BROSURA - RECODRIVE

recodrive.eu
  • No tags were found...

BROSURA - RECODRIVE

BROSURAScheme de premiere si recunoasterepentru conservarea energiei princonducerea, achizitia si intretinerea vehiculelor


IntroducereConferinta Natiunilor Unite vizand Schimbarile Climatice, care a avut loc in Copenhaga indecembrie 2009, a atras atentia asupra faptului ca schimbarile climatice reprezinta oamenintare la adresa vietii de pe planeta noastra. Arderea combustibililor fosili, cum ar fipetrolul si carbunele, creste temperatura medie a atmosferei si ar putea avea consecintegrave pentru oameni si celelalte specii.Desi un acord global, care sa unifice politicile climatice, nu este inca stabilit, sectorultransporturilor se numara printre sectoarele care au un mare potential de reducere aemisiilor generate de ele. In 2005 20% din emisiile de CO2 ale tarilor UE au provenit dintransportul rutier 1 , iar emisiile sunt in crestere. Schimbarea aceastei tendinte poate face odiferenta. Proprietarii de vehicule pot reduce emisiile lor si in acelasi timp pot economisibani, prin reducerea consumului de combustibil.Proiectul RECODRIVE ajuta proprietarii de vehicule in atingerea acestui obiectiv. Cheiaeste concentrarea si motivatia adecvata a intregul personal, inclusiv managementul, soferiisi personalul care lucreaza in achizitii, logistica si intretinere. Prin urmare, RECODRIVE adezvoltat si testat scheme de premiere si recunoastere care vizeaza asigurarea uneireduceri durabile a consumului de combustibil.O companie poate reduce consumul de combustibil prin alegerea celor mai bune vehiculesi echipamente disponibile, cu accent pus pe consumul de combustibil in planificareatraseului si logisticii, precum si prin adoptarea unui model de conducere cu economisireaenergiei. Acest lucru conduce la economii pe termen lung si la cresterea competitivitatiicompaniei.Prin activitatea sa, proiectul RECODRIVE a contribuit si la indeplinirea politicilor detransport si a reglementarilor UE, prin consolidarea focalizarii asupra eficienteiconsumului de combustibil in achizitii, intretinere si planificarea rutelor, precum siincurajarea modelelor de conducere eficienta energitic.WNRI“ Proprietarii de vehicule pot reduce emisiile acestora si in acelasi timp poteconomisi bani, prin reducerea consumului de combustibil”1Sjödin, Åke si Martin Jerksjö (2008), bazat pe datele activitatii WebDab 2007 EMEP si baza de date aemisiilor (http://webdab.emep.int/) si Rapoartele Nationale UNFCCC 2007(http://unfccc.int/national_reports/items/1408.php).


CuprinsINTRODUCERE ................................................................................................................ pagina 2CUPRINS ........................................................................................................................... pagina 3MANAGEMENTUL DURABIL AL VEHICULELOR IN EUROPA ......................... pagina 4DURABILITATEA VEHICULELOR – REDUCEREA EMISIILOR CO2 ................... pagina 4STABILIREA UNEI STRATEGII ..................................................................................... pagina 5ACHIZITIA VEHICULELOR ADECVATE .................................................................. pagina 5INTRETINEREA OPTIMA A VEHICULELOR ............................................................ pagina 6CONDUCEREA ECOLOGICA ....................................................................................... pagina 6PERSONALUL ESTE CHEIA .......................................................................................... pagina 710 RECOMANDARI PENTRUSCHEME DE RECUNOASTERE SI PREMIERE .......................................................... pagina 8ECONOMII REALE DE COMBUSTIBIL – BUNE PRACTICI .................................. pagina 9RECOMANDARI DE POLITICI –LECTII INVATATE DIN RECODRIVE ....................................................................... pagina 11


Managementul Durabil al Vehiculelor in EuropaIncepand cu 1990, politicile europene s-au concentrat mai mult asupra eficientei energeticein transport. Scopul este de a deconecta mobilitatea de efectele sale secundare negative.Pentru realizarea acesteia, UE sprijina actiunile inclusiv acordurile voluntare, cercetarea sidemonstrarea si introducerea de noi tehnologii.Cu toate acestea, este necesar un set de instrumente mai compleze ale politicii de transportpentru a atinge obiectivele fundamentale ale politicii UE. In acest context, concepte deeconomisire a energiei, inclusiv managementul vehiculelor, conducerea ecologica sidurabila, sunt esentiale. Economisirea energiei este promovata prin incurajareastandardelor, cum ar fi standardul international ISO 14001, cel european EMAS siinstrumente pentru Sisteme de Management al Mediului (SMM).RECODRIVE contribuie in continuare la extinderea acestui set de instrumente. Proiectulpromoveaza angajamentul voluntar in economia de combustibil din sectorultransporturilor. Prin abordarea RECODRIVE, companiile demonstreaza modul de aeconomisi combustibil prin integrarea bunelor practici in toate activitatile de managemental vehiculelor. Aceasta include achizitiile, planificarea traseului, intretinerea si instruireasoferilor.Pentru a citi mai multe, va invitam sa consultati documentul de referinta Raportul deanaliza disponibil la adresa www.recodrive.eu.Durabilitatea vehiculelor – reducerea emisiilor de CO2Scopul proiectului RECODRIVE este de a contribui la reducerea durabila a consumuluide energie in sectorul transporturilor si, prin urmare, la reducerea consumului decombustibil si a costurilor pentru combustibil.Pentru a realiza acest lucru, este necesar sa se elaboreze un concept integrat pentrumanagementul unui parc de vehicule:• Conducere ecologica• Optiuni de configurare tehnicaa vehiculelor• Configurarea politicii detransport cu automobilulPentru a face economii durabile decombustibil, RECODRIVE dezvolta deasemenea scheme de premiere sirecunoastere pentru motivareaangajatilor.Procesul de reducere durabila aconsumului de energie este ilustrat infigura din dreapta.


Gasirea unei Strategii pentru Management Sustenabil al VehiculeiUn bun management este cheiasuccesului – pentru economia decombustibil si pentru conducereaeficienta a companiei.RECODRIVE ofera sugestii pentrudiferite aspecte ale managementuluieficient al vehiculelor.Acestea va vor ajuta la reducereaemisiilor, economisirea de bani sicresterea competitivitatii!Un bun management al vehiculelor arecateva elemente care sunt figurate inimaginea din partea dreapta.Achizitia vehiculelor adecvateCele mai importante decizii privind economisirea de combustibil sunt deseori luate chiarinainte de achizitionarea vehiculelor. Cautati vehiculele cele mai eficiente din punct devedere al consumului de combustibil si achizitionati cele mai mici vehicule posibile, infunctie de necesitati. De asemenea, luati in considerare atunci cand este posibil,combustibilii alternativi, cum ar fi tehnologia electrica, hibrid electrica sau biogazul.Dispozitivele de monitorizare si echipamentele de la bord ajuta la reducerea costurilor.Astfel de dispozitive pot masura modele de conducere ecologica si consumul decombustibil. De asemenea, ajuta la gasirea unor rute mai eficiente, sau pot spune candvehiculele au ajuns la perioada de revizie. Nu uitati sa aveti in vedere confidentialitateaangajatilor, in functie de cultura si reglementarile nationale.Cautati vehiculul cel mai eficient ca si consum sialegeti cel mai mic vehicul posibil corespunzatornecesitatilor.Investitiile in diverse echipamentesuplimentare pentru vehicul pot deasemenea duce la economii decombustibil. De exemplu, avandremorca potrivita pentru camion,deflectorul corespunzator sideflectoare laterale suplimentare, sepoate reduce considerabil coeficientulaerodinamic al vehiculelor dvs.


Intretinerea optima a vehiculelorMai multe actiuni simple pot mentine scazut consumul de combustibil al un vehicul.Aceste aspecte sunt legate de:• intretinere• exploatare eficienta a vehiculului• stilul de conducere si monitorizarea soferilorIn ceea ce priveste intretinerea, se evita de exemplu excesul de greutate, anvelopele cupresiune redusa si scurgeri ale sistemelor pneumatice. Analiza in profunzime poatedezvalui mai multe posibile imbunatatiri.Exploatarea eficienta a vehiculelor presupune ologistica buna, o planificare eficienta a traseuluisi o buna aerodinamica. De asemenea asigurativaca personalul nu transporta sarcini in exces.Monitorizarea poate optimiza modele deconducere, planificarea rutelor si logistica. Nuezitati sa luati in considerare protectia vietiipersonale. Viata personala a salariatilor este maiputernic sustinuta de catre sindicatele in uneletari decat in altele.Deflectoare ajustate corectConducere ecologicareduc consumul de combustibil.Prin invatarea si implementarea conducerii ecologice, soferii pot reduce semnificativconsumul de combustibil, de multe ori in jur de 10 pana la 15% in timpul instruirii. Cutoate acestea, soferii au tendinta de a reveni destul de repede la vechile obiceiuri. Astfel,schemele de recunoastere si premiere sunt importante si au scopul de a motiva personalulpentru a sustine noile lor aptitudini.Formarea globala a conducatorilor auto poate fi efectuata de catre demonstratori dupaschema de mai jos:Revizuirea si modificarea obiectivelorInstruire suplimentaraRecunoastere siPremiereS O F E R IStabilireaobiectivelorindividuale/peechipeInstruireTrainingPerformantamanagementMasurareProgramul RECODRIVE pentru managementul combustibiluluiAnalizasituatieiStabilireaobiectivelorPlanificarea siimplementareaAnalize


Personalul este CheiaPentru companiile care doresc economisirea de combustibil,personalul este esential. Angajatii trebuie sa fie motivatipentru a economisi combustibil, precum si pentru sustinereabunelor obiceiuri de-a lungul timpului. Un element-cheie inRECODRIVE este acela de a institui un sistem de premiere sirecunoastere care sa stimuleze personalul ce dovedeste unefort suplimentar in fiecare zi.Buna comunicareNu exista nici un sistem universal de premiere saurecunoastere. Modalitatea de a stabili cel mai potrivit sistemvariaza in functie de cultura de operare si cultura nationala.In orice tara, personalul trebuie sa simta ca este respectat, sa i se acorde incredere sa fieascultat, pentru a fi motivat. Cu toate acestea, modul in care managerii comunicarespectul si increderea in angajati, variaza intre tari. In unele tari, managerii isi aratarespectul prin preocuparea aratata fata de angajati, in timp ce in alte tari se arata respectprin neimplicarea in viata personala. In consecinta, angajatii au asteptari din parteamanagerilor lor.Gasirea recompensei adecvateCaracteristicile nationale si culturale determina, de asemenea, ce tip de recompensa esteconsiderata adecvata. In unele tari, in mod explicit, recompensele monetare suntconsiderate cele mai eficiente. In alte tari, astfel de sisteme vor fi mai putin populare dincauza unei culturi de a trata toti angajatii in mod egal. Aici, recompensele colective,eventual legate de timpul liber al angajatilor, ar putea fi mai adecvate. Recompensatrebuie totusi sa fie considerata destul de mare, pentru a merita efortul.Cateva criterii de recompensare pentru obtinerea sprijinului angajatilor 2 :1. Indivizii trebuie sa vada efectiv ce vor obtine pentru pentru efortul pe care il fac.2. Recompensa trebuie sa aiba o valoare care sa stimuleze.3. Trebuie sa existe mijloace corecte si coerente de evaluare a performantei, astfel incattoti sa aiba aceleasi sanse de a obtine recompensa.4. Oamenii trebuie sa aiba posibilitatea de a influenta performanta lor, prin schimbareacomportamentului lor, inclusiv dezvoltarea unor competente si deprinderi.5. Recompensa ar trebui sa reflecte cat mai mult posibil realizarile care au generat-o.Echipa de la compania LARIVERA, ItaliaMotivati personalulprin utilizareaschemelor depremiere sirecunoastere.RECODRIVE vaajuta la gasirea uneischeme care sacorespundacompaniei dvs.2 Armstrong 2007


10 Recomandari pentru scheme de recunoastere si premiere1. Implicarea atat a angajatilor cat si a conducerii este un factor de succes, prin combinareaproceselor de sus in jos si de jos in sus.2. Motivatia poate fi intrinseca sau extrinseca. Ambele variante trebuie sa fie luate inconsiderare!• Motivatia intrinseca inseamna ca angajatul individual sa considere economia decombustibil benefica pentru mediul inconjurator. Reducerea consumului decombustibil da astfel un sentiment de implinire personala. Acest tip de motivatie vaavea probabil un efect profund si pe termen lung.• Motivarea poate fi, de asemenea, extrinseca, ceea ce inseamna ca economia decombustibil este facuta pentru a obtine altceva, de exemplu, o recompensamonetara. Acest lucru poate avea efecte puternice, dar nu neaparat de durata.3. Nu exista un sistem universal de recompensare. Compania trebuie sa stabileasca oimagine locala a sarcinii si trebuie sa existe o intelegere reciproca in cadrul companiei.4. Fiti pregatiti pentru provocarile de punere in aplicare! Luati in considerare cu atentieconditiile pentru punerea in aplicare si fiti coerenti.5. Sistemul trebuie sa fie adaptat la cultura nationala si a companiei.6. Ar trebui sa existe un sentiment de justete, referitor la modul cum sunt oferiterecompensele angajatilor, cat si modalitatile in care recompensele sunt puse in practica.7. Procesul de premiere ar trebui sa fie caracterizat prin echitate, coerenta si transparenta.Echitate inseamna ca toti angajatii sunt rasplatiti in mod corect, in aceleasi conditii.Coerenta implica faptul ca deciziile nu variaza arbitrar. Transparenta exista atunci candoamenii inteleg modul in care functioneaza procesele de recompensa si modul in care suntafectati de acestea.8. Fiti constient de caracteristicile sarcinii. In cazul in care sarcina are nevoie de o stransasi intima coordonare cu altii, este de preferat sa fie mici diferente in premiere. In cazul incare sarcina nu necesita coordonare si cooperare se poate prefera o implementare cudiferente mari de premiere 3 .9. Recompensele non-monetare pot fi mai dificil de evaluat decat cele monetare. Astfel descheme pot intra de asemenea in probleme de impozitare, in functie de legislatia nationala.10. Un studiu preliminar RECODRIVE indica tendinta companiilor de a considerarecompensele economice mai adecvate decat recompensele non-monetare. Sistemele debonificatii sunt considerate mai adecvate decat salarizarea bazata pe rezultate.3 Kauffmann si Kauffman 1998.


Partea a treia: Economiile de combustibil in practica –bune practiciTransportul de marfa:Alimentarea rezervoarelor – dar nu cele de combustibilCompania greaca de transport Papadopoulos transporta alimente in toata Europa, cu 42 de camioanede mare tonaj. Compania a redus considerabil costurile si impactul asupra mediului, prin folosireaunor masuri simple de economisire a combustibilului.Am inceput colaborarea cu partenerul RECODRIVE IDEC la sfarsitul anului 2007. In primul semestrudin 2009 consumul mediu de motorina a scazut cu 5,6%, explica Georgia Papadopoulou, managerulPapadopoulos Trans.Un vehicul Papadopoulous Trans consumaacum mai putin combustibil ca inainte(foto: Papadopoulous Trans).Soferii au fost instruiti in implementarea cercurilor decalitate, in care conducatorii auto au gasit singuri modul de aeconomisi combustibil. Consumul de combustibil a fostmonitorizat cu ajutorul GIS si software-ului deja in uz, astfelincat nu au fost necesare modificari tehnologice.Suntem in curs de a stabili un sistem de premiere si suntemconvinsi ca acest lucru va incuraja angajatii in continuare,spune Georgia Papadopoulou. Aceasta incurajeaza altecompanii de transport de marfa sa aiba o perspectiva petermen lung si sa urmareasca gasirea celor mai potrivitesisteme de premiere.Transportul public:Compania de Autobuze economiseste sume importanteCompania de transport public EMT din Madrid, a economisit, incepand cu anul 1990, cantitati maride combustibil prin implementarea unor masuri simple. 20 de ani mai tarziu, o constanta focalizare peeconomia de combustibil duce la economii noi – ajutand deopotriva mediul si economia.Un aspect important pentru EMT este folosirea eficienta a vehiculelor. In iunie 2009, mai mult de 50%dintre conducatorii auto, dintr-un total de 3159 soferii, au fost instruiti in conducerea ecologica.Ei au obtinut o reducere medie a consumului de combustibilde 1% in timpul instruirilor. EMT s-a alaturat proiectuluiRECODRIVE cu scopul de a gasi masuri pentrueconomisirea suplimentara de combustibil. O echipa desoferi care a fost deja instruita in conducerea ecologica aprimit o atentie sporita. Rezultatul a fost economiasuplimentara de 3,4% atinsa in principal datorita punerii inaplicare a unui sistem de recunoastere care a motivat soferii.Acest lucru poate parea putin, dar o economie de 3,4% inintreaga flota EMT ar insemna o economie de mai mult dedoua milioane de litri de combustibil pe an!Instruirea soferilor si schemele de premiereau avut succes la EMT.


Servicii Locale de Utilitati:Compania energetica vede potentiale economii prin planificarea traseuluiDepartamentul companiei energetice norvegiene BKK pentru planificarea, construirea si intretinerearetelelor electrice (BKK net) este un demonstrator in cadrul proiectului RECODRIVE. Acesta adobandit o experienta utila a economisirii de combustibilul in sectorul serviciilor locale de utilitati.- Am considerat masuri de economisire a combustibilului in toate partile managementului vehiculelornoastre. Am realizat repede ca pentru noi cel mai mare potential de economisire se afla in logistica siplanificarea rutelor noastre, spune Torstein Kvarekvål, consilier de serviciu in BKK.Personalul BKK net conduce camionete usoare pe distante lungi in fiecare zi, pentru a asigura livrareasigura a energiei electrice in zona.- Logistica eficienta si planificarea rutelor influenteaza foarte mult numarul de kilometri. De exemplu,angajatii conduc pe distante mai scurte in cazul in care vehiculele sunt partajate, sau daca nu aunevoie de a conduce prea departe pentru a obtine echipamentul necesar, explica Kvarekvål.BKK net achizitioneaza acum un sistem de planificare atraseelor bazat pe GPS si va continua sa se concentreze peaceasta tema si in anii urmatori.Mentinerea retelelor electrice necesita sofat pe distante mari. O bunalogistica si intretinere ajuta BKK in reducerea considerabila akilometrajului.(Foto: BKK).Transport individual:Castig la serviciu – castig acasaCompaniile care pun in aplicare masuri de economisire a combustibilului, ajuta de asemenea laeconomisirea de bani de catre personal in timpul liber al acestora. In companiile demonstratoaregermane, abordarea RECODRIVE inspira angajatii la imbunatatirea economiilor personale prineconomisirea de combustibil. René Liess din cadrul partenerului german FleetCompany explica cum.- Angajatii din companiile noastre demonstratoare au invatat tehnici usoare pentru a economisicombustibil, printre altele, conducerea ecologica. Acestia sunt, desigur, incurajati sa foloseasca acestecunostinte si pentru economisirea de combustibil si bani in viata lor privata, explica Liess.Companiile demonstratoare din Germania s-au concentrat in primul rand pe angajatii din vanzari,electronice de consum, telecomunicatii, si constructori demarfa. Angajatii participanti au fost impresionati deavantajele sofatul ecologic.- Ei au fost uimiti de potentialul de economisire, dar si defaptul ca sofatul ecologic a crescut viteza lor medie deSofer instruit in conducerea ecologica.Aceasta o ajuta la economisirea decombustibil la serviciu si acasa.conducere, Liess spune:"Conducatorii auto au fost formati intr-o scoala de soferi,obtinand imediat o reducere a consumului de combustibilintre 5 si 10 la suta."


Recomandari de politici – Lectii Invatate din RECODRIVEValidarea acceptabilitatii abordarii RECODRIVE prin implementarea masurilor deeconomisire a combustibilului si a schemelor de recunoastere si premiere a fost unuldintre obiectivele majore ale proiectului RECODRIVE. Diverse companii din toate tarilepartenere in proiect au testat aplicabilitatea diferitelor masuri de economisire acombustibilului. Au fost elaborate si puse in aplicare, in cadrul societatilor participante,mai multe scheme de recunoastere si premiere, au fost obtinute rezultate bune si au fostdobandite experiente valoroase. Rezultand din aceste experiente, recomandarile pentrumanagerii de vehicule sunt rezumate si grupate in functie de tipul vehicule.Chiar daca au fost atinse rezultate pozitive, este nerealist sa ne asteptam ca operatorii devehicule sa poata atinge aceste rezultate fara un puternic sprijin extern. Demonstratia aaratat ca societatile de transport, nu au de obicei suficiente resurse umane si financiarecare sa poata fi alocate pentru punerea in aplicare a unui management durabil alvehiculelor. In plus, in general, companiile nu sunt constiente de beneficiilemanagementului durabil al vehiculelor si le lipseste expertiza necesara pentruimplementarea practica. Cu toate acestea, este important sa se sublinieze interesulcompaniilor de a aplica diferite masuri de economisire a combustibilului, masuri care saasigure rezultate pe termen lung.Concluziile proiectului arata faptul ca elaborarea de politici ar trebui sa abordezemanagementul durabil al vehiculelor si sa stabileasca un mediu legislativ adecvat pentrua stimula managementul vehiculelor in companiile de transport. Este sugerata o serie demasuri politice posibile pentru punerea in aplicare a managementului durabil alvehiculelor in companiile de transport. Site-ul RECODRIVE www.recodrive.eu afiseazatoate masurile care vizeaza atenuarea barierelor identificate in proiectele pilot.Pe langa masurile standard, cum ar fi stimulente si reglementari economice, infiintareaunei retele de centre de competenta care sa promoveze practici durabile de managemental vehiculelor in tarile UE este aspectul cel mai important. Aceste centre ar trebui sa aibaurmatoarele functii:- Campanii publice in ceea ce priveste conducerea economica si in siguranta,- Dezvoltarea, implementarea si controlul conducerii ecologice in programe deinvatamant al scolilor de soferi si in sistemul de educatie permanenta a soferilorprofesionisti,- Formarea profesionala si producerea unor materiale de diseminare referitoare lamanagementul durabil al parcului de vehicule,- Audit vehicule si eliberarea certificatelor legatede managementul durabil al acestora,- Consultari pentru partile interesate in dobandireade co-finantari UE, regionale sau nationale in scopuri legatede gestionarea vehiculei,- Consultarea factorilor de decizie, regionali sau nationali,cu privire la aspectele mentionate mai sus.Demonstratorii si adeptii proiectului RECODRIVE au primit certificate pentru eforturile lor de a economisicombustibil cum este aici cel din Germania. Companiile au nevoie de un puternic suport extern pentru aobtine un management durabil al vehiculei.


RECODRIVE este o sursa directa deinformare privind rezultateleproiectului si se adreseaza tuturoroperatorilor de transport siinstitutiilor din acest sector,impartasind experienta partenerilorcu privire la simularea economiei decombustibil. Prin accesarea site-uluiveti deveni membru al unei largiretele de orase europene, care sustinconservarea energiei si conducereaecologica in orasul dvs.ParteneriAustria,InnsbruckAustria,GrazBulgaria,SofiaGermania,MunchenGrecia,PireuItalia,MilanoNorvegia,SogndalAutor:Editor:Revizuit de:WNRI, NorvegiaURTP, RomaniaFGM-AMOR, AustriaRomania,BucurestiSpania,MadridSlovenia,MariborResponsabilitatea pentru continutul publicatiilor si a adresei de Internet a acestui proiectapartine exclusiv autorilor. Ea nu reflecta opinia Comunitatii Europene. Comisia Europeananu este responsabila pentru modul de utilizare a informatiilor continute in aceste documente.

More magazines by this user
Similar magazines