Instrucţiuni de operare de bază

f64.ro

Instrucţiuni de operare de bază

• Despre încărcătorATENŢIE!• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURISAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE BINE AERISIT.PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIUDATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIEOBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE.• NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE,FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE.• NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM LUMÂNĂRILE APRINSE, PEAPARAT.• DEPUNEŢI ACUMULATOARELE LA DEŞEURI RESPECTÂND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.• Încărcătorul se află în starea de standby atunci când cablul de alimentare este conectat.Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”, atâta timp cât cablul de alimentare esteconectat la o priză electrică.• Măsuri de precauţie la utilizare• Nu utilizaţi alte cabluri AV cu excepţia celui furnizat.• Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB cu excepţia celui furnizat.• Folosiţi întotdeauna cablu mini HDMI Panasonic original (RP-CDHM15, RP-CDHM30;opţional).Numere componentă: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice (precum telefoanemobile, cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.)• Dacă utilizaţi camera video pe sau lângă un televizor, imaginile sau sunetul de pe cameravideo pot suferi perturbaţii datorită undelor electromagnetice.• Nu utilizaţi aparatul în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote carepot afecta negativ imaginea şi sunetul.• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice puternicecreate de difuzoare sau motoare mari.• Undele electromagnetice generate de microprocesoare pot afecta negativ camera video,perturbând imaginea şi sunetul.• În cazul în care aparatul este afectat de astfel de echipamente şi nu operează normal, opriţi-lşi scoateţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare (DMW-AC5E; opţional). Apoireintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare şi reporniţi aparatul.Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.• Dacă înregistraţi imagini lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginileşi sunetele vor fi afectate.(RO) 5


Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi depunereala deşeuri a echipamentelor vechi şi a acumulatorilor uzaţiAceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documenteleînsoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice, precum şiacumulatoarele uzate nu trebuie să fie amestecate cu deşeurilemenajere obişnuite.Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea produselorvechi şi a acumulatorilor uzaţi, vă rugăm să le depuneţi la punctelede colectare corespunzătoare, în conformitate cu legislaţiadumneavoastră naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi2006/66/CE.Prin eliminarea corespunzătoare a acestor produse şi acumulatoare,veţi ajuta la salvarea resurselor valoroase şi la prevenirea efectelorpotenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care, încaz contrar, pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare adeşeurilor.Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclareaproduselor şi acumulatorilor vechi, vă rugăm contactaţi autorităţilelocale, serviciul dumneavoastră de eliminare a deşeurilor saupunctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective.Este posibil ca îndepărtarea incorectă a acestor deşeuri să fiepedepsită conform legilor naţionale.Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii EuropeneDacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vărugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastrăpentru informaţii suplimentare.[Informaţii referitoare la casare pentru alte ţări situate în afaraUniunii Europene]Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacădoriţi să eliminaţi aceste produse, vă rugăm să contactaţiautorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metodade eliminare corespunzătoare.Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemplede simboluri):Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Înacest caz, acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivăpentru elementul chimic în cauză.6 (RO)


CuprinsInformaţii pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................... 2Accesorii......................................................................................................................... 8Denumiri ale componentelor ........................................................................................ 11Încărcarea acumulatorului ............................................................................................ 14Despre memoria internă / cardul de memorie .............................................................. 16Introducerea şi extragerea cardului (opţional) / a acumulatorului................................. 17Setarea datei/orei (Setare ceas) .................................................................................. 18• Modificarea setărilor ceasului.............................................................................. 18Setarea meniului .......................................................................................................... 19Selectarea modului [REC]. ........................................................................................... 20Realizarea fotografiilor cu setările dumneavoastră favoriteMod program AE ................................................................................................. 22• Comutare program.............................................................................................. 23Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automatăMod automat inteligent)....................................................................................... 24• Detectarea scenei ............................................................................................... 25• Funcţie de urmărire AF (Focalizare automată).................................................... 25Compensarea expunerii..........................................................................................................26Realizarea fotografiilor specificând apertura / timpul de expunere............................... 27• Prioritate apertură la expunere automată (AE)........................................... 27• Prioritate declanşator la expunere automată (AE)..................................... 27Realizarea fotografiilor prin setarea manuală a expunerii ............................................ 28Înregistrarea imaginilor video ....................................................................................... 29Redarea imaginilor ([NORMAL PLAY] – (Redare normală).......................................... 30Ştergerea imaginilor. .................................................................................................... 30Citirea instrucţiunilor de operare(format PDF) ................................................................................................................ 31Specificaţii. ................................................................................................................... 33(RO) 7


AccesoriiVerificaţi dacă sunt incluse toate accesoriile înainte de utiliza camera. Numerele de produsesunt valabile începând din luna iulie 2010. Acestea se pot modifica.1 Acumulator(Indicat în text sub denumirea acumulator sau baterie) Încărcaţi acumulatorul înainte deutilizare.2 Încărcător acumulator(Indicat ca încărcător acumulator sau încărcător în acest text)3 Cablu de alimentare4 Cablu de conectare USB5 Cablu AV6 CD-ROM• Software:Utilizaţi-l pentru a instala software-ul pe PC-ul dumneavoastră.7 CD-ROM• Instrucţiuni de operare8 Curea de umăr9 Carcasă baterie10 Capac obiectiv*11 Şnur al capacului de obiectiv12 Parte frontală a inelului de obiectiv*13 Capac adaptor** Acesta este ataşat la cameră în momentul achiziţionării.• Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt indicatesub forma card în text.• Cardul este opţional. Puteţi înregistra sau reda imagini pe memoria internă atuncicând nu utilizaţi un card.• Consultaţi furnizorul sau cel mai apropiat centru service dacă pierdeţi accesoriile furnizate.(Puteţi achiziţiona accesoriile în mod separat.)8 (RO)


(RO) 9


• Accesorii opţionale• AcumulatorDMW-BCJ13E• Cablu mini HDMI:RP-CDHM15E/RP-CDHM30E• Vizor live externDMW-LVF1E• Adaptor obiectivDMW-LA6E• Filtru PL/Protector MC /Filtru ND* 2DMW-LPL52E/DMW-LMC52E/DMW-LND52E• Adaptor de alimentareDMW-AC5EB• Element de cuplare*1DMW-DCC7F• Vizor externDMW-VF1E• Lentilă de conversie largă*2DMW-LWA52E• BlitzDMW-FL220E/DMW-FL360E/DMW-FL500E• Card de memorie SDXC64 GB: RP-SDW64GE1K48 GB: RP-SDW48GE1K• Card de memorie SDHC32 GB: RP-SDW32GE1K/RP-SDP32GE1 K24 GB: RP-SDP24GE1K16GB: RP-SDW16GE1K/RP-SDP16GE1 K8 GB: RP-SDW08GE1 K/RP-SDP08GE1K/RP-SDR08GE1A4 GB: RP-SDW04GE1 K/RP-SDP04GE1K/RP-SDR04GE1A• Card de memorie SD2 GB: RP-SDP02GE1K/RP-SDR02GE1A*1 Adaptorul de alimentare poate fi utilizat doar cu elementul de cuplare Panasonic destinat.Adaptorul de alimentare nu poate fi utilizat fără acest element de cuplare.*2 Adaptorul de obiectiv este necesar ataşarea unui filtru sau a unei lentile de conversie largă.Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.10 (RO)


Denumiri ale componentelor1 Obiectiv2 Indicator temporizatorLampă de asistare focalizare automată3 Blitz4 Inel pentru cureaua de umăr5 Comutator selector de focalizare6 Ecran LCD7 Buton [AF/AE LOCK]8 Buton redare9 Indicator de stare10 Buton [MENU/SET]11 Buton [DISPLAY] (Afişare)12 [Q.MENU]/Buton Delete (Ştergere)13 Selector posteriorSelectorul posterior este descris în modul următor în aceste instrucţiuni de operare.ex.: Rotire spre stânga sau spre dreaptaex.: Apăsarea selectorului posterior(RO) 11


14 Butoane cursorButon [FOCUS] (Focalizare)Buton funcţionalAlocare meniu la butonul . Se recomandă înregistrarea meniului utilizat cel maifrecvent.[FILM MODE]/[QUALITY]/[METERING MODE]/[WHITE BALANCE]/[AF MODE]/[I.EXPOSURE]/[GUIDE LINE]/[ REC AREA]/[REMAINING DISP.]/[FLASH]/[AUTO BRACKET]/[ASPECT BRACKET]Buton temporizatorISOÎn aceste instrucţiuni de operare, butoanele cursor sunt descrise conform figurii demai jos, sau sunt descrise cu .ex.: Când apăsaţi butonul(jos)sauApăsaţi15 Comutator selector al raportului dedimensiuni16 Microfon17 Transfocator18 Buton imagine video19 Comutator de deschidere blitz20 Capac adaptor• Nu lăsaţi capacul de adaptor la îndemânacopiilor, deoarece există pericolul ca aceştiasă-l înghită.21 Selector de mod22 Buton declanşator23 Buton de pornire / oprire cameră24 Conector [HDMI]25 Conector [AV OUT/DIGITAL]26 Parte frontală a inelului de obiectiv27 Obiectiv12 (RO)


28 Receptacul trepied• Când folosiţi un trepied, asiguraţi-vă că trepiedul estestabil atunci când camera este montată pe acesta.29 Difuzor• Nu acoperiţi difuzorul cu degetele.30 Clapetă card / acumulator31 Buton de eliberare32 Capac element de cuplare CC• La utilizarea unui adaptor de alimentare, asiguraţi-văcă elementul de cuplare Panasonic (DMW-DCC7;opţional) şi adaptorul de alimentare (DMW-AC5E;opţional) sunt utilizate.• Utilizaţi întotdeauna un adaptor original Panasonic(DMW-AC5E; opţional).• La utilizarea unui adaptor de alimentare, utilizaţi cablulde alimentare furnizat împreună cu adaptorul.• Vă recomandăm să utilizaţi un acumulator suficientîncărcat sau adaptorul de alimentare la înregistrareaimaginilor video.• Dacă în timp ce înregistraţi imagini video utilizândadaptorul de alimentare, alimentarea este întreruptă dincauza unei căderi de tensiune, sau dacă adaptorul dealimentare este deconectat, etc., imaginea video în cursde înregistrare nu va mai fi înregistrată.(RO) 13


Încărcarea acumulatorului• Despre bateriile pe care le puteţi utiliza cu acest aparatAcumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BCJ13E.Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu celeoriginale sunt vândute pe unele pieţe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispunde o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor desiguranţă corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzezeincendii sau explozii. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzateaparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decâtcele originale Panasonic . Pentru a utiliza în siguranţă aparatul, vă recomandămsă utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.• Utilizaţi doar încărcătorul şi acumulatorul dedicat.• Această cameră are o funcţie de distingere a acumulatoarelor care pot fi utilizate însiguranţă. Acumulatorul dedicat (DMW-BCJ13E) suportă această funcţie. Singureleacumulatoare adecvate pentru utilizare cu acest aparat sunt produsele Panasonicoriginale, sau acumulatoare produse de alte societăţi şi certificate de Panasonic.(Acumulatoarele convenţionale care nu sunt suportate de această funcţie nu pot fiutilizate). Panasonic nu poate garanta calitatea, performanţele sau siguranţaacumulatoarelor care au fost produse de alte societăţi sau care nu sunt produseoriginale Panasonic.• Încărcarea• Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte deutilizare.• Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul în interior.• Se recomandă încărcarea acumulatorului la o temperatură cuprinsă între 10 °C şi 30 °C(50 °F şi 86 °F)(Temperatura acumulatorului trebuie să fie, de asemenea, aceeaşi.)Ataşaţi acumulatorul cu atenţie, în direcţiacorectă indicată.Conectaţi cablul de alimentare.• Deconectaţi încărcătorul de la priza de curent şidetaşaţi acumulatorul după finalizarea încărcării14 (RO)


• Despre indicatorul [CHARGE] (Încărcare)Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se aprinde:Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se aprinde şi încărcarea începe.Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se stinge:Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) al încărcătorului se va stinge după finalizarea încărcăriifără probleme.• Când indicatorul [CHARGE] (Încărcare) iluminează intermitent− Temperatura acumulatorului este excesiv de ridicată sau scăzută. Se recomandăîncărcarea din nou a acumulatorului la o temperatură ambientală cuprinsă între 10°C şi30°C (50°F şi 86°F).− Bornele încărcătorului sau acumulatorului sunt murdare. În acest caz, trebuie să le ştergeţicu o cârpă uscată.ÎncărcareaTimp de încărcareAprox. 155 minÎnregistrarea imaginilor statice (la utilizarea ecranului LCD / vizorului)Numărul de imaginiînregistrabileTimp de înregistrareAprox. 400 de imaginiAprox. 200 min(Conform standardului CIPA în modprogram AE - Expunere automată)Condiţii de înregistrare conform standardului CIPA• CIPA este o abreviere a [Camera & Imaging Products Association].• Temperatură: 23° C (73,4° F)/Umiditate: 50% când monitorul LCD este aprins.• Utilizarea unui card de memorie SD Panasonic (32 MB).• Se utilizează acumulatorul furnizat.• Fotografierea începe la 30 de secunde după pornirea camerei. (Când funcţia de stabilizareoptică a imaginii este setată la [AUTO])• Înregistrarea la intervale de 30 de secunde, cu blitzul complet încărcat din două în douăînregistrări.• Rotirea butonului de transfocare din poziţia Tele în poziţia Wide sau invers la fiecareînregistrare.• Se opreşte camera la fiecare 10 fotografieri şi se lasă neutilizată până la scădereatemperaturii acumulatorului.• Playback (Redarea)[la utilizarea monitorului LCD/a vizorului live extern (DMW-LVF1; opţional)]Timp de redareAprox. 360 min(RO) 15


Despre memoria internă / cardul de memorieMemorie încorporată• Capacitate memorie: Aprox. 40 MB• Memoria internă poate fi utilizată ca dispozitiv de stocare temporară când cardul utilizatdevine plin.• Timpul de accesare a memoriei interne poate fi mai lung decât timpul de accesare a cardului.CardUrmătoarele carduri care se conformează standardului SD video pot fi utilizate cu acest aparat.(Aceste carduri sunt indicate sub forma card în text.)Tip de card care poate fi utilizatcu acest aparatCard de memorie SD(8 MB - 2 GB)Card de memorie SDHC(4 GB - 32 GB)Card de memorie SDXC(48 GB - 64 GB)Observaţii• Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate cuechipamente compatibile cu carduri SDHC sau SDXC.• Cardurile de memorie SDXC pot fi utilizate doar cuechipamente compatibile cu carduri de memorie SDXC.• Verificaţi compatibilitatea calculatorului şi a celorlalteechipamente atunci când utilizaţi carduri de memorieSDXC.http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html• Doar carduri care prezintă logo-ul SDHC (indicând faptul că acel card se conformeazăstandardelor video SD) pot fi utilizate ca şi carduri de 4 GB - 32 GB.• Doar carduri care prezintă logo-ul SDXC (indicând faptul că acel card se conformeazăstandardelor video SD) pot fi utilizate ca şi carduri de 48 GB - 64 GB.• Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză * "Clasa 4" sau o clasă superioară la înregistrareafilmelor în [AVCHD Lite]. Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză "Clasa 6" sau o clasăsuperioară la înregistrarea filmelor în [MOTION JPEG]. Clasa de viteză SD este un standard de viteză privind scrierea continuă.• Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web.http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/(Acest site este doar în limba engleză.)Notă• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să-lînghită.16 (RO)


Introducerea şi extragerea cardului(opţional) / a acumulatorului• Verificaţi dacă aţi oprit camera.• Închideţi blitzul.• Vă recomandăm utilizarea unui card Panasonic.Glisaţi butonul de deblocare în direcţia săgeţii şideschideţi clapeta compartimentuluicardului/acumulatorului.Utilizaţi întotdeauna doar acumulatoareoriginale Panasonic (DMW-BCJ13E).• Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu garantămcalitatea acestui produs.Acumulator: Introduceţi până la blocarea cubutonul acordând atenţie direcţiei deintroducere. Trageţi butonul în direcţiasăgeţii pentru a extrage acumulatorul.Card: Introduceţi cardul complet până când seaude un declic, având grijă la direcţia în care îlintroduceţi. Pentru a scoate cardul, împingeţi-lpână când se aude un clic, apoi trageţi cardul înlinie dreaptă.Nu atingeţi bornele de conexiune ale cardului.• Dacă nu este introdus complet, cardul se poate deteriora.: Închideţi uşa compartimentuluicardului/acumulatorului.: Împingeţi butonul de deblocare în direcţiasăgeţii.(RO) 17


Setarea datei/orei (Setare ceas)• Ceasul nu este setat la livrarea camerei.Porniţi camera.Buton [MENU/SET]Butoane cursorApăsaţi [MENU/SET].Apăsaţi pentru a selecta elementele(an, lună, zi, oră, minut, secvenţă de afişare sauformat de afişare oră) şi apăsaţi pentrua seta.Puteţi anula fără a seta ceasul apăsândApăsaţi [MENU/SET] pentru a seta.Apăsaţi [MENU/SET].• Apăsaţipentru a reveni la ecranul de setări.Modificarea setărilor ceasuluiSelectaţi [CLOCK SET] (Setare ceas) în meniul [REC] sau [SETUP] şi apăsaţi .• Urmaţi paşii 3 şi 4 pentru a seta ceasul.18 (RO)


Setarea meniuluiAceastă secţiune descrie modul de selectare a setărilor modului de expunere automată, iaraceste setări pot fi folosite atât pentru meniul [MOTION PICTURE] (Imagine video), mod[PLAYBACK] (Redare) şi meniul [SETUP] (Configurare).Exemplu: Setarea [AF MODE] (Mod AF) de la sau în modul Programme AE.Apăsaţi [MENU/SET] pentru a afişa meniul.Apăsaţi pentru a selecta [AF MODE] (Mod AF)şi apoi apăsaţi .• În funcţie de element, setările nu pot apărea sau pot fiafişate într-un mod diferit.Apăsaţi pentru a selecta şi apoiapăsaţi pe [MENU/SET] pentru a seta.Apăsaţi [MENU/SET] pentru a închide meniul.ex.: Comutarea la meniul [SETUP]Comutarea la alte meniuri1 Apăsaţi [MENU/SET] pentru a afişa meniul.2 Apăsaţi .3 Apăsaţi pentru a selecta pictograma demeniu [SETUP] (Configurare) .4 Apăsaţi .• Selectaţi un element de meniu şi setaţi-l.(RO) 19


Comutarea modurilorSelectarea modului [REC]Porniţi camera.Selector de mod .• Indicatorul de starepornirea aparatului laluminează laComutarea modului prin rotirea selectoruluide mod.Aliniaţi modul dorit cu• Rotiţi încet selectorul de mod pentrua ajusta fiecare mod. (Selectorul demod se roteşte la 360°)• Instrucţiuni de operare de bazăMod program AE - Expunere automatăSubiectele sunt înregistrate utilizând propriile dumneavoastră setări.Mod automat inteligentSubiectele sunt înregistrate utilizând setările selectate automat de cameră.20 (RO)


• Operaţii avansateMod AE prioritate aperturăTipul de expunere este determinat automat prin valoarea de apertură pe care o setaţi.Mod de prioritate declanşator la expunere automată (AE)Valoarea de apertură este determinată automat în funcţie de timpul de expunere setat.Mod de expunere manualăExpunerea este ajustată în funcţie de valoarea de apertură şi timpul de expunere, setatemanual.Mod de creare imagine videoÎnregistrare imagine video cu setări manuale.Mod personalizatUtilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii cu setările înregistrate anterior.Mod ScenăAcest mod vă permite să realizaţi imaginile compatibile cu scenele înregistrate.Mod My colour - Culoarea meaUtilizaţi acest mod pentru a verifica efectele de culoare, pentru a selecta un mod de culoaredin douăsprezece moduri de culoare şi pentru a realiza fotografii.(RO) 21


Mod [REC] (Înregistrare):Realizarea fotografiilor cu setările dumneavoastră favoriteMod program AE - Expunere automată)Camera setează automat timpul de expunere şi valoarea aperturii în funcţie de luminozitateasubiectului. Puteţi realiza fotografii cu mai multă libertate modificând numeroase setări înmeniul [REC].Setaţi selectorul de mod laSetaţi selectorul de focalizare la [AF] (Focalizareautomată).Orientaţi zona AFsă-l focalizaţi.către punctul pe care doriţiApăsaţi pe jumătate butonul de declanşarepentru a focaliza.• Indicatorul de focalizare verde lumineazăcând subiectul este focalizat.• Domeniul de focalizare este între 50 cm şi.Apăsaţi complet pe butonul de declanşareapăsat la jumătate pentru a realiza fotografia.22 (RO)


Comutare programÎn modul de program AE, puteţi comuta valoareapresetată a aperturii şi timpul de expunere fără amodifica expunerea. Această operaţie se numeştecomutare de program.Puteţi estompa fundalul prin reducerea valorii deapertură sau puteţi înregistra un subiect în mişcare multmai dinamic prin reducerea vitezei declanşatorului larealizarea unei fotografii în mod AE.• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator şi apoi utilizaţi selectorul posterior pentru a activacomutarea de program în timp ce valoarea aperturii şi timpul de expunere sunt afişate peecran (aproximativ 10 secunde).• Indicatorul de comutare a programului este afişat pe ecran atunci când este activatăcomutarea programului.• Comutarea programului este anulată în cazul în care camera este oprită sau selectorulposterior este rotit până când indicaţia de comutare program dispare.• Exemplu de comutare program(A): Valoare apertură(B): Timpul de expunereValoarea comutării de programDiagrama liniei de programLimita liniei de program(RO) 23


Mod [REC] (Înregistrare):Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată( Mod Automat inteligent )Camera va seta cele mai bune setări pentru subiect şi condiţiile de înregistrare, decirecomandăm acest mod pentru începători sau pentru cei care nu doresc să modifice setărilecamerei, pentru a realiza fotografii mai rapid şi mai uşor.Setaţi selectorul de mod laApăsaţi pe jumătate butonul de declanşarepentru a focaliza.• Indicatorul de focalizare luminează înverde când subiectul este focalizat.• Zona AF este afişată în jurul feţeisubiectului prin funcţia de detectare a feţei.În alte cazuri, se afişează la punctul de pesubiectul focalizat.• Domeniul de focalizare este între 1 cm(Wide)/1 m (Tele) şi .Apăsaţi complet butonul de declanşare(apăsaţi mai mult) şi realizaţi fotografia.24 (RO)


Detectarea sceneiCând camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective este afişată în albastrutimp de 2 secunde, după care culoarea se schimbă la culoarea roşie obişnuită.• Doar la selectarea• se setează dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar setările standard suntsetate.• Când selectaţi sau , camera detectează automat faţa persoanei şi vaajusta focalizarea şi expunerea. (Detectarea feţei)Funcţie de urmărire AF (Focalizare automată)Este posibilă setarea focalizării la subiectul specificat. Focalizarea şi expunerea vor urmărisubiectul în mod automat, chiar dacă acesta se mişcă.• Setaţi [AF TRACKING] (Urmărire AF) în meniul de mod [REC] la [ON] (Activare). ( seafişează pe ecran.)Aduceţi subiectul în cadrul de urmărire AFşi apăsaţi [AF/AE LOCK] pentru a fixasubiectul.• Cadrul de urmărire AF va deveni galben.• Va fi aleasă o scenă optimă pentru subiectulspecificat.• Apăsaţi [FOCUS] (Focalizare) din nou pentrua anula.(RO) 25


Mod [REC] (Înregistrare):Compensarea expuneriiUtilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor deluminozitate între subiect şi fundal.Apăsaţi selectorul posterior pentru a selectaşi apoi rotiţi selectorul pentru acompensa expunerea.Valoarea de compensare a expunerii• Operaţia activată se va comuta de fiecaredată când este apăsat selectorulposterior.• Operaţia de compensare a expunerii esteactivată atunci când din parteastângă jos a ecranului se modifică laportocaliu.• Selectaţi doar pentru a reveni laexpunerea originală (0 EV).Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşarepentru a finaliza.26 (RO)


Mod [REC] (Înregistrare):Realizarea fotografiilor specificând apertura / timpulde expunerePrioritate apertură la expunere automată (AE)Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mare când doriţi un fundal focalizat mult mai clar.Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mic atunci când doriţi un fundal cu o focalizare maiestompată.Setaţi selectorul de mod laRotiţi selectorul posterior pentru a setavaloarea aperturii.Valoare aperturăRealizaţi fotografia.Prioritate declanşator la expunere automată (AE)Când doriţi o imagine mai clară a unui subiect în mişcare rapidă, setaţi un timp de expuneremai mic. Când doriţi să creaţi un efect de dâră luminoasă, setaţi un timp mai mare.Setaţi selectorul de mod laRotiţi selectorul posterior pentru a setatimpul de expunere.Timp de expunereRealizaţi fotografia.(RO) 27


Mod [REC] (Înregistrare):Realizarea fotografiilor prin setarea manualăa expuneriiDeterminaţi expunerea prin setarea manuală a valorii de apertură şi a timpului de expunere.Setaţi selectorul de mod la• Asistarea manuală a expuneriiapare timp de aproximativ 10 secunde.Rotiţi selectorul posterior pentru a setaapertura şi timpul de expunere.Valoare aperturăTimp de expunere• Acest lucru va comuta între operareasetării aperturii şi operarea setării timpuluide expunere de fiecare dată când esteapăsat selectorul posterior.Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.• Asistarea manuală a expuneriitimp de aproximativ 10 secunde.apareRealizaţi fotografia.• Asistenţa de expunere manualăExpunerea este corespunzătoare.Setaţi un timp de expunere mai mic sau o valoare de apertură mai mare.Setaţi un timp de expunere mai mare sau o valoare de apertură mai mică.• Asistarea manuală a expunerii este aproximativă.28 (RO)


Mod [REC] (Înregistrare):Înregistrarea imaginilor videoAcest aparat înregistrează imagini de înaltă definiţie care sunt compatibile cu formatul AVCHDsau imagini video înregistrate în Motion JPEG.Sunetul va fi înregistrat mono.Comutarea modului prin rotirea selectorului de mod.Începeţi înregistrarea apăsând butonulde imagine video.Timp de înregistrare disponibilTimp de înregistrare scurs• Înregistrarea va fi efectuată cu raportuldimensiunilor stabilit în [REC QUALITY](Calitate înregistrare) indiferent depoziţia selectorului de raport dimensiuni.• Eliberaţi butonul de imagine videoimediat după apăsarea lui.• Indicatorul de stare înregistrare (roşu)va lumina intermitent în timpul înregistrăriiimaginilor video.Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.• Dacă memoria internă sau cardul ating capacitatea maximă în timpul înregistrării,camera se opreşte automat.Notă• Imaginile video pot fi înregistrate continuu pentru până la 29 minute şi 59 de secunde.De asemenea, imaginile video înregistrate continuu în [MOTION JPEG] pot ocupa până la2 GB. (Exemplu: [8m 20s] cu ) Durata maximă de înregistrare continuă este afişată peecran.(RO) 29


Mod [PLAYBACK] (Redare):Redarea fotografiilor ([NORMAL PLAY] - Redare normală])Apăsaţi .Apăsaţipentru a selecta imaginea.• După selectarea imaginii video, apăsaţipentru a începe redareaMod [PLAYBACK] (Redare):Ştergerea imaginilorDupă ştergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.• Imaginile de pe memoria internă sau de pe card, care sunt redate, vor fi şterse.Selectaţi imaginea care va fi ştearsă şiapoi apăsaţi .ButonApăsaţipentru a selecta [YES] (Da) şiapoi apăsaţi pe [MENU/SET].30 (RO)


Citirea instrucţiunilor de operare(format PDF)• Aţi exersat operaţiile de bază din cadrul acestor instrucţiuni de operare şi doriţi să treceţi laoperaţiile avansate.• Doriţi să consultaţi Identificarea şi remedierea problemelor.În astfel de situaţii vă rugăm consultaţi instrucţiunile de operare (format PDF) înregistrate peCD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare (furnizat).• Pentru WindowsPorniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare(furnizat).Selectaţi limba dorită şi executaţiclic pe [Operating Instructions](Instrucţiuni de operare) pentru ainstala programul.Executaţi dublu-clic pe pictogramade comandă scurtă "OperatingInstructions" (Instrucţiuni deoperare) de pe desktop.(RO) 31


• În cazul în care Instrucţiunile de operare (format pdf) nu se deschidAveţi nevoie de Adobe Acrobat Reader 5,0 sau o versiune ulterioară, sau Adobe Reader 7,0sau o versiune ulterioară pentru a citi sau tipări instrucţiunile de operare PDF.Introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare (furnizat), executaţi clic peapoi urmaţi mesajele de pe ecran pentru a instala.(Sistem de operare compatibil: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 sau SP3/Windows VistaSP1 sau SP2/Windows 7), iar• Descărcaţi şi instalaţi o versiune de Adobe Reader pe care o puteţi utiliza cu sistemuldumneavoastră de operare de pe următorul website.http://get.adobe.com/reader/otherversions• Pentru dezinstalarea Instrucţiunilor de operare (format PDF)Ştergeţi fişierul PDF din folderul "Program Files\Panasonic\Lumix\".• Când conţinutul folderului Program Files nu poate fi afişat, executaţi clic pe [Show thecontents of this folder] (Afişează conţinutul acestui folder) pentru a-l afişa.• Pentru MacintoshPorniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare(furnizat).Deschideţi folderul "Manual" de pe CD-ROM şi copiaţi fişierul PDF în limbadorită în folder.Executaţi dublu-clic pe fişierul PDF pentru a-l deschide.32 (RO)


SpecificaţiiCameră digitală:Informaţii pentru siguranţa dumneavoastrăSursă de alimentare:AlimentareConsum:DC 5,1 V1,4 W (La înregistrare)0,8 W (La redare)Pixeli efectivicameră:Senzor imagine:Obiectiv:Transfocare digitală:Zoom optic suplimentar:Domeniu de focalizare:Sistem obturator:Înregistrare rafalăViteză rafală:Numărul de imaginicare pot fi înregistrate:Rafală de mare vitezăViteză rafală:Numărul de imaginicare pot fi înregistrate:Timp de expunere:10.100.000 pixeli1/1,63" CCD, număr total de pixeli 11.300.000 pixeli,Filtru primar de culoareOptic transfocare 3,8 X, f=5,1 mm - 19,2 mm(echivalent film cameră 35 mm: 24 mm - 90 mm)/F2,0 - F3,3Max. 4 XMax. 6,7 XNormal: 50 cm laMod Macro / Auto inteligent:1 cm (Wide)/30 cm (Tele) şi .Mod Scenă: Pot exista diferenţe faţă de setările de mai sus.Obturator electronic obturator mecanicAprox. 2,5 imagini/secundăMax. 5 imagini (Standard), max. 3 imagini (Fine).Aprox. 10 imagini/secundă (Prioritate viteză)Aprox. 6,5 imagini/secundă (Prioritate imagine)Setările [2.5M (1:1), 3M (4:3), 2.5M (3:2) sau 2M (16:9) suntselectate ca rezoluţie a imaginii.]Aproximativ între 15 şi 100 minute60 secunde - 1/2000 dintr-o secundăMod [STARRY SKY]: 15 secunde, 30 secunde, 60 secunde(RO) 33


Expunere (AE):Mod măsurare:Program AE (P)/ Prioritate apertură AE (A)/Prioritate declanşator AE (S)/ Expunere manuală (M)Compensare expunere (1/3 EV, -3 EV la +3EV)Multiplu / Centru de greutate / PunctMonitor LCD: 3,0" TFT LCD (3:2)(Aprox. 460.000 puncte)(raportul câmpului vizual circa 100%)Blitz:Microfon:Difuzor:Medii de înregistrare:Format fişier înregistrareImagine statică:Imagini video cu sunet:Interfaţă Digitală:Analog video/ audio:Terminal[AV OUT/DIGITAL]:[HDMI]:Dimensiuni:Greutate:Temperatura de operare:Umiditate de operare:Blitz încorporatDomeniu de blitz: [ISO AUTO]Aprox. 80 cm - 7,2 m (Wide)MonoMonoMemorie încorporată (Circa 40 MB)/Card de memorieSD/Card de memorie SDHC/Card de memorie SDXCJPEG (Regulă de design pentru sistem fişier cameră, bazatpe standardul Exif 2,21), corespunzător DPOFAVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG"USB 2.0" (High Speed)* Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând cablulde conexiune USB.NTSC/PAL Compozit (Comutat prin meniu)Ieşire audio (mono)Mufă jack dedicată (8 pini)MiniHDMI Tip CAprox. 109,7 mm (l)X65,5 mm (H)X43,0 mm (a)(exclusiv părţile proeminente)(4,32" (l) x 2,58" (H) x 1,69" (g))Aprox. 271 g (cu card şi acumulator)Aprox. 233 g (fără card şi acumulator)0°C -40°C (32°F -104°F)10%RH - 80%RH34 (RO)


Încărcător acumulator(Panasonic DE-A82A):Informaţii pentru siguranţa dumneavoastrăIntrare:AC 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz, 0,15 AIeşire:CC4,2V, 0,65 AAcumulator(litiu-ion)(PanasonicDMW-BCJ13E):Informaţii pentru siguranţa dumneavoastrăTensiune / Capacitate:3,6 V/1250 mAh(RO) 35


• Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.• "AVCHD", "AVCHD Lite" şi logo-urile "AVCHD", "AVCHD Lite" sunt mărci înregistrateale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.• Produs sub licenţă Dolby Laboratories.Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.• HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale saumărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.• HDAVI Control este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.• QuickTime şi logo-ul QuickTime sunt mărci de fabrică sau mărci înregistrate a Apple,Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.• Captura(capturi) de ecran ale produselor Microsoft este (sunt) retipărită(retipărite) cupermisiunea Microsoft Corporation• Alte nume, nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiunisunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente.Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare personală şinecomercială de către un consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu standardulAVC („AVC Video”) şi/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de către un consumator încadrul unei activităţi personale şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor de materialevideo, licenţiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu este acordatăsau nu va fi implicată pentru o altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de laMPEG LA, LLC. Consultaţi http://www.mpegla.com.În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2)Panasonic Testing CentrePanasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15, 22525 Hamburg, GermaniaPanasonic CorporationSite Web: http://panasonic.netPanasonic Corporation 201036 VQT2W94 (RO)

More magazines by this user
Similar magazines