Test 34 - Institutul de Management in Asigurari

ima.imi.ro

Test 34 - Institutul de Management in Asigurari

Data :____________________Centrul de examinare IMA: ____________________Nume :________________________Prenume :________________________Atentie!Doar o singura varianta de raspuns este corecta!Calificare profesionala a conducatorilor executivi ai brokerilor de asiguraresi/sau reasigurareT 34CNP :________________________Data nasterii/Locul nasterii___________1 ) Care din afirmatiile urmatoare nu este corecta?a) orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat autorizatia defunctionare se opereaza numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilorb) brokerii trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la cerere,registrele si inregistrarile contabile care sa evidentieze si sa explice operatiunile efectuate in timpuldesfasurarii activitatiic) brokerii trebuie sa se conformeze solicitarilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in ceea cepriveste raportarile, precum si activitatile pe care le desfasoarad) brokerii trebuie sa achite taxa de functionaree) brokerii trebuie sa achite contributia la fondul de garantare2 ) Ce reprezinta termenul de prime nete subscrise?a) sumele de bani pe care le achita asiguratorul in caz de dauna partialab) primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurarec) prima subscrisa din care se scade fransizad) sumele de bani restante pe care clientul trebuia sa le achite la timpe) sumele de bani pe care le achita Asiguratorul in caz de dauna partiala3 ) Ce reprezinta suplimentul de asigurare?a) actul care se completeaza obligatoriu la efectuare inspectiei de riscb) actul incheiat intre un evaluator autorizat si Asigurator, pentru incheierea asigurariic) un document neoficial care atesta incasarea primelor de asigurared) actul care se completeaza la achitarea fransizei;e) actul aditional incheiat intre asigurator si asigurat care modifica sau completeaza contractul deasigurare4 ) Dreptul persoanei fizice de a-i fi aparate acele caracteristici care conduc la identificarea sa:a) a aparut ca o consecinta a democratizarii vietii politiceb) este o necesitate dictata de cresterea criminalitatiic) este o forma de protectie fata de terorismul internationald) s-a introdus odata cu adoptarea acquis-ului comunitare) reprezinta o implicatie a dezvoltarii societatii informationale5 ) Activitatea de asigurare este practicata in tara noastra de catre:a) societati comerciale de asigurare si societati mutuale de asigurareb) societati comerciale de asigurareT 34 1 / 5


c) societati comerciale de asigurare, brokeri de asigurare si agenti de asigurared) societatile mutuale de asigurare si intermediarii in asigurarie) societatile comerciale de asigurare, societatile mutuale de asigurare si intermediarii in asigurari6 ) Asigurarile se clasifica, dupa domeniul asigurarii, in:a) asigurari de persoane, asigurari de bunuri, asigurari de raspundere civila si asigurari de risc financiarb) asigurari de persoane si asigurari generalec) asigurari de viata, asigurari de bunuri si asigurari de raspundere civilad) asigurari directe si asigurari indirectee) asigurari interne si asigurari externe7 ) Din Fondul de Protectie a Victimelor Strazii se pot plati despagubiri numai in urmatoarele conditii: A.accidentulcauzator de prejudicii sa se fi produs pe teritoriul unui stat care face parte din S.E.E. cu exceptia României;B.accidentul cauzator de prejudicii sa se fi produs pe teritoriul unui stat care face parte din S.E.E. cu exceptiastatului in care isi au resedinta; C.autorul accidentului a ramas neidentificat; D.paguba afectează bunurile terţeipersoane; E.autovehiculul care a produs accidentul este neasigurat; Identificati varianta corecta si completa:a) A; B; C; Eb) A; C; Ec) C; Ed) A; Be) C; D; E8 ) Precizati varianta falsa in legatura cu conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un eveniment generator depagube pentru a constitui un risc asigurat:a) producerea evenimentului sa fie independenta de vointa asiguratului, a beneficiarului si aasiguratorului, sa fie urmare a hazarduluib) riscul sa fie supus evidentei statistice si sa i se poata calcula probabilitatea iviriic) evenimentul sa aiba in toate cazurile un caracter intamplatord) producerea evenimentului sa fie posibilae) riscul sa fie neevaluabil9 ) Care din activitatile de mai jos intra in responsabilitatea reprezentatului:a) sa se asigure ca datele personale nu sunt folosite sau dezvaluite in alte scopuri decat cele pentru careau fost obtinuteb) sa se asigure ca se respecta clauzele de protectie pentru asigurarea securitatii informatiilorc) sa se asigure ca se iau masuri rezonabile pentru a se asigura ca informatiile personale sunt folosite inscopul prescris, si ca acestea sunt corecte, complete si actualizated) sa se asigure ca datele clientului nu sunt scoase din sediile societatii fara un motiv intemeiat, in cazulscoaterii acestor informatii se pastreaza o evidenta clara iar datele sunt returnate cat mai repede posibile) toate cele de mai sus10) Normele CSA privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism preiau dinlegislatia de baza:a) obligatia CSA de a indeplini atributiile Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor indomeniul asigurarilorb) lista persoanelor fizice si juridice suspecte de savarsirea sau finantarea actelor de terorismc) analiza tranzactiilor cu persoane din jurisdictii care nu beneficiaza de sisteme adecvate de prevenire sicombatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorismd) reglementarile privitoare la abordarea pe baza de risc a depistarii si prevenirii spalarii banilor sifinantarii actelor de terorisme) obligatiile de monitorizare a numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitatea europeana11) Cunoasterea clientelei:a) este o recomandare a Comisiei EuropeneT 34 2 / 5


) este procedura interna in scopul diminuarii riscului reputationalc) este o obligatie a entitatilor din piata asigurarilord) este o dispozitie legala aplicabila numai societatilor de asiguraree) este o dispozitie legala aplicabila numai brokerilor de asigurare12) Contractantul unei polite CMR este:a) beneficiarulb) proprietarul marfiic) soferuld) transportatorule) tertele persoane pagubite13) In legatura cu asigurarile de raspundere civila, identificati afirmatia falsa:a) prin asigurarile de raspundere civila se pot acoperi pagubele produse de asigurat unor terte persoanein anumite conditii, cat si pagube propriib) asigurarile de raspundere civila au un rol social mai important comparativ cu celelalte tipuri deasiguraric) in asigurarile de raspundere civila, culpa asiguratului este una din conditiile de baza care se cere a fiindeplinita pentru ca asiguratorul sa indemnizeze tertii pagubitid) in asigurarile de raspundere civila, in calitate de beneficiari pot aparea numai terte persoanenecunoscute in momentul incheierii contractului de asiguraree) aceste asigurari pot fi atat obligatorii cat si facultative14) Prin intermediul asigurarii de raspundere civila profesionala sunt acoperite:a) diverse situatii de pagube materiale sau financiare din vina anumitor profesionisti care pot producealtora pagube provocate din neglijenta in exercitarea profesieib) raspunderea proprietarului fata de chirias si daunele moralec) daunele produse tertilor, exceptand cheltuielile de judecatad) doar pagubele materiale produse tertilore) daunele morale15) Limita de despagubire la Carte Verde:a) difera in functie de tara in care s-a produs accidentulb) este acceasi in toata Europac) exista o reglementare a UE care prevede o limita medie pentru tarile membred) are in vedere salariul minim din tara din care provine soferul vinovate) este influentata de rata daunei pe CASCO din tara unde s-a produs accidentul16) Limita de despagubire in cazul RCA pentru anul 2012 este:a) pagube materiale: 750.000 Eur/eveniment; vatamari corporale: 3.500.000 Eur/evenimentb) pagube materiale: 750.000 Eur/eveniment; vatamari corporale: 2.500.000 Eur/evenimentc) Pagube materiale: 1.000.000 Eur/eveniment; vatamari corporale si decese: 5.000.000 Eur/evenimentd) limita medie din UE pentru 2012e) vatamari corporale si decese: 5.000.000 Eur/eveniment; pagube materiale: 5.000.000 Eur/eveniment17) Prin intermediul asigurarii de raspundere civila a producatorului sunt acoperite acoperite:T 34 3 / 5a) daunele produse angajatilorb) daunele produse de producatori consumatorilorc) vatamarile coroporale produse tertilord) daunele produse tertilor, exceptand cheltuielile de judecata


e) daunele de consecinta18) Care sunt cele 4 categorii de activitati din etapa de pregatire a vanzarii care il ajuta pe consultant sa isi planificevanzarile viitoare?a) sa urmeze instructiunile unit managerului, sa se consulte cu colegii referitor la potentialul zonei, safixeze obiective si sa prospectezeb) organizarea timpului, fixarea de obiective, prospectarea si ratele de conversiec) organizarea timpului, discutia individuala cu unit managerul, fixarea obiectivelor si prospectaread) organizarea timpului, fixarea de obiective, prospectarea si incheierea contractului de asiguraree) sa urmeze instructiunile unit managerului, sa se consulte cu colegii referitor la potentialul zonei, safixeze obiective si discutii cu clientii prospectati19) Cand privirea prospectului revine brusc catre agent, este un semnal:a) ca prospectul s-a enervatb) ca in sfarsit, prospectul este atentc) ca prospectul doreste sa incheie cat mai repede discutiad) ca prospectul nu intelege ce ii spune agentule) de cumparare20) Etapa de service „Identificare si analiza necesitati” are scopul de a:a) realiza un scenariu de viitorb) analiza asigurareac) raporta numarul de intalniri programated) dimensiona noile necesitati aparute, restabilirea prioritatilor, acoperirea necesitatilor neacoperitee) analiza rezerva de polita21) Principalele functiuni ale unei organizatii sunt:a) comerciala, cercetare-dezvoltare, productie, resurse umane, financiar-contabilab) comerciala, cercetare-dezvoltare, juridica, resurse umane, financiar-contabilac) comerciala, cercetare-dezvoltare, productie, audit, financiar-contabilad) comerciala, juridica, productie, resurse umane, audite) comerciala, productie, resurse umane, financiar-contabila, relatii publice22) Procesul decizional este caracterizat prin:a) situatii decizionale de complexitate redusab) situatii decizionale cu caracter repetitivc) variabile implicate foarte bine, cunoscute de catre decidentd) decizii complexe care implica un consum de timp notabile) utilizarea cu precadere a experientei si intuitiei managerilor23) Relatiile care permit verificarea modului de realizare a deciziilor de conducere sunt:a) relatii ierarhiceb) relatii functionalec) relatii de controld) relatii de stat-majore) relatii de autoritate24) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii, conform Legii nr.82/1991, revine:a) directorului economicb) contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functieT 34 4 / 5


c) directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceastafunctie, impreuna cu personalul din subordined) administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatiirespectivee) administratorului si directorului economic25) Contabilitatea de angajament presupune ca:a) efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute pe masura ce numerarul sauechivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiilefinanciare ale perioadelor aferenteb) efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand acestea se produc si suntinregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferentec) efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute si raportate in situatiile financiare ladata emiterii facturiid) entitatea isi continua in mod normal functionarea fara a intra in stare de lichidare sau reduceresemnificativa a activitatiie) metodele de evaluare si politicile contabile trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiufinanciar la altulT 34 5 / 5

More magazines by this user
Similar magazines