microtraductoare cu elemente sensibile bazate pe nanofire magnetice

cnmp.ro
  • No tags were found...

microtraductoare cu elemente sensibile bazate pe nanofire magnetice

PROGRAMUL 4“PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013UNIVERSITATEATEHNICA“GHE. ASACHI” DINIASIModul de implicare a tinerilor cercetatoriÎn cadrul etapei din 2010 au fost implicaţi 4 tineri cercetători:CO : 1 tânăr doctorand – a contribuit la dezvoltarea unui senzor bazat pe nanofire magnetice –se află în stadiul de finalizare a tezei de doctorat (Contribuţii la realizarea unor senzori cumicro şi nanofire magnetice).A elaborat un număr de 2 lucrări ştiinţifice pe tema proiectului. Au mai participat 2 studenţimasteranzi care şi-au elaborat lucrările de dizertaţie pe baza cercetărilor efectuate în cadrulproiectului.P1 : 1 tânăr doctorand şi 1 postdoctorand – au contribuit la prepararea nanofirelor de Ni şi Coprin depunere electrochimică şi au efectuat măsurători de difracţie şi de magnetotransport.Au elaborat 3 lucrări ştiinţifice.P2 : 2 tineri din care un doctorand şi un postdoctorand – au efectuat măsurători asupra unornanofire magnetice de Co, Ni şi au studiat fenomenele ce au loc în acestea.72-157 - MICROTRADUCTOARE CU ELEMENTE SENSIBILE BAZATE PE NANOFIRE MAGNETICE

More magazines by this user
Similar magazines