microtraductoare cu elemente sensibile bazate pe nanofire magnetice

cnmp.ro
  • No tags were found...

microtraductoare cu elemente sensibile bazate pe nanofire magnetice

PROGRAMUL 4“PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE” 2007-2013UNIVERSITATEATEHNICA“GHE. ASACHI” DINIASIIndicatori de rezultat realizaţi în cadrul proiectului conf.HG475/2007 HG475/20072008 – Etapa 1 -4 luni –104.716 lei (prevăzut iniţial 104.716 lei)- Studiu de interes naţional: Studiul documentar privind potenţiale aplicaţii ale nanofirelor magnetice-Lucrări ştiinţifice: 1 lucrare la o conferinţă naţională2 lucrări la o conferinţă internaţională2009 – Etapa 2 -9 luni –64.085 lei (prevăzut iniţial 492.964 lei)- Studii: 1 studiu de interes local: Modelarea nanofirelor multistrat Cu-Co din punct de vedere electric-Lucrări ştiinţifice: 4 lucrări la o conferinţă indexată ISI şi o lucrare într-o revistă indexată în altă bază dedate- Produse: nanofire multistrat Co/Cu şi Ni/Cu- Modele: modele electrice (SPICE) pentru nanofire multistrat Cu/Co cu efect GMR2010 – Etapa 3 – 12 luni – 214.085 lei (prevăzut iniţial 456.870 lei)- Studii: 1 studiu de interes naţional - Studiul, analiza si modelarea experimentala a efectelor care aparîn nanofirele Ni şi Co omogene supuse unor câmpuri magnetice externe-Lucrări stiintifice: 2 lucrări la o conferinţă internaţională, 2 lucrări în curs de redactare pentru reviste ISI- Produse: 1 senzor de curent şi/sau de câmp magnetic- Modele: modele electrice (SPICE) pentru nanofire omogene de Ni.Măsura în care aceştia pot constitui precursori pentru rezultatele finale prevăzute a se obţine- studiile efectuate constituie punctele de plecare pentru activitatea de proiectare şi dezvoltare asenzorilor (precursor)- nanofirele constituie elementele sensibile ale senzorilor (precursor)- modele teoretice şi electrice constituie un pas important în proiectarea oricărui senzor electric(precursor)- senzorii de curent şi de câmp magnetic se află printre produsele finale (produse finale)72-157 - MICROTRADUCTOARE CU ELEMENTE SENSIBILE BAZATE PE NANOFIRE MAGNETICE

More magazines by this user
Similar magazines