsau cer albastru.Filtru NDPermite fotografierea laviteze mari de expunere, încondiţii de lumină puternică.Transmiterea luminii esteredusă fără afectareaculorilor (filtru cu factor 8x).Fără filtruFără filtruCu filtru circular PLCu filtru NDProtecţie MCVF-49MPAM (ø 49mm)VF-55MPAM (ø 55mm)VF-62MPAM (ø 62mm)VF-67MPAM (ø 67mm)VF-72MPAM (ø 72mm)VF-77MPAM (ø 77mm)Filtru circular PLVF-49CPAM (ø 49mm)VF-55CPAM (ø 55mm)VF-62CPAM (ø 62mm)VF-67CPAM (ø 67mm)VF-72CPAM (ø 72mm)VF-77CPAM (ø 77mm)Filtru NDVF-49NDAM (ø 49mm)VF-55NDAM (ø 55mm)VF-62NDAM (ø 62mm)VF-67NDAM (ø 67mm)VF-72NDAM (ø 72mm)VF-77NDAM (ø 77mm)55


Parasolare, capace şi genţi pentru obiectiveParasolare pentruobiective(Formă de petală)Parasolare pentruobiective(Runda forma)Capac frontalobiectivcu logo-ul SonyCapac frontalobiectivcu logo-ul GCapac anteriorobiectiv(Montură A)Capac corp(Montură A)Denumire model Obiectiv compatibilALC-SH0001 35 mm F1,4 GALC-SH0002 Planar T* 85 mm F1,4 ZAALC-SH0003 Sonnar T* 135 mm F1,8 ZAALC-SH0005 Vario-Sonnar T* DT 16-80 mm F3,5-4,5 ZAALC-SH0007 100 mm F2,8 Macro/75-300 mm F4,5-5,6ALC-SH0008 DT 18-200 mm F3,5-6,3ALC-SH0009 DT 11-18 mm F4,5-5,6ALC-SH0010 70-200 mm F2,8 GALC-SH0011 50 mm F1,4ALC-SH0013 20 mm F2,8ALC-SH0014 135 mm F2,8 [T4,5] STFALC-SH101 Vario-Sonnar T* 24-70 mm F2.8 ZA SSMALC-SH102 DT 55-200 mm F4-5,6 SAM/DT 55-200 mm F4-5,6ALC-SH103 70-300 mm F4,5-5,6 G SSMALC-SH104 DT 18-250 mm F3,5-6,3ALC-SH105 DT 16-105 mm F3,5-5,6ALC-SH106 Vario-Sonnar T* 16-35 mm F2,8 ZA SSMALC-SH107 70-400 mm F4-5,6 G SSMALC-SH108 DT 18-55 mm F3,5-5,6 SAM/DT 18-70 mm F3,5-5,6ALC-SH109 28-75 mm F2,8 SAM/E 18-200 mm F3,5-6,3 OSSALC-SH110 Distagon T* 24 mm F2 ZA SSMALC-SH111 DT 35 mm F1,8 SAM/85 mm F2,8 SAMALC-SH117 DT 16-50 mm F2,8 SSMDenumire produsCapac frontal obiectiv, cu logo-ulSONY.Capac frontal obiectiv, cu logo-ulG Obiectiv.Capac frontal obiectiv, cu logo-ulCarl Zeiss ® .Capac frontalCapac anteriorCapac corpobiectivobiectiv(Montură E)cu logo-ul Carl Zeiss ® (Montură E)Denumire modelDenumire produs Denumire modelALC-F49S (ø 49mm)Capac anterior obiectiv [montură A] ALC-R55ALC-F55S (ø 55mm)Capac corp [montură A]ALC-B55ALC-F62S (ø 62mm)Capac anterior obiectiv [montură E] ALC-R1EMALC-F67S (ø 67mm)Capac corp [montură E]ALC-B1EMALC-F72S (ø 72mm)ALC-F77S (ø 77mm)ALC-F55G (ø 55mm)* Capacele sunt echivalente cu tipurile livrate cu obiectivele aferente sau cu corpul cuALC-F62G (ø 62mm)montură E.ALC-F77G (ø 77mm)ALC-F62Z (ø 62mm)ALC-F72Z (ø 72mm)ALC-F77Z (ø 77mm)Husă obiectivLCL-60AMHusă obiectivLCL-90AMHusă obiectivLCL-140AMSuport capac obiectivNegru (B)LCS-LC1AMCapac pentru suportulde accesoriiNegru (B)FA-SHC1AMPentru obiective pânăla (L) 80mm*,(Dia.) 80 mm*Pentru obiective pânăla (L) 110mm*,(Dia.) 90 mm** Se livrează cu parasolar şi capac.Pentru obiective pânăla (L) 160 mm*,(Dia.) 110 mm*Pentru capacele obiectivelor până la 77 mm.Se poate monta pe chinga de umăr, de mână etc.Buzunar interior pentru cardul de memorie.Produse compatibile:77 65 55 35 33900 850 700 580 560550 500 450 390 380330 290 230 10056


AccesoriiBliţuriFuncţiile avansate vă permit să efectuaţi măsurători mai precise, să utilizaţi viteze de obturator mai mari, cu ajutorulunui bliţ extern, precum şi multe alte facilităţi.Bliţul HVL-F43AMBliţul HVL-F58AMBliţ cu putere mare şi mecanismeoriginale pentru capul rotativ.Putere mare: număr de ghidare 43,* 1Efect Quick Shift Bounce original Sony.Design rezistent la praf şi umiditate.* 2Panoul lat integrat acoperă o distanţă focalăde până la 15 mm* 3 şi conţine reflectorul pentrulumina din ochi.Sistem ADI de măsurare pentru bliţ.* 4Ajutor pentru sincronizarea de mare viteză, lacrearea fundalurilor defocalizate.Control al raportului multi-bliţ wireless.Reglaj automat al balansului de alb.Reglarea automată a nivelului de acoperirea bliţului se potriveşte cu mărimea senzoruluicamerei.Accesorii furnizate: geantă şi mini-suport.* 1 : 105mm, ISO 100•m.* 2 : Designul rezistă la praf şi umiditate, dar nu este 100%impermeabil şi rezistent la praf.* 3 : Distanţa focală echivalentă cu formatul de 35 mm pe ocameră cu format APS-C.* 4 : În funcţie de corpul camerei şi specificaţiile obiectivului.* De asemenea, compatibil cu NEX-7.Putere ridicată cu controlavansat al expunerii.Putere mare: număr de ghidare 58,* 1Efect Quick Shift Bounce original Sony.Panoul lat integrat acoperă o distanţă focalăde până la 16 mm* 2 şi conţine reflectorul pentrulumina din ochi.Sistem ADI de măsurare pentru bliţ.* 3Ajutor pentru sincronizarea de mare viteză, lacrearea fundalurilor defocalizate.Control al raportului multi-bliţ wireless.Reglaj automat al balansului de alb.Reglarea automată a nivelului de acoperirea bliţului se potriveşte cu mărimea senzoruluicamerei.Accesorii furnizate: geantă şi mini-suport.* 1 : 105mm, ISO 100 • m.* 2 : Distanţa focală echivalentă cu formatul de 35 mm pe ocameră cu format APS-C.* 3 : În funcţie de corpul camerei şi specificaţiile obiectivului.* De asemenea, compatibil cu NEX-7.150° 90°90°90°150°8°10°Reglarea unghiului între8° în jos şi 150° în sus. Bliţulindirect, orientat în spate,poate fi setat cu o singurăacţiune rapidă.Rotire de 90° la stângasau dreapta.Panou anterior cu operaresimplă.90°Rotire de 90° la stânga şi dreapta.Reglaj înclinaţie între150° în sus şi 10° în jos.Poziţionare rapidă acapului bliţului cu efectindirect, în spate.Vizualizare şi operarerapidă pe LCD pentruformatul de fotografiereverticală.HVL-F58AMHVL-F43AMEfect Quick Shift Bounce original„Bliţul indirect” se traduce prin orientarea luminii bliţului spre tavan sau perete, în locul orientării directe spresubiect, generând astfel umbre mai fine şi un aspect mult mai natural. Modelele HVL-F58AM şi HVL-F43AMau mecanisme originale care permit rotirea cursivă a capului bliţului menţinând în acelaşi timp unghiulde orientare a bliţului în spate, astfel încât să menţineţi aceleaşi condiţii de efect indirect, atât pentruorientarea orizontală, cât şi pentru cea verticală a camerei.Sistemul cu design rezistent la prafşi umiditate: HVL-F43AM cu SLT-A77,SAL1650 şi mâner vertical VG-C77AM57


HVL-F58AMHVL-F43AMControl al raportului multi-bliţ wirelessBliţurile pot fi asociate în trei grupuri diferite * 1 , iarraportul de lumină dintre grupuri poate fi setat dupănecesar. Expunerea bliţului va fi controlată automatîn conformitate, făcând astfel posibilă generareaunei iluminări uniforme, tridimensionale, fără alteproceduri complicate de setare.Exemplu de setare* 1 : Bliţul ataşat la cameră (CTRL) şi două bliţuri cu control wireless (RMT şi RMT2).• Disponibil numai cu 900, 850, 700, 77, 65, NEX-7.• HVL-F58AM şi HVL-F43AM pot fi utilizate pe cameră (CTRL) sau ca bliţ wireless secundar (RMT2). Modelul HVL-F58AM sau modelulHVL-F43AM poate fi utilizat ca bliţ wireless principal (RMT).Bliţul HVL-F20AMAcest bliţ compact şi stilat este ideal pentrufotografiile în spaţii interioare.Număr de ghidare 20.*Suficient de puternic pentru a ilumina subiecţii aflaţi lamax. 5 metri distanţă (poziţie tele, ISO 100, F4).Compact şi subţire – cu grosime de numai 24 mm.Mecanismul original permite înclinarea în sus, la 75°, cu osingură atingere, pentru un efect indirect comod.Reglaj automat al balansului de alb.Funcţie de control wireless al bliţului când este montat pemodelele 900, 850, 77, 65, NEX-7.Se livrează cu geantă.oprit pornitRidicarea bliţului porneştealimentarea acestuia.* 50 mm, ISO 100•m.* De asemenea, compatibil cuNEX-7.Configurarea luminiiRedarea bliţurilor individuale în grupuri de până latrei unităţi se reglează automat conform raportuluide lumină specificat. Puneţi-vă cunoştinţele şiexperienţa la lucru în configurări creative de luminicare să genereze imagini tridimensionale, de mareprofunzime.Bliţ integratLumina frontalădirectă genereazăreflexii puternice pefaţă şi umbre dure,într-o imagine fadă.Bliţ indirectBliţul indirect, orientat pe tavan,creează o lumină difuză, fină,care generează imagini cuaspect natural. Comutatorul cuglisare permite poziţionarea facilăa bliţului.Bliţ pentru spaţii exterioare(direct)Cu efect mai mare decâtbliţul integrat, acesta oferăversatilitate mărită pentrufotografiile în natură, în condiţiide iluminare slabă.Caracteristici comune pentru tehnicile avansate de iluminareSistemul ADI (Advanced Distance Integration) de măsurarea bliţuluiSincronizare de tip perdea anterioarăO metodă de măsurare a bliţului TTL, de mare precizie, care funcţioneazăalături de un codificator de distanţă integrat în obiectiv. Puterea bliţului sebazează pe o măsurătoare de precizie a distanţei până la subiect.Măsurătoarea nu este influenţată de reflectanţa subiecţilor sau afundalurilor.Pentru obiectivele care includ un codificator de distanţă, consultaţi paginile 10–11 (Principalele specificaţii ale obiectivelor ).Reglarea automată a balansului de albTemperatura de culoare când utilizaţi bliţul este influenţată de numărul deghidare (GN) şi de tipul de bliţ utilizat. Funcţia de reglare a balansului de albtransmite automat către cameră datele privind temperatura de culoare abliţului, unde acestea pot fi procesate şi utilizate pentru compensareaautomată şi precisă care să ofere o reproducere naturală a culorilor.* Modelul 100 nu este compatibil.Sincronizarea de tip perdea anterioară, încare bliţul se declanşează imediat înainte deînchiderea obturatorului, face posibilă creareaimaginilor cu bliţ, cu urme de mişcare în spatelesubiecţilor. O metodă excelentă de a adăugaun impact dinamic subiecţilor în mişcare.Urma mişcării din spatele mingilor măreşte impresia de viteză.Controlul automat al zoom-ului, optimizatpe dimensiunea senzorului de imagineHVL-F58AMHVL-F43AMBliţurile HVL-F58AM şi HVL-F43AM primesc datele cu privire la mărimea senzoruluide imagine de la camera la care sunt fixate şi reglează automat zoom-ul bliţuluipentru a oferi o acoperire adecvată. Acoperirea optimă a bliţului este furnizatăautomat pentru senzorii camerelor cu format APS-C sau de 35 mm.* Modelul 100 nu este compatibil.58


SpecificaţiiDenumire model HVL-F58AM HVL-F43AM HVL-F20AMCaracteristici cheieBliţ electronic automat (tip clip-on) cu pre-bliţ, măsurare bliţ TTL (prin obiectiv) Bliţ electronic automat (tip clip-on) cu pre-bliţ, măsurare bliţ TTL (prin obiectiv)Bliţ electronic automat (tip clip-on) cu pre-bliţ automat,directă; zoom auto, blocare automată suport, sincronizare de mare viteză directă; zoom auto, blocare automată suport, sincronizare de mare vitezămăsurare bliţ TTL (prin obiectiv) directă; sistem de(HSS), schimbarea nivelului de putere, bliţ wireless, bliţ indirect, bliţ de(HSS), schimbarea nivelului de putere, bliţ wireless, bliţ indirect, bliţ deblocare automată suport, bliţ indirectmodelare, funcţii multi-exploziemodelare, design rezistent la praf şi umiditateSetare distanţă focală(obiectiv)16 mm 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 105mm 15mm 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 105mm 20 mm (poziţie standard) 50 mm (poziţie tele)Bliţ normal (nivel deputere 1/1)17 19 31 36 42 48 58 13 23 24 25 30 35 43 14 20Bliţ wireless (nivel deputere 1/1)17 19 31 36 42 48 58 13 23 24 25 30 35 43 − −Număr de ghidare (ISO 100 • m)Sincronizarede mareviteză (HSS)(timp deexpunere:sec.)1/250 6.7 11.8 12.9 14.8 17.3 19.5 22.4 5 8.4 9.1 9.9 10.8 14 16.7 − −1/500 4.7 8.4 9.1 10.5 12.2 13.8 15.9 3.5 5.9 6.4 7 7.7 9.9 11.8 − −1/1000 3.3 5.9 6.4 7.4 8.6 9.8 11.2 2.5 4.2 4.6 5 5.4 7 8.4 − −1/2000 2.4 4.2 4.6 5.2 6.1 6.9 7.9 1.8 3 3.2 3.5 3.8 5 5.9 − −1/4000 1.7 3 3.2 3.7 4.3 4.9 5.6 1.2 2.1 2.3 2.5 2.7 3.5 4.2 − −1/8000 1.2 2.1 2.3 2.6 3.1 3.5 4 0.9 1.5 1.6 1.8 1.9 2.5 3 − −Comutat automat într-un interval de 24-105 mm distanţă focală, câmp devizibilitate la distanţă focală de 16 mm asigurat de panoul lat ataşat.Comutat automat într-un interval de 24-105 mm distanţă focală, câmp devizibilitate la distanţă focală de 15 mm asigurat de panoul lat ataşat.Schimbarea nivelului de putere 6 niveluri (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32) 22 niveluri (1/1, 1/2 , 1/4 , 1/8 , 1/16 , 1/32 , 1/64 , 1/128) paşi de 1/3 −Timp /frecvenţăciclu (aprox.)(pe bazamăsurătorilorSony)Acoperire bliţBliţ indirectAsigură o distanţă focală de max. 50 mm a obiectivului.Câmp de vizibilitate la distanţă focală de 27 mmasigurat de adaptorul super-angular ataşat.BateriealcalinăMai mult de 100 ori / 0,1 - 5 sec. Mai mult de 200 ori / 0,1 - 2,9 sec. Mai mult de 90 ori / 0,1 - 5 sec.Baterie Ni-MH Mai mult de 200 ori / 0,1 - 3 sec. Mai mult de 250 ori / 0,1 - 2,2 sec. Mai mult de 150 ori / 0,1 - 4 sec.Baterie cu litiu Incompatibil Incompatibil IncompatibilAsigură un câmp de vizibilitate la distanţe focale de 24-105 mm. Comutatautomat la modificarea distanţei focale. Cu posibilitate de comutare manuală(la distanţă focală de 24/28/35/50/70/105 mm) Asigură un câmp de vizibilitate ladistanţă focală de 16 mm cu panoul lat ataşat.Disponibil. Poziţie de clic: în sus (45°/ 60°/ 75°/ 90°/ 120°/ 150°), în jos (10°), ladreapta (30°/ 45°/ 60°/ 90°), la stânga (30°/ 45°/ 60°/ 90°)Asigură un câmp de vizibilitate la distanţe focale de 24-105 mm. Comutatautomat la modificarea distanţei focale. Cu posibilitate de comutare manuală(la distanţă focală de 24/28/35/50/70/105 mm) Asigură un câmp de vizibilitate ladistanţă focală de 15 mm cu panoul lat ataşat.Disponibil. Poziţie de clic: în sus (30°/ 45°/ 60°/ 75°/ 90°/ 120°/ 150°), în jos (8°), ladreapta (30°/ 45°/ 60°/ 90°), la stânga (30°/ 45°/ 60°/ 90°)Bliţ Quick Shift Bounce Disponibil Disponibil −Bliţ continuu 5 bliţuri/sec., până la 40 bliţuri (la nivel de putere 1/32, cu baterie Ni-MH) 10 bliţuri/sec., până la 40 bliţuri (la nivel de putere 1/32, cu baterie Ni-MH) −Interval iluminare AF Aprox. 0,5 - 10 m (conform măsurătorilor Sony) Aprox. 0,5 - 6 m (conform măsurătorilor Sony) −Control bliţBliţ multipluControl pre-bliţ / control direct al bliţului TTL (prin obiectiv) direct / control manualbliţDisponibil la utilizarea cu modul M al camerei (Frecvenţă: 1-100 Hz, Nr. de explozii:2 - 100 ori) (Când este selectată opţiunea „--”, bliţul se declanşează la frecvenţasetată atâta timp cât obturatorul este deschis.)Control pre-bliţ / control direct al bliţului TTL (prin obiectiv) direct / control manualbliţDisponibil la utilizarea cu modul M al camerei (Frecvenţă: 1-100 Hz, Nr. de explozii:2 - 100 ori)Bliţ wireless Disponibil ca declanşator de bliţ wireless / bliţ mobil Disponibil ca declanşator de bliţ wireless / bliţ mobilControl raport bliţ wirelessSincronizare de mare vitezăDisponibil la utilizarea cu 77/ 65/ 900/ 850/ 700/NEX-7, pentru 3 grupuri debliţuri; A (ataşat pe cameră) , B şi C. Control raport bliţ; A (1- 16), B (1- 16), C (1-16)Durata extinsă a bliţului permite sincronizarea cu orice timp de expunere pecamerele care au suport de accesorii cu blocare automată.Disponibil la utilizarea cu 77/ 65/ 900/ 850/ 700/NEX-7, pentru 3 grupuri debliţuri; A (ataşat pe cameră) , B şi C. Control raport bliţ; A (1- 16), B (1- 16), C (1-16)Durata extinsă a bliţului permite sincronizarea cu orice timp de expunere pecamerele care au suport de accesorii cu blocare automată.Poziţie standard: asigură un câmp de vizibilitate ladistanţă focală de 27 mm. Poziţie tele: asigură un câmpde vizibilitate la distanţă focală de 50 mm.Disponibil. Poziţie de clic: până la 75°Control pre-bliţ / control direct al bliţului TTL (prin obiectiv)direct−Disponibil ca declanşator de bliţ wireless la utilizarea cu77/ 65/ 900/ 850/NEX-7Bliţ de modelare Disponibil cu butonul Test (două tipuri; 2 Hz / 3 sec., 40 Hz / 4 sec.) Disponibil cu butonul Test (două tipuri; 2 Hz / 3 sec., 40 Hz / 4 sec.) −Sursă de alimentarePatru baterii AA (alcaline / Ni-MH) / Adaptor extern de baterie FA-EB1AM (şasebaterii AA)Patru baterii AA (alcaline / Ni-MH)Două baterii AAA (alcaline / Ni-MH)Dimensiuni (LxÎxA) / greutate Aprox. 77 x 147 x 106 mm / 440 g (fără baterii) Aprox. 75 x 129 x 87mm / 340 g (fără baterii) Aprox. 62 x 94,6 x 24 mm / 98 g (fără baterii)Accesorii furnizate Mini-suport, geantă Mini-suport, geantă geantă• Când se utilizează cu camere cu senzori de imagine de tip APS-C, distanţele focale sunt exprimate în echivalentul formatului de 35 mm.−−AccesoriiHigh-Speed Sync (HSS)Bliţ wireless cu TTL (prin obiectiv)HVL-F58AM HVL-F43AM HVL-F58AM HVL-F43AMFuncţionarea bliţului poate fi sincronizată cu orice timp de expunere, oferindastfel un avantaj net faţă de sincronizarea standard cu lumina zilei, unde timpulde expunere trebuie să fie egal sau mai mare cu viteza bliţului. Cu tehnologiaHigh-Speed Sync (sincronizare de mare viteză), puteţi lucra cu timpi de expuneremai mici şi deschide astfel diafragma mai mult pentru a obţine fundaluridefocalizate şi portrete mai plăcute. Tehnologia High-Speed Sync estecompatibilă cu operarea wireless a bliţului.** Nu este compatibilă cu sistemul ADI de măsurare şi cu tehnica de bliţ indirect (pe direcţie verticală, spretavan).Opţiunea wireless vă permite să setaţi poziţia şi direcţia iluminării mobile acamerei, oricum doriţi. Iluminând spaţiul din unghiuri diferite, puteţi crea umbrefine pentru a mări profunzimea imaginilor dvs. şi pentru a evita umbrele puterniceşi punctele „fierbinţi” care apar la iluminarea frontală. Bliţul wireless cu TTL estecompatibil cu sincronizarea de mare viteză.Sincronizare de mare viteză (1/200 sec.,F2,0)Sincronizare normală, la lumina zilei(1/125 sec., F8)Bliţ integratFotografie realizată cu bliţ integrat, pe o cameră(montură A). Lumina este orientată pe subiect dinfaţă, creând astfel o imagine cu aspect uniform.Bliţ externFotografie realizată cu un bliţ extern controlatwireless. Bliţul iluminează subiectul din stânga,pentru o mai mare profunzime şi dimensionalitate.59


NOUBliţul HVL-F20SLumină video cu baterie HVL-LE1Produse compatibile:NEX-5N NEX-5 NEX-C3 NEX-3Număr de ghidare 20.* 1Alimentat de la corpul camerei.Puterea mai mare decât bliţul integrat al camereigenerează o iluminare a subiecţilor aflaţi la max.5 metri distanţă.* 2Stop de 75° pentru bliţul indirect.Accesorii furnizate: panou lat (compatibil cuconvertorul ultra-angular VCL-ECU1), husă detransport.* 1 : 50 mm, ISO 100•m.* 2 : În poziţie tele, ISO 100, F4.* Convertorul VCL-ECF1 „ochide peşte” nu este compatibil(apar anumite pierderi delumină).Fixat pe camerăLumina video cu LED-uri, pe baterie,oferă opţiuni avansate de editarea imaginilor video. Lumina videopoate avea diferite unghiuri deimpact, verticale sau orizontale,precum şi luminozitate variată(100%-10%) şi un filtru şi difuzor deconversie a culorii.Articole incluse: Difuzor, filtru de conversie a culorii (3.200 K), adaptoare pentrusuport (pentru suport de accesorii cu blocare automată, pentru suportul deaccesorii), capac pentru baterie (cu orificiu), husă.* Compatibil, de asemenea, cubateriile din seria opţionalăInfoLITHIUM M (NP-FM500H / NP-QM71D / NP-QM91D), seria V(NP-FV50 / NPFV70 / NP-FV100),Ni-MH AA şi alcaline AA.Kit de bliţ cu adaptor pentru lumină macro / inel de luminăIluminare vividă, pentru fotografii macro de înaltă calitate, alături de libertatea de control al balansului de lumină şi umbre pentrumai mult efect.Inel de lumină HVL-RLAMKit de bliţ cu adaptor pentru lumină macro HVL-MT24AMOferă o cale mai simplăde iluminare eficientă asubiecţilor dvs. pentrucadrele macro. Pentruproducerea unei luminifără umbre, puteţi iluminaîntregul inel. Alternativ, semiiluminareacreează umbreşi contrast, adăugândmai multă dimensiunesubiectului. Inelul de luminăoferă iluminare constantă,pentru ca dvs. să puteţi verifica oricând efectul luminii. Pe lângăflori şi colecţii, acest accesoriu este ideal pentru fotografiereaobiectelor mici în mişcare.* Dia. filtru: 49 mm, 55 mm.* De asemenea, compatibil cu NEX-7.Kitul include două bliţuri puternice(număr de ghidare 24* 1 , combinat) carepot fi montate în diferite poziţii, în jurulsuportului obiectivului. Bliţurile pot fiataşate şi pe braţe care se extind în douăpoziţii – o funcţie utilă pentru distanţareacamerei de subiect. Kitul mai include ofuncţie de modelare care vă permitesă verificaţi modul în care se formeazăumbrele înainte de declanşare, precumşi un adaptor super-angular care extinderaza de acoperire a bliţului la unghiulde vizibilitate al unui obiectiv la distanţăfocală de 24 mm* 2 .* 1 : ISO 100 • m.* 2 : Distanţa focală echivalentă cu formatul de 35 mm pe o cameră cu format APS-C.* Dia. filtru: 49 mm, 55 mm.* De asemenea, compatibil cu NEX-7.Iluminare completă pentru generarea uneilumini fără umbre.Semi-iluminare pentru generarea unei luminicu contrast.Cu bliţuri montate ladistanţă de 180°.Cu braţ de bliţ montat şiextins.60


Accesorii pentru bliţuri De asemenea, compatibil cu NEX-7Monitor LCD de tip „clip-on” CLM-V55AccesoriiFixat pe camerăAdaptor de luminămacroFA-MA1AMConectează lumina macro(Kit de bliţ cu adaptor pentrulumină macro / Inelul delumină) la obiectiv (SAL30M28sau SAL50F18).Uşor de montat / demontat.Focalizare precisă din orice poziţie sau unghi.Monitor portabil mare, de 5"Monitorul cu ecran mare se conecteazăla camerele echipate cu HDMI. MonitorulWVGA de dimensiuni mari, de 5" (aprox.800x480 pixeli) oferă o gamă largă deunghiuri de vizualizare şi permite o focalizarede precizie, chiar şi în cazul filmelor pline deacţiune sau al cadrelor macro.Fixat pe camerăAdaptor de baterieexternă pentru bliţFA-EB1AMKit de bliţ cuadaptor pentrulumină macroHVL-MT24AMInel deluminăHVL-RLAMAdaptor de lumină macroAdaptor pentru bliţul HVL-F58AM, cu încărcare rapidă.Utilizează 6 baterii AA (alcaline,NiMH sau cu litiu).Unitate compactă care semontează pe partea inferioarăa camerei.DT 30mmF2.8 Macro SAMDT 50 mm F1,8SAMSuport mobil pentru bliţFA-CS1AMConector pentru cablul mobilde bliţ (FA-CC1AM) care seutilizează cu bliţurile HVLF43AM/ HVL-F20AM.Se ataşează pe trepied şi estepractic când utilizaţi bliţul înpoziţie fixă.Funcţii de previzualizare şi mărire până la 100%.Interfaţă: Intrare HDMI, ieşire pentru căşti.Difuzor: mono.Articole incluse: Adaptor de suport (pentru suport deaccesorii cu blocare automată, suport de accesorii),cablu HDMI, parasolar, geantă de depozitare şi altele.* Bateria / adaptorul c.a. nu este inclus. Compatibil cu bateriileopţionale din seria InfoLITHIUM M (NP-FM500H / NP-QM71D / NP-QM91D) şi cablul c.a. opţional AC-PW10AM.* Compatibil cu camerele digitale cu obiective interşanjabile careinclud un terminal HDMI şi funcţie de vizualizare live, precum şi cucamerele video digitale HD, cu obiective interşanjabile.MicrofoaneMicrofon stereoECM-ALST1Filmare din orice poziţie şi unghiSe montează pe cameră cu adaptorul de suport furnizat. Unghiulmonitorului poate fi reglat până la aprox. 90° înainte sau înapoi,sau până la 180° pe lateral. Monitorul se poate utiliza şi detaşat decameră, cu vizualizare în timp real, permiţând filmarea din oricepoziţie sau unghi.Reglarea unghiului până la 90° înainte sauînapoi şi până la 180° pe lateral.Microfon ShotgunECM-CG50Poate fi vizualizat demai multe persoane înacelaşi timp.Cablu mobil pentru bliţFA-CC1AMCablu de conectare pentrufotografierea cu bliţul ataşatcu cablu.Cablu pentru multi-bliţFA-MC1AMCablul conector permite oiluminare de la mai multe sursede bliţ.Cablu prelungitor pentrubliţFA-EC1AMPrelungire de aprox. 1,5 mpentru cablul mobil FA-CC1AM.Conector triplu pentrubliţFA-TC1AMPermite operarea sincronizatăa până la trei bliţuri externe.Produse compatibile:77 65 55 35 33 NEX-7 580 560Cu izolaţie fonică împotriva zgomotului obiectivuluicamerei şi al altor surse de zgomot mecanic.Orientare comutabilă la 90 / 120 grade.Articole incluse: Paravânt, geantă de transport, husă Sony,baterie alcalină LR44.Microfon stereoECM-SST1Produse compatibile:77 65 55 35 33 NEX-7 580 560Orientarea puternică a sunetuluiizolează sursele de sunet specifice.Modul de frecvenţe joase reducefrecvenţele joase nedorite.Alimentare cu cablu sau trei bateriialcaline AA.Articole incluse: Suport de microfonrezistent la şocuri, distanţier pentrumicrofon, paravânt, adaptor pentrusuport.Consolă VCT-55LHCu accesorii fixateO consolă versatilă pentru microfoane saualte accesorii.Adaptor pentruterminalul desincronizareFA-ST1AMAdaptor pentru bliţurile externede studio, printr-un cablu desincronizare.Adaptor pentru suportconectat electricFA-HS1AMConectează sistemul desincronizare wireless a bliţuluiprintr-un suport conectatelectric (ISO518).* Utilizarea cu alte dispozitive externe cuexcepţia sistemului de iluminare nueste garantată.Produse compatibile:NEX-5N NEX-5 NEX-C3 NEX-3Fixat pe camerăCalitate audio excepţională pentru înregistrare stereo.Design fără cablu: se fixează simplu la cameră şi puteţiîncepe înregistrarea.Orientare comutabilă la 90 / 120 grade.Articole incluse: paravânt, geantă de transport.Fixat pe camerăIdeală pentru filme şi fotografii realizate în studio.61


Mânere verticaleDesignul inovator de prindere şi manevrare excelentă, aceste mânere îmbunătăţesc funcţionalitatea şi manevrabilitateaaparatelor foto când fotografiaţi în format vertical. Mânerele verticale oferă un nivel de confort şi control care rivalizează cufotografierea pe orizontală.NOUMâner vertical VG-C77AMOpţiuni de control şi prindere superioare pentru fotografiereape verticală. Compatibil cu până la două seturi de baterii NP-FM500H reîncărcabile pentru un timp mărit de fotografiere şiredare. Timpul rămas al bateriei se afişează în incremente de1% pe monitorul camerei. Exteriorul este fabricat din acelaşicauciuc antiderapant utilizat în zonele late ale modelului77, în faţă şi în spate, pentru a vă asigura că nu alunecă dinmâini. Butoanele şi butoanele rotative sunt rezistente la praf şiumiditate, asigurând o utilizare fiabilă chiar şi în condiţii durepe teren. Cârligele de prindere sunt disponibile în două locaţii,pentru o prindere flexibilă a chingii sau curelei.* Designul rezistă la praf şi umiditate, dar nu este 100% impermeabil şi rezistent la praf.Butoanele şi butoanele rotative importante de comandă sunt, deasemenea, disponibile pe mâner.Produse compatibile:77Dimensiuni (L x Î x A): aprox.139 x 125 × 87 mmGreutate: aprox. 335 g(fără baterii)Cârlig chingăButon expunereButon AF/MF / butonmărireButon rotativ anterior decontrolButon blocare AE / butonsincronizare lentă / butonindex imagineMulti-selectorButon Fn / buton rotireimagineButon teleconvertorinteligent / buton mărirefocalizareCârlig chingăForma originală a mâneruluişi poziţionarea butonuluideclanşator asigură un nivelsuperior de manipulare.Mâner vertical VG-B50AMComutator automat de bateriecând utilizaţi două baterii.Mâner vertical VG-C90AMProduse compatibile:580 560 550 500 450Prindere şi manevrare excelente pentrufotografiere în format vertical.Susţine două seturi de baterii NP-FM500Hreîncărcabile.Nivelul bateriei este afişat în incrementede 1% pe monitorul LCD al camerei.Cârligele de prindere în două locaţii oferălibertate suplimentare de fixare a chingii saucurelei.Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 133,0 x 115,5 ×81,5 mm.Greutate: aprox. 290 g (fără baterie)Produse compatibile:900 850Opţiuni de control şi prindere superioare pentrufotografierea pe verticală (portret).Compatibil cu până la două seturi de baterii NP-FM500H reîncărcabile pentru un timp mărit defotografiere şi redare.Timpul rămas al bateriei se afişează în incrementede 1% pe monitorul camerei.Exteriorul este realizat din acelaşi aliaj de magneziuutilizat la 900, 850 pentru greutate mică şirigiditate.Butoanele şi butoanele rotative sunt rezistente lapraf şi umiditate.Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 149,7 x 123,2 × 86 mm.Greutate: aprox. 326 g (fără baterii).* Designul rezistă la praf şi umiditate, dar nu este 100%impermeabil şi rezistent la praf.Comutator dePORNIRE / OPRIREcontrol verticalButon de blocare AEButon expunereDesignul original şilocaţia butonuluideclanşator oferăun nivel superior demanipulare.Când aveţi douăbaterii montate,alimentarea secomută automat laa doua baterii, dupăconsumarea primeia.Butoanele de blocare AE şi pentru expunerese află pe mâner pentru acces rapid cândfotografiaţi în poziţie verticală (portret).Designul original şi locaţiabutonului declanşator oferă unnivel superior de manipulare.Butoanele esenţiale suntdisponibile pe mâner.Când aveţi două bateriimontate, alimentarea se comutăautomat la a doua baterii, dupăconsumarea primeia.62


AccesoriiBaterii, încărcătoare şi adaptoare c.a.Set de baterii reîncărcabileNP-FM500HSet de baterii reîncărcabileNP-FH50Set de baterii reîncărcabileNP-FW50Set de baterii reîncărcabile2NP-FW50Produse compatibile: Produse compatibile:Produse compatibile: Produse compatibile:900 850 700 580 560 550 500390 380 330 290 23055 35 33 NEX-755 35 33 NEX-7450 350 300 200 100 77 65NEX-5N NEX-C3 NEX-5 NEX-3NEX-5N NEX-C3 NEX-5 NEX-3Baterie de înaltă capacitate, înaltă densitate,pentru utilizare prelungită.Afişează puterea rămasă în incremente de % pemonitorul LCD al camerei.7,2 V, 11,8 W (1650 mAh)Greutate: aprox. 78 g.Compact şi uşor.6,8 V, 6,1 W (900 mAh).Greutate: aprox. 50 g.Compact şi uşor.7,2 V, 6,1 W (900 mAh).Greutate: aprox. 50 g.Compact şi uşor.7,2 V, 6,1 W (900 mAh).Greutate: aprox. 50 g.* %-afişarea în incremente a timpului rămas al bateriei nueste compatibilă cu modelul 100.Încărcător baterii BC-VM10★ Adaptor c.a. AC-PW10AM★ Încărcător baterii BC-VW1★ Adaptor c.a. BC-PW20★Încarcă baterii din seria M.Designul compact, cu inserţia bateriei, esteavantajos în deplasări.Alimentează camera de la sursa de alimentarec.a. a casei.Tensiune universală pentru utilizare globală (c.a.100-240 V).★ Compatibil cu sursele de alimentare cu c.a. 100-240 V 50/60 Hz şi se poate utiliza în majoritatea ţărilor. Configuraţiile pentru priză c.a. variază de la o ţară la alta, deci pot fi necesareadaptoare adecvate pentru priză.Suport multipodProduse compatibile:900450850390700380580350560330230 200 100 77 65550 500300 290Încarcă baterii din seria W.Designul uşor şi compact este ideal pentrudeplasări.Produse compatibile:55 35 33 NEX-7NEX-5N NEX-C3 NEX-5 NEX-3Sursă de alimentare a camerei de la prizele c.a.din casă.Tensiune universală pentru utilizare globală (c.a.100-240 V).* Acest adaptor nu include funcţia de încărcare.Acest design evoluat demonopod este compactşi mobil, oferind în acelaşitimp o versatilitate defotografiere din patrudirecţii.VCT-MP1Articole incluse: corp monopod,geantă de transport cu funcţiede suport, husă de transport.* Sarcină: max. 2 kgMini-trepiedFor low angle shooting etc.Monopod + mini-trepiedPentru sesiunile foto de durată, înspaţii mici etc.MonopodPentru fotografierea subiecţilor înmişcare.Geantă de transport + monopodPentru fotografiere activă etc.63


Seturi de accesoriiSet de accesorii ACC-AMFM1177 / 65, inclusiv baterie dinseria M.Set de baterii reîncărcabileNP-FM500HGeantă de transport moaleoriginală pentru kitSet de accesorii ACC-AMFW55 / 35 / 33, inclusivprotector MC.Set de bateriireîncărcabileNP-FW50Kit originalProtecţie MC(ø 55mm)Geantă de transportmoale originalăpentru kitSet de accesorii ACC-HDFWCablu HDMI şi kit de bateriiseria W.Set de baterii reîncărcabileNP-FW50Cablu HDMI (Mini)DLC-HEM20Set de accesorii ACC-FW1EKit de accesorii pentru camerăcu montură E, inclusiv baterieseria W.Set de bateriireîncărcabileKit originalProtecţie MC (ø 49mm)Geantă detransport moaleNP-FW50LCS-U10Set de accesorii ACC-FWCACAKit obişnuit, cu baterie seria W.Set de bateriireîncărcabileChingă deumărMaterial textil deprotecţieSuport capacobiectivNP-FW50STP-XS2AMLCS-WR1AMLCS-LC1AM64


Accesorii de filmareAccesoriiEcran de focalizare (tip L) FDA-FL1AMEcran de focalizare (tip M) FDA-FM1AMAfişaj vizorEcran sferic matAfişaj vizorSuper-ecran sferic matProduse compatibile:900 850Linii de grilă pentru încadrare mai facilă.* Se vor selecta prin meniul de configurare, după înlocuire.Produse compatibile:900 850Facilitează focalizarea manuală de precizie, mai alescu obiective cu apertură F2,8 sau mai mari.* Se vor selecta prin meniul de configurare, după înlocuire.Ocular de mărit FDA-ME1AM Lupă FDA-M1AM Vizor angular FDA-A1AMFixat pe camerăMăreşte centrul imaginii,pentru confirmareafocalizării.Fixat pe camerăProduse compatibile:900 850 700 * 580 560 550500 450 390 380 350 * 330300 * 290 230 200 * 100 *Ocular cu mărire 1,5x, pentru mai multe detalii.Extensia ocular (aprox. 7 mm) se distanţează de monitorul LCD,pentru mai mult confort de vizualizare.Protecţie pentru ochi din material moale, uşor de curăţat.* Opriţi funcţia Eye-Start AF a camerei când utilizaţi acest accesoriu.* Compatibil cu camerele DSLR cu senzori de imagine APS-C. Vignetarea lacolţuri de pe ecranul vizorului 450 / 390 / 380 / 330 / 290 / 230 / 200nu va influenţa imaginea fotografică.Produse compatibile:900 850 700 * 580 560 550500 450 390 380 350 * 330300 * 290 230 200 * 100 *Mărire de aprox. 2,3x a centrului imaginii din vizor.Pentru o verificare precisă a focalizării în imaginile macro sautele.Reglaj dioptrie integrat (dioptrii între -7,5 şi +3,1).* Opriţi funcţia Eye-Start AF a camerei când utilizaţi acest accesoriu.Produse compatibile:900 850 700 * 580 560 550 500 450390 380 350 * 330 300 * 290 230 200 *100 * 77 65 55 35 33Facilitează fotografierea în unghiuri mici a imaginilor macro etc.Mărire reglabilă (1x sau 2x).Ocularul poate fi rotit la 360 grade.Reglaj dioptrie integrat (dioptrii între -9 şi +3).* Opriţi funcţia Eye-Start AF a camerei când utilizaţi acest accesoriu.Corector pentru ocularProtecţie pentru ocularFDA-EP4AMProduse compatibile:900 850 700 * 580 560 550500 450 390 380 350 * 330300 * 290 230 200 * 100 *Pentru vedere ladistanţă:FDA-ECF05 (+0,5)FDA-ECF10 (+1)FDA-ECF15 (+1,5)FDA-ECF20 (+2)FDA-ECF30 (+3)* Dioptria este menţionată în paranteze.* Valorile indică gradul de reglare a dioptriei când fixaţi un corector pe vizor.Pentru vedere la apropiere:FDA-ECN10 (-1)FDA-ECN20 (-2)FDA-ECN30 (-3)FDA-ECN40 (-4)Produse compatibile:FDA-EP12 77FDA-EP8AM 55 35 33FDA-EP10 NEX-7 FDA-EV1SFDA-EP11 65FDA-EP4AM 900 850* Echivalent cu protecţiile pentru ocular furnizate cucamerele .65


Vizor electronic FDA-EV1SVizor optic FDA-SV1Vizor electronic OLED, de înaltă rezoluţie.Pentru utilizarea cu E 16 mm F2,8 (SEL16F28)Produse compatibile:Produse compatibile:NEX-5NNEX-5NNEX-5NEX-C3NEX-3Vizorul electronic XGA OLED (Organic LightEmitting Diode) oferă o acoperire de aprox.100% şi o rezoluţie mare, de 2.359.296 puncte.Senzor pentru ochi, pentru vizor automat /comutare monitor LCD.Mărire de aprox. 0,71x (echivalent în formatul de35 mm).Locaţie ochi: la aprox. 23 mm distanţă departea anterioară a lentilei.Reglaj unghi: aprox. 0-90° în sus, reglabil pentruconfort optim de vizualizare.Reglaj dioptrie: -4-+1 m-1Articole incluse: protecţie mobilă ocular (FDA-EP10), husă de transport.* Utilizarea panoului tactil este dezactivată când utilizaţi FDA-EV1S cu NEX-5N.* Modelele NEX-7, NEX-5, NEX-3 şi NEX-C3 nu sunt compatibile.Reglaj unghi de aprox.90° în sus.Fixat pe camerăConfigurare lentilă: 5 elemente în 4 grupuri.Locaţie ochi: la aprox. 15 mm distanţă departea anterioară a lentilei.Design invers-Galilean Albada.Cadru luminos.Articole incluse: husă de transport.Capac de protecţie LCDPCK-LH1AMFixat pe camerăCapacele rigide, de protecţie a monitorului protejează monitorul LCDîmpotriva zgârieturilor.Produse compatibile:PCK-LH1EMNEX-5 NEX-C3 NEX-3PCK-LH6AM 580 560 550 500PCK-LH5AM 450 390 380 330 290 230Telecomenzi / adaptorPCK-LH4AM 900 850* Include o folie de protecţie a afişajului panoului superior.PCK-LH3AM 350 300Telecomandă RM-L1AMTelecomandă RMT-DSLR1Adaptor Memory StickDuo AD-MSCF1Fixat de monitorPCK-LH2AM 200PCK-LH1AM 700Folie semi-rigidă de protecţie LCDLungime cablu: 5 mTelecomandă wireless inclusăpentru modelele 900 şi 700.Compatibil cu slotul de cardCFFolie de protecţie a monitorului, semi-rigidă, nivel ridicat detransparenţă, pentru utilizare frecventă.Produse compatibile:Produse compatibile:900 850 700 580 560550 500 450 390 350330 290 200 100 7765 55 35 33*Numai pentru fotografii.Produse compatibile:900 850 700 580 560550 500 450 390 380330 290 230 77 6555 33 NEX-7 NEX-5N NEX-5* Echivalent cu adaptorul furnizat cumodelul 100.PCK-LM1EAPCK-LM1EA 35 NEX-7 NEX-5N NEX-5 NEX-C3 NEX-3PCK-LM3AM 77* Include o folie de protecţie a afişajului panoului superior.PCK-LM2AM 65PCK-LM1AM 55 35 33 NEX-5 NEX-C3 NEX-3Carduri de memorie / cabluriSeria Experience: Cardurile SDHC UHS-ISeria Expert, „de mare viteză”:Cardurile SDHC / SDXC UHS-IMemory Stick PRO-HG DuoCablu HDMI de mare viteză,compatibil cu Ethernet (terminalmini-HDMI)SF32U32GBSF64UX64GBSF16U16GBSF32UX32GBSF8U8GBSF16UX16GBSF4U4GBSF8UX*8GBDLC-HEM30 (3 m)**DLC-HEM15 (1.5m)**MSHX32B32GBMSHX16B16GBMSHX8B8GB*Disponibil pentru vara 2012.**Nu este compatibil cu 350, 300, 200, or 100.66


GenţiAccesoriiDe la spaţioase la ergonomice, există o geantă perfectă pentru fiecare echipament. Materialele şi funcţia sunt optimizatepentru protecţia şi transportul unei game largi de echipament.Geantă de transport moale LCS-SC8Rucsac LCS-BP2Geanta cu sistem compact oferă mobilitateexcelentă.Sistem cu clapă şi cataramă pentru acces rapid şisiguranţă.Design flexibil de compartimentare pentru orice tipde echipament.Design stilizat, armonizat cu corpul camerei 77/65.Material: poliester.Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 270 x 240 × 200 mm.Rucsac uşor de transportat, potrivit pentru sesiunile foto înnatură.Sistem de transport triplu (rucsac, cu prindere pe umăruldrept sau stâng).Compartiment principal cu design flexibil pentru oriceechipament.Buzunare şi husă de ploaie, pentru sesiunile foto în natură.Design stilizat, armonizat cu corpul camerei 77/65.Material: poliester.Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 210 x 400 × 150 mm.Potrivită pentru o cameră cu obiectivstandard cu zoom montat şi 1-2obiective suplimentare, cu dimensiunepână la SAL70300G.Geantă de transport moale LCS-SC21Spaţiu de stocareadecvat pentrucameră, obiective,bliţuri etc.Cu husa de ploaiemontată.Geantă de dimensiuni mari, cu capacitate mare.Sistem cu clapă şi cataramă pentru acces rapid şisiguranţă.Compartimente principale cu flexibilitate dereglare pentru echipament.Buzunare comode pentru diferite accesorii.Design stilizat, armonizat cu corpul camerei 77/65.Material: poliester.Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 370 x 255 x 240mm.RucsacPrinderepe umărulstângPrinderepe umăruldreptTrei stiluri depurtare, plusacces uşor laechipament.Geantă de transport moale LCS-AMBPotrivită pentru o cameră cu obiectivstandard cu zoom montat şi 1-2obiective suplimentare, cu dimensiunepână la SAL70300G sau un bliţul.Geantă de transport moale LCS-AMLC3Geantă din piele originală pentru corpul camerei cuobiectivul montat (nu se poate utiliza cu SAL75300).Material: piele originală.Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 160 x 190 × 117 mm.Geantă minimalistă, uşoară, care poate depozita corpulprincipal al camerei / în combinaţie cu obiectivul.Permite accesul rapid şi uşor, protejându-vă eficientcamera şi obiectivul.Material: poliester.Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 190 x 220 × 160 mm.Produse compatibile:700 580 560 550380 350 330 300500 450 390290 230 200100 77 65 55 35 33Produse compatibile:390 380 350 330 300290 230 200 100 6555 35 33Obiectivul şi camerasunt depozitate şiprotejate în siguranţă.Buzunar pentru bateriide rezervă, carduride memorie şi alteobiecte mici.67


GenţiGeantă de transport moale LCS-ELC7Geantă din piele naturală de înaltă calitate, pentru corpul camerei şi husă pentru setul de obiective.Corpul se fixează pe sistemul de prindere al trepiedului camerei.Husa pentru obiectiv poate găzdui corpuri cu obiective E 18-55 mm F3,5-5,6 OSS, Sonnar T* 24 mm F1,8ZA sau de mărimi similare, montate.Husa pentru obiectiv include un buzunar interior pentru cardurile de memorie.Produse compatibile:NEX-7Geantă de transport moale LCS-EMCGeantă de transport moale LCS-BBFPentru un obiectiv suplimentarSEL16F28.Material: poliester.Articole incluse: chingă deumăr.Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 200x 160 × 110 mm.Produse compatibile (fixate pecorpul camerei):SEL16F28 SEL30M35 SEL50F18 SEL24F18Z SEL1855Negru (B)Geantă interioară uşoară,confortabilă.Material: nailon, poliuretan.Articole incluse: chingă de umăr,husă (pentru bateria sau bliţulfurnizat cu camera etc.).Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 140 x 165× 100 mmProduse compatibile (fixate pecorpul camerei):SEL16F28 SEL30M35 SEL50F18 SEL24F18Z SEL1855Geantă de transport moale LCS-EMFNegru (B)Alb (W)Maro (T)Geantă subţire, pentru Sistemulde cameră compactă (NEX) şiobiective.Pentru obiective până la mărimeamodelelor SEL-55210 sau SEL-1855.Stocare flexibilă, cu buzunare deaccesorii.Chingi de umăr şi mână.Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 220 x 150x 90mm.Geantă de tip mesager LCS-MS10Compactă, dar suficient de mare pentru o cameră cu obiectiv, plus un obiectiv extra, cu dimensiuni până laSAL75300Compartiment pentru obiecte mici.Partiţie detaşabilă (pentru o cameră 700 cu SAL16105 ataşat).Dimensiuni (L x Î x A): aprox. 390 x 195 x 145mm.Greutate: aprox. 570 g.Geantă de transport LCS-EJC3Geantă de transport stilată, lejeră.Pentru corp cu obiectiv ataşat (cu dimensiuni până laSEL1855/SEL24F18Z).Spaţiu pentru capacele de obiectiv şi carduri de memorie.Gri (G)68


Chingi, curele şi laveteAccesoriiGenţile obişnuite şi chingile vă protejează ează şi vă depozitează cu stil echipamentul .Chingă de mână STP-HS1AMCurea de prindere STP-GB1AMPrindere sigură, pentru o poziţie de filmareînaltă / joasă, cu mod de vizualizare întimp real.Design dublu: se fixează pe corpulcamerei cu mânerul montat vertical, saudoar pe corp.Se poate utiliza cu chinga de umăr.Prindere sigură cu o mână.Chinga de umăr se poate ataşa pe corp fie orizontal,fie vertical, cu mânerul fixat pe cameră.Posibilitate de înlocuire a bateriei şi montare atrepiedului cu mânerul ataşat.Se poate utiliza cu mânerulpe verticalăsau fixat direct pe corpulcamerei.Negru (B)Chingă de umărSTP-SS2AMChingă de umăr STP-XH1Chingă de umăr STP-XH70Chingă de umăr STP-XS3Moale şi confortabilă.Lăţime: 40 mm.Material: poliester.Chingă extra-lungă,pentru transport pe dupăumăr.Material: piele (materialexterior).Chingă extra-lungă, pentru transportpe după umăr.Material: piele (material exterior).Design sport, pentru sesiuni foto active.Funcţia de fixare rapidă permite reglarea rapidă pelungime.Buzunar flexibil pentru capace de obiectiv şi alte obiectemici.Material: polipropilenă.Fixare simplă şi reglaj pelungime.Negru (B)Negru (B)Funcţia de fixare rapidăpermite reglarea rapidă şifacilă pe lungime a chingii.Negru (B)Material textil de protecţie LCS-WR1AMMaterial textil de protecţie LCS-WR2AMProtejează camera şi obiectivulde zgârieturi şi murdărie.Ideal pentru protejareacamerelor / obiectivelor dingeantă.Poliester moale şi rezistent.Dimensiune: aprox. 500 × 500mm.* A nu se utiliza pentru curăţareasuprafeţei ecranului LCD sau aobiectivului.Înfăşurarea rapidă şi uşoarăoferă un mod comod deprotejare şi transport pentrucamere şi obiective.Echipamentul înfăşurat seintroduce uşor geantă.Material: poliester.Dimensiune: aprox. 350 × 350mmNegru (B)Negru (B)69


Accesorii 2012Accesorii perfecteFiecare cadru cere un set diferit deaccesorii. Zilele însorite pot cere folosireafiltrelor. Bliţul oferă un câmp mai marepentru sesiunile foto de la apus. Saupoate doriţi un al doilea obiectiv pentrumai multe posibilităţi. Geanta potrivităvă păstrează accesoriile organizateşi protejate, pentru ca dvs. să aveţiîntotdeauna echipamentul necesar laîndemână, indiferent de locul în care văpoartă pasiunea pentru fotografie.70


AccesoriiperfecteTotul înseamnă mai mult71


Mărci comerciale şi observaţii* este o marcă comercială a Sony Corporation.* SteadyShot INSIDE, Obiectiv G, InfoLITHIUM , Memory Stick , Memory Stick PRO Duo şi Memory Stick PRO-HG Duosunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.* Toate celelalte denumiri de companii şi produse, menţionate în prezentul material, se utilizează numai în scopuri de identificare şi pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi ai acestora.* InfoLITHIUM şi şi sunt seturi de baterii pe bază de litiu care pot face transfer de date cu echipamente electronice compatibile, cu privire la consumul de energie al acestora. Sony vă recomandă să utilizaţi setul de baterii cu echipamenteelectronice care poarta marca sau mark.

More magazines by this user
Similar magazines