PROGRAMA ANALITICĂ a programului de pregătire profesională

ima.imi.ro

PROGRAMA ANALITICĂ a programului de pregătire profesională

2. Obligații privind protecția datelor personale 13.Obligații referitoare la prevenirea și combatereaspălării banilor și a finanțării actelor de terorism1I.4 Studiu individual 5II. MODULUL ASIGURĂRI GENERALE 25II.1 Tipologia produselor de asigurări generale 31.Clasele de asigurări generale; specificul asigurărilorgenerale; terminologia produselor de asigurări3generale; tipuri de asigurăriII.2 Prezentarea tipurilor de asigurări generale 91.Asigurări de accidente și de sănătate ( accidentepersoane, asigurări de sănătate, asigurări pentru2cheltuieli medicale în străinătate)2.Asigurări auto (CASCO, RCA, Carte Verde), asigurareade răspundere a transportatorului pentru mărfuriletransportate, asigurarea mărfurilor pe timpul3transportului rutier3.Asigurări de incendii și alte daune la proprietăți(asigurări de locuințe și de bunuri din locuințe;asigurări de proprietăți industriale și comerciale;2asigurări de echipamente electronice și avariiaccidentale; asigurări de construcții-montaj)4.Asigurări de răspundere civilă (răspundere civilălegală; răspundere civilă contractuală)2II.3Principii de bază pentru succesul în vânzareaasigurărilor generale11.Vânzătorul profesionist; reguli pentru succesul învânzarea produselor de asigurare1II.4Structura procesului de vânzare a produselor de2asigurări generale1.Managementul activității agentului de asigurare:prospectarea, contactarea clienților, întâlnirea cupotențialul client, servicii acordate pe perioada2contractului de asigurareII.5 Studiu individual 10Recomandare: pentru orele alocate Studiului individual cursanții vor fi îndrumați spreefectuarea unui stagiu practic privind distribuția produselor de asigurare în cadrulcompaniilor de asigurare/intermediere în asigurări.3. Forma de evaluare- examen scris pe baza unui test-grilă cu 25 de întrebări și cinci variante de răspuns pentrufiecare întrebare, din care una singură corectă- grila de evaluare:Număr 1-5 6-9 10-12 13-15 16-18 19-20 21-22 23 24 25răspunsuricorecteNota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 104. Condiții minime de promovareRăspuns corect la19 întrebări (76% din total) = nota 6


5. BibliografieNr.Autor, lucrare, editura, an de aparițiecrt.Obligatorie1. * * * Suport de curs* * * Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în2.M. Of., Partea I, nr. 303 din 30.12.1995, cu modificările şi completările ulterioare* * * Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea3. asigurărilor, publicată în M. Of. Partea I, nr. 148 din 10.04.2000, cu modificările şicompletările ulterioare* * * Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva4. cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în M. Of., Partea I nr.757 din 10.11.2008* * * Ordinul nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor CSA privind5. Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, publicat în M. Of., Partea Inr. 553 din 14 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare* * * Ordinul nr. 24/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor CSA privind6. prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prinintermediul pieţei asigurărilor, publicat în M. Of., Partea I nr. 12 din 07.01.2009* * * Ordinul nr. 23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiilepe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor,7. precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare,publicat în M. Of., Partea I nr. 908 din 23.12.2009, cu modificările şi completărileulterioare* * * Ordinul nr.5/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privindprevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin8.intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul nr. 24/2008, publicat înMonitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 16/03/2011Recomandată9. V. Nemeş, Dreptul asigurărilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 200910. E.-C. Petrescu, Marketing în asigurări, Editura Uranus, Bucureşti, 200511. I. Văcărel, Fl. Bercea, Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 2007* * * Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea12. datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M. Of.Partea I nr. 790 din 12.12.2001, cu modificările şi completările ulterioare* * * Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publicată13.în M. Of. Partea I nr. 904 din 12.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare* * * Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în M. Of.,14.Partea I nr. 208 din 28.03.2007, cu modificările şi completările ulterioare*)cel puțin doi lectori diferiți pentru fiecare modul

More magazines by this user
Similar magazines