Catalog 2012/1 prezentare cursuri de pregatire ... - Schneider Electric

schneider.electric.ro

Catalog 2012/1 prezentare cursuri de pregatire ... - Schneider Electric

VV71Variatoare de vitezã ATV71ObiectiveCursul prezintă cunoştinţele necesare pentru:■ a putea realiza încadrarea variatoarelor ATV71,■ a pune în funcţiune variatoarele de viteză ATV71,■ a programa parametrii de reglaj pentru variatoarele ATV71.■ 60% teoretic■ 40% practicDurată curs■ 3 zileCod:ConţinutExploatare variatoare de viteză ATV71:■ alegere variator de viteză în funcţie de aplicaţie,■ încadrare variator în schema electrică,■ punere în funcţiune, exploatare,■ cartele suplimentare şi accesorii.Programare variatoare de viteză ATV71:■ utilizare terminal de programare, configurare,■ utilizare program de configurare PowerSuite,■ prezentare meniuri de reglaj şi de parametrizare,■ prezentare gestiune defecte.■ VV71Metodă instruire■ Stand varitor de viteză ATV71■ Aplicaţie PowerSuite■ Suport curs■ Instruire prin exerciţii, studiu de caz4


APM340Automate programabile M340ObiectiveCursul prezintă cunoştinţele necesare pentru:■ a putea realiza încadrarea automatelor M340 înechipamente electrice■ a pune în funcţiune automatele programabile M340■ 60% teoretic■ 40% practicDurată curs■ 1,5 zileCod:ConţinutOferta de materiale automate M340:■ arhitectură unitate centrală,■ module de intrări/ieşiri discrete,■ module de intrări/ieşiri analogice,■ module de contorizare.Programul Unity sub Windows:■ moduri de operare,■ program, secţiune de program,■ limbaje, variabile automat,■ configurare, parametrizare, diagnoză.■ APM340Metodă instruire■ Stand automat M340■ Aplicaţie Unity■ Suport curs■ Instruire prin exerciţii, studiu de caz9


APMUNProgramare automate M340 - functii comuneObiectiveCursul prezintă cunoştinţele necesare pentru:■ a pune în funcţiune automatele programabile M340■ a programa automatul cu programul Unity■ 50% teoretic■ 50% practicDurată curs■ 2,5 zileCod:ConţinutCaracteristici program Unity sub Windows:■ moduri de operare,■ program, secţiune de program,■ limbaj cu contacte Ladder, limbaj listă de instrucţiuni List,limbaj Literal, limbaj FBD,■ limbaj grafic SFC,■ descriere instrucţiuni de bază şi avansate,■ dezvoltare, utilizare funcţii bloc utilizator,■ prezentare modalităţi de dezvoltare aplicaţii,■ biţi şi cuvinte sistem.■ APMUNMetodă instruire■ Stand automat programabil M340■ Aplicaţie Unity■ Suport curs■ Instruire prin exerciţii, studiu de caz10


APPUNProgramare automate TSX Premium - functii comuneObiectiveCursul prezintă cunoştinţele necesare pentru:■ a pune în funcţiune automatele programabile TSX Premium■ a programa automatul cu programul Unity■ 50% teoretic■ 50% practicDurată curs■ 2,5 zileCod:ConţinutCaracteristici program Unity sub Windows:■ moduri de operare,■ program, secţiune de program,■ limbaj cu contacte Ladder, limbaj lista de instrucţiuni List,limbaj Literal, limbaj FBD,■ limbaj grafic SFC,■ descriere instrucţiuni de bază si avansate,■ dezvoltare, utilizare funcţii bloc utilizator,■ prezentare modalităţi de dezvoltare aplicaţii,■ biţi si cuvinte sistem.■ APPUNMetodă instruire■ Stand automat programabil TSX Premium■ Aplicaţie Unity■ Suport curs■ Instruire prin exerciţii, studiu de caz12


VJCITBazele supervizarii cu Vijeo CitectObiectiveCursul prezintă cunoştinţele necesare pentru:■ a putea concepe şi realiza o aplicaţie de supervizareutilizând Vijeo Citect■ a pune în funcţiune aplicaţia de supervizare■ 40% teoretic■ 60% practicDurată curs■ 3 zileCod:ConţinutPrezentare structură logică:■ mediul de dezvoltare, de configurare şi de execuţie,■ structura server / client,■ utilizare de clustere.Prezentare funcţii de bază:■ comunicaţie cu automate,■ editor grafic şi animare,■ gestiune variabile şi acces,■ tipuri de obiecte, editare proprietaţi obiecte,■ obiecte de tip genie şi supergenie,■ definire device, evenimente,■ utilizare de alarme, istorice, rapoarte.■ VJCITMetodă instruire■ Stand automat programabil■ Aplicaţie Vijeo Citect■ Suport curs■ Instruire prin exerciţii, studiu de caz13


VJDSNTerminale grafice Magelis - dialog operatorObiective■ 50% teoretic■ 50% practicCursul prezintă cunoştinţele necesare pentru:■ a putea integra un terminal grafic Magelis într-un sistemdeautomatizare,■ a crea si edita lista de variabile,■ a crea si edita pagini de aplicatie, alarme si trenduri■ a stabili o conexiune intre terminal si automatul programabil■ a pune in functiune un terminal grafic MagelisDurată curs■ 2 zileCod:ConţinutCaracteristici ale terminalelor grafice Magelis:■ arhitectura terminale, moduri de functionare■ comunicatia cu automatele programabile,■ moduri de operare.Utilizare software de configurare Vijeo Designer:■ prezentare generala program,■ creare si configurare proiect,■ definire variabile aplicatie■ pagini de aplicatie■ afisare alarme, trenduri real-time, istorice.■ VJDSNMetodă instruire■ Stand automat programabil■ Aplicaţie Vijeo Designer■ Suport curs■ Instruire prin exerciţii, studiu de caz14


APNETMagistrale si retele de comunicatie■ 60% teoretic■ 40% practicObiectiveCursul prezintă cunoştinţele necesare pentru:■ a putea realiza încadrarea automatelor programabile într-oarhitectura de comunicatie de tip Modbus, Unitelway, Fipwayşi Fipio■ a realiza punerea în funcţiune a magistralelor şi a reţelelor,a programa schimbul de informaţie între echipamenteDurată curs■ 1 ziConţinut■ prezentare generală comunicaţie,■ cerinţe electrice pentru Modbus, Unitelway, Fipway şi Fipio,■ oferta de materiale pentru comunicaţie,■ programare schimb de date pe magistrale şi reţele.Cod:■ APNETMetodă instruire■ Stand automat programabil TSX Premium■ Suport curs■ Instruire prin exerciţii, studiu de caz15


APETHComunicatie industrialã pe EthernetObiectiveCursul prezintă cunoştinţele necesare pentru:■ a putea realiza încadrarea automatelor programabile într-oarhitectura de comunicaţie de tip Ethernet,■ a realiza punerea în funcţiune a reţelelor Ethernet,■ a programa schimbul de informatie între echipamente■ 60% teoretic■ 40% practicDurată curs■ 1 ziConţinut■ prezentare generala comunicaţie,■ cerinte electrice pentru Ethernet,■ oferta de materiale pentru comunicaţie,■ adresare, global data, I/O scaning,■ programare schimb de date pe reţea.Cod:■ APETHMetodă instruire■ Stand automat programabil TSX Premium■ Suport curs■ Instruire prin exerciţii, studiu de caz■ Maxim 14 participanţi pe sesiune16


Instruit de Schneider Electric RomâniaCondiţii generaleÎnscriere pentru participareÎnscrierea se realizeazǎ on-line la adresawww.schneider-electric.ro, prin email sau fax princompletarea unui formular standard.Confirmarea participǎrii la curs va fi realizatǎ cu10 zile înainte de data cursului prin email, fax sautelefonic.Lista de aşteptare - dacǎ o sesiune este completǎ,veţi fi înscrişi într-o listǎ de aşteptare pentru operioadǎ ulterioarǎ.CheltuieliParticipanţii la cursurile de pregǎtire tehnicǎ îşi vorsuporta cheltuielile legate de transport, hotel şi diurnǎ.GeneralitatiÎn cazul în care la un curs nu existǎ un numǎrsuficient de înscrişi, Schneider Electric îşi rezervǎdreptul de a anula acel curs. În acest caz, cei înscrişivor fi incluşi în lista asociatǎ aceluiaşi curs dinperioada urmatoare.Este responsabilitatea organizaţiei participanţilor sǎse asigure că cei care vor fi instruiţi au un nivel depregǎtire şi experienţǎ suficiente pentru a beneficiade participarea la curs.Cursuri on-site - pentru mai multe informaţii şi costuri,consultaţi on-line la www.schneider-electric.ro, sauemail la ionut.banica@schneider-electric.com, fax(40)21 232 15 98.Schneider Electric Romania îşi rezervǎ dreptul dea modifica planificarea cursurilor, de a modificainformaţia cursurilor, a limita numǎrul de participanţi,sau a anula unele cursuri.CopyrightDocumentaţie curs, standuri, software, programe şiorice alte elemente utilizate ca ajutor la instruire, caparte a cursului, sunt subiecte ale legii Copyright.Participarea la un curs nu conferǎ nici un drept dea reproduce aceste informatii, sau de a le transmitecătre terţi, farǎ un acord prealabil dat de SchneiderElectric (Romania).18


Instruit de Schneider Electric România,devii mai competitivOrganizaţie profesionistă de pregătire tehnicăInstruirea, o investiţie profitabilăCursuri pentru produse, soluţii, businessSoluţii de instruire pe toată durata de viaţă a echipamentelorPentru mai multe informaţii despre pregătirea tehnicăin Schneider Electric vizitaţi :www.schneider-electric.com/roPentru mai multe informaţii despre pregătirea tehnicăin Schneider Electric Romania vizitaţi :www.schneider-electric.roSchneider Electric România SRLstr. Dinu Vintila nr 11, Cladirea EuroTower, etaj 1Sector 1, Cod 021101, BucureştiTel. : +40 (0)21 203 06 60, Fax : +40 (0)21 232 15 98www.schneider-electric.roCentrul Suport Clientitelefon: +4021-203-06-06Email: ro-csc@schneider-electric.comDeoarece standardele, specificaţiile şi produsele se modifică in permanenţă, vă rugăm săconsultaţi pentru confirmarea informaţiilor din această publicaţie

More magazines by this user
Similar magazines