anexa 3

valcea.consilierescolara.ro
  • No tags were found...

anexa 3

Decembrie 2011• A fost prezentatmaterialulpower point”Sămânţa”


Decembrie 2011Am citit, am analizat şi apoi am dezbătut materialul prezentat.Am împărtăşit idei, ne-am exprimat opinii şi am tras concluziile.


Decembrie 2011Ne-am pus pe treabă şi am lucrat individual.Elevii au completat fişa “Scala Rosenberg”.


Decembrie 2011Ne-am concentrat, ne-am exprimatpărerile şi ne-am calculat paşii.La sfârşit am adunat punctajele şi amtras concluziile.


Chestionar părinţi• Numele şi prenumele părintelui• Numele şi prenumele copilului/clasaCHESTIONAR PENTRU PĂRINŢITEMA: ROLUL PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIA COPIILOR• 1. Ştiţi câte ore pe săptămână are în program copilul dumneavoastră?• a.25 ore• b. între 25-30 ore• c. sub 25 ore• d. nu• 2. Ce opţional/opţionale studiază?• a.• b.• c.• d.•• 3.Câte ore pe zi alocă copilul dumneavoastră pentru studiul individual?• a.2 ore• b.3 ore• c. mai mult de 3 ore• d. atât cât este necesar• 4. Dar în faţa calculatorului?• a. nici o o oră• b. între 2-3 ore• c. mai mult de 3 ore• d. nu are calculator•


Chestionar părinţi• 8. Cum îi convingeţi pe copii să participe la concursuri şcolare?• a. cu recompense băneşti• b. pentru experienţe noi• c. recunoaştere în caz de reuşită• d. pentru dezvoltare intelectuală• 9.Cum participă copilul dumneavoastră în activităţi de protejare a mediului?• a. prin proiecte şcolare• b. cu clasa• c. este indiferent• d. prin iniţiative proprii• 10. Consideraţi că în urma actului educativ excursia sau tabăra şcolară este unbonus?• a. da• b. nu• c. indecis• d. depinde de context


Scala Rosenberg• Scala Rosenberg indică nivelul stimei desine . Proba conţine 10 itemi, fiecare itemfiind evaluat de subiect pe o scală de la 1 la4 ( 1) – absolut de acord ; 4) – categoric nu). Scala este alcătuită din 5 itemi cotaţidirect şi 5 itemi inversaţi ( 3,5,8,9,10).• Punctajul care se acordă pentru fiecare itemvariază între 1 şi 4 puncte. Scorul final seobţine prin însumarea punctelor obţinute lacei 10 itemi. Punctajul minim obţinut estede 10, ceea ce semnifică o stimă de sinefoarte scăzută, iar punctajul maxim este de40, ceea ce semnifică o stimă de sine foarteridicată.


Scala RosenbergScala RosenbergAbsolut deacordDeacordNu suntdeacordCategoricnuCred că sunt un om de valoare sau cel puţin la fel debun(ă) ca alţii.Cred că am câteva calităţi remarcabile.În general, înclin să cred că sunt un (o) ratat(ă), un(o) nerealizat(ă).Sunt capabil(ă) să fac lucruri la fel de bine caceilalţi oameni.Nu cred că am prea multe lucruri cu care să mă potmândri.Am o atitudine pozitivă faţă de propria persoană.În ansamblu, sunt mulţumit (ă) de mine.Aş vrea să pot avea mai mult respect faţă de propriapersoană.Din când în când am senzaţia că sunt inutil(ă)Uneori cred că nu sunt bun(ă) de nimic.

More magazines by this user
Similar magazines