Detoxifierea ficatului 9cc

litera.ro

Detoxifierea ficatului 9cc

Echilibreazæ zahærul din sânge. Când nivelul zahærului din sânge

este ridicat (de exemplu, dupæ ce consumæm alimente øi bæuturi

care conflin zahær), hormonul insulinæ determinæ ficatul sæ stocheze

excesul sub formæ de glicogen. Când nivelul zahærului din sânge

scade, ficatul elibereazæ glicogen, care se transformæ în glucozæ.

Dacæ ficatul nu reuøeøte sæ facæ acest lucru, rezultatele sunt oboseala

cronicæ, pofta de dulciuri, luarea în greutate øi chiar diabetul.

Produce bila. Aceastæ substanflæ vitalæ contribuie la digestie, descompunând

græsimile øi eliminând excesul de colesterol. Dacæ ficatul

nu secretæ bila necesaræ, nivelul colesterolului din sânge creøte,

provocând multe afecfliuni digestive, cum ar fi balonarea, sindromul

intestinului iritabil (IBS), greafla, alergiile alimentare øi absorbflia

necorespunzætoare a substanflelor nutritive, mai ales a vitaminelor

liposolubile A, D, E øi K.

Stocheazæ substanflele nutritive. Ficatul stocheazæ multe vitamine

øi minerale esenfliale, printre care fier, cupru, vitaminele A, B12,

D, E øi K.

Aproape toate afecfliunile alergice, inflamatorii sau metabolice

au legæturæ cu ficatul sau produc disfuncflii ale acestuia, amplificând

inflamafliile din corp øi provocând eczeme, astm, obosealæ øi infecflii

cronice, balonarea intestinului, sclerozæ multiplæ øi artritæ reumatoidæ,

care, la rândul lor, perturbæ funcflionarea ficatului.

Øi pentru cæ activitatea ficatului este continuæ, simptomele

afecfliunilor se fac simflite abia dupæ o anumitæ perioadæ. Oricum,

dacæ væ simflifli obosifli øi lipsifli de putere, este posibil ca ficatul sæ

aibæ nevoie de detoxifiere. Putefli verifica dacæ este necesaræ detoxifierea

completând chestionarul meu de la pagina 19.

Este sænætoasæ metoda de detoxifiere

a ficatului?

În trecut, când dietele se flineau doar cu apæ øi cu post negru,

practicanflii medicinei naturiste vorbeau despre o „crizæ vindecætoare“

care, pânæ sæ væ simflifli bine, væ face sæ væ simflifli, mai întâi,

ræu. Aceasta, însæ, era o simplæ crizæ øi are o explicaflie la fel de

simplæ: pentru siguranflæ, corpul nostru stocheazæ toxinele în flesutul

adipos (depozite de græsime). Când pierdem rapid din greutate,

DETOXIFIEREA FICATULUI ÎN 9 ZILE • 13

More magazines by this user
Similar magazines