Detoxifierea ficatului 9cc

litera.ro

Detoxifierea ficatului 9cc

● ochi mai strælucitori

● gândire mai limpede

Dacæ dorifli beneficii mai mari, urmafli dieta mai multæ vreme.

Sæ punem în practicæ aceste sfaturi!

Fiona McDonald Joyce, care ne°a furnizat toate refletele minunate

pentru aceastæ carte, este terapeut nutriflionist ION calificat

øi consultant în domeniul culinar. Specialitatea ei este sæ facæ

preparate sænætoase øi gustoase. Înainte de a se cæsætori øi în timp

ce elabora aceste reflete, a urmat dieta mea de nouæ zile pentru

detoxifierea ficatului pentru a°øi rezolva anumite probleme ale

tenului. Ne°a transmis cæ rezultatele au fost excepflionale: în ziua

nunflii era strælucitoare!

Capacitatea curativæ a dietei mele de nouæ zile pentru detoxifierea

ficatului mi se pare evidentæ. Sæ væ dau un exemplu: recent,

am avut nevoie de aceastæ dietæ dupæ ce am încheiat un turneu

dificil de conferinfle în stræinætate, urmat de o schimbare de domiciliu

øi de un exces culinar de Paøti. Dupæ doar douæ zile m°am

simflit cu bateriile complet încærcate øi cu sænætatea în formæ

maximæ. E uimitor cât de bine te redresezi într°un interval de timp

atât de scurt.

În aceastæ carte putefli afla amænunte în legæturæ cu renunflarea

la alimentele preferate øi importanfla refletelor apetisante când avefli

poftæ de alimente „interzise“. Vefli descoperi multe reflete atrægætoare,

interesante, bazate pe nutrienfli care pot deveni alimente de

bazæ chiar øi dupæ cele nouæ zile, fæcând ca metoda mea de detoxifiere

a ficatului sæ fie o experienflæ uøor de înfæptuit øi plæcutæ.

În cadrul programului de detoxifiere putefli consuma alimente

care intensificæ funcflia de detoxifiere a ficatului øi, de asemenea,

suplimente potrivite pentru ficat, astfel cæ vefli începe imediat sæ

væ simflifli mai bine. O ziaristæ scepticæ, Zoe Strimpel de la The Daily

Telegraph, a testat doar metoda de detoxifiere, færæ suplimente,

pentru o singuræ zi øi a spus: „M°am simflit, trebuie sæ recunosc,

sænætoasæ øi cu mintea limpede“.

Sæ recunoaøtem: schimbarea, de orice fel ar fi ea, este dificilæ.

Renunflæm, de obicei cu greutate, la lucrurile cu care ne°am obiønuit

– ne e greu, de pildæ, sæ ne schimbæm obiceiurile culinare

pentru a încerca un meniu nou øi o abordare gastronomicæ diferitæ.

DETOXIFIEREA FICATULUI ÎN 9 ZILE • 15

More magazines by this user
Similar magazines