Views
3 years ago

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... -

Manualul de punere în aplicare a Directivei privind serviciile - Europa
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 noiembrie ... - MADR
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 5 decembrie ... - MADR
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013 al ... - EUR-Lex
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 485/2013 al Comisiei ...
proiect de lege de punere în aplicare a Codului de Procedură Penală
B DIRECTIVA 2000/29/CE A CONSILIULUI din 8 mai ... - EUR-Lex
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European ... - EUR-Lex
Regulament de punere in aplicare a dispozitiilor Legii 69/2000
B DIRECTIVA 94/2/CE A COMISIEI din 21 ianuarie 1994 de punere ...
Regulamentul (UE) nr. 1103/2010 al Comisiei din 29 ... - EUR-Lex
Decizia 2012/635/PESC a Consiliului din 15 octombrie ... - EUR-Lex
REGULAMENTUL (CE) NR. 1034/2008 AL COMISIEI din ... - EUR-Lex
REGULAMENTUL (CE) NR. 1117/2008 AL COMISIEI din ... - EUR-Lex
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European ... - EUR-Lex
Regulamentul (UE) nr. 1169/2010 al Comisiei din 10 ... - EUR-Lex
Decizia nr. 994/2012/UE a Parlamentului European și a ... - EUR-Lex
Regulamentul (CE) nr. 1163/2009 al Comisiei din 30 ... - EUR-Lex
Decizia penală nr 722 din 29 mai 2012 - Curtea de ... - Baroul Alba
Regulamentul delegat (UE) nr. 486/2012 al Comisiei din ... - EUR-Lex
B DECIZIA COMISIEI din 20 noiembrie 1997 privind procedura de ...
Regulamentul delegat (UE) nr. 862/2012 al Comisiei din ... - EUR-Lex
Regulamentul (CE) nr. 352/2009 al Comisiei din 24 ... - EUR-Lex
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului ...
Normele Metodologice din 16 mai 2002 de aplicare a Ordonanţei de ...
Regulamentul (UE) nr. 252/2011 al Comisiei din 15 ... - EUR-Lex
REGULAMENTUL (CE) NR. 1451/2007 AL COMISIEI din ... - EUR-Lex
Regulament (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie ... - EUR-Lex
Regulamentul (UE) nr. 130/2012 al Comisiei din 15 ... - EUR-Lex