Raspunsuri 55

ima.imi.ro
  • No tags were found...

Raspunsuri 55

Raspunsuri - Calificare profesionala aconducatorilor executivi ai brokerilor deasigurare si/sau reasigurareT 551 ) In cazul asigurarilor facultative, raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiilefiecarei parti sunt stabilite:c) prin contractul de asigurare *2 ) Precizati cine reglementeaza contractul de asigurare?c) Legea nr.136/1995 si Noul cod civil *3 ) Care dintre informatiile urmatoare nu este obligatoriu sa fie furnizata clientului in timpul derularii unui contractde asigurare?b) modificarea conducerii executive a asiguratorului *4 ) Care din urmatoarele caracteristici ale unui contract este specifica numai contractului de asigurare (nu si altortipuri de contracte):c) caracterul aleatoriu *5 ) Intermediarii in asigurari:c) trebuie sa conserve si sa pastreze politele si documentele de asigurare si sa le predea asiguratorului *6 ) Contractul de asigurare isi pierde valabilitatea atunci cand: A.sansa de realizare a evenimentului este 100%;B.sansa de nerealizare a evenimentului este de 100%; C.sansa de realizare a evenimentului este 50%; D.sansade nerealizare a evenimentului este de 50%; E.a expirat durata asigurarii. Identificati varianta de raspunscorecta si completa:c) A; E *7 ) In acest moment, autoritatea administrativ autonoma de specialitate, cu personalitate juridica care isi exercitaatributiile potrivit Legii privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor este:b) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor *8 ) Din punct de vedere al formei de organizare, un asigurator se poate afla in una din urmatoarele ipostaze:c) variantele a si b *9 ) In ce situatie agentul poate primi bani de la client pentru plata primelor:e) reprezentantii nu pot incasa sume de bani fara aprobarea formala scrisa a Societatii *10) Un punct vulnerabil, dificil de evitat de catre cel care spala bani si relativ usor de recunoscut este reprezentat de:c) trecerea numerarului peste frontiere *11) Dupa obtinerea consimtamantului persoanei vizate:a) operatorul poate utiliza codul numeric personal al acesteia *12) Polita CARGO acopera:a) bunurile care fac obiectul transportului maritim extern *13) Documentul Carte Verde face parte din polita de asigurare RCA?c) da *14) Se poate incheia polita RCA pentru vehicule care sunt inregistrate provizoriu?c) da *15) Un client care are incheiata o polita de tip CASCO pentru toate riscurile mai este obligat, conform legilor invigoare, sa incheie si o polita RCA?a) da *16) Limita despagubirii din cadrul politei RCA este valabila si pentru pagubele produse in afara teritoriului Romaniei?d) nu *17) Obiectul asigurarii auto de tip CASCO il reprezinta:c) vehiculul proprietarului *18) La contactarea potentialului client se vor avea in vedere:c) cunoasterea obiectivelor contactului telefonic si “reguli de aur” de respectat in derularea contactului telefonic *


19) Ce inseamna obiectia?a) o modalitate politicoasa a prospectului de a comunica faptul ca nu este deocamdata convins de idea de a cumpara *20) Care este tehnica de finalizare care consta in prezentarea principalelor obiectii si eliminarea lor succesiva prinintrebari inchise?a) eliminarea obiectiilor *21) Prevederile normative, de natura unor acte normative sau a unor standarde tehnice:a) reprezinta factori care limiteaza performanta deciziei manageriale *22) Alegeti enuntul eronat:c) satisfactia profesionala nu se manifesta in plan organizational *23) Relatiile organizatorice sunt:c) relatii de autoritate, relatii de cooperare, relatii de control *24) Precizati care este procentul maxim pe care il pot reprezenta veniturile obtinute din activitatea de inchiriere aimobilelor rezultate din veniturile aferente activitatii de intermediere in asigurari:b) 15% *25) Conform reglementarilor contabile in vigoare, aplicabile brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, in contul 401din Grupa 40 “Decontari cu tertii privind activitatea de intermediere” se inregistreaza:b) decontari cu asiguratorii si reasiguratorii privind primele intermediate *

More magazines by this user
Similar magazines