Actorul Dan Tudor, judecat pentru „furtul“ unui spectacol - Curentul

curentul.ro
  • No tags were found...

Actorul Dan Tudor, judecat pentru „furtul“ unui spectacol - Curentul

04 actualMarți, 25 iunie 2013Pușcăriile românești se preschimbăîn edituri științifice(Urmare din pagina 1)curentul.roDeținutul N0049Bineînțeles că, dincolo de ușurarearegimului de detenție, bruscapasiune a pușcăriașilor pentruactivitatea cultural-științifică are șiun scop strict pragmatic: timpulutilizat pentru publicarea uneilucrări științifice, îi aduce autoruluio reducere a pedepsei similarăoricărui alt tip de muncă depusă încursul detenției. Cu singura deosebirecă această activitate este cumult mai plăcută decât oricare alta.Privitor la acest aspect, purtătorulde cuvânt al ANP, GeorgianaGherman, a detaliat, în primele zileale acestui an: „Pentru două zilede muncă, un deținut câștigă oreducere de pedeapsă de trei zile.Ca urmare, pentru 30 de zilelucrate, un deținut obține o reducerede pedeapsă de 45 de zile.”Bineînțeles că unul dintre cei maicelebri pușcăriași - autori de lucrăriștiințifice este Adrian Năstase, fostulpremier care, într-o perioadărecentă a vieții sale, a purtat unnume mult mai simplu și cu multmai ușor de ținut minte: „DeținutulN0049”. Condamnat la doi ani depușcărie în dosarul „TrofeulCalității”, domnul N0049 esteautorul unei cărți științifice intitulată,pompos, „ReprezentareaRomâniei la Uniunea Europeanăîn contextul reglementărilor interneși europene”. Mda, pacea și tihnacelulei și-au spus, probabil, cuvântulcăci, pentru scrierea uneiasemenea lucrări de specialitate i-au fost suficiente doar 30 de zile.Conform unor informații oficiale,la scurt timp după ce s-a refăcut înurma nefericitei tentative de a-șirade barba cu revolverul, fostulpremier a anunțat conducereaPenitenciarului Jilava că dorește săscrie o lucrare științifică. După cesolicitarea i-a fost aprobată, i s-apus în vedere că poate lucra întreopt și zece ore pe zi, având douăzile libere pe săptămână. A muncitpe brânci iar asta i-a adus bucuriade a-și vedea cartea publicată la oeditură acreditată pe lângăConsiliul Național al CercetăriiȘtiințifice din ÎnvățământulSuperior. În plus, în cea mai mareparte a detenției sale, AdrianNăstase a elaborat și un veritabil„Jurnal de bulău”, pe care l-a postatzilnic pe sait-ul său. Oficial, AdrianNăstase n-a avut acces la Internet.Ulterior, el ne-a povestit cumfiecare postare, scrisă chiar demâna lui, era preluată de rudeleapropiate și urcată pe sait. Aproapecă ni-l putem imagina ca pe un soide Abate Faria modern care, adusla pușcărie, venise pregătit, cu hârtiade scris lipită pe părțile interioareale lenjeriei intime de undeo desprindea, pe ascuns și o acopereacu „cugetările” pe care apropiațiile transferau, urgent, peInternet. Un alt distins ”intelectual”care și-a scris opera științifică încursul „stagiului” de perfecționarede la „Academia” de la Jilava esteSorin Ovidiu Vântu, intrat lapușcărie din cauza unui „fleac” deșantaj pentru care justiția l-a premiatcu un an de pușcărie. Posesoral unei vaste culturi de specialitate,pe care a început să o acumulezeîncă din pușcăriile de pe vremea„Epocii de Aur”, SO Vântu și-aconcentrat atenția asupra unuisubiect deosebit de vast, pe care l-a descâlcit în cartea „România -studiu comparativ între trei epociconsecutive: comunism, tranzițieși perspectivele comunitare”. Deșiau existat voci care au afirmat căacea cărțulie a fost plagiată de laun capăt la celălalt, Vântu a câștigat,și el o reducere a pedepsei cuexact 33 de zile.Moda „cărțilorcaptive”Dar, oricât ne-ar ofensa spiritulpatriotic, trebuie să recunoaștemcă, pe meleagurile noastre,„moda” lucrărilor științifice scriseîn pușcărie nu a fost „brevetată”,nici de Adrian Năstase, nici deSOV și nici de cine știe ce altpușcăriaș român. Nu! Cel care afolosit-o pentru prima dată a fostamericanul Kurt Treptow, condamnat,în 2003, la șapte ani deînchisoare pentru corupție sexualăși act sexual cu un minor. Istoricde meserie, el a fost eliberatcondiționat din Penitenciarul deMaximă Siguranță Iași, în februarie2007, după patru ani și jumătatede detenție, fiind primul deținutcare a ieșit din închisoare pentrucă a scris o lucrare științifică.Cartea care i-a grăbit eliberarea dinpușcărie s-a numit „The Life andTimes of Vlad Dracul”- „Viața șitimpurile lui Vlad Dracul.Reverberații asupra familiei”. Dar,succesul pe care l-au avut AdrianNăstase și S O Vântu, par să fi datun nou elan acestei mode publicistice.Conform datelor oferitede Administrația Națională aPenitenciarelor între anii 2006 și2013 au fost elaborate 31 de lucrăriștiințifice, iar în baza acestora 18deținuți au beneficiat de reducereapedepsei. Dacă în perioada 2006-2011 au existat doar 12 asemeneaautori norocoși, în 2012 au fostpatru iar în primele șase luni aleacestui an au fost deja doi. În timp,cinci astfel de lucrări științifice aufost elaborate, cu toate foloaselecuvenite autorilor, la PenitenciarulBucurești Rahova, patru înPenitenciarul București Jilava, câtetrei în închisorile din Oradea șiGalați, și câte două lucrări în celede la Codlea și Iași.Miron Cozma -deținutul„Scamă”Conform legislației în vigoare,de reducerea pedepselor beneficiazădoar autorii unor lucrări științifice.Literatura propriu-zisă,scrisă doar așa... de dragul literaturiinu se bucură încă de atențialegiuitorului. Ajuns în spatele gratiilor,condamnat la 18 ani depușcărie pentru dramaticele„Mineriade” în care a fost implicat,Miron Cozma, fostul lider alminerilor din Valea Jiului s-a făcutremarcat, printre multe altele, șiprintr-o adevărată obsesie pentruordine și curățenie în celulă. Iarpentru că nu exista fir de gunoi pecare să nu-l ridice de pe oriunde arfi fost, el a fost poreclit de colegiide celulă Deținutul „Scamă”. Iarpentru că, după cum bine știm,„românul s-a născut poet”, MironCozma se laudă că, în anii lungi depușcărie ar fi compus câteva sutede poezii. Din pedeapsa inițială, elnu a executat decât zece ani. Dar elnu a fost eliberat în semne deprețuire pentru vasta lui operă literarăci în urma unui decret degrațiere parțială a pedepsei pe carei-a acordat-o Ion Iliescu în decembrie2004.Un alt poet aflat după gratiieste Florin Geanopol care, știindcă opera literară nu-i poate aducereducerea pedepsei, are totușiambiția de a fi autorul celui mailung poem în versuri. Condamnatla 20 de ani, primiți pentru o crimădublă, el dorește să doboare recordulmondial la poezie, cu o creațiede 27.000 de strofe, pe care a scrisocât a fost încarcerat în diferitepenitenciare din țară. Din anul1996, când a fost încarcerat, și pânăîn decembrie 2012, când a fosteliberat condiționat, Geanopol alucrat, non-stop la poemul autobiografic„Scrisoare umanității”. Estevorba despre un poem-fluviu, careare 1.500 de pagini și cântăreascăîn jur de șase kilograme. Iar pe vremeaîn care era încarcerat înPenitenciarul Iași, Florin Geanopola făcut demersuri pentru ca recordullui să fie omologat de GuinessWorld Records.Pictori și sculptoriDe fapt, lumea pușcăriilor estecu mult mai complexă decât neînchipuim noi, cei care nu am apucatsă trecem pe acolo. Iar unii dintredeținuți sunt, cu adevărat nișteartiști, cărora arta, pe care de multeori și-au însușit-o chiar acolo, leaduce liniște și pace dar și prețuireacelor din jur. Încarcerat în penitenciarulde maximă Siguranță Iași,Ioan Babuș are de executat opedeapsă grea pentru fapte deosebitde grave pe care le-a comis la unmoment dat al vieții lui. Dar, depeste 18 ani, el pictează. Și o facecu atâta har, încât a fost invitat lanumeroase expoziții. „De pictat m-am apucat în penitenciar. Deși suntsculptor de meserie, mi-amdescoperit aici și această vocație.Îmi place ceea ce fac, iar timpultrece mai ușor. Am avut exponateși la Palatul Parlamentului. Nu amfăcut nicio școală în domeniu.Când eram închis la Rahova, ampictat icoana din spatele lui GigiBecali, cea cu Sfântul Gheorghe.Atunci Penitenciarul a vândut-o,iar eu am luat 10 la sută din preț.Lucrări de-ale mele au mai fostvândute și în Olanda”. Iar el nu estesingurul. Ajuns și el după gratii,fostul ministru Decebal TraianRemeș nu și-a descoperit, încă niciun talent artistic. Dar el a avut plăcutasurpriză de a afla că a devenit„muza” deținutului Ioan Duma,unul dintre cei mai talentați pictoridin Penitenciarul Baia Mare.Acesta se laudă acum că făcut îngrabă portretul fostului ministru alagriculturii a ajuns deja la familiaacestuia, autorul mândrindu-se cufaptul că Remeș s-a declaratextrem de încântat de cadoul primit.Chiar a promis că va dori un alportret, de data aceasta pe ulei.Așadar, lumea pușcăriilor este lafel de complexă ca aceea din libertate.Chiar și acolo fiecare om îșipoate găsi propriul loc, iar asta nuipoate aduce decât liniștea șipacea. Privind așa, de afară,aproape că-ți vie să crezi banculdespre bătrâna mămucă de la țarăcare, aflând că fiul ei, ajuns lapușcărie, are parte acolo de treimese pe zi, de oarece confort, și deoameni înțelegători, l-a sfătuit grijulie:„ai grijă cum te porți, dragumamii, să nu te dea ăștia afară deaici”.Vasile Surcel


Tribunalul București va hotărî pe 26iunie închiderea procedurii insolventei,arata sindicatul Hidrosind într-uncomunicat de presa. Potrivit reprezen -tanților sindicatului, după aceasta dataacționarii Hidroelectrica, cei care ausolicitat intrarea în insolvență, suntobligați sa facă o analiză serioasă amasurilor luate în această perioada șiasupra consecințelor insolvențeiHidroelectrica. Hidrosind consideră că„singurele măsuri foarte vizibile și intensmediatizate luate de administratoruljudiciar au fost împotriva salariaților“.„Hidroelectrica avea 5239 salariați îniunie 2012, a bugetat un nr.de 4900salariați pentru finalul anului 2013 dar aajuns deja la 4550 în iunie 2013! Înaceste două zile rămase sunt convins căadministratorul judiciar își va dovediîncă o data „puterea si determinarea” siva disponibiliza pe ultima suta de metrisalariați utili societății si persoaneindezirabile domniei sale“, se arata încomunicat.Potrivit acestuia, salariații dinHidroelectrica au trăit în aceastaperioadă o experiență traumatizantă, dincauza comportamentului „sub oricecritică al administratorului judiciar“.actual„Disprețul permanent manifestat fata desalariați, limbajul grobian, amenințărilela adresa conducerii Hidrosind ori decate ori aceasta a luat poziție împotrivasa, presiunile puse pe salariați si peliderii de sindicat din teritoriu,imixtiunea directa in problemelesindicatului, unele masuri care afecteazăfuncționarea in siguranță a instalațiilorenergetice, alte masuri luate in interespersonal, sunt doar câteva din abuzurilesăvârșite de administratorul judiciar“.Hidrosind arata ca au fost făcute plângeripenale împotriva administratoruluijudiciar, Remus Borza.Hidrosind mai arată că deși s-aangajat încă din prima săptămâna ainsolvenței că „reorganizarea Hidroe -lectrica se va face din punct de vedere almecanismelor economice” iar masurileprivind personalul vor viza „reducerea pecale naturala a personalului societății inperioada 2012-2014”, administratoruljudiciar a concediat dara respectareaprevederilor Contractului Colectiv deMunca privind criteriile de disponi -bilizare si plata salariilor compensatoriisute de salariați: unici întreținători defamilie, bolnavi de cancer, persoane cuhandicap sau alte boli grave, femeiînsărcinate sau aflate in concediu deîngrijire copil, salariați aflați in concediumedical, ingineri, economiști, muncitorisi informaticieni. Printre aceștia, si lidericurentul.roMarți, 25 iunie 2013 05Sindicaliștii îl acuză pe Borza:Singurele măsuri foarte vizibile luatede administratorul judiciar au fostîmpotriva salariațilorUn diplomat de carieră, Lilian Zamfiroiu,propus la șefia ICRDupă debarcarea lui Marga de laconducerea ICR, USL vine în sfârșit cu opropunere mai aproape de profesio -nalism și mai puțin politică decâtprecedentele. Astfel, diplomatul LilianZamfiroiu este susținut oficial de USLpentru obținerea acestui post. „USLsusţine şi va propune în Senat pe domnulLilian Zamfiroiu, actualul adjunct alambasadorului nostru la UNESCO, opersoană care, de şapte ani, este laUNESCO, extrem de familiarizat cuceea ce înseamnă diplomaţie culturală, opersoană cu o vastă experienţă în zonacultural-internaţional-diplomatică, unom care are capacitatea de a negocia, dea discuta, de a reuşi să ofere o atmosferăpotrivită unei asemenea instituţii(Institutului Cultural Român, n.r)“, aprecizat preşedintele Comisiei pentrucultură din Senat, Georgică Severin. El amai precizat că Lilian Zamfiroiu nu esteasimilat „unei tabere culturale“. LilianZamfiroiu - propus de USL pentrufuncţia de preşedinte al ICR - a absolvit,în anul 1987, Facultatea de Filologie aUniversităţii Bucureşti. După patru anide activitate didactică, el s-a angajat, cainspector de specialitate, în MinisterulEducaţiei, iar în 1997 s-a transferat laMinisterul Apărării Naţionale, DirecţiaRelaţii Publice. În anul 2001, a intrat,prin concurs, în Corpul Diplomatic şiConsular al României, obţinând graduldiplomatic de secretar 1 în CentralaMinisterului Afacerilor Externe. Întoamna lui 2001, a început să coordo -neze activitatea Direcţiei ArhiveDiplomatice a MAE. Comisiile reunitepentru cultură şi politică externă dinSenat au cerut, pe 17 iunie, revocarea luiAndrei Marga din funcţia de preşedinteal Institutului Cultural Român (ICR),precum şi a vicepreşedinţilor HoriaGârbea şi Vladimir Simon.Mădălin NecșuțuAproape 1.600 de minori români aufost opriți de către polițiștii de frontieră săplece din țară pentru că nu îndeplineaucondițiile legale pentru a călători înstrăinătate, informează, luni, InspectoratulGeneral al Poliției de Frontieră (IGPF).Poliția de Frontieră precizează că, înperioada vacanței de vară, numărulminorilor cetățeni români care ies din țarăse triplează față de o altă perioadă similarăa anului.În acest context, IGPF reamintește căcetățenii români minori pot călători înstrăinătate numai dacă sunt însoțiți de opersoană fizică majoră și cu acordulambilor părinți sau al reprezentantuluilegal și precizează că, în primele cinci luniale acestui an, polițiștii de frontieră nu aupermis ieșirea din țară a 1.578 de copii carenu îndeplineau condițiile legale pentru acălători în străinătate.„În primele cinci luni ale anului 2013,polițiștii de frontieră nu au permis ieșireadin țară a 1.578 de cetățeni români minori(aproximativ patru la sută din totalulminorilor care au ieșit din țară - 40.000cetățeni români minori), ca urmare afaptului că însoțitorii acestora nu aveaudocumentele necesare pentru a îndeplinicondițiile legale“, se arată în comunicat.IGPF precizează că, din cazuistică, s-aconstatat că celor mai mulți minori,de sindicat. În aceste situații, a fostsesizat Consiliul Național pentruCombaterea Discriminării (CNCD).Olga DumitrescuAproape 1.600 de minori nu au putut părăsițara în 2013 pentru că nu îndeplineaucondițiile legalecetățeni români, nu li s-a permis ieșirea dințară deoarece, fie părintele însoțitor nuavea acordul celuilalt părinte prin procurănotarială, fie însoțitorii minorilor, alțiidecât părinții, nu au prezentat cazieruljudiciar.Legea nr. 248/2005 prevede faptul căminorii pot ieși din țară în aceleași condițiica și persoanele adulte, în baza unuidocument de călătorie valabil - pașaportsau carte de identitate (minorii peste 14ani) - numai dacă sunt însoțiți de opersoană fizică majoră și cu acordulpărinților. (O.D.)


curentul.ro06Marți, 25 iunie 2013politicBREFDedicație(Urmare din pagina 1)Acum și datoriile s-autransformat în acțiuni dedragul lui Gruia.Privatizarea cu un singurcompetitor și cu trecereamonopolului – de la stat laprivat e în realitate opreluare neostilă. Ciudatguvern! La Oltchim aveaacceptul CE pentruconversia datoriilor înacțiuni și n-a făcut-opreferând o înmormântarecu cai mascați iar la CFRMarfă n-avea acceptul CEdar a făcut-o. Cert este căpremierul Ponta a fostmulțumit. Fiindbaschetbalist de duminică efericit să arunce la coș:„deci îl felicit pe dlFenechiu, s-au respectattoate legile, mă bucur că eun investitor român și nu unescroc cu genți de bani, e ofirmă mare, guvernul și-afăcut treaba, ministrulFenechiu și-a făcut treaba“.Și Gruia și-a făcut treaba cuei. Dar escrocul cu genți debani era tot român.Investitorul român Stoica s-a declarat mulțumit dar aconsiderat că CFR Marfănu s-a ruinat prin căpușareci „din cauza sistemuluigreoi“. Ar trebui să-i pupepicioarele sistemului căcidacă nu era atât de greoi decap, nu mai ajungeau întopul miliardarilor tot felulde șmecheri. Dupăfelicitări, dl Fenechiu artrebui să fie atent: înpolitică, felicitările suntadesea primul pas spredemisie sau demitere.Oamenii lui Felix s-ausimțit dimpotrivă neglijațide PNL cu care au protocolseparat despre care dl Ciucăsusține că „fizic, nufuncționează“. Ar fi unmariaj alb, platonic. Cei dinPC sunt supărați că n-auprimit un loc în ASF lanașul Rușanu unde i s-aoferit un scaun UDMR.Crin a tratat cu superioritate„gimnastica la televizor“ aPC după care a făcut elînsuși gimnastică la acelașipost: „coabitarea rămâneimorală, inestetică șipăguboasă“. Și îngrașă.Vezi Ponta, vezi Crin:„acum Băsescu nu maidecontează, își face de capîmpotriva noastră, pesocoteala noastră“. Cecoincidență! Și USL își facede cap împotriva noastră, șitot pe socoteala noastră“.Țal!Crin și pajul lui Felix mimeazăcearta în ACDAșa-zisele supărări dintreCrin Antonescu și Felix a fostdin nou mimate ca-ntr-o scenetăde mâna a două de la un teatrumic de provincie. Ca două țatefără vlagă, Crin și DanielConstantin s-au prefăcut că seceartă din nou pe temanefuncționalității Alianței deCentru-Dreapta. Tonul a fost datde către aghiotantul lui Felix,Daniel Constantin. Acesta avorbit într-o conferință de presasusținută în week-end la Bistrița,că Alianța de Centru Dreapta(ACD) este un proiect "care nu afuncționat" și că îi degrevează peliberali de sarcina de a mainegocia protocoale decolaborare cu PC în județele încare acestea nu există. De parcăun partid de sub% poate„degreva” sau obliga un aliatpolitic incomparabil mai mare săfacă ceva."Alianța de Centru-Dreapta este un proiect care nu afuncționat. Nu există protocol defuncționare la nivel local în 28de judete, chiar și în Bistrița-Năsăud. Asta e mai puținimportant, dar am trecut pesteaceste chestiuni și e într-un fel,dacă vreți, și o degrevare, osarcină pe care o luăm de peumerii Partidului NaționalLiberal de a negocia în fiecarejudeț protocol de colaborare cuPartidul Conservator", a spusDaniel Constantin.Ulterior,acesta și-a mai înmuiat tonul și aspus ca mai mult este o părere derău că relația din PNL și PC numai este cea fost, în condițiile încare liberalii caută să sedistanțeze de problemele înjustiție ale lui Felix Voiculescu."Mi-am exprimat regretul ca, dinpacate, acest proiect politic nu afunctionat asa cum ne-am fidorit. E o constatare pe care amfacut-o si eu, si domnulAntonescu. Nu este niciun motivde suparare, important este - sicred ca acesta este mesajul celmai important pentru cetateni -ca Uniunea Social Liberalafunctioneaza, va functiona incontinuare, pentru ca e mai multo obligatie. In primul rand este oobligatie pe care o avem catrecetateni. Cetatenii ne-au datincredere, avem o majoritatesolida, avem toate atuurile si nuavem niciun fel de scuza sa nuducem mai departe acest proiectsi programul de guvernare cucare a fost validat proiectulUSL", a afirmat presedintele PC.Antonescu se dă„gelos” pe relațiaPC-PSDPe de altă parte, Crin s-afăcut că-și atacă și el partenerulde coaliție. Dar o „agresivitate”soft, cât să întrețină praful înochi aruncat de la mijloculsăptămânii trecute. Antonescuafirmat, duminică seară într-oemisiune televizată de la trustulmedia al lui Felix, că"sentimentul său" este căactualul lider al PartiduluiConservator, Daniel Constantin,este mai apropiat de PSD și nu s-a arătat deranjat de perspectivaunei alianțe între PC și PSD."Sentimentul meu a fost acela caDaniel Constantin e mult maiapropiat de PSD. (...)Dacă vor saPopoviciu către Roibu: Ați transformat Timișoara în „Palmișoara”!Obrazul gros și hoția se poartă și la casemai mari. Chiar dacă vorbim de Timișoara,fruncea Banatului, și de un universitar detalia lui Nicolae Roibu. Un fel de EcaterinaAndronescu, dar în variantă masculină șimult mai slobodă la gură. Deputatul PDLTimiş Alin Popoviciu a declarat că primarulTimişoarei, Nicolae Robu (PNL), a "reuşit",după primul an de mandat, să facă o ţarăîntreagă "să râdă de Timişoara", supranumită"Palmişoara" din cauza palmierilorachiziţionaţi de municipalitate şi păziţi depoliţiştii locali. Deputatul PDL de Timiş AlinPopoviciu i-a transmis, ieri, o scrisoaredeschisă primarului municipiului Timişoara,Nicolae Robu (PNL), în care îi atrage atenţiaasupra faptului că, la un an de la preluareamandatului de edil, nu a prezentat un bilanţal realizărilor. Alin Popoviciu face referire,oficializeze legătura cu PSD efoarte bine, atunci să facă asta",a afirmat Antonescu. El a maiadăugat că la discuțiile cu PSDau asistat mereu și membri ai PCși că nu ar fost niciodată lăsațideoparte. Pseudo-cearta în ACDa apărut săptămâna trecută de lao scenă de Caragiale, în care ceide la PC au acuzat PNL-ul că nule-ar fi răspuns la o scrisoare pecare le-au trimis-o în urmă cudouă luni de zile.Dragoș Stănculescutotodată, la SMS-ul pe care l-ar fi primit dela primarul Nicolae Robu, în care este numit"nesimţit" şi "nemernic". „Aţi reusit să faceţica o întreagă ţară să râdă de Timişoara, catoate televiziunile naţionale să osupranumească «Palmişoara», oraşul în carepalmierii cumpăraţi de dumneavoastră suntpăziţi de poliţiştii locali. (…) Aţi descalificatuniforma de poliţist local punând agenţii săpăzească palmierii, oameni ai legii păzindcâţiva copăcei. (…) În schimb, nu aţieradicat cerşetorii Timişoarei, aşa cum aţipromis, nu aţi anvelopat 100 de blocuri, aşacum v-aţi lăudat că o să faceţi în fiecare an,nu aţi eliminat câinii de pe străzi, nu aţiscăpat de fâşiile de pământ de pe margineacarosabilului, nu aţi făcut mai nimic din ceeace v-aţi lăudat că o să duceţi la bun sfârşit înprimul an", se arată în scrisoare. (D.S.)Președintele PNL se pricepe, ca tot românul, la politică și la fotbalExistă o expresie ironică care spune că totromânul se pricepe la două lucruri: la fotbalși la politică. Din această categorie care parteși Crin Antonescu care nu vede foarte maridiferențe între ciclurile electoral șicampionatele de fotbal. Tocmai din acestmotiv, spune el, a fost de acord cu scurtareamandatului prezidențial la patru ani, tocmaipentru a se plia pe un sistem 2+2 agreat înapărare de mai toți antrenorii de fotbal. El aexplicat duminică seară că alegerile vor fi"din doi în doi ani, prezidențialele lajumătatea celor parlamentare (...) cum sunteuropenele și mondialele la fotbal, alternatedin 2 în 2 ani", a precizat el, cu referire lafaptul ca mandatul lui Traian Băsescu expirăîn 2014, iar alegeri parlamentare vom maiavea în 2016. "Eu am propus mandatul de 4ani. E destul", a comentat Crin Antonescu,explicând că "nu e bine sa lași foarte mult unșef într-un loc", pentru ca începe să existe o"dependență personală". Despre formaactuală de 5 ani a mandatului prezidențial,Crin Antonescu a spus încă o dată: "E totușimult!", reamintind că "și Iliescu șiConstantinescu și-au făcut ce au avut defăcut, și-au dat măsura fiecare, în 4 ani". El amai adăugat că astfel românii vor putea încontinuare să își aleagă președintele, să îi deaacestuia puterea, "dar nu toată puterea", adicăacesta "sa nu mai urzească, intrigărească tottimpul" astfel încât "favoriții săi să fie laputere, avantajați". (D.S.)


Prințul Edward și contesa de Wessexefectuează, luni și marți, o vizită înRomânia.În cadrul programului oficial, cei doivor participa la o suită de evenimentecare celebrează aniversarea a 75 de anide la înființarea British Council înRomânia.Potrivit unui comunicat alAmbasadei Marii Britanii la București,această ocazie marchează prima vizităoficială a prințului Edward și contesei deWessex în România. „Săptămânaviitoare, fratele lui (al prințului Charles -n.r.) cel mai mic, prințul Edward, vineîmpreună cu soția sa, Sophie. Nu este ovizită privată, de data aceasta este puțindiferit. Este o vizită oficială - vor veni înscopuri oficiale“, a spus ambasadorulbritanic Martin Harris.El a precizat că este vorba despreprima vizită oficială a unui membru alfamiliei regale de la aderarea Românieila Uniunea Europeană și a arătat că vizitaprințului Edward și a soției sale estelegată de o serie de aspecte din relațiilebilaterale: culturale, sociale, comercialeși economice.„Din punct de vedere cultural,aniversăm anul acesta 75 de ani de laînființarea British Council, care a apărutîn România în 1938. Am pregătit o seriede evenimente în jurul acestei aniversări,punctul culminant fiind petrecereaReginei, de marți, cu scopul de a marcaaceastă contribuție incredibilă pe caresocialPrințul Edward, fratele lui Charles,face prima vizită oficială în RomâniaBritish Council a avut-o în dezvoltarearelațiilor culturale româno-britanice“, aspus Harris.El a adăugat că, în al doilea rând, seîncearcă să se dezvolte în Româniainstituția premiului Ducelui deEdinburgh, care este un premiu pentrutineri.„Este un premiu care îi încurajeazăpe tineri să fie cetățeni independenți șiresponsabili, să își găsească oîndeletnicire nouă, să meargă într-oexpediție, să facă muncă în folosulcomunității. Este o modalitate foartebună de a-i pregăti pe oameni pentrustudiile universitare, dar și pentru viațape cont propriu. Prințul Edwardpatronează acest premiu, care a fostinițiat de tatăl lui, ducele de Edinburgh.Există planuri ambițioase de a dezvoltaaceastă instituție și în România și de a opune la dispoziția elevilor și studențilorromâni. Așadar, prințul Edward se vaimplica în acest proiect“, a spus Harris.British Council a deschis centrul dinRomânia încă din anul 1938, țara noastrăfiind una dintre primele patru țări dinlume în care s-a deschis un birou BritishCouncil, alături de Egipt, Portugalia șiPolonia.Înainte de 1989, British Council afuncționat ca secție culturală aAmbasadei Marii Britanii, având sediulîntr-o mică anexă din gradina ambasadeiși un personal format din doar patruangajați: doi englezi și doi români.Datorită enormei cereri de expertizăbritanică și informații despre MareaBritanie apărute în urma căderiiregimului comunist din România, încurentul.roMarți, 25 iunie 2013 071990 British Council a căpătat identitateproprie și și-a stabilit sediul într-o clădiredin centrul Bucureștiului.Mihaela DobrescuMarți are loc prima probă aEvaluării NaționaleElevii claselor a VIII-a încep marți, EvaluareaNațională, cu prima probă scrisă la Limba șiLiteratura Română. Examenul va începe la ora 9.00iar elevii sunt așteptați mai devreme cu o oră la școlileunde dau probele, având în vedere că la 8.30 trebuiesă fie toți în clase.Listele cu repartizarea copiilor în sălile de examensunt afișate de luni, iar părinții au fost invitați dediriginți să consulte aceste liste cu o zi înainte deexamen. "Primul subiect din cadrul probei scrise laLimba Română presupune un text literar la primavedere din categoria de texte studiate de către elevi",a explicat profesoara de Română Iulia Pop, de laColegiul Național "Sfântul Sava“ din Capitală.Profesoara le recomandă elevilor să fie foarte atenți lacerința de sinonimie din prima parte. Spre exemplu,dacă cerința cere un sinonim la un adjectiv, atuncielevul trebuie să se gândească tot la un adjectiv.Examenul de Capacitate va continua pe 26 iunie cuproba scrisă la Limba și Literatura Maternă, urmândca pe 27 iunie să aibă loc proba scrisă la Matematică.Rezultatele vor fi afișate pe 29 iunie până la ora 16.00iar contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi înintervalul orar 16.00-20.00.Prima repartizare computerizată în învățământulliceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a va avealoc în 16 iulie. Afișarea în unitățile de învățământgimnazial a listelor cu absolvenții repartizațiproveniți din școlile respective și a listei cu locurileneocupate în licee se va face în 17 iulie, iar dosarelede înscriere se vor putea depune între 17 iulie și 26iulie. Cea de-a doua repartizare computerizată aabsolvenților de clasa a VIII-a care nu au fost cuprinșiîn prima etapă va avea loc în 25 iulie, iar a treia etapăse va desfășura în perioada 5 – 6 septembrie. (I.T.)Polițiști români, detașați la Albena șiNisipurile de Aur pe perioada veriiPolițiști români, vorbitori delimbă bulgară, vor fi detașați înperioada 1 iulie - 31 august înstațiunile Albena și Nisipurile de Aurpentru a veni în întâmpinareanevoilor cetățenilor români alături decolegii bulgari, se arată într-uncomunicat de presă.Potrivit Inspectoratului Generalal Poliției Române (IGPR), nouaconducere a Ministerului de Interneal Republicii Bulgaria și-amanifestat, printr-o scrisoaretransmisă șefului Poliției Române,dorința de a continua practicastabilită în anii anteriori, de efectuarea unor activități comune de patrulareîn stațiuni, în perioada sezonuluituristic.Astfel, partea bulgară a agreatcontinuarea detașării de polițiștiromâni în Bulgaria, în stațiunileAlbena și Nisipurile de Aur, înperioada sezonului estival 2013, învederea realizării unor patrule mixtecu polițiștii bulgari.„Vor fi detașați polițiști români,cunoscători de limba bulgară înperioada 1 iulie - 31 august, în câtetrei serii, respectiv 1 iulie - 20 iulie,21 iulie - 10 august și 11 august - 31august. În fiecare stațiune, vor fidetașați câte doi polițiști pentrufiecare perioadă“, se arată încomunicatul de presă.Șeful Poliției Române, chestorșefde poliție Petre Tobă și secretarulgeneral al Ministerului de Interne alRepublicii Bulgaria, au semnat, în 28iunie 2010, la Giurgiu, „Regulileprivind realizarea controalelor rutierecomune în zona de frontieră precumși a misiunilor de patrulare comune aautorităților competente din Româniași Republica Bulgaria în vedereaasigurării ordinii și liniștii publice“pentru efectuarea de activități depatrulare, în echipe mixte, înstațiunile bulgărești unde seconcentrează un număr însemnat deturiști români. (O.D.)Bac 2013: Trei zilepentru evaluareacompetențelorlingvisticeCandidații la prima sesiune aexamenului de bacalaureat vorsusține de marți, 25 iunie, și pânăvineri, 28 iunie, proba de evaluare acompetențelor lingvistice într-olimbă de circulație internațională,potrivit calendarului aprobat deMinisterul Educației Naționale.Probele scrise ale examenului debacalaureat vor începe în data de 1iulie cu limba și literatura română,care va fi urmată în 2 iulie de probala limba maternă și în 3 iulie de probaobligatorie a profilului.Proba scrisă la alegere aprofilului și specializării se va da pe5 iulie iar rezultatele vor fi afișate pe8 iulie până la ora 12,00. Tot înaceeași zi până la ora 16,00 se vorputea depune contestațiile.Rezolvarea acestora se va face între 9și 11 iulie iar afișarea rezultatelorfinale pe data de 12 iulie.Un elev care nu se prezintă laprobele orale poate participa laprobele scrise, însă nu poate promovaexamenul de bacalaureat, precizeazămetodologia aprobată de MEN.Pentru susținerea examenuluinațional de bacalaureat în sesiuneaiunie - iulie s-au înscris 187.898 deelevi. (O.D.)


curentul.ro08Marți, 25 iunie 2013Federația „SolidaritateaSanitară“ din Româniasemnalează printr-uncomunicat de presă remisziarului „Curentul“, fondulcrizei din sănătate care ducela plecarea medicilor din țarădar și la preferințelepacienților care aleg serviciimedicale din străinătate îndetrimentul spitalelor dinRomânia.„Demisiile medicilor șiale asistenților medicali auînceput deja de câțiva ani,putând fi constatate înnumărul tot mai mare al celorcare părăsesc România pentrucăutarea unui trai mai bun.Dacă ele vor fi urmate de„demisiile“ pacienților româninu putem decât să constatămfaptul că este vorba de demisiidin calitatea de cetățean alacestui stat. Migrația afec -tează în mod iremediabilcapacitatea sistemului de aacorda servicii medicale decalitate.“, se arată în comu -nicat. Intenția clară demigrație, urmată de demersuriîn acest sens, se menține deaproximativ șapte ani între 12și 14 la sută din totalulsalariaților din sănătate.Aproximativ 40 la sută dintresalariații din sănătate iau înconsiderare posibilitatea ple -cării în alte state. „Plecareacolegilor are drept principaleefecte asupra celor rămașisporirea sarcinilor de serviciuși prelungirea programului delucru, accentuate de blocareaangajărilor în sistemul sanitar,fără ca acestea să fie dublatede creșterea proporțională aveniturilor.“, conform SS.„Aproximativ 84 la sută dinsalariați reclamă deficit depersonal la locul de muncă.Peste 56 la sută dintre salariațiindică un nivel mare și foartemare de stres la locul demuncă. Riscul de îmbolnăviriprofesionale se situează peprimele locuri între factoriicare afectează calitatea viețiiprofesionale, fiind indicat depeste 60 la sută dintrerespondenți. Aproximativ 82la sută dintre salariați suntnemulțumiți față de salariul pecare-l au; 30 la sută din eiindică un nivel foarte mare alinsatisfacției. Grija față depacienți ocupă primul loc înopțiunile salariaților“, acesteasunt doar câteva informații pecare le oferă „Studiul privindnevoile specifice de consilieresi orientare profesionala alesalariatilor din sanatate“,realizat de „SolidaritateaSanitară“.Problemele menționate încomunicat nu sunt lăsate fărăsoluții, însă Ministerul Sănă -tății este cel care trebuie să seocupe de implementarea uneisocialMedicii și asistenții medicalidin România au început dejasă demisionezereforme a sistemului sanitarpentru a reduce riscurileintrării într-un colaps eco -nomic. „În opinia noastrăsingura posibilitate deremediere urgentă a situațieiatât în ceea ce priveștesituația salariaților cât și cea apacienților poate fi deschisădoar de o reformă a siste -mului de finanțare a sănătății,care să aibă drept rezultat ocreștere semni ficativă aresurselor finan ciare alocateunităților sanitare.“ În acestsens, creșterea salariilor însistemul sanitar depinde decreșterea încasărilor labugetul asigurărilor sociale desănătate, asumarea cheltu -ielilor sociale de sănătate(aferente pacienților carebeneficiază de scutiri) decătre stat, la nivelul de cost alacestora și nu prin inter -mediul unei asigurări plătităla nivelul minim al cotizației,așa cum se practică în acestmoment, stabilirea pachetuluide bază de servicii medicaleluând în considerare costurilede piață ale acestora - canivelul de servicii me dical cepoate fi asigurat în mod realpopulației în baza resurselorcolectate, introdu cereaasigurărilor comple mentare,în condițiile unui nivel dedeductibilitate cât mai ridicat.Irina TracyLista medicamentelorcompensate va fiactualizată în această varăSecretarul de stat în MinisterulSănătății, dr. Adrian Pană, a declarat, cuocazia prezenței sale la ConferințaNațională a Federației AsociațiilorBolnavilor de Cancer din România(FABC) de la Poiana Brașov, că listamedicamentelor compensate va fi actua -lizată în această vară și că obiectivulministerului este reformarea actualuluiprogram național de oncologie.„În același timp, obiectivul nostru estereformarea actualului program național deoncologie. De fapt, nu este un programnațional cu adevărat, ci putem vorbi doardespre o activitate națională de chimio -terapie. Un program național presupunemult mai multe lucruri“, a spus oficialuldin MS.Federația Asociațiilor Bolnavilor deCancer din România susține nevoiaînființării, alături de celelalte comisii despecialitate din Ministerul Sănătății, aunei comisii de medicină personalizată -medicina viitorului, care sa elaboreze, înstrânsă colaborare cu celelalte comisii despecialitate și cu reprezentanțiipacienților, strategiile de viitor pentruadaptarea sistemului medical românesc laprovocările medicinei personalizate.Modelul este deja aplicat cu succes înStatele Unite ale Americii. PreședinteleFABC, Cezar Irimia, a apreciat progreseledin ultimii ani în domeniul oncologiei cafiind „extraordinare“.„Progresele din ultimii ani, îndomeniul oncologiei, au fost extraor -dinare. Atât ca mod de înțelegere a bolilormaligne, cât și din punctul de vedere altratamentului. Numai că, din păcate,pacienții români nu au acces la acestemolecule moderne, printre care și câtevamedicamente personalizate, din cauzafaptului că lista medicamentelorcompensate nu a fost actualizată de 5 anide zile“, a spus Irimia. (O.D.)Raport ONU: În anul 2100România va avea doar12 milioane de locuitoriRomânia va avea din ce în ce maipuțini locuitori în următorii ani. Potrivitunui raport al Organizației NațiunilorUnite, peste 90 de ani în țara noastră vormai fi doar 12 milioane de locuitori, fațăde peste 21 de milioane în prezent.Datele ONU arată că în 2025România va mai avea puțin peste 20 demilioane de locuitori. La jumătateaacestui secol, în țară vom mai rămânedoar 17 milioane. În anul 2100, numărulromânilor va coborî la doar 12 milioane,adică vom fi mai puțini decât eram în1950. Există însă și o veste bună.Speranța de viața a românilor va crește înurmătoarele decenii. Un român va trăi, înmedie, aproape 79 de ani la orizontulanului 2050. În 2100, speranța de viață vafi și mai mare, de 85 de ani, cu aproapezece ani mai mult decât este în prezent.Nu toate țările vor înregistra un declinal populației. Numărul locuitorilor Terreiva continua să crească. Omenirea vanumăra 9,5 miliarde de suflete în 2050,iar la sfârșitul secolului populația globuluiva ajunge la aproape 11 miliarde. (M.D.)COMUNICAT DE PRESĂCONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI„Practică mai bună pentru viitori manageri-manageri mai buni pentru viitor!“PublicitateUniversitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir șiAsociația Studenților din Universitatea Politehnica din București – AS POLI, organizează în data de 26.06.2013conferința de închidere a proiectului „Practică mai bună pentru viitori manageri-manageri mai buni pentru viitor!“.Evenimentul va avea loc la Universitatea POLITEHNICA din București, în Amfiteatrul AN010, Splaiul Independențeinr. 313, începând cu ora 10.00.Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013, Axa prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“ Domeniul major de intervenție: 2.1„Tranziția de la școală la viața activă“ s-a desfășurat în perioada 01.01.2012 – 30.06.2013 și a contribuit la îmbunătățirea rateide ocupare în rândul absolvenților programelor de masterat, prin dezvoltarea competențelor specifice de muncă și acumulareaexperienței necesare unei tranziții facile a acestora pe piața muncii, prin participarea la stagii adecvate de pregătire practică.Ca invitați vor fi reprezentanți din mediul universitar, reprezentanți ai agenților economici-parteneri de practică.În cadrul conferinței de închidere va avea loc și festivitatea de premiere a studenților-masteranzi care au obținut cele mai bunerezultate.Pentru informații suplimentare:Persoana de contact: Georgiana MOICEANU, Tel: 0736.383.457Site oficial al proiectului: www.manageridesucces.roe-mail: practica.aspoli81521@gmail.com


Rate ROBID/ROBOR7 zile 4,23 % 4,73 %1 lună 4,05 % 4,55 %3 luni 4,03 % 4,53 %6 luni 4,05 % 4,80 %9 luni 4,07 % 4,82 %12 luni 4,08 % 4,83 %Cotații valutareCursurile pieței valutarevalabile pentru data de25.06, anunțate de BNRValutăDolarul australianAUDLeva bulgăreascăBGNDolarul canadianCADFrancul elvețianCHFCoroana cehăCZKCoroana danezăDKKLira egipteanăEGPEuroEURLira sterlinăGBP100 Forinți maghiari HUF100 Yeni japonezi JPYLeul moldovenescMDLCoroana norvegiană NOKZlotul polonezPLNRubla ruseascăRUBCoroana suedezăSEKLira turceascăTRYDolarul americanUSDRandul sud-africanZARRealul brazilianBRLRenminbi-ul chinezesc CNYRupia indianăINR100 Woni sud-coreeni KRWPeso-ul mexicanMXNDolarul neo-zeelandez NZDDinarul sârbescRSDHryvna ucraineanăUAHDirhamul Emiratelor Arabe AEDGramul de aurXAUDSTXDRRON3,16032,31153,29633,68530,17500,60610,48804,52095,29131,51403,51000,27680,57301,04760,10430,52001,77153,41790,33521,51290,55720,05770,29620,25732,66010,03940,41930,9306141,90245,1802Lucrările de reabilitare a DN Craiova-Calafat, care trebuie să preia traficul de pepodul Calafat-Vidin, și pentru care premierulPonta a avertizat cu rezilieri de contractedacă ritmul de execuție scade, au fostfinanțate cu zero lei de la buget pe un tronsonși doar 5 milioane lei pentru al doilea.Lucrările sunt finanțate în proporție de50% de Banca Europeană pentru Investiții(BEI), dar din bugetul național nu a fostalocat niciun ban pe acest an pentru execuțiade lucrări la contractele finanțate dinîmprumutul BEI pentru etapa V dereabilitare a drumurilor naționale, autoritățileredactând un act adițional la contract princare antreprenorul să accepte să executelucrarea pe tronsonul Craiova-Galicia Maredin surse proprii și să își recupereze baniiulterior. În etapa V de reabilitare adrumurilor naționale au fost cuprinși pentrureabilitare 596 kilometri de drum național,inclusiv tronsonul Craiova-Galicia Mare,prima secțiune a drumului Craiova-Calafat.Lucrările la drumul național Craiova-Calafat au fost împărțite în două secțiuni,respectiv Craiova-Galicea Mare, undeconstructor este firma Delta ACM 93, șiGalicia Mare-Calafat, unde lucrează firmagrecească Mochlos.În urmă cu zece zile, la inaugurareanoului pod între România și Bulgaria,Calafat-Vidin, premierul Victor Ponta adeclarat că a convocat conducereaCompaniei Naționale de Autostrăzi șiDrumuri Naționale (CNADNR) pentrudiscuții privind stadiul lucrărilor la drumulPentru a-și masca incompetența, reprezentanții USLînceacă încă o dată să-și însușească fraudulos meriteleguvernelor anterioare. Rușinos! Investițiile anunțate deDraxlmaier în Satu Mare reprezintă rezultatulnegocierilor directe purtate de Guvernul PDL cucompania germană pentru acordarea unui ajutor de statde peste 10 milioane euro.Marele producător de componente auto va investicirca 30 de milioane de euro la Satu Mare pentrufabricarea unor componente Mercedes-Benz. Primarulmunicipiului Satu Mare, Dorel Coica, încearcă să îșiasume meritele pentru această investiție spunând căprimăria municipiului Satu Mare a sprijinit companiagermană pentru a deschide noua unitate de producție.economicLucrările la DN Craiova-Calafat, undePonta avertiza cu rezilieri de contract,finanțate cu 0 lei de către guvernnațional Craiova-Calafat, care trebuie săpreia traficul rutier de pe acest pod, și a arătatcă, dacă firmele de construcție nu păstreazăritmul, contractele vor fi reziliate.Săptămâna trecută, în ședință de guvernși în fața presei, premierul Ponta i-a spusministrului delegat pentru Proiecte deInfrastructură, Dan Șova, în subordineacăruia lucrează CNADNR, să aibă grijă "săse lucreze cu adevărat" pe tronsonulCraiova-Calafat.Un document guvernamental relevă însăcă, de la bugetul pe 2013, pentru tronsonulCraiova -Galicia Mare nu a fost alocat niciunban, iar autoritățile au redactat un actadițional la contract prin care antreprenorulsă accepte să execute lucrarea din surseproprii și să își recupereze banii undeva înprima parte a anului viitor. Pentru tronsonulGalicia Mare-Calafat, Guvernul a alocat osumă infimă, de 5 milioane lei, iar lucrărilesunt efectuate în proporție de 2%. Guvernula transmis deja notificări în acest sens cătreconstructori privind bugetul alocat."În conformitate cu prevederilearticolului 28 din Legea bugetului, au fosttransmise notificări referitoare la faptul că, înanul 2013, bugetul alocat pentru execuția delucrări la contractele finanțate dinîmprumutul BEI - etapa V de reabilitare adrumurilor naționale este 0 lei. Astfel, pentrucontractul de lucrări privind reabilitarea DN56 Craiova-Galicia Mare, bugetul alocatpentru execuția lucrărilor în anul 2013 este 0lei, stadiul fizic al contractului fiind 25%(lucrări executate în 2012). În prezent, este înAproape 1.200 de firme au intrat în insolvență doar în luna maiUn număr de 1.164 de firme au intrat înincapacitate de plată în luna mai, astfel că dela începutul anului au fost înregistrateaproape 7.100 de dosare de insolvență, cu4,5% mai puține decât în aceeași perioadădin 2012, potrivit Oficiului Național alRegistrului Comerțului (ONRC).Numărul de insolvențe este mai redusfață de cel din luna mai (1.460). În intervalulianuarie-mai 2012, 7.427 de firme au intratsub incidența legii insolvenței la nivelulîntregii țări. În Brașov, Dolj și București aufost înregistrate cele mai multe insolvențe înprimele cinci luni, cu 729 (în creștere cu63,1% față de 2012), 629 (+38%), 554 (-3,3%) decât în primele cinci luni al anuluitrecut. La polul opus se situează județulCălărași, cu 15 insolvențe, și Harghita, undenicio firmă nu a intrat în incapacitate de platăîn perioada analizată.Cele mai multe societăți care s-auconfruntat cu dificultăți financiare sunt înEconomia de dreaptaPDL a semănat, USL vrea să culeagă!Investițiile Draxlmaier în Satu Mare sunttransformate în dividende politice de către USL,deși ele se datorează ajutorului de stat dat deguvernul PDLNimic mai fals! Tot ce a făcut primăria a fostreconstrucția drumului de acces către uzina companieidin Satu Mare, proiect finanțat din sursele FNDR.Decizia Draxlmaier de a investi în Satu Mare a fostluată ca urmare a negocierilor directe purtate decompanie cu Guvernul Boc în data de 3 noiembrie 2011și cu Guvernul Ungureanu în data de 21 martie 2012.Am participat, în calitate de consilier de stat peprobleme economice al primului-ministru, la toatediscuțiile cu reprezentanții companiei germane. În urmaacelor întâlniri s-a stabilit ca Draxlmaier să beneficiezede „Schema de ajutor de stat privind asigurareadezvoltării economice durabile”, tocmai în scopulsporirii investițiilor străine făcute în România pentrucurentul.roMarți, 25 iunie 2013 09curs de semnare un act adițional prin careantreprenorul a fost de acord să executelucrările de construcție din surse proprii,urmând ca plata acestor lucrări să fie făcutăîn primul trimestru al anului 2014", se aratăîn documentul guvernamental redactat lafinele lunii mai.În același document se afirmă că pentrulucrările de reabilitare a tronsonului GaliciaMare-Calafat, a doua secțiune a întreguluidrum, bugetul alocat în acest an este de doar5 milioane lei, stadiul fizic al contractuluifiind astfel de 2%, în condițiile în careordinul de începere a lucrărilor a fost emis înseptembrie anul trecut. Lucrările deextindere a părții carosabile au început la 20mai acest an. Cele două tronsoane ale DN 56Craiova-Calafat au o lungime de 84kilometri.Dan Marincontinuare cele din domeniul comerțului,2.200 intrând în insolvență, dar și cele dinindustria prelucrătoare - 848 și construcții -928. În același interval a fost suspendatăactivitatea a 10.702 de firme, cu circa 1%mai multe decât în perioada ianuarie-mai2012. Numărul firmelor care au intrat îninsolvență de la declanșarea crizei, în 2008,trece de 90.000, dintre care 16.400 au intratîn incapacitate de plată în 2012.Dan Marincreșterea capacităților de producție și majorareanumărului de angajați. Acordul de finanțare a fost emisîn data de 5 aprilie 2012, în timpul guvernării PDL, iarvaloarea ajutorului de stat aprobat a fost de 10,22 mil.euro. Obligația celor de la Draxlmaier pentru a primiaceastă finanțare era o investiție de 31,7 mil. euro pentrucrearea a 989 noi locuri de muncă. Adică exact ceea cese întâmplă acum. Acesta este adevărul! PDL a semănat,USL vrea să culeagă!În timpul anilor grei de criză economică, GuvernulPDL a sprijinit 22 de proiecte mari de investiții șicrearea a peste 6.000 de noi locuri de muncă acordândajutoare de stat de peste 270 milioane euro din 2009până în luna mai 2012. Este vorba de: Delphi DieselSystems, Automobile DACIA, Premium Aerotec,LUFKIN Industries, REMAR, Toro, Rombat, StyriaArcuri, Gral Medical, Honeywell, Altius International,Cord Romania, IPORO, Contitech, Aplast Glass,Romcab, Makita EU, Clinica Polisano, Bosch Rexroth,Draxlmaier și My Plast Investments.Câte investiții mari a atras USL de când e laguvernare în România?Andreea PaulDeputat de Țara Oașului, Satu Mare


curentul.ro10Marți, 25 iunie 2013Poate cel mai însuflețit român dinValea Timocului (estul Serbiei -n.r.),părintele de la Malainița Boian Alexan -drovici a avut amabilitatea de a vorbipentruCurentul“ despre cât de importanteste ca statul român să lupte pentrucrearea unui cadrul legal pentru caromânii de pe Valea Timocului, denumiți„vlahi“ de autoritățile de la Belgrad. Îninterviul acordat pentruCurentul“,părintele ne-a spus că lucrurile în acestsens se mișcă greu și tocmai de aceea ar finevoie de presiuni suplimentare ale Bucu -reștilor pe fondul dorinței Serbiei de ade ra -rea la UE și implicit de respectare a drep -turilor minoritățile de pe teritoriul său.Părinte, în primul rând spuneți-necâți români trăiesc în Valea Timocului șicând a fost ultimul recensământ?Este vorba despre 154 de sateromânești, plus 48 de localități mixte, iardupă numărul locuitorilor ajungemundeva la 300 – 350.000 de români în modreal. Conform recensământului, în 2002,au fost 40.000 de „vlahi“ declarați și circa3.000 de „români-români-rumâni“. La noiexistă sinonimia asta, dacă cineva teîntrebă în limba sârbă dacă ești vlah și căvorbești „vlașki“, adică limba vlahă, dardacă te întreabă în grai, în limba română,la noi în limba română nu există termenulvlah – este rumân și rumânește. Pentrumine „rumân“ este și părintele Ștefan, șidumneavoastră și bunica mea iar laRomânia îi zicem „Rumânia“ pentru că la1833 când ni s-a rupt toate legăturile și cuțara, și cu biserica mamă, și cu toateinstituțiile poporului român, atunci ni s-aconservat limba aia vorbită atunci. Chiarși acum prin satele acestea din Oltenia șiBanat, oamenii de la sat zic că sunt„rumâni“ și vorbesc „rumânește“.Vă rugăm să ne explicați ceînseamnă, în viziunea statului sârb,„vlah“ și ce înseamnă „român“ și cumconsideră ei că s-ar manifesta acestă așanumitădiferență?Statul sârb are nițcai pioni încomunitatea noastră. Sunt oameni pentrucare unele interese necinstite se vând. Șiatunci vor să creeze diferența între „vlah“și român. De ce? Până acuma ceva timp,nici în România nu a fost cunoscută treabaasta cu vlah și român și atunci statul sârbs-a folosit de acest lucru. Vlahii seamănăceva cu românii, dar nu sunt români și nuau „țară-mamă“. Pentru că „țara-mamă“este garant că o minoritate nu va fiasimilată și nu se va pierde. Atunci, ei vorsă ne rupă legătura cu „țara-mamă“ și așas-a născut povestea că „vlahii“ sunt unaiar românii sunt alta. Iar noi, ca bisericăortodoxă română din Timoc, cu uneleasociații și partide politice din Timoc – nutoate -, susținem sinonimia că vlahii suntegal cu românii. Iar ca exemplu pe care îlfolosesc foarte des: anul trecut al fost laslujbă la Arad, unde a slujit Întâi StătătorulBisericii Cehiei și Slovaciei, PreasfințitulChristoph, care atunci când îl pomenea înliturghie pe Patriarhul nostru spunea înslavonă: „Pomelni Gospodi VlașkoPatriarha Daniel“ și „Vlașko Episcopsco“,adică pe patriarhul vlah Daniel șiEpiscopatul Vlah. Deci pentru aceștia nuexistă termenul „român“, ci socotesc căromânii sunt vlahi. Mai nou, au început săfolosesc și termenul de „român“, dar înlimbajul bisericesc vechi nu existătermenul de „român“.Autoritățile sârbe locale și centraleaplică tratamente diferite celor două așanumitecomunități de vlahi și români?Acum trebuie făcută o precizare. ÎnVoivodina (nordul Serbiei – n.r.), înBanatul sârbesc, există circa 35.000 deromâni care au moștenit drepturi deoareceerau în Imperiul Austro-Ungar iar noi (ceidin zona Timocului -n.r.) eram în ImperiulOtoman iar acum aceea sunt recunoscuțica români și așa a fost dintotdeauna. Apartotuși câteva recensăminte unde ei au fostînscriși ca vlahi, dar la ultimul recen -sământ al Regatului Sârbilor-Croa ţilor-Slovenilor, în 1921, cunoaște numairomâni care era în număr de peste 170.000.Care este momentul care a declanșataceastă împărțire a românilor?Haideți să ne întoarcem și noi puțin înistorie. Când România nu era unită, șiexista Țara Românească, în limba sârbă ise zicea „Vlașka“ și atuncea la începutulsecolului XIX, noi eram înscriși ca„vlasi“. Când s-a format România, noiîncă de la primul recensământ am fostînscriși ca „rumâni“, ceea ce înseamnă căstatul sârb a recunoscut că noi facem partedin poporul român. Asta este o dovadăistorică și științifică. În 1921 are locultimul recensământ care ne vede pe toțidrept români. După aceea, Biserica sârba aînceput să scrie în matricole (luare înevidență -n.r.) toate datele și scria„rumân“ iar apoi apoi au început să scrie„sârb“. În 1948 se face primul recen -sământ după război (Al Doilea RăzboiMondial – n.r.) și atunci, după venireacomuniștilor, apar „vlahi“ și „români“.Români în Banat (sârbesc -n.r) și vlahi înTimoc. Din peste 100.000 de români în1948, la următorul recensământ care s-aținut în 1952 a scăzut numărul lor la maimult de jumătate.Credeți că dacă se vor construi școliîntr-un mediu organizat, cu timpul se vorrezolva și aceste probleme deoarece estevorba și de educație?Sigur, și este vorba și de atmosferacare trebuie schimbată. Cum că ești de„clasa a doua“ și că faci ceva împotrivastatului sârb dacă vrei ceva în limba șicultura ta. Dar să ne întoarcem larecensământ. Oamenii din localitateanoastră care țin de securitatea sârbă dinanumite interese sau obligații, au ieșitimediat după recensământ cu dateleneoficiale. Au spus ca români s-audeclarat circa 9.700 – 9.900, să zicem înjur de 10.000 iar vlahii între 120.000 și140.000. Practic, o creștere de trei ori și acelor care s-au declarat români și a celorcare s-au declarat vlahi. Vă spun că asta aieșit pe site-urile lor, a organizațiilorsecuriste care poartă nume românesc.După acest moment trece un an de zile șin-avem rezultate. Lumea încurajată iarRomânia mai face presiuni, se iese cudatele oficiale: 2.900 de români și 35.000Interviu„România trebuie să facăpresiuni politice la Belgrad“Interviu cu părintele Boian Alexandrovici, preot protopop Malainițade vlahi. Mai puțin decât data trecută (larecensământul trecut -n.r.). Una dintrescuze a fost că pe cei plecați în străinătatei-au șters din registre. Astea sunt dateoficiale. Acum cu școala, acum s-a începutun proiect-pilot pe care ei îl obstrucțio -nează întotdeauna. Vinerea după ce copiitermină orele pleacă cu autobuz sau alttransport până în sate. Ei pun orele delimbă română vinerea la ora 5 seara. Șicare să vine și cine să-i aducă. Mai mult,nu dau veste deoarece sunt trei grupuri șitrei școli și nu fac toți în același loc. Într-ovinere fac într-o școala, în altă vineri înaltă școală și tot așa. Apoi ei mai schimbăși orarul de la orele 14 la 15, apoi alții dela 15 până la 16, și așa schimbă mereu șinu dau veste la copii. Eu știu pentru cănepoata mea merge și din circa 29 decopii, merg la aceste ore numai doi-treicopii, până în cinci copii. Fac asta fiindcăeste un proiect pilot și vor spune la toamnăcă nu este interes.Se vehicula cifra de 1.500 de copiiînscriși la aceste cursuri. Suntîntr-adevăr atâția?În practică, se împiedică accesulpentru ca aceștia să fie cât mai puțini.Situația în care ne aflam acuma a începutsă se miște spre bine. Acum suntem la„zero pozitiv“, încă nu este nici măcar„unu“. Acum este foarte important săavem susținere din România și este foarteimportant că s-a votat la București legeaasta unde se spune „aromân, maramu -reșean, moldo-vlah, vlah, moldovean etc“.Asta e foarte important pentru că nimeninu mai poată să spună de ce se amestecăRomânia și că „face românizareavlahilor“. Vă dați seama ce înseamnăaceastă frază? Asta trebuie să fie nebun săspună așa ceva! Pentru noi este foarteimportant să se știe și să se susținăsinonimia aceasta de vlah egal românpentru că statul sârb a creat pe grupulacesta de vlahi care zic că sunt vlahi și cănu fac parte din poporul român, dar căsunt ceva asemănător. Important este săspunem că „vlah“ este egal „român“. Dacăspunem noi asta cei de aicea, atunci efoarte bine. Unii nu înțeleg nici la noi (înTimoc -n.r.) care sunt este orientarea deromân și nu recunoaștem termenul devlah. Dacă ar fi să ne luăm doar dupănumărul românilor declarați de 2.900...nimeni nu mai face nimic pentru doar2.900 de oameni. Dar dacă spunem că„vlah“ este egal cu „român“, atunciajungem undeva la 40.000.Familiile românești de aici au interessă învețe limba română. Care ar fi inte -resul lor?Deocamdată, interesul este numaidragostea față de neam. S-a făcut anchetăîn trei regiuni, Bor, Zaicear și Negotin. Înaceste trei zone s-au înscris 1.600 de copii.Nici noi nu ne așteptam și nici statul sârb.Mai mult, asta nu este nici jumătatea zoneiîn care sunt români. Deci ar putea fi peste3.000 de copii. Școlile de aici nu au făcutanchete în toate școlile și în unele locurinici nu s-a știut de aceste înscrieri pentrucursurile de limba română. A fost operioadă de înscrieri și o să continue latoamnă. Lucrul acesta (cursurile de limbaromână -n.r.) se datorează insistențelorConsiliului Naționalității Române de laNovi Sad care nu susține sinonimia de„vlah“. Există și Consiliul Vlah care estecondus de ăștia care sunt vânduți la statulsârb. Consiliul Național Român fiindorgan al statului sârb susține acestprogram pentru cei circa 2.000 de copii.Credeți că acest proiect-pilot se vamaterializa și va introdus în programașcolară curentă?Asta depinde numai de România.Când începe vacanța de vară a copiilor,statul român trebuie să intre în lucru.România trebuie să facă presiuni politiceși să spună că trebuie introdusă limbamaternă în școli chiar și pentru un singurromân și atunci ei nu or să mai poată sămicșoreze numărul copiilor. Este impor -tant ca România să insiste chiar și pentruun singur român deoarece ei nu vor maiavea ce să spună împotrivă.Ar fi într-adevăr o victorie dacă acestprogram-pilot va intra în programașcolară regulatăDa, așa este. Știți cât s-a schimbatacuma atmosfera și părerea în rândulpoporului? Oamenii spun: „Gata, nu maipot să ne facă nimic!“. Când ajunge laBelgrad că limba română va fi introdusă înșcoală, nu vor mai putea să ne facă nimic.Este important ca aceste ore să sedesfășoare normal și să nu le mai punăvineri seara. Ei fac asta pentru că acumeste important numărul copiilor care seînscriu. Dar dacă România spune că nueste important numărul și vrem oricumpentru copii aceștia înscriși, ei nu vor maiputea face nimic. Situația e la fel ca înRomânia cu ungurii care își cer mereuanumite drepturi. Îmi pare rău să o spun,dar toată cinstea pentru unguri. Trebuie săne învățăm de la ei să ne cerem drepturilede la sârbi. Cât este Ungaria de mică, vinîn Voivodina de exemplu și dau foartemulți bani pentru cheltuielile comunitățiide unguri de aici. De curând am fost laParlamentul României și ne-am întâlnitacolo cu cineva să ne ajute pentru obiserică. Și ne-au întrebat de câți baniavem nevoie. I-am spus că în jur de 30.000de euro și noi facem. Nouă nu ne trebuiecatedrală. Le-am spus că dacă e multputem împărți suma în două și să facem înetape. La care o secretară a râs: „Lăsați căaici nu trebuie să împărțiți nimic pentru cănumai pentru biroul parlamentar un șef decomisiei parlamentară cheltuie circa20-30.000 de euro pe an. Asta să le spunețila preoții din România că puteți să faceți obiserică cu 20 – 30.000 de euro“.Mădălin Necșuțu


în lume Marți, 25 iunie 2013„Cazul Snowden“,încinge relațiile pe axaSUA-Moscova-Beijingcurentul.ro11„Terminatorul“Schwarzenegger vreasă transforme ecologiaîntr-o „politică sexi“Fostul guvernator al Californiei ArnoldSchwarzenegger a declarat luni, în cadrul unui briefingde presă comun cu preşedintele Comisiei Europene,Jose Manuel Barroso, că este important ca mişcarea decombatere a încălzirii globale să nu-i facă pe oameni săse simtă vinovaţi pentru stilul lor de viaţă, ci să-i facăsă înţeleagă că sunt o parte a soluţiei. Întrebat cum vareuşi să-i convingă pe americani să se implice în acţiunilede reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, încondiţiile în care aceştia îşi iubesc atât de mult maşinilemari, Arnold Schwarzenegger a răspuns: „Lucrul importanteste că nu trebuie să facem oamenii să se simtăvinovaţi pentru că conduc maşini mari, rapide sau pu -ternice. Ar trebui mai degrabă să-i facem să ştie că potfi parte a soluţiei schimbând tehnologia din maşină“.Fostul guvernator al Californiei a precizat că esteîmpotriva unei astfel de atitudini, lăsând să se înţeleagăcă oamenii pot avea acelaşi stil de viaţă, dacă se preocupăde efectele asupra mediului. „Dacă vrei să staiîntr-un jacuzzi, poţi să faci asta toată ziua, dar să aipanouri solare. Dacă vrei să te uiţi la un televizor cuecran plat, uită-te la un model mai bun, care este mai eficientenergetic. Sunt atât de multe lucruri pe care leputem face fără a-i face pe oameni să se simtă vinovaţi.Toată mişcarea de mediu trebuie să fie una mai la modă,mai vie, mai modernă, mai sexi“, a spus actorul şi politicianulArnold Schwarzenegger. (D.S.)Pakistan: Fostulpreşedinte Musharrafva fi judecatpentru înaltă trădareFostul preşedinte pakistanez Pervez Musharraf, actualmenteplasat sub arest la domiciliu, va fi judecat pentruînaltă trădare pentru că a încălcat constituţia în mai multerânduri în perioada când s-a aflat la putere, a anunţat lunipremierul Nawaz Sharif, care a fost la rândul său înlăturatde la putere de Musharraf în 1999, scrie France Presse.Perspectiva unui astfel de proces istoric - va fi prima oarăcând un fost şef al armatei pakistaneze va compărea înfaţa justiţiei - ar putea tensiona raporturile dintre Sharif,revenit la putere după alegerile generale din mai, şi militari,în continuare foarte influenţi în ţară. GeneralulMusharraf, care a fost constrâns să demisioneze în 2008mai ales sub presiunea judecătorilor, a fost arestat la 19aprilie, la câteva săptămâni după revenirea dintr-un exil depeste patru ani între Londra şi Dubai. Justiţia îi reproşeazăîn mod special că a încălcat legea fundamentală când ademis în mod ilegal judecători care îi contestau puterea în2007 şi că a fost implicat în moartea fostului premierBenazir Bhutto în decembrie 2007 şi în cea a lui AkbarBugti, şeful rebeliunii separatiste din Baluchistan (sudvest),în august 2006.„Cazul Snowden” irită și mai multrelațiile bilaterale dintre Washington,pe o parte, și Moscova și Beijing pecealaltă parte. Secretarul de Stat american,John Kery, a amenințat ieriRusia şi China că ar putea exista „consecinţe“din cauza deciziei de a nu-laresta pe fostul consultant NSAEdward Snowden. „Edward Snowdeneste un trădător şi trebuie adus în faţajustiţiei“, a declarat Kerry, citat deAFP. Avionul care urma să îl transportepe Snowden de la Moscova înCuba a decolat în urmă cu scurt timp,dar nimeni nu l-a observat la bord pefostul consultant al NSA. StateleUnite au exprimat dezamăgirea căautorităţile din Hong Kong nu l-auarestat pe fostul consultant NSAEdward Snowden. „Demersurile pentruextrădarea domnului Snowden dinHong Kong au fost făcute înainte caacesta să părăsească acest teritoriu“,a declarat un purtător de cuvânt alDepartamentului american al Justiţiei.Edward Snowden, fostul consultantIT care a dezvăluit informaţii despreCu trei luni înainte de alegerilelegislative din Germania, cancelarulAngela Merkel a făcut duminicăpromisiuni de campanie în valoarede miliarde de euro, dând asigurări înacelaşi timp că va menţine rigurozitateabugetară, transmite AFP.Într-un document de aproximativ130 de pagini intitulat „Împreunăpentru succesul Germaniei“,Uniunea Creştin-Democrată (UCD)şi partenerul său politic din BavariaCSU promit, în cazul unei victorii înscrutinul de la 22 septembrie, în specialo majorare a alocaţiilor fami lialeprogramele americane de interceptarea comunicaţiilor, a părăsit HongKong-ul duminică dimineaţă, la bordulunui avion al companiei Aeroflotcu destinaţia Moscova. Snowden, învârstă de 29 de ani, fugise în HongKong în mai, după ce a dezvăluit existenţaa două programe secrete, unulreferitor la colectarea datelor registrelortelefonice, începând din 2006,iar celălalt, Prism, vizând reţele desocializare. Snowden a fost inculpatvineri, în Statele Unite, pentru actede spionaj, iar justiţia americană acerut autorităţilor din Hong Kong săîl aresteze.Rusia și Ecuadoranalizează cereade azilLuni seară, Snowden nu părăsiseaeroportul din Moscova, iar Rusiaanaliza solicitarea de extrădare formulatăde Statele Unite, afirmă sursecitate de presa rusă. Surse citate deagenţia Interfax au declarat căşi creşterea ajutoarelor pentrumamele care îşi cresc copiii. Modulde calcul al impozitului pe venitMoscova analizează cererea de extrădareprezentată de Statele Unite. Nuse ştie dacă Snowden poate fi arestat,dat fiind că se află în zona de tranzita aeroportului Şeremetievo, fără a fioficial pe teritoriul Rusiei. Anterior,alte surse au afirmat că Snowden dejaa părăsit Rusia. Pe de altă parte,fondatorul WikiLeaks, Julian Assangea declarat că Edward Snowden este„într-un loc sigur“. Ministrul deExterne al Ecuadorului, RicardoPatino, a justificat solicitarea de azilpolitic depusă de fostul consultantNSA Edward Snowden, apreciind căacţiunile lui au permis „dezvăluirea“activităţilor Statelor Unite. „Omulcare încearcă să facă lumină asupraunor aspecte care vizează întreagalume este urmărit de cei care ar trebuisă le ofere explicaţii guvernelor şicetăţenilor“, a adăugat Patino. „Ecua -dorul examinează cererea de azil formulatăde domnul Snowden“, a precizatPatino. În acest moment nu seştie cu certitudine unde se află tânărulamerican. Dragoș StănculescuMerkel a început să facă promisiuni cu iz electoralurmează să favorizeze progresivfamiliile cu copiii.Pentru li derul conservator, carevizează al treilea mandat de patruani, familia reprezintă „inima societăţiinoastre“, de unde importanţape care vrea să o acorde acesteia încazul realegerii sale. Angela Merkelşi-a luat angajamentul să numajoreze impozitele şi a dat asigurărică programul electoral în cauză nuconţine „nicio sarcină fiscală suplimentară,nici pentru cetăţeni şicetăţene, nici pentru mediul economic“.(D.S.)


curentul.ro12BancuriMarți, 25 iunie 2013• De ce în Scoția înfiecare castel se află cîte ostafie? Este mult maiieftină decît un sistem dealarmă…• Ce este un Perpetuummobile? Este un scoțiancare aleargă după un evreucare îi datorează 10 cenți.• Ce face cadou unscoțian îndrăgostitprietenei sale? Un ruj debuze, pentru că și-l poatelua înapoi, cu timpul…• După ce recunoști unvapor scoțian? Nu zboarăpescărușii deasupra lui…• Un scoțian bea o bereîntr-un bar. După un timp,dorește să meargă latoaletă. Fiind mai multălume în bar, lasă un bilețelpe bere: „Am scuipat înea“. Revenind, găsește altbilețel: „Și noi“.• O cugetare scoțiană:„Poți face economii numaiatunci cînd nu cheltuinimica...“Cauza morții lui AmyWinehouseMoartea cântăreței AmyWinehouse a fost speculată șiexplicată diferit de autorități și deapropiații vedetei, iar concluziafinală nu a fost încă prezentată.Fratele cântăreței britanice AmyWinehouse, Alex Winehouse, adeclarat că vedeta a murit dincauza bulimiei, nu din pricinaconsumului excesiv de droguri șialcool așa cum s-a spus inițial.Alex Winehouse a spus călupta pe care diva a dus-oîmpotriva bulimiei a slăbit-ofoarte tare din punct de vederepsihic, scrie thesun.co.uk, lucrucare a făcut moartea acesteiaiminentă.Însă, potrivit rezultateloranchetei făcute de poliție, moarteaei a fost una „accidentală“, fiindcauzată de abuzul de alcool.Fratele ei mai mare, Alex, învârstă de 33 de ani, a declaratpentru The Sun: „Bulimia a slăbitodin punct de vedere psihic,astfel ea a devenit mai sensibilă.Ea ar fi murit în cele din urmă,ceea ce a ucis-o cu adevărat a fostmondenbulimia“.Amy Winehouse a murit pe 23iulie 2011, la vârsta de 27 de ani,în reședința ei din cartierullondonez Camden. Medicii legiștiau ajuns la concluzia că vedetabritanică a murit din cauza unei„intoxicații cu alcool“ însăapropiații au negat aceastăipoteză, deși era cunoscut faptulcă Amy avea un viciu puternicpentru băuturile alcoolice.Albumul „Back to Black“lansat de Amy Winehouse în 2006a făcut din această artistăbritanică o vedetă internațională.Născută la Londra, AmyWinehouse, care s-a luptat mulțiani cu dependența de droguri și dealcool, este considerată artistacare a reușit să crească din noupopularitatea muzicii „soul“.Fanii și criticii laolaltă i-auaclamat farmecul necizelat,umorul incisiv și combi națiaunică de jazz și soul care îicaracterizau muzica. Un altavantaj al controversatei artistebritanice era talentul incontestabilde compozitoare - muzica pe carea scris-o este, fără excepție,profund personală, de o candoarebrutală. Cele două discuri lansateîn timpul vieții sale, „Frank“ și„Back to Black“ - recompensat cucinci premii Grammy -, s-auvândut în peste 12 milioane deexemplare în întreaga lume.Lansat în 2006, „Back to Black“ adevenit, după moartea divei, celmai bine vândut album alsecolului al XXI-lea, în MareaBritanie. Acel record a fost larândul lui doborât în decembrie2011 de albumul „21“ alcântăreței Adele.Irina Tracy• În ziarul local dinEdinburgh: „Taxi prăbușitîn prăpastie. 42 de morți“• De ce cred scoțienii căsexul e o afacere proastă?Se bagă în ea mai multdecît se scoate!• Cum a fost fabricatăpentru prima oara sîrma?Un scoțian și un evreu auzărit concomitent pestradă o monedă de unpenny.• În vestul Scoției, lasăpături, au fost găsitepatru schelete, pe brînci.Puțin mai departe a fostgăsită o monedă de unpenny.HOROSCOP 25 iunie 2013Berbec - Analizați cu grijă toateposibilitățile de petrecere a timpuluiliber și încercați să rezistațireproșurilor persoanei iubite care sesimte abandonată.Taur - Vă simțiți obosit la maximum,când de fapt sunteți deprimat deconsecințele afirmațiilor persoaneiiubite. Încet-încet, vă reîncărcațibateriile și seara impuneți schimbăridrastice în relațiile de cuplu.Gemeni- Trebuie să vă odihniți și săvă faceți un program care să includăactivitățile care vă fac plăcere și vărelaxează. O vizită la prieteni poate fiobositoare, însă seară este de preferatsă plecați de acasă.Rac - Reproșurile primite azi de la ceidragi se vor transforma seara în laudeși aprecieri exagerate, care însă vă vorremonta psihic și sentimental.Renunțați pentru moment la prezențaamicilor!Leu- Faceți apel la spiritul dv. deobservație și descoperiți câtepersoane au nevoie de dv. Acționațiazi cu plăcere, pentru că sprijinul dv.nu va mai fi refuzat în circumstanțeciudate și stresante.Fecioară- Cu perseverență și multărăbdare, terminați toate activitățile,iar seara vă dedicați unui programmult mai plăcut și mai atrăgător.Amânați orice vizite și drumuripentru a rămâne cu familia.Balanță - Doriți să întăriți relațiiledintre membrii familiei și acceptați sățineți locul unora dintre ei pentru căaceștia să se bucure de o pauzărelaxanta. Seara, este rândul dv. să vă„odihniți“ cu amicii.Scorpion- Deveniți brusc melancolicși tandru, dar pentru scurt timp,deoarece o idee deosebită (aproapegenială) vă obligă să reveniți laactivitățile profesionale. Exuberanță,energie excesivă și inspirație.SUDOKUFaceți cunoștină cu Sudoku - un joc logic cucifre. În traducere japoneză, „su“ înseamnă„cifră“, iar „doku“ - „separată“, „unică“.Regulile jocului sunt simple: completeazăcăsuțele libere cu cifre de la 1 la 9, astfelîncât în fiecare șir vertical sau orizontal, ca șiîn fiecare dintre pătratele formate din 3x3căsuțe, fiecare cifră să apară o singură dată.Rezultatul careului va fi afișat în pagina 15 aziarului.Săgetător - Exact persoana cu caredoreați să vă petreceți seară este aceeacare se întoarce împotriva dv. și vădovedește că este ranchiunoasă. Nuaveți răbdare nici pentru explicații,nici pentru împăcări.Capricorn - Descoperiți uimit că văsimțiți mai bine cu prietenii, decât cufamilia. Le veți rezerva mai mult timpamicilor și vă veți simți maideconectat de la problemele care văpreocupă.Vărsător - Vă terminați treburile întimp util și răspundeți „chemării“prietenilor, care de abia așteaptă să văironizeze amical. Le răspundeți într-omanieră care va face pe toți maideconectați, mai relaxați.Pești - Renunțați la rigoare, seriozitateși pragmatism și vă relaxați periculos,făcând excese nerecomandate denimeni. Seara, vă doare capul, vă estegreață și sunteți pe deplin… fericit șiprea puțin relaxat.Anthony Kiediss-a bătut cu unagent de pazăAnthony Kiedis,solistul trupei Red HotChili Peppers, a fostsurprins de camerele defilmat în timp ce se băteacu un agent de pază carenu a dorit să îl lase să seapropie de membrii trupeiThe Rolling Stones, cazațiîntr-un hotel din statulPennsylvania. Potrivitc o n t a c t m u s i c . c o m ,Anthony Kiedis tocmaiintrase în holul hoteluluiFour Seasons dinPhiladelphia, vineri, înmomentul în care rockeriidin trupa The RollingStones ieșeau din hotel,scrie wowbiz.ro. Însoțit deo prietenă, Kiedis a vrut săîi salute pe celebrii rockeribritanici, însă agenții careasigurau securitateaacestora l-au împiedicat săse apropie, crezând că eraun simplu admirator altrupei The Rolling Stones.Potrivit înre gistrărilorAnthony Kiedis a începutsă se certe și apoi să sebată cu agenții desecuritate, iar disputa lor afost oprită în cele din urmăde polițiști. (I.T.)


Secretul Roxanei Ionescu:Cum a slăbit 12 kilogramecurentul.romonden Marți, 25 iunie 2013 13În spatele unei siluete impecabilese ascund, de cele mai multe ori, dietestricte şi ore epuizante de fitness.Roxana Ionescu nu face excepţie, aşacă de câţiva ani urmează un regim alimentarcu ore fixe de masă şi facemult sport. Roxana Ionescu (28 deani) este una dintre cele mai sexyvedete din România şi mărturiseştecă se simte foarte bine în pielea ei.Cu toate acestea, lucrurile nu au statîntotdeauna aşa, iar în urmă cu câţivaani, vedeta era departe de imagineaperfectă pe care o afişează astăzi.Fosta „Mamă Natură“ ajunsese, la unmoment dat, să cântărească 65 kg, decare a scăpat cu un regim alimentarfoarte strict şi şedinţe regulate de fitness,acum având 53 kg la o înălţimede 1,69 m. „Mă simt foarte bine aşacum sunt şi nu aş schimba nimic.Atunci nu mă mai simţeam bine cumine, aşa că am mers la un nutriţio nistcare mi-a recomandat un regim. Îmipare tare rău, dar nu există reţete mi -nune de slăbit, ci doar multăvoinţă“, ne-a declarat aceasta. Vedetaa dezvăluit pentru click.ro şi în ceconstă regimul alimentar pe care îlurmează: mănâncă de trei ori pe zi, laora 9.00, 14.00 şi 19.00 şi nu maipune gura pe dulciuri. „Acum mănâncfoarte sănătos şi am renunţat la dulciuri.Am un program de mese la orefixe, de trei ori pe zi, o dată la cinciore. Nu mănânc decât salate, grătarşi fructe“, a povestit Roxana. Blondaa mărturisit că există şi un preparatpe care îl adoră şi care îi lipseşte decând ţine dietă. „Mâncarea meapreferată sunt cartofii prăjiţi cu brânzărasă, dar din păcate îi mănânc extremde rar“, a mai spus ea. În plus, vedetamerge la sală de trei ori pe săptămână,unde îşi lucrează intensabdomenul şi spune că şi-ar dorifoarte mult să se reapuce de dans, maiales după ce a câştigat a 13-a ediţie aconcursului „Dansez pentru tine“.„Încerc să merg la sală de trei ori pesăptămână, când îmi permite programul.Lucrez cel mai mult la abdomen,apoi la picioare şi braţe. Mi-ar fi plăcutsă mă ocup mai mult de dans, dardin păcate nu am timp“, a mărturisitaceasta.Irina TracyStarEavrEmiialex velea, păzit de soțieandreea Bănică,în lacrimi de ziua eiPrognozaPentruromâniaVremea va fi în ge -neral instabilă, iar înregiunile intracarpaticevalorile de temperaturăvor continua să scadă.Vor fi înnorări, averse,descărcări electrice şiintensificări de scurtădurată ale vântului, cevor lua trecător şi aspectde vijelie. Ploile vor aveaşi caracter torenţial şi pearii restrânse va cădeagrindină. Temperaturilemaxime vor avea valoride la 19...20 de grade înDealurile de Vest, pânăla 34...35 de grade însudul Munteniei, iar celeminime se vor situa între10 şi 20 de grade, uşormai ridicate pe litoral.Pr ognozaPentruBucureștiVremea se va men -ţine călduroasă, dar vadeveni în general instabilă.Cerul va prezentaînnorări temporar accentuateşi mai ales seara şiîn prima parte a nopţii, sevor semnala averse,descărcări electrice şiintensificări de scurtădurată ale vântului, carepot lua aspect de vijelie.Vor fi condiţii de grin -dină. Temperatura ma -ximă va fi de 33...34 degrade, iar cea minimă seva situa în jurul valoriide 18 grade.Speculaţiile cum că între Alex Velea şiAntonia ar fi mai mult decât o simplă relaţiede prietenie au pus în pericol căsnicia artistului.Şi pentru ca lucrurile să revină pefăgaşul normal, soţia cântăreţului a recurs lao măsură extremă. În ultimele două săptămâni,Ana l-a însoţit pe Alex la toateevenimentele la care acesta a fost invitat,inclusiv la cele din provincie. Pentru a seasigura că Antonia va sta departe de soţulsău, Ana preferă să îl supravegheze pe artistpeste tot. A fost la un pas de divorţ după ceîn presă au apărut speculaţii cum că el areo aventură cu Antonia, însă acum, AlexVelea a reuşit să-şi convingă soţia să maidea o şansă mariajului lor. Ana i-a cerutartistului să rupă orice relaţie cu frumoasaartistă, însă pentru că nu mai are încredereîn bărbatul cu care este căsătorită de maibine de trei ani, a luat o decizie radicală.Surse din cercul acestuia de prieteni audezvăluit, potrivit cancan.ro, ca în ultimeledouă săptămâni, Velea a fost însoţit de soţiasa la toate concertele, atât la cele dinBucureşti, cât şi la cele din provincie. Dacăpână acum, focoasa mulatră îşi însoţea soţuldoar la evenimente mondene, iată că acum,disperată să-şi salveze mariajul, Ana estedispusă să facă orice sacrificiu pentru ascăpa definiv de Antonia.Edward Furlong, arestat pentru violență conjugalăActorul american EdwardFurlong, devenit celebru după ce ainterpretat în adolescenţă unul dintrerolurile principale din filmul"Terminator 2", a fost arestat marţipentru violenţă conjugală şiameninţări proferate la adresaiubitei sale, a anunţat Procuraturadin Los Angeles.Actorul, în vârstă de 35 de ani,care a pledat nevinovat la acesteacuzaţii, a fost încarcerat, iar cauţiuneaa fost stabilită la 100.000 dedolari, a precizat biroul procuroruluidin Los Angeles într-un comunicat.Potrivit actului de acuzare,Edward Furlong, care era dejaanchetat pentru violenţă, avea emisAndreea Bănică a împlinit 36 de ani pe 21 iunie, iarde ziua ei a avut parte de un moment cu totul special, carea impresionat-o până la lacrimi.Pe lângă urările care Andreea Bănică a fost sunată defiica ei, micuţa Sofia care i-a urat ”La mulţi ani”. "M-asunat și mi-a cântat. Îți dai seama pentru mine ce a însemnatasta? M-am simțit extraordinar. Fetița mea să îmi cântela mulți ani, este cea mai importantă zi din viața mea și estecel mai important lucru care mi se întâmplă. Sunt îndrăgostită,crede-mă. Are patru ani, merge pe cinci. E mare,e frumoasă și este copilul meu. Mă sună să îmi spună cea făcut în ziua respectivă: că a mâncat tot, că a desenat saucă a făcut exerciții la matematică. Sunt lucruri frumoasede care sunt mandră. Acum sunt plecată de o săptămânăși jumătate de acasă și abia aștept să ajung", a declaratAndreea pentru CANCAN.rope numele său un ordin judecătoresccare îi interzicea să seapropie de domiciliul iubitei saledin cartierul West Hollywood. Cutoate acestea, Edward Furlong amers la reşedinţa acesteia, a agresat-oşi a ameninţat-o cu represaliidacă va anunţa poliţia. Actorul afost acuzat de intimidare prin forţăşi prin ameninţări, agresiuni susceptibilede a provoca răni grave,vandalism şi încălcarea unui ordinjudecătoresc. În cazul în care va ficondamnat, actorul riscă o pedeapsăde până la patru ani deînchisoare. Data audierii preliminare,prealabilă procesului, va fifixată pe 1 iulie.


curentul.ro14Marți, 25 iunie 2013lifeCercetătorii de pe stația internaționalăau creat flăcări reciAstronauţii de pe StaţiaSpaţială Internaţională (ISS),care studiau comportamentulfocului în condiţii demicrogravitaţie, au reuşit săcreeze flăcări reci, alimentate deo reacţie de combustie diferităde cea de pe Terra.Cu ce seamănă flacăra uneilumânări aprinse la bordul ISS?- Din cauza microgravitaţiei,reacţia de combustie diferă labordul ISS. Pe Terra, gazelecalde produse de reacţie suntmai uşoare decât aerul rece dinjur. Aerul rece este, de altfel,atras către baza flăcării şipermite întreţinerea combustieicare topeşte ceara lumânării,generând o flacără de formaunei lacrimi, informeazămaxisciences.com.În microgravitaţie, înschimb, nu există diferenţe întregazele calde şi aerul rece. Deaceea, flacăra produsă deaceastă reacţie ia forma uneisfere. Doar la suprafaţa acestuiglob se produce reacţia decombustie.Încercând să afle mai multedetalii despre acest fenomen,cercetătorii execută de mai mulţiani o serie de teste, în cadrulproiectuluiFLameExtinguishment Experiment(FLEX). Aceste experimente,realizate cu un aparat decombustie cu picături (MDCA),au ca obiectiv dezvoltarea unuiprotocol pentru stingereaincendiilor în microgravitaţie.Recent, Forman A. William,cercetător în domeniul fizicii laUniversitatea California din SanDiego, a descoperit cu colegiisăi un fenomen straniu.În timpul experimentelor lor,oamenii de ştiinţă au încercat săstingă picături de heptan careardeau în interiorul MDCA.Totuşi, chiar şi atunci când eraustinse, unele dintre ele îşicontinuau combustia. "Păreau căard fără flacără. La început, nune-a venit să credem", a declaratForman A William."Erau flăcări reci. Spredeosebire de altele (...) care ardîntre 1.200 şi 1.700 grade,aceste flăcări ard la otemperatură relativ joasă, între220 şi 520 grade", a adăugat el.Flăcări reci au fost dejaproduse pe Terra, însăcombustia lor nu durează decâtfoarte puţin. În schimb, înspaţiu, ele pot să ardă pentrumult mai mult timp. Acestproces ar putea duce la stabilireaunor protocoale de combustie"curate" şi mai puţin poluantepentru Terra. MediafaxCinci alimente care alungă stresulpentru totdeaunaStresul este o mare problemăcu care se confruntă actualasocietate, iar în încercareareducerii acestuia oameniiapelează la diverse metode, cumar fi cursurile de yoga şi dansul,neştiind că soluţia se găseşte înconsumul anumitor alimente,printre care afinele şiportocalele.Portocalele nu sunt doar ogustare sănătoasă şi delicioasă,ci sunt foarte bogate şi învitamina C. S-a descoperitfaptul că vitamina C reducestresul, iar tensiunea arterialărevine la valorile normale dupăun moment mai tensionat alzilei. Concentrate înantioxidanţi, afinele atacă directstresul, acţiunea acestora asupracreierului fiind de trei ori maiputernică decât a unei doze del MICĂ PUBLICITATE l MICĂ PUBLICITATE lSe aduce la cunoştinţa celorinteresaţi care pot face opoziţie căCsala Szilad, reclamant în dosar176/293/2013 al Judecătoriei Rupeacu termen la 12.08.2013, solicită ase constata că a dobîndit prinuzucapiune în baza Decretului Lege115/1938 dreptul de proprietateasupra imobilului situat în Jimbornr. 257, com. Homorod înscris în CF100438 Homorod nr. top 127, 128.Se citează debitoarea SC StoccargoSRL pentru termenul dincofeină. La fel ca portocalele,acestea sunt bogate în vitaminaC, ajutând la reducereaacumulării stresului şiposibilelor răceli.O legumă ce poate fi inclusăcu succes în orice dietă şi careajută la reducerea stresului estesparanghelul. Acesta este bogatîn acid folic şi ajută lastimularea stării de spirit.Mediafax04.07.2013, ora-11.00, în Bucureşti,Şos.Berceni, nr.96, et.5, ap.B5.03,sect.4, locul unde are loc licitaţiapublică a bunurilor proprietateaacesteia.Se aduce la cunoştinţa celorinteresaţi care pot face opoziţie căPopa Ioan pîrît reclamantneconvenţional în dosar civ.1129/226/2013 al JudecătorieiFăgăraş cu termen la 19.09.2013,solicită a se constata că a dobînditprin uzucapiune în baza DecretuluiLege 115/1938 dreptul deproprietate asupra imobilului situatîn Şercăiţa nr. 276, com. Şinca,înscris în CF nr. 101403 Şinca, nr. top439/2, 440/2, 441/2.Studiu: Aerosolii produşi de activităţile umanereduc frecvenţa furtunilor tropicaleAerosolii - mici particule solide sau lichideaflate în suspensie în atmosferă, care potinfluenţa formarea norilor - produşi deactivităţile umane au redus considerabilfrecvenţa furtunilor tropicale din Atlanticul denord pe parcursul secolului al XX-lea, potrivitunui studiu publicat în revista NatureGeoscience.Acţiunea aerosolilor rezultaţi din activităţiumane rămâne unul dintre factorii cei mai incerţiimplicaţi în fenomenul de încălzire globală.Aceste particule chimice (ozon, sulf etc.) pot sămodifice razele solare care ajung la suprafaţaTerrei ("efect parasol"). În egală măsură, eiservesc şi ca "germeni" pentru picăturile deploaie care compun norii, putând modificalongevitatea acestora şi, local, cantitatea deploaie pe care aceştia o produc.Potrivit unor ipoteze, creşterea concentraţieide aerosoli înregistrată în a doua jumătate asecolului al XX-lea a accentuat seceta din Sahelşi a slăbit ciclul musonilor de pe subcontinentulindian.Nick Dunstone de la Met Office din MareaBritanie (Institutul de meteorologie) şi colegiisăi consideră că aerosolii influenţează în oricecaz temperatura de la suprafaţa apei în Atlanticulde nord. Prin urmare, ei sunt capabili să modificeritmul cu care apar furtunile tropicale în aceastăzonă.Pentru a-şi demonstra teoria, autorii studiuluiau folosit modele climatologice utilizate în modfrecvent pentru a simula schimbările climaticetrecute şi viitoare. Făcând să varieze diversecriterii, ei au ajuns la concluzia că furtuniletropicale din Atlanticul de nord sunt mai puţinfrecvente în perioadele în care concentraţiile deaerosoli sunt mai ridicate deasupra acesteiregiuni.Potrivit calculelor lor, aerosolii produşi deactivităţile umane sunt principalii vinovaţi deapariţia acestui fenomen. Ca dovadă, atunci cândconcentraţia lor a început să scadă după 1990,furtunile tropicale au cunoscut o creştere înintensitate.Influenţând formarea norilor de deasupraAtlanticului de nord şi scăzând temperatura lasuprafaţa mării, aerosolii modifică circulaţiaatmosferică tropicală.Mediafax


Manea, Tolnai și Vizitiu,prezentate la KrimRobert Jugravurobert.jugravu@curentul.rocurentul.rosport Marți, 25 iunie 2013 15Hănescu,nicio șansăîn fața luiFedererSituația dramatică în care aajuns clubul de handbal femininOltchim Râmnicu Vâlcea nu neîntristează decât pe noi, deoarecestrăinii profită cât pot. După ce auscăpat de un adversar foarte incomod,marile echipe ale Europei potacum să se întărească din rândurile„alchimistelor”, care au primit deceva timp permisiunea conduceriide a semna cu oricine fără pretențiaunei remunerații pentru transfer.Astfel, Krim Ljubljana a statpână acum la pândă și în cele dinurmă a parafat o înțelegere extremde importantă. Clubul din Sloveniaa bătut palma cu pivotul OanaManea, care, după 13 ani petrecuțiîn curtea formației din RâmnicuVâlcea, va îmbrăca tricoul altei formațiide club. Ea anunțase încă deacum o lună această mutare, cânda precizat că și-a pus semnătura peun angajament valabil pentru douăsezoane. Acomodarea ei la Krimnu va fi una dificilă, deoarece conducereaclubului din Ljubljana adus la bun sfârșit negocierile cu altedouă românce.Portarul Talida Tolnai și interulPatricia Vizitiu, care în sezonulrecent încheiat au evoluat pentruUskudar, din campionatul Turciei,au semnat cu noua echipă a OaneiManea. Cele trei vor evolua directîn grupele Ligii Campionilor, undeOltchim nu s-a putut înscrie dincauza dificultăților financiare.Echipa de baschet masculinMiami Heat a învins-o pe SanAntonio Spurs în meciul al șapteleaal finalei NBA, scor 95-88, și a câștigatcompetiția, reușind să își apereperformanța de sezonul trecut. Acestaeste cel de-al treilea titlu din istoriagrupării, după cele din 2006 și 2012.Cu 37 de puncte, 12 recuperări șipatru pase reușite în 45 de minute,LeBron James a fost desemnat, pentrua doua oară consecutiv, cel maibun jucător al finalei. Aceasta a fostprima finală pierdută de San AntonioSpurs, echipa reușind să le câștige peFoto: www.cs-oltchim.comBarbosa, la RandersJucătoarea Alexandrina Bar -bosa, din Portugalia, a semnat cuRanders HK, din Danemarca, dupăce Oltchim i-a transmis că esteHalep, la cea mai bună clasare din carierăTenismena Simona Halep a urcat petreapta a 32-a a clasamentului WTA, cu untotal de 1.540 de puncte, după un salt de 13poziții, aceasta fiind cea mai bună performanțăa carierei sale. Cu toate că a coborâtun loc, până pe 23, Sorana Cîrstea (1.760p.) rămâne în continuare liderul român -celor, pe când în Top 100 le mai regăsim peMonica Niculescu (49/1.225), Irina-Camelia Begu (61) și Alexandra Cadanțu(87/778). Podiumul ierarhiei WTA esteMiami Heat și-a păstrat titlulde campioanăocupat, în ordine, de americanca SerenaWilliams (13.615 p.), bielorusa VictoriaAzarenka (9.625) și rusoaica MariaȘarapova (9.415).La masculin, Victor Hănescu (895) acoborât un loc, până pe 48, pe când AdrianUngur (458) a urcat de pe 96 pe 94.Primele trei poziții ale ierarhiei ATP suntocupate de sârbul Novak Djokovici(11.830), britanicul Andy Murray (8.560)și elvețianul Roger Federer (7.740). (J.R.)toate celelalte disputate, în 1999,2003, 2005 şi 2007. Miami Heat estea doua echipă, după LA Lakers, carea reușit să își apere titlul în ultimiizece ani. (J.R.)liberă să își caute alt angajament.Handbalista fusese ofertată de maimulte echipe din România, dar șide Vardar Skopje, din Macedonia,dar a preferat să își cântărească bineopțiunile, alegând în cele din urmăSUDOKUsă evolueze pentru clubul nordic.Ea a mai jucat în Liga Naționalăpentru Rulmentul Brașov și a maiîm bră cat tricoul formațiilor Ma -deira Andebol SAD, BM Saguntoşi SD Itxako.Rezolvarea careului din pagina 12Tenismenul VictorHănescu, numărul 48mondial, a părăsitturneul de la Wimbledonîncă din faza primuluitur, unde a avut neșansade a da peste elvețianulRoger Federer, poziția atreia ATP, care s-a impusfără prea mari probleme,scor 6-3, 6-2, 6-0. Astfel,țara noastră a rămas fărăreprezentanți pe tabloulcompetiției, după ce șiAdrian Ungur (numărul94) a fost eliminat totieri, după 4-6, 6-4, 3-6,1-6 în fața francezuluiBenoit Paire, locul 27ATP şi cap de serienumărul 25.Cu toate acestea,învinșii nu se vor în -toarce cu mâna goală dela Wimbledon, urmândsă revină în țară cu câte27.500 de euro. (J.R.)director general:mirela iacobredactor-ȘeF:iulia nueleanuredactor-ȘeF adj.: mĂdĂlin necȘuȚusenior editor:tia ȘerbĂnescusenior editor:george ronceaPublicist-comentator : corneliu vladPublicist-comentator : vasile surcelPublicist-comentator :ovidiu zarĂinvestigaȚii social:irina tracyanchete investigaȚii: mihai niculescusPort:robert jugravuresponsabilitatea juridică pentrumaterialele apărute în paginile ziarului„curentul“ aparține exclusiv autorilordirector vÂnzĂri:silvia melnicit manager:cristian antondirector diFuzare: bogdan PetrescurelaȚii cu Publicul: andreea sîmbotineditor: SC Dramiral Media groupBucureștistr. dr. iacob Felix nr. 28, et. 5sector 1, bucureștiinternet: www.curentul.ro;telefon: 320.13.75, 320.13.76, 320.13.82,320.13.84; Fax: 320.99.47Tiparul executat laTipografia RingieRPRinT BucureștiChitila Logistic Parc, Str. Rudeni, nr. 93issn: 1453 - 8016


curentul.ro16Marți, 25 iunie 2013Rotariu: „Vreau titlul cu Dinamo!”Dinamo se află în plin procesde reconstrucție, pentru care îșipoate atribui, însă, suficient timp,deoarece echipa nu s-a calificatîn sezonul 2013-2014 al cupeloreuropene. Planul finanțatoruluiIonuț Negoiță este să aducă mulțijucători liberi de contract și careacceptă o remunerație relativmică, salariul urmând să le fiemărit pe parcurs celor care confirmăîn tricoul „alb-roșu”.Printre fotbaliștii care ar puteapune serios umărul la reconstrucțialui Dinamo se numărăDorin Rotariu, care în aceastăvară a fost la un singur pas de uncontract cu FC Vaslui. Juniorul arămas, însă, în „Groapă” și i-aasigurat pe suporteri că se gândeștedoar la titlul de campion alRomâniei pe care speră să îlcâștige alături de „câini”. „Visulmeu este să câştig campionatulcu Dinamo şi să devin un fotba listvaloros. Cred că avem şanse laUEFA a stabilit, ieri, prin tragerela sorți, care sunt meciurile dinprimele faze ale sezonului 2013-2014al Ligii Europa și Ligii Campionilor,competiții în care sunt angrenate șiechipe românești. Astfel, câștigătoareaîntrecerii interne, Steaua, vada piept cu macedonenii de la FKVardar Skopje în turul doi al C1, întâlnireîn care va avea statutul clar defavorită.Astra Giurgiu a ajuns cu șansă înEuropa League, după ce a terminatdoar pe poziția a patra a clasamentuluiși a depins de rezultatul din finalaCupei României, astfel că a intrat înRobert Jugravurobert.jugravu@curentul.rotitlu, însă va fi un drum lung şigreu până acolo. Faptul că amajuns la o echipă atât de mare cumeste Dinamo mă bucură şi simt cămunca depusă de mine este luatăîn seamă. Este o onoare să joc lao echipă cu tradiţie în fotbalulromânesc. Eu nu am primit o educaţieseveră acasă, însă am fostînvăţat ce este bine şi ce este rău.Atunci când un fotbalist cu experienţăte ceartă sau îţi dă sfaturisunt de părere că trebuie să tacişi să asculţi”, a declarat DorinRotariu.Apel la suporteriMijlocașul dinamovist le-atransmis deja suporterilor că îiașteaptă în număr cât mai mare lastadion, deoarece rezultatele bunepot fi obținute doar pe fondul unuisuport necondiționat al peluzei.„Sper ca suporterii să vină înnumăr cât mai mare la stadionRaț a testat noul echipamental „ciocănarilor”Fundașul Răzvan Rața fost unul dintre jucătoriilui West Ham United carea testat echipamentul pentrusezonul viitor.Românul nu a putut face ocomparație cu cel vechi,el fiind transferat deenglezi în această vară,dar a precizat că el șicolegii lui nu vor aveaprobleme din acest punctde vedere. „Îmi place multnoul echipament, este debună calitate. Este oonoare să port acest tricouşi să joc în Premierwww.whufc.comLeague. Sper să mă ridicla aşteptările fanilor”, adeclarat Raț, care a semnat cu West Ham pe un sezon, cuopțiune de prelungire pentru doi ani. (R.J.)Adversari accesibili pentruechipele româneștiurne încă din primul tur, unde o vaîntâlni pe NK Domzale, locul 3 încampionatul Sloveniei. Dacă va câștigadubla manșă, formația noastră vada peste un adversar redutabil,Omonia Nicosia, din Cipru.Vicecampioana Pandurii se va luptacu învingătoarea din disputa BalaTown (Ţara Galilor) - FC LevadiaTallin (Estonia) în turul doi al LigiiEuropa, iar Petrolul cu cea dinVikingur (Feroe) - Inter Turku(Finlanda).(J.R.)sportpentru că este o senzaţie extraordinarăcând simţim în spate sprijinulfanilor noştri. Fără ei me -ciurile nu ar avea scop. Le mulţumimfanilor pentru faptul că auMutarea anunțată din urmă cu mai multe luni, instalarealui Josep Guardiola în funcția de antrenor principalal lui Bayern Munchen, a fost prezentată publiculuiîn cursul zilei de ieri. Tehnicianul și-a exprimatprimele gânduri din această nouă postură, iar condu -cerea s-a declarat foarte mulțumită de alegerea pe carea făcut-o. „Sunt pregătit pentru această nouă provocare.Perioada mea la Barcelona a fost fabuloasă, daraveam nevoie de o nouă provocare. Bayern Munchenmi-a oferit această oportunitate”, a declarat Guardiola,care a vorbit în germană la conferința de presă.El a precizat că nu va încerca să implementeze laBayern sistemul care l-a făcut celebru pe când opregătea pe FC Barcelona deoarece trebuie să țină contîn primul rând de calitățile fotbaliștilor pe care îi are ladispoziție. „Trebuie să mă adaptez sută la sută la jucători.Trebuie să mă ajustez la calităţile lor. JucătoriiBarcelonei sunt diferiţi de cei de la Bayern. Trebuie sămă adaptez. Sistemul contează mai puţin”, a comentatGuardiola, care a recunoscut că simte o anumită presiuneacum, când l-a înlocuit pe Jupp Heynckes, carefost alături de echipă înmomentele grele”, a mai spusRotariu în interviul acordatsite-ului www.fcdinamo.ro.Dinamo este în cantonamentFoto: www.fcdinamo.rola Poiana Brașov până pe 29iunie, urmând ca între 1 și 13 iuliesă susțină un stagiu de pregătire înAnglia, unde sunt programate șimai multe meciuri amicale.Guardiola, prezentat oficial la BayernMunchena câștigat în sezonul recent încheiat campionatul național,Cupa Germaniei și Liga Campionilor.În vârstă de 42 de ani, noul antrenor al lui Bayerna câștigat nu mai puțin de 14 trofee în cei patru anipetrecuți la conducerea lui FC Barcelona.(J.R.)

More magazines by this user
Similar magazines