Views
3 years ago

LUCRAREA NR. 3

LUCRAREA NR. 3

3.3. Operatori

3.3. Operatori relaţionaliOperatorii relaţionali permit compararea a două valori şi luarea unei decizii după cumrezultatul comparării este adevărat sau fals. Dacă rezultatul operaţiei este fals, atunci valoareareturnată este zero, iar dacă este adevărat, valoarea returnată este 1.Operatorii relaţionali folosiţi în C sunt:==!==egaldiferitmai mic strictmai mic sau egalmai mare strictmai mare sau egalOperatorii relaţionali au o precedenţă mai mică decât operatorii aritmetici, astfel o expresie de formaa < b + c este interpretată ca a 5 && ! (10 < 9) || 3 < 4 este adevarată;expresia: 1 && !0 || 1este adevarată;expresia; 1 && ! (0 ||1)este falsă.Programul următor tipăreşte numerele pare cuprinse între 0 şi 100.# include main (){ int i;for (i = 0; i

AND x& 0 1y 0 0 01 0 1OR x| 0 1y 0 0 11 1 1NOT~0110EXCLUSIVE-OR^y 01x0 10 11 0În C, aceşti operatori se aplică în paralel biţilor corespunzători aflaţi în orice poziţie. Dinaceastă cauză ei se mai numesc şi operatori logici pe bit. Trebuie făcută distincţia faţă de operatoriilogici, care folosesc notaţii dublate: &&, ||, sau !. Operatorii logici au aceleaşi denumiri, dar eitratează întregul operator ca pe o singură valoare, adevărată sau falsă. În scriere, se mai foloseşte şidenumirea bit-and, bit-or, bit-negate sau exclusive-or.Ca exemplu, considerăm operaţia bit-not. Fie numărul binar:N 2 = 0000000000000111 = 0x0007 = 7 10Negarea sa pe bit se realizează cu instrucţiunea~0x7 sau ~07 sau ~7şi valoarea sa va fi~N 2 = 1111111111111000 = 0xFFF8 sau 0177770pe un computer cu întreg pe 16 biţi sau 0xFFFFFFF8 pe un computer cu întreg pe 32 de biţi.Exemplul următor realizează un SAU şi un ŞI pentru două caractere:‘a’ | ’c’ = 0110 0001 | 0110 0011 = 0110 0011 = ‘c’‘a’ & ’c’ = 0110 0001 & 0110 0011 = 0110 0010 = ‘a’Operatorii pentru prelucrarea biţilor se aplică biţilor dintr-un byte sau cuvânt, ambelevariabile de tip char şi short int. Aceşti operatori nu se aplică tipurilor float, double, long double,void sau altor tipuri mai complexe. Operatorii pentru prelucrarea biţilor utilizaţi în C sunt:&|^~>> şi > număr_de_poziţii_bit - pentru deplasare dreapta.variabilă

Nr. 3 (20) anul VI / iulie-septembrie 2008 - ROMDIDAC
Heft Nr. 3 AAA.tBCDEFrich.de 02.10.2011 - TSV Aurich
Nr. 3 / noiembrie 2010 - Mondo Trade
Revista Info-AMSEM Nr. 3 / 2013
Nr. 3 (04) anul II / iulie-septembrie 2004 - ROMDIDAC
"DGservice" Nr.3/2011
Nr. 3 (24) anul VII / iulie-septembrie 2009 - ROMDIDAC
Nr. 3 (28) anul VIII / iulie-septembrie 2010 - ROMDIDAC
Nr. 3 (08) anul III / iulie-septembrie 2005 - ROMDIDAC
BUNTE Nr.3 2009 - Skin Concept
Nr. 3(38), 2010, septembrie (PDF) - Biblioteca judeţeană "Petre Dulfu"
seria a treia, an II, nr. 3, martie 2010 - Insemnari Iesene
Nowator (NR 3/ JESIEŃ 2009) - TELDAT
Nr. 3 (12) anul IV / iulie-septembrie 2006 - ROMDIDAC
Nr. 3 (36) anul X / iulie-septembrie 2012 - ROMDIDAC
Nr. 3 (32) anul IX / iulie-septembrie 2011 - ROMDIDAC
Themis nr. 2 si 3 din 2010.pdf - Institutul Naţional al Magistraturii
Monitorul Comerţului Românesc nr.3, mai-iunie 1996 - ecr-uvt
seria a treia, an V, nr. 3-4 martie-aprilie 2013 - Insemnari Iesene